อะไหล่ .. . .. Easton .. . ..

บริการอะไหล่จักรยาน ออนไลน์/ Online technical sale and services โทร 098-276-4428 หรือ ID line : @DEB8392U ( http://www.facebook.com/tca.biketech )

ผู้ดูแล: Biketech

กฏการใช้บอร์ด
บริการอะไหล่จักรยาน ออนไลน์/ Online technical sale and services โทร 098-276-4428 หรือ ID line : @DEB8392U ( http://www.facebook.com/tca.biketech )
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
Biketech
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 47
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 พ.ค. 2015, 09:43
Tel: 098-276-4428
Bike: Bianchi
ติดต่อ:

อะไหล่ .. . .. Easton .. . ..

โพสต์ โดย Biketech »

อะไหล่ล้อ Easton

Facebook : http://www.facebook.com/tca.biketech

ลูกปืนดุมล้อ

รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014323
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด : BEARING 6000 STD


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014324
ราคา : 280 บาท
รายละเอียด : BEARING R6 HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014326
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014327
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING MR1526 HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2015942
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 CERAMIC


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2015943
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 6902 CERAMIC


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031762
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 1526" CERAMIC


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031763
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : BEARING 6803 MTN HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031764
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : BEARING 6804 MTN HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031765
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 MTN HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031766
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : BEARING 6902 MTN HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031770
ราคา : 220 บาท
รายละเอียด : BEARING 6805 MTN HYBRID


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034786
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด : BEARING 6902 HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034787
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034788
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 CERAMIC AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034789
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 6902 CERAMIC AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034792
ราคา : 950 บาท
รายละเอียด : BEARING 1526" CERAMIC AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034794
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING 6804 MTN HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034795
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING 6901 MTN HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034796
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING 6902 MTN HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2034797
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด : BEARING 6805 MTN HYBRID AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2035789
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING 6000 STD AM


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2035790
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : BEARING MR1526 HYBRID AM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แกนดุมล้อ

รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014313
ราคา : 190 บาท
รายละเอียด : AXLE C1/V1 แกนดุมล้อหน้า


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014764
ราคา : 600 บาท
รายละเอียด : แกนล้อหลัง ดุม R4


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2021591
ราคา : 850 บาท
รายละเอียด : แกนดุมหน้า M1-_13 9QR


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2021592
ราคา : 800 บาท
รายละเอียด : แกนดุมหน้า M1 15*100


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031760
ราคา : 300 บาท
รายละเอียด : แกนดุมหลัง M1-_21 135*10


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005956
ราคา : 520 บาท
รายละเอียด : แกนดุมหลัง รุ่น.X4 กว้าง10X135 /12X135/142


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8009063
ราคา : 690 บาท
รายละเอียด : รุ่น.X3 REAR 12x142 QR ชุดแกนล้อหลัง


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8009065
ราคา : 690 บาท
รายละเอียด : รุ่น.X3 REAR 12x135 QR ชุดแกนล้อหลัง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝาปิดดุม

รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014335
ราคา : 190 บาท
รายละเอียด : ตัวตั้งจี๋ดุมหน้า R4


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014336
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหน้า R4


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014347
ราคา : 230 บาท
รายละเอียด : ตัวตั้งจี๋ดุมหลัง R4SL


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014348
ราคา : 90 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดุมหลัง R4


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014349
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด :


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2014765
ราคา : 250 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังฝั่งขวา R4SL


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2021593
ราคา : 170 บาท
รายละเอียด : EASTON: HUB END CAP M1 13 9QR ฝาปิดดุมล้อ


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2021594
ราคา :
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหน้า M1 15*100


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2021595
ราคา :
รายละเอียด : ตัวตั้งจี๋ดุมหน้า M1


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027509
ราคา :
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังซ้าย M1-_12


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027510
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังด้านซ้าย M1-_21 142*12


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027511
ราคา : 120 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังด้านซ้าย M1-_21


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027512
ราคา : 200 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังด้านขวา M1-_21 135*10


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027513
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังด้านขวา M1-_21 12*142


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2027514
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังด้านขวา M1-_21 12*135


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031790
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุม M1-_21


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031795
ราคา : 210 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลัง M1-_21 135*10


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031796
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังขวา M1-_21 135*12


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031797
ราคา : 260 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังขวา M1-_21 142*12


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 2031803
ราคา : 100 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลัง M1-_21 135*10


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005968
ราคา : 140 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหน้า รุ่น.X4 15*100


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005969
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหน้า รุ่น.X4 9*100


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005970
ราคา : 180 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังซ้าย รุ่น.X4 10*135


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005971
ราคา : 190 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังซ้าย รุ่น.X4 12*135


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005972
ราคา : 190 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหลังซ้าย รุ่น.X4 12*142


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8009060
ราคา : 380 บาท
รายละเอียด : ฝาปิดดุมหน้า รุ่น.X3 9*100


รูปภาพ
รหัสสินค้า : 8005957
ราคา : 160 บาท
รายละเอียด : SPACER X4 ดุมหลัง


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ติดต่อสอบถาม รายละเอียดสินค้าได้ที่
โทร:098-276-4428
ID line : @DEB8392U
Facebook : http://www.facebook.com/tca.biketech
สอบถามข้อมูลและบริการอะไหล่จักรยาน ออนไลน์/ Online technical sale and services
โทร : 098-276-4428
ID line : @DEB8392U
www.facebook.com/tca.biketech
aood31
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 183
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 เม.ย. 2014, 08:24
Bike: Marin Nail Trail

โพสต์ โดย aood31 »

:)
ตอบกลับ

กลับไปยัง “Biketech”