ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งาน Culture Clycliste เชิญร่วมแข่งขันจักรยาน Utthayan Bike Night Circuit และ Tour De Utthayan ในวันที่ 15-1

ผู้ดูแล: tonmatch

กฏการใช้บอร์ด
ความเป็นมา ทีมจักรยานสิงห์สลาตัน ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวกลางปี2553 โดยมีบุคคลซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ออกมาปั่นจักรยาน ช่วงเช้าและเย็นทุกวันที่ถนนถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (คู้บอน-สายไหม) ระยะทางประมาณรอบละ 10 กม. โดยเป็นการร่วมตัวกันปั่นเพื่อออกกำลังกายของกลุ่มนักปั่นสูงวัย พอเริ่มนานเข้าก็เกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้นมีการพูดคุยกันเป็นประจำหลังจากการปั่น มีการปั่นไปร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย อยู่เป็นประจำ โดยในช่วงเริ่มต้นมีสมาชิกประมาณ 20 คน บางคนปั่นจักรยานใช้ในชิวิตประจำวัน บางคนอยู่ในวัยสูงอายุ บางคนมีโรคประจำตัว เช่น ความดันสูง เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น แต่พอมาปั่นจักรยาน อาการของโรคเหล่านั้นก็ ทุเลาหรือหายไป จึงเริ่มชักชวน ญาติๆ หรือเพื่อนๆมาปั่นด้วยกัน และเริ่มร่วมตัวกัน
ทำกิจกรรมอาทิเช่น จัดกลุ่มไปปั่นในงานต่างๆ ส่งทีมแข่งขัน ความหลากหลายของสมาชิกก็มีมากขึ้น บางคนก็มาปั่นเพื่อฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันก็มี แต่เมื่อมีการออกทริปเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการซึ่งจะมีในวันอาทิตย์แล้ว สมาชิกแต่ละคนก็จะปรับตัวในการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยใช้ความเร็วที่ทุกคนสามารถไปได้

สถานที่ชุมนุม : ทางตัน (ถนนเลียบทางด่วน กาญจนาภิเษก)

ผู้รับผิดชอบ(ข้อมูล)บอร์ด ของ ทีมจักรยานสิงห์สลาตัน

โดย นายจักรพันธ์ ไหลหลั่ง TON MATCH
ฝ่ายประสานงาน ทีมจักรยานสิงห์สลาตัน
โทร.086-569-5931
email: tonmatch4444@hotmail.com
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
probirdlp
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 182
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ก.พ. 2010, 14:44
Tel: 0819264794
team: LARIDINGCLUB

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งาน Culture Clycliste เชิญร่วมแข่งขันจักรยาน Utthayan Bike Night Circuit และ Tour De Utthayan ในวันที่ 15-1

โพสต์ โดย probirdlp »

Culture Clycliste เชิญร่วมแข่งขันจักรยาน Utthayan Bike Night Circuit และ Tour De Utthayan ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556

รายการนี้มีทั้งเงินสดและเฟรมจักรยานเป็นของรางวัลนะครับ

รูปภาพ


รูปภาพ

การคิดคะแนนการแข่ง

ระยะการปั่น 2 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 4 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 6 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 8 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 10 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 12 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 14 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 1 คะแนน
ระยะการปั่น 16 km ลำดับที่ 1 ได้รับ 3 คะแนน ที่ 2 ได้ 2 คะแนน ที่ 3 ได้ 1 คะแนน

ในกรณีที่มีคะแนนสะสมเท่ากัน ให้ตัดสินจากการเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย


ผู้เข้าแข่งขันรายการ Bike Night ติดไฟส่องส่วางเพื่อความปลอดภัยทั้งด้านหน้าและหลัง

รางวัลและเงินรางวัล
Uttayan Bike Night Circuit 2013
รุ่น Open ระยะทาง 16 กิโลเมตร
ชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

รุ่นเยาวชน ระยะงทาง 12 กิโลเมตร
ชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

รุ่น 30-39 ปี ชาย,รุ่น 40-49 ปีชาย, รุ่น 50- ปีขึ้นไป ชาย, รุ่นทั่วไปหญิง,รุ่นของแพงแรงเหลือ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัล 130,000 บาท

รูปภาพ

เส้นทางการแข่งขัน https://maps.google.co.th/maps?saddr=%E ... 2&t=m&z=16

Tour De Utthayan จะใช้ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นจุดปล่อยตัว และจะเริ่ม Start ที่ถนนพระราม 2 เมื่อทำการ Rolling ไปแล้วประมาณ 25 กิโลเมตร โดยจะปล่อยทีละ 1 รุ่น แต่ละรุ่นห่างกัน 3 นาที ดังนี้
1. รุ่นเยาวชนชาย ใช้ระยะทางแข่งขัน 140 กิโลเมตร
2. รุ่นโอเพ่นชาย ใช้ระยะทางแข่งขัน 140 กิโลเมตร
3. รุ่น อายุ 35 ปีขึ้นไป ชาย ใช้ระยะทางแข่งขัน 140 กิโลเมตร
**.ในรายการ Tour De Utthayan หากผู้เข้าแข่งขันเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะรับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน**

ใช้กติกาการตัดสินโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติและสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
การรับน้ำสามารถรับที่จุดให้น้ำที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ 2 จุด และระหว่างแข่งขันรับจากกรรมการเท่านั้น
โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จับเวลาด้วย ทรานสปอนเดอร์ทุกท่านครับ..


รางวัลและเงินรางวัล
Tour de Uttayan 2013 ครั้งที่ 1
รุ่น Open
ชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ และ จักรยาน Infinite ( Road bike)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 - 3 เงินรางวัล Frame Infinite
รองชนะเลิศอันดับที่ 4-10 เงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นเยาวชน
ชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ และจักรยาน Infinite ( Road Bike)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 - 3 เงินรางวัล Frame Infinite
รองชนะเลิศอันดับที่ 4-10 เงินรางวัล 1,000 บาท

รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ และ จักรยาน Infinite ( Road bike)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 - 3 เงินรางวัล Frame Infinite
รองชนะเลิศอันดับที่ 4-10 เงินรางวัล 1,000 บาท

มูลค่ารางวัล560,000 บาท

รวม 2 รายการรางวัลมูลค่ารวมกว่า 690,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน
ตอบกลับ

กลับไปยัง “สิงห์สลาตัน”