“ปั่นชิล New Normal"of Kanchanaburi 2020 วันที่ 20 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
ninecom
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 699
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2013, 21:54

“ปั่นชิล New Normal"of Kanchanaburi 2020 วันที่ 20 กันยายน 2563

โพสต์ โดย ninecom »

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม “ปั่นชิล New Normal"of Kanchanaburi 2020
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 ณ สนามกีฬา สมเด็จพระญาณสังวร (วัดเหนือ)
กิจกรรมปั่นจักรยานแบบชิลๆ ไม่เน้นแข่งความเร็ว เน้นชมทิวทัศน์ เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว
นำกระติกน้ำ หรือแก้วน้ำส่วนตัวมาด้วย เพราะจะมีเพียงคูลเลอร์น้ำไว้บริการตามจุดต่างๆ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ในรูปแบบ New Normal
ได้ออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมสนุกๆ ท่องเที่ยวแบบลดมลพิษ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ท้องทุ่งทิวทัศน์ที่สวยงาม
08.00 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง A 50 กิโลเมตร
08.15 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานเส้นทาง B 20 กิโลเมตร
ที่พักผู้ร่วมกิจกรรม- จุดกางเต้นท์ บริเวณสนามกีฬา สมเด็จพระสังฆราช (วัดเหนือ) ห้องน้ำแยกชาย-หญิง และระบบรักษาความปลอดภัย

ปิดรับสมัครแล้วครับ

ติดต่อสอบถาม line: 9cycling
โทร. 087-6650295 (งดรับโทรศัพท์ 16.00-20.00 น.)
แก้ไขล่าสุดโดย ninecom เมื่อ 04 ก.ย. 2020, 16:54, แก้ไขแล้ว 4 ครั้ง
www.facebook.com/9cycling
รูปประจำตัวสมาชิก
ninecom
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 699
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2013, 21:54

โพสต์ โดย ninecom »

ีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
แยกเส้นทาง A, B
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น.
(ปิดรับสมัครแล้วนะครับ)

เส้นทางA
ชื่อ-นามสกุล ชมรม/สังกัด
A 1 วิวัฒน์ เจียรนันทจิต
A 2 เสาร์วรบ แก่นตูม
A 3 ธนพล สุรางค์วัฒนกุล
A 4 สมชาย ศรีสุวรรณ
A 5 วสุ ศรีสุวรรณ
A 6 ธนกร ศรีสุวรรณ
A 7 วิชชานนท์ ชัยมาตย์
A 8 วรพจน์ พงษ์วิทยภานุ
A 9 อนันดา พงษ์วิทยภานุ
A 10 ทวีศัดิ์ สมรูป psisugar
A 11 ศุภรัตน์ ศรีเวียง
A 12 อมรเทพ การะเกษ psisugar
A 13 กฤษ สืบคงเดช psisugar
A 14 ชานนท์ คุ้นเคย ปั่นให้แข็ง
A 15 ทนง​ศักดิ์​ แซ่​จันทร์​ PCK cycling​
A 16 อภิชาติ​ สุขะวิฐษ์วณิชกุล Chill​ out
A 17 นายสุนทร พูลเพิ่ม
A 18 วิชัย​ เฉลิม​ช​ัยกิจ​กุล​
A 19 วิลัย​ภรณ์ ​เทียม​เจริญ​
A 20 นาย อิทธิพร คุ้นเคย ปั่นให้แข็ง
A 21 ยงยุทธ กำแพง ชมรมจักรยานวังศาลา
A 22 ลีนวัตร ปัญญสังข์ ร่มแก้ว 29
A 23 นายกิตติ ทิชากรคณะการ ร่มแก้ว29
A 24 นายสุชาติ ทิพย์พานทอง ร่มแก้ว29
A 25 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย
A 26 สมบัติ มั่งน้อย
A 27 จรัสพักตร์ เปียงเถิน
A 28 ปัญญา นามเทวี
A 29 นายทนงค์ เหมระ ร่มแก้ว29
A 30 นาย ปภพ นิ่งน้อย
A 31 จ่าสิบเอก วีรชาติ นุชนุ่ม มธุรดาทีม
A 32 มธุรดา แจ่มกลัด มธุรดาทีม
A 33 นายประทีป คลองน้อย
A 34 นายสมชาย ดวงมรกต
A 35 เสกสิทธิ์ กลิ่นจำปา ไม่มี
A 36 รัชนก สีเมือง Power pig
A 37 วรพงษ์ พรหมสุข Power pig
A 38 นายสันติ​ พันธ์​พุฒ​ Powerpig.
A 39 กล้า พุฒนันท์
A 40 สุธิตา นิ่มเพลา Power pig
A 41 เชวง พ่ววปาน มธุรดาทีม
A 42 นาย กอบชัย พฤกษพานิช MATHURADA TEAM
A 43 นายรังสรรค์ มีความเจริญ ริเวอร์แคว์ไบท์
A 44 นายชัยศักดิ์​ ปลื้มจิตต์ พาวเวอร์พิก
A 45 บุรินทร์ อรภักดี psisugar
A 46 รุ่งโรจน์ ภิญโญ psisugar
A 47 นิคม บุญมี psisugar
A 48 นวัศพล สดับสร้อย
A 49 วิณัย สืบทรง ทีมปั่นห้วยกระเจา
A 50 เจียมจิตร์ จัตุรงค์ ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 51 ชวลิตร จัตุรงค์ ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 52 ศุภกร เหมาเพ็ชร ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 53 บุญลือ แสงบุญมี ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 54 อารี พูลเกษม ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 55 นายชัยยุทธ บรรเทาทุกข์ มธุรดาทีม
A 56 พิพัฒน์ รักนาม ร่มแก้ว 29
A 57 นาย วิเชียร หิรัญรัตน์ประยูร ร่มแก้ว 29
A 58 นาย จำรัส ไพสี ร่มแก้ว 29
A 59 สมบัติ พระแท่น
A 60 ธเนตร บุญธรรม Psisugar
A 61 ร.ต.นิรันดร์ บุญเป็ง psisugar
A 62 นายพิสันต์ วัฒนสุนทร MODIFYBIKE
A 63 นายนิวัติ เย็นเจริญ MODIFYBIKE
A 64 นายปิยะวิทย์ แก้วรักษ์ MODIFYBIKE
A 65 นายกฤษดา ธเนศนิตย์ MODIFYBIKE
A 66 นายสมบัติ มหาธนเศรษฐ์ MODIFYBIKE
A 67 นายธนศ พงษ์คเชนทร์ MODIFYBIKE
A 68 นายรักชน คอยชื่น MODIFYBIKE
A 69 น.ส.จันเพ็ญ อิ่มสุดรส MODIFYBIKE
A 70 นายสัตวแพทย์ พงษ์พัศ สิริการย์วงศ์ กลุ่มอาชาตะวันตก
A 71 จ.ส.อ .นพคุณ แสงเฟือง กลุ่มอาชาตะวันตก
A 72 นายพงษ์ธร มีผึ้ง กลุ่มอาชาตะวันตก
A 73 นายวรานนท์ พละเดช กลุ่มอาชาตะวันตก
A 74 นายเชล ค้ำชู กลุ่มอาชาตะวันตก
A 75 นายชัยติพร ค้ำชู กลุ่มอาชาตะวันตก
A 76 นายประเวศน์ ว่องประเสริฐ กลุ่มอาชาตะวันตก
A 77 นายอนันต์ ปู่ดำ กลุ่มอาชาตะวันตก
A 78 ร.ต.ต.ศักดิ์เกษม อ้นทอง กลุ่มอาชาตะวันตก
A 79 จ.ส.อ.รุ่งประเสริฐ พันธ์ุระเนียม กลุ่มอาชาตะวันตก
A 80 ฐิติกานต์ ใคร่ครวญ อำเภอห้วยกระเจา
A 81 ธงชัย สุขไพรสัณฑ์
A 82 ดิเรก ฤทธิ์เดช หนองขาว
A 83 สันตศุกร์ สุขสวัสดิ์
A 84 นายจำนงค์ สุริยะ ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 85 นายฐิติกานต์ ใคร่ครวญ -
A 86 ปกรณ์ คงกล้า ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 87 นายณรงค์ศักดิ์ สมศักดิ์ PCK
A 88 ศิลปชัย เต็งยี่ ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 89 รัศมี กัลยา ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 90 ณรงค์พล สารแดง ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 91 จำนงค์ สุริยะ ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 92 สินธพ ซอมิ่งเมือง รวมมิตร
A 93 รุ่งนภา ธาดานที รวมมิตร
A 94 จสอ.วิสูตร บัวกลิ่น เพาเวอร์พิคส์
A 95 นางสาวจรินทร์ พุดซ้อน เพาเวอร์พิคส์
A 96 นายพิชัย สุวรรณมณี เพาเวอร์พิคส์
A 97 นายพิพัฒนะ คูสมบัติวัฒนา เพาเวอร์พิคส์
A 98 นางณุกานดา บริสุทธิ์ เพาเวอร์พิคส์
A 99 นายะนชาติ บริสุทธิ์ เพาเวอร์พิคส์
A 100 นงสาวนุชนาฎ จูกุล เพาเวอร์พิคส์
A 101 นางสาวนุสรัตน์ จูกุล เพาเวอร์พิคส์
A 102 นายอาดูรย์ จูกุล เพาเวอร์พิคส์
A 103 พ.ต.วิรัตน์ เทพสุรินทร์ เพาเวอร์พิคส์
A 104 นางเพียงจันทร์ เทพสุรินทร์ เพาเวอร์พิคส์
A 105 นายสุรชัย คล้ายสุบรรณ เพาเวอร์พิคส์
A 106 นายประวิศว์ จตุพรไพศาล เพาเวอร์พิคส์
A 107 นายธีรพล เรืองจรูญ เพาเวอร์พิคส์
A 108 นางสาวธวัสหทัย เพชรสัง เพาเวอร์พิคส์
A 109 นายมานพ โพธิ์เกลี้ยง เพาเวอร์พิคส์
A 110 นายสมศักดิ์ คุ้มทองดี เพาเวอร์พิคส์
A 111 ร.ต.ณัฐพล ใจใหญ่สลุง เพาเวอร์พิคส์
A 112 นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ เพาเวอร์พิคส์
A 113 นายชูเกียรติ เปรมกลมพันธ์ เพาเวอร์พิคส์
A 114 นายวรพงษ์ พรหมสุข เพาเวอร์พิคส์
A 115 นางสาวรัชนก สีเมือง เพาเวอร์พิคส์
A 116 นางสาวสุธิดา นิ่มเพลา เพาเวอร์พิคส์
A 117 นายชัยศักดิ์ ปลื้มจิตต์ เพาเวอร์พิคส์
A 118 นายกล้า พุฒนันท์ เพาเวอร์พิคส์
A 119 นางสาวสุฑามาศ พุฒนันท์ เพาเวอร์พิคส์
A 120 นายสมยศ ศรีสวยสม เพาเวอร์พิคส์
A 121 จ.ส.อ.ภิญโย เทพจันทร์ เพาเวอร์พิคส์
A 122 นายเศกสรร พฤษพานิช เพาเวอร์พิคส์
A 123 พ.ต.ยุทธพงษ์ รัตนวงษ์ เพาเวอร์พิคส์
A 124 นายภูษิต บัวขม เพาเวอร์พิคส์
A 125 นายนันทภพ คล้ายแค เพาเวอร์พิคส์
A 126 นายนิคาร คล้ายแค เพาเวอร์พิคส์
A 127 นายสันติ พันธ์พุฒ เพาเวอร์พิคส์
A 128 นางสาวจริยา นางหรอก เพาเวอร์พิคส์
A 129 นายเกิดพงศ์ หอมชื่น เพาเวอร์พิคส์
A 130 นาย.พิเชษฐ์ แต่งสง่า ทีมท่าม่วง
A 131 นาย.ตรีเพชร แต่งสง่า ทีมท่าม่วง
A 132 นาย. อนันต์. บุญเสมารัตน์ ทีมท่าเรือ
A 133 นาย. นุชากร โรจนบุญธนา
A 134 อ.นิพล​ศักดิ์​ บุญ​ยุทธ​กุล​
A 135 นายมานิต กุลสันเทียะ
A 136 นางสาวกฤษณี ทองโกมล
A 137 สนอง ชัยชนะ เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ
A 138 อนุกูล เอื้อเฟื้อพันธุ์
A 139 นายพงษ์ขจร โตแก้ว อิสระ
A 140 นาย ทวี อู่เพชร เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ
A 141 มาโนรท หอยสังข์ทอง นครชัยศรี
A 142 สุพิชา หอยสังข์ทอง นครชัยศรี
A 143 ณัฐกิตติ์ ใจธรรม
A 144 สุรชิต นิติธนานันต์
A 145 วินิต สามเพชรเจริญ
A 146 ปกรณ์ วีชะรังสรรค์
A 147 ธีระเดช กองสุผล ปั่นป่วนลาดหญ้า
A 148 ยุทธพงษ์ รัตนวงษ์ พาร์เวอ์รพิกกาญจนบุรี
A 149 นายวสันต์ พงษ์มาตรสุวร ชวนน้องปั่น
A 150 สมภพ กฤตยกรนนท์ Just Bike
A 151 สุขสรรค์ วัฒนไดรสิทธิ์ Ceepo Thailand
A 152 วิชิต สิริพรพัฒนชัย อิสระ
A 153 มานะ อำพันธ์
A 154 สังคม กันโต อิสระ
A 155 เกิดพงศ์ หอมชื่น
A 156 วิญญู แพงาม บางมด
A 157 พิมพ์วาณัฐ มั่นกตัญญู บางมด
A 158 เชาวัตร​ มูลทองสงค์ ซุ้มหมอบท่าจีน
A 159 นาย อนันต์ศักดิ์ แก่นพรม
A 160 นายภูมิพัฒน์ พูลสวัสดิ์ เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ
A 161 นส เชาวนี มากสถิตย์ เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ
A 162 นาย สมพร วิษณุวงศ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
A 163 สมจิตร โสพระบุตร
A 164 นรานันทน์ พิศิษฐวานิช ทองกวาว
A 165 ปพนพัชร์​ อัครบุญสวัสดิ์
A 166 ทิพย์กมล​ อัครบุญสวัสดิ์
A 167 วิจิตรา ฤทธาเวช มจธ.
A 168 อรรถพล สมรูป เต่าติดปีก
A 169 นายบัญชา บำรุงญาติ ทีมเกร็กคู
A 170 คุณภรดา ทิพยทัศนัน กลุ่มปั่นถ่าย
A 171 นายปรีชาสดใส กลุ่มปั่นถ่าย
A 172 ชนินทร์ แจ่มยวง
A 173 สมศักดิ์​ คง​ขวัญเมือง​
A 174 สรายุทธ อ้อแย้ม
A 175 นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์ ทีมเกร็กคู
A 176 เอกสิทธิ์ กิตตออุดมพานิช
A 177 ณัฐวุฒิ อยู่ทรัพย์ ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 178 ปิยะวิทย์ วัฒนานุวัฒน์ เทสโต้
A 179 พ.ต.ท สมประสงค์ ตระกูลพัว ทีมเกร็กคู
A 180 ร.ต.ท ธนกร ตันตระกูล ทีมเกร็กคู
A 181 นายจำรูญ นามจัด ทีมเกร็กคู
A 182 นานพงษ์ศักดิ์ กล่ำแก้ว ทีมเกร็กคู
A 183 นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ทีมเกร็กคู
A 184 นายฉลาด แจ่มโสภณ ทีมเกร็กคู
A 185 สรพล เกียรติศิริ เต่าติดปีก
A 186 วีรศักดิ์ ทิพยศรี
A 187 ประยุทธ์ สมศักดิ์
A 188 วันชัย มโนมัยเพิ่มพูน เกร็กคู
A 189 นายทวีศักดิ์ ผลเจริญ สะพานพระราม 8
A 190 วรเวทย์​ จันทร์​แถม
A 191 สุมล จันทร์​แถม
A 192 ทวีศักดิ์ ผลเจริญ สะพานพระราม 8
A 193 พลชัย สดุดี​ชีวิน
A 194 นาย สนธยา วิชัยโย คานหัก
A 195 ไชยวัฒน์ ปิยะกัญจนา
A 196 พัฒนา เผือกเงิน คนรักหนองปลาหมอ
A 197 ธนากรณ์ ก๊กอึ้ง คานหัก
A 198 พงษ์นารถ ขันธ์แก้ว "ออกกำลังกาย"
A 199 นายทนงชัย​ กาญจนภิ​ญพงศ์ ชมรมจักรยานท่าม่วง
A 200 ยุทธนา เห็นประเสริฐ
A 201 ระพีพัฒน์ วัฒนพันธ์พิทักษ์ ชมรมอุโลกสี่หมื่น
A 202 พิภพ สุวรรณโกศัย Scb cycling
A 203 สวาท ทัดสวน ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 204 สมบัติ สุทธิบุตร กลุ่ม อุโลกสี่หมื่น ไบค์
A 205 น้ำฝน ทัดสวน ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 206 วัลลพ กระต่ายทอง ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 207 บรรจบ สมานทรัพย์ ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 208 เอนก ปิ่นแสง อิสระ
A 209 นาย ฤกษ์ชัย สาขา อุโลกสี่หมื่นไบร์
A 210 นายเสรี ลัดดากุล ทีมเกร็คคู
A 211 ทวีศักดิ์. กัลยา ณ โสธร สว.พระพุทธบาท
A 212 โสภณ นกขุนทอง หุบกระทิงเรสซิ่ง
A 213 จำนงค์. ใจเกษม สว.พระพุทธบาท
A 214 ทองดี. ด้วงพรม สว.พระพุทธบาท
A 215 สมจิต. ด้วงพรม สว.พระพุทธบาท
A 216 ไพโรจน์. พลอยกระจ่าง สว.พระพุทธบาท
A 217 สหโรจน์ มณีวงค์
A 218 อรรคพล พูลเพิ่ม
A 219 ประกิต กุลสุขรังสรรค์ SCB
A 220 อำนาจ ยิ้มมาก นักปั่นอ้ชละ
A 221 อนุวัฒน์ จอกลอย
A 222 เยาวพา อินชา รั้งท้ายทีม
A 223 กัลยาณี บุลสุข มจร.
A 224 เอกชัย เบ็ญจชาติ NPKT Banpong
A 225 นายนันทวัฒน์ ยี่ทอง CrazyCat Cycling team
A 226 น.ส.อารี นิลวรรณา CrazyCat Cycling Team
A 227 ธเนศ​ พงษ์คเชนทร์ Modifybike
A 228 ประภวิษณุ์ สง่าโฉม ท่าม่วง
A 229 พิพัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ ริเวอร์แควไบรท์
A 230 ยูร ทองคำ ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 231 เอกชัย นิติกรวรากุล ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 232 นรุตม์ จีรบวร Freedom Cycling
A 233 เสนาะ มั่งลิ้ม ทีมจักรยานอุโลกสี่หมื่น
A 234 นายศิริชัย ปฐมโอสถ อุโลก
A 235 น.ส.วาวิสาข์ สุขผิน อุโลก
A 236 นายประยูร ผาสุข Nongdon Bicycle club
A 237 นางประนอม ผาสุข Nongdon Bicycle Club
A 238 รัตนศักดิ์​ ดอกบัว ริเวอร์แควไบค์
A 239 รวิภา เลาสิน BikeErawan
A 240 นายภูเผยิม ช่วยชูกูล อิสระ
A 241 นาย อนันต์ธวุฒิ วุฒิเอก Erawan bike
A 242 นาย ทองอินทร์ สมน้อย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 243 นายเจริญ แพลอย ไทรโยค
A 244 พลวัฒน์ ดำรงกิจภากร
A 245 แคทรีญา สุขพ่วง
A 246 นภดล ประทุมบาบ บางเสร่ ไบค
A 247 นพรัตน์ แก่นพรหม Jj.bike
A 248 นพสิทธิ์​ ภู​ว​ชัย​สิทธิ​นนท์​
A 249 พันธุ์ธัช เลาหะกาญจนศิริ
A 250 พัดขรีภรณ์ หอมศิริวรรณ
A 251 กิตติ ศักดิ์คะทัศน์ BikeErawan
A 252 วิภา ศักดิ์คะทัศน์ BikeErawan
A 253 นพดล หล้าคำ BikeErawan
A 254 ประธาน จินจาคาม BikeErawan
A 255 มานพน้อย เจริญพจน์ ไทยประกันสาขาธนบุรี
A 256 เมศ อิ่มหลำ ทีม เต่าติดปีก กาญจนบุรี
A 257 รุ่งทิพย์ ปิ่ณวรฉัตร รั้งท้ายTEEM
A 258 บังอร สังข์ซ้อน รั้งท้ายTEEM
A 259 พงษ์ศักดิ์ กิจบำรุง มจธ. บางมด
A 260 วีระ เกียรติสังวร
A 261 นางนวนจันทร์ อังกุลดี
A 262 เดชา อัครสิทธิพงษ์ Bangkae Bike
A 263 สรายุทธ์ วรพฤกษ์จารุ
A 264 เกษมศักดิ์ อัครสิทธิพงษ์ Bangkae Bike
A 265 นางจันทิมา กฤตสรรค์วงศ์ ปั่น ปั่น ปั่น
A 266 นายสมชาย ประทีป ไทรโยคเพื่อสุขภาพ
A 267 นายธาวิน กฤตสรรค์วงศ์ ปั่น ปั่น ปั่น
A 268 กิตติ. ฉิมไพบูลย์ ส. ว. พระพุทธบาท
A 269 คล้ายจันทร์. คำนวณ ส. ว. พระพุทธบาท
A 270 กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์ รวมมิตร
A 271 ปาริชาติ ไกรจิตร์ ANS.CYCLING
A 272 ธนากร ดีกระจ่างเพชร ANS.CYCLING
A 273 พรมณี โนรีรัตน์ รวมมิตร
A 274 นิคม หอมทวนลม กลุ่มผู้เฒ่าเต่า
A 275 ชัยวุฒิ จำปาทอง อิสระ
A 276 วริสา ทิพวัน
A 277 นายมาโนชย์ รุ่งเรือง
A 278 ฐิติพร รุ่งเรือง
A 279 วิริยะ สินเกษม
A 280 สุชาติ แขวงโสภา crankout
A 281 นางสุกัญญา. นิ่มเนียม
A 282 สำเริง วีระชัย ฟ้าสางที่บางปลาม้า
A 283 นางสาวสุนทรี คล้ายเจ็ก
A 284 นายสมยศ ก้านขุนทด
A 285 นางสาวภัคสิริ เผือกผ่อง
A 286 เกื้อ ตั้นงาม ชมรมจักรยาน พระจอมเกล้าธนบุรี
A 287 พูนศักดิ์ มงคลกิจ @cyclingclub
A 288 สุชีพ ศุภรเมธี
A 289 พชร ศรีรัตนมณีกุล Bangkae Bike
A 290 ผาสุข ศุภรเมธี @cyclingclub
A 291 นิภาพร กุศลใบบุญ Bangkae Bike
A 292 ประภาศิริ ศุภรเมธี @cyclingclub
A 293 ประพล ศรีอุบล Bangkae Bike
A 294 เพงสวรรค์ โพธิ จักรยานหนองเสิแ
A 295 ชรินทร์ กิ่งก้าน จักรยานหนองเสือ
A 296 เพ็ญวดี วุฒิศิรินุกุล จักรยานหนองเสือ
A 297 ธีระ นิ่มเทียน อ๊อดไบค์ลพบุรี
A 298 ทินกร ปะละนัชสุข PMGD
A 299 นายวุฒิชัย เอมแจ้ง
A 300 อ้อมใจ ทองอ่อน
A 301 นายฐสิษฐ์ นิธิภัทร์ธนโภคิน
A 302 สนธยา ทองอ่อน
A 303 สุทธศิลา ชมดี
A 304 ยิน ทองอ่อน
A 305 ปรัชญา ศรีรอต
A 306 พิชญา ศรีรอต
A 307 ปุญญพัฒน์ ศรีรอต
A 308 ประทีป สั่งสอนอาตม์
A 309 ธนากร ไวย์วิทยา
A 310 กัมพล สิริเดชชัย
A 311 ดิเรก เอี้ยงทอง Pana Bike
A 312 สำนวน ทองโชติ กลุ่มผู้เฒ่าเต่า
A 313 นางสาวอริสรา ขุนพิทักษ์ SODA6 ศวท.มก.กพส.
A 314 พินิจชัย จอมทอง PCK
A 315 เพ็ญศรี สมแสง มจธ.
A 316 นที​ ทองกร​ ใจเกินร้อย
A 317 ดิเรก​ ทองกร​ ใจ​เกิน​ร้อย​
A 318 วิเวก ใจเกินร้อย
A 319 สุวรีย์ อภิบุญ Cst
A 320 ยงชัย อภิบุญ Cst
A 321 นายอานนท์ ถนอมวงค์ เสือโหยพเนจร
A 322 นายไพฑูรย์ มั่นมาก เสือโหนพเนจร
A 323 นาย ชโลธร ปลดทุกข์สิ้น เสือโหยพเนจร
A 324 สาย พรหมชนะ กลุ่มผู้เฒ่าเต่า
A 325 สมหมาย ใจตรง กลุ่มผู้เฒ่าเต่า
A 326 นายอวยพร ทิพย์ภูนอก
A 327 นาย ชูชาติ ถิ่นหัวเสือ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 328 นาย ประทิน กอฟัก องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
A 329 สันติ เฉลิมลบ คานหัก
A 330 สุพิชฌาย์ พวงผะกา คานหัก
A 331 นายปริญญา. จันทรวงษ์ ดาวเหนือเรซซิ่ง
A 332 นายเธียรชัย นรสาร เสือสามหอ
A 333 หม่อง ทองนุ่ม กลุ่มผู้เฒ่าเต่า
A 334 นายสุชาติ สมบัติ เต่าติดปีก
A 335 กล้าณรงค์ พลพิลา
A 336 ชลลดา พลพิลา
A 337 ประวีร์ เเซ่จิว ไก่โฮบางบัวทอง
A 338 สํญญาลักษณ์ ทำสุนา ไก๋โฮ
A 339 ธวัชชัย. ภู่พัฒน์วิบูลย์ สว.พระพุทธบาท
A 340 ภพปภนพรรณ. เตชะนนท์ สว.พระพุทธบาท
A 341 คณัญญาณัฏฐ์. เตชะนนท์ สว.พระพุทธบาท
A 342 กมล. พลไชยฤทธิ์ สว.พระพุทธบาท
A 343 วีระชาติ. คงดี สว.พระพุทธบาท
A 344 ยุพา. คงดี สว.พระพุทธบาท
A 345 วิรักษ์ รักษาพราหมณ์ แก๊งค์ไอติม
A 346 พรเทพ สินเจริญพร แก๊งค์ไอติมท่าม่วง
A 347 ศุภเสฏฐ์ บัวบาน อิสระ
A 348 เอกชัย สุกร
A 349 นาย ปราโมท เสือเฒ่า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 350 สุวิทย์ มีประสพ
A 351 นายสามาร​ถ​ รัตนโอภา จักรยาน​เพื่อสุขภาพ​ไทร​โยค​
A 352 ธนะเชฏฐ กังสภัทรกุล รพ.พหลพลพยุหเสนา
A 353 พงษ์ธร มีผึ้ง alon
A 354 บัญชา รอดโภคา
A 355 เสาวลักษณ์​ ภัทรวงษ์วิเศษ
A 356 นายพิสิทธิ์ พรหมชนะ ผู้เฒ่าเต่า
A 357 คุณภูเผยิม ช่วยชูกูล อิสะ
A 358 สุเชาว์ นุชนุ่มครับ
A 359 นาง​ แน่งน้อย​ ทัศนวงศ์วรา
A 360 นาง​ บุณณดา​ เหลื่องใหม่เอี่ยม
A 361 โชคชัย ศิริธนาภิวัฒน์ ชมรมปากเกร็ด
A 362 ภคพร เรืองจิตต์
A 363 นายเถลิงเกียรติ อาภาพรโชติวงศ์
A 364 ภาธิกร เรืองจิตต์
A 365 ฟ้าฟื้น เรืองจิตต์
A 366 สิริ เรืองจิตต์
A 367 นาย​ ศักดิ์ดา​ สมานทรัพย์
A 368 นาง​ บุญตา​ อาจสุวรรณ
A 369 น.ส.​ จันทร์เพ็ญ​ กองจันทร์
A 370 นาย นพพร ประ​ทุม​วงษ์​
A 371 นาย​ ธนัตถ์ เลิศสันติ
A 372 ศิริชัย​ ตรีตรานนท์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
A 373 นาย​ อนุสรณ์​ พึ่งอุทัย
A 374 เอนก สามเสน
A 375 จักิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู หนองตายาไบค์
A 376 เติ้ล พัศจณวัน หนองตากยาไบค์
A 377 สว่าง เพ็ชรแก้ว ม้าคนองไบร์คับ
A 378 วรายุทธ สันติชัยรัตน์ Lube bike team
A 379 สุรพจน์ พันธุมะบำรุง
A 380 นาย นพ​พร​ ป​ระ​ทุม​วงษ์​
A 381 เอกพจน์ จึงขจรเกียรติ Street Rider
A 382 จิรพนธ์ พรรธนะขรัส
A 383 นาย สามารถ รัตนโอภา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรๆโยค
A 384 นางสาววรนุช ลาภลิขิตกุล ชมรมจักรยานท่าม่วงกาญจนบุรี
A 385 อนุศร สุรัตนะ มะกาไบค์
A 386 นาย วิเชียร รอดทับทิม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 387 ธันยธรณ์ วันภูงา ทีมริเวอร์แควไบท์
A 388 นาย สมเกียรติ์ แจ้งใจ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 389 จักรพงษ์ โชคธนโสภา
A 390 สิงหะ ประชาฉย ท่าม่วง
A 391 นายสมชาย เกตุมาส
A 392 นาย อนุสรณ์ เจริญจิตต์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 393 นิรุติ สมมุติ pck
A 394 วสุศักดิ์ ฉิมสอน ชมรมบางจากคอร์ปอเรชั่น
A 395 นาย ตั้ม แพรมณี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 396 สมพงษ์ เขมานุกูล ชมรมจักรยานบางจาก
A 397 มิรา-สุนทรพันธุ์ บางจาก
A 398 สาทิศ นกทอง
A 399 นายปิยะสังข์ทอง
A 400 ยงยุทธ ธิราช เสือสบันงา
A 401 กัณฑ์เอนก แจ้งศรี เสือสบันงา
A 402 ธานี แก้วรัตนะอัมพร ชวนกินปั่นเที่ยว
A 403 วีระนิดเชื้อแก้ว
A 404 นาย ตั้ม อ.เรวัฒน์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
A 405 ลี่ฟ้า เซี่ยงหลิว
A 406 นายณฐพล หอสกุล ชมรมจักรยานท่าม่วง กาญจนบุรี
A 407 อิทธิพล ศิริขันธ์ ไร้สังกัด
A 408 สุรชัย สัตตบรรณ KPD.Team
A 409 ศุภรัตน์ ทีงพร KPD.Team
A 410 ศรัณญภักติ อัศวบุญญานนท์ SCG wangsala
A 411 อดิเรก วงษ์คงคำ
A 412 จิระ สดใส Testo
A 413 อภิชาติ บัวอุไร ชวนกินปั่นเที่ยว
A 414 ศุภกฤต เจือจันทร์ ชวนกินปั่นเที่ยว
A 415 ชัยรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ชวนกินปั่นเที่ยว
A 416 สมชาติ ศรีจารุพฤกษ์ ชวนกินปั่นเที่ยว
A 417 วิทยา ช่างยนต์ ชวนกินปั่นเที่ยว
A 418 อังกูร สามัคคานนทการ ริเวอร์แควไบค์
A 419 นายชวโรจน์ มากแก้ว KSCC
A 420 นางศศิวิมล มากแก้ว KSCC
A 421 นายชิตพล ตะพังพินิจการ ชมรมจักรยาน pcm
A 422 ชาญชัย อุดมอุกฤษ รั้งท้าย TEEM
A 423 สุรเดช วรรณฉวี
A 424 ยุวดี วรรณฉวี
A 425 กฤตพัส อัชรางกูร บ้านจักรยานโพธาราม
A 426 นายพสุธา​ สุภากุล
A 427 วีระ มงคล ริเวอร์แควไบค์
A 428 นายศุภกฤต เสียงใส
A 429 นาย กิตติชัย เจียรพงศวัฒน์
A 430 นาย มนู ยิ้มย่อง
A 431 นายไสว เปรมปรี ชมรมจักรยานผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี
A 432 เจษฎา เมฆประพันธ์
A 433 กมล อันนันหนับ
A 434 นายสัมฤทธิ์ บัวยัง ชมรมจักรยานหลักสี่
A 435 โกศล บุญดำเนิน
A 436 ร.ต.อ ดิเรก ฤทธิเดช
A 437 จ่าสิบเอก ศิริชัย เที่ยงตรง
A 438 สุชาติ พิพิธพิทักษ์ KSCC
A 439 นาง ถนอม แสงวงษ์ตระกูล ริเวอร์แควไบค์
A 440 ไพทูรย์ มีความเจริญ
A 441 สมบัติ มีความเจริญ
A 442 เสถียร บุญคุ้ม ปั่นชลอแก่
A 443 วุฒิพล อุดมธรรมรักษ์ ลาบเป็ดโซไซตี้
A 444 มรุธ สุวรรณ​สุข สายเดี่ยว
A 445 สรพล​ ไชยพันธุ์ ตามลมโพธาราม
A 446 นายสนทยา แน่นหนา
A 447 กัลยา เครือพันธ์ศักดิ์ ชมรมจักรยานท่าม่วง
A 448 พนธ์กานต์. อัครธนานันต์ ท่าม่วง
A 449 นาย​ ชาติชาย​ ชูชีพ​ จักรยานท่าม่วง
A 450 นายพิษณุ. พงษ์ศักดิ์ ชมรมฯท่าม่วง
A 451 นายสมชาย หลาวเพ็ชร RC3
A 452 วิบูล เทียมเมฆา ชมรมจักรยานท่าม่วง
A 453 อนุรักษ์ ฟักเปี่ยม ไบค์รางวาลย์ ท่ามะกา
A 454 ไพโรจน์ ต้นประดิษฐ์
A 455 นายอดิศักดิ์ ศิริวงษ์ อาชาตะวันตก
A 456 วิชาญ ม่วงปั่น
A 457 สมศักดิ์ สันติเศรษฐชัย
A 458 น.ส.ออนอุมา หกประเสริฐ อาชาตะวันตก
A 459 บุญล้อม ดวงแก้ว
A 460 นายอรรคพร นวพันธ์
A 461 เกษตร์ ศรีลาธรรม อุ่นไอรักสายบันเทิง
A 462 สมหมาย เกสมอง KPD.Team
A 463 บุญหลง เกสทอง KPD.Team
A 464 สมชาย โสดจำปา สภ.โพธาราม
A 465 สมปอง ศรีปราโมช อุ่นไอรัก สายบันเทิง
A 466 สุวรรณา ประสิทธิ์ผล ชมรมจักรยานท่าม่วง
A 467 นายภูวนารถอุเทศนันทน์ ริเวอร์เเควไบค์
A 468 สุนทร ตาลยงค์
A 469 กฤษณา แกมเกตุ
A 470 กมลเทพ วิจิตร์ปัญญารักษ์ Larb-PED Society
A 471 นายสุชาติ​ ประสิทธิ์ผล
A 472 ส.อ.พัชระ ปุราถาเน เทสโต้ cycling club
A 473 นายกำธร กาญจนโรมนต์
A 474 นายจตุพล กาญจนโรมนต์
A 475 นายธีระพล เห็นศิริศักดิ์
A 476 นายนิวัฒน์ จันทร์วาววาม
A 477 ชัยวัฒน์ ศิริสวัสดิ์
A 478 รตอ.ธีรภพ อนันทภูมินา ริเวอร์แควไบค์
A 479 ปานเทพ มณีรัตน์จรัลศรี ริเวอร์แควไบค์
A 480 รวิพร บุญศิริ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
A 481 นายชัยวัฒนาตันติไชยากุล
A 482 ธีรพัฒน์ ใจดี
A 483 ศรายุธ คูศรีพิทักษ์
A 484 นายทวี สำราญพันธ์ ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ
A 485 นายชุน พัราวรานี ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ​
A 486 นายกิ่ง ศิลาดี ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ
A 487 นายจำรูญ ศรีท้าว ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ
A 488 นายธงไชย​ ภูพิชิต บ้านใหม่ไบค์คลับ
A 489 นายราหุล พันธ์จันทร์ ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ
A 490 นางสวรรค์ พันธ์จันทร์ ทีมบ้านใหม่ ดอนคา ไบล์คลับ


เส้นทางปั่นB ชื่อ-นามสกุล ชมรม/สังกัด
B 1 ณัฐวัฒน์ นุ่นสพ ท่ามะขาม
B 2 สมพร เฉลิมชัยกิจกุล
B 3 ดวงใจ เทพสุภา
B 4 วรภพ เฉลิมชัยกิจกุล
B 5 ปิ่นมนัส มั่งน้อย
B 6 มยุรี พูลสวัสดิ์
B 7 ปนัดดา มั่งน้อย
B 8 ณรงค์ พรหมสุข Power pig
B 9 น.ส.พันธ์ทิพย์ สุริยธน ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 10 รสสุคนธ์ เหมาเพ็ชร ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 11 ขนิษฐา ยาระณะ ปั่นป่วน
B 12 พีรยา ตุ้มภู่ ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 13 อุไร ล้านใจดี ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 14 นันทวรรณ สุริยธน ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 15 วิภา แสงบุญมี ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 16 รัตนา วงษ์ปา ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 17 กาญจนา พูลเกษม ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 18 ยุทธนา ปิ่นสุภา ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 19 บุญรอด ปิ่นสุภา ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 20 นางสาวกนกวรรณ พรนภาเจริญ PCK
B 21 จินตนา สุริยะ ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 22 กัลยา ห้วยหงษ์ทอง ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 23 ทองรักษ์ พรหมสิทธิชัย ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 24 ประนอม ช่างเกวียนดี ปั่นป่วนลาดหญ้า
B 25 ชาคริต บัวรับพร ชมรมรักษ์สุขภาพปั่นป่วนลาดหญ้า
B 26 นายปัญจภูมิ ลิมวัฒนานนท์
B 27 นายศักดา เจนวัฒนะมงคล
B 28 นายยรรยง กนกเสริมทรัพย์
B 29 พ.ต.วิรัตน์ เทพสุรินทร์
B 30 เพียงจันทร์ เทพสุรินทร์
B 31 ชนาภา อำพันธ์
B 32 พรศักดิ์ สุวรรณหงส์ ชมรมจักรยานบ่อพลอย
B 33 พรสวรรค์ วิษณุวงศ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
B 34 วนาพร หลอยกร ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
B 35 ประพนธ์ มาลีรัตน์มงคล สะพานพระรามแปด
B 36 นาย นัทธพงศ์ สมบุญ รพสต.บ้านหนองปรือ
B 37 นายขวัญชัย ยงวิบูลย์ภันฑ์ สาธารณสุขหนองปรือ
B 38 นายสุพจน์ บัวเกิด ชมรมจักรยานสาฯสุขฯหนองปรือ
B 39 จุมพฏ ยิ้มละมัย
B 40 ภิญโญ อภิญญานุกูล สะพานพระราม8
B 41 ประยูร ปัญยานิติพงศ์ สะพานพระรามแปด
B 42 นวลละออ เกตุเที่ยงกิจ กลุ่มขาอ่อน
B 43 จิรภัค คุ้มพงษ์ สะพานพระรามแปด
B 44 ชูศักดิ์ ทองคำสุก ชมรมจักรยานพระราม8
B 45 นาย ชูศักดิ์ ทองคำสุก ชมรม จักรยานสะพานพระรามแปด
B 46 นางระเบียบ ลัดดากุล ทีมปั่น ชิลล์ ชิลล์
B 47 ศรีรัตน์. กัลยา ณ โสธร สว.พระพุทธบาท
B 48 วัฒนะ สินทร
B 49 อิศรินทร์ สินทร
B 50 นายโศจิวัจน์ อินทร์ธิราช ริเวอร์แควไบค์ คลับ
B 51 นางศรีสุรัตน์ อินทร์ธิราช ริเวอร์แควไบค์ คลับ
B 52 จำเนียร​ ลิ้มพันทอง
B 53 นายจันทร์เกษม ธรรมนิมิตโชค
B 54 นายพจน์ จงเลิศปัญญา
B 55 นายธีระ จงเลิศปัญญา
B 56 นายวิชัย แสงทอง
B 57 นายพิสิษฐ์ ปุยเกิดทรัพย์
B 58 นายประสาน เหมือนรุ้ง
B 59 นายสกุล ศรีสวัสดิ์
B 60 นายสมชาย แสงทอง
B 61 น.ส.ชวิศา ธรรมนิมิตโชค
B 62 จันทรัสม์ ปิ่นทอง แรงน้อยใจรัก
B 63 นาย สมบัติ แจ่มมณี ชมรมจักรยานเพี่อสุขภาพไทรโยค
B 64 พิชัย ประชากุล
B 65 สุวพร สุภะชุณหะ ไทยประกันสาขาธนบุรี
B 66 จำลอง ชนะผล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 67 นาย ปัญญา สดใส ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 68 อาทิตยา มา
B 69 ปพัสวรรณ มา
B 70 นายธริษตรี กฤตสรรค์งศ์ ปั่น ปั่น ปั่น
B 71 ทรงกรด ชาญพานิชย์พรกิจ
B 72 ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์
B 73 ภัคนันท์ ชาติพฤกษพันธุ์
B 74 วิโรจน์ ส่งสกุลชัย TCC
B 75 วิภาพร ประกายพรรณ
B 76 ธีระ บัวประดับกุล
B 77 ประวิทย์ มะม่วงชุม ไทรโยค
B 78 อนุสรณ์ เอมฉวี
B 79 น.ส. เบญจวรรณ เชยกำเหนิดสกุล
B 80 ผดุง พิมพ์โคตร
B 81 ปรารถนา พิมพ์โคตร
B 82 ร.ต.สิทธิพร พูลโสภา อิสระ
B 83 นางวาสนา พูลโสภา อิสระ
B 84 นาย กริส แตงเจริญ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 85 นาย สมศักดิ์ อาจะรียะกุล อิสระ
B 86 อธิกัญญ์ สังข์ทอง
B 87 สมชาย สุขเจริญ เสือท่องเที่ยว
B 88 ธนัญกรณ์ ดาวเรือง
B 89 สนั่น เบ็ญพาด
B 90 ธนากร​ ดีกระจ่างเพชร ANS.​CYCLING
B 91 นาย สุรพล กกโอ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 92 นายปริญญา จันทรวงษ์ ดาวเหนือเคนรซซิ่ง
B 93 นายราชรัฐ จันทรวงษ์ เสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี
B 94 นาย พลเดช ณ.พัทลุง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 95 ลัดดา. พลไชยฤทธิ์ สว.พระพุทธบาท
B 96 สารจน์ ผิวผ่อง
B 97 นาย เรวัฒน์ อิ่มทรัพย์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 98 นาย นิวัฒน์ สุดวิเวก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 99 กริช​แตงเจริญ​ จักรเพื่อสุขภาพ​ไทร​โยค​
B 100 นายวรรณธนวิทย์ เข็มทอง
B 101 น.ส สุนันทา ช้างสุวรรณ
B 102 ด.ช เวทิส นุ่นสพ ท่ามะขาม
B 103 นส.ฐิตารีย์ ยอดมะลิ ท่ามะขาม
B 104 นางปวีณา รุ่งเรือง ชมรมริเว่อแควไบท์
B 105 สุริยา วิโรจน์สุนทร ชมรมจักรยานเมืองทอง
B 106 ปวีณา รุ่งเรือง ริเวอร์แควไบค์
B 107 ศักดาไตรภิรมย์
B 108 ศิรินทิพย์ เพ็ชรแก้ว ม้าคนองไบร์คับ
B 109 นาย วานิส เวชไวกิจ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 110 นายสมพงษ์ ลี้สมบูรณ์ ริเวอร์แคว ไบร์
B 111 มาโนชญ์​ อโศก​นันท์​
B 112 ชาติชาย กลิ่นชะเอม
B 113 ณัฐคณิศร ดวงแขธนพิพัฒน์ ริเวอร์แคว
B 114 วิภาดา หิรัญน้อย ชมรมจักรยานท่าม่วง
B 115 นิติธร นุ่มดี
B 116 นาย ชัยณรงค์ เสมศรี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 117 อินทวรรณ สิทธิสิงห์ ชวนกินปั่นเที่ยว
B 118 ไชยณรงค์ คารวานนท์ ท่าม่วง
B 119 สุภาพ คารวานนท์ ท่าม่วง
B 120 ชวลิต คารวานนท์ ท่าม่วง
B 121 นาย วินิส เวชไวกิจ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 122 นาย สิทธิพร ศรีวิไล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค
B 123 โสฬส จิวานุวงศ์ ปออังปัง
B 124 บุญญฤทธิ์ ทองเมือง ริเวอร์แควไบค์
B 125 นางวิมลรัศมิ์ ดวงแข ปั่นชิลๆ
B 126 นาย ชุติพนธ์ เจียรพงศวัฒน์
B 127 อโนทัย จิวานุวงศ์
B 128 ปทุมา ใจอารีย์ รพ พหล
แก้ไขล่าสุดโดย ninecom เมื่อ 16 ก.ย. 2020, 19:50, แก้ไขแล้ว 8 ครั้ง
www.facebook.com/9cycling
รูปประจำตัวสมาชิก
ninecom
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 699
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ม.ค. 2013, 21:54

โพสต์ โดย ninecom »

จองพื้นที่
www.facebook.com/9cycling
รูปประจำตัวสมาชิก
เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 132
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 มิ.ย. 2013, 11:21
Tel: 084-6463505/083-7359943
team: เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ

โพสต์ โดย เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ »

พบกันแน่นอนไม่เคยพลาด
ดอกบัวว่า ดอกจอกต่ำ
ดอกจอกถาม ต่ำตรงใหน
ถึงเราต่ำ แต่ลอยล่อง ท่องทั่วไป
เจ้านั้นไซ ไร้คนชม ติดตรมเอย

http://www.facebook.com/profile.php?id=100005375107665
ตอบกลับ

กลับไปยัง “ประชาสัมพันธ์ งานปั่น/งานแข่ง”