เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ขอเชิญเข้าร่วมการปั่นจักรยาน "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ บริเวณตลาดผลไม้อำเภอวังจันทร์ ข้างที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 อบต.พลงตาเอี่ยม ร่วมกับ อำเภอวังจันทร์, อบจ.ระยอง, ตำบลวังจันทร์ ,ตำบลป่ายุบใน,ตำบลชุมแสง, และเทศบาลตำบลชุมแสง ในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอ วังจันทร์ ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในการจัดงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาชาวสวน ประกวดผลไม้ ดนตรี รำวง ฯลฯ การออกร้านโดยกลุ่มแม่ค้าเกษตรกรชาวสวน ที่นำผลไม้มาจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าพื้นเมือง และ การ ปั่นจักรยาน "งานผลไม้ ใจเกินร้อย ครั้งที่6" ซึ่งรายได้จากการแข่งขันจักรยานหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับกองทุนนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม ท่านสามารถเข้าดูสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนตำบลนมแม่ ได้ที่ลิ้งค์ของ อบต.พลงตาเอี่ยมค่ะ
ae.jpg
ae.jpg (310.4 KiB) เข้าดูแล้ว 5931 ครั้ง
รางวัล.jpg
รางวัล.jpg (105.03 KiB) เข้าดูแล้ว 7617 ครั้ง
http://www.plongta-iam.com/index.php?la ... =539688679

วัตถุประสงค์ของการจัดงานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6
* เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทางเลือก การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
* เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงาน
* เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
* เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศลกองทุนนมแม่ตำบลพลงตาเอี่ยม

115732.jpg
115732.jpg (135.35 KiB) เข้าดูแล้ว 5860 ครั้ง
การสมัคร หน้างานอาจจะไม่มีเสื้อพอนะคะ ค่าสมัคร 300 บาท (ไม่มีเสื้อ)
แจ้งชื่อ สกุล รุ่นที่สมัคร ไชค์เสื้อ ทีม/ชมรม เบอร์โทรติดต่อ....
สมัครล่วงหน้า รุ่นใจเกินร้อย ( A- I) สมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
สมัครล่วงหน้า รุ่น VIP สมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561


โปรดทราบตรวจสอบรายชื่อด้วยจ้า..ข้อมูล ณ 25/5/61 10.40 น.
เบอร์นักปั่น ชื่อ -สกุล ไซค์เสื้อ ทีม หมายเหตุ

VIP001 นายภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข L ยังไม่จ่าย
VIP002 นายประสงค์ ยมหา L ยังไม่จ่าย
VIP003 นายนิวัต รัตนพลที Xl ลงแข่ง D หมอบ 50 up จ่ายแล้ว
VIP004 นายจอมพล สามบุญศรี 2XL ยังไม่จ่าย
VIP005 นายเกียรติกูล ตาบทอง L จ่ายแล้ว
VIP006 นายชาญชัย วิทยผโลทัย XL วังจันทร์ 0819401300 จ่ายแล้ว
VIP007 นายชัยยุทธ ชาญอักษร S ตะพง จ่ายแล้ว
VIP008 นายนรุตม์ รัศมีประเสริฐสุข Xl ยังไม่จ่าย
VIP009 นายเสถียน ชะวะริด XL จ่ายแล้ว
VIP010 นายสมชาย สารธรรม L จ่ายแล้ว
VIP011 นายสุพจน์ ชนะสิทธิ์ 2XL จ่ายแล้ว
VIP012 นายวัฒนา สุกใส M จ่ายแล้ว
VIP013 นายชาตรี โกมลกิจเกษตร L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
VIP014 น.ส.วรีพร เนื่องจำนงค์ M หนองชาก จ่ายแล้ว
VIP015 นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิ์ภานุวงค์ M หนองชาก จ่ายแล้ว
VIP016 นางปราณี ยลฤทธิ์ XL จ่ายแล้ว

A001 นายจักรพัชร วรศิริ S เสี้ยวลิ้มยี่ จ่ายแล้ว
A002 นายฮาจิแมะ ทาคาชิมา XL จ่ายแล้ว
A003 นายอาทร อัศวสมพล M จ่ายแล้ว
A004 นายชัยวัฒน์ กิตติบุญญาถาวร S จ่ายแล้ว
A005 นายสมชาย มโหธร M จ่ายแล้ว
A006 นายอำนาจ คงศรี L จ่ายแล้ว
A007 นายสายลม พลไชย S จ่ายแล้ว
A008 นายเรศ เรืองภาสกร L สายหมอก จ่ายแล้ว
A009 นายกันตภณ เตชะคุณากร L สายหมอก จ่ายแล้ว
A010 นายพงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย XS สายหมอก จ่ายแล้ว
A011 นายวิจาร สุวรรณชาติ L สหพันธ์ฟาร์ม จ่ายแล้ว
A012 นายอภัย วงบุตร XL สหพันธ์ฟาร์ม จ่ายแล้ว
A013 นายเฉลิมพล ขันแก้ว M สหพันธ์ฟาร์ม จ่ายแล้ว
A014 นายนพดล โชคชัย L ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
A015 นายปณิธาน อาจวารินทร์ M จ่ายแล้ว
A016 นายพิสัยศักดิ์ เมฆวรุณ S Flying Sharks จ่ายแล้ว
A017 นายอาคม จินตนาเลิศ M Flying Sharks จ่ายแล้ว
A018 นายสมชาย คุ้มภัย M Flying Sharks จ่ายแล้ว
A019 นายกีรติ ชำนิกล้า XL ยังไม่จ่าย
A020 นายพงษ์ศักดิ์ ปานแดง 2XL สายหมอก จ่ายแล้ว
A021 นายเอกลักษณ์ สุภาพ M my friend thailandฯ จ่ายแล้ว
A022 นายวรวิทย์ พานิชย์ XL จ่ายแล้ว
A023 นายวรพันธ์ สงวนศักดิ์ XL นิ้งหน่องทีม ยังไม่จ่าย
A024 นายนริศ สิทธิแพทย์ XL นิ้งหน่องทีม ยังไม่จ่าย
A025 นายโชติอนันต์ วิรัตน์พันธ์ M จ่ายแล้ว

B001 นายนิรัตน์ เกษมพิณ L ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
B002 นายพงศกร พรพัฒนะสกุลชัย 2XL พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
B003 นายพิสิทธิ์ มณฑลทอง M จ่ายแล้ว
B004 นายคอนคำ สุธรรมวงศ์ M MERIDA THAILAND จ่ายแล้ว
B005 นายศุภชัย แสงอังคณาวิน XL Flying Sharks จ่ายแล้ว
B006 นายสมศักดิ์ เดชอุดมไพศาล L Flying Sharks จ่ายแล้ว
B007 นายณัฐภน โกกนุทาภรณ์ L Flying Sharks จ่ายแล้ว
B008 นายศรุติ เดชอุดมไพศาล 2XL Flying Sharks จ่ายแล้ว
B009 นายสมภพ เดชอุดมไพศาล 3XL Flying Sharks จ่ายแล้ว
B010 นายอานนท์ ประกอบสุข 2XL จ่ายแล้ว
B011 นายนัทธี สุวรรณจินดา XL เสือชาววัง จ่ายแล้ว
B012 นายวีรยุทธ ประดิษฐศิลป์ M จ่ายแล้ว
B013 นายกิตติศักดิ์ ทองสถิตย์ 4XL 10 speed จ่ายแล้ว
B014 นายนิรุจน์ บัวทุม - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย
B015 นายรังสรรค์ แสงอภัย - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย
B016 นายยุทธนา อ่อนรัสมี - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย

C001 นายอุดม พวงพั่ว 3xl 0870459871 จ่ายแล้ว
C002 นายยงยุทธ ชาสมบัติ XL 0899633348 จ่ายแล้ว
C003 นายโชคอนันต์ ธาราเกียรติ์ XL พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
C004 นายเกรียงฤทธิ์ ทรัพย์นภาพร M จ่ายแล้ว
C005 นายสมรัก แสนเสนาะ L จ่ายแล้ว
C006 นายอิสราเทพ เทพนรินทร์ L จ่ายแล้ว
C007 นายถาวร ชวดนุช S จ่ายแล้ว
C008 นายอัครเดช อินป้อ L จ่ายแล้ว
C009 นายสันติ ยนต์พิมพ์ XL จ่ายแล้ว
C010 นายกิจจา ไกรวาส XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
C011 นายกมล ชังสอน L เสือชาววัง จ่ายแล้ว
C012 นายอนันต์ นิลแก้ว XL เสือชาววัง จ่ายแล้ว
C013 นายณัฐพงษ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ L จ่ายแล้ว
C014 นายอเขต บรรเริงเสนาะ S 10 speed จ่ายแล้ว
C015 Mr.Leonard Anthony - ยังไม่จ่าย
C016 นายกิตติชัย รัตนวิรุณ - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย
C017 นายรณชัย อ่อนรัศมี - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย
C018 นายวรชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง M ยังไม่จ่าย
C019 นายนฤพนธ์ สุดใจ - บีเทคโรงกลึงฯ ยังไม่จ่าย

D001 นายวิษณุ ธัญญะชัย M จ่ายแล้ว
D002 นายพันชัย สวนบุรี 5XL จ่ายแล้ว
D003 นายประหยัด ครุฑกล่อม M จ่ายแล้ว
D004 นายนิรัญ โคตรศรีเมือง S 10 speed จ่ายแล้ว
D005 นายชลอ ปราณนัทธี L ตะพง จ่ายแล้ว
D006 นายแดง สุวรรณ์ XL ตะพง จ่ายแล้ว
D007 นายวัชรายุทธ คงคาประเสริฐ XL ตะพง จ่ายแล้ว
D008 นายประกิต นิยมการ M ตะพง จ่ายแล้ว
D009 นายสำเริง แสงกระจ่าง L ตะพง จ่ายแล้ว
D010 นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนวงษ์ M SDL จ่ายแล้ว
D011 นายเฉลา ลิขิต L ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
D012 นายเสถียร มัชฌิมะ 2XL ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
D013 Mr.James Porter L ช.นำชัยพัทยา จ่ายแล้ว
D014 Mr.Peter Reilly XL พัทยาทีม จ่ายแล้ว
D015 นายมานพ แซมหิรัญ L จ่ายแล้ว
D016 นายสันติภาพ เลี๊ยะจู XL จ่ายแล้ว
D017 นายนพดล จักขุจันทร์ XL จ่ายแล้ว
D018 นายอัศวิน ชักชวนวงศ์ S จ่ายแล้ว
D019 นายชวัติ เมฆสุข 3XL จ่ายแล้ว
D020 นายอาคม วาจาสัตย์ XL จ่ายแล้ว
D021 นายสมหมาย สละชั่ว XL จ่ายแล้ว
D022 นายกอบศักดิ์ ยงยุทธ M จ่ายแล้ว
D023 นายกอบชัย ยงยุทธ M จ่ายแล้ว
D024 นายนิรุต อรรถพรพิทักษ์ L บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายแล้ว
D025 นายอารักษ์ ยุ่นประยงค์ L บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายแล้ว
D026 นายนิพนธ์ สุขในธรรม L จ่ายแล้ว
D027 นายสมชาย พุ่มทอง L จ่ายแล้ว
D028 นายสุพจน์ กิตติเมธีวัฒน์ XL Flying Sharks จ่ายแล้ว
D029 นายวิชาญ ยิ้มเยื้อน XLแขนสั้น เสือในดง จ่ายแล้ว
D030 นายอาคม เสือสิริ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D031 นายชาติชาย มณีรัตน์ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D032 นายจุมพล วิทยพัฒนาพร XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D033 นายสัญญา ลีดี L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D034 นายรพีพงษ์ ประศรีพัฒน์ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D035 นายสุวิทย์ ตั้นวิเศษ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D036 นายประโยชน์ น้าวัฒนาไพบูลย์ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
D037 Mr.Brian Libey M จ่ายแล้ว

E001 คุณงามตา มโนคติธรรม S จ่ายแล้ว
E002 น.ส.สุมาลี แก่นแก้ว S จ่ายแล้ว
E003 นางพัดชา พอเตอร์ XS ช.นำชัยพัทยา จ่ายแล้ว
E004 คุณสุภางค์ สมิทจิตต์ M พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
E005 คุณพัดสุมาลี เรืองภาสกร XS สายหมอก จ่ายแล้ว
E006 นางนงนุช หมอเมือง L จ่ายแล้ว
E007 น.ส.สราลี อ่อนรัศมี บีเทคโรงกลึง ยังไม่จ่าย
E008 คุณจิณห์ชญา พงศ์สุขพิมล S ยังไม่จ่าย

F001 นายณัฐวัฒน์ ธีรัตน์ธารากุล XL ชมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
F002 นายวันรบ ฟุ้งเฟื่อง 3xl ยังไม่จ่าย
F003 นายสมมาตร์ ศิลสัตย์ ยังไม่จ่าย
F004 -
F005 นายภัศธร บุญให้ S จ่ายแล้ว
F006 นายนาวิน ปลีพลู M จ่ายแล้ว
F007 นายชวลิต ขนบธรรมกุล M จ่ายแล้ว
F008 นายหนึ่ง ยลฤทธิ์ L จ่ายแล้ว
F009 นายภัทราวุธ ยังอยู่ M ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F010 นายวรุต ชาญอนุวัตร M ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F011 นายไพฑูรย์ ชื่นศิริ L ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F012 นายนิคม ชื่นศิริ XL ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F013 นายมนชัย มงคลแก้ว XL ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F014 นายสมชาย คำภู L ปลวกแดงคนชอบปั่น จ่ายแล้ว
F015 นายประยูร บูชาพันธ์ M PCT จ่ายแล้ว
F016 นายกิตติคุณ ตันติราพันธ์ XL PCT จ่ายแล้ว
F017 นายกฤษฎา เปรมกุศลชัย L PCT จ่ายแล้ว
F018 นายเชิดศักดิ์ ลือจันดา M PCT จ่ายแล้ว
F019 นายมนตรี บุญมาก XL PCT จ่ายแล้ว
F020 นายยอดชาย เหยียดไธสง L PCT จ่ายแล้ว
F021 นายธาราดล เกตุแก้ว XL PCT จ่ายแล้ว
F022 นายราชวุธ ทิพม่อม 2XL PCT จ่ายแล้ว
F023 ด.ช.อลงกรณ์ บุญมาก 2XL PCT จ่ายแล้ว
F024 น.สพ.อนันต์ นกเสือ 3XL PCT จ่ายแล้ว
F025 นายมนตรี สิงสไล S PCT จ่ายแล้ว
F026 นายภูเมธ สอนศิริ L บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายแล้ว
F027 นายบัลลังก์ กิจจินดาหรา XL จ่ายแล้ว
F028 นายกวินท์ ศัลย์วิเศษ M จ่ายแล้ว

G001 นายวิถี ศรีชัย M 10 speed จ่ายแล้ว
G002 นายจำรัส บำรุงจิตต์ M 10 speed จ่ายแล้ว
G003
G004 นายสุพรรณ์ จตุพรม L ตะพง จ่ายแล้ว
G005 นายอาคม ภูริจิตรศิลป์ S ตะพง จ่ายแล้ว
G006 นายศรีเวียง ตันคำมูล XL จ่ายแล้ว
G007 นายสมพจน์ ลายคราม 2XL พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
G008 นายนิธิกรณ์ คุณวุฒิโอภาส XL พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
G009 นายสุเทพ สมิทจิตต์ XL พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
G010 นายบรรเจิด สิงห์โตทอง XL หนองชาก จ่ายแล้ว
G011 ดต.อโนทัย รอดมา XL หนองชาก จ่ายแล้ว
G012 นายเรวัตร หิรัญรักษ์ XL เสือในดง จ่ายแล้ว
G013 นายสมนึก มโนเจริญ XL บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายแล้ว
G014 นายเกษฎา พงษ์พิทักษ์ XL ยังไม่จ่าย
G015 นายเทอดไท นาคสุข XL บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายแล้ว
G016 นายนิวัฒน์ งามเลิศจริยากุล L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G017 นายนวล ชะแอมรัมย์ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G018 นายสมชาย ลาภทวีพรทรัพย์ L หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G019 นายชาญชัย เจริญเวชธรรม XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G020 นายกรณ์ พาณิชโชคชัย XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G021 นายสมจิต แซ่โง้ว XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G022 นายเฉลิม กังวาลเจริญสิน XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G023 นายชีวิน หลวงสา XL หนองใหญ่ไบค์ จ่ายแล้ว
G024 นายโสภณ พุ่มจัน M เสือในดง จ่ายแล้ว
G025 นายอำนาจ แสงกระจ่าง XL MTB อบต.แกลง จ่ายแล้ว
G026 นายจรูญ บัวขำ 3XL จ่ายแล้ว
G027 นายวิฑูรย์ บุญศิริ L drr buddybike จ่ายแล้ว
G028 นายอานนท์ แดงกล่อม 2XL หนองชาก จ่ายแล้ว
G029 นายสายัญ เกโส L ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
G030 นายประยูร เม่นฉายา L จ่ายแล้ว
G031 นายสายันต์ ด้วงต้น L จ่ายแล้ว
G032 นายโชติอนันต์ มีรัตธนวัติ XL บ่อวิน ยังไม่จ่าย
G033 นายอุดม กิ่งทอง L บ่อวิน ยังไม่จ่าย

H001 คุณกิมานี นริมล S Bike&FOOD จ่ายแล้ว
H002 คุณเพ็ญศรี โกมลวัฒนา S พนัสไบค์ จ่ายแล้ว
H003 คุณสมถวิล ทองอ่อน S เสือในดง จ่ายแล้ว
H004 -
H005 คุณกุหลาบ พงษ์พิทักษ์ S ยังไม่จ่าย
H006 คุณณัฐกานต์ พงษ์พิทักษ์ M ยังไม่จ่าย
H007 น.ส.เสาวนี จันทมา S ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
H008 น.ส.ไพรวัลย์ แก้วริน L ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
H009 น.ส.ประกาย ชั้นเจริญ L ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
H010 น.ส.สุมาลี ทองธรรมชาติ S ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว
H011 น.ส.รัตติยา จันประเสริญฐ L ชุมแสงไบค์ จ่ายแล้ว

I001 คุณอรรถพล ชลปฐมพิกุลเลิศ 3xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I002 คุณภานพ กมลพรมงคล 2xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I003 คุณกันตพัฒน์ แตรประเสริฐ xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I004 คุณอภิวัฒน์ ขจรเกียรติคุณ 4xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I005 คุณขนิษฐา วชิรเจริญทรัพย์ m BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I006 คุณสมพงษ์ สถาวร l BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I007 คุณชาญ อารีวงษ์ xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I008 คุณรจนา อารีวงษ์ xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I009 คุณบุญสม ชัยชนะวารินทร์ l BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I010 คุณจรูญ ขวัญแจ่ม xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I011 คุณจักรพงษ์ สุนทรไพโรจน์ l BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I012 คุณจารุกิตต์ภัค ชีวธรธนโชติ m BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I013 คุณเกษา วระโชติ l BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I014 คุณชัยสิทธิ์ ปรีชญานาท 2xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I015 คุณณัฐพล ทองศรี m BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I016 คุณภพภนพรรณ เตชะนนท์ xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I017 คุณคณัญญาณัฐฎ์ เตชะนนท์ m BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I018 คุณพงศ์วิรัตน์ ฤกษ์ตุลา 2xl BiKE&FOOD จ่ายแล้ว
I019 นายชัยยุทธ ชาญอักษร XL ตะพง จ่ายแล้ว
I020 นายเจตน์ ศรีสุขโข 2XL ตะพง จ่ายแล้ว
I021 น.ส.หทัยทิพย์ อ่วมจันทร์ L ตะพง จ่ายแล้ว
I022 นายอาคม ทองขำ S ตะพง จ่ายแล้ว
I023 นางสมทรง ทองขำ S ตะพง จ่ายแล้ว
I024 คุณเปรมใจ ชลวรทัศน์ XL วังจันทร์ จ่ายแล้ว
I025 คุณขวัญเนตร ชลวรทัศน์ L วังจันทร์ จ่ายแล้ว
I026 นายเดชา สุขมหันต์ M ตะพง จ่ายแล้ว
I027 นายเสกสรรค์ มโหธร S จ่ายแล้ว
I028 นายอาทิจ ทรัพย์นภาพร S จ่ายแล้ว
I029 นายสนอง หิรัญรักษ์ XL เสือในดง จ่ายแล้ว
I030 นางติ๊ด หิรัญรักษ์ XL เสือในดง จ่ายแล้ว
I031 นายสมศักดิ์ มณีสี XL จ่ายแล้ว
I032 นายอับดุลวาหาบ ยาประ L จ่ายแล้ว
I033 นายปิยะชัย เจริญสุข L จ่ายแล้ว
I034 นายคมศักดิ์ แซ่ซื้อ XL จ่ายแล้ว
I035 นายยุทธนา อาสา L จ่ายแล้ว
I036 น.ส.ภคพร ยิ้มละลัย S จ่ายแล้ว
I037 นายจรูญ โพธ์ทอง 4XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I038 นายวีระ บุญรอด M เสือในดง ยังไม่จ่าย
I039 คุณวรรณา บุญรอด 3XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I040 นายสมชัย แสนเกษม ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
I041 นายพิพัฒน์ บำรุงสุนทร ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
I042 นายวสันต์ ลิ้นสุวรรณ์วงษ์ ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
I043 นายวินัย กล่อมเกลี้ยง ร.พ.ระยอง จ่ายแล้ว
I044 นายไชยา คงนาวัง 2XL แม่รำพึงพริ้ว จ่ายแล้ว
I045 คุณมนัส ศรีเจริญ 3XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I046 นายชอบ ธรรมนิมิตร XL สายหมอก จ่ายแล้ว
I047 น.ส.กรรณิกา เพชร์ดี XS สายหมอก จ่ายแล้ว
I048 นายบุรินทร์ โพธ์จันดี 2XL bike for fun จ่ายแล้ว
I049 นางอัจฉรา ศุภผล M bike for fun จ่ายแล้ว
I050 น.ส.อินทิรา แสงอรุณ M bike for fun จ่ายแล้ว
I051 นายบัญชา พร้อมดิษฐ์ L จ่ายแล้ว
I052 นายสุวัตร รอบคอบ 4XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I053 คุณปานิสา รอบคอบ XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I054 คุณกฤษณา เห็นชอบ XL เสือในดง ยังไม่จ่าย
I055 นายอภิวัฒน์ แจ่มปัญญา 2XL ยังไม่จ่าย
I056 นายไตรเทพ กิมทอง M จ่ายแล้ว
I057 คุณณัฐริดา ถวิลหล่อ XL ยังไม่จ่าย
I058 ด.ช.ภีรภัทร นิลแก้ว 2XL จ่ายแล้ว
I059 คุณเบญญาภา ถวิลหล่อ XL ยังไม่จ่าย
I060 คุณศรีนวล ซื่อตรง S หนองใหญ่ไบค์ ยังไม่จ่าย
I061 นายบุญชู ยิ้มเยื้อน L หนองใหญ่ไบค์ ยังไม่จ่าย
I062 นายพิริยะ ลาภขจรกิจ L หนองใหญ่ไบค์ ยังไม่จ่าย

***สำหรับชมรมที่จัดส่งนักปั่นเข้าแข่งขันทุกรายการรวมมากที่สุด อันดับที่ 1 - 3 จะจัดทำใบประกาศพร้อมกรอบให้ ด้วยค่ะ ฉะนั้น เพื่อความสะดวกให้ทางชมรมจัดส่งรายชื่อนักปั่นและรุ่นที่จะลงให้ด้วยนะคะ**** สำหรับชมรมที่ส่งมา ณ วันที่ 15 พ.ค.61
1.Bike&Food 19 คน
2.ทีมหนองใหญ่ไบค์ 17 คน
3.ชมรมตะพง 15 คน
4.ทีมเสือในดง 14 คน
5.ทีม PCT 11 คน
6.ทีม Flying Sharks 9 คน
7.ชมรม ร.พ.ระยอง 7 คน
8.ทีมปลวกแดงคนชอบปั่น 7 คน
9.พนัสไบค์ 7 คน
10.ทีมสายหมอก 7 คน
11.ชุมแสงไบค์ 7 คน
12.กลุ่ม 10 speed 5 คน
13.ทีม บมจ.ไทยประกันชีวิต 5 คน
14.ทีมบีเทคโรงกลึงสายซื่งคลองกร่ำ 7 คน
.
***มั่นใจในความโปร่งใสของการแข่งขัน โดย คณะกรรมการตัดสินจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระยอง (กกท.ระยอง)***
ประกาศจ้า ! กำหนดการจัดงานวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6
ประกาศ การรับสมัครหน้างาน เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 - 07.45 น. ค่าสมัคร ถ้าไม่มีเสื้อ คือ 300 บาท
08.00 พิธีเปิด.
08.15 ปล่อย ตัวตามรุ่น A-VIP. โดยระยะเวลาห่างกัน 3-5 นาที (โดยขอดูจำนวนนักปั่นที่หน้างานก่อน)
จุด start อยู่คนละจุดกับ จุด finish ระยะทางจากเส้นชัยกลับมาที่ อบต.ห่างกันประมาณ 2 กม. เข้าเส้นชัย แล้วปั่นชิวชิวมา รับเหรียญที่งานผลไม้บนเวที..
เวลา ประมาณ 10.45-11.00 น. มอบถ้วยรางวัล
อาหารเช้าข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน
อาหารกลางวันแบบบุ๊ฟเฟ่ เริ่มให้รับประทานเวลา 10.00 น....

500667.jpg
500667.jpg (170.16 KiB) เข้าดูแล้ว 7946 ครั้ง
เส้นทางการปั่นรุ่นเสือภูเขาและรุ่น Iท่องเที่ยว ระยะทาง 50.1 กม. ค่ะ
519872.jpg
519872.jpg (77.72 KiB) เข้าดูแล้ว 5575 ครั้ง
เส้นทางการปั่นรุ่นเสือหมอบ ระยะทาง 55 กม.

**รุ่น VIP เส้นทางหลัก 50.1 กม แต่ถ้าไหวอยากปั่นเส้นไหนตามสบายเลยค่ะ**


กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันเสือหมอบ

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี)ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทางการแข่งขัน
6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
8. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
9. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ
10. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง
11. ผลการจัดอันดับในแต่ละรุ่น และประเภทของจักรยาน ที่ใช้ในการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่กรรมการกำหนด จะตัดสิทธิผลการจัดอันดับในทุกกรณี
12. การประท้วงผลการตัดสินต้องยื่นต่อคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันฯ ภายในกรอบระยะเวลาก่อนที่พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาข้อประท้วงและตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วงรวมความครอบคลุมทุกรณีไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ / คุณสมบัตินักแข่ง)

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันเสือภูเขา
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. จักรยานเสือภูเขา ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักยานเสือภูเขาเท่านั้น เช่น ล้อขนาด 26 , 27.5 , 29 นิ้ว , และขนาดหน้ายางต้องไม่ตํ่ากว่า 1.5 นิ้ว และห้ามใส่ตะเกียบ
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี)ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเส้นทางการแข่งขัน
6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
8. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
9. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ
10. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง
11. ผลการจัดอันดับในแต่ละรุ่น และประเภทของจักรยาน ที่ใช้ในการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขัน ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่กรรมการกำหนด จะตัดสิทธิผลการจัดอันดับในทุกกรณี
12. การประท้วงผลการตัดสินต้องยื่นต่อคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันฯ ภายในกรอบระยะเวลาก่อนที่พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาข้อประท้วงและตรวจสอบ การตัดสินการประท้วงของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วงรวมความครอบคลุมทุกรณีไม่ว่าจะเป็นผลการตัดสินของกรรมการ / คุณสมบัตินักแข่ง)

เกณฑ์การตัดสิน
1.ใช้คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ท่าน จากชมรมจักรยานจังหวัดระยอง (กกท.ระยอง)
2.ตั้งกล้องวีดีโอ/ ภาพนิ่ง ตรงเส้นชัย
3.มีมอเตอร์ไซค์มาแชล รุ่นละ 2 คันในการตรวจสอบ

การสมัคร หน้างานอาจจะไม่มีเสื้อพอนะคะ ค่าสมัคร 300 บาท (ไม่มีเสื้อ)
แจ้งชื่อ สกุล รุ่นที่สมัคร ไชค์เสื้อ ทีม/ชมรม เบอร์โทรติดต่อ....
สมัครล่วงหน้า รุ่นใจเกินร้อย ( A- I) สมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
สมัครล่วงหน้า รุ่น VIP สมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาวังจันทร์
บัญชีเลขที่ 248-1-21831-0 ชื่อนางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา

**ท่านที่โอนเงินค่าสมัคร กรุณาส่งอีเมลล์ใบเสร็จมาที่ sukhonthip_abt@outlook.com
หรือ Line ID 0903972008
114316.jpg
114316.jpg (11.43 KiB) เข้าดูแล้ว 8695 ครั้ง
หรือที่กระทู้เว็ป ThaiMTB แฟนเพส เฟสบุ๊ค อบต.พลงตาเอี่ยม
หรือนำมาแสดงในวันแข่งหน้างานก็ได้ค่ะ ในกรณีไม่มีช่องทางการแจ้งใบเสร็จ
**นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยในวันแข่งขันนะคะ
**ทางเราจะ Run Number ให้ท่าน ทางThaiMTB และ แฟนเพส เฟสบุ๊ค อบต.พลงตาเอี่ยม แล้วท่าน กรอกใบสมัครมายื่นหน้างานเลยในกรณีท่านได้ชำระค่าสมัครแล้ว
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B ... 417971354/

กำหนดการแข่งขัน
**ลงทะเบียนเวลา 05.00 – 07.30 น.
-- เวลา 08.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวนักปั่น
--ปั่นเข้าเส้นชัย ขึ้นรับ เหรียญที่ระลึก
--พิธีมอบถ้วยรางวัล เวลา 11.00 น.

สวัสดิการของนักปั่นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เสื้อจักรยานแขนสั้น 1 ตัว สำหรับรุ่นใจเกินร้อย และเสื้อจักรยานแขนยาว 1 ตัว สำหรับรุ่นVIP
2.ถ้วยและเงินรางวัลสำหรับรุ่นที่มีถ้วยอันดับ / ถ้วย 1 ถ้วยสำหรับ รุ่น VIP
3.เหรียญ 1 เหรียญสำหรับใจเกินร้อยที่ปั่นเข้าเส้นชัย
4.อาหาร น้ำดื่ม กลางวัน 1 มื้อ (เป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะ ทีมงานจะจัดซุ้มอาหารค่ะ)
5.เบอร์นักปั่น /คูปองอาหารนักปั่น 1 ชุด
6.น้ำดื่ม ตามจุดบริการน้ำ ในเส้นทางการปั่น
7.รถเซอร์วิส และการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
***หมายเหตุ: จะมีทุกเรียนให้ชิมกันด้วยแต่จำนวนอาจจะจำกัดเท่าที่มีของ นะคะ ในส่วนอาหารเช้าจะมีข้าวต้ม กาแฟให้ถึงเวลา 7.00น.นะคะ มาลงทะเบียนช้าอาจจะหมดก่อนค่ะ

**สำหรับผู้ติดตาม** ในงานเทศกาลถนนผลไม้ มีกิจกรรมร้านผลไม้ ร้านสินค้าต่างๆ ให้ท่านได้เที่ยวชม รอผล มีห้องน้ำ ที่จอดรถสะดวกสบายนะคะ และมีคูปองอาหารสำหรับผู้ติดตามจำหน่ายอาหารรับประทานร่วมกับนักปั่น ท่านละ 50 บาท
สอบถามรายละเอียด และเส้นทาง เพิ่มเติม ติดต่อที่พัก จะลงรายละเอียดให้นะคะ สำหรับท่านที่จะกางเต๊นท์ ทีมงานมีที่ให้กางเต๊นท์ริมเขื่อนประแสร์ และ บางส่วนสามารถพักในห้องประชุม ที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม
ที่พักในเขตอ.วังจันทร์ ที่ใกล้สถานที่จัดงาน
1.จันผารีสอร์ท โทร 092 5477 471, 062 632 0720
2.มาดามรีสอร์ท โทร 091 585 8580
3.โต๊ะไม้รีสอร์ท โทร 089 664 2822
4.เรือนไม้ชายน้ำรีสอร์ท โทร 061 479 2555
5.วังจันทร์รีสอร์ท โทร 096 658 8824
DSC_8251.JPG
DSC_8251.JPG (132.52 KiB) เข้าดูแล้ว 7568 ครั้ง
002.jpg
002.jpg (164.97 KiB) เข้าดูแล้ว 8944 ครั้ง
ภาพสถานที่จัดงานเทศกาลถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ข้างที่ทำการ อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ริมถนนบ้านบึง-แกลง ระหว่างกิโลเมตรที่ 84- 85 นะคะ 12 ํ 53 ํ37 ํN 101 ํ 32 ํ44 ํ164 ม.
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน.jpg
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน.jpg (121.09 KiB) เข้าดูแล้ว 8981 ครั้ง
1522158672213.jpg
1522158672213.jpg (288.35 KiB) เข้าดูแล้ว 8872 ครั้ง
เสื้อจักรยาน 1 ตัวได้ทุกท่านที่สมัครรุ่นใจเกินร้อยค่ะ
งานผลไม้kl.jpg
งานผลไม้kl.jpg (437.37 KiB) เข้าดูแล้ว 8872 ครั้ง
เหรียญใจเกินร้อยสำหรับนักปั่นที่ปั่นเข้าเส้นชัยค่ะ
1522161841294.jpg
1522161841294.jpg (318.94 KiB) เข้าดูแล้ว 8854 ครั้ง
เสื้อ 1 ตัวรุ่น VIP
งานนำเสนอ3.jpg
งานนำเสนอ3.jpg (108.55 KiB) เข้าดูแล้ว 5304 ครั้ง
ไฟล์แนบ
bike6.png
bike6.png (212.86 KiB) เข้าดูแล้ว 9348 ครั้ง
ถ้วยอันดับและถ้วย VIP.jpg
ถ้วยอันดับและถ้วย VIP.jpg (70.86 KiB) เข้าดูแล้ว 7169 ครั้ง
31947109_1710703475675833_8557183533632716800_o (1).jpg
31947109_1710703475675833_8557183533632716800_o (1).jpg (245.37 KiB) เข้าดูแล้ว 6287 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย อบต.พลงตาเอี่ยม เมื่อ 25 พ.ค. 2018, 10:56, แก้ไขแล้ว 38 ครั้ง
รูปประจำตัวสมาชิก
Yuth Story
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 44
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 มี.ค. 2014, 13:19
team: BIKE&FOOD
ตำแหน่ง: Chonburi

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย Yuth Story »

แอด ID Line ไม่ได้ ครับ
GIANT XTC 27.5"
GIANT XTC TEAM 26"
VOODOO BIZANGO 26"
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

Yuth Story เขียน:แอด ID Line ไม่ได้ ครับ
มีหลายท่าน แอ็ดได้นะคะ ถ้างั้นส่ง ID LINE ของคุณ ให้แอ๋วทาง sms โทร.0903972008 ก็ได้ค่ะ แอ๋วจะเพิ่มเพื่อนเองค่าา :D :D
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

ประกาศจ้า...จุดสังเกตุสัญลักษณ์บอกเส้นทางการปั่น ในระยะอีกประมาณ 50 เมตรจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือจุดที่ต้องระวังต่างๆ
PTA คือ ชื่อย่อของ อบต.พลงตาเอี่ยม Plongtaiam
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 ตรงไป
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 ตรงไป
DSC_1156.jpg (199.82 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวขวา
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวขวา
DSC_1157.jpg (306.41 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวซ้าย
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวซ้าย
DSC_1160.jpg (355.86 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
ทางโค้ง
ทางโค้ง
DSC_1163.jpg (325.94 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวขวาอันตรายโปรดระวัง
งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 6 เลี้ยวขวาอันตรายโปรดระวัง
DSC_1168.jpg (313.42 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
ระวังถนนชำรุด
ระวังถนนชำรุด
DSC_1169.jpg (252.2 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
MTB ตรงไป  RB เลี้ยวขวา หมายเหตุมีแค่จุดเดียวที่ให้เสือภูเขา แยกออกจากหมอบ
MTB ตรงไป RB เลี้ยวขวา หมายเหตุมีแค่จุดเดียวที่ให้เสือภูเขา แยกออกจากหมอบ
DSC_1177.jpg (239.96 KiB) เข้าดูแล้ว 5088 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย อบต.พลงตาเอี่ยม เมื่อ 17 พ.ค. 2018, 17:22, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

ภาพงานจักรยานงานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1
ปี 2555 ปีนั้นเป็นปีแรกที่ อบต.พลงตาเอี่ยมเริ่มจัดงานจักรยานเสือภูเขา ในงานเทศกาลถนนผลไม้ ก็มีนักปั่นในพื้นที่ จังหวัดระยองซะส่วนใหญ่ค่ะ มีนักปั่นประมาณ ร้อยกว่าท่านค่ะ
389631_436379643041517_480875112_n.jpg
389631_436379643041517_480875112_n.jpg (74.21 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
303327_436380936374721_1079273143_n.jpg
303327_436380936374721_1079273143_n.jpg (106.15 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
380317_436384849707663_862333875_n.jpg
380317_436384849707663_862333875_n.jpg (168.71 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
575321_436382563041225_1646174836_n.jpg
575321_436382563041225_1646174836_n.jpg (147.92 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
305523_436377876375027_1778721799_n.jpg
305523_436377876375027_1778721799_n.jpg (165.19 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
156215_436404809705667_1042007507_n.jpg
156215_436404809705667_1042007507_n.jpg (160.97 KiB) เข้าดูแล้ว 8467 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย อบต.พลงตาเอี่ยม เมื่อ 11 เม.ย. 2018, 18:13, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

งานผลไม้ ใจเกินร้อยครั้งที่ 2 ปี 2556
ปีนั้นมีนักปั่นมาปั่นประมาณ 1,300 คัน เยอะเกินการควบคุมค่ะ มีการจัดอันดับด้วย นักปั่นมาจากทั่วสารทิศค่ะ ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ระยองอิมเมจจ้ะ รายได้ให้กับ รพ.สต.บ้านพลงตาเอี่ยม
IMG_5651.JPG
IMG_5651.JPG (230.58 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5655.JPG
IMG_5655.JPG (305.3 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5656.JPG
IMG_5656.JPG (330.61 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5773.JPG
IMG_5773.JPG (287.36 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5788.JPG
IMG_5788.JPG (349.01 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5833.JPG
IMG_5833.JPG (228.24 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5863.JPG
IMG_5863.JPG (275.48 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5872.JPG
IMG_5872.JPG (267.21 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
RIM-3890.jpg
RIM-3890.jpg (157.27 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
RIM-3940.jpg
RIM-3940.jpg (149.92 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
RIM-3847.jpg
RIM-3847.jpg (157.64 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
RIM-4215.jpg
RIM-4215.jpg (161.55 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5874.JPG
IMG_5874.JPG (287.89 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5875.JPG
IMG_5875.JPG (320.27 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
IMG_5876.JPG
IMG_5876.JPG (305.48 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
ไฟล์แนบ
IMG_5822.JPG
IMG_5822.JPG (255.74 KiB) เข้าดูแล้ว 8463 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย อบต.พลงตาเอี่ยม เมื่อ 04 เม.ย. 2018, 13:13, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 3 ปี 2557 ปีนั้นมีนักปั่นประมาณ 670 คัน สาเหตุที่จำนวนน้อยลงเนื่อจาก ในวันที่ 22 พค. 57 คือวันที่ คสช.ทำรัฐประหาร ทำให้นักปั่นจากจังหวัดไกลๆ มาปั่นไม่ได้ติดเคอฟิวค่ะ เป็นการปั่นใจเกินร้อยอย่างเดียว รายได้ให้กับ สภ.วังจันทร์
IMG_9066.JPG
IMG_9066.JPG (313.42 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9063.JPG
IMG_9063.JPG (353.41 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9090.JPG
IMG_9090.JPG (275.47 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9093.JPG
IMG_9093.JPG (281.62 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9101.JPG
IMG_9101.JPG (256.54 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9104.JPG
IMG_9104.JPG (253.67 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9108.JPG
IMG_9108.JPG (246.24 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9112.JPG
IMG_9112.JPG (252.33 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9149.JPG
IMG_9149.JPG (275.02 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9250.JPG
IMG_9250.JPG (300.42 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
IMG_9255.JPG
IMG_9255.JPG (350.17 KiB) เข้าดูแล้ว 8451 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 4 ปี 2558 ปีนั้นก็ประมาณ 600 กว่าคันค่ะ ไม่มีการจัดอันดับ รายได้ให้กับกิจการสาธารณะ สภ.วังจันทร์
IMG_0396.JPG
IMG_0396.JPG (329.26 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0423.JPG
IMG_0423.JPG (300.72 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0426.JPG
IMG_0426.JPG (340.18 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0428.JPG
IMG_0428.JPG (354.66 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0442.JPG
IMG_0442.JPG (300.63 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0447.JPG
IMG_0447.JPG (234.37 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0578.JPG
IMG_0578.JPG (157.73 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0586.JPG
IMG_0586.JPG (272.08 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
IMG_0607.JPG
IMG_0607.JPG (240.77 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
ไฟล์แนบ
IMG_0479.JPG
IMG_0479.JPG (287.66 KiB) เข้าดูแล้ว 8447 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย อบต.พลงตาเอี่ยม เมื่อ 11 เม.ย. 2018, 18:23, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

มาชมภาพงานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 4 กันต่อค่ะ
DSC_0225.JPG
DSC_0225.JPG (214.38 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0199.JPG
DSC_0199.JPG (363.65 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0648.JPG
DSC_0648.JPG (259.92 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0659.JPG
DSC_0659.JPG (282.33 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0410.JPG
DSC_0410.JPG (332.3 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0542.JPG
DSC_0542.JPG (299.94 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
DSC_0558.JPG
DSC_0558.JPG (285.82 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
IMG_0592.JPG
IMG_0592.JPG (274.42 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
IMG_0744.JPG
IMG_0744.JPG (238.66 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
IMG_0699.JPG
IMG_0699.JPG (253.02 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
IMG_0810.JPG
IMG_0810.JPG (181.21 KiB) เข้าดูแล้ว 8418 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

งานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 5 ปี 2559 ปีนั้นนักปั่นไม่เยอะค่ะ เพราะ ตอนแรกว่าจะไม่จัด มีเวลาเตรียมงานแค่ 1 เดือน ก่อนปั่น เลยมีนักปั่นเพียง 400 กว่า ท่าน ไม่มีการจัดอันดับ รายได้ให้กัยกองทุนวังจันทร์แบ่งปันความสุข ของสาธารณะสุขอำเภอวังจันทร์
DSC_0460.JPG
DSC_0460.JPG (302.74 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0463.JPG
DSC_0463.JPG (299.18 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0474.JPG
DSC_0474.JPG (293.92 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0495.JPG
DSC_0495.JPG (331.29 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0497.JPG
DSC_0497.JPG (358.75 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0511.JPG
DSC_0511.JPG (281.19 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0534.JPG
DSC_0534.JPG (303.77 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0669.JPG
DSC_0669.JPG (361.84 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC00860.JPG
DSC00860.JPG (269.75 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC00883.JPG
DSC00883.JPG (319.16 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC00906.JPG
DSC00906.JPG (313.2 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0507.JPG
DSC_0507.JPG (288.82 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
ไฟล์แนบ
DSC_0536.JPG
DSC_0536.JPG (305.85 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0560.JPG
DSC_0560.JPG (376.9 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

เก็บตกงานผลไม้ใจเกินร้อยครั้งที่ 5 ปี 2559 ปีที่ขึ้นชื่อว่าเส้นทางหินที่สุดที่เคยจัดมา
DSC_0682.JPG
DSC_0682.JPG (316.31 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0685.JPG
DSC_0685.JPG (357.3 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0688.JPG
DSC_0688.JPG (365.49 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0693.JPG
DSC_0693.JPG (384.21 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0695.JPG
DSC_0695.JPG (411.68 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0698.JPG
DSC_0698.JPG (361.8 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0699.JPG
DSC_0699.JPG (394.59 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
DSC_0703.JPG
DSC_0703.JPG (359.09 KiB) เข้าดูแล้ว 8417 ครั้ง
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

ยินดีด้วยนะคะกับเสือที่สมัครเข้ามาท่านแรกได้รางวัลพิเศษ ผลไม้ 1 อิ่ม ค่ะ
D001 คุณวิษณุ ธัญญะชัย และ E001 คุณ งามตา มโนคติธรรม จ้าาาาา.. :D :D :D
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

ประกาศจ้า...เปิดรับสมัครแล้วนะคะทุกรุ่นค่ะ..และนักปั่นท่านใดที่เคยมาปั่นในปีที่..4 และ 5 ทีมงานมีรูปเดี่ยวระหว่างทางและตอนรับถ้วยรับเหรียญ.เยอะมากค่ะ..ถ้าหากนักปั่นท่านมดอยากจะดูรูป แอ๋วจะฝากไว้ที่..sky drive...และในแฟนเพสเฟสบุ๊ค อบต.พลงตาเอี่ยมนะคะ....
uthan
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 382
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ก.พ. 2013, 12:49
team: ทภ.๒
Bike: special ride
ติดต่อ:

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย uthan »

เสือภูเขาทำไมแบ่งรุ่นเหมือน เสือหมอบ ครับ.............
อบต.พลงตาเอี่ยม
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 501
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 15:35
Tel: 0903972008
team: อบต.พลงตาเอี่ยม
Bike: LA

Re: เชิญร่วมปั่น "งานผลไม้ใจเกินร้อย ครั้งที่ 6" ณ ตลาดผลไม้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โพสต์ โดย อบต.พลงตาเอี่ยม »

uthan เขียน:เสือภูเขาทำไมแบ่งรุ่นเหมือน เสือหมอบ ครับ.............
เสือภูเขา แบ่งเป็น3 รุ่นนะคะ คือ 1.รุ่น F เสือภูเขาชาย OPEN 2.รุ่น G เสือภูเขาชาย 40 ปีขึ้นไป 3.รุ่น Hเสือภูเขาหยิง OPEN มีรุ่นน้อยกว่า เสือหมอบค่ะเนื่องจาก ปัจจุบัน นักปั่น หันมาปั่นเสือหมอบกันมากขึ้นค่ะ และการแข่งขันเป็นประเภทถนน ที่เหมาะกับหมอบมากกว่า เสือภูเขาค่ะ เลยเปิดรุ่นมากกว่าค่ะ
ตอบกลับ

กลับไปยัง “ประชาสัมพันธ์ งานปั่น/งานแข่ง”