6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
กฏการใช้บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ
รูปประจำตัวสมาชิก
samartsup
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 1754
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ส.ค. 2008, 18:03
ติดต่อ:

6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย samartsup »

เรียนนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO)ได้ประชุมหารือการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ควรที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันจาก สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง เพราะเพื่อความสะดวกของนักกีฬาจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ไม่ต้องขี่จักรยานและขนส่งกลับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เพราะคณะกรรมการได้กำหนดจุด start&finish ไว้ที่ อบต.นาตาขวัญ ซึ่งการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดให้นักกีฬาโลริ่งไปยังจุด start ซึ่งห่างจากบริเวณงานเป็นระยะทาง 15 กม.และ finish ที่ อบต.นาตาขวัญ ซึ่งจะต้องขี่กลับอีก 15 กม. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงขอแจ้งแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทราบว่า จุดลงทะเบียน จุด Start&Finish จุดรับมอบรางวัล จุดรับประทานอาหาร จุดจอดรถ (งานทั้งหมด)จะย้ายมาอยู่ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ....จึงเรียนเพื่อทราบ....คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

รูปภาพ

หนังสือชี้แจงจากคณะกรรมการสถานพินิจ จ.ระยอง เรื่องการเลื่อนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จากวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 6 มีนาคม 2559


รูปภาพ

กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO)ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 5.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แผนที่เส้นทางการแข่งขันจักรยาน"ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง" (BIKE TO BE HERO)
รูปภาพ


เส้นทางแข่งขันในแบบ maps (จักรยานถนน อินไรส์เรส)64 กม.
https://goo.gl/maps/xieaW1NLQoo
เส้นทางแข่งขันในแบบ maps (เสือภูเขา)44 กม.กดดูได้ครับ
https://goo.gl/maps/qpH9Am5eK1n
รายละเอียดเส้นทางการแข่งขัน
รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
แบบถ้วยรางวัล VIP (ขออนุญาตปรับแบบหน่อยนะครับ)
รูปภาพ
แบบถ้วยรางวัลผู้ที่ติดอันดับ
รูปภาพ
แบบถ้วยรางวัลพิชิตเส้นทางแข่งขัน
รูปภาพ
แบบเสื้อผู้สมัครแข่งขันและเพื่อสุขภาพ
รูปภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป รู้จักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล ป้องกัน แก้ไข พัฒนา
เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง
2) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
3) รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬาปั่นจักรยานห่างไกลยาเสพติด
4) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดระยอง


รายละเอียดการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO)


ประเภทการแข่งขัน
๑. จักรยานถนน (อินไรส์เรส) ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร (ค่าสมัครการแข่งขัน ๕๐๐ บาท)
รับสมัคร ๕๐๐ ท่าน
- ประชาชนชายทั่วไป (OPEN)
- ประชาชนชายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
- ประชาชนหญิงทั่วไป (OPEN)
๒. จักรยานเสือภูเขา (ทางเรียบ) ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร (ค่าสมัครการแข่งขัน ๕๐๐ บาท)
รับสมัคร ๕๐๐ ท่าน
- ประชาชนชายทั่วไป (OPEN)
- ประชาชนชายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
- ประชาชนหญิงทั่วไป (OPEN)

ประเภทไม่มีการแข่งขัน (จักรยานเพื่อสุขภาพ) ขี่รอบเมืองระยองระยะทาง 20 กิโลเมตร
- VIP (ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท)
- ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ และจักรยาน (ค่าสมัครร่วมกิจกรรม ๑๐๐ บาท)

หมายเหตุ ผู้สมัคร VIP สามารถลงแข่งขันในรุ่นอายุตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครเพิ่ม

กติกาการแข่งขัน
ใช้กฎ-ระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภท รุ่นอายุ และรางวัลในการแข่งขันจักรยาน ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง(Bike To Be Hero)

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน ระยะการทาง รางวัล
จักรยานถนน (อินไรส์เรส) ๘๐ กม.
- ประชาชนชายทั่วไป (OPEN) ๑ -๑๐
- ประชาชนชายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ๑ -๑๐
- ประชาชนหญิงทั่วไป (OPEN) ๑ -๗
จักรยานเสือภูเขา (ทางเรียบ) ๕๐ กม.
- ประชาชนชายทั่วไป (OPEN) ๑ – ๑๐
- ประชาชนชายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ๑ - ๑๐
- ประชาชนหญิงทั่วไป (OPEN) ๑ - ๗
ประเภทไม่มีการแข่งขัน (จักรยานเพื่อสุขภาพ) ๒๐ กม.
- VIP ถ้วยรางวัล
เสื้อที่ระลึก
- ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ และจักรยาน เสื้อที่ระลึก

หมายเหตุ
๑. ประเภทการแข่งขัน
-นักกีฬาที่ติดอันดับที่ ๑ ทุกรุ่นการแข่งขันจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
-นักกีฬาที่ติดอันดับที่ ๒-๑๐ จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ
-นักกีฬาที่ไม่ติดอันดับจะได้รับรางวัลถ้วยพิชิตเส้นทางทุกท่าน
๒. ประเภทไม่มีการแข่งขัน (จักรยานเพื่อสุขภาพ)
-VIP จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติพร้อมเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
-ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ และจักรยาน จะได้รับเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
๓. ผู้ที่สมัครประเภทการแข่งขัน จะได้รับเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว


กำหนดการ
แข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง(Bike To Be Hero)

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยาน
เพื่อสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น. -๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ
๐๖.๔๐ น. ประธานเปิดการแข่งขันเดินทางมาถึงบริเวณงานและเข้าที่พัก
๐๖.๕๐ น. พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานขึ้นบนเวที ฟังการกล่าวรายงานของ
ประธานจัดการแข่ง
๐๖.๕๕ น. ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดงานการแข่งขันจักรยาน Bike To Be Hero
(ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง)
๐๗.๐๐ น. ประธานขี่จักรยานนำขบวนกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม(จักรยานเพื่อสุขภาพ)
และนักกีฬา


๐๘.๐๐ น. ประธานและผู้ร่วมกิจกรรม (จักรยานเพื่อสุขภาพ) กลับมาถึงบริเวณงาน
๐๘.๑๐ น. เริ่มทำการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน
๑๑.๓๐ น. พิธีรับมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน
มอบรางวัลถ้วยเกียรติยศ
๑๒.๐๐ น. นักกีฬาและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***


เปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 หรือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเต็มก่อนวันปิดรับสมัครก็จะปิดรับสมัคร

ที่เวบระบบลงทะเบียน http://event.thaimtb.com

ติดต่อสอบถามได้ที่
086-9004601 คุณสามารถ
089-1232168 คุณกชกร (สถานพินิจ)
แก้ไขล่าสุดโดย samartsup เมื่อ 27 ก.พ. 2016, 18:02, แก้ไขแล้ว 20 ครั้ง
รูปประจำตัวสมาชิก
samartsup
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 1754
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ส.ค. 2008, 18:03
ติดต่อ:

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย samartsup »

เปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 หรือผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเต็มก่อนวันปิดรับสมัครก็จะปิดรับสมัครเลยครับ
รูปประจำตัวสมาชิก
อ้วน s-works
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 1024
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 มิ.ย. 2013, 10:35
Tel: 0832049155
team: ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองบ้านบึง
Bike: GERYFISHER,TREK8500,GIANT ANTERM X3,TREK EX 9.5 EVO , น้องแดง SPECIALIZED,SL4,S-WORKS TRANSITION,KHS

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย อ้วน s-works »

ไม่น่าจะพลาดงานนี้
อ้วน GARY เทศบาลเมืองบ้านบึง
รูปประจำตัวสมาชิก
samartsup
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 1754
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ส.ค. 2008, 18:03
ติดต่อ:

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย samartsup »

อ้วน s-works เขียน:ไม่น่าจะพลาดงานนี้
ยินดีต้อนรับครับ..... :D :D :D
รูปประจำตัวสมาชิก
sriweang
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 228
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 พ.ค. 2012, 13:52
Tel: 0835974632
team: PTTGC BIKE CLUB
Bike: TREK 8500 2512A8BL
ตำแหน่ง: 89/36 หมู่3 ต.ทับมา อ.เมือง จ. ระยอง 21000

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย sriweang »

ปักครับ....
รูปประจำตัวสมาชิก
silvercof
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 295
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ม.ค. 2014, 14:17
Tel: 089-8345xxx
team: BCR, Cozy Cycling Team
Bike: Trek Fx 7.2, C'Dale SuperSix EVO, Giant TCR SLR
ตำแหน่ง: ระยอง

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย silvercof »

ปักด้วย
----------------------------------------------------------------
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ชอบ
Whatever will be, will be : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
----------------------------------------------------------------
Pepsileo.139
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 299
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.พ. 2014, 00:08
team: Bcc 139 Bikers & กนกอาชีวะ ไบค์
Bike: เฟสสัน E.T
ติดต่อ:

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย Pepsileo.139 »

ปัก
เลือกคัน ที่ชอบ ....ชอบคันที่ใช่
Naton
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 79
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 มิ.ย. 2013, 14:20
Tel: 0827090658
team: บินหลาดง
Bike: Giant XTC
ตำแหน่ง: 888/181 ม3. ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
ติดต่อ:

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย Naton »

ปัก
คงกฤช
สมาชิก
สมาชิก
โพสต์: 76
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2014, 16:11
Tel: 0991486544
ตำแหน่ง: id:0827168530

Re: 6 มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน "ฮีโร่ ปั่นเพื่อน้อง (BIKE TO BE HERO) จ.ระยอง

โพสต์ โดย คงกฤช »

ปัก
โทร 099-148-6544
Line:0827168530
ตอบกลับ

กลับไปยัง “ประชาสัมพันธ์ งานปั่น/งานแข่ง”