เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก) วันที่ 29 เมษายน 2555

ผู้ดูแล: วิเชียร สุภาพ

ตอบกลับ
Cycling-cafe'
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 2292
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ก.ย. 2009, 11:40
Tel: 0819860452
team: ขี่มั่ว(ให้)ทั่วไทย
Bike: ขี่ช้ากูแซง...ขี่แรงกูเลี้ยว...("U")
ติดต่อ:

เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก) วันที่ 29 เมษายน 2555

โพสต์ โดย Cycling-cafe' »

งานขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ บ้านโป่ง ครั้งที่1 วันที่ 29 เมษายน 2555
จัดโดย ชมรมจักรยาน Ban pong Bicycle


ชมรมจักรยาน Ban pong bicycle ขอเชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong bikes
เส้นทาง บริเวณเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอใกล้เคียงโดยรอบ (จุดสตาร์ท-เส้นชัย ในเขตอำเภอบ้านโป่ง)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2555

ที่มา
โครงการขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong bikes ประจำปี 2555 เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ชมรมจักรยาน Ban pong bicycle มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับ รู้ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและศักยภาพของอำเภอบ้านโป่ง ไปยังกลุ่ม เป้าหมายคือนักท่องเที่ยว นักจักรยานทั่วประเทศ ผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวมายังอำเภอบ้านโป่ง อันจะนำมาซึ่งปัจจัยสำคัญในการขยายมูลค่าทางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ร่วมทั้งการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในอนุภาคให้ขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางชมรมจักรยาน Ban pong bicycle ยังเล็งเห็นการส่งเสริมสุขภาพโดยร่วมเป็นตันแบบ เพื่อให้ประชาชนและเยาชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและละแวกใกล้เคียง มองเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนด้วยอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์...
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน
4. เพื่อส่งเสริม เยาวชน ประชานชน ใส่ใจการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการปั่นจักรยาน
6. เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านโป่ง


สถานที่ดำเนินการ
บริเวณเขตอำเภอบ้านโป่ง-และอำเภอใกล้เคียง โดยรอบ
ระยะทาง 70-90กม.
ลักษณะเส้นทาง ลาดยาง 100%

กำหนดการ...
5.00-6.00 น. รัปประทานอาหารเช้าร่วมกัน
6.00-7.30 น. ลงทะเบียน
7.45-8.00 น. กล่าวเปิดงาน
8.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา
11.30-12.00 น. นักกีฬากลับเข้าเส้นชัย
12.00-14.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
14.00-15.00 น. จับรางวัล หางบัตรนักกีฬา (แจกทองด้วย)
ค่าสมัคร...
300 บาท ทุกประเภท (รับถ้วย+เสื้อที่ระลึก)
800 บาท รุ่น vip (รับถ้วย+เสื้อที่ระลึก)
ไม่จำกัดประเภทจักรยาน (เสือหมอบ เสือภูเขา ทัวร์ริ่ง ฟิกเกียร์)
รับสมัครหน้างาน หรือ สมัครล่วงหน้าทางเวบไซต์
สมัครล่วงหน้า โอนเงินเข้า บัญชี คุณสุดา ทวีกาญจน์ กสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง เลขบัญชี 144-2-21342-5

กฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. นักกีฬาต้องสวมหมวกกันน็อค

2. ไม่จำกัดประเภทรถ (แต่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น)
3. ห้ามขี่ผาดโผนในลักษณะอันตราย(ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น)
4. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ทางร่วมทางแยก)
5. มีมาร์แชลควบคุมขบวน(เพื่อความปลอดภัยกรุณาฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่)
6. ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดกิจกรรมได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอบ้านโป่งให้เป็นที่รู้จัก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในด้านต่างๆ
2. ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจออกการกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. ให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานแทนพาหนะอื่น ส่งผลการลดพลังงานและภาวะโรคร้อน
4. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
5. สร้างรายได้ต่อชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอเมืองบ้านโป่ง จากการจับจ่ายของนักจักรยานทั่วประเทศ

[googlemap=http://maps.google.co.th/maps/ms?msid=2 ... tput=embed]เส้นทางปั่น...สานสัมพันธ์ Ban pong Bicycle[/googlemap]
ผู้สนับสนุนโครงการ
1. เฮียฮ้อ ประธานชมรมเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมให้น้ำดื่ม 1200 ขวด
2. คุณกัมปนาถ พูสมจิตร เจ้าของโรงหล่อพระเสรีพุทธนิมิตรให้น้ำดื่ม 1200 ขวด
3. คุณธนาทิพย์ มรุธาวานิช แพทย์ประจำตำบลสวนกล้วยให้ขนมปัง 350 ชิ้น
4. ผู้ใหญ่ดวงพร ชูเที่ยงตรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลสวนกล้วยให้ขนมปัง 350 ชิ้น
5. ร้านทองโรจน์สุวรรณ ให้ซาลาเปาจำนวน 350 ลูก
6. นายชัยวุฒิ พงษ์หาญพานิชย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11ให้ซาลาเปา 350 ลูก
7. คุณจีราวรรณ สระปทุม ประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยานโพธารามให้เฉ๋าก๊วย-น้ำแข็งใส 20 กิโล
8. คุณกัมปนาจ พูสมจิตร เจ้าของโรงหล่อพระวินัยพุทธนิมิตที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน1200ขวด
9. ห้างทองทวีกาญจน์ มอบรางวัล แหวนทองครึ่งสลึง 3 รางวัล (จับรางวัล)
10. คุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ ประธานชมรมจักรยานเสือเมืองเจดีย์ใหญ่มอบแผ่นป้ายหมายเลขติดรถจักรยานมาจำนวน500ชุด
11. บริษัทตำหนักทอง5 พัฒนาจำกัด เจ้าของกิจการ คุณอิทธิกร-คุณจุพาทิพย์ กำธรกิจตระกูล ร่วมจัดเลี้ยงอาหารนักปั่นทุกท่านที่มาร่วมงาน
12. คุณปฎิตา ลิ้มศฤงคาร เจ้าของโรงขนมจีนทางรถไฟร.ร อุดม เลี้ยงอาหารเช้านักแข่ง
13. คุณวิยดารัตน์ กิจตระกูลรัตน์ ผ.จ.ก.ห้างทองตำหนักทอง5 สาขาโลตัสนวนครปทุมธานี มอบเงิน1500บาท(เลี้ยงผลไม้)
14. คุณเกษม วิเศษศรีพงษ์ ร้านเสริมมิตร มอบเงินค่าอาหาร 4000บาท
15. คุณฐิติรัตน์ ชัยสงคราม เลี้ยงไอศครีม จำนวน 3600 บาท
16. ร้านCycling-cafe' มอบสิ่งของจับรางวัล มูลค่า 3000฿
17. คุณสามารถ เลาหบุตร มอบเงิน 3999฿
18. ลุงโอ่ง คุญประสาท สุขแป้น เลี้ยงไอศครีม 600 แท่ง
19. คุณประนอม คำสอน มอบเงิน 3000฿
20. ร้านเฉลิมยนต์ มอบหมวกจักรยาน 10 ใบ (จับรางวัล)
21. คุณกัญญดา กำธรกิจตระกูล มอบเงิน 1000฿


ผู้ประสานงาน
• คุณสุดา ทวีกาญจน์ (032-223543)
• คุณกฤษฎา โฆสิตคณาวุฒิ Cycling-cafe' (081-9860452)

สมัครล่วงหน้า โอนเงินเข้า บัญชี คุณสุดา ทวีกาญจน์ กสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง เลขบัญชี 144-2-21342-5
ลงทะเบียผ่านเวบไซด์ ได้เลยครับ...จะได้เตรียมอาหาร น้ำ ผลไม้ ให้เพียงพอ... :D :D :D

รูปภาพ
ถ้วยรางวัล....ใบเล็กวัดใจ-ใบใหญ่วัดใจ vip

รูปภาพ
ดาวโหลดใบสมัคร


คลิ๊ก...ติดตามกิจกรรม...ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...
คลิ๊ก...ชมสินค้าภายในร้าน...CYcLinG-CaFe'
คลิ๊ก...Facebook
Tel. 081-9860452
หลังสถานีดับเพลิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ตอบกลับ

กลับไปยัง “กลุ่ม60”