ขอเชิญ กลุ่ม60 ทุกท่านร่วมงาน

ผู้ดูแล: วิเชียร สุภาพ

ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
somsak tarasunton
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 3952
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 พ.ค. 2009, 12:01
Tel: 081-1997717
team: ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
Bike: Cervélo-Specialized -merida- bianchi-TREk

ขอเชิญ กลุ่ม60 ทุกท่านร่วมงาน

โพสต์ โดย somsak tarasunton »

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ "เที่ยวประหยัดพลังงานขี่จักรยานชมเมือง ครั้งที่ 2"
เรียน ประธานชมรมจักรยานและสมาชิกทุกท่านและผู้ทีสนใจทุกท่าน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมจักรยานกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการ “เที่ยวประหยัด พลังงาน ขี่จักรยานชมเมือง
”ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 ในบริเวณเส้นทางท่องเที่ยวของเมืองกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยาน อันจะเป็นการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
กำหนดการ
เวลา 07.00 น พร้อมกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีทานของว่าง ข้าวต้มเครื่อง กาแฟ น้ำเต้าหู้
เวลา08.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา08.30 น. ปั่นรอบเมือง 1 รอบ
จากนั้นแยกจักรยานออกเป็น 4 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 เป็นทางวิบากระยะทาง 45 ก.ม.เป็นทางขึ้นเขาลงห้วยวิวสวยมากสำหรับผู้ชอบทางวิบาก
เส้นทางที่ 2 เสื้อภูเขาทางเรียบระยะทาง 50 ก.ม.เป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามอีกเส้นหนึ่ง
เส้นทางที่ 3 เสือหมอบระยะทาง 90 ก.ม.ทางลาดยางตลอดมีทางขึ้นเขาบ้างเป็นระยะวิวสวยเช่นกัน
เส้นทางที่ 4 จักรยานทั่วไป จักรยานทุกประเภท เช่นจักรยานแม่บ้าน จักรยานโบราณเก่าหาอยาก ระยะทาง 8-10 ก.มปั่นชมสถานทีท่องเที่ยว
12.00 พร้อมกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีรับประทานร่วมกัน-รับของที่ระลึกจาก ททท.กาญจนบุรี
เข้าร่วมงานแล้ววันนื้เป็นต้นไป ที่สมศักดิ์ ธาราสุนทร 0811997717 (อาหาร ค่าสมัคร เครี่องดีมฟรีตลอดงาน นอกจากได้สุขภาพดีและได้ช่วยเหลือสังคม
รูปประจำตัวสมาชิก
somsak tarasunton
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 3952
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 พ.ค. 2009, 12:01
Tel: 081-1997717
team: ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
Bike: Cervélo-Specialized -merida- bianchi-TREk

โพสต์ โดย somsak tarasunton »

รูปภาพ
ตอบกลับ

กลับไปยัง “กลุ่ม60”