อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานปั่น "บึงฉวาก ชวนปั่น สุพรรณบุรี #1" [color=#0000FF][size=150]อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ข

ผู้ดูแล: วิเชียร สุภาพ

ตอบกลับ
KIT_DBT
ขาประจำ
ขาประจำ
โพสต์: 373
ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ส.ค. 2008, 07:43
Tel: 0850445515
team: DoemBang Team
Bike: Giant TCR Composite

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานปั่น "บึงฉวาก ชวนปั่น สุพรรณบุรี #1" [color=#0000FF][size=150]อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ข

โพสต์ โดย KIT_DBT »

อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานปั่น "บึงฉวาก ชวนปั่น สุพรรณบุรี #1"
ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


รูปภาพ

แบ่งรุ่น ระยะทาง ดังนี้
1 . ประเภท A มีระยะทางในการปั่น จำนวน 73 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 230นาที
2 . ประเภท B มีระยะทางในการปั่น จำนวน 44 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 230 นาที
3. ประเภท V.I.P. ระยะทาง 19 กิโลเมตร ไม่จำกัดเวลา


ค่าสมัคร
ประเภท A และ B ราคา 500 บาท จะได้รับถ้วย เมื่อปั่นได้ในเวลาที่กำหนด
ประเภท V.I.P. ราคา 1,000 บาท จะได้รับถ้วยรางวัลที่ละลึก และพระเครื่องประจำจังหวัดสุพรรรณ รุ่นสัจจะบารมี
ผู้เข้าร่วมทุกประเภทจะได้รับกระติกน้ำจักรยานที่ระลึก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1,000 คนเท่านั้น
รายละเอียดการโอนค่าสมัคร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเดิมบางนางบวช
ประเภทบัญชี ออรมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 198-2-40657-5
ชื่อบัญชี นางดลฤดี แตงเงิน (ชมรมจักรยานเดิมบางทีม)
ติดต่อเรื่องโอนเงินค่าสมัคร คุณโอ๋ โทร: 098 904 2995 Line ID: domebangteam
โดยโอนเงินค่าสมัครลงท้ายด้วยเลขสองตัวหลังของโทรศัพท์ท่าน เช่น 500.95บาท
แจ้งการลงทะเบียนเข้ามาที่กระทู้โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ทีม, จังหวัด, จำนวนเงินและวันที่เวลาโอน ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างการสมัครเดี่ยว
ชื่อ นายพงศ์เทพ ธาราสิทธิ์
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 090 971 3209
อีเมล์ : gtkit@hotmail.com
ทีม : เดิมบางทีม
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รุ่นในการปั่น : ประเภท A ระยะทาง 73 กม.
ยอดโอน : 500.09 บาท
วันที่โอน 25/03/58 เวลา 12:30:12 น.

ตัวอย่างการสมัครเป็นทีมหรือหลายคน
1.ชื่อ-นามสกุล , รุ่นปั่น : ประเภท A ระยะทาง 73 กม.
2.ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล , รุ่นปั่น : ประเภท A ระยะทาง 73 กม
3.ชื่อ-นามสกุล , รุ่นปั่น : ประเภท B ระยะทาง 44 กม
4.ชื่อ-นามสกุล , รุ่นปั่น : ประเภท A ระยะทาง 73 กม
5.ชื่อ-นามสกุล , รุ่นปั่น : ประเภท B ระยะทาง 44 กม
โทรศัพท์หัวหน้าทีม : 085 044 5515
อีเมล์ : gtkit@hotmail.com
ทีม : เดิมบางทีม
จังหวัด :สุพรรณบุรี
ยอดโอน : 2,500.15
วันที่โอน 22/03/58 เวลา 10:26:15 น.

รูปภาพ


หมายกำหนดการ
06.00 น. – 07.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมเบอร์ และร่วมรับประทานอาหารว่าง
07.30 น. – 07.40 น. กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
07.40 น. – 07.50 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว
08.00 น. เคารพธงชาติพร้อมกัน
08.10 น. ปล่อยตัวประเภท A
08.20 น. ปล่อยตัวประเภท B
08.30 น. ปล่อยตัวประเภท VIP และท้องถิ่น
10.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงเส้นชัย / รับถ้วยรางวัล
12.00 น. สิ้นสุดการปั่นวัดใจ/ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคสมทบสร้างบ้าน โครงการบ้านผู้ยากไร้ 1 ตำบล 1 หลัง และ
นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
ตอบกลับ

กลับไปยัง “กลุ่ม60”