FREEDA

FREEDA GLOBAL
บริษัทจักรยานจากไต้หวัน ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อตัวแทนของร้านจักรยาน ในการจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ชั้นเยี่ยมของไต้หวัน อาทิเช่น : FSA . Velo SPEEDONE MOSSO . KINLIN . ALEX NOVATEC ;CHOSEN . PILLAR YBN GIYO เป็นต้น และยังรวมถึงจักรยาน และเซตล้อในแบรนด์ของFREEDA

ผู้ดูแล: freeda

กฏการใช้บอร์ด
FREEDA GLOBAL
บริษัทจักรยานจากไต้หวัน ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อตัวแทนของร้านจักรยาน ในการจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ชั้นเยี่ยมของไต้หวัน อาทิเช่น : FSA . Velo SPEEDONE MOSSO . KINLIN . ALEX NOVATEC ;CHOSEN . PILLAR YBN GIYO เป็นต้น และยังรวมถึงจักรยาน และเซตล้อในแบรนด์ของFREEDA อีกด้วย
www.freedabike.com
www.facebook.com/freedabike
ตั้งกระทู้
  • กระทู้
    ตอบกลับ
    เข้าดู
    โพสต์ล่าสุด
ตั้งกระทู้

กลับไปยังหน้าแรก

การอนุญาตของคุณในบอร์ดนี้

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับกระทู้ในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของคุณในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในฟอรั่มนี้