ThaiMTB.com - ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงร่วมกัน “ThaiMTB.com” (ต่อไปนี้ “เรา”, “พวกเรา”, “ของพวกเรา”, “ThaiMTB.com”, “https://www.thaimtb.com/forum”), คุณยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยข้อกำหนดต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามกฎหมายโดยเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้โปรดอย่าเข้าถึงและ / หรือใช้ “ThaiMTB.com”. เราอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแจ้งให้คุณทราบแม้ว่าจะมีความรอบคอบในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองเป็นประจำเมื่อคุณใช้ “ThaiMTB.com” อย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดตามที่มีการปรับปรุงและ / หรือแก้ไข

「รายละเอียดข้อตกลง」

、ผู้ใช้สามารถใช้งานงานเว็บบอร์ดเพื่อศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจตามที่ “ThaiMTB.com” จัดเอาไว้ในแต่ละหมวดหมู่,และยอมรับข้อตกลงการใช้งานของแต่ละหมวดหมู่,หากพบว่าหมวดหมู่ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานมีข้อตกลงปลีกย่อย

、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความ、รูปภาพ、วีดีโอ、หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าข่ายดูหมิ่น、เสียดสี、หยาบคาย、สถาบันชาติ、ศาสนา、พระมหากษัตริย์、ตำหนิติเตียนพระสงฆ์、หรือบุคคลที่สามในทางเสียหาย หรือที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง

、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความที่เป็น Spam (Spam Post、Text、Image、link),Flood(Flood Post、Text、Image、link)

、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความโฆษณา、บริการ、หรือเว็บไซต์、ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงและหมวดหมู่ที่จัดไว้ให้

、ผู้ใช้จะต้องทำการค้นหาข้อมูลก่อนทำการตั้งกระทู้ถามใหม่เสมอ

、หากลิงก์ที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช้ของเว็บบอร์ดและเว็บไซต์ในเครือให้ทำการครอบลิงก์เสมอ

「รายละเอียดการระงับการใช้งาน」

、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเว็บบอร์ดมีสิทธิ์ที่จะตักเตือน、ระงับ、และยกเลิกการใช้งานถาวร,หากพบว่าผู้ใช้ทำผิดข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่ง,โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลเว็บบอร์ดสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดกระทู้ไหนก็ได้,โดยเหตุผลตามความเหมาะสม,หรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

「เหตุสุดวิสัย」

、การใช้งานของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ด้วยข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ และสื่อหรือเชื่อมโยงลิงก์มาจากที่อื่นๆ ที่นำมาใช้ร่วมกันในเว็บบอร์ดและเว็บไซต์ในเครือเป็นความเห็นโดยส่วนตัวของของผู้ใช้นั้นๆ,อาจมีบางกระทู้หรือข้อความรายการใดๆ ผิดต่อข้อตกลงการใช้งานหรือข้อกฏหมาย,ที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเว็บบอร์ดอาจตรวจสอบไม่พบ

"สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงการใช้งานหากพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเว็บไซต์ และเว็บไซต์ในเครือและผู้ใช้ส่วนรวม"

หากคุณตกลงที่จะทำตามเงื่อนไขนี้ กรุณากดปุ่ม ยอมรับ ข้างล่าง หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการลงทะเบียน กรุณากด ไม่ยอมรับ เพื่อกลับไปที่หน้าแรก