00001
VOYAGE de VELO : ลำพูน - เชียงใหม่
จะปั่นขึ้นดอยสุเทพ : ไปยังไม่ถึง สักวันต้องไปให้ถึง

15-17 ต.ค. 49 : ผมกับครอบครัว ได้ลาหยุดพักผ่อนประจำปีพาหลานไปเยี่ยมปู่กับย่าที่ลำพูนในช่วงเวลาปิดเทอม ก็เลยวางแผนไว้ว่าเอาจักรยานไปด้วยและจะปั่นขึ้นดอยสุเทพ แต่ในระหว่างทางมีอุปสรรคที่คาดไม่ถึงทำให้พวกเราไปได้แค่ครึ่งหนึ่งของที่วางแผนไว้ ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเอาเก็บไว้ในปีต่อไป
By : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:29:26 น. ]


    ,     หน้าถัดไป>>
ความเห็นที่ 1

พวกเราวางแผนแบบนี้ไว้

จาก อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน (ต. ศรีเตี้ย) --> อ. ป่าซาง --> อ.เมือง ลำพูน --> อ.สารภี --> งานพืชสวนโลก --> พักเชียงใหม่ 1 คืน --> เช้าปั่นขึ้นดอยสุเทพ หลังจากนั้นก็ปั่นกลับอีกเส้นทางหนึ่ง --> อ.หางดง --> อ.สันป่าตอง --> กิ่ง อ.เวียงหน่องล่อง --> ต.ศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:30:49 น. ]


ความเห็นที่ 2
อุปสรรคอะไรครับ
From : kurew [ 19 ต.ค. 49 - 19:32:04 น. ]

ความเห็นที่ 3

ขยายแผนที่เชียงใหม่
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:32:04 น. ]

ความเห็นที่ 4

ออกจากนครปฐม 15 ต.ค. 49 ตี 3.30 น. ถึงลำพูน 14.30 น.

และ 16 ต.ค. 49
6.24 น. มาเริ่มเดินทางจากบ้านเกิด ต.ศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:35:46 น. ]


ความเห็นที่ 5

ผ่านวัดประจำหมู่บ้าน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:36:25 น. ]

ความเห็นที่ 6

แสงแดดยามเช้า
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:37:06 น. ]

ความเห็นที่ 7

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:37:31 น. ]

ความเห็นที่ 8

เส้นทางบ้านโฮ่ง - ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:38:51 น. ]

ความเห็นที่ 9

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:39:21 น. ]

ความเห็นที่ 10

มุ่งหน้าไปยัง อ.ป่าซาง ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:39:52 น. ]

ความเห็นที่ 11

บรรยากาศยามเช้า
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:40:31 น. ]

ความเห็นที่ 12

7.50 น. แวะไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ก่อนถึง อ.ป่าซาง ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:41:12 น. ]

ความเห็นที่ 13

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:41:51 น. ]

ความเห็นที่ 14

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:42:27 น. ]

ความเห็นที่ 15

ไปต่อไป
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:43:09 น. ]

ความเห็นที่ 16

ผ่าน ป่าซาง (โคมลอย โคมแขวน เริ่มวางขายตามข้างทาง รองรับวันลอยกระทง)
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:43:51 น. ]

ความเห็นที่ 17

ผ่านบ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง ลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:44:53 น. ]

ความเห็นที่ 18

8.57 น. แวะสักการะอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีประจำจังหวัดลำพูน
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:45:57 น. ]

ความเห็นที่ 19

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:46:27 น. ]

ความเห็นที่ 20

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:46:59 น. ]

ความเห็นที่ 21

9.14 น. เข้าไปไหว้พระที่วัดพระธาตุหริภุญชัย
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:47:49 น. ]

ความเห็นที่ 22

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:48:54 น. ]

ความเห็นที่ 23

หอคำประจำวัด
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:49:48 น. ]

ความเห็นที่ 24

บริเวณภายในวัด
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:50:36 น. ]

ความเห็นที่ 25

ชิม
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:51:27 น. ]

ความเห็นที่ 26

9.44 น. เดินทางต่อไปยังเชียงใหม่
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:52:51 น. ]

ความเห็นที่ 27

ผ่านโรงเรียนเดิมของผม (ม.ศ. 6)
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:53:42 น. ]

ความเห็นที่ 28

เดินทางต่อไปยังสารภี เชียงใหม่
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:54:33 น. ]

ความเห็นที่ 29

10.20 น. ถนนสายที่ต้นยางสูงใหญ่ ตามสองข้างทาง ยาวกว่า 4 กม. ที่ อ.สารภี
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:55:21 น. ]

ความเห็นที่ 30

...
From : CHAINUNTDATA [ 19 ต.ค. 49 - 19:55:57 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ