[an error occurred while processing this directive]
นครวัด นครธม : เส้นทาง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เสียมเรียบ สระแก้ว
ไฟล์ GPS/ อื่นๆ:
File: MapSource From : JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:03 น.]

ความเห็น
ผมกับเพื่อนได้ลองเข้าไปลุย อาณาจักรพระนคร อาณาจักรโบราณในเมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) กัมพูชา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ปราสาทนครวัด และ เมืองนครธม ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพียงแห่งเดียวที่สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้ ไปไม่ยาก ปลอดภัย สนุก และถูกกว่าไปกับทัวร์ แต่ถ้าจะให้ได้อรรถรสในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องเตรียมตัวเรื่องประวัติศาสตร์เขมรคร่าวๆ พอรู้จักเทพองค์ต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) และความเชื่อทางศาสนาพุทธแบบมหายาน
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:03 น.]

ความเห็น

ปราสาทนครวัด สร้างในคติความเชื่อ ของศาสนาพราหมณ์ แบบไวษณพนิกาย หรือนับถือพระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็นเทพสูงสุด ครับ สร้างในรัชกาลของ สุริยวรมันที่ 2
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:08 น.]

ความเห็น

ปราสาทบายน ภายในเมืองนครธม เป็นปราสาทที่สร้างในคติความเชื่อ ของศาสนาพุทธ แบบนิกายมหายาน ถือเป็นสุดยอดของการคิดสร้างปราสาทแนวใหม่ โดยแกะสลักเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร ที่ยอดปราสาททั้งสี่ด้าน สร้างในรัชกาลของ ชัยวรมันที่ 7
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:15 น.]

ความเห็น

ภาพนี้เป็นต้นสะพง (ต้นสมพงษ์) ที่รากเกาะเกี่ยวไปตามหลังคาปราสาท ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของ ปราสาทตาพรหมณ์ ที่สร้างขึ้นในรัชกาลของ ชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้กับพระราชมารดาของพระองค์
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:22 น.]

ความเห็น

ถ้าใครมีโอกาสไปปราสาทตาพรหมณ์ อย่าลืมไปตามหา ไดโนเสาร์ ตัวนี้ด้วยครับ
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:26 น.]

ความเห็น

ทะเลสาปเขมร กว้างใหญ่ มองไม่เห็นฝั่ง อู่ข้าวอู่น้ำของอาณาจักรพระนครที่ยิ่งใหญ่
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:28 น.]

ความเห็น

กบาลสเปียน สหัสลึงค์ในสายนที ตามคติความเชื่อการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี้ยงประชาชนชาวอาณาจักรพระนคร โดยการให้สายน้ำไหลผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์อันได้แก่ ศิวลึงค์ (ตัวแทนพระศิวะ) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และพระพรหมณ์
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:34 น.]

ความเห็น

ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าบันของซุ้มประตูด้านขวาก่อนเข้าใจกลางปราสาทบันทายศรี ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็น รัตนชาติของศิลปะเขมร เนื่องจากภาพแกะสลักบนหินที่นี่ แทบไม่น่าเชื่อว่าสามารถแกะได้ละเอียดดั่งแกะสลักภาพเหล่านั้นบนเนื้อไม้ ในภาพนี้เป็น ภาพตอน สิงหาวตาร อวตารหนึ่งของพระนารายณ์ ที่ลงมาปราบยักษ์เกเรที่ได้พรจากพระพรหมณ์
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:41 น.]

ความเห็น

บารายตะวันตก หรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ กว้างราว 2 กิโลเมตร ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นระบบชลประทาน ที่สร้างด้วยมือของชาวอาณาจักรพระนครเมื่อพันปีที่แล้ว น่าอัศจรรย์ที่บารายแห่งนี้ยังสามารถหล่อเลี้ยงชาวเสียมราฐได้ถึงปัจจุบัน
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:51 น.]

ความเห็น

สภาพถนนในจากปอยเปตไปเสียมราฐ เป็นถนนลาดยางพอเหยียบได้ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประมาณครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมด ที่เหลือเป็นถนนลูกรังอัดแน่นบ้าง ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่โชเฟอร์ชาวเขมรก็ยังเหยียบได้ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่คนภายในรถต้องจับให้ดีๆ ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงกว่าๆ ภายใน CAMRY นั่งสบายๆ ก็ถึงเสียมราฐแล้ว
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 18:58 น.]

ความเห็น

ระยะทางจากอรัญประเทศที่ฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองปอยเปตไปยังเมืองเสียมราฐประมาณ 150 กิโลเมตร คนส่วนหนึ่งพูดไทยและอังกฤษได้ ใช้เงินบาทได้สบายไม่ต้องพึ่งอเมริกันดอลลาร์ แต่พกไปบ้างก็ดีครับ
From :JILO [18 ธ.ค. 46 - 19:07 น.]

ความเห็น
no
From :เด [25 พ.ค. 47 - 11:12 น.]

ความเห็น
น่าสนใจไปเองบ้าง มีไกด์ที่แนะนำบ้างใหมค่ะ
From :ใหม [17 ธ.ค. 49 - 09:00 น.]

ความเห็น
ไปเช้า-เย็นกลับได้ไหมคะ? แล้วจะโดนจี้เหมือนที่คนเค้าพูดกันเปล่า?
From :. [24 มี.ค. 50 - 03:14 น.]

ความเห็น
ไปเช้า เย็นกลับคงไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะแค่เดินทางจากไทยไปถึงตัวเมืองเสียมราฐก็ใช้เวลา วันหนึ่งแล้วค่ะ
ไหมจะเที่ยวปราสาทอีก ประมาณวันอย่างต่ำที่จะเที่ยวได้แบบคุ้มค่าก็ประมาณ 3 วันค่ะ
From :นภัสวรรณ [13 ก.ค. 50 - 14:34 น.]

ขอเชิญร่วมส่งไฟล์ GPS Track Waypoint, Route...
รายละเอียดของ File ที่ท่านส่งเข้ามาจะไปรวมกันอยู่ที่ต้นกระทู้ครับ .. (ถ้ามีหลายไฟล์ทะยอยส่งทีละไฟล์นะครับ)
Filename:

คำอธิบาย
ชนิดของไฟล์:

รายงานโดย


ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
ท่านสามารถใส่รูปภาพได้
โดยขนาดต้องไม่เกิน 100KB กรุณาบีบอัด (compress) ภาพก่อนส่งเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล

Insert file :

- แสดงรูป (.jpg .gif) - Save เป็น icon
Filename:
รายละเอียด  :

รายงานโดย