เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก) วันที่ 29 เมษายน 2555

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก) วันที่ 29 เมษายน 2555

โพสต์ โดย Cycling-cafe' » 15 มี.ค. 2012, 11:58

งานขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ บ้านโป่ง ครั้งที่1 วันที่ 29 เมษายน 2555
จัดโดย ชมรมจักรยาน Ban pong Bicycle


ชมรมจักรยาน Ban pong bicycle ขอเชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong bikes
เส้นทาง บริเวณเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอใกล้เคียงโดยรอบ (จุดสตาร์ท-เส้นชัย ในเขตอำเภอบ้านโป่ง)
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2555

ที่มา
โครงการขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong bikes ประจำปี 2555 เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ชมรมจักรยาน Ban pong bicycle มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับ รู้ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและศักยภาพของอำเภอบ้านโป่ง ไปยังกลุ่ม เป้าหมายคือนักท่องเที่ยว นักจักรยานทั่วประเทศ ผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวมายังอำเภอบ้านโป่ง อันจะนำมาซึ่งปัจจัยสำคัญในการขยายมูลค่าทางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ร่วมทั้งการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในอนุภาคให้ขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางชมรมจักรยาน Ban pong bicycle ยังเล็งเห็นการส่งเสริมสุขภาพโดยร่วมเป็นตันแบบ เพื่อให้ประชาชนและเยาชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและละแวกใกล้เคียง มองเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนด้วยอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์...
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน
4. เพื่อส่งเสริม เยาวชน ประชานชน ใส่ใจการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ โดยการปั่นจักรยาน
6. เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านโป่ง
7. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้อจักรยานให้นักเรียนที่คลาดแคลน (โครงการจักรยานที่ทำอยู่ทุกปีครับ)

สถานที่ดำเนินการ พิกัด GPS 13 49' 38.77" N 99 52' 20.02" E
บริเวณเขตอำเภอบ้านโป่ง-และอำเภอใกล้เคียง โดยรอบ
ระยะทาง 50กม. ภายในเวลา 2 ชม.
ระยะทาง 70กม. ภายในเวลา 3 ชม.
ลักษณะเส้นทาง ลาดยาง 100%

กำหนดการ...
5.00-6.00 น. รัปประทานอาหารเช้าร่วมกัน
6.00-7.30 น. ลงทะเบียน
7.45-8.00 น. กล่าวเปิดงาน
8.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา
11.30-12.00 น. นักกีฬากลับเข้าเส้นชัย
12.00-14.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
14.00-15.00 น. จับรางวัล หางบัตรนักกีฬา (แจกทองด้วย)
ค่าสมัคร...
300 บาท ทุกประเภท (รับถ้วย+เสื้อที่ระลึก)
800 บาท รุ่น vip (รับถ้วย+เสื้อที่ระลึก)
ไม่จำกัดประเภทจักรยาน (เสือหมอบ เสือภูเขา ทัวร์ริ่ง ฟิกเกียร์)
รับสมัครหน้างาน หรือ สมัครล่วงหน้าทางเวบไซต์
สมัครล่วงหน้า โอนเงินเข้า บัญชี คุณสุดา ทวีกาญจน์ กสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง เลขบัญชี 144-2-21342-5

กฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. นักกีฬาต้องสวมหมวกกันน็อค
2. ไม่จำกัดประเภทรถ (แต่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น)
3. ห้ามขี่ผาดโผนในลักษณะอันตราย(ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น)
4. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ทางร่วมทางแยก)
5. มีมาร์แชลควบคุมขบวน(เพื่อความปลอดภัยกรุณาฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่)
6. ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดกิจกรรมได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอบ้านโป่งให้เป็นที่รู้จัก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในด้านต่างๆ
2. ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจออกการกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. ให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานแทนพาหนะอื่น ส่งผลการลดพลังงานและภาวะโรคร้อน
4. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
5. สร้างรายได้ต่อชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอเมืองบ้านโป่ง จากการจับจ่ายของนักจักรยานทั่วประเทศ


แสดงแผนที่ เส้นทางปั่น...สานสัมพันธ์ Ban pong Bicycle แบบเต็มจอ

กราฟความสูง เส้นทาง 70 โล
รูปภาพ

ผู้สนับสนุนโครงการ
1. เฮียฮ้อ ประธานชมรมเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมให้น้ำดื่ม 1200 ขวด
2. คุณกัมปนาถ พูสมจิตร เจ้าของโรงหล่อพระเสรีพุทธนิมิตรให้น้ำดื่ม 1200 ขวด
3. คุณธนาทิพย์ มรุธาวานิช แพทย์ประจำตำบลสวนกล้วยให้ขนมปัง 350 ชิ้น
4. ผู้ใหญ่ดวงพร ชูเที่ยงตรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลสวนกล้วยให้ขนมปัง 350 ชิ้น
5. ร้านทองโรจน์สุวรรณ ให้ซาลาเปาจำนวน 350 ลูก
6. นายชัยวุฒิ พงษ์หาญพานิชย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11ให้ซาลาเปา 350 ลูก
7. คุณจีราวรรณ สระปทุม ประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยานโพธารามให้เฉ๋าก๊วย-น้ำแข็งใส 20 กิโล
8. คุณกัมปนาจ พูสมจิตร เจ้าของโรงหล่อพระวินัยพุทธนิมิตที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน1200ขวด
9. ห้างทองทวีกาญจน์ มอบรางวัล แหวนทองครึ่งสลึง 3 รางวัล (จับรางวัล)
10. คุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ ประธานชมรมจักรยานเสือเมืองเจดีย์ใหญ่มอบแผ่นป้ายหมายเลขติดรถจักรยานมาจำนวน500ชุด
11. บริษัทตำหนักทอง5 พัฒนาจำกัด เจ้าของกิจการ คุณอิทธิกร-คุณจุพาทิพย์ กำธรกิจตระกูล ร่วมจัดเลี้ยงอาหารนักปั่นทุกท่านที่มาร่วมงาน
12. คุณปฎิตา ลิ้มศฤงคาร เจ้าของโรงขนมจีนทางรถไฟร.ร อุดม เลี้ยงอาหารเช้านักแข่ง
13. คุณวิยดารัตน์ กิจตระกูลรัตน์ ผ.จ.ก.ห้างทองตำหนักทอง5 สาขาโลตัสนวนครปทุมธานี มอบเงิน1500บาท(เลี้ยงผลไม้)
14. คุณเกษม วิเศษศรีพงษ์ ร้านเสริมมิตร มอบเงินค่าอาหาร 4000บาท
15. คุณฐิติรัตน์ ชัยสงคราม เลี้ยงไอศครีม จำนวน 3600 บาท
16. ร้านCycling-cafe' มอบสิ่งของจับรางวัล มูลค่า 3000฿
17. คุณสามารถ เลาหบุตร มอบเงิน 3999฿
18. ลุงโอ่ง คุญประสาท สุขแป้น เลี้ยงไอศครีม 600 แท่ง
19. คุณประนอม คำสอน มอบเงิน 3000฿
20. ร้านเฉลิมยนต์ มอบหมวกจักรยาน 10 ใบ (จับรางวัล)
21. คุณกัญญดา กำธรกิจตระกูล มอบเงิน 1000฿
22. คุณเมธา เปรมแสง Mj-bike มอบน้ำส้มเลี้ยงนักกีฬา 1000 ขวด
23. คุณสนธยา ธงชัย มอบขวดน้ำ 10 ใบ (จับรางวัล)
24. ร้านเสริมสันต์ มอบเงิน 4000 บาท
25. คุณบังอร ร้านเบ๊เซ่งกี่ ท่าเรือ มอบเงิน 1500 บาท
26. คุณอุกฤษฏ์ ร้านทองเยาวราช มอบเงิน 1050 บาท


ผู้ประสานงาน
• คุณสุดา ทวีกาญจน์ (032-223543)
• คุณกฤษฎา โฆสิตคณาวุฒิ Cycling-cafe' (081-9860452)

สมัครล่วงหน้า โอนเงินเข้า บัญชี คุณสุดา ทวีกาญจน์ กสิกรไทย สาขาบ้านโป่ง เลขบัญชี 144-2-21342-5
ลงทะเบียผ่านเวบไซด์ ได้เลยครับ...จะได้เตรียมอาหาร น้ำ ผลไม้ ให้เพียงพอ... :D :D :D

รูปภาพ
ถ้วยรางวัล....ใบเล็กวัดใจ-ใบใหญ่วัดใจ vip
รูปภาพ
รูปภาพ
ดาวโหลดใบสมัคร

รูปภาพ
แผนที่การเดินทาง...พิกัด GPS 13 49' 38.77" N 99 52' 20.02" E
แก้ไขล่าสุดโดย Cycling-cafe' เมื่อ 20 เม.ย. 2012, 14:41, แก้ไขไปแล้ว 28 ครั้ง.
คลิ๊ก...ชมสินค้าภายในร้าน...CYcLinG-CaFe'
คลิ๊ก...Facebook
Tel. 081-9860452
หลังสถานีดับเพลิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย เสือลูกรัง » 15 มี.ค. 2012, 12:29

บ้านใกล้เรือนเคียงจัดงานแบบนี้ กาญจนบุรีจัดเต็มครับ ใกล้วันแล้วจะแจ้งจำนวน


Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 15 มี.ค. 2012, 15:57

เสือลูกรัง เขียน:บ้านใกล้เรือนเคียงจัดงานแบบนี้ กาญจนบุรีจัดเต็มครับ ใกล้วันแล้วจะแจ้งจำนวน

ขอขอบคุณ...เสือลูกรังเมืองกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงเราชาวBanPong Bicycle จัดงานเป็นครั้งแรก...ขอกำลังแรงใจคำแนะนำจากเมืองกาญจนบุรีพี่ใหญ่ด้วยนะคะ...
แนบไฟล์
DSC01499.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย ปูปากน้ำ » 15 มี.ค. 2012, 16:47

เสือลูกรัง เขียน:บ้านใกล้เรือนเคียงจัดงานแบบนี้ กาญจนบุรีจัดเต็มครับ ใกล้วันแล้วจะแจ้งจำนวน


ขอบคุณเสือน้อยที่จะมาร่วมครับ เอา LA ที่ไปเวียตนามมาลงก็ได้ครับ
หนทางไกล ปั่น-ปั่นไปก็ถึงเอง

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 15 มี.ค. 2012, 16:59

ปูปากน้ำ เขียน:
เสือลูกรัง เขียน:บ้านใกล้เรือนเคียงจัดงานแบบนี้ กาญจนบุรีจัดเต็มครับ ใกล้วันแล้วจะแจ้งจำนวน


ขอบคุณเสือน้อยที่จะมาร่วมครับ เอา LA ที่ไปเวียตนามมาลงก็ได้ครับ

:P :P :P สวัสดีค่ะเฮียปู ปากน้ำ เมื่อเช้าไม่เห็นมาปั่นเลยค่ะ
ชมภาพที่BanPong Bicycle ปั่นเส้นทางที่จะใช้ในวันปั่นสานสัมพันธ์อาทิตย์ที่29เมษายน2555นี้นะคะเส้นทางสวยอาอาศดีทางเรียบรถน้อยเน้นปลอดภัยนะคะ
แนบไฟล์
DSC01570.JPG
DSC01569.JPG
DSC01568.JPG
DSC01567.JPG
DSC01565.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 15 มี.ค. 2012, 17:27

:P :P ทดสอบเส้นทางเมื่อเช้าค่ะ
แนบไฟล์
DSC01611.JPG
DSC01610.JPG
DSC01609.JPG
DSC01497.JPG
DSC01580.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 15 มี.ค. 2012, 18:39

ขอขอบคุณ คุณกัมปนาจ พูสมจิตร เจ้าของโรงหล่อพระวินัยพุทธนิมิตรที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน1200ขวดมามอบให้กับชมรมจักรยานBanPong Bicycle ไว้สำหรับให้นักปั่นวันสานสัมพันธ์อาทิตย์ที่29เมษายน2555ไว้ใช้ดื่มกินขอบคุณค่ะ :D
แนบไฟล์
DSC01672.JPG
DSC01673.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย Model7hyperblack » 16 มี.ค. 2012, 01:41

ลงทะเบียนครับ นาย อดิสรณ์ อมรพิทักษ์ จักรยานเสือหมอบ ไซส์เสื้อ 2 xl ครับ

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย Cycling-cafe' » 16 มี.ค. 2012, 11:16

Model7hyperblack เขียน:ลงทะเบียนครับ นาย อดิสรณ์ อมรพิทักษ์ จักรยานเสือหมอบ ไซส์เสื้อ 2 xl ครับ


ขอบคุณครับ
คลิ๊ก...ชมสินค้าภายในร้าน...CYcLinG-CaFe'
คลิ๊ก...Facebook
Tel. 081-9860452
หลังสถานีดับเพลิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย Cycling-cafe' » 16 มี.ค. 2012, 11:22

พรุ่งนี้สำรวจเส้นทาง...เดี๋ยวเอาภาพสวยๆ....มาฝาก.... :D :D :D
ทางเรียบมาก...เน้นสนุก...ปลอดภัย... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
คลิ๊ก...ชมสินค้าภายในร้าน...CYcLinG-CaFe'
คลิ๊ก...Facebook
Tel. 081-9860452
หลังสถานีดับเพลิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 มี.ค. 2012, 13:38

สวัสดีนักปั่นทุกท่านนะคะ...เราชาวBanPong Bicycle จัดงานปั่นสานสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแต่เราทุกคนจะทำงานปั่นครั้งนี้ด้วยความตั้งใจเพื่อส่งเสริมกีฬาปั่นจักรยานให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและคนในท้องถิ่นของเราบ้านโป่งเมืองคนงามค่ะ :P :P
แนบไฟล์
DSC01702.JPG
DSC01703.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 มี.ค. 2012, 15:49

วันนี้ปั่นไปดูเส้นทางอีก1วันค่ะเพื่อจะได้ดูว่ามีหลุมมีบ่อตรงไหนบ้างที่ต้องซ่อมแซมเน้นความปลอดภัยให้กับนักปั่นทุกท่านค่ะ :mrgreen: :P
แนบไฟล์
DSC01771.JPG
DSC01770.JPG
DSC01769.JPG
DSC01761.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 มี.ค. 2012, 16:09

ขอนำพานักปั่นทุกท่านปั่นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสวยงามของบ้านโป่งเมืองคนงามค่ะ :P
แนบไฟล์
DSC01814.JPG
DSC01813.JPG
DSC01811.JPG
DSC01810.JPG
DSC01806.JPG
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774

Re: เชิญร่วมงาน ขี่จักรยานสานสัมพันธ์...ปั่นวัดใจ Ban pong Bicycle (อัพเดทหน้าแรก)

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 มี.ค. 2012, 17:20

VIT-YA เขียน:ปักกระทู้ก่อนครับ :D

ขอบคุณค่ะ :P
พูดคุยกับชาวบ้านโป่งไบค์ คลิก http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=423&t=387259

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ขอเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์บ้านโป่ง ครั้งที่ 2 กับฟิชวิลเลจhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1386774


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน