Probike Adventure Duathlon 2020 at Bonanza Khao Yai , 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 » อาทิตย์ 01 มี.ค. 2020 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Probike Adventure Duathlon 2020 at Bonanza Khao Yai , 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

โพสต์ โดย Marketing Probike » 15 พ.ย. 2019, 14:07

การแข่งขันทวิกีฬาแอดเวนเจอร์ วิ่ง-ปั่น-วิ่ง 3k-25k-3k
Probike Adventure Duathlon 2020

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
@ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


Over all Poster_20x24-08.jpg


[size=150]รุ่นแข่งขัน และ อัตราค่าสมัคร


A ทั่วไปชาย (18 ปีขึ้นไป) / 1,500 บาท
B ชาย 30-39 ปี / 1,500 บาท
C ชาย 40-49 ปี / 1,500 บาท
D ชาย 50 ปีขึ้นไป / 1,500 บาท
E ทั่วไปหญิง (18 ปีขึ้นไป) / 1,500 บาท
F หญิง 30-39 ปี / 1,500 บาท
G หญิง 40 ปีขึ้นไป / 1,500 บาท
H Team Relay นักวิ่ง+นักปั่น (15 ปีขึ้นไป) / ทีมละ 2,000 บาท
I รุ่น Family Fun Trail Run 6 km. วิ่งเทรลคู่มหาสนุก (10 ปีขึ้นไป) / คู่ละ 1,800 บาท
J รุ่น Exclusive ทวิเอามันส์ / 3,000 บาท

Race Kit
20191209 Poster_20x24.jpg

20191210FN Medal_Poster_20x24-03-03.jpg

Duathlon_Adventure_2_Poster_20x24-07.jpg

20191209 Trophy Poster_20x24-04.jpg


ผู้สมัครรุ่น A - I ทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่น Exclusive) จะได้รับ
1. เสื้อยืด T-Shirt คนละ 1 ตัว
2. มาสคอต คนละ 1 ตัว
3. เหรียญ Finisher คนละ 1 เหรียญ (เฉพาะผู้จบการแข่งขัน)

ผู้สมัครรุ่น J Exclusive จะได้รับ
1. เสื้อจักรยาน ฺBike Jersey คนละ 1 ตัว
2. มาสคอต คนละ 1 ตัว
3. เหรียญ Finisher คนละ 1 เหรียญ (เฉพาะผู้จบการแข่งขัน)
4. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ คนะ 1 ใบ

ขนาดเสื้อยืด T-Shirt ของทุกรุ่น และ Bike Jersey(เฉพาะรุ่น Exclusive)
Size Chart_Poster_20x24-06.jpg


หมายเหตุ : Race Kit อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ระยะทางการแข่งขัน

A,B,C,D,E,F,G (รุ่นทั่วไปและรุ่นอายุ) :
วิ่งเทรล 3 กม. - จักรยานเสือภูเขา 25 กม. - วิ่งเทรล 3 กม.

H Team Relay (นักวิ่ง+นักปั่น):
วิ่งเทรล 3 กม.(นักวิ่งออกลุย นักปั่นพักรอ) - จักรยานเสือภูเขา 25 กม.(นักปั่นออกลุย นักวิ่งพักรอ) - วิ่งเทรล 3 กม.(นักวิ่งออกลุย นักปั่นพักรอ)

I Family Fun Trail Run 6 km. วิ่งเทรลคู่มหาสนุก :
วิ่งเทรล 6 กม. (จับคู่วิ่งไปพร้อมๆกัน)

J Exclusive ทวิกีฬาพาสุข :
วิ่งเทรล 0.5 กม.(Start วิ่งแล้วไปเอาจักรยาน) - จักรยานเสือภูเขา 25 กม. - วิ่งเทรล 3 กม.

CUT OFF TIME
Stage 1 วิ่งเทรล 3 กม.ช่วงแรก + Stage 2 จักรยานเสือภูเขา 25 กม. รวมกันไม่เกิน 3.00 ชม. (นับตั้งแต่เวลาสตาร์ท)

ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล
A : Male Open (18 years and over)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)*
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)*
*ปรับลดอันดับเงินรางวัล เนื่องจากผู้สมัครน้อยกว่า 10 คน ตามเงื่อนไขการรับสมัครข้อ8

B : ชาย 30-39
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)

C : ชาย 40-49
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)

D : ชาย 50 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)

E : Elite Woman (18 years and over)*
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 1,000 บาท
* E ทั่วไปหญิง มีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน จึงไปรวมกับ F หญิง 30-39 โดยใช้อันดับเงินรางวัลตามรุ่น Open Female เดิม 5 อันดับ

G : หญิง 40 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)

H Team Relay (รางวัลต่อหนึ่งทีม)
อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)
อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล (ไม่มีเงินรางวัล)

I Family Fun Trail Run 6 km. และ J Exclusive
ไม่มีการจัดอันดับและไม่มีเงินรางวัล

หมายเหตุ : ผู้ชนะอันดับต่างๆที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนพร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ


เงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ :
1. สงวนสิทธิ์มอบเหรียญ Finisher ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมและสามรถจบการแข่งขันครบระยะเท่านั้น
2. อายุของผู้สมัครนับตาม ปี พ.ศ.เกิด (พ.ศ.2563 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)ผู้สมัครจะต้องลงสมัครให้ตรงตามรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
3. รุ่นทั่วไปชาย(A) และทั่วไปหญิง (E) ผู้สมัครต้องอายุครบตั้งแต่ 18 ปีหรือมากกว่า (คำนวณตาม พ.ศ.เกิด ตามเงื่อนไขข้อ 2)
4. รุ่น Team Relay (H) ผู้สมัครเป็นนักวิ่ง 1 ท่าน และนักปั่น 1 ท่าน จับคู่ได้ทั้งชาย หญิง หรือผสม อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยนักวิ่งจะทำการแข่งขันวิ่ง 3 กม. ในสเตจที่ 1 กลับมาผลัดนักปั่น ออกทำการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา 25 กม.ในสเตจที่ 2 แล้วกลับมาผลัดนักวิ่งอีกครั้ง เพื่อแข่งขันวิ่ง 3 กม. ในสเตจสุดท้าย (ในระบบรับสมัคร กรุณาระบุนักวิ่งเป็นชื่อแรก และใส่ชื่อทีมให้ตรงกัน เพื่อระบบจะจับคู่ทีมของท่านได้ถูกต้อง)
5. รุ่น Family Fun Trail Run 6 km. (I) ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีต้องจับคู่กับผู้ปกครองเท่านั้น) จับคู่ได้ทั้งชาย หญิง หรือผสม วิ่งเทรล 6 กม.แบบสนุกสนานไปด้วยกัน (ในระบบรับสมัคร กรุณาระบุนักวิ่งเป็นชื่อแรก และใส่ชื่อทีมให้ตรงกัน เพื่อระบบจะจับคู่ทีมของท่านได้ถูกต้อง)
6. รุ่น Exclusive (J) เป็นรุ่น VIP แข่งขันทวิเทรลเน้นความสุข สนุก ปลอดภัย ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชายหรือหญิง โดยจะสตาร์ทด้วยการวิ่งสั้นๆ 0.5 กม. จากจุดสตาร์ทแล้วเลี้ยวเข้าไปเอาจักรยานในจุดทรานสิชั่น เพื่อออกแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา 25 กม.ในสเตจ 2 แล้วกลับมาจอดจักรยานในทรานสิชั่น เพื่อออกแข่งขันวิ่งเทรล 3 กม. ในสเตจ 3 เพื่อเข้าเส้นชัย
7. ผู้จัดการแข่งขันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสื่อกลางในการขายสิทธิ์การสมัคร(ฺฺBIB)ของผู้สมัครแก่บุคคลอื่น หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครจะต้องแจ้งกับทาง Thaimtb.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น และผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนข้อมูลให้หลังจากกำหนดดังกล่าวทุกกรณี
8. หากรุ่นใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน(ประเภทบุคคล) หรือ 10 ทีม(ประเภททีม) ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกรุ่นแข่งขันนั้น และย้ายผู้สมัครรุ่นนั้น(ถ้ามี)ไปแข่งขันในรุ่น Open หรือรุ่นใกล้เคียง
9. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเว็บ thaimtb.com และชำระเงินตามขั้นตอนภายใน 3 วันนับแต่วันทำการสมัครในระบบ
10. ผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี หากผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ ผู้จัดการแข่งจะจัดส่ง Race Kit ให้ทางไปรษณีย์ไปตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ

กฎกติกาการแข่งขันโดยสังเขป
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนเป็นข้อกำหนดเฉพาะกาลที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตนเท่านั้น
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและยืนยันคำรับรองด้านข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของท่านในระบบรับสมัคร
4.) ประเภทจักรยาน(ใช้จักรยานได้ทุกแบรนด์ ไม่มีจำกัด) โดยอนุญาตให้ใช้ 2 ประเภทเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและเหมาะกับสภาพเส้นทาง
4.1) จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) ต้องติดตั้งโช้คอัพหน้า มีขนาดวงล้อ 26” , 27.5" , 29er และยางวิบากหน้ากว้าง 1.90 นิ้วขึ้นไป
4.2) จักรยานล้อโต (FAT BIKE) ใช้ตะเกียบ หรือ โช้คหน้าได้
*ไม่อนุญาตให้ใช้จักรยานประเภทอื่น อาทิ Cyclocross รวมถึง e-bike ทุกรุ่น
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกระหว่างการแข่งขันจักรยาน 25 กม.ในสเตจ 2
6. ห้ามทำการดร๊าฟท์ระหว่างการแข่งขันจักรยาน 25 กม.ในสเตจ 2 เฉพาะช่วงเส้นทางปั่นที่เป็นทางถนนดำเรียบ ต้องมีระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 7 เมตร หากต้องการแซงจะต้องแซงให้ขาดและเบี่ยงออกเพื่อแซงในระยะไม่ต่ำกว่า 7 เมตร
7. ใช้ระบบ Chip Timing จับเวลาในการตัดสินเป็นสำคัญ ดังนั้น นักกีฬาจะต้องติด BIB ที่เสื้อและจักรยานของตน ตามตำแหน่งที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น (นักกีฬาทุกท่านสามารถขอรับผลเวลาได้หลังจบการแข่งขัน)
8. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด
9. สำหรับกติกาฉบับเต็มจะประกาศให้ทราบต่อไป


สถานที่จัดการแข่งขัน
Start & Finish : ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (จุดเดียวกับปี 2019)
20190218 #2_190218_0006.jpg


กำหนดการเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
11.00 - 18.00 ลงทะเบียนรับ BIB
11.00 - 18.00 TREK TEST RIDE
11.00 - 18.00 กิจกรรมต่างๆภายในงาน
PROBIKE EXPO
SHIMANO BIKE SERVICE
PROBIKE ADVENTURE DUATHLON CHARITY ช่วยกันด้วยใจแบ่งปันให้เพื่อสาธารณกุศล
LIVE BAND สนุกสนานตลอดงาน
15.00 – 18.30 BIKE CHECK ตรวจเช็คจักรยานตามกติกา และเปิดจุด TRANSITION AREA
17.00 – 18.00 RACE BRIEFING
18.30 ปิดจุด TRANSITION AREA

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562 (วันแข่งขัน)
05.00 - 06.00 ลงทะเบียนรับ BIB (รอบเก็บตก)
05.00 – 06.00 นำจักรยานเข้า TRANSITION AREA (รอบเก็บตก)
05.00 – 06.00 เปิดบริการอาหารเช้า
06.00 ปิดจุด TRANSITION AREA
นักกีฬาเตรียมตัว ณ จุด Start
06.00 พิธีกรนำเข้าสู่งาน
06.10 พิธีเปิดการแข่งขัน
06.30 ปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมกันทุกรุ่น (Mass Start)
09.00 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศรุ่นต่างๆ
จับแจกรางวัล LUCKY DRAW
จับแจกรางวัลพิเศษอื่นๆ
09.00 เปิดบริการอาหารกลางวัน
09.30 CUT OFF TIME* (S1 วิ่ง + S2 ปั่น ไม่เกิน 3.00 ชม.)
11.00 สิ้นสุดการแข่งขัน

หมายเหตุ : กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดจะแจ้งให้ทราบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจ Probike Duathlon
https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/

More Information : Tel. 082-614-2956 และ Line ID : -probike-20190218 #2_190218_0006.jpg

20190218 #2_190218_0002.jpg

20190218 #2_190218_0026.jpg

20190218 #2_190218_0200.jpg

E Female Open.jpg

20191209 Trophy Poster_20x24-04.jpg


Probike Adventure Duathlon 2020
February 29 - March 1 , 2020
@ Bonanza Khao Yai

Start & Finish : Bonanza Outdoor Event Area

Classification & Registration Fee
A Male Open (18 years and over) / 1,500 Baht
B Male 30-39 / 1,500 Baht
C Male 40-49 / 1,500 Baht
D Male 50 years and over / 1,500 Baht
E Female Open (18 years and over)/ 1,500 Baht
F Female 30-39 / 1,500 Baht
G Female 40 years and over / 1,500 Baht
H Team Relay - Trail Runner & MTB Rider (15 years and over) / 2,000 Baht/Team
I รุ่น Family Fun Trail Run 6 km. (10 years and over) / 1,800 Baht/Team
J รุ่น Exclusive / 3,000 Baht


Race Kit
All Classes A - I (excludes Exclusive Class) get
1. T-Shirt 1 piece/person
2. Mascot 1 piece/person
3. Finisher Medal 1 piece/person (just for Duathlete who Join and finish the challenge only)
J Exclusive get
1. Bike Jersey 1 piece/person
2. Mascot 1 piece/person
3. Finisher Medal 1 piece/person (just for Duathlete who Join and finish the challenge only)
4. Exclusive Trophy 1 piece/person
Remark : Race Kits are possiblely have a little bit design changing and we will let’s you know if changes.

Route Lenght :
Open Class , Age Class (A,B,C,D,E,F,G) :
Trail Run 3 k. – Mountain Biking 25 k. – Trail Run 3 k.
H Team Relay (Trail Runner & MTB Rider) :
Trail Run 3 k. (Trail Runner) – Mountain Biking 25 k. (MTB Rider) – Trail Run 3 k. . (Trail Runner)
I Family Fun Trail Run 6 km.:
Trail Run 6 k. (Together Fun Trail Run)
J Exclusive :
Trail Run 3 k. (Start with short running to transition) – Mountain Biking 25 k. – Trail Run 3 k.

CUT OFF TIME
Trail Run Stage 1 (3 km.) + Moutain Biking Stage 2 (25 km.) in 3 hours after start

Winner Trophy & Prize
A Male Open (18 years and over)
Winner Trophy and Prize 8,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 4,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)*
4th Runner Up Trophy (No Prize)*
*Reduce Prize because under minimum numbers of Duathletes (at least 10)

B Male 30-39
Winner Trophy and Prize 5,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)
4th Runner Up Trophy (No Prize)

C Male 40-49
Winner Trophy and Prize 5,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)
4th Runner Up Trophy (No Prize)

D Male 50+
Winner Trophy and Prize 5,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)
4th Runner Up Trophy (No Prize)

E Elite Woman (18 years and over)*
Winner Trophy and Prize 8,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 4,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
3rd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
4th Runner Up Trophy and Prize 1,000 Baht
*E Open Female + F Female 30-39 because under minimum numbers of Duathletes (at least 10)

G Female 40+
Winner Trophy and Prize 5,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)
4th Runner Up Trophy (No Prize)

H Team Relay (prize per team)
Winner Trophy and Prize 5,000 Baht
1st Runner Up Trophy and Prize 3,000 Baht
2nd Runner Up Trophy and Prize 2,000 Baht
3rd Runner Up Trophy (No Prize)
4th Runner Up Trophy (No Prize)

I Family Fun Trail Run 6 km. และ J Exclusive
No Rank and No Prize
Remark : All winner who get money prize must show your id card or passport and must pay tax 5% of the prize

More Information : Tel. 082-614-2956 และ Line ID : -probike-
แนบไฟล์
20191209 Main Poster_20x24.jpg
Duathlon_Adventure_2_Poster_1000x200-01.jpg
20190218 #1_190218_0009.jpg
Duathlon_Adventure_2_Poster_20x24-08.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Marketing Probike เมื่อ 27 ก.พ. 2020, 23:08, แก้ไขไปแล้ว 9 ครั้ง.
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon 2020 at Bonanza Khao Yai , 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

โพสต์ โดย คนบ้านโคกนาโก » 23 ธ.ค. 2019, 16:19

ถ้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครยังไม่เต็ม จะขยายเวลารับสมัครเพิ่มไหมครับ

Re: Probike Adventure Duathlon 2020 at Bonanza Khao Yai , 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562

โพสต์ โดย TAURINE » 23 ธ.ค. 2019, 21:38

ชอบงาน PROBIKE มากสนุกดีมันด้วย
แต่ดันตรงกับงานชิงแชมป์จักรยานแห่งประเทศไทย
อดแข่งเลย
BMC Teamelite TE01 ถ้าได้ลองแล้วคุณจะรักมัน
DT-SWISS


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน