+++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 » อาทิตย์ 27 ต.ค. 2019 จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

+++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:37

รูปภาพ

893881.jpg


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Tour de Chulabhorn Dam 2019 ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนจุฬาภรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคอนสารและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบ ทั้งรุ่นแข่งขันและรุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ Tour de Chulabhorn Dam 2019
"ท้าสายหมอก หยอกละอองฝน ยลเขื่อนจุฬาภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคน 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

เส้้นทาง สตาร์ทจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร เส้นชัยที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง 45 กม.

[/b]

ประเภทการแข่งขันชาย เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.- รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-9 อันดับ

ประเภทการแข่งขันหญิง เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-5 อันดับ

รูปภาพ

ค่าสมัคร
- รุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 800 บาท ทุกรุ่นการแข่งขัน
- รุ่นท่องเที่ยว ใจเกินร้อย ค่าสมัคร 550 บาท
- รุ่น VIP 1000 บาท

++++++ ผู้สมัคร ทุกท่านจะได้รับเสื้อจักรยาน และเหรียญผู้พิชิตเป็นที่ระลึก +++++++


ติดต่อ สอบถามรายละเอียด
062-301 6333 ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัชัยภูมิ
089-424 3888 พี่โจ้+++ รุ่นแข่งขัน +++


จัดอันดับและจับเวลา โดยระบบ
Chip Time BY THAIMTB
ท่านที่สนใจ ขอเรียนเชิญสมัครได้
ที่กระทู้ข้างล่างนี้ ......


https://event.thaimtb.com/event.php?e=444

รุ่นท่องเที่ยวค่าสมัคร 550 บาท
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ ออมทรัพย์
สาขาชัยภูมิ เลขบัญชี 020-1490-6720-7
ส่งรายละเอียดการสมัคร ตามนี้ครับ
1.เพศ...
2.ชื่อนามสกุล...
3.อายุ...
4.วัน.เดือน.ปีเกิด...
5.เลขบัตรประชาชน...
6.ที่อยู่...
7.เบอร์โทร...
8.กรุ๊ปเลือด...
9.ชื่อเบอร์โทรสำรอง...
10.ไซส์เสื้อ...
***กรุณาส่งรายละอียดให้ครบ เพราะเราทำประกันอุบัติเหตุ ให้ทุกท่าน

แจ้งใน line ib : b_bike หรือส่ง messenger ที่เพจ
"ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์"
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เสื้อจักรยาน เหรียญfinishes ประกันอุบัติเหตุ อาหาร2มื้อ น้ำดื่ม
บริการรถส่งกลับ และการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวคอนสารตลอดเส้นทาง


รูปภาพ
แนบไฟล์
65102694_2840749549273866_6030750892427313152_o.jpg
892937.jpg
892939.jpg
892940.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 08 ต.ค. 2019, 15:52, แก้ไขไปแล้ว 21 ครั้ง.

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:39

รายชื่อผู้สมัครรุ่น ท่องเที่ยว ใจเกินร้อย

ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562
Tour de CHULABHORN Dam 2019


001. คุณ ศรีรัตน์ ศรีเมือง ทีมนักปั่นนครบาลเพชรบูรณ์ S
002. คุณ สุทธิ ศรีเมือง ทีมนักปั่นนครบาลเพชรบูรณ์ M
003. คุณ สุดใน เถื่อนทับ กทม. L
004. คุณ รุจิราภรณ์ เถื่อนทับ กทม. S
005 น.ส.มนัสนันท์ ประทุมคำ L
006 นายจิราวัฒน์ มุขอาษา XL ข้อมูลยังไม่ครบ
007 นางสิรินาฏ มุขอาษา L ข้อมูลยังไม่ครบ
008 นายตรัสณัฐ ไตรกิจวัฒนกุล XS ข้อมูลยังไม่ครบ
009 นายอชิรวัช ศรีธินันท์ M
010 นายพิทักษ์ สารทอง ข้อมูลยังไม่ครบ
011 นางนงลักษ์ สารทอง ข้อมูลยังไม่ครบ
012 นายไชยา คงนาวัง 2XL
013 นายกิตติภณ แสนอุบล XL ข้อมูลยังไม่ครบ
014 นางสุรัญชนา แสนอุบล M ข้อมูลยังไม่ครบ
015 นายดิเรก ลิมาภิรักษ์ 2XL ข้อมูลยังไม่ครบ
016 คุณสมัย ภูชาบุตร S ข้อมูลยังไม่ครบ
017 นายจรูญ แก้วรังษี XL ข้อมูลยังไม่ครบ
018 นางมณีวรรณ แก้วรังษี M ข้อมูลยังไม่ครบ
019 นางประกิต วรรณพงษ์ S ข้อมูลยังไม่ครบ
020 นายนิคม วรรณพงษ์ M ข้อมูลยังไม่ครบ

021 นายสมนึก นนทะคำจันทร์ L
022 นายสุวรรณ เจริญบุตร L
023 นายภาสกร เจียมจิตร 2XL
024 นายวิทยา บุตรประเสริฐ L
025 นายนิยม คำแก้ว L
026 นางนิตยา คำแก้ว S
027 นายพิทักษ์ ดวงตะวงษ์ L
028 นางมยุรี ควงตะวงษ์ XL
029 นายพิพัฒน์ ปุริมศักดิ์ 2XL
030 นางจิราพร ปุริมศักดิ์ S
031 นางหนูพร อุบลหล้า M
032 นายวีระพงษ์ จันทร์โฮง M
033 นางจิราพร จันทร์โฮง M
034 นางสาวพนิดา ลืออุติกุลวงศ์ L
035 นางกิ่งดาว วิทยานนท์ M
036 นายเจียม ภักดิ์มี L
037 นางสมจิตร ภักดิ์มี S
038 นายพเยาว์ หงษ์ยิ้ม M
039 นางสุจิรา ศรีเกตุ L
040 นายไพรัตน์ ศรีเกตุ L
041 นายเลอสันต์ จันเพ็ง L
042 นางสาวเกศินี ศรีเกตุ 2XS
043 นายจีระวัฒน์ ตู้เงิน XL ข้อมูลยังไม่ครบ
044 นาย ธวัชชัย แสงสุระ L
045 นาย บัญชา กลิ่นจันทร์แดง XL
046 ดิเรก ไกรพูล L จ.พิจิตร ข้อมูลยังไม่ครบ
047 นายศุภกร แพทย์ประสิทธิ์ L ชัยภูมิ
048 นายลิขิต เรืองจรัส 2XL หนองบัวลำภู
049 นายมีชัย จิตรำรูญ L จ.ขอนแก่น
050 นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน XL นครราชสีมา
051 นายตระการ ฉ่ำสูงเนิน L นครราชสีมา
052 นายลิขิต. อุ่นคำ บึงกาฬ
053 นางดลนภัส. อุ่นคำ บึงกาฬ
054 พ.ต.ปรีชา เสาโกมุท L จ.สกลนคร
055 นางสุภาภรณ์ เสาโกมุท L จ.สกลนคร
056 นางลัดดาวัลย์ ฤทธิแสง L กาฬสินธุ์
057 ธนธรรม มีทอง L ขอนแก่น
058 นางสุธิพร ผิวเมืองปัก M สว.เสือเมืองปัก โคราช
059 นายนพดล พุ่มกันภัย L นครราชสีมา
060 นางสุนทรี เทียนพลกรัง M นครราชสีมา
061 ร.ต.วิทยา จันปุย M สกลนคร
062 นายคณิศ อักษรเสือ M ขอนแก่น
063 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนานุสรณ์ XL
064 นายธงชัย ใจรักหลวง M
065 นายบุญยัง สว่างวงศ์ L
066 นางพินยา แก้วหมื่นไวย M

067 นายทองดี ด้วงพรม 4XL พระพุทธบาทสระบุรี
068 นายสมจิต ด้วงพรม 3XL พระพุทธบาทสระบุรี
069 นายจำนงค์ ใจเกษม XL พระพุทธบาทสระบุรี
070 นายวิรัช สุจริต L พระพุทธบาทสระบุรี
071 นางจำปา สุจริต M พระพุทธบาทสระบุรี
072 เด็กชายพชร สุจริต M พระพุทธบาทสระบุรี
073 นายวีรชาติ คงดี XL พระพุทธบาทสระบุรี
074 นางยุพา คงดี M พระพุทธบาทสระบุรี
075 นายสมชาย มาฆะสกุลเจริญ 4XL พระพุทธบาทสระบุรี
076 นายธวัชชัย ภู่พัฒน์วิบูลย์ L พระพุทธบาทสระบุรี
077 นายทวีศักดิ์ กัลยา ณ โสธร XL พระพุทธบาทสระบุรี
078 นายสมาน แก้วศรีสุข M อุดรธานี

079 ด.ต.สมภาร ขันคำ L บ้านเขว้า
080 ด.ต.ทวี ไสยวรรณ L บ้านเขว้า
081 นายสานนท์ ประสารสุข M บ้านเขว้า
082 นายสุทธิรักษ์ ปราบคะเชนทร์ M บ้านเขว้า
083 นายอนันต์ ศรีอ่อนจันทร์ XL บ้านเขว้า
084 นางอำพร สุภาพ L บ้านเขว้า
085 นางสาวอาทิตย์ โอวาทวงษ์ M บ้านเขว้า
086 นายสุชาติ ซื่อตรง M บ้านเขว้า
087 นางเบญญาภา ซื่อตรง M บ้านเขว้า
088 นายประสาร สอนพรมราช XL บ้านเขว้า
089 นายเรวัตร เหล่าฤทธิ์ 2XL บ้านเขว้า
090 นายสุธรรม นาวิเศษ M บ้านเขว้า

091 จ.อ.โชติวงศ์ ทะมาดี L ขนส่งชัยภูมิ
092 นายชัยวัฒน์ เศรษฐ์จิรชัย 2XL บรบื่อ
093 นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา XL ชัยภูมิ
094 นายปกรณ์ ประเสริฐศรี M มหาสารคาม
095 นายวัฒนนท์ วรรณประเขา 4XL ชัยภูมิ
096 นางยุภา ทั่งพรม XL ชัยภูมิ
097 นางหนูแดง นามวงศ์ L ชัยภูมิ
098 นายเพ็ชร์ นามวงศ์ XL กรุงเทพ
099 นายรวน สินธุชัย L เพชรบูรณ์
100 นายสุทัศน์ นวลน้อม L เพชรบูรณ์
101 นายบุญเลิศ พะลัง L เพชรบูรณ์
102 นายพิสูตร สายคำทอน L เพชรบูรณ์
103 นายอวนใจ โมหนองเดิ่น XL บึงกาฬ

104 นายพิเพ็ก ทำจำปา M อ.วังสะพุง จ.เลย
105 นายสุริยา รัตนะบุตร 2XL อ.วังสะพุง จ.เลย
106 นายดำรงศักดิ์ มาบกลาง M อ.วังสะพุง จ.เลย
107 นางกรรณิกา ซีเซล M อ.วังสะพุง จ.เลย
108 นายโยฮันน์ เนโพมุค ซีเซล 2XL อ.วังสะพุง จ.เลย
109 นายประเวส เนตรสว่าง XL อ.วังสะพุง จ.เลย
110 ร.ต.ท.สุวัฒน์ สุชาดา L อ.วังสะพุง จ.เลย
111 พ.ต.ท.ปรีดา ผุยแสงพันธ์ L อ.วังสะพุง จ.เลย
112 นายพิเศษ คำดี L อ.วังสะพุง จ.เลย

113 นายทูล หาวิชา M PEA ขอนแก่น
114 นายบุญชอบ สิทธิ L PEA ขอนแก่น
115 นางทองหลาง สิทธิ S PEA ขอนแก่น
116 นายปัญญา เพียแกว้ L PEA ขอนแก่น
117 นายสุนทร เจริญชัย L PEA ขอนแก่น
118 นายวิรัตน์ มาด้วง ชลบุรี

119 ชาย นายสมพงษ์ แย้มสรวล XL จันทบุรี
120 ชาย ดช.ภูมิไทย แย้มสรวล XS จันทบุรี
121 ชาย ดช.ธณภัทร แย้มสรวล XS จันทบุรี
122 หญิง นางสาวพิชาวีร์ ภูวสินธราสิทธิ์ XS โคราช
123 ชาย นายวัฒนะ บูรณ์เจริญ L โคราช
124 นางดอกฟ้า รอดเวียง XL ชัยภูมิ
125 นายอินตอง คำนาแซง XL ชัยภูมิ
126 นางอวยพร คำนางแซง XL ชัยภูมิ
127 นายนิวรรณ์ ไตรทิพย์ XL ชัยภูมิ
128 นายชัยวัธน์ ภูมิเกียร์ติศักดิ์ L ช.ราชา สมุทรสาคร
129 นายวันชัย รังสิยะฉัตร L ช.ราชา สมุทรสาคร
130 นายสยาม จุลละนันท์ M ช.ราชา สมุทรสาคร
131 นายชมชน นะรารัมย์ M ช.ราชา สมุทรสาคร
132 นายวิโรจน์ สูงยิ่ง M ช.ราชา สมุทรสาคร
133 นายชานนทร์ หนันเผือก L อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
134 นายพเยา ซาสุด 3XL จ.ขอนแก่น
135 นายดวง ธรรมธาริน XL จ.ขอนแก่น
136 นายกฤษดา กุลด้วง 2XL คอนสาร ชัยภูมิ
137 พ.อ.เรัวฒน์ ภิรมย์กิจ XL จ.นครราชสีมา
138 นายสุจริต ศรีสมวงษ์ S จ.ตาก
139 นายนิธิชัย จิรบวรพงศา M ชัยภูมิ
140 นางณํฐปรียา สิทธิวงศ์ S ชัยภูมิ
141 นางมยุรี เชื้อชัย M ขอนแก่น
142 นายเจนณรงค์ บุญหนัก L ชัยภูมิ
143 นายมนต์​ ชินกลาง L นครราชสีมา
144 นายปรีชา อภัย XL ชัยภูมิ
145 นายวิทยา​ ไตรธิเลน XL จ.ขอนแก่น
146 นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ XL สระบุรี
147 นายพิชัย ศิริโพธาวานิชกุล L จ.ขอนแก่น
148 นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 3XL จ.นครราชสีมา
149 นายอนุสรณ์ เมืองศรี​ XL จ.ชัยภูมิ


150 พ.ต.ต.ชุมวัฒน์ รัตอาภา XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
151 รต.สมร รวมธรรม L สว.เสือเมืองปัก โคราช
152 น.ส.ปิ่นมณี เงียบกิ่ง 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
153 นายพินิจ ขามหยู่ XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
154 คุณพิชญาภา ชุมเมฆ XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
155 บุญกอง ชดกิ่ง XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
156 นายภพธนา ปิ่นนาค XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
157 นายประเสริฐ เฉียงสระน้อย XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
158 นางศรีอรุณ เฉียงสระน้อย XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
159 ร.ต.จักรเพชร ฝอยทอง XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
160 พ.อ.อ.พิชัย วรศรี XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
161 นางสาวประสารศรี ฉ่ำเมืองปัก M สว.เสือเมืองปัก โคราช
162 นายนิคม งามเมืองปัก XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
163 นางไพริน งามเมืองปัก L สว.เสือเมืองปัก โคราช
164 นายแท่ง มังกรกิ่ง XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
165 พล.อ.ต.สมบุญ ไข่ศรีทศ L สว.เสือเมืองปัก โคราช
166 พ.อ.อ.อำนาจ จุมพิฏกะพันธ์ M สว.เสือเมืองปัก โคราช
167 นายธรรมศักดิ์ กายจะโปะ XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
168 ด.ต.นิกร ภาวะรัตน์ L สว.เสือเมืองปัก โคราช
169 นางอารยา ชยาทิตธงชัย XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
170 นางจรรยา สว่างไธสง L สว.เสือเมืองปัก โคราช
171 นางวาส กายจะโปะ M สว.เสือเมืองปัก โคราช
172 ด.ต.คชา โชคชัย XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
173 นางดาวประกาย มีสา M สว.เสือเมืองปัก โคราช
174 นายอรรถปรีชา บุราสิทธิ์ M สว.เสือเมืองปัก โคราช
175 นางปาลิดา ชื่นตะขบ XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
176 นายวุฒิพงษ์ พิมตะขบ 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
177 นางละมุล ชัชวาล L สว.เสือเมืองปัก โคราช
178 ร.ต.อ.ประยุกต์ เกษียรพรมราช 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
179 นายสุเทพ เอกตะคุ 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
180 ร.ต.ต.เฉลย เจริญทิพ L สว.เสือเมืองปัก โคราช
181 นางศรีนวน ไมล์ขุนทศ M สว.เสือเมืองปัก โคราช
182 นายศิลป์ ชาตะคุ 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช


183 นายประดิษฐ์ โคตรพงศ์ M นครบาล เพชรบูรณ์
184 นายพรเทพ เพียรเกิด L นครบาล เพชรบูรณ์
185 นายพรสวรรค์ วิเศษศรี XL ขอนแก่น
186 นายแมน วิเศษศรี XL ขอนแก่น
187 นายจะตูล ถนอมชีพ L ทีม สระบุรี ชูก้าไบค์
188 นางอรุณี ถนอมชีพ S ทีม สระบุรี ชูก้าไบค์
189 นายสุลักษณ์ ฐานวิสัย M ทีม สระบุรี ชูก้าไบค์
190 นาย วัชรพล แสงสุระ L
191 นายเกชา โพธิ์ศรี XL ผาขาว
192 นายสมศักดิ์ นูมหันต์ M บ้านค่ายสายปั่น
193 นางแสงจันทร์ ป้อพันธิ์ดุง 2XL บ้านค่ายสายปั่น
194 นายสำเริง ทวีภูมิ XL บ้านค่ายสายปั่น
195 นางพัทยา ทวีภูมิ L บ้านค่ายสายปั่น
196 นายนิวัฒน์ เอี่ยมรัศมีกูล L พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
197 นางสหัทยา เอี่ยมรัศมีกูล M พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
198 นายชาติชาย วรกาญจนบุญ L พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
199 นางอมรรัตน์ วรกาญจนบุญ L พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
200 นางบัวคำ จันทรดาสี 2XL พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
201 นางประภาส ศรีมาลัย M พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
202 นางสวรรยา จันทาศรี XL พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด


203 นายชาติศักดิ์ ศุภเมธี 2XL อุดรธานี
204 นายนิพนธ์ ปรีชาสกล 2XL ทีมคอนสวรรค์
205 นายทวีชัย นาดนามอรุณ L ทีมคอนสวรรค์
206 นายกิตติศักดิ์โรจนพงษ์ L ทีมคอนสวรรค์
207 นายอนุรักษ์ บุบผามาลา L จังหวัดนนทบุรี
208 พ.ท.แม้น ขวดพุดซา M
209 นายธวัชชัย ธิถา S
210 นายเหมันต์ วรรณชัย XL วังสะพุง จ.เลย
211 นายสุริยนต์ อาจปาสา L วังสะพุง จ.เลย
212 นายไพร๊อต ดอกจันทร์ XL วังสะพุง จ.เลย
213 นายยุทธศิลป์ ปุ้งมา L ขอนแก่น


214 นายมงคล แก้ววงค์นิล M ลพบุรี
215 นายราเมศร มีเดช XL ลพบุรี
216 นายสมชาย กว้างใจทะเล XL ทีมกุดละลม ชัยภูมิ
217 ด.ญ. ชนัญธิดา พลเยี่ยม 2XS อุดรธานี
218 นายนาคพงษ์ วิเศษแก้ว M ชัยภูมิ
219 นายจรัสพงษ์ มากกูล XL สมุทรปราการ
220 นายธนดล สลิดชัย L ชัยภูมิ
221 นายจิรานุวัฒน์ ทรศิริรัตนา XL ขอนแก่น
222 นายอนิรุจน์ แก้วคอนอินทร์ S อุดรธานี
223 นายปรีชา บุญเสริมแท้ 2XL กทม.
224 นายวุฒิชัย เยาวโพธิ์ L ขอนแก่น
225 นายกิตติพงษ์ พิมพ์คีรี L เลย
226 นายพินิจ สุวรรณสนธิ์ XL เลย
227 ร.อ.สุชิน พัฒน์ภากุล L นครราชสีมา
228 นายิชาญ ไชยชนะ XL นครราชสีมา
229 นายรังสรรค์​ นามวงศ์ษา L ขอนแก่น
230 น.ส.​นัญฐารีญดา​ โลมะบุติ M ขอนแก่น
231 นายศักดิ์ชัย วงศ์สวัสดิ์ไพศาล XL ทีมอิสระ ชัยภูมิ
232 นายสรวิศ ดนัยพัชรกุล M ชัยภูมิ


233 นายนพณัฐ ชมโคกกรวด L คง นครราชสีมา
234 ร.ต.ต.จำนงค์ บุบผา L สว.เสือเมืองปัก โคราช
235 ร.ต.ต.สุรเชษฐ วัชรวรรณกานต์ M สว.เสือเมืองปัก โคราช
236 นายไพฑูรย์ ติดอิกุล 2XL สว.เสือเมืองปัก โคราช
237 นางมยุรี คลังชำนาญ L เกียร์ต่ำหนองแวง
238 นายดุสิต ปันจันทึก XL น้ำพอง จ.ขอนแก่น
239 นายเสด็จ จรัสพันธ์ XL เสือภูเขียว
240 นางสาว ธานทอง มาทอง XS อ.พล จ.ขอนแก่น
241 นายประสบโชค ทวีเดช M นครราชสีมา

242 นายสงบ วัฒนสุชาติ L น้ำพอง ขอนแก่น
243 นางอุลัยพร วัฒนสุชาติ M น้ำพอง ขอนแก่น
244 นายสุรศักดิ์ อรรถเศรษฐ L น้ำพอง ขอนแก่น
245 นางสุดกมล อรรถเศรษฐ M น้ำพอง ขอนแก่น
246 นายสำเริง ชัยบุรินทร์ XL น้ำพอง ขอนแก่น
247 นางเฟื้อง ชัยบุรินทร์ L น้ำพอง ขอนแก่น
248 นายศิริ หาญชนะวงษ์ L น้ำพอง ขอนแก่น
249 นางครองทรัพย์ หาญชนะวงษ์ M น้ำพอง ขอนแก่น
250 นายญาณวุฒิ ปิตินสูณา XL น้ำพอง ขอนแก่น
251 นายรวน สินธุชัย 3XL เพชรบูรณ์
252 นายบุณยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุล L .บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

253 นายสุบัน คำจันทร์ L อ.เมืองขอนแก่น
254 นายพรชัย กล้าขยัน L นครราชสีมา
255 นายยิ่งยง ยงสกุลชัย M
256 นางอารียาเชาวสมบูรณ์ S ทีมระเหวชัยภูมิ
257 ร.ต.ต.ปัญญา เกิดศักดิ์ M ทีมระเหวชัยภูมิ
258 ดช.ธนบดี โชติจิรศิริกุล M ทีมระเหวชัยภูมิ
259 นายไพโรจน์ ตัดสุนทร M ทีมระเหวชัยภูมิ
260 น.ต.ท.จักรเพชร สิงสุพันธ์ M ทีมระเหวชัยภูมิ
261 ดช.ธนนันทน์ ตัดสุนทร L ทีมระเหวชัยภูมิ
262 นส.ลลิตวดีโชติจิรศิริกุล L ทีมระเหวชัยภูมิ
263 นางชัญญาภัค ดำรงชาติ L ทีมระเหวชัยภูมิ
264 ด.ต.เทอดทูล ดำรงชาติ L ทีมระเหวชัยภูมิ
265 นายยุทธไกร ชาติชนะ L ทีมระเหวชัยภูมิ
266 นางมิรินทร์ ชูสกุล L ทีมระเหวชัยภูมิ
267 นางกชพรรณ ดีขามป้อม L ทีมระเหวชัยภูมิ
268 นายสุนทร วู้ชัยภูมิ L ทีมระเหวชัยภูมิ
269 วีระพันธุ์ บัวทอง L ทีมระเหวชัยภูมิ
270 นางมนตรี บำรุงนา L ทีมระเหวชัยภูมิ
271 นายโอภาส เถิดกลาง L ทีมระเหวชัยภูมิ
272 นายวราเมธ ชูสกุล XL ทีมระเหวชัยภูมิ
273 นายสยาม ติยะแสงทอง XL ทีมระเหวชัยภูมิ
274 นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล XL ทีมระเหวชัยภูมิ
275 นายบุญภพ ชัยศรี 3XL ทีมระเหวชัยภูมิ
276 น.ส.นิสา ช่วงเมืองปัก S สว.เสือเมืองปัก โคราช
277 นายศิริศักดิ์ เตียนจันทึก M สว.เสือเมืองปัก โคราช278 นายชนะ เลียบใย XL จ. อยุธยาฯ
279 นายนิธิทอง ทองเหลา M จ.หนองบัวลำภู
280 นางขันทอง ชแวร์ชเลอร์ M จ.หนองบัวลำภู
281 นางณัฐเรขา ซีสเซิล M จ.หนองบัวลำภู
282 นายบัญญัติ สกุลอินทร์ L บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
283 นาย สุเทพ เขาหลวง M M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
284 นาง ทัศนา เขาหลวง M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
285 นาย ฐิติวงษ์ คงพิกุล L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
286 นาง นันทวัน คงพิกุล M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
287 นาย เชาวลิต ทองพุ่ม 4XL ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
288 นาย จวน มะโนสอน L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
289 นาง มลิวัลย์ พรหมผกา XS ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
290 นาย สมนึก กาละ L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
291 นาย วิเจตน์ พุ่มสวัสดิ์ XL ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล


292 นายสมชาย เยาวพินด์ L ชนแดน เพชรบูรณ์
293 นายสวาย ทองฤทธิ์ L ชนแดน เพชรบูรณ์
294 นายทองใบ อินทร์อุดม 2XL กุมภวาปี จ.อุดรธานี
295 นายพิสิกฐ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย L ชัยภูมิ
296 นายชาญณรงค์ วงศ์กาไสย L บรบือ
297 นายไพวัน พุตตาเต M บรบือ
298 นายทองใบ เทียนไสย์ L บรบือ
299 นางเพ็ญพร. ยนยุบล S มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300 นายสรายุทธ. ยนยุบล L มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
301 นายไพบูลย์. ชมภูโคตร L มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
302 นายสมพงษ์ คันธภูมิ L มหาสารคาม
303 นายเชษฐา ผาจันทา M บรบือ มหาสารคาม
304 นายนฤมิตร สาณะเสน L ภูกระดึง จ.เลย
305 นางอนัญญา สาณะเสน S ภูกระดึง จ.เลย
306 นางเตือนใจ เบาะโต้ง XS จ.เพชรบูรณ์
307 นางนิติกาญจน์ ธนะรุ่งเพชร M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
308 นายสมหวัง แจนพิมาย XL อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
309 นางสายสมร แจนพิมาย M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
310 นายมังกร วิจันทึก M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
311 นายพงศกร มะค้า XL อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
312 นายสัมฤทธิ์ คูมีชัย L ชัยภูมิ
313 นายหัสนัยน์ สรณ์ภัสกุล M ชัยภูมิ
314 นายระบิล​ วิระรังสิยากรณ์ L ชัยภูมิ
315 นายศรายุธ คูศรีพิทักษ์ 2XL สูงเนิน จ.นครราชสีมา
316 นายประสงค์ เขยกลาง M สูงเนิน จ.นครราชสีมา
317 นายประจักษ์ บุญเพิ่ม M สระบุรี
318 นายธนภัทร ศรีศักดิ์ M ลพบุรี
319 นายวิฑูรย์ พัฒน์ภากุล XL ขอนแก่น
320 นายเสริมศักดิ์ สะแกแสง XL ขอนแก่น
321 นายสมภูมิ ภูมิชัยโยธิน L
322 นายกรกฎ ภูมิชัยโยธิน L
323 นายณัฐวุฒิ ดื่มโชค 2XL อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
324 นายมงคล ประดิษฐ์แท่น M ชมรมจักรยานบ้านแท่น
325 นางมยุรี ประดิษฐ์แท่น M ชมรมจักรยานบ้านแท่น
326 น.ส. อารียา ธรรมวงศ์ L พัฒนากร อ.คอนสาร
327 นางสุดารัตน์ คงจตุพร 3XL พัฒนากร อ.คอนสาร
328 นางชวนพิศ วิจิตรขจี XL พัฒนากร อ.คอนสาร
329 น.ส. มยุรินทร์ พันสนิท L พัฒนากร อ.คอนสาร
330 นายปานเทพย์ โลประสบ XL กำนันต.ทุ่งพระ
331 นายไกรวุฒิ ศรีสมบัติ XL ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ทุ่งพระ
332 นายสุริโย มานะสุวรรณศรี L อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
333 ดช.ณัฐชนน มานะสุวรรณศรี XS อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
334 นายประณต มิ่งขวัญ XL อ.มัญจาคีรี
335 น.ส.บุญญาพร โกจินอก S เสือสองทุ่ม พิมาย
336 นายประจักษ์ ช่างไม้ 2xl เสือสองทุ่ม พิมาย
337 นายวิชน คำดี L อ.สีชมพู ขอนแก่น
338 นายสมพร ศรีสงราม XL ทีมกาฬสินธุ์
339 นายพิชัย ภูวานคำ L ทีมกาฬสินธุ์
340 นายพิเชฐ​ พลจอหอ L หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น​
341 นายสุรเชฐ​ ไชยบุญ L หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 21 ต.ค. 2019, 14:18, แก้ไขไปแล้ว 18 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:40

อยากมีภาพสวยๆต้องมางานนี้
อยากได้ภาพหล่อๆ ดูดี ต้องมาที่นี่
.... ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ......


รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 21 ส.ค. 2019, 09:34, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:41


เส้นทางท้าทาย ใส่ใจเรื่องการบริการ
สนุกสนาน​ ปลอดภัย​ แน่นอน​
#ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์
#ชัยภูมิ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 22 ส.ค. 2019, 13:26, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:41

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 18 ส.ค. 2019, 15:07, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:43

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:44

พิชิตขุนเขา

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย อชิรวัชร์ » 27 มิ.ย. 2019, 20:04

:o :o :o ปักช่วงนี้ว่างๆ พอดีรอติดตามรายละเอียด
Chalawan's basin Yom


Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 03 ก.ค. 2019, 18:55

ชีวิตขาขึ้น ไต่เขากันยาวๆ

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************


Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:33

Piyanat Pimman เขียน:มีกราฟความชันไหมครับ


กร๊าฟความชันวัดคร่าวๆครับ
แต่เราจะไปวัดละเอียดกันอีกครั้งครับผม


รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:39

แอ่งกะทะ
แค่ปล่อยไหลไม่แตะเบรค ความเร็วที่ได้เกิน 70 กม./ชม.
....... จุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ........


รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:50


ความงดงามของเส้นชัย
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2562
Tour de Chulabhorn Dam 27.10.2019

ปั่นเดือน 10 รับจำนวนจำกัด 1010 ท่าน


รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 04 ก.ค. 2019, 13:29, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 13:29

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 12 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน