Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561 » อาทิตย์ 25 มี.ค. 2018 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 07:34

รูปภาพ


เปิดรับสมัครแล้ว Tour of korat มหกรรมจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ.ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ เมือง จ นครราชสีมา ใจเกินร้อย ระยะทาง 70 กม. และ Fun Bike ระยะทาง10กม.


โดยแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
1. A. เสือหมอบชาย ระยะทาง 70 ก.ม.
2. B เสือหมอบหญิง ระยะทาง 70 ก.ม.
3. C. เสือภูเขาชาย ระยะทาง 70 ก.ม.
4. D. เสือภูเขาหญิง ระยะทาง 70 ก.ม.
5. E. Fun Bike ระยะทาง 10 ก.ม.
6.V. VIP ระยะทาง 70 ก.ม. และ 10 ก.ม.

ค่าสมัคร
1. 500 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อจักรยาน
2. 300 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อ T-Shirt
3. 200 บาท ได้รับเหรียญรางวัล
4. VIP 1,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อจักรยาน และ ถ้วยรางวัล VIP


กำนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
05.30 น. รายงานตัว
07.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา, สภาสื่อสารมวลชนจังหวัดนครราชสีมา, ชมรมจักรยานทัวร์ริ่งนครราชสีมา, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม
LINE ID : TourofKorat
คุณต่อ 086-2616661
สโมสรกีฬาจักรยาน 095-9787935
ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช 044-267411
คุณไววิทย์ กิตติกุลไกรศรีกุล 089-8474488
น้าวัฒน์ ประธานชมรมจักรยานทัวร์ริ่งโคราช 098-1534842


ติดตามข่าวสาร FaceBook : Tour of Koratจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561
https://m.facebook.com/Tour-of-Korat5-% ... 404399106/

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ[/url]
รูปภาพ


รูปภาพ
รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 15 มี.ค. 2018, 15:56, แก้ไขไปแล้ว 32 ครั้ง.
...

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 07:35

รูปภาพ


รายชื่อ 210361
A-เสือหมอบชาย (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
A-001 นายทรงศักดิ์ สิทธิกูลเกียรติ XL
A-002 นายชัชชัย คำพุช XL
A-003 นายอนันต์ พรหมพันธ์ใจ XL
A-004 นายวิรัตน์ หาญสกุล L
A-005 นายสุรินทร์ เรือนงาม M
A-006 จ.ส.อ.ประพันธ์ ลาสงยาง L
A-007 นายชูศักดิ์ ท้าวนิล L โนนศิลา
A-008 นายอุกฤษฎ์ พงศ์ศรีเพียร L
A-009 นายสามภพ ประมาณพล 2XL
A-010 นายประยุทธ ทองเลิส L
A-011 นายธีรพล จันทรวิวัฒน์ L
A-012 นายณัชนันท์ ดอกไม้ M
A-013 นายสุนทร หงษ์ทอง L
A-014 นายจำลอง บุญอนันต์ L
A-015 นายมนตรี ชมชื่น L
A-016 นายอาชวิน พงศ์คุณาจารย์ L 8:00 AM
A-017 นายไพฑูรย์ อ่องสันเทียะ XL เสือโคราชา
A-018 นายสาคร สิตะรุโณ XL U - GANG
A-019 นายกิตติภูมิ ทองเขียว XL U - GANG
A-020 นายสมาน พรมตื้อ L U - GANG
A-021 นายธีระพงศ์ คมกล้า XL U - GANG
A-022 นายภีมปนัชญ์ ขำคมเขตร์ L
A-023 นายกิตติ แถมทอง L
A-024 ร.อ.จันทรเดช สังสะโอภาส อิสระ
A-025 นายนิวัฒน์ บุญมาพบ T/XL ครบุรี
A-026 นายพนมรุ้ง ปรือทะเล T/XL ครบุรี
A-027 นายบัญชา เหลืองอร่ามนภา T/L ครบุรี
A-028 นายภพธร ชัยยุตต์ L ครบุรี
A-029 นายธนวัชร แพเกาะ 5XL ขนมจีนประโดก
A-030 นายสุรชาติ พื้นเกาะ T/M ขนมจีนประโดก
A-031 นายชัชวาลย์ ศรีหมื่นไวย T/2XL ขนมจีนประโดก
A-032 นายชัชนก ศรีหมื่นไวย L ขนมจีนประโดก
A-033 พ.ท.วันชัย แก้วบวร L ทีมรบพิเศษ
A-034 ร.อ.รังสรรค์ ลาจันทึก M ทีมรบพิเศษ
A-035 จ.ส.อ.พูนทรัพย์ ปานขาว 5XL ทีมรบพิเศษ
A-036 นายสมคิด ไม้เง M
A-037 Mr.Tony Diamond M Spirit
A-038 Mr.Warawat Pititeratanapong L Spirit
A-039 Mr.Richard Tarczaly XL Spirit
A-040 Mr.Jin Jung XL Spirit
A-041 Mr.Jean Brown XL Spirit
A-042 Mr.Liam Kean XL Spirit
A-043 Mr.Deepanker Khosla 2XL Spirit
A-044 นายอนุสรณ์ เชยสระน้อย L ทีม เบิ้ม เบิ้ม ไบค์
A-045 นายสระ ทองขาว T/L
A-046 นายคเชนทร์ ทองปาน XL
A-047 นายกิตติกร กว้างนอก 2XL
A-048 นายศรนรินทร์ บัวเงิน T/M อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-049 นายสมพร เย็นใจ T/M อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-050 นายวทัญญู เปรมปรี T/L อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-051 นายรุ่งโรจน์ ทิพย์อักษร L
A-052 นายขวัญชัย ค้าชากุล M จักรยานบ้านใหม่
A-053 นายธนวัฒน์ บรรณจงสิ 2XL โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
A-054 นายอนันต์ โชคเกิด L สว.สีคิ้ว
A-055 นายปราโมทธ์ พลพวก 2XL
A-056 นายมงคล สุวรรณ L
A-057 นายอลงกรณ์ สุวรรณ S
A-058 นายชัชวาลย์ งอกเงิน M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-059 นายสุขุม อุบลแก้ว L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-060 นายเผด็จ ยินดี L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-061 นายวันเฉลิม บัวคำ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-062 นายจักรกฤษณ์ พันธ์กล่อม L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-063 นายเจริญ แตงเจริญ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-064 นายเกรียงไกร ไวดาบ M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-065 นายตราชัย ศีวัฒนกุล XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-066 นายจักรภัทร เลิศคำ XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-067 นายเขตต์ ศรีสวัสดิ์ S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-068 นายจันทรวิวิฒน์ จุลพันธ์ S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-069 นายเตือน สุกสี S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-070 นายวงศธร บัวรินทร์ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-071 นายพรเทพ พวงเงิน L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-072 Mr.Johannes Wilhelomos Martinus L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-073 นายจิรศักดิ์ ฤกษ์งามสง่า M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-074
A-075 นายสมพร สร้อยสีทอง XL เสือวชิรา
A-076 นายวรพงษ์ อ่องอัน L เสือวชิรา
A-077 นายสะกะ มณีปรุ L เสือวชิรา
A-078 นายสมหวัง แถบวิลัย 2XL เสือวชิรา
A-079 นายวิชัย มีทรัพย์สิน 2XL เสือวชิรา
A-080 นายเชฏฐา สุขสวัสดิ์ XL เสือวชิรา
A-081 นายสมพงษ์ บุญตาม M เสือวชิรา
A-082 นายกองแพง พาพันธ์ L เสือวชิรา
A-083 นายสำรวล แต้เถา XL เสือวชิรา
A-084 นายศุภโชค สียา L เสือวชิรา
A-085 นายเชิด เปรี่ยมพิมาย L เสือวชิรา
A-086 นายประสิทธิ์ แทนบุญมี L เสือวชิรา
A-087 นายวิระ ไชยทุม XL เสือวชิรา
A-088 นายนรินทร์ บุญตาม XL เสือวชิรา
A-089 นายสละ สวนชูผล L เสือวชิรา
A-090 นายธรรมรัตน์ บุญเลี้ยง L เสือวชิรา
A-091 นายจรัล เลาหะพันธ์ XL เสือวชิรา
A-092 นายอัษฎายุทธ ยังกลาง 2XL เสือวชิรา
A-093 นายธีรวัฒน์ อุสาพรหม 2XL เสือวชิรา
A-094 นายสมชาติ วรรณพงษ์ XL เสือวชิรา
A-095 นายณัฐวุฒิ วังสการ 2XL เสือวชิรา
A-096 นายมารุต สังข์สุข XL เสือวชิรา
A-097 นายขวัญ โสภา XL เสือวชิรา
A-098 นายชาคริต แซ่โค้ว L เสือวชิรา
A-099 นายชนาธิป ฝั่งกลาง L เสือวชิรา
A-100 นายอนุศร ดีวงษ์ L เสือวชิรา
A-101 นายธงชัย ศรีพิทักษ์ XL เสือขามสอ
A-102 นายปลอดภัย หนูทองแก้ว L
A-103 นายคณิตนันท์ แนวบุตร M Smile Team
A-104 นายระพีพรรณ ภูมิพาณิชย์ L
A-105 นายไพบูลย์ เนียมสันเทียะ XL โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
A-106 คุณวีระเดช อุดแจ่ม XL ชวนกันปั่น
A-107 คุณสมศรี อุดแจ่ม XL ชวนกันปั่น
A-108 นายศิริศักดิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ L ชวนกันปั่น
A-109 คุณระวี เพชรสูงเนิน L ชวนกันปั่น
A-110 นายเฉลิม เพชรสูงเนิน 2XL ชวนกันปั่น
A-111 นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรี 2XL ชวนกันปั่น
A-112 นายสุธิพงษ์ วังเขาแก้ว 2XL ชวนกันปั่น
A-113 นายสมพิศ วังเขาแก้ว L ชวนกันปั่น
A-114 นายภัษฎาวุธ เจิมขุนทด L ชวนกันปั่น
A-115 นายจักรพันธ์ พรจะโป๊ะ L ชวนกันปั่น
A-116 นายขจร ปัญญาทิพย์วิระยะ L ชวนกันปั่น
A-117 นายวัชรี พันโคกกรวด L ชวนกันปั่น
A-118 นายชาญวิท พันโคกกรวด XL ชวนกันปั่น
A-119 นายกฤศณัฎฐ์ เกียรติ์ชัยยุส M ชวนกันปั่น
A-120 นายสมิตร อินทร์สว่าง XL ชวนกันปั่น
A-121 นายสาธิต จิมปวรรณธง L ชวนกันปั่น
A-122 นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง M ชวนกันปั่น
A-123 นายพชรพล องอาจ L ชวนกันปั่น
A-124 พ.อ.อ.วิศรุต สมุทรอารักษ์ T/M ชวนกันปั่น
A-125 นายนัฐพล สิงห์พยัคฆ์ T/M ชวนกันปั่น
A-126 นายชัยธวัช เกียมดอน 2XL gsb 13 cycling club
A-127 นายศิริยศ หนูแหยม XL gsb 13 cycling club
A-128 นายทนง เวียงกระโทก L เสือลำแซะ
A-129 นายประถม กุลหอม L เสือลำแซะ
A-130 นายวิโรจน์ ดุมภ์ใหม่ 2XL เสือคนชุม
A-131 นายสมพงษ์ สินปรุ 2XL เสือคนชุม
A-132 นายนพดล สินปรุ M เสือคนชุม
A-133 นายชัยยา สินปรุ XL เสือคนชุม
A-134 นายประพันธ์ สินปรุ 2XL เสือคนชุม
A-135 พ.อ.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ S จักรยาน ทภ.2
A-136 นายทองสุข เอกศิริ L ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-137 นายสุลภาพ ทวีก่อเกียรติกุล L ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-138
A-139
A-140
A-141 นายกมล ป้อมสุวรรณ 2XL ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-142 นายจรัล บุญคำบัว M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-143 คุณนภดล บุนนาค M
A-144 ม.ร.ว.เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ XL
A-145 คุณสุพจน์ สุวรรณาประทีป M
A-146 น.อ.ธวัชชัย สัณหภักดี L
A-147 คุณคมศิลป์ ศิลปประดิษฐ์ M
A-148 คุณสุชิน โสภณพงษ์ L
A-149 คุณนำชัย หาญไชยนันท์ M
A-150 คุณจีรวัตร กีชานนท์ L
A-151 คุณลายไทย เศวตทัต M
A-152 คุณสายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ M
A-153 คุณเจษฎา ระไทรพรมราช ปั่นปวดไข่
A-154 คุณวรรณชัย สัมปันชาติ ปั่นปวดไข่
A-155 ปลัดเกษม M ปั่นปวดไข่
A-156 นายทรงกรต ทิมพรมราช ปั่นปวดไข่
A-157 นายกิติพัฒน์ ประทุมวงค์ ปั่นปวดไข่
A-158 นายพศิษฐ์ ประทุมวงค์ ปั่นปวดไข่
A-159 เรืออากาศโท สมศักดิ์ แก้วกมล M อิสระ
A-160 คุณวิศิษฏ์ ด่านประสิทธิผล M
A-161 คุณเสริมพันธ์ สุวรรณเหม T/M
A-162 ร.ต.สฤษดิ์ สุโพธิ์ L
A-163 คุณมานพ ตรีศักดิ์ 2XL เสือโนนไทย
A-164 นายนพพร สถิตสันธิชัย L เสือโนนไทย
A-165 นายธนกร ไทยน้อย L เสือโนนไทย
A-166 คุณสมชาย งึดสันเทียะ XL เสือโนนไทย
A-167 นายสมชาย หลอดคำ 3XL เสือโนนไทย
A-168 คุณแชน ธัญญานนท์ M เสือโนนไทย
A-169 คุณเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด 2XL เสือโนนไทย
A-170 นายกิติศักดิ์ โพธิ์ภู 2XL เสือโนนไทย
A-171 ด.ช.เจษฎา พรมใจ เสือโนนไทย
A-172 นายปรีชา อยู่โคกสูง L
A-173 นายสุรชัย อยู่โคกสูง M
A-174 จ.ส.อ.สมชาย หอมสูงเนิน M จักรยาน บชร.2
A-175 นายกฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ M เสืออาสา ดงพญาเย็น
A-176 นายชานินทร์ มุกขุนทด M
A-177 คุณอดุลเดช เพชรทองหลาง L โนนสูง
A-178 นายแมนเดช มามะเริง T/XL ทีมขนมจีนประโดก
A-179 นายอิทธิกร พลายชุม XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-180 นายพงพันธุ์ รุ่งเรือง M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-181 นายธีรนนท์ นิลยะรัตน์ L
A-182 นายสุนทร นิลยะรัตน์ M
A-183 นายธนวัตร ติวสร้อย L
A-184 นายทวีวัช ปักษาจันทร์ M
A-185 คุณนิคม สุทธิบูรณ์ XL
A-186 คุณชุมพล เทพหทัย L
A-187 ด.ช.ภัคพล ติระพงศ์ปราชญ์ BIKE CLUB
A-188 ด.ช.คณิน หวังกลุ่มกลาง
A-189 นายชัยสิทธิ์ หวังกลุ่มกลาง
A-190 นายสมจิตร เจียดขุนทด
A-191 นายธนพิสิทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
A-192
A-193
A-194
A-195
A-196 คุณสุพจน์ ศิริโชติ XL ชมรมจักรยานสีคิ้ว
A-197 นายประจักษ์ สุขปัญญา M
A-198 นายพัฒนพงษ์ ผาดกลาง L จอหอ 59
A-199 คุณบุญเลิศ นรินทร์ XL
A-200 คุณประสพ พรหมดิเรก L
A-201 คุณศักรินทร์ พรหมดิเรก 2XL
A-202 พ.ต.ท.จริญ คูณกิ่ง XL จักรยานวังน้ำเขียว
A-203 นายดำรงค์ หัตถกิจ L จอหอ 59
A-204 คุณไพฑูรย์ รัตนนนท์ M จอหอ 60
A-205
A-206 คุณบัณฑิต ไทยอุดม L
A-207 คุณสิทธิชัย ปลื้มมะลิง M เสือโคราชา
A-208 คุณชูพงศ์ สาวสายออ L
A-209 ร.ต.ภูมิสิทธิ์ บุญกระเตื้อง ชมรมรบพิเศษ
A-210 นายคะนอง พลกอง
A-211 คุณโกศล ยิ่งยง
A-212 คุณฮานาฟี สง่าดำ ชลอแก่ คริ คริ
A-213 ร.ต.ท. สมพงษ์ ปลั่งกลาง L กลุ่ม อิสระ
A-214 คุณอภิสิทธิ์ แซ่อึ่ง เสือโคราชา
A-215 นายตระกูล กุสุมภ์ L
A-216 นายยุรนันท์ จรสายออ L เสือโนนไทย
A-217 นายไตรทศ อุพัฒระพิน 2XL
A-218 นายปานเพชร ประดับประดา L อิสระ
A-219 พันเอก วิทยา พรจรรยา XL
A-220 คุณณรงค์ เสริมสำราญ L ปั่นไปไหนไปกัน
A-221 คุณอนุพงษ์ ภิญโญ L ปั่นปวดไข่
A-222 นายวิภาส โหม่งสูงเนิน L
A-223 จ.อ.วัชรินทร์ ทิ้งปากถ้ำ 3XL Happy Bike
A-224 คุณสุชาติ มูลเมือง XL Happy Bike
A-225 คุณมานิต ทรามาศ L ฟาร์มโชคชัย
A-226 คุณพงศ์พันธ์ สุวรรณเลิศ L ฟาร์มโชคชัย
A-227 คุณนพรัตน์ สมิงรัมย์ T/M ฟาร์มโชคชัย
A-228 คุณธีรวุฒิ งามจันอัด T/L ฟาร์มโชคชัย
A-229 คุณธนทร วิจิตรประชา T/L ฟาร์มโชคชัย
A-230 คุณอภิวัฒน์ สุขสมบูรณ์ T/M ฟาร์มโชคชัย
A-231 คุณอานุทัศน์ วงศ์ตะวัน T/L ฟาร์มโชคชัย
A-232 คุณกรัณย์พล สนสี XL ฟาร์มโชคชัย
A-233 คุณสุกิจ รัตนวงกูล T/XL ฟาร์มโชคชัย
A-234 คุณสิทธิพร พิมเพ็ง T/L ฟาร์มโชคชัย
A-235 คุณยิ่งศักดิ์ เทียนทองดี 2XL ฟาร์มโชคชัย
A-236 คุณพงษ์พัฒน์ สร้อยมุข L ฟาร์มโชคชัย
A-237 คุณนนทชัย ครุฑไทย L ฟาร์มโชคชัย
A-238 คุณยิ่งพล สบายใจ 2XL ฟาร์มโชคชัย
A-239 นายประสงค์ กาญจนสมวงษ์ M เสือโนนไทย
A-240 นายสกล จงกล M เสือโนนไทย
A-241 คุณศักดิ์น้อย สิทธิศักดิ์ XL บ้านค่ายระยอง
A-242 นายสวัสดิ์ บุญนาง ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
A-243 นายอนุวัฒน์ โกเสหะโยธิน ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
A-244 นายอนรรมวี โกเสหะโยธิน ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
A-245 นายยงยุทธ สนงูเหลือม S ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
A-246 นายธีระยุทธ คำแหงพล ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
A-247 จ.ส.อ.ชนกฤต ภูวชิตพงศา 2XL เสือ บชร.2
A-248 ร.ต.สมพงษ์ พันธ์ชนะ XL เสือ บชร.2
A-249 คุณนิกร คะสูงเนิน L เสือ บชร.2
A-250 นายสมพงษ์ มาลีนันท์ L เสือปั่นวังน้ำเขียว
A-251 นายชัชวาลย์ รุ่งสะอาด เลดี้ ปักธงชัย
A-252 นายลำพูน จูกระโทก เลดี้ ปักธงชัย
A-253 นายภัทรชัย ชัยศิริ เลดี้ ปักธงชัย
A-254 คุณสุธี ใจหวัง
A-255 คุณธนนต์ ใจหวัง
A-256 นายชวภณ กิจสำราญกุล
A-257 คุณสุรเดช สืบสมาน T/L
A-258 คุณยศวัฒน์ อภิรักษ์โยธิน T/XL
A-259 คุณชาญ กาญจนจิรวงศ์ T/M
A-260 คุณภาคภูมิ ถิระปรารมณ์ T/L
A-261 คุณสรพงษ์ สุดกลาง XL เสือหอบ
A-262 คุณวิโรจน์ แก้วศรี XL
A-263 คุณทวีศักดิ์ แตรครบุรี L
A-264 นายสมัย กลิ่นแก้ว 3XL พิมาย MTB
A-265 นายมนตรี พลค้า L พิมาย MTB
A-266 นายปรัชญา วริยเดช XL พิมาย MTB
A-267 นายพนธ์ณภัค สุตโต M พิมาย MTB
A-268 นายบรรชัย แถวไธสง S พิมาย MTB
A-269 นายไพโรจน์ อโณทัยไพบูลย์ 2XL พิมาย MTB
A-270 นายนราธิป ศรีทอง 5XL พิมาย MTB
A-271 คุณวิบูลย์ หลงศรี T/L สหมิตร
A-272 คุณมานะ เพชรมนมะดัน T/XL สหมิตร
A-273 นายพงศ์พิตร์ ฤทธิ์แสง 2XL
A-274 นายอรุณ ภิญโญ XL
A-275 คุณกรรณิการ์ ตุลยธำรง L
A-276 บ้านขนมไทยโคราช M
A-277 อาจารย์ เอมอร ศรีกงพาน M
A-278 นายธีระศักดิ์ คำแก้ว L
A-279 คุณวิลาวัลย์ ทองนาค L
A-280 นายสวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK CYCLING CLUB
A-281 Mr.Thammasak raksasuwan
A-282 นายอนุลักษณ์ สังข์ทอง Freedom Love
A-283 นายทวี ขอสูงเนิน Freedom Love
A-284 นายอธิพงศ์ ขอสูงเนิน Freedom Love
A-285 นายสมพงษ์ เอี้ยนชาศรี Freedom Love
A-286 นายอาทิตย์ อยู่ภักดี Freedom Love
A-287 นายธนวัฒน์ ธนภัทร์พูนสิน อิสระ
A-288 นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง
A-289 นายชานนท์ หนูนุช Changplai cycling
A-290 น.ต.อาณัติ สิงห์เมืองพล FALCON
A-291 นายกัมนาท พรมปา S.P. Cycling & Drink
A-292 นายณัฐวุฒิ อาศัยนา S.P. Cycling & Drink
A-293 Mr.Riwi Wongwhan T/ อิสระ
A-294 Mr.Keigo Hieaki T/ BJCC
A-295 นายทรงพล หาญยศ ชมรม จักรยาน ธ.ก.ส.ชัยภูมิ
A-296 นายธนกฤต โชตธนเดชบดินทร์
A-297 นายศรายุทธ คูศรีพิทักษ์ T/
A-298 ร.ต.ต.เฉลย เจริญทัพ L สว.เสือเมืองปัก
A-299 ด.ต.นิกร ภาวะรัตน์ L สว.เสือเมืองปัก
A-300 ร.ต.ต.สุรเชษฐ วัชรวรรณกานต์ L สว.เสือเมืองปัก
A-301 นายอรรณปรีชา บุราสิทธิ M สว.เสือเมืองปัก
A-302 ร.ต.ท.เพ็ชร จารนัย 3XL สว.เสือเมืองปัก
A-303 นายแท่น มังกรกิ่ง L สว.เสือเมืองปัก
A-304 นายณัฐพงษ์ กอบัวกลาง 5XL
A-305 นายกิติกร จันทรเสนา L
A-306 นายกิตติคุณ ยุทธเจริญ L อิสระ
A-307 ร.ต.ต.ชาญ ตรีอโภชน์ T/M นางรองไบค์คลับ
A-308 นายเชิดชาย สุขสอาด L กบินทร์ TG
A-309 นายสุรชัย บังไผ่ L กบินทร์ TG
A-310 นายอิสระ เจริญพรทิพย์ M ชะอำไบค์
A-311 ร.ต.อ. ธนากร แก่นพุทรา L อู๋ อู่ทอง
A-312 พันโท อุรวิศ มนัสประเสริฐ 3XL Copter 2
A-313 Mr.Stephan Degroth XL German Tourist
A-314 นายวิน กฤษณะเศรณี
A-315 นายอิสริยะ บุญญราศรี
A-316 นายวรวรรธ สร้อยเพชร L อ้อล้อ
A-317 นายสัตยา อุ่มไธสง L อ้อล้อ
A-318 นายวีระพล มาจันทึก
A-319 นายไชยรัตน์ เมรานนท์ XL U - GANG
A-320 นายยุทธนา เนื่องจำนงค์ L BIKE FOR LIFE
A-321 นายโกศล บานเย็น XL
A-322 นายต่อธนา วริวัง
A-323 นายสมเดช รัศมี L
A-324 นายดำริ รัศมี XL
A-325 น.อ.ปิ่นแก้ว สาระปัญญา สายหมอก
A-326 Mr.Sakchai Sukho T/L BURIRUM NICE TEAM
A-327 นายสุวิทย์ มณีวงศ์
A-328 นายธีรพันธ์ ดอนพุดซา
A-329 นายเทวินทร์ สุระมณี
A-330 นายศุภกฤษณ์ พรแช่ม เสือด่านเกวียน
A-331 นายประยุทธ คงพะเนา เสือด่านเกวียน
A-332 นายจิรวงศ์ ทอนศรี T/L
A-333 นายมงคล โสรัตน์
A-334 นายปฏิพัทธ์ นุ้ยเลี้ยง
A-335 นายอุดมศักดิ์ บุญพยนต์ 3XL โอลไรเดอร์
A-336 นายหิริศักิ์ บุญพยนต์ 4XL โอลไรเดอร์
A-337 นายวรวุฒิ พรหมบุตร L โอลไรเดอร์
A-338 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิวรกุล XL โอลไรเดอร์
A-339 นายศักดาวุธ มุกดาโรจนกุล M โอลไรเดอร์
A-340 นายวราภรณ์ นคราณุวัฒนะ M โอลไรเดอร์
A-341 นายอภินันท์ ณ ถลาง L โอลไรเดอร์
A-342 นายธวัชชัย ไชยอินทร์ L โอลไรเดอร์
A-343 นายมณเฑียร ถมยาชาติ M โอลไรเดอร์
A-344 นายนนทพันธ์ เทพพรพิทักษ์
A-345 นายชัยณรงค์ บุตรสุวรรณ XL
A-346 นายชยพล ไทยอุดม L D.R.T
A-347 นายสุเทพ แก้วเกตุ XL D.R.T
A-348 นายอภิสิทธิ์ พุทชน L D.R.T
A-349 นายพิเศษ อินทรกำแหง L D.R.T
A-350 นายไพฑูรย์ นิ่มกระโทก L D.R.T
A-351 นายชัยพร ลัดกลาง M เสือโนนไทย
A-352 พ.อ.อ.พิชัย วรศรี XL
A-353 นายธันวา ฐิติสุวัฒน์
A-354 นายณฐาภพ เย็นใจ
A-355 พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ T/M จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-356 พ.ต.ท.ธนพล อุ่นเรือน T/M จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-357 คุณประวิทย์ แสงสว่าง T/XL จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-358 คุณอกนิษญ์ มีกฤษ์ใหญ่ T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-359 คุณอิทธิพงศ์ ฉายกุลกุลสิทธิ์ T/M จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-360 คุณฉมาดล ชมเชิงแพทย์ T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-361 คุณอัศวิน มหิกูล T/M จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-362 ร.ต.ต.พิษณุ ฉันฉายา T/M จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-363 ร.ต.ท กิตติกร พงษ์ไทย T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-364 คุณสมโภชน์ สิงหพันธ์ T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-365 ร.ต.ท สิทธิชัย ฤทธิ์ศิลป์ T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-366 ด.ต.อัครัช ผ่องบุรุษ T/2XL จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-367 ด.ต.จิรวัฒน์ สินธุภูมิ T/L จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
A-368 ดำรงค์ รัตนะคุณชัย สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-369 กฤษศรัญ อังอำนวยศิริ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-370 อำนาจ เครือไวศยวรรณ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-371 หัสชัย ปราสัย สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-372 จรินธร ไพรศรี สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-373 ชุมพล งอกงาม สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-374 ชาญชัย จิตรเพียรค้า สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-375 ดุสิต วงศ์พรมมา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-376 นันทวุฒิ วงศ์พรมมา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-377 วราวุฒิ วงศ์พรมมา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-378 สรายุทธ พินิจการ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-379 ณัฐศักดิ์ จงศิริสถาพร สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-380 ยุทธพร ภูพาน สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-381 คณาวุฒิ คำจันทึก สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-382 ยุทธชัย สินธุโสภา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-383 สุรพล ประเสริฐลาภ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-384 ศานิต สีพูน สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-385 พรชัย ศิริเกตุ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-386 กิตติชัย อนิวัตกูลชัย สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-387 มานิต มำขุนทด สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-388 นัฏฐพร สายพานวิทยา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-389 ทนง มหิทธิกร สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-390 พรอิสระ ทุยะนา สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-391 กัมปนาท แสงสง่า สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-392 ประดิษฐ์ สมิงแก้ว สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-393 อนิรุจ มำขุนทด สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-394 สมพร ผกาวรรณศิลป์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-395 สุพัฒน์ เจษฎาญาณ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-396 สมชาย. สุขยิ่ง สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-397 สุวิทย์ อำมาตย์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-398 มนตรี จอบุญ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-399 อครภพ ศรีวงษ์รัตน์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-400 สุโทน ส่งเสริม สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-401 จิรกิตติ์ ธีระนุพงษ์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-402 จิตระเดช ธีระนุพงษ์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-403 ธนาวุฒิ เทอดผดุงชัย สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-404 ธงชัย สุขคุณอมรรัตน์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-405 ฤทธิ์ชัย เหลียงบำรุง สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-406 วศิน ลี้ประเสริฐ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-407 ธีรพล วัฒนศิริพงษ์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-408 สมนึก เสมอใจ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-409 ส.อ.สมเกียรติ สงพะเนาว์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-410 สำราญ จันทาโลก สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-411 ตี๋น้อย บุญหว่าน สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-412 วิชัย เพ็งขาว สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-413 ธีระวุฒิ สุขคุณอมรรัตน์ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-414 นราศักดิ์ บุญประเสริฐ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-415 พีรพงศ์ วรธรรมโชติ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-416 สาธิต ทิพยมงคลกุล สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-417 บรรเทิง วุฒิวัย สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-418 นายปิยนันต์ ชินราช T/M สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-419 สมศักดิ์ สรรพสาร T/L สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-420 ณรงค์ศักดิ์ มุขบัณฑิตพงษ์ T/XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-421 จงศักดิ์ คะเนสุข T/L สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-422 ธนิก ผริตาชยะกูร L สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-423 บุญมาก คุ้มกิจ L สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-424 ทำนอง อินอร่าม L สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-425 สุรเดช สมใจเพ็ง M สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-426 ณรงค์เดช พัฒนศักดิ์ XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-427 จักรกฤษ จังพนาสิน XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-428 สุรชัย ลาภรังสิรัตน์ M สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-429 บุญณภัทร ศิริมงคล XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-430 เก่งกาจ คูสว่างศรี XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-431 จักรี ตั๊นสถาพรชัย XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-432 ภูษิต พิศงาม XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-433 นายภเชนทร์ เมืองงาม 2XL สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-434 นายอพิทักษ์ ทบคอน สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
A-435 นายบรรลือ กาสันเทียะ
A-436 นายศรีพล บุรีแสง KHON BURI BIKE
A-437 นายภวัต คาระวิวัฒนา KHON BURI BIKE
A-438 ด.ช.ศุภกฤษ์ คาระวิวัฒนา KHON BURI BIKE
A-439 นายนุ่ม จันตรี L
A-440 นายวงศธร ชวนกระโทก M
A-441 นายอนันต์ อยู่ทรัพย์ XL
A-442 นายฤทธิรงค์ ศรีภิรมย์ M อิสระ
A-443 สมเกียรติ เสาสูงเนิน M HEALTH BIKE CLUP
A-444 นายภีรภัทร พัฒนวิโรจน์ M
A-445 นายขวัญชัย กายพรมราช 2XL
A-446 นายรชต สวัสดี L
A-447 นายจตุวิทย์ นัดพิมาย XL
A-448 นายคมสันต์ ขันติพงษ์
A-449 นายสกนธ์ มูลศรีแก้ว L
A-450 นายสุรชัย ล้ำลักษณ์ไพบูลย์ L
A-451 พ.ต.ท. เดโช เพ็งเหลิง M ปั่นจักรยานปักธงชัย
A-452 นายสมโภช อุทรักษ์ XL
A-453 นายกิตติศักดิ์ สามลเกียรติ M ชมรมจักรยานด่านขุนทด
A-454 M\r.Gary Gammon L BURIRRAM BIKE CLUB
A-455 นายสมทรง ครวนขุนทด Friend Group
A-456 นายนริศร สินผักแผ่น Friend Group
A-457 นายสุรสิทธิ์ ขาลโคกกรวด Friend Group
A-458 นายธนวิชญ์ ทองล้วน Friend Group
A-459 นายปุณณกิจ เจิมขุนทด Friend Group
A-460 นายอดุลย์ ทองบัลลัง Friend Group
A-461 นายตราชู กาณสุคนธ์ XL
A-462 นายจีระเชษฐ เศษฐมาตร XL HEALTH BIKE CLUB
A-463 นายวิชาญ ไชยชนะ XL ธนาคารออมสินภาค 13
A-464 นายวิเชียร ไชยชนะ XL ธนาคารออมสินภาค 13
A-465 นายประสงค์ เขยกลาง M ธนาคารออมสินภาค 13
A-466 นายนพณัฐ ชมโคกกรวด L ธนาคารออมสินภาค 13
A-467 นายทนงศักดิ์ เลพล 2XL ธนาคารออมสินภาค 13
A-468 นายเนศิ ศรีสุนาตรัง 2XL ธนาคารออมสินภาค 13
A-469 นายกุศล เชื่อมกลาง ชีวาไบค์
A-470 นายชูชีพ ปั่นตระกูล ชีวาไบค์
A-471 นายสมพร พานสุวรรณ ชีวาไบค์
A-472 นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ชีวาไบค์
A-473 นายเพทาย สุภัทโรบล ชีวาไบค์
A-474 นายอุทัย สมสุข ชีวาไบค์
A-475 นายธนิน สวนศิษย์ ชีวาไบค์
A-476 นายยงยุทธ เถื่อนกลาง ชีวาไบค์
A-477 นายวัชระ เกษทองมา ปั่นปวดไข่
A-478 นายยุทธนา หงษ์ทอง L สีคิ้ว
A-479 นายประสิทธิ์ ขาวะโนนาส M
A-480 นายธัชชัย บุตรดา 3XL
A-481 นายอุทิศ วงษ์อ่อน XL
A-482 นายจรัส มาสูงเนิน L HEALTH BIKE CLUB
A-483 คุณภัททิรา โพธิ์ชัย S HEALTH BIKE CLUB
A-484 คุณสมบัติ อุกฤษ M HEALTH BIKE CLUB
A-485 นายสุพร แนบกลาง XL ตลาดแคไบค์
A-486 นายรักษ์ ตุ้มกลาง L ตลาดแคไบค์
A-487 นายดนัย สมุทรไทย L ตลาดแคไบค์
A-488 นายคนึง ทรัพย์สูงเนิน XL เสือโนนไทย
A-489 นายชัยนาท หมอประคำ 2XL เสือโนนไทย
A-490 นายธัชวุฒิ อัครธนัชกุล L เสือโนนไทย

B เสือหมอบหญิง (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
B-001 คุณเบญจวรรณ งึมกระโทก S Saveone night market cycling
B-002 นางปาลิดา อิ่มศิริ M
B-003 นางสายยวน เจริญสูงเนิน M
B-004 คุณจิราภรณ์ ปานขาว รบพิเศษ
B-005 คุณขวัญหญิง ขวัญคง M
B-006 นางสาววิภา ลดากุล 2XL ชมรม รพ.มหาราช
B-007 นางชมจันทร์ ฤาชากรณ์ M เสือโคราชา
B-008 นางสาวนันทยา ถี่ถ้วน L เสือสมอโพรงหหัวหิน
B-009 นางอำไพ สุนิรันดร์ M
B-010 นางอัจฉรา ทวีก่อเกียรติกุล M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-011 นางภาวินันท์ เอกศิริ M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-012 นางลำไพ ถิ่นโพธิ์ T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-013 นางธัญสินี คงสนิทพะเนาว์ T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-014 นางนิตาพร คชสาร T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-015 นางยุพิน ธัญญานนท์ M เสือโนนไทย
B-016 น.ส.หทัยรัตน์ ชูรัตน์ M
B-017 คุณทองสุข นรินทร์ XL เสือด่านเกวียน
B-018 นางสายชล ไทยอุดม S
B-019 คุณสุรีย์รัตน์ บุญเรือง M
B-020 คุณศิริขวัญ สุริยางค์ T/XL ฟาร์มโชคชัย
B-021 นางสาวน้ำค้าง ฉิมณรงค์ เลดี้ปักธงชัย
B-022 นางสมบัติ จูกระโทก เลดี้ปักธงชัย
B-023 นางวิยะดา นาคสระน้อย เลดี้ปักธงชัย
B-024 นางวรารัตน์ สมหวัง เลดี้ปักธงชัย
B-025 นางจำลอง สายสิญจน์ XL อิสระ
B-026 คุณนันท์พจี ภิญโย L
B-027 นางสุรางคณา นิตยวัน L
B-028 นางวริฐา ธนะโสธร L
B-029 น.ส.รสรินทร์ พรรณสุวรรณ
B-030 น.ส.สมมาตร แสนพรมราช L สว.เสือเมืองปัก
B-031 น.ส.ปราณี ยงเลิศ S กบินทร์ TG
B-032 น.ส.โสภิตสุดา จันทวงศ์
B-033 Miss Chananlaphaf jenjirawat
B-034 น.ส.กาญจนา บุญสวัสดิ์
B-035 น.ส.อารีวรรณ สุขท่าพุด
B-036 บัณฑา ซึมกลาง M D.R.T
B-037 ปาริฉัตร ถาดกลาง S D.R.T
B-038 นางสุนิสา ชำนาญค้า T/M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-039 น.ส.ศุภกานต์ ชำนาญค้า T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-040 นางณัฐฐิตา เพชรประไพ M
B-041 นางมนต์ทิพย์ ชำนาญศรี M ปักธงชัย
B-042 น.ส.ปราณี นานสิน T/M
B-043 คุณทัดดาว แก้วมาศ T/M
B-044 คุณเยาวนารถ นพคุณ
B-045 น.ส.จรัสศรี คาระวิวัฒนา XL KHON BURI BIKE
B-046 น.ส.ภริศรา ญาณสุคน์ XL
B-047 น.ส.จุรีพร กงนอก S
B-048 น.ส.ปัญญา ธรรมมา S
B-049 คุณนฤมล หมอประคำ L เสือโนนไทย

C เสือภูเขาชาย (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
C-001 นายพสันต์ พงศ์เพียรเกาะ 2XL ขนมจีนประโดก
C-002 นายสุรัชไกร เทียนศรี XL
C-003 นายณัฐชัย ชัยวรวัฒน์ XL
C-004 นายกมล ทับทองหลาง 2XL
C-005 นายบรรลังค์ ลดากุล L ชมรม รพ.มหาราชนครราชสีมา
C-006 นายศิริสัมพันธ์ ฤาชากรณ์
C-007 คุณนาวิน บุญมาพล T/L ครบุรี
C-008 คุณรุ่งโรจน์ พละศูนย์ T/L ครบุรี
C-009 คุณยอดยิ่ง ต้นรัตนะ T/L ครบุรี
C-010 นายลือชัย พันธ์เกตุ
C-011 นายมนูญ จันทนา 5XL
C-012 นายสุพล แก้วหนองแสง T/L เสือดงประทาย
C-013 นายมนตรี เกียรติชูวงศ์ XL สว.สีคิ้ว
C-014 คุณสมชาย เมืองแพน 2XL
C-015 นายธนกร ศุภนราพรรด์ XL เกาะช้าง
C-016 นายภาณุเดช แผงกระโทก
C-017 นายประมุข เจริญชีพ XL
C-018 นายอาทิตย์ โกมุตตานนท์ XL
C-019 คุณมนตรี หงษ์อินทร์ XL
C-020 นายกฤษฎา จารุหิรัญญากร L
C-021 นายนพรัตน์ จารุหิรัญญากร XL
C-022 นายยรรยง อุดมญาติ M ปั่นปวดไข่
C-023 ธนพันธ์ ธนศุข XL ปั่นปวดไข่
C-024 นายศักดิ์สิทธิ์ ทุมมา 0 ปั่นปวดไข่
C-025 นายวีระศักดิ์ ชุติมามงคล 2XL เสือจักราช
C-026 ร.ท.สวัสดิการกุล ก้อนดำ 2XL เสือจักราช
C-027 คุณบุญเชิด โมกข์บรรคกุล M
C-028 คุณจุมภฏพงษ์ วงษ์เอก L
C-029 นายชัชวาลย์ แป้นบรรจบ 4XL
C-030 นายบัญญัติ เขตรัมย์ L
C-031 คุณชนะ เครียกระโทก L
C-032 คุณเทียมสุริยะ จุนเจือ XL
C-033 รต.ท.วัชระ สุวรรณะ L
C-034 คุณฐิตพัฒน์ พิพัฒเบญจกูล
C-035 นายสมภพ สฤกพงศ์ 2XL โกบิ๊
C-036 คุณสุรเชษฎ์ พิมพ์สุวรรณ XL
C-037 คุณวีรัช รัตนโพธานันท์ L TOT
C-038 คุณโยธิน สง่าเนตร L TOT
C-039 นายเกษม เฉวียงหงส์ T/XXL
C-040 ร.ต.สุวรรณ พิมพ์ทองหลาง L เสือหอบโนนสูง
C-041 นายธีรรัตน์ สังสะโอภาส T/L อิสระ
C-042 นายวรรัตน์ สุวรรณพงศ์ XL
C-043 คุณวีระ นามกระโทก 2XL บ้านใหม่
C-044 นายปฐมพร บุญนอก L ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
C-045 นายประเสริฐ แก้วคุณเมือง ชมรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
C-046 ร.อ เติมเนตร วงษ์ละคร XL เสือ บชร.2
C-047 ร.ท.โสภณวิชญ์ สารบรรณ์ L เสือ บชร.3
C-048 นายนรินทร์ คล้ายดอน T/L
C-049 คุณพณวรรธน์ ภูดิทพรสวัสดิ์ T/L
C-050 คุณพิธพงษ์ พลานชัย T/M สหมิตร
C-051 คุณมัตธีร ทองโครต T/M สหมิตร
C-052 คุณจีรวัฒน์ ธีธัชภูวนันท์ T/XL สหมิตร
C-053 คุณจรวย ทวีคูณ T/M สหมิตร
C-054 คุณนิมิต พระเนตร T/M สหมิตร
C-055 คุณอำนาจ คงนาคพะเนา T/XL สหมิตร
C-056 คุณฤทธิชัย จิตรพิกานต์ T/M สหมิตร
C-057 คุณวิรุจน์ คงพะเนา XL สหมิตร
C-058 คุณพนม นามมะเริง T/XL สหมิตร
C-059 คุณภาวิญญ์ พงษ์ประดิษฐ์ T/XL สหมิตร
C-060 คุณสุภัทร สืบวงษ์ T/XL สหมิตร
C-061 คุณพยงค์ ณ วันพุ
C-062 คุณเอกสิทธิ์ สุวรรณวงศ์
C-063 นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์ XL
C-064 นายคณิศร คุปติหิรัณย์ KDX
C-065 พ.ต.อ.ชุมวัฒน์ รัตอาภา L สว.เสือเมืองปัก
C-066 นายธรรมศักดิ์ กายจะโปะ 2XL สว.เสือเมืองปัก
C-067 น.ต.นิรัตน์ ฉิมณรงค์ L สว.เสือเมืองปัก
C-068 พ.อ.อ.อำนาจ จุมพิฏกะพัน S สว.เสือเมืองปัก
C-069 นายสุภาพ วัชรวงศ์ทิพย์ 2XL สว.เสือเมืองปัก
C-070 นายสามารถ ศาสตร์สูงเนิน L สว.เสือเมืองปัก
C-071 นายวัชระ สิทธิ์พินธะ 4XL BIKE FOR LIFE
C-072 นายชินกร กิ่งสุวรรณ XL BIKE FOR LIFE
C-073 นายดิเรก ศรีประทุม M BIKE FOR LIFE
C-074 นายชยพล ปิติธรรมาโชค XL
C-075 Mr.Nuch Issariyathip 037-cycling
C-076 นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ XL ลูกแม่สมพร
C-077 นายศิริยน ศักดิษฐานนท์ 2XL ลูกแม่สมพร
C-078 นายวิรัตน์ เจนชัย XL สว.เสือเมืองปัก
C-079 นายอำนวย บุตรโคตร L น่องทอง
C-080 นายอำนวย ตันตระกูล M D.R.T.
C-081 นายอำพล สุฉายา XL ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
C-082 นายถวัลย์ ปัยยะปะปัง L เสือหำห่อย
C-083 นายธีรยุทธ ทูลสูงเนิน L เสือหำห่อย
C-084 นายสำเริง ฉิมนอก
C-085 นายแสนศักดิ์ ทองพรม L
C-086 นายไพรัตน์ ศรีโยธา M อำเภอโนนแดง
C-087 ด.ต.เจษฎา แววไธสง M อำเภอโนนแดง
C-088 ด.ต.สรไกร ชายกลาง M อำเภอโนนแดง
C-089 นายเกษมสุข หงษ์นคร L อำเภอโนนแดง
C-090 พ.ต.อ อเนก ศรีกิจรัตน์ L อำเภอโนนแดง
C-091 ด.ต.รัชพงศ์ หงษ์ทอง M อำเภอโนนแดง
C-092 นายสุพรรณ ประจัด T/M อำเภอโนนแดง
C-093 นายชาติ ชาติสุภาพ T/M อำเภอโนนแดง
C-094 นายดำรงค์ศํกดิ์ ประจิตร M Khowg Bike
C-095 นายแดง กรวยสวัสดิ์ M Khowg Bike
C-096 นายอดศักดิ์ นามศิริพงศ์พันธุ์ M Khowg Bike
C-097 นายวิจารณ์ เพชรรัตน์ M Khowg Bike
C-098 นายประจวบ นิลหมื่นไวย์ L Khowg Bike
C-099 นายสรพงษ์ อินโต สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
C-100 นายสรายุทธ อินโต สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
C-101 นายสุขุม ทองปั้นพลอย 4XL
C-102 นายสมพร อยู่หมื่นไวย 2XL D.R.T.
C-103 นายบุญช่วย นิ่มใหม่ M D.R.T.
C-104 นายวุฒินันท์ ชุ่มชื่น M D.R.T.
C-105 นายสุชาติ สุวรรณชาติ XL D.R.T.
C-106 นายสุรพล นวมเสนา 2XL D.R.T.
C-107 นายบุญมา ชาพล XL
C-108 ประพันธ์ ควบพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-109 รินทร ซื่อตรง นิภาพืชผลพิมาย
C-110 สุริยา ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-111 สุทัศน์ ทองไทย นิภาพืชผลพิมาย
C-112 พรประเสริฐ นิลกำเนิด นิภาพืชผลพิมาย
C-113 ธนกฤต ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-114 อรรนพ ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-115 ธานิน ชูชื่น นิภาพืชผลพิมาย
C-116 จักรพงษ์ ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-117 ไพโรจน์ ตับกลาง นิภาพืชผลพิมาย
C-118 สุพจน์ เสนนอก นิภาพืชผลพิมาย
C-119 ออง ศิริอาจ นิภาพืชผลพิมาย
C-120 สมตระกูล ไตรพนม นิภาพืชผลพิมาย
C-121 กิตติ ควบพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-122 นพพล ควบพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-123 กฤตยา เวกสูงเนิน นิภาพืชผลพิมาย
C-124 ภูมินรินทร์ นิลกำเนิด นิภาพืชผลพิมาย
C-125 ชาตรี กาศก้อง นิภาพืชผลพิมาย
C-126 ลิขิต หะริตา นิภาพืชผลพิมาย
C-127 สัมพันธ์ สินสวัสดิ์ นิภาพืชผลพิมาย
C-128 ธัญธวัช ศิริดล นิภาพืชผลพิมาย
C-129 สิริภูมิ สุขจรรยา นิภาพืชผลพิมาย
C-130 ผดุง บำรุงนา นิภาพืชผลพิมาย
C-131 จรัญ ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-132 อนิรุต ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-133 ปฏิมากร ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-134 กิตติ ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-135 อาทิตย์ ศรีสว่าง นิภาพืชผลพิมาย
C-136 โสภิต ศรีสว่าง นิภาพืชผลพิมาย
C-137 ชินพัฒน์ สุขจรรยา นิภาพืชผลพิมาย
C-138 สืบสกุล สุขจรรยา นิภาพืชผลพิมาย
C-139 จิราธิวัฒน์ ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-140 เสถียร ควบพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-141 บัญชา อ้อพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-142 ปรีชา วิบูลกิจกำจร นิภาพืชผลพิมาย
C-143 เสน่ห์ ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-144 ปกบรรเจิด ระบือสันเทียะ นิภาพืชผลพิมาย
C-145 ไชยา ทองสิทธิ์ นิภาพืชผลพิมาย
C-146 เจิม ฉายพิมาย นิภาพืชผลพิมาย
C-147 เฉลิม ดีจริง นิภาพืชผลพิมาย
C-148 ประสาท ค้าขาย นิภาพืชผลพิมาย
C-149 วุฒิพงษ์ พิมพ์ปรุ นิภาพืชผลพิมาย
C-150 เกียรติศักดิ์ เวกสูงเนิน นิภาพืชผลพิมาย
C-151 สุธีร์ โชติราษี นิภาพืชผลพิมาย
C-152 นายอารม ทองคำ D K T
C-153 นายกิตติชัย ลิ้มชูวงศ์ D K T
C-154 นายสมควร ปาระมี L
C-155 นายเสกสรร โกมุตตานนท์ M

D เสือภูเขาหญิง (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
D-001 นางเมตตา พันธ์เกตุ
D-002 นางสาวพิมพ์นารา อิสรียเรืองเดช M มหาราช
D-003 คุณฉวีวรรณ กมลศิลป์ XL
D-004 นางพรพิมล สีนำเนา M
D-005 นางสำเนียง ประสพโชค S ศิษย์หลวงพ่อดีบ้านโพธิ์
D-006 คุณพาที วงศ์ทิพากร M
D-007 นางสุวลักษณ์ เฉลี่ยวหงส์ T/XL
D-008 นางคมคาย สุวรรณพงศ์ XL
D-009 นางธัญญารัตน์ บุญนาง
D-010 นางจุไรรัตน์ ฤทธิ์อร่าม 2XL สว.เสือเมืองปัก
D-011 นางพันธิพา แสงศรี L สว.เสือเมืองปัก
D-012 นางรุ่งอรุณ เจริญประโยชน์ XL
D-013 นางกวิณา สุชาติพงศ์ L D.R.T
D-014 นางเตือนจิต นามเสนา 3XL D.R.T
D-015 นางสุเนตร คงคาประเสริฐ T/S
D-016 น.ส.สมพร ภูกลาง D.R.T
D-017 น.ส.พิชามญฏ์ ภูกลาง D.R.T

E-fun bike (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
E-001 นางสารภี คำสิงห์ T/L
E-002 นายสุเทพ เอกตะคุ 3XL
E-003 นาชเชษฐ์สุดา แนวบุตร 2XL Smile Team
E-004 น.ท.พิมล แนวบุตร L Smile Team
E-005 คุณปรวีร์ วิทยากร T/S
E-006 คุณอรชพร อิงควัตอังกูร T/S
E-007 คุณภรณ์ภัฏทรา วงษ์เวา
E-008 คุณบุศยรินทร์ พิพัฒนาเบญจกุล
E-009 ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
E-010 นางฉวีวรรณ รินลา
E-011 คุณสุชาติ ศรีนวลแก้ว 2XL
E-012 นายอรัญ ชนะเพียร 2XL
E-013 พันเอกณัฐพงศ์ จินดาเวช L
E-014 ร.ต.ณทีชัย ศิริปัทมาภร 2XL
E-015 เรืออากาศตรี สมพร เพ็งโหมด XL
E-016 คุณชลธิศ วัชรธีรเดช M
E-017 นายมารวย อินทร์แป้นพะเนาว์ 2XL
E-018 ด.ช. รัชกร มาสันเทียะ หนองสรวง
E-019 นางสุพันธ์ แนมขุนทด XL หนองสรวง
E-020 นายเปรม มินสันเทียะ 3XL หนองสรวง
E-021 นายประสิทธิ์ กันทำ 3XL หนองสรวง
E-022 นายจักรเพชร เพชรสุข L
E-023 นางสาวรุจิราพร เผ่าน้อย
E-024 นางวิภา กายจะโปะ XL สว.เสือเมืองปัก
E-025 ด.ช.สิริราช กายจะโปะ S สว.เสือเมืองปัก
E-026 นายพันชัย สวนบุรี 5XL
E-027 นายนรเศรษฐ์ จงปราณี CRUISER BIKE KORAT
E-028 คุณประสารศรี ฉ่ำเมืองปัก M
E-029 นางอารีย์ ศรีโยธา T/S อำเภอโนนแดง
E-030 นางรุจิรา แววไธสง T/M อำเภอโนนแดง
E-031 มานิด เสมอใจ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
E-032 เสน่หา คุ้มกิจ สมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
E-033 น.ส.สุพรรษา สอนพรหม
E-034 นายมานพ สอนพรหม
E-035 นางอนิสา แสงบำรุง 2XL
E-036 นายวิชัย แสงบำรุง 3XL
E-037 น.ส.รุ่งทิพย์ จิตพิมลวัฒน์ T/L
E-038 นางหยาดฟ้า สุมินทนะ T/L
E-039 คุณศิริพร คูประทุม 2XL เสิงสางไบค์

VIP (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
V-001 นายเจนวิทย์ สิทธิกูลเกียรติ 2XL
V-002 คุณวราภรณ์ สิทธิกูลเกียรติ XL
V-003 นายภาณุวัฒน์ ศุขสุนทร 2XL
V-004 ร.ต.พงษ์เทพ จุลเนตร 3XL เสือลมโชย
V-005 ร.ต.ท.จิรวัฒน์ ผิวผ่อง 3XL เสือลมโชย
V-006 คุณสาธิต เกิดโมฬี L เสือลมโชย
V-007 ว่าที่ ร.ท. ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น 2XL เสือลมโชย
V-008 น.ส.เสาวลักษณ์ ลดากุล 3XL รพ.มหาราช
V-009 คุณวสันต์ สุทธพลนารักษ์ 3XL
V-010 นายสมพงษ์ วิริยะจารุ 4XL
V-011 น.ส.กนกวรรณ ประดิษฐ์ผล S/L
V-012 นายประจักษ์ จำปาโพธิ์ L ศิษย์หลวงพ่อดีบ้านโพธิ์
V-013 ภูวดิท ช่อสูงเนิน S ปั่นปวดไข่
V-014 ธัชพล ปลูกชาลี XL ปั่นปวดไข่
V-015 ไพฑูรย์ ลาบพลกรัง 2XL ปั่นปวดไข่
V-016 สุรศิษย์ ครั่งกระโทก M ปั่นปวดไข่
V-017 คุณรัชนีวรรณ ด่านประสิทธิพล L
V-018 คุณสายเดือน สุวรรณเขม M
V-019
V-020
V-021 นายพิบูล จันทร์แหยม 2XL
V-022 นายฉลอง เทียบสา XL U - GANG
V-023 Mr.Keijo Ruuska 3XL
V-024 นายปราโมทย์ พลพวก 2XL
V-025 นายชะอุ่ม พงษ์ใหม่ 2XL
V-026 คุณวันเพ็ญ สิทธิศักดิ์ 2XL
V-027 คุณบุญลือ นามกระโทก 2XL ทีมบ้านใหม่
V-028 นายนิพนธ์ สิทธิพรต XL
V-029 นายณัฐวัจน์ ศรีตระกูล XL พิมาย MTB
V-030 นายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์ 2XL พิมาย MTB
V-031 น.ส.ศรัณย์ญา สิริประเสริฐศิลป์ L พิมาย MTB
V-032 นางเกษสรีย์ ชีพธรรมคุน L
V-033 คุณวัชนี ติรเศรษฐภักดี XL
V-034 นายก อ้อย L
V-035 นายสอ้าน กิตตินภากรณ์ Freedom Love
V-036 นายฉลอง ศรีประทุมรัตน์ Freedom Love
V-037 นายแดงสรวง สำราญหันต์ Freedom Love
V-038 นายสมชาย บุญชู Freedom Love
V-039 นายสุรพงษ์ ศิริโพธิโสรัตร์ L
V-040 นายหาญ พิทักษ์ชาลี XL ชมรมเสือเมืองแปะส พป.บร.1
V-041 นายพรเทพ วีระรังสรรค์ S ฟู เดอ ฟร้องค์
V-042 นายธนณัส บำรุงกิจ S
V-043 นายฉลอง พันธ์คง M เสือน้อยตลาดชัย
V-044 นายโฃคชัย ปาณศรี 2XL นาคาไบค์โพนพิสัย
V-045 นายวัชรพงษ์ ประถมบูรณ์ M
V-046 นางวิไลลักษณ์ แสงสูงเนิน XL
V-047
V-048
V-049
V-050 พี่บุญทด Lบรรยายกาศงาน จักรยานฉลองชัยท้าวสุระนารี 2560


https://www.youtube.com/watch?v=Rv8Vi8KILnY&t=2150s
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 22 มี.ค. 2018, 14:05, แก้ไขไปแล้ว 14 ครั้ง.
...

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 08:03

เสื้อ T-Shirt Tour of korat 2018 สวยๆ พาเที่ยวตลาดเชพวันโคราช ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด ในภาคอีสาน แหล่งช้อบปิ้งยามค่ำคืน มีสิ้นค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ อาหารก็อร่อย มาเที่ยวโคราชต้องแวะมาที่นี่ให้ได้ ไม่งั้นถือว่าพลาดดดดดด

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


เสื้อจักรยาน Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี”

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 26 ก.พ. 2018, 20:19, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
...Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย vatcharin chuea-in » 12 ธ.ค. 2017, 08:53

ขอทราบเส้นทางครับ ระยะทางอย่าให้ถึงบางอ้ออย่างปีที่แล้วละกันมารู้อีกทีแจ้งเปลี่ยนเส้นทางในวันแข่งจริง :cry:

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย pakchong26 » 12 ธ.ค. 2017, 21:25

รับทราบคับ
ชีวิตจะสุขได้ ถ้าใจรู้จักพอ..


Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย กฤช » 04 ม.ค. 2018, 03:12

ไปครับ บ้านเกิด
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

โพสต์ โดย Chalong Pankong » 26 ม.ค. 2018, 22:22

เปิดรับสมัครทางไหนแ้วยครับปม

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย super50 » 07 ก.พ. 2018, 16:16

ต้องไปลองถนนเลี่ยงเมืองบ้างแล้ว น่าสนุกครับ :D


Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย NR_HWC » 16 ก.พ. 2018, 15:11

มีตัวอย่างเสื้อทีเชิ้ตไหมครับ
รถไม่แพง แรงไม่มี ขี่ไปเรื่อย เมื่อยก็พัก เต็มที่ก็แค่เข็น

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย Kriangchan » 16 ก.พ. 2018, 15:47

ถ้างานปั่นฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี มีแบ่งรุ่นแบ่งอายุ จะยอดเยี่ยมมากเลยครับ นักปั่นต่างจังหวัดคงมากมายทีเดียว

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 26 ก.พ. 2018, 19:16

บรรยายกาศงานแถลงข่าว จักรยานใจเกินร้อย Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยท่านนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีการ ร่วมด้วย นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา,นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา,พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ,นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ,นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช มีผู้สื่อข่าวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากผู้เข้าร่วมปั่นในงานนี้จะได้ร่วมปั่นจักรยานกันแล้ว ย้งมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่พิการ ในโครงการ "มือที่สร้างโอกาส" ช่วยจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำอวัยวะเทียม ให้แก่โครงการนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งยังจัดแสดงผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาของนักกีฬาชาวโคราชหลานย่าโม ที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย และระดับชาติ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย

โดยงานจักรยานใจเกินร้อย Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ.ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ เมือง จ นครราชสีมา ใจเกินร้อย ระยะทาง 70 กม. และ Fun Bike ระยะทาง10กม


รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
...


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน