ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

บอร์ดสำหรับ นักปั่นทัวร์ริ่ง นักปั่นระยะทางไกล พูดคุยเรื่องอุปกรณ์ เทคนิตการปั่น ที่พัก หรือการกินอยู่

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:37

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/mG7HesuX43z

20150116131813_IMG_6542.JPG
20150116131825_IMG_6543.JPG
20150116131836_IMG_6544.JPG
20150116131847_IMG_6545.JPG
20150116131929_IMG_6546.JPG
20150116131937_IMG_6547.JPG
20150116131952_IMG_6548.JPG
20150116132003_IMG_6549.JPG
20150116132042_IMG_6550.JPG
20150116132101_IMG_6551.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:40

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

แล้วก็เดินข้ามมาชมที่ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2

20150116134253_IMG_6552.JPG
20150116134315_IMG_6553.JPG
20150116134329_IMG_6554.JPG
20150116134340_IMG_6555.JPG
20150116134523_IMG_6556.JPG
20150116134536_IMG_6557.JPG
20150116134618_IMG_6558.JPG
20150116134634_IMG_6559.JPG
20150116134644_IMG_6560.JPG
20150116134658_IMG_6561.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:43

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116134707_IMG_6562.JPG
20150116134728_IMG_6563.JPG
20150116134749_IMG_6564.JPG
20150116134802_IMG_6565.JPG
20150116134825_IMG_6566.JPG
20150116134851_IMG_6567.JPG
20150116134907_IMG_6568.JPG
20150116135012_IMG_6569.JPG
20150116135037_IMG_6570.JPG
20150116135046_IMG_6571.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:45

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116135055_IMG_6572.JPG
20150116135103_IMG_6573.JPG
20150116135115_IMG_6574.JPG
20150116135123_IMG_6575.JPG
20150116135141_IMG_6576.JPG
20150116135147_IMG_6577.JPG
20150116135154_IMG_6578.JPG
20150116135201_IMG_6579.JPG
20150116135211_IMG_6580.JPG
20150116135218_IMG_6581.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:46

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116135225_IMG_6582.JPG
20150116135231_IMG_6583.JPG
20150116135243_IMG_6584.JPG
20150116135619_IMG_6585.JPG
20150116135626_IMG_6586.JPG
20150116135745_IMG_6587.JPG
20150116135823_IMG_6588.JPG
20150116135831_IMG_6589.JPG
20150116135929_IMG_6590.JPG
20150116140007_IMG_6591.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:47

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116140019_IMG_6592.JPG
20150116140104_IMG_6593.JPG
20150116140830_IMG_6594.JPG
20150116140846_IMG_6595.JPG
20150116140941_IMG_6596.JPG
20150116140951_IMG_6597.JPG
20150116141101_IMG_6598.JPG
20150116141123_IMG_6599.JPG
20150116141150_IMG_6600.JPG
20150116141201_IMG_6601.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:49

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116141216_IMG_6602.JPG
20150116141224_IMG_6603.JPG
20150116141239_IMG_6604.JPG
20150116141258_IMG_6605.JPG
20150116141307_IMG_6606.JPG
20150116141317_IMG_6607.JPG
20150116141329_IMG_6608.JPG
20150116141339_IMG_6609.JPG
20150116141358_IMG_6610.JPG
20150116141406_IMG_6611.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:50

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116141417_IMG_6612.JPG
20150116141422_IMG_6613.JPG
20150116141440_IMG_6614.JPG
20150116141450_IMG_6615.JPG
20150116141500_IMG_6616.JPG
20150116141511_IMG_6617.JPG
20150116141523_IMG_6618.JPG
20150116141538_IMG_6619.JPG
20150116141542_IMG_6620.JPG
20150116141548_IMG_6621.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:51

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116141604_IMG_6622.JPG
20150116141613_IMG_6623.JPG
20150116141621_IMG_6624.JPG
20150116141630_IMG_6625.JPG
20150116141639_IMG_6626.JPG
20150116141650_IMG_6627.JPG
20150116141701_IMG_6628.JPG
20150116141708_IMG_6629.JPG
20150116141716_IMG_6630.JPG
20150116141724_IMG_6631.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:53

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116141734_IMG_6632.JPG
20150116141749_IMG_6633.JPG
20150116141758_IMG_6634.JPG
20150116141805_IMG_6635.JPG
20150116141815_IMG_6636.JPG
20150116141825_IMG_6637.JPG
20150116141843_IMG_6638.JPG
20150116141848_IMG_6639.JPG
20150116141902_IMG_6640.JPG
20150116141913_IMG_6641.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:54

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาจจะจำสลับกันก็ได้นะครับ Chiang Mai City Arts & Cultural Center หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/rTGArEXLwAB2 หรืออาจจะเป็น...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116141925_IMG_6642.JPG
20150116141936_IMG_6643.JPG
20150116141951_IMG_6644.JPG
20150116142001_IMG_6645.JPG
20150116142010_IMG_6646.JPG
20150116142017_IMG_6647.JPG
20150116142024_IMG_6648.JPG
20150116142039_IMG_6649.JPG
20150116142110_IMG_6650.JPG
20150116142120_IMG_6651.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 12:58

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Chiang Mai Historical Centre หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ https://goo.gl/maps/eLyFNCdMnuu

20150116142132_IMG_6652.JPG


แล้วก็เดินออกมาชมตลาดนัดทุกวันศุกร์
20150116142606_IMG_6654.JPG


เจอสมาชิกผู้ติดตามคุณธานินทร์ เพราะสนใจจักรยาน ฤ ด้วยครับ คุณ พิงเพ็ญ พิงค์ธรรมชาติ
20150116142624_IMG_6655.JPG
20150116142643_IMG_6656.JPG
20150116142651_IMG_6657.JPG
20150116142707_IMG_6658.JPG
20150116142719_IMG_6659.JPG
20150116142727_IMG_6660.JPG
20150116142749_IMG_6661.JPG
20150116142754_IMG_6662.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:01

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

เวลา 14:41น. ตลาดนัดคนเดิน จัดทุกวันศุกร์ครับ

20150116144419_IMG_6668.JPG
20150116145100_IMG_6669.JPG


ขณะกำลังยืนคุยกับคุณพิงเพ็ญ ก็มีชาวญี่ปุ่นสนใจซื้อสบู่ทำมือ และอยากได้ส่วนลด ก็เลยโชว์ร้องเพลงไทย น่าจะเป็นเพลงลอยกระทง ถ้าจำไม่ผิดนะ ชาวิชถ่ายวีดีโอมาด้วยแต่หาไม่เจอแล้วว่าเก็บไว้ไหน โพสต์ไว้ในเฟสบุ้คนี่แหละ
20150116145237_IMG_6670.JPG
20150116145254_IMG_6671.JPG
20150116145257_IMG_6672.JPG
20150116145651_IMG_6673.JPG
20150116145822_IMG_6674.JPG
20150116145840_IMG_6675.JPG
20150116150201_IMG_6676.JPG
20150116150218_IMG_6677.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:03

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

เวลา 15:02น. เดินช้ามมาที่อาคารศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ทำเป็น Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2


20150116150313_IMG_6678.JPG
20150116150323_IMG_6679.JPG
20150116150332_IMG_6680.JPG
20150116150342_IMG_6681.JPG
20150116150351_IMG_6682.JPG
20150116150417_IMG_6683.JPG
20150116150447_IMG_6684.JPG
20150116150506_IMG_6685.JPG
20150116150516_IMG_6686.JPG
20150116150534_IMG_6687.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:05

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

อาคารศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ทำเป็น Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116150812_IMG_6690.JPG

20150116150902_IMG_6691.JPG
20150116150912_IMG_6692.JPG
20150116150931_IMG_6693.JPG
20150116150944_IMG_6694.JPG
20150116151007_IMG_6695.JPG
20150116151021_IMG_6696.JPG
20150116151036_IMG_6697.JPG
20150116151046_IMG_6698.JPG
20150116151056_IMG_6699.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 9 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน