*** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

*** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jo_giant1 » 11 ก.ย. 2014, 15:14


......จังหวัดชัยภูมิโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด......
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
หอการการชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ชมรมกีฬาจักรยานชัยภูมิ


ขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานทุกท่าน ที่รักการปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะใช้จักรยานชนิดใด เสือหมอบ เสือภูเขา
ล้อเล็ก ล้อใหญ่ รถพับหรือจักรยานแม่บ้าน เรามาร่วมวัดพลังกายพลังใจให้ยิ่งกว่าร้อย เรามาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆด้วยกัน

...... ในงานมหกรรมสิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว ......
" ร่วมเป็นหนึ่ง ในผู้พิชิตมอหินขาว ... หนึ่งเดียวในสยาม "
ในวันอาทิตย์ที่ 23 พย 2557 จำกัด 1000 ท่านเท่านั้น
เปิดรับสมัคร 5 กย 2557 ถึง 22 พย 2557


รูปภาพ

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.รณณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา ด้วยการปั่นจักรยาน
2.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการใช้จักรยาน
3.รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบอุปกรณ์ในแก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสในเขตจังหวัดชัยภูมิ

แบ่งประเภทการเข้าร่วมงานเป็นสามประเภท จำนวน1000 ท่าน
1.ประเภทผู้พิชิตมอหินขาว
2.ประเภทผู้แข่งขันพิชิตมอหินขาว
3.ประเภท VIPผู้พิชิตมอหินขาว
.....................................................
1.ประเภทผู้พิชิตมอหินขาว
ไม่แบ่งชนิดของจักรยาน ไม่แบ่งเพศ ชาย-หญิง -เด็ก-ผู้ใหญ่
ค่าสมัครประเภทผู้พิชิตมอหินขาว 400 บาท


2.ประเภทผู้แข่งขันปั่นพิชิตมอหินขาว แบ่งเป็นสี่รุ่น
2.1 จักรยานเสือภูเขา ประเภทแข่งขันปั่นพิชิตมอหินขาวชาย ชิงถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-10
เงินรางวัลลำดับที่ 1-5
1...5000
2...3000
3...2000
4...1500
5....1000

2.2 จักรยานเสือภูเขา ประเภททั่วไปหญิง ชิงถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
เงินรางวัลลำดับที่ 1-3
1...2000
2...1000
3...500

2.3 จักรยานเสือหมอบ ประเภททั่วไปชาย ชิงถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-10
เงินรางวัลลำดับที่ 1-5
1...5000
2...3000
3...2000
4...1500
5...1000

2.4จักรยานเสือหมอบ ประเภททั่วไปหญิง ชิงถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-5
เงินรางวัลลำดับที่ 1-3
1...2000
2...1000
3....500

....รางวัลพิเศษสำหรับ ประเภทผู้แข่งขันปั่นพิชิตมอหินขาว เสือหมอบ-เสือภูเขา ทั้งหญิงและชาย
ผู้ที่เข้าอันดับที่ 1 ทุกท่าน จะได้รับ "เสื้อจ้าวแห่งมอหินขาว" (มีสี่รางวัล)

ค่าสมัครประเภทผู้แข่งขันปั่นพิชิตมอหินขาว

เสือภูเขา(ชาย-หญิง) เสือหมอบ(ชาย-หญิง)
ตั้งแต่ 5 ก.ย. 57 - 5 พย.57 ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นพิชิตมอหินขาวทุกท่านจะได้รับ....
ใบประกาศนีย์บัตรบันทึกสถิติการปั่น
ถ้วยรางวัลผู้พิชิตมอหินขาว
เสื้อ T-Shirt เป็นของที่ระลึก

3.ประเภทVIPผู้พิชิตมอหินขาว ค่าสมัคร1000บาท ท่านจะได้รับถ้วยรางวัลผูู้พิชิต ที่จุดสตาร์ท....

รูปภาพ

ขั้นตอนการสมัคร...
1.เข้าไปที่ http://www.chaiyaphumcycling.com/ คลิ๊กที่ ช่องสีแดง"สมัครเข้าร่วมกิจกรรม" กรอกรายละเอียด

2.โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี วีนา ด่านสุนทรวงศ์ ธ.กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 257-2-73259-5
เงินค่าสมัครประเภทที่เข้าร่วม กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ ตามสองหมายเลขท้ายของโทรศัพท์
( ตัวอย่าง สมัครประเภทผู้พิชิต 400บาท เบอร์โทร 089-4243888 ก็โอนเงิน 400.88 บาท)

3.เขียน ชื่อนามสกุล+เลขที่บัตรประชาชน+เบอร์โทร บนสลิปใบโอนแล้วถ่ายภาพสลิปใบโอนที่เขียนข้อมูลแล้วโพส
https://www.facebook.com/chaiyaphumcyclingฝ่ายจัดการงานจะแจ้งความสมบูรณ์ของการสมัคร
ที่กระทู้นี้และที่หน้า https://www.facebook.com/chaiyaphumcycling ทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ

4.ปิดรับสมัครวันที่ 5พย. 57 หรือเมื่อครบเต็มจำนวน1000 ท่าน


***เมื่อถึงเส้นชัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดที่ประสงค์จะกลับโดยรถยนต์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าในวันสมัคร***


กติกาการแข่งขัน.......
1.ประเภทของแข่งขันแบ่งเป็นเสือหมอบ และเสือภูเขา แยกเป็นชาย และหญิง เท่านั้น ไม่แยกช่วงอายุ และไม่จำกัดอายุ
2.การแบ่งแข่งขัน เป็น Open Modification สามารถปรับแต่งสมรรถนะของรถได้เต็มที่ แต่ไม่อนุญาติให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์
3.การสมัครแบบแข่งขัน ต้องเลือกใช้ จักรยานเสือภูเขา หรือเสือหมอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4.แข่งแบบ Mass Start ออกตัวพร้อมกัน
5.ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
6.ไม่อนุญาติให้ช่วยเหลือนักกีฬาระหว่างที่มีการแข่งขัน
7.ไม่อนุญาติให้รถทุกประเภทติดตามนักเข่ง ยกเว้นเฉพาะ รถของฝ่ายจัดการแข่งขัน
8.ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ
9.อุบัติเหตุที่เกิดกับนักแข่งไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของนักแข่งแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถฟ้องร้อง ผู้เข้าร่วมเข้าแข่งขันด้วยกันและฝ่ายจัดการแข่งขัน ใดๆ ได้
10.ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และมีจุดบริการน้ำจากฝ่ายผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนด
11.การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการ จัดแข่งขันฯภายใน 15 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)


กฎการปั่นพิชิตมอหินขาว:
....สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท ยกเว้นจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์
....ความพร้อมของจักรยานถือเป็น หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เท่านั้น
....นักปั่นทุกท่านที่ร่วมมหกรรมพิชิตฯ ต้องสวมหมวกนิรภัยในการแข่งขัน
....นักปั่น และผู้ติดตามต้องปฎิบัติ ตามกฎจราจรกฏแห่งความปลอดภัยและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
....นักปั่นต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและ สามารถปั่นจักรยานตามระยะทางตามที่กำหนดได้
....นักปั่นจะได้รับป้ายและต้องติดป้ายหมายเลขสำหรับแข่งขันที่เสื้อทุกคนทีมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
คุณต่อ โทร: 081-547-0968
คุณอ๊อบ โทร: 093-395-1456
คุณโจ้ โทร: 089-424-3888
คุณอาร์ท โทร: 084-436-8806
คุณแจ้ค โทร. 0831779808
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่
URL: http://www.chaiyaphumcycling.com
FB: http://www.facebook.com/chaiyaphumcycling

**************************************************รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 10 พ.ย. 2014, 10:42, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jo_giant1 » 11 ก.ย. 2014, 15:15

ปัก :D

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย lotus » 11 ก.ย. 2014, 16:20

ความชันสูงสุด 24% ยิ่งกว่าพวก grand tour อีก ตายกับตายสำหรับหมอบที่ไม่มีการโมเฟืองหลัง

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jo_giant1 » 11 ก.ย. 2014, 17:30

jhonadison เขียน:ไปมาสองรอบ เข็นทั้งสองรอบครับ

ปัก....


ช่วงสุดท้าย ผมเข็นทุกครั้งที่ไปครับ ^^

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jo_giant1 » 11 ก.ย. 2014, 19:21

lotus เขียน:ความชันสูงสุด 24% ยิ่งกว่าพวก grand tour อีก ตายกับตายสำหรับหมอบที่ไม่มีการโมเฟืองหลัง


สอบถามกับน้องที่ทำเรื่องเส้นทางแล้วครับผม ความชันสูงสุดอยู่ที่24%จริงๆครับ แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ
ราวๆ100เมตรสุดท้าย ที่ชันก่อนเข้าเส้นชัย เสือหมอบหรือเสือภูเขา คงได้ใช้เกียร์เบาสุด และได้ยืนโยกมันๆกันก็ตรงจุดนี้

ซึ่งทุกคนที่ปั่นจักรยานขึ้นมาลงความเห็นตรงกันว่านี่คือเสน่ห์ของมอหินขาว ที่จะดึงพลังของผู้พิชิตมอหินขาวทุกท่านใ้ห้ออกมาได้เกินกว่าร้อยครับผม .......

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย chatchawanTERM » 11 ก.ย. 2014, 21:15

ได้กลับไปเที่ยวบ้านเกิดและได้ปั่นจักรยานด้วย 8-)
เส้นทางสวยงาม หน้าปั่นจักรยานมากๆ...ขอไปร่วมมันส์ด้วยคนนะครับ :D

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jo_giant1 » 11 ก.ย. 2014, 22:58

chatchawanTERM เขียน:ได้กลับไปเที่ยวบ้านเกิดและได้ปั่นจักรยานด้วย 8-)
เส้นทางสวยงาม หน้าปั่นจักรยานมากๆ...ขอไปร่วมมันส์ด้วยคนนะครับ :D

ยินดีต้อนรับครับผม ^^

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย pok_pong » 12 ก.ย. 2014, 11:19

:D ปักครับ
สงสัยงานนี้ตรงโค้งสุดท้าย ต้องเบาบั่งไฟพญาแถนมัดใต้เบาะช่วยส่งขึ้น :lol:
++ up รถเบามันแพง up น่องแทนดีกว่า ++Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย jhonadison » 12 ก.ย. 2014, 15:49

lotus เขียน:ความชันสูงสุด 24% ยิ่งกว่าพวก grand tour อีก ตายกับตายสำหรับหมอบที่ไม่มีการโมเฟืองหลัง

จานคอมแพค เฟือง 28 ก็เอาอยู่ครับ 24% ยาวไม่เกิน 100 ม. ครับ
GOTO NEXT STEP

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย chatchawanTERM » 12 ก.ย. 2014, 19:15

pok_pong เขียน::D ปักครับ
สงสัยงานนี้ตรงโค้งสุดท้าย ต้องเบาบั่งไฟพญาแถนมัดใต้เบาะช่วยส่งขึ้น :lol:


:lol: :lol: :lol:
เท่าที่จำได้จำ ความชันของเนินนี้...น่าจะมีความชันกว่าแยก"รื่นฤดี..ทางขึ้นหอสมุดฯ เขาค้อ" :?
งานนี้เข้าที่เท่าไรไม่สนใจครับ...ผมขอแค่ไม่ลงจูงก็พอ :D

Re: *** วันอาทิตย์ที่23พฤษจิกายน 2557 ขอเชฺิญร่วมปั่นวัดใจให้ยิ่งกว่าร้อยในงาน "สิงห์ปั่นพิชิตมอหินขาว"

โพสต์ โดย Lam_merison » 12 ก.ย. 2014, 20:44

้เอาหมอบ จาน compact หน้า 34 หลัง 32 มาละครับ แทบตาย....ช่วงสุดท้ายถึงกับต้องโหนปั่นขึ้นไป.....

ปล.ปักไว้แล้วจะไปซ่อมปั่นขึ้นก่อน. 5555
ปั่นปีละ 10,000 กม.ก็พอ จะเอาอะไรมากมาย


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน