*.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 01 ก.พ. 2018, 16:46

NOKNICE เขียน:สวัสดีครับลุงเนตรและทุกท่าน


..สวัสดีครับหลาน ขอบคุณมาก..
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 01 ก.พ. 2018, 16:48

"..อังคาร ที่ ๓๐ ม.ค.๖๑

..ตื่น บริหารแขน

..๐๖.๐๐ น. เดินมอนิ่งวอร์ค ๓ ก.ม.

..กลับบ้าน พักผ่อนทั้งวัน

..๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ นอน
แก้ไขล่าสุดโดย ลุงเนตร เมื่อ 01 ก.พ. 2018, 16:53, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 01 ก.พ. 2018, 16:51

"..พุธ ที่ ๓๑ ม.ค.๖๑..

..ฝนแต่หนักแต่เช้ามืด ขลุกอยู่กับบ้าน ไม่ได้ไปไหน และไม่ได้ออกกำลังกาย..

..เย็นออกไปเดินเที่ยวตลาดนัด ซื้อกับข้าวมาทานมื้อเย็น

..กิน ๓ มื้อ นั่ง ๆ นอน ๆ อ้วนแน่..
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 01 ก.พ. 2018, 16:57

"..พฤหัสบดี ๑ ก.พ.๖๑

..๐๔.๐๐ น. ตื่นบริหารนิ้ว ข้อมือ ข้อแขน

..๐๖.๐๐ น. ฝนตก เลยไม่ได้ออกไปใส่บาตร

..๐๗.๐๐ น. ปั่นเทรนเนอร์ ๓๐ นาที ปั่นเบาสุด ไม่ให้สะเทือนถึงลูกตา และไม่ให้มีเหงื่อไหลเข้าตา

..๐๘.๐๐ น. พักผ่อน อยู่กับบ้านทั้งวัน

..กลางวันนอน

..๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ นอน
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 02 ก.พ. 2018, 20:07

"..เมือง Chongging - Yangtze - Changhai มีแม่น้ำล่องเรือท่องเที่ยวถึงกันได้ ที่เมืองชองกิง มีที่น่าเที่ยวมาก และตลอดลำน้ำแม่น้ำแยงซีเกียง ก็น่านั่งเรือเที่ยว ดูรายละเอียดที่กระทู้นี้..https://search.yahoo.com/search?ei=utf- ... 929_071717

..กระทู้ล่องเรือ..https://video.search.yahoo.com/search/v ... ction=view
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 04 ก.พ. 2018, 05:07

"..ศุกร์ ที่ ๒ ก.พ.๖๑

..๐๔.๐๐ น. ตื่น บริหารนิ้ว อุ้งมือ ข้อมือ ข้อแขน เท่านั้น ที่อื่นไม่ได้ทำ เพื่อไม่ให้กระเทือนถึงตา

..๐๖.๐๐ น. เดิน มอนิ่งวอร์ค

..๐๘.๐๐ น. กลับบ้าน

..พักผ่อน อยู่กับบ้านทั้งวัน

..๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ นอน


--------------------------------------------------------------------------------------

..เสาร์ ที่ ๓ ก.พ.๖๑

..เช่นเดียวกับวันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๑ นั่นแล..อยู่ในช่วงระวังหลังผ่าตัดตา ๑-๓๐ วัน ไม่ให้สะเทือน น้ำ เหงื่อ ฝุ่น ควัน ผง ไม่ให้เข้าตา ถึงวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๑ ต่อจากนั้น วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ หมดนัดทำตาผ่าตัดเปลี่ยนเลน อีกข้างหนึ่ง แล้วต้องอยู่ในช่วงดูแลระวังหลังการผ่าตัดอีก ๓๐ วัน (๒๑ ก.พ. - ๒๑ มี.ค.๖๑) พึงสังวรณ์ระวัง.
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 04 ก.พ. 2018, 05:22

"..แก่นธรรมะ..ก๊อปมาจากกระทู้ "จักรยานธุดงค์".."

..ศาสนาพุทธ...มีหลักคำสอนที่มีแต่เหตุและผล พิสูจน์ได้เห็นได้จริงด้วยสติและปัญญา รู้ได้เห็นได้เฉพาะตน(ปัจจัตตัง) ไม่มีคำสอนใดที่มีมรรคองค์แปด เหมือนพระพุทธศาสนา ถ้าคำสอนและแนวปฏิบัติที่ไม่มีมรรคองค์แปด ถือว่าคำสอนนั้นไม่ใช่ของศาสนาพุทธ

เมื่อไม่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องแล้ว ก็ยากที่จะพ้นทุกข์ได้ เพราะต้องเห็นอริยสัจ ๔ คือต้องเห็นทุกข์ เห็นเหตุที่เกิดทุกข์และดับที่เหตุนั้น นิโรธจึงจะเกิดขึ้นคือทุกข์ดับลงโดยสิ้นเชิง และต้องอยู่ด้วยมรรคเป็นวิหารธรรม การปล่อยวางนั้นต้องเห็นเหตุจึงจะมีผล

เพราะเห็นแจ้งในความจริงแล้วจึงปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติ...คือคืนสู่ความเป็นธรรมชาติ เพราะเห็นแจ้งในธรรมชาตินั้น ๆ อย่างแท้จริงจึงปล่อยวางในสิ่งนั้นไป แต่ถ้ายังไม่แจ้งในสิ่งนั้น...จะเป็นการปล่อยวางแบบไม่เห็นเหตุและผล ไม่รู้อะไรเลย การปล่อยนั้นจึงเป็นโมหะ ถือว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสรู้ด้วยสติและปัญญา ทรงสอนให้พุทธบริษัทมีสติและปัญญา จึงเห็นแจ้งตามที่พระองค์ตรัส จึงได้ชื่อว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เพราะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามที่พระองค์ตรัสแสดงมา จนหมดสิ้นสงสัยในคำสอน ผู้นั้นได้แก่ สาวกสังโฆ..ผู้รู้ตามคำสอนของพระตถาคตเจ้า"
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย NOKNICE » 05 ก.พ. 2018, 08:49

อรุณสวัสดิ์เช้าวันจัจนทร์ครับลุงเนตรและทุกท่าน

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 18:39

NOKNICE เขียน:อรุณสวัสดิ์เช้าวันจัจนทร์ครับลุงเนตรและทุกท่าน


"..สวัสดีครับ ขอบคุณมาก.."
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 18:41

"..อาทิตย์ ที่ ๔ ก.พ.๖๑

..ตื่น บริหารฯ เหมือนเคย

..๐๖.๐๐ น. เดิน ๓ ก.ม.

..๑๐.๐๐ น. ขึ้นรถสาธารณะ ไปคลองถม (กองปราบเก่า) สินค้าจากจีน มากมาย

..๑๕.๐๐ น. กลับถึงบ้าน

..พักผ่อน

..๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ นอน
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 18:42

..วงโยทวาทิต..นักเรียนชาวจีน..https://www.youtube.com/watch?v=qE0FdDKvxn8
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 20:02

"..จันทร์ ที่ ๕ ก.พ.๖๑

..๐๔.๓๐ น. ตื่น บริหารนิ้ว อุ้งมือ ข้อมือ ข้อแขน อย่างอื่นไม่ได้ทำ อยู่ในระหว่างไม่ทำอะไรให้สะเทือนถึงตาที่ผ่าตัดเปลี่ยนเลน

..๐๖.๐๐ น. เดิน ๓ ก.ม.

..๐๘.๐๐ น. กลับบ้าน พักผ่อน

..บ่ายทำท่อน้ำดีรั่วที่ซิ้ง ใ้ห้หายรั่ว

..เย็นพักผ่อนอยู่กับคอมฯ

..๒๑.๓๐ น. สวดมนต์ นอน
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 21:34

"..ลำโพงบลูทูท กลม ของหมด ๑๒ ช.ม. แบตเตอรี่ ๖๐๐๐ mh../..https://www.lazada.co.th/bluetooth-spea ... ge.history

..เหลี่ยม ของมี ๑๒ ช.ม. ../..https://www.lazada.co.th/zealot-s9-blac ... 8eb0xhJsOW
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 05 ก.พ. 2018, 21:55

"..๘ สถานที่ชม "ทะเลหมอก".." http://www.painaidii.com/diary/diary-de ... 3/lang/th/
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย NOKNICE » 06 ก.พ. 2018, 09:08

สวัสดีครับลุงเนตรและทุกท่าน


ไปคลองถมได้อะไรมาบ้างครับลุง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน