วีซ่าอินเดีย 2016

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

วีซ่าอินเดีย 2016

โพสต์ โดย เบียร์ ค่ะ » 25 ธ.ค. 2016, 18:57

เอกสารที่ต้องเตียมเพื่อยื่นทำ วีซ่าอินเดีย
แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอ วีซ่าอินเดีย ที่จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูล กับทางเว็บไชด์ http://indianvisaonline.gov.in/visa/ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นก็ ปริ้นออกมาเป็นไฟล์ PDF
หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุก่อนจะหมด มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
สำเนา หนังสือเดินทาง(Passport) จำนวน 2 ชุด
รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นพื้นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย สำหรับยื่นขอวีซ่าธุรกิจ
สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
สำเนาสูติบัตร สำหรับเด็ก
ใบจอง โรงแรม
ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า
3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
หมายเหตุ : เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานฑูต
ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ หนังสือเดินทางไทย
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)
อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท
ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท
วีซ่าธุรกิจ (Business)
8,200 บาท ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท
ค่าดำเนินการ ของ ศูนย์ IVS Service 20 บาท
ค่าบริการ สถานทูต 70 บาท
ผู้เดินทางจะต้องไปทำการสแกนลายนิ้วมือ ตอนเดินทางไปรับวีซ่า

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย
Indian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)
ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-258- 0684-85
อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in เว็บ:indiavisathai.com

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางและวีซ่าตอนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
หมายเหตุ :
สถานทูตอินเดีย งดรับยื่นวีซ่าให้ ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
แต่สำหรับชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย (มีใบอนุญาตทำงาน) ยังสามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ.

ที่มา : http://indiarove.blogspot.com/2012/09/visa.html

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน