ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

ถ้าเป็นรถหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นของเสือหมอบโดยเฉพาะ เชิญเข้าห้องนี้ครับ

Moderator: Cycling B®y, spinbike, velocity

ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 01:35

j0bB2fF.jpg


ตอนนี้เป็ยภาคต่อเนื่องจากตอนที่แล้วน่ะครับ ตอนที่ 6 ว่ากันด้วยขาจานแล้ว ตอนนี้จะมาแนะนำโพรงกระโหลกของเฟรมแต่ละแบบว่าเป็นอย่างไร แต่เดินนั้นกะโหลกจักรยานส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกลียว ที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นเกลียวอังกฤษ กับ เกลี่ยวอิตาลี ต่อมามีการพัฒนากะโหลกแบบไร้เกลี่ยว โดยใช้การอัดลูกปืนเข้ากับเฟรมโดยตรง หรือ การอัดเข้าเฟรมแบบมีเสื้อรอง

ที่ต้องนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าโพรงกะโหลก จะเป็นตัวกำหนดว่าเฟรมตัวนั้น สามารถใช้กับขาจานอะไรได้บ้าง ซึ่งหลังจากรู้จักโพรงกะโหล รู้จักขาจานแล้ว สุดท้ายเราจะนำตัวแปรทั้งสองไปเลือกรูปแบบลูกปืนกะโหลกใช้งานจริง

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 01:41

Tech_Image_2PieceCrankConstruction_01.jpg
Tech_Image_PressFitBB_01.jpg


ตัวอย่างที่คลาสสิคสำหรับการเข้าใจโพรงกะโหลก คือ ความโตของรูโพรงกะโหลก และ ความกว้าง(หรือความยาว)ของโพรงกะโหลก รูปบนเป็นกะโหลก Shimano แบบ BSA (เกลี่ยวอังกฤษ) ที่โพรงกะโหลกจะมีความยาว 68 มม สำหรับเสืออหมอบ เมื่อเปรียบเทียบกับรููปล่าง ซึ่งเป็น BB86 ซึ่งกว้าง 86.5 มม

เมื่อกระโหลกทั้งสองแบบประกอบลูกปืนกะโหลกเข้า ตัวบนใช้การขันเกลียว ตัวล่างใช้การอัดลูกเสื้อลูกปืนเข้าไป ผลสุดท้ายทั้งสองแบบจะให้ความยาวลูกปืนกะโหลกก่อนติดตั้งยาวเท่ากันทั้งสองแบบ โดยที่รูปแบบการติดตั้งลูกปืนแตกต่างกัน

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 01:44

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนลองดูสองรูปนี้ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของโพรงกะโหลกของเฟรมแบบต่างๆ


BB_comparison-1024x572.jpeg
BB_specs-1024x522.jpeg

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 01:52

แบบที่ 1 BSA (ฺBritish Standard Aassociation ) หรือ กะโหลกเกลียวอังกฤษ

Vw33WMa.jpg

All-Threaded-Road-button-bar.jpg


เป็นกะโหลกที่โพรงเป็นเกลียว จะต้องขันเสื้อกะโหลกที่บรรจุลูกปืนกะโหลกเข้าไปกับเฟรม โพรงกะโหลกจะมีความกว้าง 68 ม.ม. ส่วนความโตจะมีขนาด 34.8 ม.ม.

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 02:01

แบบที่ 2.ITALIAN Threaded Bottom Bracket (กระโหลกอิตาลี)

BB-italian.jpg

image_large.jpg


เป็นโพรงกะโหลกแบบมีเกียวขันเหมือนกระโหลกอังกฤษ แต่จะมีขนาดความกว้างของโพรงกะโหลก 70 ม.ม. และ มีความโตของโพรงกะโหลก 36 ม.ม. โพรงกะโหลกแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับรถอิตาลี

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 02:07

แบบที่ 3.BB30 / PF30

BB30-button-bar.jpg

_D3_0893.jpg

_D3_0894.jpg


BB30 เป็นระบบโพรงกะโหลกที่ออกแบบโดย Cannondale เป็นระบบที่ใช้กับขาจานแกน 30 มม จะเป็นระบบที่อัดลูกปืนกะโหลกเข้ากับเฟรมโดยตรง โพรงกะโหลกจะมีความยาง 68 ม.ม. มีขนาดความโตของรูโพรงกะโหลก 42 มม

นอกจาก BB30 แล้ว ยังมีระบบ PF30 ซึ่งพัฒนามาจาก BB30 ระบบ PF30 จะมีเสื้อรองลูกปืนก่อนจะอัดลูกปืนเข้าเฟรม ระบบ PF30 จะมีความกว้างของโพรงกะโหลก 68 ม.ม. เท่า BB30 แต่จะมีความโตของรูโฟรงกะโหลกเท่ากับ 46 ม.ม. เนื่องจากต้องเผื่อเสื้อรองลูกปืนกะโหลก

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 02:22

แบบที่ 4 BB86

BB86-button-bar.jpg

PRES_FIT_SMBB7141_MTBjpg.jpg

bb_standards_bb86-92_exploded.jpg


เป็นระบบโพรงกะโหลก ออกแบบมาสำหรับขาจาน Shimano / SRAM / Campagnolo ที่มีแกนกะโหลกเล็กกว่า 30 มม จะมีขนาดโพรงกะโหลกยาว 86.5 ม.ม. และ มีรูโพรงกะโหลกโต 41 มม วิธีติดตั้งลูกปืนกะโหลกก็ใช้การอัดถ้วยลูกปืนกะโหลกเข้าไปในเฟรม

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 02:28

แบบที่ 5 BB90

BB90-Trek-Road-button-bar.jpg

j0bB2fF.jpg

075bd1cb-3873-46cc-ba50-026f15fcd688.jpg

bb90-madone-bbshell.jpg


เป็นระบบโพรงกะโหลกที่คิดค้นโดย Trek ออกแบบมาสำหรับขาจาน Shimano / SRAM / Campagnolo ที่มีแกนกะโหลกเล็กกว่า 30 มม ใช้การติดตั้งตลับลูกปืนเข้ากับเฟรมโดยตรง

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 02:34

แบบที่ 5 BB386EVO

BB386-Evo-button-bar.jpg
bb.jpg


เป็นระบบโพรงกะโหลกที่นำความโตของแกนกะโหลก 30 ม.ม. โดยขยายความยาวของโพลงกะโหลกจาก 68 ม.ม. มาเป็น 86.5 ม.ม. จึ่งเป็นที่มาของชื่อ 386 มีความยาวของโพรงกะโหลก 86.5 ม.ม. มีความโตของรูโพรงกะโหลก 46 มม จะใช้การติดตั้งแบบอัดเสื้อลูกปืนเข้าไปในโพรงกะโหลก

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 03:08

แบบที่ 5 BB30A/PF30A
BB30A-button-bar.jpg

pic-1.jpg

pic-2.jpg

pic-3.jpg

pic-6.jpg

pic-7.jpg

pic-8.jpg

pic-9.jpg


เป็นกะโหลกรุ่นใหม่ของ Cannondale ออกแบบมารองรับขาจาน BB386 มีความกว้างของโพรงกะโหลก 73 ม.ม. (จากเดิม 68 ม.ม.) มีความโตของรูโพรงกะโหลก 42 ม.ม สำหรับกะโหลก BB30A และ 46 ม.ม. สำหรับ PF30A

กะโหลกที่ผ่านมาขอบซ้ายและขอบขวาของโพรงกะโหลกจะมีห่างจากศูนย์กลางของเฟรมเท่ากัน(สมมาตร) แต่ BB30A/PF30A จะมีขอบแบบไม่สมมาตร คือ จะมีความยาวจากจุดศุนย์กลางเฟรมด้านซ้าย มากกว่า ด้านขวา ดังนั้นเวลาติดตั้งลูกปืนกะโหลกและขาจาน จะต้องมีการรองแหวน เพื่อให้ปลายขาจานทั้งสองข้างมีความห่างจาก Chainstay เท่ากัน

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 03:29

แบบที่ 6 BB-Right

Cervelo-BBRight--button-bar.jpg

BBright.jpg

wp1.jpg

Cervelo-S5-BBright.jpg

slide11.png

wp2.jpg


เป็นระบบกะโหลกที่ถูกคิดค้นโดย Cervelo มาแนวเดียวกับ BB30A คือขยายความกว้างของโพรงกะโหลก มีความกว้าง 79 ม.ม. (มากกว่า BB30A ที่กว้าง 73 ม.ม.) มีความโตของโพรงกะโหลก 46 มม โพรงกะโหลกจะเอียงซ้าย เวลาติดตั้งต้องรองแหวนเพื่อให้ปลายขาจานทั้งสองข้างห่างจาก Chainstay เท่ากัน

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 04:13

แบบที่ 7 Specialized OSBB

Specialized-OSBB-pf--button-bar.jpg

bb_standards_osbb-carbon_exploded.jpg

2926-0-full-sworkscranks-1.jpg


เป็นระบบกะโหลกของ Specialized มีความยาวของโพลงกะโหลก 61 ม.ม. มีความโตของโพลงกะโหลก 46 ม.ม. สามารถใช้กับขาจานแกน 30 ม.ม.ได้โดยตรง

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 04:33

bb_comparo_graphic.jpg


พอหอมปากหอมคอสำหรับโฟรงกะโหลกแบบต่างๆที่นิยมใช้ในบ้านเราน่ะครับ จริงๆมีมากกว่านี้แต่บางชนิดไม่เป็นที่นิยมในบ้านเรา


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

1.https://wheelsmfg.com/bb-standards

2.https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/road-bike-bottom-bracket-standards-371270

3.https://www.bikeradar.com/gear/article/complete-guide-to-bottom-brackets-36660/

4.https://www.parktool.com/blog/repair-help/bottom-bracket-standards-1

5.https://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_bracket

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 ต.ค. 2018, 04:37

Kogel-bottom-bracket-chart.jpg


ขอจบตอนที่ 2 ไว้เพียงแค่นี้น่ะครับ ส่วนตอนที่ 3 จะเป็นการพูดถึงลูกปืนกะโหลก และ การแปลงขาจานใช้กับเฟรม ใครสงสัยอะไรก็โพสถามในกระทู้นี้ได้ครับ

Re: ความรู้พื้นฐานจักรยาน # 7 Modern Road bike BB Shell

โพสต์ โดย harukung » 16 ต.ค. 2018, 09:11

หลายกระโหลก ปวดกระโหลกไปหมด


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 20 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน