ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

บอร์ดสำหรับ นักปั่นทัวร์ริ่ง นักปั่นระยะทางไกล พูดคุยเรื่องอุปกรณ์ เทคนิตการปั่น ที่พัก หรือการกินอยู่

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:06

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116151113_IMG_6700.JPG
20150116151128_IMG_6701.JPG
20150116151139_IMG_6702.JPG
20150116151145_IMG_6703.JPG
20150116151158_IMG_6704.JPG
20150116151206_IMG_6705.JPG
20150116151214_IMG_6706.JPG
20150116151224_IMG_6707.JPG
20150116151237_IMG_6708.JPG
20150116151248_IMG_6709.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:07

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116151348_IMG_6710.JPG
20150116151402_IMG_6711.JPG
20150116151413_IMG_6712.JPG
20150116151426_IMG_6713.JPG
20150116151442_IMG_6714.JPG
20150116151448_IMG_6715.JPG
20150116151457_IMG_6716.JPG
20150116151510_IMG_6717.JPG
20150116151515_IMG_6718.JPG
20150116151534_IMG_6719.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:09

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116151549_IMG_6720.JPG
20150116151631_IMG_6721.JPG
20150116151712_IMG_6722.JPG
20150116151721_IMG_6723.JPG
20150116151727_IMG_6724.JPG
20150116151733_IMG_6725.JPG
20150116151801_IMG_6726.JPG
20150116151808_IMG_6727.JPG
20150116151817_IMG_6728.JPG
20150116151822_IMG_6729.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:09

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116151828_IMG_6730.JPG
20150116151840_IMG_6731.JPG
20150116151935_IMG_6732.JPG
20150116151956_IMG_6733.JPG
20150116152008_IMG_6734.JPG
20150116152018_IMG_6735.JPG
20150116152027_IMG_6736.JPG
20150116152035_IMG_6737.JPG
20150116152045_IMG_6738.JPG
20150116152058_IMG_6739.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:10

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116152104_IMG_6740.JPG
20150116152123_IMG_6741.JPG
20150116152131_IMG_6742.JPG
20150116152143_IMG_6743.JPG
20150116152154_IMG_6744.JPG
20150116152200_IMG_6745.JPG
20150116152208_IMG_6746.JPG
20150116152219_IMG_6747.JPG
20150116152229_IMG_6748.JPG
20150116152243_IMG_6749.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:12

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116152253_IMG_6750.JPG
20150116152259_IMG_6751.JPG
20150116152308_IMG_6752.JPG
20150116152323_IMG_6753.JPG
20150116152330_IMG_6754.JPG
20150116152340_IMG_6755.JPG
20150116152347_IMG_6756.JPG
20150116152354_IMG_6757.JPG
20150116152431_IMG_6759.JPG
20150116152438_IMG_6760.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:13

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116152444_IMG_6761.JPG
20150116152455_IMG_6762.JPG
20150116152502_IMG_6763.JPG
20150116152514_IMG_6764.JPG
20150116152522_IMG_6765.JPG
20150116152528_IMG_6766.JPG
20150116152536_IMG_6767.JPG
20150116152543_IMG_6768.JPG
20150116152551_IMG_6769.JPG
20150116152557_IMG_6770.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:14

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116152604_IMG_6771.JPG
20150116152622_IMG_6772.JPG
20150116152636_IMG_6773.JPG
20150116152643_IMG_6774.JPG
20150116152649_IMG_6775.JPG
20150116152655_IMG_6776.JPG
20150116152703_IMG_6777.JPG
20150116152710_IMG_6778.JPG
20150116152729_IMG_6779.JPG
20150116152802_IMG_6780.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:15

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116152823_IMG_6781.JPG
20150116152834_IMG_6782.JPG
20150116152858_IMG_6783.JPG
20150116152922_IMG_6785.JPG
20150116152930_IMG_6786.JPG
20150116152937_IMG_6787.JPG
20150116152946_IMG_6788.JPG
20150116152957_IMG_6789.JPG
20150116153005_IMG_6790.JPG
แนบไฟล์
20150116152910_IMG_6784.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:16

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

20150116153015_IMG_6791.JPG
20150116153021_IMG_6792.JPG
20150116153027_IMG_6793.JPG
20150116153037_IMG_6794.JPG
20150116153046_IMG_6795.JPG
20150116153108_IMG_6796.JPG
20150116153116_IMG_6797.JPG
20150116153127_IMG_6798.JPG
20150116153138_IMG_6799.JPG
20150116153229_IMG_6800.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:18

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Lanna Folklife Museum https://goo.gl/maps/a8AxiCJqorN2

เวลา 15:51น. ก็เดินออกมาเอาจักรยานที่จอดไว้ ปั่นไปหาซื้อสตรอเบอรี่ แถววัดสวนดอก แต่ไม่เจอ งั้นก็ชมวัดเลยล่ะกัน

20150116155100_IMG_6801.JPG
20150116155105_IMG_6802.JPG
20150116155116_IMG_6803.JPG
20150116155135_IMG_6804.JPG
20150116160958_IMG_6805.JPG
20150116161004_IMG_6806.JPG
20150116161016_IMG_6807.JPG
20150116161133_IMG_6808.JPG
20150116161141_IMG_6809.JPG
20150116161149_IMG_6810.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:21

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

Wat Suan Dok วัดสวนดอก พระอารามหลวง https://goo.gl/maps/XLKhZfSu6mm

20150116161301_IMG_6811.JPG
20150116161307_IMG_6812.JPG
20150116161315_IMG_6813.JPG
20150116161646_IMG_6819.JPG
20150116161653_IMG_6820.JPG
20150116161719_IMG_6821.JPG
20150116161727_IMG_6822.JPG
20150116161744_IMG_6823.JPG
20150116161844_IMG_6824.JPG


แล้วก็รีบปั่นกลับมาให้ทันขึ้นรถบัส นครชัยแอร์ กลับระยอง ถึงสถานีขนส่งเวลา 18:02น. มาหาซื้อสตรอเบอรี่ที่นี่แทน
20150116180202_IMG_6825.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:28

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

นครชัยแอร์ เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/EJDLDEfM1812

เวลา 17:48น.
มื้อเย็น
รูปภาพ


เวลา 18:02น. แวะซื้อสตรอเบอรี่ที่หน้านครชัยแอร์
20150116180217_IMG_6827.JPG


รูปภาพ

ดูเหมือนเยอะครับ แต่ข้างล่างยัดใบไม้เต็มเลยครับ
รูปภาพ

E07Chiangmai.png
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 13:53

สมาชิก ฤ ที่ปั่นต่อ...

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

Chae Sorn National Park อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนSankhampang Hot Springs ระยะทางประมาณ 44 กม. https://goo.gl/maps/8bkUWMgJFYR2 ผ่านกิ่วฝิ่น KEW FIN สูงจากน้ำทะเล 1,517 เมตร, บ้านแม่กำปองโฮมสเตย์

สุดยอดดอยของวันนี้แล้วครับ
รูปภาพ


ความงามระหว่างปั่นวันนี้
รูปภาพ


เส้นทางสอบของสมาชิก ฤ
รูปภาพ


สุดยอดเส้นทาง
รูปภาพ


ต้องใช้เกียร์สอง...ขา ครับ
รูปภาพ


พี่สุกิจ ขาแรงของจริง
ขาแรง ไม่มีเข็นรูปภาพ

ของว่างระหว่างปั่น
รูปภาพ


คุณหมอบอกสบายๆ — with Mong Kunakorn.
รูปภาพ


ไข่ต้มน้ำแร่
รูปภาพ


ไข่ต้มน้ำแร่
รูปภาพ


น้องขวัญบอกสบายๆ — with On U Sa Loetsuwanphaisan.
รูปภาพ


เช้านี้
รูปภาพ


เช้านี้
รูปภาพ


สายๆวันนี้
รูปภาพ


ความมันความสนุกวันนี้
รูปภาพ


ความมันความสนุกวันนี้
รูปภาพ


เพื่อนร่วมเดินทาง
รูปภาพ


ดอกไม้ริมทาง
รูปภาพ


ดอกไม้ริมทาง
รูปภาพ


เหมี้ยงและกาแฟ
รูปภาพ


เหมี้ยงและกาแฟ
รูปภาพ


เหมี้ยงและกาแฟ
รูปภาพ


เหมี้ยงและกาแฟ
รูปภาพ


ถึงที่หมายน้ำพุร้อนสันกำแพง
รูปภาพ


ท้องฟ้าเหนือน้ำพุร้อนสันกำแพง
รูปภาพ


อีกสักรูป
รูปภาพ


รูปภาพ
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ฤ ไต่ดอย : ดอยแม่สลอง - ดอยผ้าห่มปก - ดอยม่อนล้าน - กิ่วฝิ่น

โพสต์ โดย Chawish » 24 ต.ค. 2016, 14:18

Day 7 : วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ต่อ...

จากเฟสบุ้คคุณขวัญแก้วบ้างนะ...

ขอบคุณภาพจาก พี่สุกิจ อยุธยา
รูปภาพ


รูปภาพ

ในเมื่อปั่นตรงๆ ไม่ได้ ก็เฉียงๆ ไปบ้างก็แล้วกันเนาะ....จัดไป....ก็พี่ๆ เค้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนิ.....คริๆ.... — with Tanin Rit and Highways CyclingClub at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


ป้ายขาลง ส่วนพวกเรากำลังไต่ขึ้น..... — with Highways CyclingClub and Tanin Rit at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


ปั่นเฉียงไป เฉียงมา ช่วยผ่อนแรงได้พอสมควรนะคะ....โชคดีที่เส้นทางที่เราปั่นไม่ค่อยมีรถยนต์ผ่านไปมา เลยเลื้อยสบายไปเลย.... — with Tanin Rit, Kanjana Chatsangchotkrai, บุญนาค สุขสมสุทธิ์ and Chok Waiyaratana at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


พี่โชค ขาแรงอีกคน แต่ช่วงวันท้ายๆ ใจดีมาอยู่กลุ่มท้ายขบวนด้วยกัน....คอยให้กำลังใจกันและกันระหว่างการเดินทาง....ขอบคุณมากนะคะ.... — with Chok Waiyaratana at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


ออกจากบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนมาทางป่าเหมี้ยง เส้นทางเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆ ผู้นำทริปบอกกับพวกเราว่า ทางจะชันพอควรแต่ระยะทางจะสั้นกว่าเส้นทางเดิมมาก ก็ขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นกัน ชันมากก็จูง....เกียร์สองขา เตรียมใจไว้แล้ว....ไปกัน....มีเพื่อนกระซิบมาว่า วิวสวยนะ....เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยมา ก็เลยไม่รู้ว่าข้างหน้าเรานั้นต้องเจอกับอะไรบ้าง....มันก็ดีไปอย่าง ทำให้ตื่นเต้นดี ไม่น่าเบื่อ แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ตุนไข่ต้มมาแล้ว 2 ฟอง กล้วยตากอีก 5 ลูก คงพอประทังชีวิตให้ผ่านเขาลูกนี้ไปได้...น้ำดื่มพร้อม....เผื่อต้องอยู่คนเดียวกลางป่า กลางดอย เพราะการปั่นบนดอยนั้นรอบขาและแรงกายที่ซ้อมมาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ระยะห่างก็ย่อมห่างกันพอสมควร เป็นเรื่องธรรมดา....อันนี้ต้องทำใจยอมรับให้ได้....ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน.... — with Highways CyclingClub, Tanin Rit and Chok Waiyaratana at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


ปั่นมาเหนื่อยๆ จอดพักขาถ่ายรูปกันก่อนจ้า.....ข้างหน้าดูเหมือนจะชันขึ้นเรื่อยๆ เนาะ....พักกายพักใจก่อนแล้วค่อยไปต่อ.... — with Wanisa Ville Danpatompat, Tanin Rit, Highways CyclingClub, Kanjana Chatsangchotkrai, บุญนาค สุขสมสุทธิ์ and Chok Waiyaratana at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


มียิงสวนกันด้วยนะ
ขอบคุณภาพจาก พี่สุกิจ อยุธยา
รูปภาพ


รูปภาพ

พี่โชค... — at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


แอบถ่ายทีเผลอ.... — with Chok Waiyaratana at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


คุณโย.... — with Kanjana Chatsangchotkrai at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.
รูปภาพ


ผลัดกันถ่ายภาพ แล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะคะพี่สุกิจ..... — with Tanin Rit at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ

คู่หู ในทริปนี้....พี่ไฝ..... — with บุญนาค สุขสมสุทธิ์ at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ

ม้วนซะขนาดนี้ ขอตั้งหลักนิดนึง — with Highways CyclingClub.รูปภาพ

จากป้ายบอกว่า ป่าเหมี้ยง 7 กม. อ่านแล้วดูเหมือนว่าใกล้ แต่ความเป็นจริงมันช่างยาวไกลนัก.....ตรูจะรอดจากป่านี้มั้ยเนี่ย....เฮ้อ....กินบ๊วยอีกเช่นเคย.... — with Kanjana Chatsangchotkrai, Highways CyclingClub and Tanin Rit at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ

ขอบคุณภาพจาก พี่สุกิจ อยุธยารูปภาพ

เส้นทางวันนี้ ต้องผ่าน บ.แม่กำปอง ค่ะ — with Highways CyclingClub.
รูปภาพ


แป๋ดอยโฮมสเตย์ เมืองปาน กม.0
เผื่อเพื่อนๆ สนใจ อยู่แป๋ดอยเลยหละ....จักรยานมายังต้องจูงเป็นช่วงๆ นิ.... — with Tanin Rit and Highways CyclingClub at เมืองปาน ลำปาง.รูปภาพ


ขอบคุณภาพจาก พี่สุกิจ อยุธยา — with สุวัฒน์ คำศรี and Chok Waiyaratana.
รูปภาพ


กับดักระหว่างทาง...มีหลายจุด....สะดุดแล้วก็จูงงงง — with Highways CyclingClub, Kanjana Chatsangchotkrai, วีระ ธนบดีศร, Tanin Rit, Mong Kunakorn and บุญนาค สุขสมสุทธิ์ at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

อีกหนึ่งเส้นทางที่ปั่นไปมองไปแล้วรู้สึกว่าสวยงาม ดีใจที่ได้มาเยือนที่นี่ถึงแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากไปสักหน่อย แต่ก็สุขใจที่ได้มาเยือน และได้พบมิตรภาพดีๆ มากมายในระหว่างการเดินทาง.....ขอบคุณมากค่ะ.... — with Highways CyclingClub, Patsarut Judpetjaem, Jamorn Kongpana, Chawish Nawattranakul, บุญนาค สุขสมสุทธิ์, วีระ ธนบดีศร, Mong Kunakorn, Tanin Rit, Chok Waiyaratana and Kanjana Chatsangchotkrai at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ

อุ้ยตาย...กำลังจูงจักรยานมาเพลินๆ....เงยหน้าขึ้นมาก็เจอหน่วยซุ่มยิงอยู่เบื้องหน้า....คงโดนไปหลายช็อตแล้ววววว....เป็นไงเป็นกัน ยิงสวนซะเลย....แชะ แชะ แชะ..... — with Chok Waiyaratana, Tanin Rit and Highways CyclingClub at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

ป้ายเค้าก็เตือนแล้วนะคะ...แต่เดี๊ยนเกียร์สองขาก็พอค่ะ..... — with Highways CyclingClub, Kanjana Chatsangchotkrai, วีระ ธนบดีศร, Mong Kunakorn, Tanin Rit and บุญนาค สุขสมสุทธิ์ at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

คิดดูแล้วกัน ขนาดจูงยังต้องเลื้อยเลย มันชันจริงๆ ค่ะ....
ขอบคุณภาพจาก พี่สุกิจ อยุธยา — at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ


ก๊วนท้ายขบวน....เราไม่ทิ้งกัน.... — with Tanin Rit and บุญนาค สุขสมสุทธิ์ at ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง.รูปภาพ

หมั่นคอยระวัง และ ดูแลหัวใจให้ดี...
ทุกครั้งที่ปั่นในทางสูงชัน จะคอยระวังเสมอไม่ให้เหนื่อยจนเกินไป วันก่อนที่ปั่นจากฝางมาไปยัง อ.พร้าว ผ่านเขาสูงชันเอาเรื่องเหมือนกัน ได้รับฟังจากพี่เติ๊ก Puman Smile ว่าอย่าปล่อยให้เหนื่อยจนถึงที่สุด มีก๊อกสำรองไว้บ้าง....ก็สำนึกได้ว่า ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอกับหัวใจและร่างกายของเรา อย่าประมาท
►ณ บางเวลาที่เราต้องอยู่กลางป่า กลางดอยคนเดียวเพียงลำพัง ทำให้คิ... See More — with บุญนาค สุขสมสุทธิ์, Highways CyclingClub and Tanin Rit at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ


วิวด้านหลังที่มองเห็น อั้ยยะ เราอยู่บนยอดดอยเลยนะเนี่ย...
รูปภาพ


เติมนางแบบจำเป็นเข้าไปอีกนิด....กับเส้นทางสวยๆ ก่อนดาวน์ลงจากดอยแบบยาวๆ....
ขอบคุณพี่ไฝ บุญนาค สุขสมสุทธิ์ ผู้บันทึกภาพให้ — with Highways CyclingClub and Tanin Rit at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ


แหงนมองดอกไม้มุมสูงบ้าง....สีสันของดอกไม้ตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าได้งามจริงๆ..... — with Highways CyclingClub at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

ช่อนี้อยู่ต่ำมาก จนสามารถบันทึกภาพใกล้ๆ ได้....บรรยากาศจริง ที่นี่สวยงามมากค่ะ แต่ช่างภาพฝีมือไม่ถึงมิสามารถถ่ายทอดความสวยงามมาได้ ....เสียดายจริงๆ.... — with Highways CyclingClub at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

ดอกอะไรเอ่ย.....
เจอที่กิ่วฝิ่นค่ะ เยอะมาก — with Highways CyclingClub at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ


น้องศรีไพร กับ ดอกไม้งาม บนกิ่วฝิ่่น..... — with Highways CyclingClub at ดอยม่อนล้าน กิ่วฝิ่น.รูปภาพ

จัดให้พี่โชค.... — with Chok Waiyaratana at น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่.
รูปภาพ


นักท่องเที่ยวขอมา จัดให้....
พี่โชคในมาดช่างภาพจำเป็น.... — with Chok Waiyaratana at บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง.รูปภาพ


ชาวิชดูแล้วเสียดายมาก ไม่น่าพลาดเส้นทางนี้เลยครับ
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน