[12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

[12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 26 เม.ย. 2013, 14:26

-- ครบ 50 ท่านแล้วครับ --
ประกาศ ประกาศ!

ตอนนี้ทริป 6 ปั่นล้านเปลี่ยน ครั้งที่ 2 "ปั่นมุดเมือง" วันที่ 12 พ.ค. 2556 ได้มีผู้สมัครมาครบจำนวนแล้ว โดยมีรายชื่อทั้งหมดดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุล เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุฟรี ให้ทุกท่านนะครับ
**สำหรับผู้ที่สนใจแต่ลงชื่อไม่ทัน หรือไม่สะดวกในวันนั้น ต้องการให้จัดอีกครั้งหนึ่ง สามารถลงชื่อเช็คจำนวนกันคร่าวๆได้ที่คอมเม้นท์นี่เลยครับ หากมีจำนวนมากพอ อาจจะเปิดรอบพิเศษได้ครับ :D**

--- อัพเดทรายชื่อผู้ร่วมทริป ---
1. น.ส.อัจฉราภรณ์ สุริยาประเสริฐ 29 : Doppelganger 215
2. น.ส.วีญารัตน์ เพชรธงไชย 29 : Doppelganger 213
3. น.ส.ฤทัย ศุทธาดิศัย 33 : Doppelganger 214
4. น.ส.นิสาชล โพธิ์เจริญ 37 : Doppelganger 215
5. นาย กีรติ สิทธิประเสริฐ 37 : Doppelganger825
6. น.ส.ปิยาภรณ์ ทับทิม 29 : Fuji Absolute S
7. น.ส.ณัชชา ศศิมณฑล 31 : Doppelganger 260
8. นาย สิทธิโชค พหลพิพัฒน์ครับ 36 : Doppelganger 215
9. นาย ภาสกร บรรดาศักดิ์ 35 : Doppelganger 823
10. นาย สุทธิ ญาณวรุตม์วงศ์ 27 : Doppelganger 823
11. น.ส. ประพิณ สุพรรณวัฒนชัย 43 : Doppelganger
12. นาย เกรียง สุพรรณวัฒนชัย 48 : Fuji
13. นาย วิชิต ศิริชนะทรัพย์ 28 : Fuji Barracuda
14. น.ส.วัชรัตน์ อัมหิรัญ 28 : Fuji Absolute s
15. นาย ปิยะบุตร ตรีธารทิพย์ 26 : Fuji Pallete
16. นส. วรางคณา จำปาทอง 37 : Fuji Pallete
17. นาย สุจิลักษณ์ บุณยโพธิ์ 49 : Tiger MC
18. นาย วสิน ศิริพรประสาร 39 : Fuji Barracuda
19. น.ส. พรวิมล สีเขียว 38 : Fuji Absolute S
20. นส. จันทิมา กอบรรณสิริ 46 : Fuji Absolute
(สละสิทธิ์) 21. นาย สิทธิศักดิ๋ิ ศรีสัมฤทธิ์ 48 : Doppelganger FX05
22. นาย วิสิทธิ์ พชรธนสาร 48 : Fuji Baracuda R
23. นาย อดุลย์ สืบยุบล 33 : Fuji palette
24. นาย ศรัณย์ เปรมประเสริฐ 31 : Tange Drop bar Limited
25. นาย วัชรพงษ์ แสงมณี 31 : Doppelganger 260
26. น.ส. วัชรีย์ แก้วจุฬา 31 : Doppelganger 260
27. นาย จรุง อินทร์กลัด 32 : Fuji Tahoe4
28. นาย กฤษณ์ ภักดีภัทรพันธุ์ 32 : Fuji Absolute S
29. นาย นพพล เจดีย์แปง 25 : Fuji Stratos R 2013
30. น.ส. สาวิตรี อี้รักษา 24 : Doppelganger 403
31. นาย โตมร ศุขปรีชา : Fuji Stratos
32. น.ส. พัชราภรณ์ รุจิกาญจนพิสุทธิ์ 24 : Doppelganger 413
33. นาย วศิระ สันธนากร 31 : Doppelganger 403
34. นาย วรุฒม์ นาคนาเกร็ด 27 : Doppelganger 215
35. นาย คารม เตชะธรารักษ์ 28 : Fuji Absolute S
36. น.สพ. ศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา 33 :Fuji touring 2011
37. สพ.ญ. จิตรลดา วสุวัต 30 : Fuji absolute s
38. นาย สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์ 36 : Fuji Touring
39. น.ส. ปัทมาภรณ์ ประสมทรัพย 34 : Fuji comet R
40. นส. ธิติมา เขียวพุ่มพวง 31 : Fuji Comet
41. นส. โสภณา เพียรสัมฤทธิ์ 40 : Fuji Newest 2.0
42. นาย ธีรพงษ์ สินมา 42 : Doppelganger 213
43. นาย ประเสริฐ เหล่าเจริญกิจชัย 35 : Doppelganger 825
44. นาย นันทวัชร์ ขัติยหล้า 42 : Fuji Stratos R
45. นาย อุเทน วงค์ประดิษฐ์ 39 : Fuji Olympic (วินเทจ)
46. นาง สุทธิรักษ์ วงค์ประดิษฐ์ 39 : Doppelganger D12
47. นาย อนุสรณ์ อุทัยพงษ์ 38 : Fuji Touring 2013
48. นาย ณรงค์ศักดิ์ มีวุฒิดี 32 : Doppelganger fx06
49. นาย นันทภพ ศรีทัศนการ 33 : Fuji nevada 1.3
50. นาย วรวุฒิ วงษ์สวัสดิ์ 27 ปี : Doppelganger 822
51. นายกำแหง นิลกำแหง 35 : Fuji
52. น.ส. อังศุมารินทร์ ชลธนานารถ 37 : Fuji


รูปภาพ

--------------------------------------
สมัครเข้าร่วมทริปโดยการ Comment ที่ภาพนี้หรือ
viewtopic.php?f=57&t=688100

โดยระบุ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, อายุ, รถและรุ่นที่ใช้ (สงวนสิทธิ์เฉพาะ Fuji, Doppelganger, Tange, Pacific, Carraro, Tiger) เพื่อใช้ทำประกันอุบัติเหตุฟรี! สำหรับผู้ร่วมทริปทุกท่าน

--------------------------------------


FUJI Lifestyle Trip
6 ปั่นล้านเปลี่ยน ครั้งที่ 2 "ปั่นมุดเมือง" (ทริปปิด)
ระยะทางรวม 42 km


นำทริปโดย คุณนนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล(คุณแนน Bangkok Bicycle Campaign)

สถานที่ : Interbike Studio ถนนเย็นอากาศ ซอย 1 (แผนที่ http://goo.gl/DjlYa)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
เวลา: 09.00-17.30น.
**กำหนดการ วันที่ 12/5/56**
08.30น. - พร้อมเพรียงกัน ณ Interbike Studio (แผนที่ http://goo.gl/DjlYa)

08.45น. - แชร์ประสบการณ์ปั่นของเส้นทางในทริปครั้งนี้ โดยคุณนนลนีย์

09.00-12.00น. - ล้อหมุนออกเดินทาง มุ่งหน้ามุดเมือง (START ที่ Interbike Studio-สะพานพุทธ-ปากคลองตลาด-มูลนิธีเผยแผ่คุณธรรมฯ
เพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ-วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู-ท่าพระ-เพชรเกษม-บ้านศิลปิน)

12.00-13.30น. - เยี่ยมชมศิลปะความงดงามของวัดกำแพง วิธีชีวิตชาวบ้านริมคลองบางหลวง แวะชมเจดีย์เก่าแก่กลางบ้านศิลปิน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


---กรณีได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก---
14.00-14.30น. ชมการแสดงหุ่นละครเล็กที่หาดูได้ยาก
15.00น. ออกเดินทางจากบ้านศิลปิน
16.00น. แวะทานซาลาเปาโบราณ(ตลาดสำเพ็ง)
17.30น. ถึงที่หมายแยกย้ายที่ Interbike Studio

---กรณีไม่ได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก---
13.30น. ออกเดินทางจากบ้านศิลปิน 14.00-14.30
14.30น. แวะทานซาลาเปาโบราณ(ตลาดสำเพ็ง)
15.00น. แวะชมวิว 360 องศาที่ River view guest house
16.00น. เดินทางออกจาก River view guest house
17.30น. ถึงที่หมายแยกย้ายที่ Interbike Studio

หมายเหตุ เนื่องจากทางบ้านศิลปินมีงานแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะหุ่นละครเล็กนอกสถานที่อยู่เป็นประจำจึงไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

**รายละเอียดทริป**
ได้ฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญ โดยคุณนนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล ที่มีแรงบันดาลใจในการปั่นจักรยาน พร้อมแชร์ประสพการณ์ในทริปครั้งนี้
และเที่ยวชมสถานที่ ที่มี"กลิ่นไอของอดีต"มาอย่างยาวนาน ที่บ้านศิลปิน

**เงื่อนไขและการบริการสำหรับผู้ร่วมทริป**
1.เป็นทริปปิดสำหรับลุกค้าที่ใช้จักรยานแบรนด์ Fuji, Doppelganger, Pacific cycle, Tiger, Tange, ฯลฯที่ทางบริษัท พีทูวี กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่าย
2.เนื่องจากมีข้อจำกัดของเส้นทาง และเพื่อความสะดวกในการดูแลผู้เข้าร่วมทริป ให้เกิดความปลอดภัย ทำให้ต้องจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น
3.เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
4. เพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ มีทำประกันภัยให้ฟรีสำหรับผู้ทีมาร่วมทริป กรณีลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่แจ้งหมายกำหนดการ
5. สามารถสมัครเข้าร่วมทริปได้ที่
Comment ที่ภาพนี้หรือ viewtopic.php?f=57&t=688100
6. ทริปนี้เป็น Exclusive Trip และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

**เตรียมความพร้อมกันก่อนออกเดินทาง**
1.ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายให้เหมาะสม,สวมหมวกนิรภัยและงดการใส่รองเท้าแตะ
2.ทริปนี้ไม่เน้นความเร็ว แต่จะต้องอาศัยทักษะในการควบคุมรถจักรยาน เนื่องจากเป็นเส้นทางขนาดเล็ก
3.ก่อนออกทริปจะต้องเตรียมน้ำดื่มใส่กระติกให้เพียงพอ เนื่องจากระหว่างทางปั่นเป็นเส้นทางแคบอาจจะไม่สะดวกบริการน้ำในบางจุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิทยา : 085-045-5030
คุณประพันธ์ : 089-810-0537

หรือ http://www.facebook.com/interbikethailand
แก้ไขล่าสุดโดย Interbike_TH_MKT เมื่อ 30 เม.ย. 2013, 01:27, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com

Re: [12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 26 เม.ย. 2013, 21:10

FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com


Re: [12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 27 เม.ย. 2013, 12:31

ภาพ Survey Trip บางส่วนครับ
Trip นี้ไม่เน้นแรง เน้นมุดอย่างเดียว ^^
ดูทั้งหมดได้ที่ http://www.facebook.com/interbikethailand


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com

Re: [12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 28 เม.ย. 2013, 00:38

--- อัพเดทรายชื่อผู้ร่วมทริป ---
6 ปั่นล้านเปลี่ยนครั้งที่ 2 "ปั่นมุดเมือง" วันที่ 12 พ.ค. 2556
นำทริปโดย คุณแนน แห่ง Bangkok Bicycle Campaign

1. น.ส.อัจฉราภรณ์ สุริยาประเสริฐ 29 : Doppelganger 215
2. น.ส.วีญารัตน์ เพชรธงไชย 29 : Doppelganger 213
3. น.ส.ฤทัย ศุทธาดิศัย 33 : Doppelganger 214
4. น.ส.นิสาชล โพธิ์เจริญ 37 : Doppelganger 215
5. นาย กีรติ สิทธิประเสริฐ 37 : Doppelganger825
6. น.ส.ปิยาภรณ์ ทับทิม 29 : Fuji Absolute S
7. น.ส.ณัชชา ศศิมณฑล 31 : Doppelganger 260
8. นาย สิทธิโชค พหลพิพัฒน์ครับ 36 : Doppelganger 215
9. นาย ภาสกร บรรดาศักดิ์ 35 : Doppelganger 823
10. นาย สุทธิ ญาณวรุตม์วงศ์ 27 : Doppelganger 823
11. น.ส. ประพิณ สุพรรณวัฒนชัย 43 : Doppelganger
12. นาย เกรียง สุพรรณวัฒนชัย 48 : Fuji
13. นาย วิชิต ศิริชนะทรัพย์ 28 : Fuji Barracuda
14. น.ส.วัชรัตน์ อัมหิรัญ 28 : Fuji Absolute s
15. นาย ปิยะบุตร ตรีธารทิพย์ 26 : Fuji Pallete
16. นส. วรางคณา จำปาทอง 37 : Fuji Pallete
17. นาย สุจิลักษณ์ บุณยโพธิ์ 49 : Tiger MC
18. นาย วสิน ศิริพรประสาร 39 : Fuji Barracuda
19. น.ส. พรวิมล สีเขียว 38 : Fuji Absolute S
20. นส. จันทิมา กอบรรณสิริ 46 : Fuji Absolute
21. นาย สิทธิศักดิ๋ิ ศรีสัมฤทธิ์ 48 : Doppelganger FX05
22. นาย วิสิทธิ์ พชรธนสาร 48 : Fuji Baracuda R
23. นาย อดุลย์ สืบยุบล 33 : Fuji palette
24. นาย ศรัณย์ เปรมประเสริฐ 31 : Tange Drop bar Limited
25. นาย วัชรพงษ์ แสงมณี 31 : Doppelganger 260
26. น.ส. วัชรีย์ แก้วจุฬา 31 : Doppelganger 260
27. นาย จรุง อินทร์กลัด 32 : Fuji Tahoe4
28. นาย กฤษณ์ ภักดีภัทรพันธุ์ 32 ปี : Fuji Absolute S
FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com

Re: [12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 29 เม.ย. 2013, 11:29


3 ที่สุดท้ายย
-------
รายชื่อผู้ร่วมทริป 6 ปั่นล้านเปลี่ยนครั้งที่ 2
อัพเดทวันที่ 29/4/56 3:29 (47/50 ท่าน)
-------

1. น.ส.อัจฉราภรณ์ สุริยาประเสริฐ 29 : Doppelganger 215
2. น.ส.วีญารัตน์ เพชรธงไชย 29 : Doppelganger 213
3. น.ส.ฤทัย ศุทธาดิศัย 33 : Doppelganger 214
4. น.ส.นิสาชล โพธิ์เจริญ 37 : Doppelganger 215
5. นาย กีรติ สิทธิประเสริฐ 37 : Doppelganger825
6. น.ส.ปิยาภรณ์ ทับทิม 29 : Fuji Absolute S
7. น.ส.ณัชชา ศศิมณฑล 31 : Doppelganger 260
8. นาย สิทธิโชค พหลพิพัฒน์ครับ 36 : Doppelganger 215
9. นาย ภาสกร บรรดาศักดิ์ 35 : Doppelganger 823
10. นาย สุทธิ ญาณวรุตม์วงศ์ 27 : Doppelganger 823
11. น.ส. ประพิณ สุพรรณวัฒนชัย 43 : Doppelganger
12. นาย เกรียง สุพรรณวัฒนชัย 48 : Fuji
13. นาย วิชิต ศิริชนะทรัพย์ 28 : Fuji Barracuda
14. น.ส.วัชรัตน์ อัมหิรัญ 28 : Fuji Absolute s
15. นาย ปิยะบุตร ตรีธารทิพย์ 26 : Fuji Pallete
16. นส. วรางคณา จำปาทอง 37 : Fuji Pallete
17. นาย สุจิลักษณ์ บุณยโพธิ์ 49 : Tiger MC
18. นาย วสิน ศิริพรประสาร 39 : Fuji Barracuda
19. น.ส. พรวิมล สีเขียว 38 : Fuji Absolute S
20. นส. จันทิมา กอบรรณสิริ 46 : Fuji Absolute
21. นาย สิทธิศักดิ๋ิ ศรีสัมฤทธิ์ 48 : Doppelganger FX05
22. นาย วิสิทธิ์ พชรธนสาร 48 : Fuji Baracuda R
23. นาย อดุลย์ สืบยุบล 33 : Fuji palette
24. นาย ศรัณย์ เปรมประเสริฐ 31 : Tange Drop bar Limited
25. นาย วัชรพงษ์ แสงมณี 31 : Doppelganger 260
26. น.ส. วัชรีย์ แก้วจุฬา 31 : Doppelganger 260
27. นาย จรุง อินทร์กลัด 32 : Fuji Tahoe4
28. นาย กฤษณ์ ภักดีภัทรพันธุ์ 32 : Fuji Absolute S
29. นาย นพพล เจดีย์แปง 25 : Fuji Stratos R 2013
30. น.ส. สาวิตรี อี้รักษา 24 : Doppelganger 403
31. นาย โตมร ศุขปรีชา : Fuji Stratos
32. น.ส. พัชราภรณ์ รุจิกาญจนพิสุทธิ์ 24 : Doppelganger 413
33. นาย วศิระ สันธนากร 31 : Doppelganger 403
34. นาย วรุฒม์ นาคนาเกร็ด 27 : Doppelganger 215
35. นาย คารม เตชะธรารักษ์ 28 : Fuji Absolute S
36. น.สพ. ศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา 33 :Fuji touring 2011
37. สพ.ญ. จิตรลดา วสุวัต 30 : Fuji absolute s
38. นาย สุธรรรม ธรรมรงค์วิทย์ 36 : Fuji Touring
39. น.ส. ปัทมาภรณ์ ประสมทรัพย 34 : Fuji comet R
40. นส. ธิติมา เขียวพุ่มพวง 31 : Fuji Comet
41. นส. โสภณา เพียรสัมฤทธิ์ 40 : Fuji Newest 2.0
42. นาย ธีรพงษ์ สินมา 42 : Doppelganger 213
43. นาย ประเสริฐ เหล่าเจริญกิจชัย 35 : Doppelganger 825
44. นาย นันทวัชร์ ขัติยหล้า 42 : Fuji Stratos R
45. นาย สุธรรรม ธรรมรงค์วิทย์ 36 : FUJI Touring
46. นาย อุเทน วงค์ประดิษฐ์ 39 : Fuji Olympic (วินเทจ)
47. นาง สุทธิรักษ์ วงค์ประดิษฐ์ 39 : Doppelganger D12
FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com

Re: [12 พ.ค. 2556] ฟูจิ 6 ปั่น ล้าน เปลี่ยน ครั้งที่ 2 - ปั่นมุดเมือง (ทริปปิด)

โพสต์ โดย Interbike_TH_MKT » 30 เม.ย. 2013, 01:26

ประกาศ ประกาศ!

ตอนนี้ทริป 6 ปั่นล้านเปลี่ยน ครั้งที่ 2 "ปั่นมุดเมือง" วันที่ 12 พ.ค. 2556 ได้มีผู้สมัครมาครบจำนวนแล้ว โดยมีรายชื่อทั้งหมดดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุล เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุฟรี ให้ทุกท่านนะครับ
**สำหรับผู้ที่สนใจแต่ลงชื่อไม่ทัน หรือไม่สะดวกในวันนั้น ต้องการให้จัดอีกครั้งหนึ่ง สามารถลงชื่อเช็คจำนวนกันคร่าวๆได้ที่คอมเม้นท์นี่เลยครับ หากมีจำนวนมากพอ อาจจะเปิดรอบพิเศษได้ครับ :D**

---------------
Update รายชื่อ 29/4/56 15:13 (51/50 ท่าน)
------------------
1. น.ส.อัจฉราภรณ์ สุริยาประเสริฐ 29 : Doppelganger 215
2. น.ส.วีญารัตน์ เพชรธงไชย 29 : Doppelganger 213
3. น.ส.ฤทัย ศุทธาดิศัย 33 : Doppelganger 214
4. น.ส.นิสาชล โพธิ์เจริญ 37 : Doppelganger 215
5. นาย กีรติ สิทธิประเสริฐ 37 : Doppelganger825
6. น.ส.ปิยาภรณ์ ทับทิม 29 : Fuji Absolute S
7. น.ส.ณัชชา ศศิมณฑล 31 : Doppelganger 260
8. นาย สิทธิโชค พหลพิพัฒน์ครับ 36 : Doppelganger 215
9. นาย ภาสกร บรรดาศักดิ์ 35 : Doppelganger 823
10. นาย สุทธิ ญาณวรุตม์วงศ์ 27 : Doppelganger 823
11. น.ส. ประพิณ สุพรรณวัฒนชัย 43 : Doppelganger
12. นาย เกรียง สุพรรณวัฒนชัย 48 : Fuji
13. นาย วิชิต ศิริชนะทรัพย์ 28 : Fuji Barracuda
14. น.ส.วัชรัตน์ อัมหิรัญ 28 : Fuji Absolute s
15. นาย ปิยะบุตร ตรีธารทิพย์ 26 : Fuji Pallete
16. นส. วรางคณา จำปาทอง 37 : Fuji Pallete
17. นาย สุจิลักษณ์ บุณยโพธิ์ 49 : Tiger MC
18. นาย วสิน ศิริพรประสาร 39 : Fuji Barracuda
19. น.ส. พรวิมล สีเขียว 38 : Fuji Absolute S
20. นส. จันทิมา กอบรรณสิริ 46 : Fuji Absolute
(สละสิทธิ์) 21. นาย สิทธิศักดิ๋ิ ศรีสัมฤทธิ์ 48 : Doppelganger FX05
22. นาย วิสิทธิ์ พชรธนสาร 48 : Fuji Baracuda R
23. นาย อดุลย์ สืบยุบล 33 : Fuji palette
24. นาย ศรัณย์ เปรมประเสริฐ 31 : Tange Drop bar Limited
25. นาย วัชรพงษ์ แสงมณี 31 : Doppelganger 260
26. น.ส. วัชรีย์ แก้วจุฬา 31 : Doppelganger 260
27. นาย จรุง อินทร์กลัด 32 : Fuji Tahoe4
28. นาย กฤษณ์ ภักดีภัทรพันธุ์ 32 : Fuji Absolute S
29. นาย นพพล เจดีย์แปง 25 : Fuji Stratos R 2013
30. น.ส. สาวิตรี อี้รักษา 24 : Doppelganger 403
31. นาย โตมร ศุขปรีชา : Fuji Stratos
32. น.ส. พัชราภรณ์ รุจิกาญจนพิสุทธิ์ 24 : Doppelganger 413
33. นาย วศิระ สันธนากร 31 : Doppelganger 403
34. นาย วรุฒม์ นาคนาเกร็ด 27 : Doppelganger 215
35. นาย คารม เตชะธรารักษ์ 28 : Fuji Absolute S
36. น.สพ. ศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา 33 :Fuji touring 2011
37. สพ.ญ. จิตรลดา วสุวัต 30 : Fuji absolute s
38. นาย สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์ 36 : Fuji Touring
39. น.ส. ปัทมาภรณ์ ประสมทรัพย 34 : Fuji comet R
40. นส. ธิติมา เขียวพุ่มพวง 31 : Fuji Comet
41. นส. โสภณา เพียรสัมฤทธิ์ 40 : Fuji Newest 2.0
42. นาย ธีรพงษ์ สินมา 42 : Doppelganger 213
43. นาย ประเสริฐ เหล่าเจริญกิจชัย 35 : Doppelganger 825
44. นาย นันทวัชร์ ขัติยหล้า 42 : Fuji Stratos R
45. นาย อุเทน วงค์ประดิษฐ์ 39 : Fuji Olympic (วินเทจ)
46. นาง สุทธิรักษ์ วงค์ประดิษฐ์ 39 : Doppelganger D12
47. นาย อนุสรณ์ อุทัยพงษ์ 38 : Fuji Touring 2013
48. นาย ณรงค์ศักดิ์ มีวุฒิดี 32 : Doppelganger fx06
49. นาย นันทภพ ศรีทัศนการ 33 : Fuji nevada 1.3
50. นาย วรวุฒิ วงษ์สวัสดิ์ 27 ปี : Doppelganger 822
51. นายกำแหง นิลกำแหง 35 : Fuji
52. น.ส. อังศุมารินทร์ ชลธนานารถ 37 : Fuji
FACEBOOK CLICK!--> Fuji, Doppelganger, Pacific Cycle, Tange, Swift Carbon, Kestrel, Lintaman, Vuelta, Woho, Carraro, Oval <--
>>> ต้องการสอบถามรุ่น ราคา ไซส์ ขอเชิญที่กระทู้นี้ได้เลยครับ >>> คลิก!! หรืออีเมล์ info[at]interbikethailand.com


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน