กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย ธานินทร์๙๙ » 23 พ.ย. 2012, 08:42

เชิญอ่านข่าวจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเองครับ:

http://www.thaigov.go.th/th/governmenta ... -2555.html

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม 5 ธันวาคม 2555

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 เวลา 10.30 น.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 ครั้งที่ 1/2555 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ สำนักพระราชวัง กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองทัพภาคที่ 1 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต โดยจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00 น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล และผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้เตรียมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นข่าวที่น่ายินดีและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จออก มหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนัตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ประชาชนคนไทยจะได้เฝ้าฯ ชมพระบารมีและร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สำหรับการ เตรียมความพร้อมในส่วนของรัฐบาลได้มีการเตรียมการอย่างดีที่สุด มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมชื่นชมพระบารมี รวมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณท้องสนามหลวง อาทิ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ การทำบุญตักบาตร การจัดพิธีอุปสมบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น

นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวถึงการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ว่า จะปฏิบัติคล้ายคลึงกับการออกมหาสมาคมครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับประชาชนคนไทย เพราะพื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งต่อเนื่องกับพระที่นั่งอนันตสมาคม มีความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากผู้ที่มาเฝ้าชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคลบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าต่อเนื่องจนถึงถนนราชดำเนินนอกแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อต่างๆ จะดำเนินการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชม และรายงานไปยังสื่อต่างประเทศด้วย

สำหรับการแต่งกาย ที่ประชุมมีความเห็นว่า อยากเชิญชวนผู้ที่มาเฝ้าชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคล ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องจากวันเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันจันทร์ ซึ่งเป็นสีเหลือง และเป็นสีประจำของพระมหากษัตริย์ไทยมาเนิ่นนาน หากประชาชนมีความพร้อมและสะดวก ขอให้มาร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนการอำนวยความสะดวกนั้น ได้เตรียมการดูแลอย่างรอบคอบ ทั้งการจราจร การแพทย์ เครื่องดื่มและอาหาร ทางหน่วยงานราชการจะอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด และเตรียมธงที่จะโบกถวายพระพรชัยมงคลมอบให้ผู้มาเข้าร่วม ซึ่งเป็นธงพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และธงชาติ ตามแนวที่เคยปฏิบัติมา

--------------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก


βlue$ushi™ เขียน:
จึงเพิ่มกิจกรรมในวันที่ ๕ ด้วยนะครับ
นัดพบที่ท่าน้ำวัดราชาฯ ๙.๐๐ น. ล้อหมุนไปร่วมถวายพระพรที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม
นัดกันเยอะๆ ตั้งขบวนจักรยานเป็นขบวนใหญ่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าจะดีนะครับ

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย βlue$ushi™ » 23 พ.ย. 2012, 15:12

อ.ดำ เขียน:ถึงเสือบลู จำนวนสมาชิกสายอีสานใต้ไม่เกินนี้ครับ กลัวแต่จะมีต้องขอถอนตัวเพราะติดธุระด่วนกันซะมากกว่า :lol: ยังกังวลนิดๆช่วงเข้ากทม.เท่านั้นจ้า
ช่วงวังน้ำเขียวมาบางคล้าได้ที่นอนแล้วครับ ได้เสือไฝจากบางคล้าเป็นธุระแนะนำให้นอนพักที่พนมสารคามครับ ขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้

เส้นทางประมาณนี้ไม๊ครับ...เผื่อมาใครจะดักร่วมขบวนระหว่างทาง
http://tinyurl.com/aaz6km7

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย βlue$ushi™ » 23 พ.ย. 2012, 15:15

ธานินทร์๙๙ เขียน:เชิญอ่านข่าวจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเองครับ:

http://www.thaigov.go.th/th/governmenta ... -2555.html

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม 5 ธันวาคม 2555

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 เวลา 10.30 น.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 ครั้งที่ 1/2555 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย อาทิ สำนักพระราชวัง กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองทัพภาคที่ 1 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต โดยจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00 น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล และผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ รัฐบาลจึงเห็นสมควรให้เตรียมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นข่าวที่น่ายินดีและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จออก มหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนัตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ประชาชนคนไทยจะได้เฝ้าฯ ชมพระบารมีและร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สำหรับการ เตรียมความพร้อมในส่วนของรัฐบาลได้มีการเตรียมการอย่างดีที่สุด มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมชื่นชมพระบารมี รวมทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย การให้บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณท้องสนามหลวง อาทิ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ การทำบุญตักบาตร การจัดพิธีอุปสมบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นต้น

นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวถึงการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ว่า จะปฏิบัติคล้ายคลึงกับการออกมหาสมาคมครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับประชาชนคนไทย เพราะพื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งต่อเนื่องกับพระที่นั่งอนันตสมาคม มีความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากผู้ที่มาเฝ้าชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคลบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าต่อเนื่องจนถึงถนนราชดำเนินนอกแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อต่างๆ จะดำเนินการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชม และรายงานไปยังสื่อต่างประเทศด้วย

สำหรับการแต่งกาย ที่ประชุมมีความเห็นว่า อยากเชิญชวนผู้ที่มาเฝ้าชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคล ให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องจากวันเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันจันทร์ ซึ่งเป็นสีเหลือง และเป็นสีประจำของพระมหากษัตริย์ไทยมาเนิ่นนาน หากประชาชนมีความพร้อมและสะดวก ขอให้มาร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนการอำนวยความสะดวกนั้น ได้เตรียมการดูแลอย่างรอบคอบ ทั้งการจราจร การแพทย์ เครื่องดื่มและอาหาร ทางหน่วยงานราชการจะอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด และเตรียมธงที่จะโบกถวายพระพรชัยมงคลมอบให้ผู้มาเข้าร่วม ซึ่งเป็นธงพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และธงชาติ ตามแนวที่เคยปฏิบัติมา

--------------------------------------

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก


βlue$ushi™ เขียน:
จึงเพิ่มกิจกรรมในวันที่ ๕ ด้วยนะครับ
นัดพบที่ท่าน้ำวัดราชาฯ ๙.๐๐ น. ล้อหมุนไปร่วมถวายพระพรที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม
นัดกันเยอะๆ ตั้งขบวนจักรยานเป็นขบวนใหญ่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าจะดีนะครับ

ขอบคุณครับ...พวกเรานี่แหละครับ ต้องช่วยกัน ปชส ช่วยกันแชร์ครับ :mrgreen:

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย อ.ดำ » 24 พ.ย. 2012, 00:27

http://tinyurl.com/aaz6km7
แม่นแล่วเสือบลูเส้นทางนี้เลย ส่วนช่วงวังน้ำเขียวแล้วแต่สภาพนักปั่นว่าจะไปได้ตามเป้าแค่ไหน ระยะทางไม่ล้อคเป๊ะๆ :mrgreen: ตัวผมเองบันทึกขอผอ.ไปแล้วเรื่องยังไม่ออกมาเลย แต่ไม่มีปัญหาเราจะไปทุกปีอยู่แล้ว อย่างมากก็ลาป่วย :lol: :lol: :lol: ช่วงนี้ร่างกายรู้สึกแปลกๆไม่ฟิตเลย :oops:

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 25 พ.ย. 2012, 12:37

*..สวัสดีครับ อ.ดำ .. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจากต่างจังหวัดที่จะปั่นเข้ามาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๕ ด้วยครับ

..สำหรับผมปีนี้ทำได้เพียงส่งใจไปเป็นกำลังใจเท่านั้น ไม่สามารถไปร่วมปั่นกับสายหนึ่งใดได้ เนื่องจาก "แม่บ้าน" ป่วย

..คิดว่าจะหาโอกาสไปรับท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ ฯ ที่จะปั่นจากวัดป่าลานหินตัด ต.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สักระยะหนึ่ง ยังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือเปล่า?
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย HuggyBeary » 25 พ.ย. 2012, 13:08

เส้นทางตามนี้ครับลุงเนตร ลุงสะดวกตรงไหนเรียนเชิญนะครับ ช่วงเส้นจากบางคล้ามาจะหาเส้นทางเข้า ไปทะลุทางลาดกระบังเอา(เคยปั่นกลับมากับเจ้าโอ๊ต แต่จำเส้นทางไม่ได้ เด๊วถึงแล้วคงนึกออก)

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย HuggyBeary » 25 พ.ย. 2012, 13:11

เส้นทางตามนี้ครับลุงเนตร ลุงสะดวกตรงไหนเรียนเชิญนะครับ ช่วงเส้นจากบางคล้ามาจะหาเส้นทางเข้า ไปทะลุทางลาดกระบังเอา
(ตอนนั้นเคยปั่นกลับมากับเจ้าโอ๊ต แต่จำเส้นทางไม่ได้ เด๊วถึงแถวๆนั้นแล้วคงนึกออก)

[googlemap=https://maps.google.co.th/maps?saddr=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97&daddr=13.6098548,100.9373236+to:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99+9+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&hl=th&ie=UTF8&ll=13.822078,101.307678&spn=0.774769,1.234589&sll=13.822078,101.04538&sspn=0.774769,1.757813&geocode=FUcx2wAdy_UkBiFLIierRtL9AylPSfaytT4aMTFLIierRtL9Aw%3BFX6rzwAday4EBiktjptQ4UAdMTF_aaDm_Pc4XA%3BFVA00gAdmpH9BSHGGk14tbs8zSl16iwlZ5niMDHGGk14tbs8zQ&oq=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2&t=h&mra=dpe&mrsp=1&sz=10&via=1&z=10]เส้นทางเข้ากรุงฯของหลวงพ่อ[/googlemap]

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย อ.ดำ » 25 พ.ย. 2012, 22:21

ขอบคุณลุงเนตรที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับ
ทางวัดลานหินตัดเข้ากทม.เริ่มปั่นวันที่เท่าไหร่เสือธี ดูกำหนดเข้ากทม. 5 ธ.ค.น่าจะใกล้เคียงกันกับสายอีสานใต้นะ
วันนี้ไปร่วมปั่นไปทำบุญกับเสือซิงๆเกือบถึงอ.ตระการฯ เลยคุยปรับแผนปั่นไปด้วยเป็น
วันที่ 29 บ่ายสามที่ศรีสะเกษมีพิธีปล่อยขบวนโดยท่านนายกเทศมนตรีฯแล้วทั้งทีมไปกินไก่ย่างและค้างที่อ.ห้วยทับทันซะเลย อ.เสรีจากอำนาจเจริญก็จะหนักกว่าเพื่อนต้องปั่นวันแรกเกือบ 180 กม. อุบลได้ร้อยนิดๆ ศรีสะเกษได้แค่ 40 กม. ส่วนน้องอ๊อฟจากพนมไพรยังไม่ระบุเส้นทางมาร่วม แต่น่าจะเปลี่ยนจากที่จะไปเริ่มที่อำนาจฯเป็นตัดเข้ามาศรีสะเกษแทน ส่วนสมาชิกใหม่จากขอนแก่นยังไมได้ประสานเข้ามา
วันที่ 30 คุยกันว่าถ้าไปถึงนางรองได้จะดีมาก :lol:
วันที่ 1 นอนสูดโอโซนที่วังน้ำเขียว ถ้าไหวลุงสุพรรณชวนค้างที่ทับลาน :o
วันที่ 2 ค้างที่พนมสารคาม ตามคำแนะนำ ของเจ้าถิ่น หรืออาจโลภมากไหลไปนอนวัดแถวๆบางคล้า
วันที่ 3 น่าจะถึงวัดราชาฯก่อนมืด (ถ้าไม่พาพวกหลงกรุงเทพฯซะก่อน :mrgreen: )

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย HuggyBeary » 25 พ.ย. 2012, 23:34

อ.ดำ เขียน:ขอบคุณลุงเนตรที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับ
ทางวัดลานหินตัดเข้ากทม.เริ่มปั่นวันที่เท่าไหร่เสือธี ดูกำหนดเข้ากทม. 5 ธ.ค.น่าจะใกล้เคียงกันกับสายอีสานใต้นะ
วันนี้ไปร่วมปั่นไปทำบุญกับเสือซิงๆเกือบถึงอ.ตระการฯ เลยคุยปรับแผนปั่นไปด้วยเป็น
วันที่ 29 บ่ายสามที่ศรีสะเกษมีพิธีปล่อยขบวนโดยท่านนายกเทศมนตรีฯแล้วทั้งทีมไปกินไก่ย่างและค้างที่อ.ห้วยทับทันซะเลย อ.เสรีจากอำนาจเจริญก็จะหนักกว่าเพื่อนต้องปั่นวันแรกเกือบ 180 กม. อุบลได้ร้อยนิดๆ ศรีสะเกษได้แค่ 40 กม. ส่วนน้องอ๊อฟจากพนมไพรยังไม่ระบุเส้นทางมาร่วม แต่น่าจะเปลี่ยนจากที่จะไปเริ่มที่อำนาจฯเป็นตัดเข้ามาศรีสะเกษแทน ส่วนสมาชิกใหม่จากขอนแก่นยังไมได้ประสานเข้ามา
วันที่ 30 คุยกันว่าถ้าไปถึงนางรองได้จะดีมาก :lol:
วันที่ 1 นอนสูดโอโซนที่วังน้ำเขียว ถ้าไหวลุงสุพรรณชวนค้างที่ทับลาน :o
วันที่ 2 ค้างที่พนมสารคาม ตามคำแนะนำ ของเจ้าถิ่น หรืออาจโลภมากไหลไปนอนวัดแถวๆบางคล้า
วันที่ 3 น่าจะถึงวัดราชาฯก่อนมืด (ถ้าไม่พาพวกหลงกรุงเทพฯซะก่อน :mrgreen: )


กราบสวัสดีอาจารย์ดำที่เคารพ ;)
ตั้งใจจะปั่นเส้นทางตามที่ส่งลิงค์ด้านบน(กดดูนะครับ)วันเวลาหรือที่พักตอนนี้ยังไม่ได้มารค์จุดไว้(แต่ออกตัววันที่ สามสิบ) ต้องดูกำลังของคณะก่อนว่าไหวกันแค่ไหนต่อวัน ส่วนเรื่องการปั่นรวมกันนี้ผมกะไว้ว่าคงยาก เพราะติดอยู่สองปัญหาที่ทำให้ร่วมทริปกันลำบาก คือความเร็วของกลุ่มผม และ ยาคลายเส้นหลังปั่นกันแต่ละวัน(คงให้งดไม่ได้แน่) เลยกะไม่ได้ว่าจะถึงที่ไหนตอนไหน เพราะปกติจะปั่นกันแบบว่า ถึงห้าโมงเย็นที่ไหน ก็หาวัดใกล้สุดแวะพัก แต่ยังไงจะติดตามการเดินทางของกลุ่มอิสานใต้ทุกท่านนะครับ ฝากขออภัยทุกท่านด้วยที่ปีนี้ผมไม่ได้ปั่นไปรับพี่น้องชาวอิสาน

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย อ.ดำ » 26 พ.ย. 2012, 11:47

:lol: รับแซบครับเสือธี ของขมๆบางอย่างกินน้อยๆก็เป็นยารักษานะ(แผนโบราณ)
ช่วยเอารูปจักรยานของพระอาจารย์ที่โมดิฟายแล้วมาโชว์หน่อย ปั่นจักรยานธรรมดาจากบุรีรัมย์ถึง กทม.นี่ไม่ใช่งานง่ายเลย :mrgreen:

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย βlue$ushi™ » 26 พ.ย. 2012, 12:50

อ.ดำ เขียน::lol: รับแซบครับเสือธี ของขมๆบางอย่างกินน้อยๆก็เป็นยารักษานะ(แผนโบราณ)
ช่วยเอารูปจักรยานของพระอาจารย์ที่โมดิฟายแล้วมาโชว์หน่อย ปั่นจักรยานธรรมดาจากบุรีรัมย์ถึง กทม.นี่ไม่ใช่งานง่ายเลย :mrgreen:

พระอาจารย์ใช้คันนี้ปั่นมาครับ :mrgreen:
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ » 26 พ.ย. 2012, 22:01

เรียนน้าเป็ดครับ รบกวนสองเรื่อง น้าเป็ด หรือพี่น้องท่านใดตอบได้นะครับ
1. สอบถามหาคนนำคณะของผม จากอยุธยา ไปที่ลานพระรูปครับ ตกลง เป็นคุณทีหรือไม่
2. ผมอยากสอบถามรถไฟ ที่สามารถขนคน และจักรยาน จากหัวลำโพง ไปกาญจนบุรี ช่วงสี่โมงเย็น ของวันที่ 4 พอจะมีไหมครับ คณะผมจะเดินทางไปจบทริปที่จ.กาญจนบุรีครับ.
ขอบคุณครับ

Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 27 พ.ย. 2012, 07:40

ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ เขียน:เรียนน้าเป็ดครับ รบกวนสองเรื่อง น้าเป็ด หรือพี่น้องท่านใดตอบได้นะครับ
1. สอบถามหาคนนำคณะของผม จากอยุธยา ไปที่ลานพระรูปครับ ตกลง เป็นคุณทีหรือไม่
2. ผมอยากสอบถามรถไฟ ที่สามารถขนคน และจักรยาน จากหัวลำโพง ไปกาญจนบุรี ช่วงสี่โมงเย็น ของวันที่ 4 พอจะมีไหมครับ คณะผมจะเดินทางไปจบทริปที่จ.กาญจนบุรีครับ.
ขอบคุณครับ


..ตอบ ข้อ ๒ - ดูจากตารางเดินรถ มีรถไฟไป จ.กาญจนบุรี ดังนี้

(เที่ยวไป)
- ออกจากสถานีธนบุรี เวลา ๐๗.๕๐ น. ถึง สถานีกาญจนบุรี เวลา ๑๐.๓๕ น. ถึงสถานีต้ำตก เวลา ๑๒.๓๕ น.

- ออกจากสถานีธนบุรี เวลา ๑๓.๕๕ น. ถึง สถานีกาญจนบุรี เวลา ๑๖.๒๖ น. ถึงสถานีน้ำตก เวลา
๑๘.๓๐ น.

(เที่ยวกลับ)
- ออกจากสถานีน้ำตก เวลา ๐๕.๒๐ น. ถึง สถานีกาญจนบุรี เวลา ๐๗.๑๙ น. ถึงสถานีธนบุรี เวลา ๑๐.๒๕ น.

- ออกจากสถานีต้ำตก เวลา ๑๒.๕๕ น. ถึง สถานีกาญจนบุรี เวลา ๑๔.๔๘ น. ถึงสถานีธนบุรี เวลา ๑๗.๔๐ น.

เท่านั้น.(สอบถามการเดินทาง โทร.๑๖๙๐ ๒๔ ช.ม.)

(..คุณ "ที" นำขบวนหลวงพ่อสมบูรณ์ ฯ ปั่นจากวัดป่าลานหินตัด ต.บ้านกรวด เข้า กทม. และลุงจะไปรับช่วงหนึ่ง)
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


Re: กำหนดการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา

โพสต์ โดย ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ » 27 พ.ย. 2012, 10:12

ขอบคุณครับลุงเนตร เขามีตู้ใส่จักรยานได้ไม๊ครับ ไปขึ้นที่ฝั่งธนบุรี ไม่ต้องไปหัวลำโพงนะครับ... :P
เรียนน้าเป็ด มีหัวลากแจ่ม ๆ ลากผมและคณะรึเปล่าครับ ใกล้วันแล้ว... :P


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน