หน้า 6 จากทั้งหมด 6

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 17:26
โดย สนอง สุพรรณ1
สถานที่พักสะดวกมีทั้งรีสอร์ดใกล้ๆบริเวณจัดงาน โรงแรมในตัวอำเภอด่านช้างหรือท่านใดจะไปกางเต็นนอนในวัดทับกระดาษก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบและที่แน่ๆคือเรามีห้องน้ำรับรองท่านถึง20ห้องครับ

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:59
โดย สนอง สุพรรณ1
สนใจสมัครบัตรเครดิต ออนไลน์ ฟรี คลิ๊ก
https://www.citibank.co.th/th/apply/rew ... f55ad700b1

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:59
โดย สนอง สุพรรณ1
091 นายณัฐพล โสพน โอนแล้ว
092 นายเจริญ แพลอย โอนแล้ว
093 นายชูชาติ ถิ่นหัวเสือ รอโอน
094 นายกรีช แตงเจริญ รอจ่าย
095 นายทองอินทน์ สมน้อย รอจ่าย
096 นายอนุสรณ์ เจริญจิตต์ รอจ่าย
097 นายมานพ ทัศนสุวรรณ โอนแล้ว
098 นายพิสิษฐ์ วงศ์เวียง โอนแล้ว
099 นายสุชาติ อึ้งเจริญทรัพย์ โอนแล้ว
100 อ.แชล่ม บุญลุ่ม โอนแล้ว
101 กำนันนพ วังคัน vip
102 ประธานซ้ง สวนแตง vip
103 รองนายกสัญญา สวนแตง vip
104 อาจารย์วิเชียร ด่านช้าง vip
105 อาจารย์อุดม ทองสุข vip
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:58
โดย สนอง สุพรรณ1
รายชื่อผู้สมัคร
061 นายแสนคม ชัยยะ โอนแล้ว
062 นายไวรุ่น โพธิ์เมืองเพีย โอนแล้ว
063 นางฉลวย.มิเชล โอนแล้ว
064 นายปีแอร์.เซราด์ซองมิเชล โอนแล้ว
065 ด.ชภูชิด.ตาลพล โอนแล้ว
066 นายสมศักดิ์ พรหมเจียม โอนแล้ว
067 นายสันติ​ รุ่ง​สวัสดิ์​นุ​กุล​ โอนแล้ว
068 นางสาวทองศรี​ เพ็ง​ศิริ​ โอนแล้ว
069 นายสุมิตร ผิวดี โอนแล้ว
070 นายสุชาต บุญยม โอนแล้ว
071 นายศุภอรรถ นิ่มเจริญ โอนแล้ว
072 นายภูวิศ จันทร์ดุริยะวงศ์ โอนแล้ว
073 นายสมชาย ประสพเหมาะ โอนแล้ว
074 น.ท. เสน่ห์ แสงเพชร โอนแล้ว
075 กำนัน สุรสิทธิ์ รุ่งรัตน์พงษ์พร โอนแล้ว
076 นาย เกียรติชัย แสงเพชร โอนแล้ว
077 ด.ช.ญาณวิทย์ รุ่งรัตน์รัตนพงษ์พร โอนแล้ว
078
079 นายดำรงค์ เจิงสอง โอนแล้ว
080 นาวรุ่งทิพย์ ปิ่นวรฉัตร โอนแล้ว
081 นายจีรศักดิ์ สิงห์ถม โอนแล้ว
082 นส.บังอร สังข์ซ้อน โอนแล้ว
083 นายชาญชัย อุดมอุกฤษ์ โอนแล้ว
084 นางเยาวพา อินชา โอนแล้ว
085 นายจรุณ​ พักร​์​ผ่อง โอนแล้ว
086 อนุชา มีชำนาญ บัตร โอนแล้ว
087 ณัฐวัฒน์ พิบูลสุนทรวิภาต โอนแล้ว
088 นายพนา บุญญฤทธิ์พูลศิริ โอนแล้ว
089 นายสุทิน เทพนม โอนแล้ว
090 นายกรินทร์ สมประสงค์ โอนแล้ว

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:58
โดย สนอง สุพรรณ1
รายชื่อผู้สมัคร
031 นายสนิท เรืองศรี ok
032 นายชวลิต งามละออ โอนแล้ว
033 คุณ อรสา คอนราด โอนแล้ว
034 คุณ เกศทิพย์ ตุุ้มทับ โอนแล้ว
035 คุณ รําพึง.เจริญผล โอนแล้ว
036 ด.ชจักรกฤษ.มีอินทร์เกิด โอนแล้ว
037 นาย สมบ้ติ แจ่มมณี โอนแล้ว
038 อาจารย์ เอกพงษ์ ภิรมย์รื่น โอนแล้ว
039 อาจารย์ สามารถ รัตนโอภา โอนแล้ว
040 พ.อ.จำลอง ชนะผล โอนแล้ว
041 นายสุเทพ เครือวัลย์ โอนแล้ว
042 นางสาวรัตนา แท่งทอง โอนแล้ว
043 นางอารี เทียนเงิน โอนแล้ว
044 นายสุรศักดิ์ เหมน้อย โอนแล้ว
045 นายเหรียญชัย จั่นรัตน์ โอนแล้ว
046 นาบธรรมรัตน์ มุกดาลอย โอนแล้ว
047 นายไพรฑรูย์ คงไทย โอนแล้ว
048 นายเชาวฤทธิ์ ทองแฉล้ม โอนแล้ว
049 นายศิริศักดิ์ ทองบัง โอนแล้ว
050 นายวิเชียร แก้ววิเชียร โอนแล้ว
051 นาย นวชน กันเสนาะ รอโอน
052 นาย ณัฐชนน กันเสนาะ รอโอน
053 นายเอนก ฤาวัฒนะ โอนแล้ว
054 นายธนธร ภู่ศรีเหม โอนแล้ว
055 มณฑล องอาจ โอนแล้ว
056 นายประสาน ทองดี โอนแล้ว
057 นายประสิทธิ์ นาเมือง โอนแล้ว
058 นายขวัญยืน รชเอม รอโอน
059 ณรงค์ชัย ราชาภักดี รอโอน
060 นายกุศล หมีกุละ โอนแล้ว

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:57
โดย สนอง สุพรรณ1
รายชื่อผู้สมัครร่วมงานมีดังต่อไปนี้
001 นายทวี อู่เพชร โอนแล้ว
002 นางธัญวัลย์ จิระสุธีรักษ์ โอนแล้ว
003 นายวสันต์ สุจริต โอนแล้ว
004 นายศิลป์ชัย พุกประเสริฐ โอนแล้ว
005 นายสมชาย​ เกตุมาส​ โอนแล้ว
006 หมวดแช่ม​ บวบมี​ โอนแล้ว
007 นามธงชัย​ ภูพิชิต โอนแล้ว
008 นายยุทธพล พงษ์ศักดิ์ โอนแล้ว
009 นส ชไมพร ทับทิมทอง โอนแล้ว
010 นายคมเวช เพ็ชร​รักษ์ โอนแล้ว
011 นายวัชระ สัตบุศย์ โอนแล้ว
012 นส พุทธิพรพรรษ เตชันนท์ โอนแล้ว
013 นายเอนก ปิ่นแสง โอนแล้ว
014 นายประสูติ ปิงเมือง โอนแล้ว
015.นายสุทธิพงษ์ แก้วชมภู โอนแล้ว
016.นางรุ่งทิพย์ แก้วชมภู โอนแล้ว
017.นายประจักษ์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา โอนแล้ว
018 นายมาโนรท(หนุ่ม)หอยสังข์ทอง โอนแล้ว
019 นางรัชนี พรหมเจียม โอนแล้ว
020 นายวินอง แจ้งใจ โอนแล้ว
021 นายอภิชาติ 0952418782 โอนแล้ว
022 นายชลชัย 0850568735 โอนแล้ว
023 นายเทพดนัย ทองคำดี โอนแล้ว
024 นายธรรศ แสงพวง โอนแล้ว
025 นายชานนท์ หวังศิริ โอนแล้ว
026 นายภูมิพัฒน์ พูลสวัสดิ์ โอนแล้ว
027 นายเชาวนี มากสถิตย์ โอนแล้ว
028 นายอิษฏ์ สุบินมงคล โอนแล้ว
029 นางกัญจนา สุบินมงคล โอนแล้ว
030 ผู้พันโก๊ะ ตาคลี โอนแล้ว

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:54
โดย สนอง สุพรรณ1
เส้นทางบางส่วน

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:52
โดย สนอง สุพรรณ1
แผนที่เส้นทางปั่นรวม 47 กม
เป็นทางแทร็ค 60%
เป็นทางลาดยาง 40 %

Re: ""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 14:47
โดย สนอง สุพรรณ1
สถานที่จัดงาน วัดทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

""Suphanburi mountain bike" 23 กพ 2563

โพสต์แล้ว: 26 ธ.ค. 2019, 12:29
โดย สนอง สุพรรณ1
ขอเชิญชาวเสือภูเขาร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้
เพื่อเป็นการตอบสนองให้นักปั่นจักรยานประเภทเสือภูเขาได้มีทางปั่นในรูปอบบของเสือภูเขาจริงๆซึ่งได้ห่างหายไปจากวงการจักรยานมานานมาก โดยเฉพราะที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีสนามดีๆและสนุกๆได้ขี่เสือภูเขากันมาร่วม20ปีแล้ว
ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจจะทำให้สนามเสือภูเขาไม่ให้หายไปจากวงการจักรยานไทยและจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในถิ่นที่อาศัยและชุมชนของพวกเรา จึงได้จัดงานปั่นในรูปแบบของจักรยานเสือภูเขาขึ้นมาเป็นอีก1ทางเลือกของวงการจักรยานไทยและเพื่อสนองตอบความต้องการของนักปั่นที่พิศมัยในทางแทร็ค หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมปั่นในงานนี้ มีค่าสมัครลงทะเบียนร่วมงานจำนวน370บาท
สิ่งที่ท่านผู้สมัครจะได้รับคือ
1 อาหารเช้าข้าวต้มเครื่อง-กาแฟ-ผลไม้และอาหารมื้อกลางวันในวันที่23กพ63
2 การดูแลเรื่องที่พัก(กางเต็นนอนในวัดทับกระดาษฟรี)
3 การดูแลโดยมาแชร์และเจ้าหน้าที่ อปพร ตลอดการปั่น
4 เหรียญที่ระลึกสำหรับท่านที่ลงทะเบียนร่วมงาน
5 น้ำดื่มฟรีตลอดงาน
ท่านสามรถแจ้งลงชื่อสมัครได้ในเวปนี้หรือในเฟส/ไลน์ สนอง ชัยชนะ หรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่
สนอง ชัยชนะ
โทร/ไลน์ 0846463505
โทร 0837359943
โอนเงินค่าสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์
591-2-30967-1 ออมทรัพย์ สุพรรณบุรี ชื่อสนอง ชัยชนะ
โดยให้มีเศษสตางค์ลงท้ายเบอร์โทรของผู้สมัครมาด้วย เช่น 370.05 แบบนี้เป็นต้นแล้วยืนยันด้วยการถ่ายสลิปการโอนเงินยืนยันมาด้วยครับ
สำหรับกำหนดงานในวันที่23กพ63มีดังต่อไปนี้
05.00น-06.30น นักปั่นรายงานตัวรับแผ่นป้ายเบอร์ที่ฝ่ายทะเบียน
06.59น นักปั่นทุกคนร่วมรับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ แล้วพร้อมกันที่เส้นสตาร์ทฟังคำอธิบายเส้นทางจากทางผู้จัดงานและรายงานวัฒถุประสงค์ต่อท่านประธาน
07.20น ประธานกล่าวเปิดงาน
07.30น ประธานปล่อยตัวนักปั่น โดยจะมีพระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดทับกระดาษพรมน้ำมนต์ให้พรนักปั่น
12.00น นักปั่นรับประทานอาหารและรับเหรียญที่ระลึกเป็นเสร็จพิธี
สำหรับเส้นทางปั่นทั้งหมด ระยะทาง48กม จะเป็นเส้นทางธรรมชาติเสียส่วนมาก โดยเป็นทางแทร็ค60% ทางลาดยาง40% รอบๆเขื่อนกระเสียว เป็นการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่มีการแข่งขันทุกประเภทครับ
###รับสมัครเพียง100ท่านเท่านั้น###
***งานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง***