ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกองค์ราชัน # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ " » เสาร์ 20 ต.ค. 2018 จังหวัดกำแพงเพชร

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกองค์ราชัน # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:31

พ่อของแผ่นดิน
27867197_1983990871922228_5515432028722868280_n.jpg


25299840_1952346958419953_4556135303348778533_o.jpg


พระบรมราโชวาทองค์พระปิยะมหาราช
25289568_1952305598424089_3979789799234873675_n.jpg


ปลายปี ๒๕๖๑ ขอเชิญพี่น้องนักปั่น ร่วมปั่นจักรยานมหากุศล
รายการปั่นแบบไตรภาคี ๓ เส้นทาง ๆ ละ ๓๓ คน รวม ๙๙ คน


๑. เส้นทาง โคราช - กำแพงเพชร
03  โคราชฯ.  - โรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษา ( 4 วัน).jpg


๒. เส้นทาง กทม. - กำแพงเพชร
02  กรุงเทพฯ  - โรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษา ( 4 วัน).jpg


๓. เส้นทาง เชียงใหม่ - กำแพงเพชร
01 เชียงใหม่.  - โรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษา ( 4 วัน).jpg


หมายเหตุ เป็นการกำหนดเส้นทางเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ฝากประชาสัมพันธ์งานปั่นเทิดพระเกียรติ
รายการ “ ปั่นรำลึกองค์ราชัน ตอน ปั่นเพื่อสร้างความรู้ ”
หลักการและเหตุผลการ
ปั่นรำลึกองค์ราชันในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกันนักปั่นจิตอาสาจากชมรมต่าง ๆ ทั่วประเทศที่สนใจร่วมปั่น และร่วมทำบุญ ตลอดจนประชาชนผู้ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยเหตุผลในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่พวกเราชาวไทยต้องสูญเสียมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์ คือ
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓
องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง ของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นวันที่ประชาชนคนไทยต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าอาลัยกันถ้วนหน้า เมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น.
นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่คนไทยมิอาจลืมเลือน
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ทรงได้รับสมัญญานามว่า
“ ภูมิพลมหาราช” หมายความว่า “ มหาราชผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ”
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ – ลำพูน และประชาชนทั่วไปต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์มหาราชทั้งสองพระองค์ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นมหากุศลแบบไตรภาคีในครั้งนี้
เพื่อร่วมกันน้อมร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย และเป็นการร่วมกันสานความดีตามรอยพ่อตามที่เราได้ตั้งปณิธานไว้กับพระองค์
จึงขอเชิญนักปั่น หรือบุคคลที่สนใจร่วมงานปั่นจักรยานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ หรือร่วมสมทบทุนกับการปั่นรายการ
“ ปั่นรำลึกองค์ราชัน ครั้งที่ ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ ”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
๑. เพื่อร่วมรำลึกถึงสองราชันที่ยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และร่วมกันสานความดีตามรอยพ่อ
๒. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบสมทบทุนในการพัฒนาห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์
๓. ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมของส่วนราชการ องค์กร ตลอดจนบริษัทห้างร้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า
โดยกิจกรรมการปั่นจะเป็นการปั่นแบบไตรภาคี ๓ ภาค ปั่นมาพบกันเพื่อแสดงความสามัคคี โดยการปั่นจะจัด ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๔ วัน
โดยแบ่งการปั่นเป็น ๓ เส้นทาง ดังนี้
ทิศเหนือ เริ่มที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ - โรงเรียนวัฒนราฏร์ศึกษา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รวมระยะทาง ๔๑๐ กม.
ทิศใต้ เริ่มจากสนามกีฬากองทัพอากาศ ( สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ) กรุงเทพมหานคร - โรงเรียนวัฒนราฏร์ศึกษา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รวมระยะทาง ๓๙๐ กม.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโม จ.นครราชสีมา - โรงเรียนวัฒนราฏร์ศึกษา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รวมระยะทาง ๔๐๓ กม.
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมการปั่นครั้งนี้ จะต้องใส่ชุดปั่นซึ่งทางโครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติ และค่าลงทะเบียน 500 บาท
โดยกิจกรรมการปั่นจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2561 พร้อมกันทุกเส้นทาง

โดยท่านสามารถสั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ( จะดำเนินการสั่งล็อตแรก เป็นการสั่งแบบ Pre – order )
หรือท่านที่สนใจร่วมทำบุญ แต่ไม่ร่วมป่นก็สามารถสั่งเสื้อ หรือกางเกงได้โดยไม่ร่วมทำการปั่น ซึ่งราคาดังนี้
๑.เสื้อปั่นแขนสั้นราคา ๗๕๐ บาท
๒.เสื้อปั่นแขนยาวราคา ๘๕๐ บาท
๓.กางเกงปั่นขาสั้นราคา ๘๕๐ บาท
๔.กางเกงปั่นขายาวราคา ๑,๓๐๐ บาท
๕.เสื้อคอกลม (T-Shirt) ราคา ๒๐๐ บาท
ค่าจัดส่ง EMS ชิ้นละ ๕๐ บาท
( กรณีเกิน ๔ ชิ้นจะลดลงตามลำดับ นน. )

ท่านที่สั่งแล้วสามารถโอนเงินได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิช สาขา คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน
เลขบัญชี ๕๖๖ – ๕๓๓๕๓๖ – ๑
เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสลิปเพื่อแจ้งการโอนด้วยจะขอบคุณอย่างสูง
สนใจปั่น หรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณสุชาติ มูลเมือง เลขานุการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ – ลำพูน
โทร. ๐๙๑ – ๘๕๙๘๖๙๐
Id Line : piak4495

การปั่นจะมีขึ้น
ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ ต.ค.๒๕๖๑


กรุณารอติดตามรายละเอียดต่อไป
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 31 ก.ค. 2018, 10:50, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:42

ชุดปั่นเทิดพระเกียรติ
ปั่นรำลึกสองมหาราช ตอนปั่่นเพื่อสร้างความรู้


แบบชุดแขนสั้น ขาสั้น
00 แบบชุดปั่นแขนสั้น ขาสั้น.jpg


แบบเสื้อแขนยาว
01 แบบเสื้อปั่นแขนยาว.jpg


แบบกางเกงขายาว
03 แบบกางเกงขายาว.jpg


แบบเสื้อ T - Shirt ( คอกลม )
04 แบบเสื้อ     T - Shirt.jpg


ชาร์ทขนาดเสื้อ T - Shirt
ขนาดเสื้อ T - Shirt.jpg


ชาร์ทขนาดเสื้อแขนสั้น แขนยาววัดที่รอบอกอย่างเดียว
ขนาดเสื้อ.jpg


ชาร์ทขนาดกางเกงขายาว
ขนาดกางเกงขายาว.jpg


ชาร์ทขนาดกางเกงขาสั้น
ขนาดกางเกงขาสั้น.jpg

โดยท่านสามารถสั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ( จะดำเนินการสั่งล็อตแรก เป็นการสั่งแบบ Pre – order )
หรือท่านที่สนใจร่วมทำบุญ แต่ไม่ร่วมป่นก็สามารถสั่งเสื้อ หรือกางเกงได้โดยไม่ร่วมทำการปั่น ซึ่งราคาดังนี้
๑.เสื้อปั่นแขนสั้นราคา ๗๕๐ บาท
๒.เสื้อปั่นแขนยาวราคา ๘๕๐ บาท
๓.กางเกงปั่นขาสั้นราคา ๘๕๐ บาท
๔.กางเกงปั่นขายาวราคา ๑,๓๐๐ บาท
๕.เสื้อคอกลม (T-Shirt) ราคา ๒๐๐ บาท
ค่าจัดส่ง EMS ชิ้นละ ๕๐ บาท
( กรณีเกิน ๔ ชิ้นจะลดลงตามลำดับ นน. )
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 03 พ.ค. 2018, 11:07, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:43

รายชื่อนักปั่นสายเหนือ เชียงใหม่ - โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา จ.กำแพงเพชร
วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561 รวม 4 วัน


ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เสื้อ ไซด์ กางเกง ไซด์ สถานะ ที่อยู่จัดส่ง
1 คุณรุจิสมบัติ เงาคำ แขนสั้น L ขาสั้น L 63/1 ม.1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่่าตอง จ.เชียงใหม่
2 คุณวิมล ช้างทอง แขนยาว L ขาสั้น M 254 หมู่ 23 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140
3 ร อ. มานพ เกตุทอง แขนยาว 2XL ขายาว 2XL โอนแล้ว 64/366 ซ.13 ม.สิรารมย์ ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
4 คุณสุเทพ เครือวัลย์ แขนยาว L ขายาว L 707 ถ.พหลโยธิน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
5 คุณนฤมล นววิภาพันธ์ แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 115/6 หมู่3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
6 คุณภัทรมน พงศ์พุฒิ แขนสั้น XL ขาสั้น XL โอนแล้ว 53หมู่ 3บ้านร่องกาศ ต. ร่องกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่
7 คุณจุรี แสนใจยา แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 2/3 ม.3 ต.ร่องกาส อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
8 นางอรพรรณ ประดิษฐ์ แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 83 หมู่2 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
9 คุณเงิน พรมเต่า แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว 574 หมู่ ที่1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
10 คุณสิงห์คำ สุดาจันทร์ แขนสั้น L ขายาว M โอนแล้ว 91หมู่ 14ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
11 คุณสุภาพ หนูพล แขนยาว 2XL ขายาว 3XL โอนแล้ว 6 ม.2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
12 คุณมานิตย์ ปวงจักร์ทา แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 1 ม.5 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50000
13 คุณอดุลย์ โปธา แขนสั้น L ขาสั้น M โอนแล้ว 95 หม่ 4 บ้านป่าห้า ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จว.เชียงใหม่ 50230
14 คุณฉลาด จิ๋วน๊ต แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว 129/7 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
15 คุณมนตรี เลี้ยงสกุล แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 215/2 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
16 นายจิระพงศ์ ทมิฬศักดิ์ แขนสั้น M ขาสั้น L ๒๘๘/๔ ม.๒ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
17 นายชัยยุทธ แสนเมืองมูล แขนสั้น M ขาสั้น S ๖๗ ม.๑ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
18 นายสมชาย ม่วงแก้ว แขนสั้น XL ขาสั้น XL ๒๙๕ ม.๑๐ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
19 นางสาวปนัดดา บุญยืน แขนสั้น M ขาสั้น M ๒๙๕ ม.๑๐ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
20 น.ส.ณัฐชวาลี แสนสี แขนสั้น XS ขาสั้น S ๑๑๓/๑๐ ม.๑๑ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
21 นายสุ่ม อย่างอื่น แขนยาว M ขาสั้น M ๙ ม.๑ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
22 นายเขียว เล็ก แขนยาว M ขาสั้น M ๑๒๓ ม.๑ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
23 นายรักชาติ ถิระเลิศพาณิชย์ แขนยาว XL ขาสั้น XL โอนแล้ว ๑๑๕/๓๔๓ ม.๒ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
24 นายสันติ โนรี แขนสั้น L ขาสั้น XL ๑๙๕ ม.๑ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
25 นายบงการ เกียรติพิริยะ แขนสั้น L ขาสั้น L ๒๔/๓ ม.๕ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
26 นายมนต์ชัย ไชยวงค์ แขนสั้น XL ขาสั้น XL ๑๘๒ ม.๑ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
27 นายเอิน ลัยมณี แขนยาว M ขาสั้น M ๑๑๕/๓๐๖ ม.๒ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
28 นางเพ็ญศิริ หวันน้อย แขนยาว M ขาสั้น M โอนแล้ว ๑๕๕ ม.๒ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
29 นายมณเทียร กระจ่างโฉม แขนสั้น S ขาสั้น S ๔๙๗ ม.๑ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
30 นายถวิล อาษาศึก แขนสั้น 2XL ขาสั้น XL ๒๔๒ ม.๒ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
31 นายสนิท เรืองศรี แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว ๑๔๗/๑๙๖ม.๒ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
32 พ.อ.เกรียงไกร ประจำกิจ แขนสั้น M ขาสั้น M โอนแล้ว ๑๕๕ ม.๑ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
33 นายศุภชัย มาลา แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว ๒๙๔/๑ ม.๙ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
34 ร.ต.อ.อนันต์ ญาณไพศาล แขนสั้น M ขาสั้น L ๖๙/๑ ม.๕ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
35 นางไพรินทร์ ญาณไพศาล แขนสั้น M ขาสั้น M ๖๙/๑ ม.๕ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
36 นายอรรถพร สุวรรณขจร แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว ๔๐ ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
37 นายวีระชาติ แสนแก้วกาศ แขนสั้น M ขาสั้น M โอนแล้ว ๗๕ ม.๑๑ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
38 นายณรงค์ คำรินทร์ แขนสั้น M ขาสั้น M โอนแล้ว ๑๐๑ ม.๑ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
39 นายชูศักดิ์ นพบุรี แขนสั้น XL ขาสั้น XL ชมรมจักรยานลำพูน
40 นายอุดม แก้วมา แขนสั้น L ขาสั้น L ชมรมจักรยานลำพูน
41 นายสหัสพล ทองผิว แขนสั้น 2XL ขาสั้น 2XL ชมรมจักรยานลำพูน
42 พ.ท.รักษ์ชัย ศรีบุญเรือน แขนสั้น L ขาสั้น M ชมรมจักรยานลำพูน
43 นายประยงค์ สิทธิชายงาม แขนยาว XL ขายาว XL ชมรมจักรยานลำพูน
44 นายรณชัย สิทธิใหญ่ แขนยาว L ขายาว L ชมรมจักรยานลำพูน
45 นายสิทธิพร ทาปัน แขนสั้น L ขาสั้น L ชมรมจักรยานลำพูน
46 นายอุทิศ พรหมพิงค์ แขนสั้น L ขาสั้น L ชมรมจักรยานลำพูน
47 นางบุญเรือง พรหมพิงค์ แขนสั้น L ขาสั้น L ชมรมจักรยานลำพูน
48 นายทวีชัย ชัยสุริยะ แขนสั้น L ขาสั้น L ชมรมจักรยานลำพูน
49 นายจตุพล ชัยธีรวัฒน์ แขนสั้น S ขาสั้น S โอนแล้ว ทีมเสือแม่อาย จ.เชียงใหม่
50 นายบุญชม แสนทาโจ แขนสั้น L ขาสั้น M โอนแล้ว ทีมเสือแม่อาย จ.เชียงใหม่
51 กฤติกา ฟูธรรม แขนสั้น XS ขายาว S โอนแล้ว CMU Cycling Team จ.เชียงใหม่
52 คุณธนบูรณ์ ซ้อนฝั้น แขนสั้น L ขาสั้น M 27 ม.1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
53 คุณเฉลิมศักดิ์ ชื่นรินทร์ แขนสั้น M ขาสั้น M 38 ม.1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
54 คุณเสน่ห์ ใจเหล็ก แขนสั้น M ขาสั้น M 46 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 13 ก.ค. 2018, 13:32, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:43

รายชื่อนักปั่นสายใต้
กรุงเทพฯ - โรงเรีียนวัฒนราษฎร์ศึกษา จ.กำแพงเพชร
วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561 รวม 4 วัน


ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เสื้อ ไซด์ กางเกง ไซด์ สถานะ ที่อยู่จัดส่ง
1 คุณชาญ วสิษฐ์พลรวี แขนยาว M ขาสั้น M โอนแล้ว 37/13ถพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีก ท ม 10400
2 ธีระ แสงอุทัยวัฒนา แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว
3 ชาตรี อารีวานิช แขนยาว M ขาสั้น L โอนแล้ว
4 สมบัติ สุขุมเสาวภาคย์ แขนยาว M ขาสั้น L โอนแล้ว
5 ประดิษฐ์ จิรารยะพงศ์ แขนยาว 3XL ขาสั้น 3XL โอนแล้ว
6 นายเสนีย์ โตสุโขวงศ์ แขนสั้น XL ขาสั้น L โอนแล้ว ช.75/32 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
7 นางณภัทร โตสุโขวงศ์ แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว ช.75/32 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
8 คุณจารุชา บัวกาญจน์กนก แขนสั้น S ขายาว S 230/18 หมู่บ้านใหม่ 1 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
9 หม่อมหลวง อดิศรณ์ ชยางกูร แขนสั้น 2XL ขายาว 2XL 230/18 หมู่บ้านใหม่ 1 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
10 น.ส.นงคพงา เวียงสมุทร์ แขนยาว XS ขายาว XS โอนแล้ว 365/1325คอนโดบ้านสวนธนถ.พุทธบูชา เขตทุ่งครุ ก.ท.ม.10140
11 ดร. บัณฑิต โชคสงวน แขนยาว L ขายาว M โอนแล้ว 365/1325คอนโดบ้านสวนธน เขตทุ่งครุ ถ.พุทธบูชา ก.ท.ม. 10140
12 คุณณรงค์ ไผ่สีสุก แขนยาว L ขาสั้น M โอนแล้ว
13 ไพบูลย์ สุธีรพงศ์พันธ์ แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว 605/3-4 ซอยสายน้ำทิพย์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 13 ก.ค. 2018, 13:36, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:44

รายชื่อนักปั่น สายตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา - โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา จ.กำแพงเพชร
วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561 รวม 4 วัน


ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เสื้อ ไซด์ กางเกง ไซด์ สถานะ ที่อยู่จัดส่ง
1 นายสุชาติ มูลเมือง แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว
2 นายวิโรจน์ วินิจเวชการ แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว 30/4 ม.2 ถ.พิชัยฯ ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
3 นายณัฐดนัย รักสกุล แขนยาว L ขาสั้น M โอนแล้ว บ้านเลขที่ 8 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
4 นายรังสรรค์ อยู่สำราญ แขนสั้น M ขาสั้น L โอนแล้ว 167/11 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
5 นางนิลุบล อยู่สำราญ แขนยาว S ขาสั้น M โอนแล้ว 167/11 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
6 นายนิคม หวิงปัด แขนยาว L ขายาว M โอนแล้ว 65/2 ม.4 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
7 นางโสภา หวิงปัด แขนยาว XL ขายาว XL โอนแล้ว 65/2 ม.4 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
8 นาย สุริยันต์ ขำพงศ์ แขนยาว 2XL ขาสั้น XL โอนแล้ว จ.สุโขทัย
9 นางทวีป เกตุเนียม แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว 121 ม.1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
10 นส.พูนทรัพย์ เพชรสุข แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว 65 ม.4 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
11 นายชำนาญ เม้ากำเหนิด แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว 12/4 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64140
12 นายภานุวัฒน์ คล่ำคง แขนสั้ั้น XL ขาสั้น L โอนแล้ว 20/5 ม.2 ต.วังนำ้ขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
13 นางรุ่งวิภา แสงพันธ์ แขนยาว M ขายาว L โอนแล้ว 22/5 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64140
14 นายอรรถพล สอนใย แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว 22/5 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64140
15 นายสมัคร ม้าแก้ว แขนยาว 2XL ขาสั้น 2XL โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
16 น.ส.อารียา เรียนรอบกิจ แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว 14/4 หมู่ 4 ต. วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
17 Mr.คริสโตเฟอร์ เยียงจิสกี้ แขนสั้น XL ขาสั้น 2XL โอนแล้ว 14/4 หมู่ 4 ต. วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
18 นายกิตติศักดิ์ ขจรรุ่งเรือง แขนสั้น L ขาสั้น M โอนแล้ว 14/6 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
19 นางรวินท์ ขจรรุ่งเรือง แขนยาว L ขายาว XL โอนแล้ว 14/6 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา
20 น.ส.ณิชา พรมน้อย แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว 235 ม.5 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
21 นายไพศาล ธีรชัยณรงค์ แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว 88 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
22 นายธรรมรัตน์ วงค์เตย์ แขนยาว 2XL ขายาว 3XL โอนแล้ว 86 ถ.เทิดราชัน ซ.เทิดราชัน39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210
23 นายประวิทย์ สุขพิมาย แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว 123/184 สายไหม ซ.สายไหม29 แขวงสายไหม กทม.10210
24 นายสุชาติ ทองคำชุม แขนยาว XL ขาสั้น XL โอนแล้ว 262/2 ซ.เดชอุดม 14/22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
25 นายสมพล อยู่เย็น แขนสั้น M ขาสั้น M โอนแล้ว 34/1ถนนเทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
26 นางนลินี ชุลีทองฤกษ์ แขนสั้น S ขาสั้น M จ.กรุงเทพฯ
27 น.ส.มะลิจันทร์ ผานาค แขนสั้น S ขาสั้น S จ.กรุงเทพฯ
28 นายจำเริญ โล่ห์เงิน แขนสั้น L ขาสั้น L โอนแล้ว จ.สระบุรี
29 ร.ต.สมบูรณ์ เกตุศรี แขนยาว XL ขายาว XL โอนแล้ว ทอ. จ.กรุงเทพฯ
30 น.ส.ลำไพ โพธิ์ชา แขนยาว M ขายาว M โอนแล้ว ทอ. จ.กรุงเทพฯ
31 นายปัญจพล ไชยสีติ๊บ แขนยาว L ขาสั้น M โอนแล้ว จ.น่าน
32 นายสนธยา ยอดแก้ว แขนยาว XL ขาสั้น XL โอนแล้ว จ.เชียงราย
33 นายเลอพงษ์ อุทธา แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว จ.สกลนคร
34 นายสมนัส เมืองมุงนาย แขนยาว L ขายาว M โอนแล้ว จ.สกลนคร
35 น.ส.ธีรารัตน์ สร้อยสูงเนิน แขนยาว XS ขาสั้น S โอนแล้ว จ.นนทบุรี
36 น.ส.สุจิตรา เติมงาม แขนยาว S ขาสั้น S โอนแล้ว จ.นนทบุรี
37 นายสุรศักดิ์ ชาดี แขนยาว L ขายาว M โอนแล้ว ลำโพง Power biek ขอนแก่น
38 นายสังคม ขาวอรุณรุ่ง แขนสั้น XL ขาสั้น XL โอนแล้ว จ.ขอนแก่น
39 นายนพพร ทองเปลว แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว จ.เชียงใหม่
40 นายคำรณ พวงสมบัติ แขนยาว L ขายาว L โอนแล้ว 48 หมู่ที่ 8 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
41 นายเกรียงไกร ทิทพเนตร แขนยาว L ขาสั้น L โอนแล้ว
42 นายจิรัฏฐ์ อริยรัตนหิรัญ แขนยาว XL ขาสั้น XL
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 13 ก.ค. 2018, 13:35, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:44

ขอสงวนพื้นที่
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: ขอเชิญร่วมปั่นการกุศลรายการ " ปั่นรำลึกสองมหาราช # ๑ ตอนปั่นเพื่อสร้างความรู้ "

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 14 ก.พ. 2018, 13:45

ขอสงวนพื้นที่
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน