วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นรอบรั้ว รร.การบิน" กับ ขส.ทอ.

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นรอบรั้ว รร.การบิน" กับ ขส.ทอ.

โพสต์ โดย P-CHAI » 08 ก.พ. 2015, 18:07

งานแข่งขันจักรยานการกุศล ขส.ทอ. “ปั่นรอบรั้ว รร.การบิน" วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

จัดโดย กรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
วัตถุประสงค์...
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลให้มีสุขภาพที่ดี มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ ทอ.
4. เพื่อนำเงินรายได้มาใช้เป็นสวัสดิการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัดผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กำลังพลและประชาชนทั่วไป หันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. ส่งเสริมจักรยานแทนพาหนะอื่น ส่งผลการลดพลังงานและภาวะโลกร้อน
3. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
4. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารมากขึ้นสถานที่ดำเนินการ
รอบรั้วภายใน รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
ลักษณะเส้นทาง...ถนนทางเรียบยางแอสฟัลท์
มี จนท.ดูแลประจำเส้นทาง-รถเซอร์วิส - จนท.สห.ทอ.และทหารรักษาการณ์ประจำทุกจุดตรวจ จ.1 ถึง จ.9
มีรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมที่ รพ.จันทรุเบกษา โทร: 0 2155 8566, 0 2155 8500, 034-996447-51


แบ่งไว้เป็น 2 รายการ คือ
1.จักรยานแรลลี่การกุศล/ชิงถ้วย ผบ.ทอ. ระยะทาง 21 กิโลเมตร
-ทีมกิตติมศักดิ์ 10,000.-
-ทีมทั่วไป 5,000.-

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
07.00 ลงทะบียนแรลลี / รับของที่ระลึก/ รับประทานอาหารว่าง, เครื่องดื่ม/ ณ แผนกขนส่งฯ รร.การบิน
08.30 START / ผขส.- ผ่านวงเวียนตรงไป- สห.ทอ.- เลี้ยวขวา - ยังชีพ- จุดตรวจ จ.1- จุดตรวจ จ.2- จุดตรวจ จ.3- จุดตรวจ จ.4- จุดตรวจ จ.5- จุดตรวจ จ.6- จุดตรวจ จ.7- จุดตรวจ จ.8- จุดตรวจ จ.9 – รพ.จันทรุเบกษา- ผ่านวงเวียนตรงไป- สมส.สัญญาบัตร
10.30 FINISH / ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร / รับประทานอาหารกลางวัน-บุฟเฟ่ต์ /ดนตรี คาราโอเกะ2. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 44 กิโลเมตร
(ไม่มีถ้วยรางวัล รับเฉพาะของที่ระลึก )
ค่าสมัคร 500.-บาทต่อท่าน
ของที่ระลึก จำนวน 300 ท่าน/ เสื้อโปโลสีชมพู ปักตราปีก ทอ. ที่หน้าอกข้างซ้าย -ขนาดเสื้อ ( S, M, L, XL, XXL )

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
09.00 ลงทะบียนปั่นเพื่อสุขภาพ/ รับของที่ระลึก/ รับประทานอาหารว่าง, เครื่องดื่ม/ ณ แผนกขนส่งฯ รร.การบิน
10.00 START / ผขส.- ผ่านวงเวียนตรงไป- สห.ทอ.- เลี้ยวขวา - ยังชีพ- จุดตรวจ จ.1- จุดตรวจ จ.2- จุดตรวจ จ.3- จุดตรวจ จ.4- จุดตรวจ จ.5- จุดตรวจ จ.6- จุดตรวจ จ.7- จุดตรวจ จ.8- จุดตรวจ จ.9 – รพ.จันทรุเบกษา- ผ่านวงเวียนตรงไป- สมส.สัญญาบัตร – เลี้ยวซ้าย- กองบังคับการ-เลี้ยวซ้าย- ผขส. (ระยะทาง 1 รอบเท่ากับ 23 กิโลเมตร ให้ปั่นต่อเส้นทางเดิมอีก 1 รอบ รวมระยะทางทั้งสิ้น 44 กิโลเมตร )
12.00 FINISH / ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร / รับประทานอาหารกลางวัน-บุฟเฟ่ต์ /ดนตรี คาราโอเกะลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (โอนโดยใส่เศษสตางค์เป็นเลขสองตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์)
ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 057-2-12392-5 ชื่อบัญชี แรลลี่การกุศล กรมขนส่งทหารอากาศ
แล้วแจ้งเข้ามาในกระทู้ ดังนี้
-ชื่อ นามสกุล
-เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
-จำนวนเงินที่โอน
-วัน/เวลาที่โอน
-รูปสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน(ถ้ามี)
**โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้และนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันงาน**
**การสมัครล่วงหน้าจะสมบูรณ์เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว**
2. ลงทะเบียนหน้างาน จักรยานแรลลี่การกุศล/ชิงถ้วย ผบ.ทอ. ระยะทาง 21 กิโลเมตร เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.
3. ลงทะเบียนหน้างาน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 44 กิโลเมตร เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.

กฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. นักปั่นจักรยานต้องสวมหมวกกันน็อค
2. ไม่จำกัดประเภทรถ (แต่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น)
3. ไม่จำกัดเพศ- อายุ
4. ห้ามขี่ผาดโผนในลักษณะอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ทางร่วมทางแยก)
6. ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดกิจกรรมได้


ผู้ประสานงาน
นาวาอากาศเอก บวรศม พิณพิพัฒน์ ( 08 6052 8262)
นาวาอากาศโท พิชัย นิยมโชค ( 08 5064 4165 Line ID: pichai_niyom)
นาวาอากาศโท สุรศักดิ์ แสงวิรุณ ( 08 6979 1166)
นาวาอากาศตรี ชูชาติ พันธ์ชูกลาง ( 08 1849 2342)
แนบไฟล์
เสื้อโปโล.jpg
เสื้อโปโล สีชมพู โลโก้ปัก ปีก ทอ.
มูลค่า 240.-บาท เป็นของที่ระลึก
Slide4.JPG
เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 44 กิโลเมตร ปั่น 2 รอบ
Slide3.JPG
จักรยาน 8 มีนาคม 2558OK (1).jpg
9671 copy %28Medium%29.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย P-CHAI เมื่อ 04 มี.ค. 2015, 14:58, แก้ไขไปแล้ว 8 ครั้ง.
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน