วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายกเชิญ "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อสตรีฯ "

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายกเชิญ "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อสตรีฯ "

โพสต์ โดย เสือเอ๋ฅน...ครยก » 17 ก.ค. 2014, 09:20

เสือเอ๋ คนครยก แจ้งข่าวเพื่อนนักปั่น....,
ขอเชิญร่วมๆงาน "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็ก" วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เส้นทางนครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล ลงทะเบียน 500 ท่านแรกรับเสื้อที่ระลึกและกระดิ่งประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส่งรายชื่อได้ที่ สำนักอัยการจังหวัดนครนายก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก รับจำนวนจำกัดครับ หรือในบอร์ด thaimtb.com ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน

ไม่จำกัดประเภทรถน่ะครับ :mrgreen:
รูปภาพ
รูปภาพ

เป็นที่แน่นอนแล้วครับในวันดังกล่าวจะมีการปั่นขอนสันเขื่อนตลอดแนวความยาว 2,593 เมตรครับ
รูปภาพ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สมัครผ่าน thaimtb รับเพียง 200 ท่านเท่านั้นน่ะครับ)


ทีมจักรยานตลาดน้ำวัดไทร
1 นายจิรายุ โค้วสมจีน M
2 นายเสบียง ทรัพย์สนอง L
3 นายวีรภัทร ใจภักดี M
4 นายโกษา ประเสริฐทรัพย์ M

ทีมบุโรทั่ง
5 นาย พิมพ์เกียรติ มิ่งวงศ์ เสื้อ XL
6 นส มณี มีทองแสน L
7 ดญ สุวรรณ มะลิศรี S

ทีม Live@bike จากรามคำ
8 ยุทธนา พิมพ์จักร เสื้อ 2XL
9 ไพโรจน์ พฤศวานิช เสื้อ L
10 ชาย คูตระกูล เสื้อ L
11 ประมาณ ชัยสงค์ เสื้อ XL
12 อำนาจ ทองสกุล เสื้อ XL
13 ทินกร เอียดทองใส เสื้อ XL
14 จักรพงศ์ มงคลทิพย์ เสื้อ 4XL
15 ปริญญา เล็กโป้ เสื้อ M
16 คัมภีร์ อิสรั่น เสื้อ L
17 วีรพล รุ่งเรือง เสื้อ L

ทีมบางกอกกล๊าส
18 นายชนะ วัฒนธำรงค์ xxl
19 นายนราธิป ศิริสมบูรณ์ m
20 เผชิญ บุญถนอม xl

21 เฉลิม หน่ายมี เสื้อ XL
22 เฉลา หน่ายมี เสื้อ L

ทีมธรรมศาลา จ.นครปฐม
23 นายชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตน์ เสื้อ L
24 นายภาณุ ค้าผล เสื้อ L
25 นายยินดี สาราช เสื้อ XL
26 นายสมรักษ์ ขาวมานิต เสื้อ L
27 นายสิงห์ชัย โชติวัฒน์ เสื้อ L
28 นายอนุลักษณ์ นิ่มอนงค์ เสื้อ L
29 นายอนันต์ สะสมทรัพย์ เสื้อ L
30 นางสาวสุณี เอมโคกสลุด เสื้อ XL
31 นายวสันต์ ศรีสกุลยาภร เสื้อ L
32 นายสุวัฒน์ หัดศรี เสื้อ L
33 นายตระกูล บุญชู เสื้อ M
34 นายวิษณุ ขาวมานิตย์ เสื้อ XL

ทีม TCHA
35 นายสุนทร มณฑาทิพย์ XL
36 สมปอง มณฑาทิพย์ L

ทีมอิสระท่าเรือ
37 นายสมพิศ เฉลิมนาม L
38 นางพีระยา เฉลิมนาม M
39 ด.ช.กุลพัน เฉลิมนาม M
40 ด.ช.วีระพล เฉลิมนาม S

ทีม i-DEAL saraburi
41 พิเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ เสื้อไซด์ XL

ทีมบางกอกกล๊าส
42 นายมนัส จันทร์หอม xxl
43 นายสราวุธ แสงวิลัย xxl
44 นายเสน่ห์ มัคเจริญ xl

45 พูนเกียรติ ศิริวัฒนะ L
46 วีระพล วรพงษ์ L
47 ชวลิต เขียวตอง เบอร์ L
48 สร้อยนภา โชติเลอศักดิ์
49 สุรสิทธิ์ อัศวศรีพงศ์ธร XL
50 สุภรางค์ บุ้งทอง M

ทีมบ้านสวนชญานันทน์
51 จ.ส.อ.วิสุทธิ์ วิลัยโรจน์ XL
52 เทิดภูมิ บุญสำเร็จ M
53 สมใจ จันทศรีคำ M
54 สุมาลี วิลัยโรจน์

ทีมอยุธยา
55 สมบูรณ์ พุฒิสาร M
56 ธัชชัย ลิ้มเจริญ L
57 วิภาวรรณ อินทรีย์มีศักดิ์ S
58 อนุวัติ วิชัยโย L

ทีมพระพุทธบาท Bike
59 นายธวัชชัย กรึงไกร XL
60 นายจีระ นาคน้อย XL

61 สุรพล พรหมนิมิตร เสื้อ XL

ชมรมเสือพหล
62 ธนาพงศ์ กังวานสถาพงศ์ M
63 พีรวุฒิ บรรลือศักดิ์ M

Bird&bird หนองแค สระบุรี
64 เจริญ คำปู่ เสื้อ M
65 จิราพร คำปู่ เสื้อ M
66 ยลริญ คำปู่ เสื้อ M

Wiharndaeng
67 นายองอาจ ยอดแก้ว L
68 นายสุรพล เฉลิมบุตร L

69 ชาญชัย วุฒิเขต เสื้อ XL

อ้อยหวานทีม
70 นาย สุรพล คงพิศุทธิ์ไพศาล L
71 นาง รุ่งนภาคงพิศุทธิ์ไพศาล M
72 นาย พิเชษฐ์ มณีวรรณ M
73 นาย สมบัติ เขียวแสง 2XL

ทีมเต่ากัดยางขอสมัคร 5 คน
74 นาย กรกฤช ศรีสมัย L
75 นาง กัญญ์ณณัฐฎ์ ศรีสมัย M
76 ด.ญ.กรปภา ศรีสมัย M
77 ด.ญ.กัญชพร ศรีสมัย S
78 นาย โกศล ยิ่งยง 2XL

"วิหารแดง สระบุรี"
79 สมชาย มูลวิจิตร L
80 ไพทูรณ์ สรสวัสดิ์ XL

81 วสันต์ อริยะสุนทร L

Wachi Bike
82 นิทัศน์ วชิรพงษ์ XL
83 อรณิชา วชิรพงษ์ M
84 ณัฐณิชา วชิรพงษ์ M
85 ทเนตร วชิรพงศ์ L

86 ปรีไพ พุททิโยธิน XL
87 นายวัฒนชัย พิริยะศรีแก้ว L
88 ด.ช. นาราชา พิริยะศรีแก้ว S
89 นายอุทัย เกษร XL
90 พรศักดิ์ พิทักษ์วีระกุล M
91 นายบุญส่ง คชวัฒน์ L
92 นายวีรชาติ เขาพระจันทร์ 2XL
93 นาย ชานชัย เกตุไทย 2XL

Ramintra Cycling Club
94 สมทรง ไวยจุปา M
95 ธนธัต สละสนธิ์ M
96 ณัฐนนท์ ธิขาว M
97 สุชาติ พูลทรัพย์ L
98 สันติ ทองกลิ่น XL

99 พูนเกียรติ ศิริวัฒนะ L
100 นายสมคิด เตียกิจเจริญ XL
101 สุธีรา เตียกิจเจริญ XL
102 พงษ์ศักด์ มินตาไพสิฐ XL
103 สุรีพร ไชยสิทธิ์ M
104 สุวิษา เตียกิจเจริญ XL
105 ธารารัตน์ ศิริโพธิ์คาสกุล 2XL
106 สุรพงศ์ สุขวิบูลย์ M

107 ผานิต สีเข้ม L

108 พงษ์ไทย ณ ตะกั่วทุ่ง XL
109 ไพสิฐ ณ ตะกั่วทุ่ง XL

110 ทองพูล ทองเรือง XL

ชมรมจักรยานท่าตะโก
111 ณรงค์เวทย์ แช่มบำรุง เสื้อ L
112 ชำนาญกิจ แช่มบำรุง เสื้อ L
113 วรพล กำจัดภัย เสื้อ L
114 อรุณชัย เชลงนาท เสื้อ L
115 พรศักดิ์ เชเดช เสื้อ L
116 มนูญ ดอนคา เสื้อ L
117 เมธี จงอุดมชัยกิจ เสื้อ XL
118 มะลิ แช่มบำรุง เสื้อ L
119 วันเพ็ญ แช่มบำรุง เสื้อ M
120 กานต์ สังวรณ์ เสื้อ XL
121 ปิยะ กิตติวุฒิศักดิ์ เสื้อ L
122 พิชญุตม์ แช่มบำรุง M
123 จิรชยา เชื้อนุ่น S
124 อุปถัมป์ ฤทธิ์เทพ L

ทีม Bird&bird
125 สมเดช ค้าเจริญ เสื้อ XL

ทีม Out You Cyling Club Nakhonnayok
126 กรกฎ เนติกุล L
127 กาญจนา โกจินอก M

ทีม TOT
128 ปฐมพร ธีมากร 2XL

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี
129 วิทยา วันจีน L
130 พิจิตร ชัยรัตนาอาภรณ์ L
131 รต.ถวิล โปรยลาภ M
132 สมประสงค์ ไชยพงษ์ L
133 วิเชญฐ์ วิจารณ์ L
134 สุทธาทิพย์ วิจารณ์ M
135 ปิยวะดี วิจารณ์ M
136 ประวีณ สุวรรณกูล L
137 รต.สมศักดิ์ ไกรทอง XL
138 สุพชร วงศ์หมื่น XL
139 สันติ โคตรพันธ์ M
140 จ.ส.อ.สนธยา มณีเลิศ 2XL
141 พ.ต.กิตติพงษ์ คะเณแสน M
142 ร.ต.วิชัย แคว้นน้อย L
143 ว่าที่รต.ไกวัล เวฬุวรรณวรกุล L
144 จ.ส.อ.วิโรจน์ บุญวัณ M
145 สงบ เหมือนพิทักษ์ L
146 มานพ รังสิกุล M
147 ทรงศักดิ์ โฆษิตอัมพรนิธิ 2XL
148 มาราตรี เที่ยงตรง M
149 สุทธิพร ยะหัตตะ L
150 ปรีชา ปราริไลยก์ M
151 บรรจง น้าวิไลเจริญ M
152 ชาญ คุ้มสุภา M
153 อิทธิชัย ติณสุทธิ M
154 เดชา สิทธิผาสุข L
155 อภิชิต ศิลปสุวรรณ M
156 พิกุล ศิลปสุวรรณ M
157 ปริญญา เก่งนา 2XL
158 อ่อนสา ทองภู L
159 ไตรลักษณ์ แตงเพ็ชร M
160 จ.ส.อ.บุญเชิด ชมสุข M
161 ณัฐชา รักหน้าที่ S
162 เดชสิทธิ์ จันทิมางกูล XL
163 สมศักดิ์ เอี่ยมพานิชกุล L
164 แหม่ม เอี่ยมพานิชกุล L
165 พันศักดิ์ พิทักษ์ผล L
166 จารุวัลย์ จันทิมางกูล M
167 บุญทิพย์ สุขพันธ์ L
168 ผอ.วิริยะ ยิ้มสุข 2XL
169 ผอ.สวลี ยิ้มสุข 2XL

ชมรม"วิหารแดง" จ.สระบุรี
170 ไพรวัลย์ เวชสนิท L
171 คำมูล เวชสนิท M

ทีม I'm ride the folding bike
172 สัณห์พิชญ์ พิมูลชาติ L
173 จุราพรรณ ทองขัน M

ชมรมจักรยานหินกองไบท์คลับ
174 วิสันต์ ตั้งเรืองชัยกุล XL
175 ประสิทธิ์ มีอาษา M
176 พสิษฐ์ มีอาษา L
178 พรทิพย์ มีอาษา M
179 พิรญาณ์ มีอาษา L
180 สมชาย สารเพรช L
181 สิงห์ชัย ตัตตะวะศาสตร์ L
182 สมใจ พรพงษ์ M
183 วสันต์ ชมภูพื้น XL
184 กฤษณพงษ์ พรพงษ์ M
185 รุ่งทิพย์ คชกาษร S
186 ธนภณ ดวงประวัติวงศ์ S
187 ศิริชัย แซ่ลิ้ม M
188 อุไรวรรณ คำทอง S
189 ภัทรวัฒน์ สุขตะพงษ์ XL
190 ชลธิชา แก้วไทรนันท์ L

ทีม TBSN
191 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ XL
192 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ S
193 วิสิทธิ์ แสงภักดี XL

194 สกล จำปาเทศ L

ทีม Ramintra KM 4. Cycling
195 Peter-K XL

ทีมคลองรังสิต
196 ณัฐวัฒน์ พิบูลสุนทรวิภาต XL

197 พัชรินทร์ วิลัยโรจน์ M
198 ไพทูรย์ โพธิวงศ์ L
199 อภิชัย สัมมาเมฆ L
200 ณัฐพล รอดเกตุกุล XL
201 ธนวัฒน์ วิลัยโรจน์ Sแก้ไขล่าสุดโดย เสือเอ๋ฅน...ครยก เมื่อ 01 ส.ค. 2014, 12:02, แก้ไขไปแล้ว 41 ครั้ง.
วาดฝันบนหลังอาน ปั่นผ่านคืนและวัน หลงไหลบนโลกกว้าง สุดทางคือ........บ้านเรา!!!!
รักธรรมชาติ สวนเกษตร ชอบความสงบ ที่พักสบาย ลานกางเต้นท์ติดเขา กิจกรรมผจญภัย คิดถึงเรา"บ้านสวนชญานันทน์โฮมสเตย์" นครนายก
https://www.facebook.com/bansuanchayanan

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย jirayu55 » 17 ก.ค. 2014, 10:52

ทีมจักรยานตลาดน้ำวัดไทรขอร่วมด้วยคับ
นายจิรายุ โค้วสมจีน M
นายเสบียง ทรัพย์สนอง L
นายวีรภัทร ใจภักดี M
นายโกษา ประเสริฐทรัพย์ M
ขอบคุณคับ

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย KAIT » 17 ก.ค. 2014, 15:41

ธรรมสวัสดีครับ
ทีมบุโรทั่งร่วม๓คน
นาย พิมพ์เกียรติ มิ่งวงศ์ เสื้อ XL
นส มณี มีทองแสน L
ดญ สุวรรณ มะลิศรี S
ขอบพระคุณครับ

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย นายกระจอก » 17 ก.ค. 2014, 17:23

ทีม Live@bike จากรามคำแหง จำนวน 10 คน

เบอร์ติดต่อ 086-0073904 ( ยุทธนา)

1.ยุทธนา พิมพ์จักร เสื้อ 2XL
2.ไพโรจน์ พฤศวานิช เสื้อ L
3. ชาย คูตระกูล เสื้อ L
4. ประมาณ ชัยสงค์ เสื้อ XL
5. อำนาจ ทองสกุล เสื้อ XL
6. ทินกร เอียดทองใส เสื้อ XL
7. จักรพงศ์ มงคลทิพย์ เสื้อ 4XL
8.ปริญญา เล็กโป้ เสื้อ M
9.คัมภีร์ อิสรั่น เสื้อ L
10.วีรพล รุ่งเรือง เสื้อ L

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย MaxZimum MC » 17 ก.ค. 2014, 18:47

ทีมบางกอกกล๊าส ขอร่วมด้วย3ท่านครับ
นายชนะ วัฒนธำรงค์ xxl
นายนราธิป ศิริสมบูรณ์ m
นายเผชิญ บุญถนอม xl
ขอบคุณครับ


Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย tongcum » 17 ก.ค. 2014, 20:41

ทีมธรรมศาลา จ.นครปฐม ร่วมด้วย 12 คน ครับ
1. นายชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตน์ เสื้อ L
2. นายภาณุ ค้าผล เสื้อ L
3. นายยินดี สาราช เสื้อ XL
4.นายสมรักษ์ ขาวมานิต เสื้อ L
5. นายสิงห์ชัย โชติวัฒน์ เสื้อ L
6. นายอนุลักษณ์ นิ่มอนงค์ เสื้อ L
7.นายอนันต์ สะสมทรัพย์ เสื้อ L
8.นางสาวสุณี เอมโคกสลุด เสื้อ XL
9.นายวสันต์ ศรีสกุลยาภร เสื้อ L
10.นายสุวัฒน์ หัดศรี เสื้อ L
11.นายตระกูล บุญชู เสื้อ M
12.นายวิษณุ ขาวมานิตย์ เสื้อ XL

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย suton » 17 ก.ค. 2014, 21:52

ร่วมด้วยคนครับ

นายสุนทร มณฑาทิพย์ XL

นางสมปอง มณฑาทิพย์ L

ขอบคุณครับ :mrgreen:

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย ขุนไกร ชนะศึก » 18 ก.ค. 2014, 08:43

ทีมอิสระท่าเรือ
นายสมพิศ เฉลิมนาม เสื้อ L.
นางพีระยา เฉลิมนาม เสื้อ M.
ด.ช.กุลพัน เฉลิมนาม เสื้อ M.
ด.ช.วีระพล เฉลิมนาม เสื้อ S.
ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าใจ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001403958282

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย Tdf » 18 ก.ค. 2014, 10:05

ขออนุญาตแชร์ครับ ติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมวงการจักรยานทาง facebook ได้ที่ https://www.fb.com/thaibikemag.timeline/events

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย jamejamefd » 18 ก.ค. 2014, 12:25

สมัครร่วมด้วยครับ

พิเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ เสื้อไซด์ XL

ขอบคุณมากครับ
i-DEAL saraburi , ทีม conwood cycling club
Bianchi Impulso 105 Dama Bianca

เจมครับ
https://www.facebook.com/jamejamefd

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย MaxZimum MC » 18 ก.ค. 2014, 13:36

ทีมบางกอกกล๊าส ขอเพิ่มอีก3ท่านนะครับ
นายมนัส จันทร์หอม xxl
นายสราวุธ แสงวิลัย xxl
นายเสน่ห์ มัคเจริญ xl
ขอบคุณครับ

Re: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครนายก "ปั่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชินีและฯ " วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 57

โพสต์ โดย nitcha_aoy » 18 ก.ค. 2014, 15:51

สมัคร 2 ที่ค่ะ
แก้ไขล่าสุดโดย nitcha_aoy เมื่อ 04 ก.ย. 2014, 11:23, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน