ทริปปั่นท่องเที่ยวฯ อาจารย์แขก พระพุทธบาท(หน้า 75 ปั่นไปDat Mui เวียดนามใต้)

รายงาน/รูป "สรุปทริป" จากที่ได้ปั่นมา

ทริปปั่นท่องเที่ยวฯ อาจารย์แขก พระพุทธบาท(หน้า 75 ปั่นไปDat Mui เวียดนามใต้)

โพสต์ โดย อาจารย์แขก » 14 ส.ค. 2010, 17:23

  บันทึกภาพปั่นฯ /นำเสนอโดย อาจารย์แขก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
  ภาพปั่นต่างประเทศ

  ๑.ลาว :ปั่นไปลาวใต้ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=165
  ๒.พม่า :ปั่นไปเชียงตุง ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
๒.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=435
  ๓.กัมพูชา :ปั่นไปนครวัด ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=480
  ๔.จีน:สิบสองปันนา ๕-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
๔.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=570
  ๕.เวียดนามกลาง : ๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
๕.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=840
  ๖.พม่า เมืงสอง : ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
๖.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=975
  ๗.ลาว เวียงจันทร์-วังเวียง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๗.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=975
  ๘.ลาว-ซาปา-ฮานอย-(เวียดนามเหนือ) : ๕-๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
๘.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=975
  ๙.เกาะกง-สีหนุวิวล์ กัมพูชา : ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๙.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=990
  ๑๐.ปั่นทางไกลโลกประเทศฝรั่งเศส:ปารีส-เบสต์-ปารีส (PBP)๑๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1035
  ๑๑.ปั่่นเกาะลังกาวี เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย : ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
  ๑๒.ปั่นข้ามกัมพูชาจากปอยเปตไปโฮจิมินทร์ เวียดนามใต้ : ๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1050
  ๑๓.ปั่นจากพระพุทธบาท ไปจังหวัดอุบลราชธานี "งานเข้าพรรษา"ที่ยิ่งใหญ่ วันที่
  ๑๔.ทริปเที่ยวทั่วทึ่งแดนโสร่ง ปั่น เมื่องย่างกุ้ง เมืองหงสา เมืองไจ้โย พระธาตุอินทร์แขวน ไจ้ทีโย วันที่ ๑๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประเทศเมียนม่าร์
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1065
  ๑๕.ทริปมหัศจรรค์เวียดนามใต้ ; Amazing Vietnam Bike Trip ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ปั่นจาก Hochiminh city > Vang tau > Lagi > Muine > tp Phan thiet > Dilinh > Dalat
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1065
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1080
  ๑๖.ทริปปั่นสวดมนต์ข้ามปี ประเทศลาว วัดสีเมือง เมืองเวียงจันทร์ /เมืองปากซัน แขวงบ่ลิคำไซ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
  ๑๗.ทริปปั่นทางไกล:ไทย-กัมพูชา-เวียดนามใต้:เริ่มที่อรัญประเทศ>ปอยเปต>พนมเปญ>Chau Doc>Hatiet>Lt Rach gia>Lt Ca mau>Dat mui>Can Tho>Chau doc>พนมเปญ>ปอยเปต>อรัญประเทศ>ขึนรถกลับพระบาท ระหว่างวันที่ 5-16 เมษายน 2562
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=1110  ปี ๒๕๕๖ :ทริป ๒๐๐ กม.ภายใน๑ วัน เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี ดังนี้
  ๑.เสาร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ปั่นไปกลับรวม ๒๔๑ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=795
  ๒.เสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ : ปั่นไปกลับนครนายก>โรงเรียนเตรียมทหาร/รร.จปร >วัดหลวงพ่อปากแดง ปั่นไปกลับรวม ๒๒๓ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=825
  ๓.เสาร์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปวัดช่องแค(หลวงพ่อพรหม) ,วัดเขาถ้ำบุญนาค(หลวงปู่สี) จ.นครสวรรค์,วัดเกริ่นกฐิน(หลวงพ่อเพี้ยน),วัดเขาสมอคอน(หลวงพ่อบุญมี)รวมปั่นไป-กลับถึงบ้านพระพุทธบาท ๒๑๑ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=825
  ๔.เสาร์ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ : ปั่นไปวัดเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รวมปั่นไป-กลับ ปั่น ๒๐๕ Km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=855
  ๕.เสาร์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา รวมปั่นไป-กลับ ปั่น ๒๐๗ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=885
  ๖.เสาร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ : ปั่นไปพิพิธพันธ์เรือพื้นบ้าน>ต้นยางใหญ่ที่สุดในจ.ลพบุรี>หลวงปู่ทวด จ.อยุธยา>พระนอนวัดป่าโมกฯ>วัดขุนอินทร์ฬ จ.อ่างทอง >วัดไชโยฯ >วัดอัพวัน จ.สิงห์บุรี รวมปั่นไป-กลับ ปั่น ๒๐๐ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=900
  ๗.จันทร์ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปวัดเขาดีสลัก และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมที่ปั่นได้ ๒๑๘ Km (ระยะทั้งหมด ๒๙๔ Km)
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=900
  ๘.เสาร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ รวมที่ปั่นได้ ๑๖๙ Km : เป็นทริปที่ขึ้นเขาแบบยาวๆๆและเจอฝนตอนเย็น
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=930
  ๙.เสาร์ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ : ร่วมงาน Car Free Day Chonburi และไปปั่นบนเกาะสีชัง
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=930
  ๑๐.เสาร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ : ปั่นไปวัดป่าเลย์ไลน์ /วัดแค จ.สุพรรณบุรี รวมปั่นไป-กลับ ปั่นได้ ๒๐๓ Km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=945
  ๑๑.เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ : ปั่นไปวัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ปั่นได้ ๒๐๑-๒๐๓ Km ก่อนขึ้นรถ
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=945
  ๑๒.อาทิตย์ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ : ปั่นร่วมงานฯปั่นแรลลี่ทางไกลระดับนานาชาติ ๒๐๐ กม.ที่เค้าจัดครั้งแรก ปั่น ๒๐๔ กม ใช้เวลา ๑๑.๑๘ ชม. พาสมาชิกฯกลุ่มไปปั่น รวม ๑ ๘ คน ผ่านหมดเวลาไล่ๆกัน
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=960


  .........................................................................................................


  ปี ๒๕๕๕ :ทริป ๒๐๐ กม. ภายใน๑ วัน เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี ดังนี้
  ๑.ทริปปั่นเที่ยวตลอดวันครั้งที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ :วัดป่าเลไลย์ สามชุก จ.สุพรรณบุรี เสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๕๑ Km
๑.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=525
  ๒.ทริปปั่นเที่ยวตลอดวันครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ : เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๓๒ Km
๒.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=540
  ๓.ทริปปั่นเที่ยวตลอดวันครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ : สวนนกชัยนาท/เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รววมปั่น ๒๒๑ Km
๓.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=540
  ๔.ร่วมงานปั่นDTAC เพื่อน้อง จ.สระบุรี :วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เริ่มปั่นจากพระพุทธบาทไปร่วมงาน(๑๓๕ km)และปั่นกลับถึงบ้าน รวม ๒๐๑ KM
๔.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=555
  ๕.ทริปปั่นเที่ยวตลอดวันครั้งที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ :อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๔๗ Km
๕.viewtopic.php?f=397&t=82066&start=3765
  ๖.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนพฤษภาคม :พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เสาร์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวมปั่น ๑๘๗ km
๖.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=615
  ๗.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนมิถุนายน : อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังษี)หรือวัดสรพงศ์ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๗๘ km
๗.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=630
  ๘.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนกรกฎาคม : ปั่นไปน้ำตกวังก้านเหลือง และ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้ำตกเจ็ดคต เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๔๙ km
๘.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=645
  ๙.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ : ปั่นไปอ่างทอง สามชุก บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๖๙ Km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=690
  ๑๐.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ : ปั่นไป-กลับ :พระพุทธบาท>วัดจันทรังษ๊(หลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุด) จ.อ่างทอง >ไหว้พระนอน อ.ป่าโมก >ชมตลาดลาดชะโด อ.ผักไห่ >ชมตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า >ปั่นกลับทางจ.สุพรรณบุรี -อ่างทอง-ดอนพุด-พระพุทธบาท ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ รวมปั่น ๒๓๐ Km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=720
  ๑๑.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ : วัดเกริ่นกฐิน-ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี-อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์-วัดขุนอินทประมูล : เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ : รวมปั่น ๒๔๕ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=735
  ๑๒.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ : ปั่นไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ -อุโมงต้นไม้-พระพุทธบาท : เสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ : รวมปั่น ๒๑๓ km
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=735
  ๑๓.ทริปปั่นเที่ยวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นทริปค้างคืน ๑ คืน ปิดทริป ๒๐๐ Km ปี ๒๕๕๕: ปั่นไปอ่างเเก็บน้ำลำพระเพลิง-เขาแผงม้า-ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา : เสาร์ -อาทิตย์ที่ ๒๒ -๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ :(วันเสาร์ ๒๒ ปั่น ๑๖๐ Km,วันอาทิตย์ ๒๓ ประมาณ ๕๐ Km)
viewtopic.php?f=56&t=223012&start=765


  101.ปั่นไปกินไปผลไม้ปราจีนบุรี 28 พฤษภาคม 2554
  viewtopic.php?f=56&t=223012&start=345
  102.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=345
  103.viewtopic.php?f=56&t=223012&start=420i;
  แก้ไขล่าสุดโดย อาจารย์แขก เมื่อ 30 พ.ค. 2019, 14:32, แก้ไขไปแล้ว 158 ครั้ง.

  Re: ทริปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  โพสต์ โดย อาจารย์แขก » 14 ส.ค. 2010, 17:27

   ทริปปั่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์(2)
  แก้ไขล่าสุดโดย อาจารย์แขก เมื่อ 01 ก.ย. 2010, 19:08, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

  Re: ทริปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  โพสต์ โดย อาจารย์แขก » 14 ส.ค. 2010, 17:58

   ทริปป่าหินงาม  แก้ไขล่าสุดโดย อาจารย์แขก เมื่อ 10 ก.ย. 2010, 18:32, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

  Re: ทริปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  โพสต์ โดย อาจารย์แขก » 14 ส.ค. 2010, 18:24

   ทริปป่าหินงาม(ต่อ)
  แก้ไขล่าสุดโดย อาจารย์แขก เมื่อ 10 ก.ย. 2010, 18:39, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

  Re: ทริปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  โพสต์ โดย อาจารย์แขก » 14 ส.ค. 2010, 19:21

  รูปภาพ
   ปั่นมาได้สักพักแวะดื่มนมซะหน่อย
  แก้ไขล่าสุดโดย อาจารย์แขก เมื่อ 14 ส.ค. 2010, 19:25, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
  ผู้ใช้งานขณะนี้

  กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน