สมาคมจักรยานสาเกตนคร(สรุปทริป)

รายงาน/รูป "สรุปทริป" จากที่ได้ปั่นมา

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย hero » 06 ธ.ค. 2010, 20:32

ฝากยามอุบากองให้ ไม้แปร 101
ทิตย์ ศุกร์เช้า จันทร์ เสาร์งายแก่ อังคารเที่ยงแท้ พุธ ผหัสนั่น บ่ายค้อยค่ำลง
แนบไฟล์
75703_458024736243_664076243_6082352_5545636_n.jpg
ยามอุบากอง
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง,"
แปลว่า พรทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พะละ
ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ


Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 07 ธ.ค. 2010, 09:25

รายชื่อ+เลข13หลัก คณะจักรยานจากร้อยเอ็ด ทริปสปป.ลาว เงื่อนน้ำงึม ที่ผมส่งไปทำเอกสารแล้ว มีดังนี้
1 นาย ณรงค์ บุญเหลี่ยม ลุงต่อง 0811181913
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
15 นาย คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
16 นาย สมชัย สายเชื้อ hero 0810578436

17 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
18 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
19 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
20 นายเวชยันต์ นันทะเสนา ป๋าเวช เสือหนวดงาม 0840319144
21 นางปริศนา นันทะเสนา
22 นางสาวธนิกา นันทะเสนา
23 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
24 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
25 นายคำรณ วรามิตร
26 นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
27 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
28 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
29 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
30 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
31 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734035
32 นาย สมศรี สาระจันทร์ ลุงสี 089 278 3185
33 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325
34 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
35 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
36 นาย ชวิทย์ ศีลพันธุ์
37 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท
38 นาย อภิชาติ โคเวียง
39 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
40 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
41 นายสนธยา ราชทะคันที
42 วิทยา แสนประดิษฐ์ เสี่ยเล้ง มือปาด
43 ดิเรก โพธิชัย ไฟฟ้าธวัชบุรี (ขาดพี่จ่ำนะทริปนี้)
44 นายชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข เสี่ยใหญ่ร้านขายMTB
45 อ เกรียงไกร เทียมจันทร์
46. อ.ชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข อ.หนุ่ย[อ.เมือง]
47 ผอ.ไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
48 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
49 นางภัทรา ผือโย
50 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
51 นาง อรนุช ภักดีผล
52 นาง ดาราวรรณ อุดมโภชน์
หมดเวลาครับ รวม52คน
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 09 ธ.ค. 2010, 10:49, แก้ไขไปแล้ว 9 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 07 ธ.ค. 2010, 16:00

แจ้งความเคลื่อนไหวเรื่องรถที่จะเดินทาง (แต่ละคัน5คน)
รถคันที่1 รถดร.ต้อม
29 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
30 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
31 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
คันนี้รับได้อีก2ที่นั่ง ข้อแม้ใครจะไปคันนี้ห้ามแอ่วกลับบ้าน
คันที่2 รถผอ.ทวี คันนี้รับได้อีก3ที่นั่ง
25 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
26 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
จะออกเดินทาง เที่ยงครับ

รถคันที่3 แจ้งให้ทราบครับ รถคันของผมประกอบด้วย....1.ผมไม้แป่ 2. เมีย 3.ลูกสาว 4.ครูโล่(ฮีโล่ ) 5.ลุงสี
รถคันที่4 รถลุงลักษณ์ ออกเดินทาง 12.00น
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
35 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325

คันที่5 รถลุงต้อย
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
คันที่6 รถผอ เทพ
39 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
40 นาย อภิชาติ โคเวียง 0894181211
41 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
32 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
44 นาย วิทยา แสนประดิษฐ์ 087 2241039
คันที่7

19 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
36 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
42 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
คันที่8 ออกเดินทาง ตี1 ครับ
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
21 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
คันที่9รถเก๋ง ออกเดินทาง12.00น
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
คันที่10 CRVไปเองไม่ทราบเวลา
37 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
คันที่11 ออกเดินทางหลังเลิกเรียน
48 นายไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
49 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
50 นางภัทรา ผือโย
51 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
คันที่12 รถเก๋ง
18 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
52 นาง อรนุช ภักดีผล
คันที่ 13 ใครสนใจไปได้ รถจะออก 15.30 วันที่ 9 ธ.ค.นี้ รถจอดที่ เทคนิคครับ
1.อ.คำรณ วรามิตร 081-3697050
2.อ.เกรียงไกร เทียมจันทร์

รถคันที่14
นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
นายดิเรก โพธิชัย
นาย ชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข 081-8716090
นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
รถคันที่15
43 นาย สนธยา ราชทะคันที
33 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734045
คันที่16 ไปเองจะนอนกับลูกที่อุดร
คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
และ นาง ดาราวรรณ อุดมโภชน์ แยกจากคันที่14


จำนวนสมาชิกขณะนี้ 52คนครับ

รายชื่อที่ยังไม่ลงตัวเรื่องรถประสานเข้ามาด้วยครับ
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 08 ธ.ค. 2010, 21:19, แก้ไขไปแล้ว 11 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย luk9188 » 07 ธ.ค. 2010, 19:01

jiradat เขียน:แจ้งความเคลื่อนไหวเรื่องรถที่จะเดินทาง (แต่ละคัน5คน)
รถคันที่1 รถดร.ต้อม
29 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
30 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
31 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
คันนี้รับได้อีก2ที่นั่ง ข้อแม้ใครจะไปคันนี้ห้ามแอ่วกลับบ้าน
คันที่2 รถผอ.ทวี คันนี้รับได้อีก3ที่นั่ง
25 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
26 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
จะออกเดินทาง ตอนเย็นหลังเลิกเรียน

รถคันที่3 แจ้งให้ทราบครับ รถคันของผมประกอบด้วย....1.ผมไม้แป่ 2. เมีย 3.ลูกสาว 4.ครูโล่(ฮีโล่ ) 5.ลุงสี
รถคันที่4 รถลุงลักษณ์ ออกเดินทาง 12.00น
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
35 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325

คันที่5 รถลุงต้อย
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
คันที่6 รถผอ เทพ
39 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
40 นาย อภิชาติ โคเวียง 0894181211
41 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
32 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
44 นาย วิทยา แสนประดิษฐ์ 087 2241039
คันที่7

19 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
33 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734045
36 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
42 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
คันที่8 ออกเดินทาง ตี1 รับได้อีกครับ
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
คันที่9รถเก๋ง ออกเดินทาง12.00น
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
คันที่10 CRVไปเองไม่ทราบเวลา
37 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
คันที่11 ออกเดินทางหลังเลิกเรียน
48 นายไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
49 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
50 นางภัทรา ผือโย
51 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
คันที่12 รถเก๋ง
18 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
52 นาง อรนุช ภักดีผล

พี่เวชโพส คันของลุงดิเรกด้วยนะครับ
43 นาย สนธยา ราชทะคันที
21 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
2ท่านนี้คงจะได้ไปคันที่2 ผอ.ทวีครับเดี๋ยวผมโทรประสานให้หรือไม่ก็คันที่8

จำนวนสมาชิกขณะนี้ 52คนครับ

รายชื่อที่ยังไม่ลงตัวเรื่องรถประสานเข้ามาด้วยครับ
15 นาย คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
17 นาย นราชัย สุราอามาตย์ ดาบชัย 0866408422
26 นายคำรณ วรามิตร
27 นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
44 นายดิเรก โพธิชัย
45 นาย ชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข
46 นาย ชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
47 นายเกรียงไกร เทียมจันทร์

ขอเพิ่มเติมรถคันที่14 อีก 1 คน ของ อ.คำรณ ใครสนใจไปได้ รถจะออก 15.30 วันที่ 9 ธ.ค.[size=85]นี้[/size]
1.อ.คำรณ วรามิตร 081-3697050
2.อ.เกรียงไกร เทียมจันทร์
แก้ไขล่าสุดโดย luk9188 เมื่อ 08 ธ.ค. 2010, 06:18, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 07 ธ.ค. 2010, 19:08

ทีมงานเราจะล้อหมุนจากฝั่งไทยเวลา 6 โมงเช้า ซึ่งตรงตามยามอุกอง และพี่น้องผู้ประสานการข้ามแดน บอกมา เราจะได้มีเวลาในเมืองนอกนานๆ และตอนเย็นคืนวันที่ 10 เป็นคืนสปอร์ตไนท์ ข่าวล่าสุดบอกว่าจะมีท่านผู้ใจดี ล้มวัวให้เสือกิน 1 ตัวครับพี่น้อง ทริปครั้งนี้จึงไม่ธรรมดา เตรียมทำส้มต่อนเลย ส่วนการเดินทางจากร้อยเอ็ดคงต้องปรับโปรแกรมให้ทันตามเวลาและมีเวลาพักผ่อนด้วย

[color=#0000BF] - การเดินทางในครั้งนี้ ถือว่าคณะใหญ่มาก สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ เรื่องการตรงต่อเวลาครับ รถทุกคันที่จะออกเดินทาง ขอให้คำนวณเวลาให้ดี ถ้าถึงเวลาแล้วยังมาไม่ถึง ทำให้คณะต้องรอ เดี๋ยวจะตำหนิกันเปล่าๆ ก็ขอฝากไว้ครับ
- เรื่อง ฝากรถ มีที่ฝากปลอดภัย ข้างๆ บริษัท ภูตะวันทัวร์
- ก่อน6โมงเช้าพวกเราจะพบกันตรงเชิงสะพาน หน้า บริษัท ภูตะวันทัวร์ เบอร์คุณนิ่ม ภูตะวัน 087 226 5109
-6โมงเช้าพวกเราน่าจะได้ข้ามฝั่ง
-หลายคัน จะเดินทาง เที่ยง เย็น นอนที่ฝั่งไทย ใครอยากจะให้จองห้องที่พักให้ ติดต่อดร.ต้อม 085-4650159
- กลางวัน เที่ยง11ธคที่เวียงจันทร์ เราจะกินวัวด้วยกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจดีครับ ท่านไม่ต้องการให้เอ่ยนาม ไว้ไปถึงพวกเราจะร้อง อ๋อ..และขอขอบพระคุณท่านมาณที่นี้ด้วยครับ
-สัมภาระเอาไปเท่าที่จำเป็น น้อยที่สุด ยกเว้น ดร.จำนง
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 08 ธ.ค. 2010, 09:04, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี » 07 ธ.ค. 2010, 20:37

เพิ่มเติมข้อมูลนะครับ...ในการไปครั้งนี้ ฝ่ายอำนวยความสะดวกทางฝั่งไทย คือ บริษัทภูตะวันเซอร์วิสทัวร์ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่บริเวณตึกด้านขวามือก่อนถึงสะพานมิตรภาพ..(ติดกับเซเว่น) ส่วนที่จอดรถจะอยู่ด้านหลังตึกนี้ครับ... ให้พวกเราไปรวมกันที่หน้าบริษัทภูตะวันทัวร์ ก่อน 06.00 น. เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และรับธงชาติสำหรับติดจักรยาน...แล้วเคลื่อนขบวน เวลา 06.00 น.
ในเช้าวันที่ 10 ธค.จะมีทัวร์จากฝั่งไทยข้ามไปเที่ยวหลายคณะครับ ถ้าไปสาย เราจะเจอกับความวุ่นวายทั้งขั้นตอนการผ่านด่าน และการจราจรครับ... ฝากคณะพวกเราวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับ...เบอร์โทรผู้ร่วมเดินทาง ข้างบน ขอให้บันทึกไว้ให้ได้มากที่สุดสำหรับการประสานงานนะครับ...

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย Maipare.101 » 07 ธ.ค. 2010, 20:56

luk9188 เขียน:
jiradat เขียน:แจ้งความเคลื่อนไหวเรื่องรถที่จะเดินทาง (แต่ละคัน5คน)
รถคันที่1 รถดร.ต้อม
29 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
30 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
31 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
คันนี้รับได้อีก2ที่นั่ง ข้อแม้ใครจะไปคันนี้ห้ามแอ่วกลับบ้าน
คันที่2 รถผอ.ทวี คันนี้รับได้อีก3ที่นั่ง
25 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
26 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
จะออกเดินทาง ตอนเย็นหลังเลิกเรียน

รถคันที่3 แจ้งให้ทราบครับ รถคันของผมประกอบด้วย....1.ผมไม้แป่ 2. เมีย 3.ลูกสาว 4.ครูโล่(ฮีโล่ ) 5.ลุงสี
รถคันที่4 รถลุงลักษณ์ ออกเดินทาง 12.00น
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
35 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325

คันที่5 รถลุงต้อย
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
คันที่6 รถผอ เทพ
39 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
40 นาย อภิชาติ โคเวียง 0894181211
41 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
32 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
44 นาย วิทยา แสนประดิษฐ์ 087 2241039
คันที่7

19 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
33 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734045
36 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
42 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
คันที่8 ออกเดินทาง ตี1 รับได้อีกครับ
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
คันที่9รถเก๋ง ออกเดินทาง12.00น
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
คันที่10 CRVไปเองไม่ทราบเวลา
37 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
คันที่11 ออกเดินทางหลังเลิกเรียน
48 นายไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
49 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
50 นางภัทรา ผือโย
51 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
คันที่12 รถเก๋ง
18 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
52 นาง อรนุช ภักดีผล

พี่เวชโพส คันของลุงดิเรกด้วยนะครับ
43 นาย สนธยา ราชทะคันที
21 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
2ท่านนี้คงจะได้ไปคันที่2 ผอ.ทวีครับเดี๋ยวผมโทรประสานให้หรือไม่ก็คันที่8

จำนวนสมาชิกขณะนี้ 52คนครับ

รายชื่อที่ยังไม่ลงตัวเรื่องรถประสานเข้ามาด้วยครับ
15 นาย คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
17 นาย นราชัย สุราอามาตย์ ดาบชัย 0866408422
26 นายคำรณ วรามิตร
27 นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
44 นายดิเรก โพธิชัย
45 นาย ชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข
46 นาย ชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
47 นายเกรียงไกร เทียมจันทร์

ขอเพิ่มเติมรถอีก 1 คน ของ อ.คำรณ ใครสนใจไปได้ รถจะออก 15.30 วันที่ 9 ธ.ค.นี้
1.อ.คำรณ วรามิตร 081-3697050
2.อ.เกรียงไกร เทียมจันทร์


รถคันที่13นาย คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564

นายประ กุตรัตน์ ลุงสาร
นายดิเรก โพธิชัย
นาย ชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข
นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย sirivattanasak » 08 ธ.ค. 2010, 04:54

รูปภาพ

ขออำนวยพรให้ทุกท่าน ทุกเสือ ทุกครอบครัว ที่จะเดินทางไปปั่นที่เมืองลาว(เส้นทางหนองคาย-เขื่อนน้ำงึม)ขอให้มีแต่ความมัน สนุก ปลอดภัย และที่สำคัญต้องให้ได้กลับมานะครับ เป็นห่วง ไม่อยากไปยามไกล :lol:
:mrgreen: "คนที่ไม่มีโรคทางกายนับว่าประเสริฐ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจ คือกิเลสประเสริฐกว่า
...หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ...

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 08 ธ.ค. 2010, 06:58

ข่าล่าสุดครับแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิดหนึ่ง
- กลางวัน เที่ยง11ธคที่เวียงจันทร์ เราจะกินวัวด้วยกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจดีครับ ท่านไม่ต้องการให้เอ่ยนาม ไว้ไปถึงพวกเราจะร้อง อ๋อ..และขอขอบพระคุณท่านมาณที่นี้ด้วยครับ และขากลับจะมีรถไปนำทางลงมาจากเขื่อนครับ

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 08 ธ.ค. 2010, 07:27

ขี่ไก่โป่ทีม โดยคุณน้อย ชวนปั่น วันเดียว 3 จังหวัด ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-สารคาม-ศรีสมเด็จ ในวันจันทร์ ที่ 6 ธ.ค.53
เชิญเข้าไปชม สุปทริปด้วยครับ บรรยากาศสวยงามมาก เสียดายไม่ได้ไปด้วย คลิกเลยลิงค์ข้างล่างครับ

viewtopic.php?f=56&t=258518&start=75

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 08 ธ.ค. 2010, 09:57

jiradat เขียน:รายชื่อ+เลข13หลัก คณะจักรยานจากร้อยเอ็ด ทริปสปป.ลาว เงื่อนน้ำงึม ที่ผมส่งไปทำเอกสารแล้ว มีดังนี้
1 นาย ณรงค์ บุญเหลี่ยม ลุงต่อง 0811181913
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
15 นาย คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
16 นาย สมชัย สายเชื้อ hero 0810578436

17 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
18 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
19 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
20 นายเวชยันต์ นันทะเสนา ป๋าเวช เสือหนวดงาม 0840319144
21 นางปริศนา นันทะเสนา
22 นางสาวธนิกา นันทะเสนา
23 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
24 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
25 นายคำรณ วรามิตร 0813697050
26 นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
27 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
28 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
29 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
30 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
31 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734035
32 นาย สมศรี สาระจันทร์ ลุงสี 089 278 3185
33 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325
34 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
35 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
36 นาย ชวิทย์ ศีลพันธุ์
37 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
38 นาย อภิชาติ โคเวียง 0894181211
39 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
40 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
41 นายสนธยา ราชทะคันที 0819648061
42 วิทยา แสนประดิษฐ์ 087 2241039 เสี่ยเล้ง มือปาด
43 ดิเรก โพธิชัย ไฟฟ้าธวัชบุรี (ขาดพี่จ่ำนะทริปนี้)
44 นายชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข 081-8716090 เสี่ยใหญ่ร้านขายMTB
45 อ เกรียงไกร เทียมจันทร์
46. อ.ชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข อ.หนุ่ย[อ.เมือง]
47 ผอ.ไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
48 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
49 นางภัทรา ผือโย
50 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
51 นาง อรนุช ภักดีผล
52 นาง ดาราวรรณ อุดมโภชน์
หมดเวลาครับ รวม52คน ชาย42 หญิง10
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 09 ธ.ค. 2010, 10:50, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 08 ธ.ค. 2010, 13:13

ท่านใดต้องการที่พัก โทรหาผมได้ครับ จะได้ไม่ขลุกขลัก เวลาไปถึงมืดๆค่ำๆ ห้องละไม่เกิน350 แถวๆภูตะวัน
ผมจองไว้แล้ว9ห้อง
1 วีระพงศ์ +ประภาส
2 ไพบูลย์+สุริยา
3 ภัทรา +กนกกาญณ์
4 จิระเดช +เกษมสันต์
5 ทวี +สมหมาย
6 เวชยันต์ +ครอบครัว
7 สมชัย +สมศรี
8 สุรสิทธ์TOT +ครอบครัว
9 ไพศาล+คุณนาย
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 08 ธ.ค. 2010, 21:35, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 08 ธ.ค. 2010, 21:26

jiradat เขียน:แจ้งความเคลื่อนไหวเรื่องรถที่จะเดินทาง
รถคันที่1 รถดร.ต้อม ออกเที่ยง
29 นายจำนง กมลศิลป์ เสือฟากซี ( C ) เด็กเรียกป๋านง 085-0080425
30 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น ศน.แกะ 080-7555494
31 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ดร.ต้อม 085-4650159
คันนี้รับได้อีก2ที่นั่ง ข้อแม้ใครจะไปคันนี้ห้ามแอ่วกลับบ้าน
คันที่2 รถผอ.ทวี คันนี้รับได้อีก3ที่นั่ง
25 นายทวี คิมหันตา ผอ.วี 0819641369
26 นางสมหมาย คิมหันตา พี่หมาย ผู้บังคับและบัญชา ผอ.วี
จะออกเดินทาง เที่ยงครับ

รถคันที่3 แจ้งให้ทราบครับ รถคันของผมประกอบด้วย....1.ผมไม้แป่ 2. เมีย 3.ลูกสาว 4.ครูโล่(ฮีโล่ ) 5.ลุงสี
รถคันที่4 รถลุงลักษณ์ ออกเดินทาง 12.00น
2 นาย จิระเดช ผือโย ผอ.อู๊ด 0817087387
3 นาย วีระพงศ์ พืชสิงห์ ครูลักษณ์ 0812605099
4 นาย เกษมสันต์ ข่าขันมะลี นายกทุย 0819546700
35 นาย ประภาส บุญมี ป๋าภาสขาแรง 0810614325

คันที่5 รถลุงต้อย ออกเที่ยง
6 นาย สรวง ชินวุธ 0879527586
7 นาย สมศักดิ์ เวียงสมุทร ลุงต้อย 0828530015
5 นาย ธนยศ ศรีธร หัวหน้าที่ดิน 0810559304
11 นาย พรชัย ถนัดค้า ปลัดแดง 0810575902
คันที่6 รถผอ เทพ ออกหลังเลิกเรียน
39 นาย เทพรังสรรค์ สุวรรณโท 0856800955
40 นาย อภิชาติ โคเวียง 0894181211
41 นาย ฉัตร เคหาบาล ผอ.อึ่ง 086 218 6374
32 นาย ชาตรี สุขรัตน์ โอเล่ 081-9741809
44 นาย วิทยา แสนประดิษฐ์ 087 2241039
คันที่7 ออกตอนเย็น

19 นาย อำนวยชัย หุมอาจ เสี่ยหนุ่ยเสลภูมิ 084 604 8699
36 นาย ศุภชัย สัตยรักษ์
42 นาง ชุลีกร สัตยรักษ์
คันที่8 ออกเดินทาง 1-2ทุ่มครับ
12 นาย พรชัย ประสพธรรม หัวหน้าพรชัย TOT 086 229 9998
13 นาย ธาดา บุดาห์ ตู่ TOT 081-7493458
14 นาย วินัย สุภัควนิช
21 นาย ชยางกูร แยงไธสง บอม ณโพนทอง 0827786721 0868643755
คันที่9รถเก๋ง ออกเดินทาง12.00น
8 นาย สุรสิทธ์ เดชธงชัย หนุ่มTOT 089 827 2999
9 ด.ช อิสรินทธ์ เดชธงชัย หมีTOT
10 นส. ปนัดดา จันทรประทักษ์
คันที่10 CRVไปเอง ออกเที่ยง
37 นาย พรพรต ชุปวา เสี่ยเป้ ย่านเนิน 086 4580466
คันที่11 ออกเดินทางหลังเลิกเรียน
48 นายไพบูลย์ ข่าขันมะลี 0817683632
49 นาง สุริยา ข่าขันมะลี
50 นางภัทรา ผือโย
51 นาง กนกกาญณ์ ข่าขันมะลี
คันที่12 รถเก๋ง ออกหลังเลิกงาน
18 นาย ไพศาล ภักดีผล พี่ปิส 089-8402269
52 นาง อรนุช ภักดีผล
คันที่ 13 ใครสนใจไปได้ รถจะออก 15.30 วันที่ 9 ธ.ค.นี้ รถจอดที่ เทคนิคครับ
1.อ.คำรณ วรามิตร 081-3697050
2.อ.เกรียงไกร เทียมจันทร์

รถคันที่14
นายประสาร กุตรัตน์ ลุงสาร
นายดิเรก โพธิชัย
รถคันที่15 ออกหลังเลิกเรียน
43 นาย สนธยา ราชทะคันที
33 นาย วิชัย อินอุ่นโชติ แสน ธีรภาดา 089-5734035
คันที่16 ไปเอง จะนอนกับลูกที่อุดร
คำพอง อุดมโภชน์ ผอ.คำพอง 087 865 5564
และ นาง ดาราวรรณ อุดมโภชน์


คันที่17
นาย ชัยรัตน์ ยิ่งรัตนสุข 081-8716090
นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
ออก1ทุ่ม
จำนวนสมาชิกขณะนี้ 52คนครับ

รายชื่อที่ยังไม่ลงตัวเรื่องรถประสานเข้ามาด้วยครับ
แก้ไขล่าสุดโดย jiradat เมื่อ 09 ธ.ค. 2010, 10:50, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย jiradat » 09 ธ.ค. 2010, 09:20

รายชื่อสมาชิก52คน รถเดินทาง17คัน เดินทางไม่พร้อมกัน ก่อน6โมงเช้า พบกันที่ภูตะวันครับ
หวังว่า6.00น คงได้ออกเดินทาง อย่าลืมครับ ตรงต่อเวลา
จากนี้ไปเราจะประสานงานทางโทรฯนะครับ

Re: สาเกตุนคร ล่องลาวใต้ ครั้งที่3

โพสต์ โดย sirivattanasak » 09 ธ.ค. 2010, 10:06

ทุกท่านทีเดินทางไป สปป.ลาว เจอน้องลำบากอยู่ข้างทาง อย่าลืมช่วยน้องขึ้นจากตม แน๊เด้อ :lol:

รูปภาพ
:mrgreen: "คนที่ไม่มีโรคทางกายนับว่าประเสริฐ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจ คือกิเลสประเสริฐกว่า
...หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ...


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน