โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท พื้นที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

รายงาน/รูป "สรุปทริป" จากที่ได้ปั่นมา

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท พื้นที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 29 ม.ค. 2015, 10:12

"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท"เริ่มดำเนินกิจกรรมจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อพ.ศ.๒๕๕๖ โดยนายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้นำจักรยานมาให้เด็กๆเยาวชนได้ทดลองปั่น มีสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย คอยแนะนำให้ความรู้และเป็นผู้ฝึกสอน ในช่วงเวลาหลังจากเด็กๆเลิกเรียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
การฝึกฝนทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยเป็นอีกวีธีการหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการทางกาย ทางความคิดในทิศทางที่ดีงาม โดยผู้ฝึกสอนคอยเอาใจใส่สังเกตุให้คำแนะนำอยู่เป็นปกติ เด็กๆเยาวชนที่สามารถลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ สามารถผ่านการคัดตัวได้ในเบื้องต้นจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อาทิ การแข่งขันจักรยานกลุ่มพื้นที่การศึกษาตำบลโพนสูง, การแข่งขันจักรยานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วและอำเภอภูเรือ, การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ(รับรองโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถัมภ์) และกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน Car Free Day
รูปภาพ
รูปภาพ
สำหรับเด็กเยาวชนที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต้องมีวินัยเป็นเบื้องต้น เช่น การเชื่อฟังคำสั่ง การปฏิบัติตามคำสั่ง มีความตั้งใจเอาใจใส่ขยันฝึกซ้อม และสามารถลำดับขั้นตอนการปฏิบัติในการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยจนเป็นปกติ ซึ่งทั้งมวลได้จากการฝึกฝนและปฏิบัติตามคำสั่งบนพื้นฐานหลักวิธีคิด"คิดให้เป็น คิดให้ถูก และทำได้ตามความคิดนั้น"
รูปภาพ
ผู้สนับสนุน,ส่งเสริม,แบ่งปัน,มอบอุปกรณ์และจักรยาน
เพื่อการพัฒนาเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล

๑. นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มอบจักรยานจำนวน ๗ คัน

๒. คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมาชิกThaiMTB.com มอบจักรยานจำนวน ๑ คัน

๓. คุณชนกร ฟักทอง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมาชิกThaiMTB.com มอบุอุปกรณ์ ซิปเตอร์มือรวม๘ ซ้าย-ขวา ,ซิปเตอร์๘ ซ้าย-ขวา, สับจาน รวม ๕รายการ

๔. คุณศุภฤกษ์ อิสระเสนีย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร สมาชิกThaiMTB.com มอบหมวกจักรยาน ๑ใบ, หมวกผ้า ๑ใบ, กระดิ่ง ๑อัน, ขากระติก ๒อัน, อะไหล่รัดหลักอาน ๑อัน, แป้นสะท้อนแสง ๒อัน

๕. คุณอนุชา สายหยุด จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกThaiMTB.com มอบตีนผี ๑อัน

๖. คุณสมชาย วลีเจริญพงษ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมวกจักรยาน ๔ใบ, ผ้าบัพ ๑๔ผืน,

๗. พ.ต.ท.บุญชู มีศรี รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.โคกงาม มอบอุปกรณ์ชุดขับเคลื่อน 8สปีด(ซิปเตอร์ เฟือง ตีนผี โซ่ สายเกียร์)

๘. น.ส.จุฬาวรรณ ทุตปอ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย มอบกระติกน้ำ 4อัน ขากระติก 1อัน ยางนอก 1คู่ หมวก 1ใบ ดร๊อบเอ๊า สายเกียร์ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการนำเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรม"จิ๋วแต่แจ่๋ว"ปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ ปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเข้าร่วมแข่งขันจักยาน

๙. จ.ส.ต.กฤษณะ ชัยเจริญ สมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ฝึกสอนซ่อมบำรุงและนำเด็กเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานและแข่งขันจักรยานในโอกาสต่างๆ


ติดตามผลงาน...โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ได้ที่นี้ครับ...
เว็บเพ็จ...http://www.kiddeetumdee.net/mtb/dansaimtb.html
facebook...https://www.facebook.com/groups/156350077896182/


.
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 30 ม.ค. 2017, 11:12, แก้ไขไปแล้ว 8 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:12

...เด็กๆเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารายงานตัว หลังจากได้มาปักหลักชุลมุนสนุกสนานที่อนามัยบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อทวงถามและติดตามความเคลื่อนไหวการปั่นจักรยานอยู่เป็นประจำ และได้นำจักรยานที่ได้รับมอบจาก"คุณหมอจิ๋ว"ไปปั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

วันนี้ได้เริ่มเข้ามารายงานตัวกันแล้ว...ครับ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ดังนี้
-ให้ทุกคนเข้าแถวเรียงตามอายุจากน้อยไปหามาก
-ให้ปฏิบัติตามคำออกคำสั่ง เช่น จัดแถว แถวตรง ตามระเบียบพัก ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน
-ให้รายงานตัว พร้อมบอกชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
-ให้นำจักรยานมาตรวจสอบสภาพ
-ทำความเข้าใจให้เด็กใหม่(ยังไม่เคยฝึกซ้อม)ได้รู้จักเรียกชื่อ สวนควบ และอุปกรณ์จักรยาน
-ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตรวจสภาพจักรยาน พบว่า...
1.สายเกียร์แตกเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 1เส้น ทำให้ปรับเกียร์ไม่ได้ รอแก้ไขโดยเปลี่ยนสายใหม่
2.วงล้อคด 2วง ทำให้เวลาปั่นขอบล้อเบียดกับผ้าเบรค รอแก้ไขโดยตั้งซี่ใหม่
3.แกนล้อผืดผิดปกติ รอแก้ไขโดยอัดจารบี เปลี่ยนลูกปืน ตั้งจี้ใหม่
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:14

กิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนประจำปี 2557
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กๆหลายคนบ้านอยู่ไกล ขอกลับบ้านก่อนเลยอดได้กินขนมจาก"หมอเอ๋"
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:15

กิจกรรมประจำวันที่๒มิ.ย.๕๗
เด็กๆเยาวชนให้ความสนใจมากเช่นเคย โดยวันนี้ให้เด็กๆเข้าแถวฝึกระเบียบแถว จัดแถว แถวตรง ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน ให้รายงานตัวสวัสดีครับ...ผมชื่อ....ชื่อเล่น....เรียนอยู่ชั้น... อายุ...ปี เพื่อให้กล้าแสดงออกฝึกการลำดับขั้นตอนง่ายๆก่อนให้
เด็กๆได้เรียนรู้อุปกรณ์จ้กรยาน ปั่นจักรยานอยู่กับที่ ฝึกการวางเท้า ฝึกการปรับเกียร์หนัก-เบา ตามลำดับ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท


Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:17

ปั่นจักรยาน ใส่หมวก ใส่แว่นตา หล่อขึ้นมาทันที :D :D :D
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท


Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:18

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กๆให้ความสนใจเรียนรู้

รูปภาพ
ขนมให้พลังงานสำหรับเด็กๆ

รูปภาพ
ให้ทำความสะอาดรอบบริเวณ ก่อนกลับบ้าน
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:21

รูปภาพ
ได้รับอุปกรณ์อะไหล่จักรยาน เพื่อการพัฒนาเด็กๆเยาวชนในชนบท
จาก...คุณ ชนกร ฟักทอง จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อให้เด็กๆในชนบทได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยครับ

ขอบคุณครับ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:22

รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ "โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี๒๕๕๗" ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับมอบจักรยานและอุปกรณ์จักรยาน(ทางพัสดุไปรษณีย์) จากสมาชิกThaiMTB.Com ดังนี้

๑.คุณชนกร ฟักทอง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มอบซิปเตอร์มือรวม๘ ซ้าย-ขวา,ซิปเตอร์๘ ซ้าย-ขวา, สับจาน รวม ๕รายการ เพื่อเอาไว้เป็นอะไหล่สับเปลี่ยนซ่อมบำรุงให้กับเด็กๆ

๒.คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มอบจักรยาน จำนวน ๑คัน เพื่อให้เด็กๆเยาวชนในชนบทได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ขอขอบพระคุณในเมตตาจิตที่"คุณชนกร ฟักทอง"และ"คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์"มีต่อเด็กๆเยาวชนในชนบท

ขอบคุณครับ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:23

วันนี้(๓๑ก.ค.๕๗) พิธีมอบจักรยานที่ได้รับจาก คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท
โดยมีเด็กๆนักเรียนบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มารับมอบจักรยานเพื่อเอาไว้ฝึกฝนทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุมลัว เด็กๆตื่นเต้นกับจักรยานคันใหม่ที่ได้รับมอบโดยขอปั่นทดสอบกันทุกคน และขอขอบพระคุณ คุณณัฐธนัญ สุภหัสดิ์ ผ่านทางภาพถ่าย กิจกรรมของเด็กๆในชนบท ขอบคุณครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
"หมอเอ๋" ผอ.รพ.สต.บ้านหนองอุมลัว นักกีฬาจักรยานเสือภูเขา(ประเภทหญิง) เป็นตัวแทนมอบจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท


รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
ปรับเบาะ หลักอาน ให้เหมาะสมกับเด็กๆ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
ทดสอบจักรยานคันใหม่
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:25

วันเสาร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณศุภฤกษ์ อิสระเสนีย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แบ่งปั่นอุปกรณ์อะไหล่จักรยาน เพื่อเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วย หมวกจักรยาน ๑ใบ, หมวกผ้า ๑ใบ, ขากระติก ๒อัน, แป้นสะท้อนแสง ๒อัน, อะไหล่รัดหลักอาน ๑อัน

ขอขอบพระคุณ ในเมตตาจิตที่ท่านแบ่งปันอุปกรณ์อะไหล่จักรยานให้กับเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล
เพื่อเอาไว้สับเปลี่ยนและเป็นอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุง

ขอบคุณครับ

รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:26

วันเสาร์ที่๑๖สิงหาคม๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี ๒๕๕๗ เรียนรู้การซ่อมบำรุงจักรยานทำการถอดล้อ(ล้อหน้า) ทำความสะอาดจุดหมุนดุมล้อหน้า เปลี่ยนลูกปืนและจาระบีใหม่ ส่วนล้อหลังรอให้ได้ลูกปืนตามขนาดที่ต้องการก่อนแล้วค่อยมาทำการซ่อมบำรุง เนื่องจากเป็นวันหยุดเด็กๆบางคนต้องไปช่วยผู้ปกครองทำการเกษตร มีหลายคนที่สามารถให้ความสนใจเป็นผู้ช่วยในการซ่อมบำรุง เช่น ช่วยถอดสายเบรค ถอด-ประกอบล้อ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:26

วันจันทร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณอนุชา สายหยุด จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งปันอุปกรณ์ตีนผี จำนวน ๑อัน เพื่อเป็นอะไหล่สับเปลี่ยนซ่อมบำรุงให้เด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล "โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี๒๕๕๗"
รูปภาพ

ขอขอบพระคุณ ในเมตตาจิตที่ท่านแบ่งปันอุปกรณ์อะไหล่จักรจานให้กับเด็กๆเยาวชนในชนบทพื้นที่ห่างไกล
เพื่อเอาไว้สับเปลี่ยนและเป็นอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุง

ขอบคุณครับ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทพืนที่ห่างไกล ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โพสต์ โดย mtb_2009 » 30 ม.ค. 2015, 08:27

วันที่ 28สิงหาคม2557 นำเด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท ประจำปี 2557" ทำความสะอาดและกำหนดเส้นทางจักรยานภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการกำหนดเลือกเส้นทางเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและฝึกทักษะการปั่นจักรยานที่ปลอดภัย
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 30 ม.ค. 2015, 08:32, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน