ภาพพิธีลงนามความร่วมมือพื้นที่พิเศษและกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองด่านซ้าย "ด่านซ้าย เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน"

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

Re: ภาพพิธีลงนามความร่วมมือพื้นที่พิเศษและกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองด่านซ้าย "ด่านซ้าย เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน"

โพสต์ โดย mtb_2009 » 23 ก.พ. 2014, 21:17

รูปภาพ

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการ องค์การบริหารเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)

พิธีลงนามความร่วมมือ
-ความร่วมมือผลักดันด่านซ้ายให้เป็นเมืองจักรยาน
-ความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่่างยั่งยืนของพื้นที่พิเศษเลย
-ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย
และกิจกรรมเสวนา"ด่านซ้าย...เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน" เที่ยวด่านซ้ายยุคใหม่...ไปด้วยจักรยาน ตลอดจนกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

มีเด็กๆเยาวชนประชาชนชาวด่านซ้ายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก...องค์การบริหารเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย สร้างความตื่นเต้นประทับใจให้กับเด็กๆเยาวชนประชาชนชาวด่านซ้ายได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่ได้ผลักดันให้ด่านซ้ายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ดีงามในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายอย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรม


ขอบคุณครับ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน