สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 18:50

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่านายชำนาญ สีฆ้อง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่านายพรชัย ดิสโร ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ฝ่ายกีฬาจักรยานจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณสมาชิก ที่ให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในรายการ เสือภูเขา NAPA Pre Championship ในวันที่ 1 เมษายน 2555 จบไปด้วยดี หากมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ
สรุปผลการแข่งขันของแต่ละรุ่นดังนี้ครับ

รุ่นสิงห์ตำบลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศอันดับ
1. เด็กชายสิทธิชัย คำทิพย์
2. เด็กชายตะวัน จันทะคูณ
3. เด็กชายทนงศักดิ์ แสนปัดชา
4. เด็กชายสิทธิพร อินทร์คราม
5. เด็กชายกฤษดา การกิ่งไพร
6. เด็กชายจตุพล เมืองแมน
7. เด็กชายทนงศักดิ์ สิงห์ใส
8. เด็กชายสมบูรณ์ แก้วทุย
9. เด็กชายธนกร โพธิ์กล่ำ
10. เด็กชายเธียรณรงค์ ทองสังข์

รุ่นสิงห์ตำบลทั่วไป
ชนะเลิศอันดับ
1. นายจันทร์ สายจันยูน
2. นายสุดใจ ทองสิทธิ์
3. นายรณชัย แก้วใหญ่
4. นายดำรงศักดิ์ จันทร์
5. นายหลัก สายคำชล
6. นางลัดดา ทาดแมน
7. นางสาวสำรวย ใจแสง
8. นางโฉมเฉลา แหยมโส
9. นายอุทัย ยศปัญญา
10. นางสวรรณ มะณีสอน

รูปภาพ
รุ่น vip
ชนะเลิศอันดับ
1. นายภูมินทร์ เวียงจันทร์
2. นายพิบูลย์ หันตุลา
3. ด.ต.วุฒิพงษ์ ษิติวณิชา
4. นายณัฐวุฒิ เรืองวงศ์วิทยา
5. นายพงษ์ศักดิ์ ทษหศิริพงษ์
6. นายวัชรพล เดชชุษณะนาก
7. นายณัฐวุฒิ เครือสุคน
8. นายปราโมทย์ เมืองแปร
9. นายชูชีพ อินทร์ประสิทธิ์
10. นายสุทธิพงค์ เทียนสีม่วง

รุ่น A ทั่วไปชาย
ชนะเลิศอันดับ
1. นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต ทีม พิริยะอินเตอร์
2. นายสุรศักดิ์ ทวีสมาน ทีม บีชบอยภูเก็ต
3. สต.รัฐพงศ์ เรือนเมา ทีม ทัพภาค 3
4. นายสมเจต จารีย์ ทีม ใจแอนท์เลย
5. นายพีรวัฒน์ ศรีเมือง ทีม เพชรบูรณ์ ศรีเมือง
6. นายปิยะวัฒน์ เล็กชม ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
7. นายเชิดชัย ใจวงษ์ ทีม เอสโซ่ อุตรดิตถ์
8. นายน้ำมนต์ อุดมสุข ทีม เสือเพชรบูรณ์
9. นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม แอร์ พอร์ท พิษณุโลก
10. นายวีระพันธ์ หงส์หนึ่ง ทีม เพชรละคร

รุ่น B อายุไม่เกิน 18 ปี
1. นายอนุรักษ์ เพชรรี ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก
2. นายอาเธอร์ เบนเน็ตต์ ทีม มัลเตอร์ไบค์รีเดิลแพร่
3. นายสุขวิทย์ สูงรัง ทีม นายประสิทธิ์เขียนแบบก่อสร้างหล่มสัก
4. นายวรพล เครือรวม ทีม เด็กโรงกลึง เครือรวม
5. นายศราวุธ เวรุริยะ ทีม นายประสิทธิ์เขียนแบบก่อสร้างหล่มสัก
6. เด็กชายธนวัฒน์ สถานทุง ทีม ไซเคิลมาเนียพิษณุโลก
7. นายณพโม อนุตตรีพงษ์ ทีม เสือสระแก้ว
8. นายภูสิทธิ์ เวียงอินทร์ ทีม เสือสระแก้ว
9. นายภาณะพงษ์ ติ๊บคำ ทีม ESSS อุตรดิตถ์
10. เด็กชายสิริพันธุ์ ทกทอง ทีม พิจิตรไบค์

รูปภาพ
รุ่น C อายุ 20 – 29 ปี
1. นายอดิศร สวนทองสุก เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
2. นายคณพศ เพ็ชรายุทธ เอสโซ่ อุตรดิตถ์
3. นายฉัตรพงษ์ สมศรี
4. นายภาคภูมิ เจือจาน ศรีสัชนาลัย

รูปภาพ
รุ่น D อายุ 30 – 39 ปี
1. พ.อ.อ.มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ทีม ไซเคิลมาเนียพิษณุโลก
2. ธงชาติ ตันติอำไพ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์
3. นายพิทักษ์ ชำนาญเสือ ทีม ตาป๊อกลานหอย
4. นายวุฒิพงษ์ สอนศรียา ทีม เพื่อสุขภาพด่านซ้าย
5. นายจารุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ทีม ลูกพ่อขุนสุโขทัย
6. นายปราโมทย์ เมืองแป้ ทีม เพชรบูรณ์ทีม
7. นายสุขสวัสดิ์ บัวนวล ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
8. นายรังสรรค์ มณีกูล ทีม หนุ่ม MTB นครสวรรค์
9. นายกนกศักดิ์ จารุเพ็ง ทีม ซิล ซิล พิษณุโลก
10. นายพงศ์ศักดิ์ พุ่มประดับ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิลแบงค์

รุ่น E อายุ 40 – 49 ปี
1. นายประเสริฐ ชิตมาตย์ ทีม บีสบอยภูเก็ต
2. นายเจริญ ไพศาลธรรม ทีม ไวตามิลพิษณุโลก
3. นายชัยพร ฉิมชูใจ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล
4. นายปาน สถานทูร ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก
5. ด.ต.วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีม -
6. นายราเมศ ยะเสน ทีม เพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย
7. นายพิบูลย์ หันตุลา ทีม เสือเวหา
8. นายนเรศ อนุตตรียพงศ์ ทีม เสือสระแก้ว
9. นายบัณทิตย์ พันชวิทย์ ทีม ด่านซ้าย
10. นายไพริน เครือรวม ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก

รูปภาพ
รุ่น F อายุ 50 – 59 ปี
1. นายไตรสิทธ์ จีนอนันต์ ทีม อุตรดิสถ์
2. จ.ส.อ.วีรยุทธ พามา ทีม กองทัพภาคที่ 2
3. นายชัยบรรชา มาลัย ทีม แอร์พอร์ทพิษณุโลก
4. THORLEE ANDRESEN ทีม NORWAY
5. นายไมตรี รักผกาวงศ์ ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
6. นายบุญลือ ชุมศรี ทีม แอร์พอร์ทพิษณุโลก
7. นายสุวรรณ หอมหวน ทีม สมาทร์ไบค์
8. นายบพิตร คำมูล ทีม เพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย
9. นายสุเทพ ภู่ฤทธิ์ ทีม พิจิตรไบค์
10. นายดนุพล บุญดีจีน ทีม เพชรบูรณ์ทีม

รูปภาพ
รุ่น G อายุ 60 ปี ขึ้นไป
1. ด.ต.บุญสืบ ไกรประยูร ทีม เสือพันทางพิษณุโลก
2. นายสนอง เพิ่มพิพัฒน์ ทีม นครสวรรค์
3. นายณพัศ บุญครอบ ทีม คิงดินสระแก้ว
4. นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย ทีม เพชรบูรณ์
5. นายสมนึก จิตนันตกุล ทีม เสือสุขภาพหนองคาย
6. นายณรงค์ ทิพย์ท.. ทีม นครสวรรค์
7. ร.ต.ปรารถนา บุญประสพ ทีม อุดรธานี
8. นายณรงค์ศักดิ์ คำวัตร ทีม เพชรบูรณ์

รุ่น W น้ำหนัก 85 กิโลกรัม
1. นายภูมินทร์ เวียงจันทร์ ทีม ภูมินทร์ เสือสระแก้ว
2. นายนรากร ยอดสมุทร ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก
3. นายมงคล หงส์ร่อน ทีม เพชรบูรณ์ทีม
4. นายสมเกียรติ วัฒนศัพท์ ทีม เพชรละคร
5. นายจีราวิชร์ นงนาปวุฒิกุง ทีม FIANT P.MOTOR
6. นายศุภกิจ ศรีสุกใส ทีม เสี่ยโรงกลึงสุโขทัย
7. นายณัฐวุฒิ เครือสุคนธ์ ทีม ลูกพ่อจอม
8. นายภาสกร เฉลิมช่วง ทีม BIKE MANIA หนองคาย
9. นายอุดมศักดิ์ ปุสวัสดิ์ ทีม สหกรณ์ออมทรัพย์
10. นายเรืองสิทธิ์ คุณเศรษฐ ทีม บึงแก่นนคร

รุ่น O หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
1. นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มพิพัฒน์ ทีม นครสวรรค์
2. นางสาวนภาวรรณ แก้วพินิจ ทีม เพชรบูรณ์ทีม
3. นางสาวสุทราทิพย์ หม่อนรักษา ทีม อุตรดิสถ์

รุ่น P อายุ 35 ปีขึ้นไป
1. นางประภัสสร ดีรักษา ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย
2. นางเรณู เตชัย ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์
3. นางปทุมเมศ เทียนนาวา ทีม เสือเพชรบูรณ์

รูปรับถ้วยจะตามมาทีหลังครับขอบคุณครับ
ขออภัยรายชื่อ สกุล บางท่านไม่ตรง เพราะสกดลายมือลำบากมากเลยครับ ของใครผิดแจ้งได้นะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย V3 ป่าเลา เมื่อ 04 เม.ย. 2012, 12:37, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 19:14

แจ้งข่าวสมาชิกท่านใดลืม หูฟังตามภาพไว้มี่จุดรับสมัครติดต่อได้ที่ เบอร์ 0819538554 (v3 ป่าเลา) ได้นะครับ
รูปภาพ
อีกชิ้นครับเป็นกางเกงจักรยานอย่างดีลืมไว้ที่ห้องน้ำ อบต.นาป่า ทางคณะกรรมการเก็บไว้ให้แล้วนะครับถ้าเป็นของใครลืมไว้โทรติดต่อเบอร์ 089-708-8089 (เสือต๊อ...แต๊)ครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย wakin » 01 เม.ย. 2012, 20:00

ช่วยแก้ไขชื่อผิด รุ่นทั่วไปชาย ที่ 9 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม แอร์ พอร์ท พิษณุโลก ขอบคุณครับ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย YogiRider » 01 เม.ย. 2012, 20:13

ขอบคุณทีมงานผู้จัดทุกท่านที่ตั้งใจรังสรรค์สนามแข่งให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันครับ ทุกคนคงจะเหนื่อยกันน่าดู ซึ่งเท่าที่ได้พูดคุยกับทีมผู้จัดชาวเสือเพชรบูรณ์แล้ว ก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าถึงแม้จะเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขมากเช่นกัน ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผม :D
ขอบคุณสำหรับอ. V3 ป่าเลาด้วยนะครับ ที่ช่วยเป็นธุระติดต่อหาอะไหล่ให้จนลงทำการแข่งขันได้ ขอบคุณพี่ต้วมเตี้ยมที่ให้ยืมจุ๊บลม ขอบคุณพี่มนชัยที่เป็นธุระรับส่งอะไหล่ให้ผม ถ้าไม่ได้ทั้ง 3 ท่านนี้ ผมคงไม่ได้ลงแข่งเป็นแน่ ขอบคุณอีกครั้งมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
:D
Cycling is great suffer, but receive so little. That's make me tough.
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ กลุ่มเด็กโรงกลึง หรือ Saint Bikes แฟนเพจ

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย น้าอ๊อด » 01 เม.ย. 2012, 20:17

ถ้าไม่ติดต้องทำสนาม DH ไม่งั้นไปร่วมสนุกด้วยแล้วครับ น่าเสียดายจัง :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย kuncoach » 01 เม.ย. 2012, 20:32

รูปมาแล้วครับ อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ทนๆดูกันไปนะครับ 55 เพราะไอ้เจ้าเลนส์ kit ตัวน้อยของผมมันขึ้นราซะแล้วใครเป็นใครดูกันตามภาพนะครับ ไม่บรรยาย เพราะไม่รู้จัก 55

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ตากล้องท่านอื่นจะปาด ก็ปาดได้เลยนะครับ ยังย่อรูปไม่เสร็จ ทยอยลงเรื่อยๆครับ


Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 01 เม.ย. 2012, 21:13

wakin เขียน:ช่วยแก้ไขชื่อผิด รุ่นทั่วไปชาย ที่ 9 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม แอร์ พอร์ท พิษณุโลก ขอบคุณครับ

หวัดดีครับท่านเสือวาคินทร์ ขอแส่ดงความยินดีด้วยครับ
ขอแรงใจแรงเชียร์ช่วยเข้าไปโหวตให้ด้วยนะครับ ส่งภาพเข้าประกวด ชื่อภาพ “ ไปแข่งจักรยานนะครับ ไม่ได้ไปเตรียมพื้นที่ดำนา +555+”
ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ เข้าไปกด Like ที่รูปภาพ SB71 ที่ link นี้เลยครับ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
กดแล้วขอรบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยคลิ๊ก like ให้ด้วยนะครับ
ท่านหนึ่งกดได้เพียงครั้งเดียวครับ ขอบคุณมากครับ
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 21:15

wakin เขียน:ช่วยแก้ไขชื่อผิด รุ่นทั่วไปชาย ที่ 9 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม แอร์ พอร์ท พิษณุโลก ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ คุณ WAKIN แก้ให้แล้วนะครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 21:17

น้าอ๊อด เขียน:ถ้าไม่ติดต้องทำสนาม DH ไม่งั้นไปร่วมสนุกด้วยแล้วครับ น่าเสียดายจัง :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ไม่เป็นไรหน้าอ๊อด เอาไว้งานต่อไปได้มาแน่ ครับ มีเวลาจะไปเที่ยวทะเลครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 21:21

เปี๊ยกบ้านดง เขียน:
wakin เขียน:ช่วยแก้ไขชื่อผิด รุ่นทั่วไปชาย ที่ 9 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม แอร์ พอร์ท พิษณุโลก ขอบคุณครับ

หวัดดีครับท่านเสือวาคินทร์ ขอแส่ดงความยินดีด้วยครับ
ขอแรงใจแรงเชียร์ช่วยเข้าไปโหวตให้ด้วยนะครับ ส่งภาพเข้าประกวด ชื่อภาพ “ ไปแข่งจักรยานนะครับ ไม่ได้ไปเตรียมพื้นที่ดำนา +555+”
ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ เข้าไปกด Like ที่รูปภาพ SB71 ที่ link นี้เลยครับ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
กดแล้วขอรบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ช่วยคลิ๊ก like ให้ด้วยนะครับ
ท่านหนึ่งกดได้เพียงครั้งเดียวครับ ขอบคุณมากครับ

หวัดดีคุณเป๊ยกบ้านดง จัดไป ถ้าไม่กำหนดกดให้ 100 Like เลยนะครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ
Re: สรุปการแข่งขันรายการ 1 เมษายน 2555 เพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมทดสอบสนาม NAPA Pre Championship

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 01 เม.ย. 2012, 22:55

ช่วงรุ่น vip กับสิงห์ตำบลผมไม่ได้ถ่ายไว้เลยลงไปก่อนครับ คุณโค้ช ขนาดเลนด์ติดรานะนี่ยังแหล่มอยู่เลย ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงมีกล้องอื่น ๆ อีกครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน