หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย Phumisit » 12 มิ.ย. 2013, 22:15

รูปภาพ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ"
วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56
ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างเอง อ.เมือง จว.ลพบุรี


จุดประสงค์การจัดงาน :
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
ซึ่งจะทำให้ลดปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


กำหนดการ
เวลา 0600-0730 ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า
เวลา 0730 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 3 พระองค์
เวลา 0830 พิธีเปิดการแข่งขัน / ปล่อยขบวนจักรยาน
เวลา 1030 พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
เวลา 1100 รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 1200 เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 60 กม.
ประเภท A เสือหมอบชาย ชิงถ้วย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รวม 6 รุ่นๆ ละ 3 รางวัล
- A-1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- A-2 รุ่นทั่วไป (OPEN) รางวัลที่ 1, 2, 3
- A-3 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- A-4 กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- A-5 กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- A-6 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป รางวัลที่ 1, 2, 3
ประเภท B เสือหมอบหญิง ชิงถ้วย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รวม 3 รุ่นๆ ละ 3 รางวัล
- B-1 รุ่นทั่วไป (OPEN) รางวัลที่ 1, 2, 3
- B-2 รุ่นกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- B-3 รุ่นกลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป รางวัลที่ 1, 2, 3
ประเภท C เสือภูเขาชาย ชิงถ้วย ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ รวม 6 รุ่นๆ ละ 3 รางวัล
- C-1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- C-2 รุ่นทั่วไป (OPEN) รางวัลที่ 1, 2, 3
- C-3 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- C-4 กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- C-5 กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- C-6 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป รางวัลที่ 1, 2, 3
ประเภท D เสือภูเขาหญิง ชิงถ้วย ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ รวม 3 รุ่นๆ ละ 3 รางวัล
- D-1 รุ่นทั่วไป (OPEN) รางวัลที่ 1, 2, 3
- D-2 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี รางวัลที่ 1, 2, 3
- D-3 กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป รางวัลที่ 1, 2, 3

ขอยกเลิกการแข่งขัน ประเภท E ประเภทจักรยาน single speed & fixed gear แต่เข้าร่วมกิจกรรมได้
หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ ต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจำนวนรางวัล มิฉะนั้น จะไม่มีถ้วยรางวัลในรุ่นกลุ่มนั้นๆ

2. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 12 กม.
- ประเภท VIP / ครอบครัว (ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ) (ไม่มีถ้วยรางวัล)
- ประเภทจักรยาน single speed & fixed gear (ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ) (ไม่มีถ้วยรางวัล)


การต้อนรับ
เช้า - ข้าวต้ม, น้ำเต้าหู้, ปาท่องโก๋, น้ำดื่ม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
กลางวัน - ข้าวแกง, น้ำดื่ม, ผลไม้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

กิจกรรมภายในงาน
- มีการแสดงดนตรีของ กองพันปฏิบัติจิตวิทยา
- บู๊ทสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์จักรยานและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

การสมัครไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทุกประเภท (ฟรี)
สำหรับของที่ระลึกผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวน 600 ท่านแรก เท่านั้น เพิ่มเป็น 700 เหรียญ..แล้วครับ
- ลงชื่อสมัครได้ที่หน้าเว็บ เพื่อการคัดกรอง เพื่อทราบจำนวนผู้สมัคร และการจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอ
- แจ้งชื่อ-สกุล, อายุ, ประเภทการแข่งขัน, แข่งกลุ่มอายุ, ชาย/หญิง ให้ชัดเจน ลงชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เลย
- หรือสมัครได้ที่บริเวณหน้างาน ณ สนามแข่งขัน (เพื่อความสมบูรณ์ของงาน ควรลงชื่อสมัครก่อนวันงานให้มากที่สุด เพื่อจะได้เตรียมอาหารและการต้อนรับอื่นๆ ให้พร้อมครับ)
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.ประเวศ บาลทิพย์ โทร.082-8315965, จ.ส.อ.ภูมิสิทธิ์ฯ โทร.081-7346488
รายงานตัวลงทะเบียน : กรุณานำบัตรประชาชน/ใบขับขี่ยานพาหนะ มาแสดง(วันเดือนปีเกิด) ด้วยครับ..

กติกาการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ - เสือภูเขา - Fixedgear, singlespeed
---------------------
1. ผู้เข้าร่วมกันแข่งขัน จะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
2. การแข่งขันจะต้องติดป้ายเบอร์ สำหรับการแข่งขัน
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง(ผู้ปกครองนำมาสมัคร)
4. การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ภายใน 15 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท
ถ้าผลการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้
5. รุ่นเสือภูเขา ยางนอกที่จะเข้าร่วมการแข่ง ต้องไม่ต่ำกว่า 26 x1.9
6. รุ่นเสือภูเขาต้องเป็นตัวถังของจักรยานเสือภูเขา (ให้ใช้ตะเกียบหน้าได้)
7. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
8. จักรยานที่ลงแข่งขันทุกรุ่นทั้งเสือหมอบและเสือภูเขา *** ห้ามติดตั้งแอร์โรบาร์ ยกเว้น บาร์เอนด์
9. รุ่นจักรยาน ฟิกเกียร์ (เข้าร่่วมกิจกรรมได้เท่านั้น) ระยะทาง 12 กม.
11. ประเภท VIP/ครอบครัว ระยะทาง 12 ก.ม. **ฟรีสไตล์** ไม่จำกัดประเภทจักรยาน

** กิจกรรมนี้จัดเพื่อรวมพลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เีรีัยนเชิญชาวนักปั่นทุึกชมรม ทุกกลุ่ม และประชาชนทั่วไป
มา่ร่วมแสดงพลังให้ยิ่งใหญ่ให้ประจักษ์ต่อชาวโลกได้จารึกอีกครั้ง
ถ้าพลาดโอกาส..จะเสียดายนะครับ บอกคำเดียวเลยว่า..ยิ่งใหญ่จริงๆ รบพิเศษ จัดเต็ม แล้วพบกันนะครับ..**
แก้ไขล่าสุดโดย Phumisit เมื่อ 09 ก.ค. 2013, 21:13, แก้ไขไปแล้ว 27 ครั้ง.

Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56

โพสต์ โดย Phumisit » 12 มิ.ย. 2013, 22:16

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ร่วมกิจกรรม (update 11 ก.ค.56)
1. ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 60 กม.
ประเภท A เสือหมอบชาย ชิงถ้วย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
A-1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี
001. นายตะวัน ข้องเกี่ยวพันธุ์ อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
002. นายไวยากรณ์ ขุมทรัพยฺ์ อายุ 17 ปี
003. นายศุภวิชญ์ แฟงสุวรรณ อายุ - ปี
004. ด.ช.ปัญญา หมื่นอาจ อายุ 15 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
005. นายแก้วลิขิต สมเขียน อายุ - ปี
006. ด.ช.ชลากร ทาทอง อายุ - ปี
007. นายกิตติภูมิ ค้าผล อายุ 18 ปี
008. นายสถาพร อุดมถาวรสุข อายุ 15 ปี
009. นายภุมรินทร์ บุญรอด อายุ - ปี ทีม Band Bikeshop
010. นายจักรกฤษณ์ สุริยะอนุสรณ์ อายุ - ปี
011 นายกษิดิศ ตรัยรัตนมงคล อายุ - ปี
012. นายอ่องโมน บุญมี อายุ - ปี
013. นายอธิชนัน กล้าหาญ อายุ - ปี
014. ด.ช.ธีรภัทร์ ต้นสาย อายุ - ปี
015. นายรุ่งโรจน์ โบสถ์แก้ว อายุ 17 ปี ทีม รพ.เก้าเลี้ยว
016. ด.ช.วุฒิกรณ์ ชัยเจริญวรรณ อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialiized Thailand
017. นายณัฐพล จำชาติ อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialiized Thailand


A-2 รุ่นทั่วไป (OPEN)
001. ส.อ.อภิรัตน์ นันทวิสาร อายุ 30 ปี (ขอลงรุ่น (OPEN)
002. นายจักรพันธ์ ฉัตรารักษ์ อาุยุ - ปี
003. นายเรวัติ คงภักดี อายุ - ปี
004. นายสมภพ แสงอรุณ อายุ - ปี
005. นายธีระวุฒิ แฟงสุวรรณ อายุ - ปี
006. นายอภิชาติ ปานอิน อายุ - ปี
007. นายเสกสรร สังวร อายุ 23 ปี
008. ร.อ.พงษ์พัฒน์ ธรรมโส อายุ - ปี ทีม ่ร.31 พัน.3 รอ
009. นายศรัณย์ สืบสุรีย์กุล อายุ - ปี
010. นายมานะ พับสิน อายุ - ปี
011. อส.ทพ.สุริยา แสงบุญ อายุ - ปี ทีมกองทัพบก ทภ.4 Specialiized Thailand
012. นายวรวิทย์ บูระภาพ อายุึุ 28 ปี
013. นายโชคชัย เจริญรักษ์ อายุ - ปี
014. นายประภาสพล กาญจนมณฑล อายุ 31 ปี
015. นายณัฐพนธ์ กิจเจริญพันธ์ อายุ - ปี ก๊อบไบค์ขาแข้งทีม
016. นายสุวพันธุ์ นาคบุญ อายุ - ปี ก๊อบไบค์ขาแข้งทีม
017. นายปริญญา สุขสมศรี อายุ 27 ปี
018. นายธีรวุฒิ สุขคุณอมรรัตน์ อายุ - ปี ทีมปากช่อง 30130
019. นายชาคริต บุญเกื้อ อายุ - ปี
020. นายธนนรินทร์ พาตาโส อายุ - ปี
021. นายเชิงชาย งอกงาม อายุ - ปี
022. นายจิรวุฒิ ผาติวิกรัยวงศ์ อายุ - ปี
023. นายไกร เที่ยงไธสง อายุ - ปี
024. นายอาคม คล่องดี อาย - ปี
025. นายธีรสิทธิ์ ตรีสวัสดิชัย อายุ - ปี
026. นายสุทธิพันธุ์ ดิลกานนท์ อายุ - ปี
027. นายวันชัย อุตชา อายุ - ปี
028. นายเจนวิทย์ ลักษณโกเศศ อายุ - ปี
029. นายอมรเทพ พุทธภูมิ อายุ - ปี
030. นายสกุลเทพ เปาวิมาน อายุ - ปี
031. นายดนัยพัฒน์ นันทพงษ์ อายุ - ปี
032. นายศรันย์ คงเจริญ อายุ - ปี
033. นายรักพงศ์ กิจวรรณ อายุ - ปี
034. นายพรชัย ทองชื่น อายุ - ปี
035. นายพนม สังข์เมือง อายุ - ปี
036. นายพูนศักดิ์ เลิศพัชรานนท์ อายุ - ปี
037. นายกฤษณ์ โกมลมิศร์ อายุ - ปี
038. นายวิชัยวิศน์ นาวีพัฒนา อายุ - ปี


A-3 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี
001. นายวัฒนา ผลวิเศษชัยกุล อายุ - ปี
002. นายอนุรักษ์ ภักดิ์สุขเจริญ อายุ - ปี
003. นายประธาน สุวัตถี อายุ - ปี
004. นายกีรติ สิทธิประเสริฐ อายุ 37 ปี
005. นายประชุม อัศวสกุลมงคล อายุ - ปี
006. นายวสันต์ อยู่สมพงษ์ อายุ - ปี
007. ด.ต.ทรงเดช ศรีสวาท อายุ - ปี
008. นายวิสูตร ขวัญนาค อายุ - ปี ทีมจักรยานสิงห์บุรี
009. นายนวฤทธิ์ เรืองประยูร อายุ 30 ปี ทีมนครนายก RIT BIKE TEAM
010. นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว อายุ - ปี
011. นายจําปา โพธ์ศรี อายุ 39 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
012. นายเชาวลิต ทิพย์โส อายุ 39 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
013. นายธนากร ผดุงพัฒน์ อายุ 34 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
014. นายธาตรี ทัศนา อายุ - ปี ทีมบ้านนา นครนายก RIT BIKE TEAM
015. นายน้ำมนต์ อุดมสุข อายุ - ปี
016. นายจิตรภณ บุญมา อายุ - ปี
017. นายวีรศักดิ์ ชูกิตติพงษ์ อายุ - ปี
018. นายอนันต์ สระสมทรัพย์ อายุ 39 ปี
019. นายสิงห์ชัย โชติวัฒน์ อายุ 37 ปี
020. นายสุวัฒน์ หัดศรี อายุ 36 ปี
021. นายเฉลิมพล นุชนานนท์ อายุ -ปี ทีมบ้านนา นครนายก RIT BIKE TEAM
022. นายกฤต สุทธิถวิล อายุ - ปี
023. นายมนตรี บุบผา อายุ - ปี
024. Mr.Hironri Dobe (Japan) อายุ - ปี
025. Mr.Kazume Tenaka (Japan) อายุ - ปี
026. นายทิวัช กุลลาวัณย์ อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
027. นายฎังกพัฒน์ ยรรยง อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
028. นายพงษ์เดช นามจันทร์ลักษณ์ อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
029. นายกิตติพจน์ เชี่ยวชาญรุ่งโรจน์ อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
030. นายขจรภัทร โชติแสงศรี อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
031. นายพงศธร โยธีพิทักษ์ฺ อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
032. นายกิตติทัต สุวรรณทัต อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
033. นายสตุพร สังข์อยู่สุข อายุ - ปี
034. นายปฐกรณ์ บุญให้ อายุ 31 ปี
035. นายกิตตินันท์ มั่งประยูร อายุ 30 ปี ทีมสหกิจพาณิชย์ จอหอ MTB
036. นายดนัย สินปภานานนท์ อายุ 34 ปี
037. นาวาโท พรพจน์ แสงอรุณ อายุ 39 - ปี
038. นายต่อพงศ์ บุญสมพงศ์ อายุ - ปี
039. นายรักศักดิ์ กาญจนกิจเจริญ อายุ - ปี ทีมบ้านน้า นครนายก RIT Bike Team
040. นายกรุง พัตตาสิงห์ อายุ - ปี
041. นายชาญชัย เชื้อท้าว อายุ - ปี
042. นายคมกฤช เอกสินธ์ อายุ - ปี
043. นายประพันธ์ศักดิ์ เจริญมี อายุ - ปี
044. นายมนต์ชัย พัสถาน อายุ 39 ปี
045. นายวุฒิวัฒน์ ประเสริฐกุลชัย อายุ 39 ปี
046. นายชาติวุฒิ กุลมาลา อายุ - ปี
047. นายเกรียงไกร กุลมาลา อายุ - ปี
048. นายชยันต์ พรสิงห์ อายุ 39 ปี ชมรมจักรยานอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร
049. นายนครินทร์ สุขสมศรี อายุ 30 ปี
050. นายระพีพรรธ แพ่งสภา อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
051. นายเฉลิมชัย เรืองชัยนิคม อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
052. นายวิโรจน์ ธีรภาพสมบัติ อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
053. นายอำไพธร หมอนวด อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
054. พ.อ.อ.จิระชัย พุ่มพิกุล อายุ 35 ปี
055. พ.ต.ท.จิราศักดิ์ นนทะแก้ว อายุ 42 ปี guru Thailand
056. ส.ต.อ.พรเทพ ปิ่นแก้ว อายุ 30 ปี สตช.
057. ส.ต.อ.สิทธิชัย ฤทธิ์ศิลป์ อายุ 31 ปี สตช.
058. นายปรีชา ขุมจันทร์ อายุ - ปี ชมรมจักรยานท่าเรือ
059. นายธงชัย สุขคุณอมรรัตน์ อายุ - ปี ทีมปากช่อง 30130
060. นายภัทรธรรม ภูธรารักษ์ อายุ 32 ปี
061. นายศุภณัฐ สุอังคะวาทิน อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
062. นายจีรวัฒน์ กองดา อายุ - ปี
063. นายวรพล คงป่า อายุ - ปี
064. ร.ต.วิโรจน์ เนื้อนาค อายุ - ปี
065. นายอานนท์ สายเสวย อายุ 33 ปี
066. นายณัฐ เทียนทอง อายุ 37 ปี ทีม NAPA BIKE
067. นายอนิรุจน์ ลืมจำเลย อายุ 30 ปี ทีม NAPA BIKE
068. นายถาวร ผดุงพัฒน์ อายุ - ปี
069. นายสันห์ติ โกเมนเอก อายุ - ปี ทีมนครนายก RIT Bike Team
070. นายภูเมศ ขุนเณร อายุ - ปี


A-4 กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี
001. นายมงคล สร้อยนาค อายุ - ปี
002. นายธรรมคูณ แซ่เบ็ อายุ - ปี
003. นายสุจินดา เขม้นเขตวิทย์ อายุ - ปี
004. นายคำภีร์ โบสถ์แก้ว อายุ - ปี
005. นายคงศักดิ์ ชาญประเสริฐ อายุ - ปี
006. นายสุวัฒน์ หมวดเหล็ก อายุ - ปี ทีมเรซสปอร์ต
007. นายสมประสงค์ แก้วทอง อายุ 48 ปี ทีม 4 สายน้ำ-มโนรมย์
008. นายสมชาย หวังฤทธิไกรกุล อายุ 43 ปี
009. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกล่ำ อายุ - ปี
010. นายวิสุทธิ์ พรรณรักษา อายุ - ปี ทีม TSCC
011. นายธวัชชัย ดำเนินศิลป์ อายุ - ปี ทีมบ้านนา นครนายก RIT BIKE TEAM
012. นายธนภวิษย์ ภิวัฒน์จิรกุล อายุ - ปี
013. นายสมรักษ์ ขาวมานิตย์ อายุ 48 ปี
014. นายภานุ ค้าผล อายุ 47 ปี
015. นายอนุลักษณ์ นิ่มอนงค์ อายุ 40 ปี
016. นายจรัญ นิลสมบูรณ์ อายุ - ปี ชมรมจักรยาน SLK Bike Clup
017. นายประเสริฐ มีศิริ อายุ - ปี ชมรมจักรยาน SLK Bike Clup
018. นายเรืองศักดิ์ ธรศิริหิรัญสุุข อายุ 48 ปี
019. นายพรชัย เกิดรัตนศักดิ์ อายุ - ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
020. นายวโรดม อุรารักษ์ อายุ 45 ปี ทีมลอยลม นครปฐม
021. นายนบ เศรฐบุตร อายุ - ปี
022. นายปิติ เกรียงไกร อายุ - ปี
023. นายอนุคม เทียนสวัสดิ์ อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
024. นายพัชระ ปรีชล อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
025. นายสุทธิศักดิ์ เฮงมีชัย อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
026. นายงาม พุทธภูมิ อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
027. นายสราวุธ ศักดิ์ดี อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
028. นายธงชัย ลือดารา อายุ - ปี ทีมจักรยานสิงห์บุรี
029. Mr.Patrick Dubravica อายุ - ปี
030. นายวิรัติ ตีระวัฒนานนท์ อายุ - ปี
031. นายสัญชัย โพธิ์พงษ์ อายุ - ปี
032. นายเจตจำนงค์ แซ่ตั้ง อายุ - ปี
033. ด.ต.วิเชียร สะอาด อายุ - ปี ทีมวัดสิงห์
034. ส.อ.วรชาติ ปรัชญาคำรงพล อาุยุ 48 ปี ชมรมจักรยานจังหวัดราชบุรี
035. จ.ส.อ.สมรัก แป้นทอง อายุ - ปี
036. นายพิเชษฐ์ กันภูมิ อายุ - ปี
037. นายบุญเลิศ บุตรจันทร์ อายุ - ปี
038. นายกรกฤช ศรีสมัย อายุ - ปี
039. นายยุทธนา บัวทอง อายุ - ปี
040. นายอำนวย ปิ่นเปี่ยม อายุ 41 ปี ทีมนครนายก
041. นายปราการ ภัทรทาจาระ อายุ 44 ปี ชมรมจักรยานอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร
042. นายธวัชชัย กรึงไกร อายุ - ปี
043. นายสุริยา อัศยาพร อายุ - ปี
044. นายจิรวัฒน์ ประดิษฐ์ อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
045. นายคนึง สาพิโต อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
046. นายศิริชัย สุธีโรจน์ตระกุล อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
047. นายทรงคิด แสงมนต์ อายุ 42 ปี ทีม Thappline
048. นายบัญชา จีนสม อายุ - ปี
049. นายชาญณรงค์ วงศ์บุญมา อายุ - ปี
050. นายศักดิ์ดา พันธเสน อายุ 46 ปี ทีมสื่อสารมหาดไทยนครราชสีมา
051. นายชนาวีร์ สุขนา อายุ 46 ปี ทีมสื่อสารมหาดไทยนครราชสีมา
052. นายโยธิน สง่าเนตร อายุ 45 ปี ทีมสื่อสารมหาดไทยนครราชสีมา
053. จ.ส.อ.อุดร พรรณขาม อายุ 43 ปี
054. นายศุภกร ถาวรยิ่ง อายุ 41 ปี ทีม NAPA Bike


A-5 กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี
001. ร.อ.ศิริพงษ์ วงษ์จันทร์หาญ อายุ - ปี
002. พ.อ.วีรากร ประกอบ อายุ - ปี ทีมนครนายก
003. ด.ต.โสภณ อวยเฮง อายุ - ปี
004. น.ท.ณรงค์ วัฒนะเสน อายุ - ปี
005. นายศิริชัย ศรีบัว อายุ - ปี
006. พ.อ.สุทัศน์ ไวยปิติ อายุ 51 ปี
007. นายอภิบาล อาศิรวาท อายุ 59 ปี
008. นายนพดล ข้องเกี่ยวพันธุ์ อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
009. นายนิธิสันต์ เลิศชะเวียง อายุ - ปี ทีมไพศาล 16
010. นายประพันธ์ เสริมมา อายุ - ปี ชมรมพระราม 5
011. นายทศพล มติศิลป์ อายุ - ปี
012. นายสมศักศ์ นิ่มโชคชัยรัตน์ อายุ 56 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
013. นายขจรเกียรติ แซ่จัง อายุ 51ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
014. นายสมบูรณ์ รัตนไทย อายุ 51 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
015. นายอภิวิชญ์ สุพานิช อายุ - ปี
016. นายสมเกียรติ กระสินธุ อายุ - ปี
017. นายยินดี สาราช อายุ 59 ปี
018. นายชัยวุฒิ เนตรธรรมรัตนฺ์ อายุ 50 ปีี
019. นายไพโรจน์ พลอยกระจ่าง อายุ 59 ปี
020. นายสังคม สุภาผล อายุ - ปี
021. นายจรูญ ขัติยะสาร อายุ - ปี
022. นายเทวินทร์ กิมกูล อายุ 53 ปี
023. นายสมบูรณ์ เนียมใย อายุ - ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
024. ร.ต.ไชยันต์ ทองคำ อายุ 57 ปี
025. นายสมชาย อินทรพันธ์ุ อายุ - ปี เสือเจ้าทีม
026. นายสมศักดิ์ อินทรพันธ์ อายุ - ปี เสือเจ้าทีม
027. นายธนิน จันทร์แป้น อายุ - ปี เสือเจ้าทีม
028. นายนิวัติ อัมพะลพ อายุ 52 ปี
029. นายสมเดช กล่ำนาค อายุ - ปี ทีมวัดสิงห์
030. ด.ต.ยงยุทธ จันทร์เรือง อายุ - ปี
031. ด.ต.สมพงษ์ แถมพยัคฆ์ อายุ 59 ปี ชมรมจักรยานเพือ่สุขภาพเทศบาลหนองฉาง
032. นายไชยพงษ์ สุขภิการนนท์ อายุ 56 ปี ชมรมจักรยานเพือ่สุขภาพเทศบาลหนองฉาง
033. ด.ต.วสันต์ ธรรมสังวาลย์ อายุ 51 ปี ชมรมจักรยานอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร
034. นายฉลอง วิเวก อายุ 54 ปี
035. นายสุวรรณ หอมหวล อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
036. นายประสิทธิ์ สิทธิยศ อายุ 54 ปี
037. นายบันพร สุขมา อายุ 55 ปี ชมรมรามอินทรา
038. นายธานี ศิลปวิจารณ์ อายุ - ปี
039. นายสนธยา บุญประเทืองรัตน อายุ - ปี
040. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล อายุ 54 ปี
041. นายอารักษ์ ยุ่นประยงค์ ทีมอิสระชล 2012
042. นายวัลลภ ศิริผล อายุ - ปี


A-6 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
001. นายมงคล หนูเกลี้ยง อาย 62 ปี ทีมวัดสิงห์-4 สายน้ำ
002. นายธงชัย สุระอํานาจ อายุ 60 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
003. พ.ต.ท.นัทธี ศรียิ่งยงค์ อายุ 63 ปี ทีมลอยลม นครปฐม
004. พ.ต.ท.รัตนภูมิ ขวัญศรี อายุ 67 ปี
005. พ.ต.อ.สาวิตร อภัยพลชาญ อายุ 63 ปี
006. นายวีระชัย ขุนจ่าศาล อายุ 60 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
007. ร.ต.ต.ประสาท จิตต์วัฒนา อายุ 63 ปี ทีมพญาเดินธง
008. ร.ต.ต.สมชาย ธรรมโยธิน อายุ - ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
009. นายเสน่ห์ หวลจิตร์ อายุ - ปี
010. นายไพฑูรย์ ดวงทัย อายุ 61 ปี ชมรมจักรยานสิงห์บุรี
011. ร.ต.สุนทร กล่อมเอี้ยง อายุ 63 ปี ชมรมเสือพหล
012. นายสุรชิต เงินชูแก้ว อายุ 63 ปี ชมรมเืสือพหล
013. นายเสวก ศรีอุดม อายุ 66 ปี ชมรมคูคต
014. น.ท.ดุสิต ฤทธิ์เดช อายุ 62 ปี ทีม 347
015. นายยรรยง เจริญพงศ์ อายุ 68 ปี


ประเภท B เสือหมอบหญิง ชิงถ้วย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
B-1 รุ่นทั่วไป (OPEN)
001. นางนาลันทา นิธิมงคล อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
002. ด.ญ.กนกวรรณ นาครินทร์ อายุ - ปี ก๊อบไบค์ขาแข้งทีม
003. ด.ญ.สุพัชชา สุริยะอนุสรณ์ อายุ - ปี ชมรมจักรยานทองผาภูมิ กาญจนบุรี
หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ ต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจำนวนรางวัล มิฉะนั้น จะไม่มีถ้วยรางวัลในรุ่นกลุ่มนั้นๆ

B-2 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี
001. ด.ต.หญิง ณัชธิญา ปล้องทอง อายุ - ปี
002. นางอารีรัตน์ สุขศิริ อายุ 32 ทีม HENGBIKE นครปฐม
003. นางวรางคนา บุญเทียม อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
004. นางกมลวัลย์ กุลธนโรจน์ อายุ - ปี ทีม ThaiQuest Team
หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ ต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจำนวนรางวัล มิฉะนั้น จะไม่มีถ้วยรางวัลในรุ่นกลุ่มนั้นๆ

B-3 กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป
001. นางภควรรณ เอี่ยมน้อย อายุ - ปี
002. น.ส.มนัสนันท์ ลิ้มเจริญ อายุ - ปี ทีมเรซสปอร์ต
003. นางนุช ฉายศรี อายุ - ปี
004. น.ส.สุชาดา ถาวรผล อายุ - ปี
หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ ต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจำนวนรางวัล มิฉะนั้น จะไม่มีถ้วยรางวัลในรุ่นกลุ่มนั้นๆ

ประเภท C เสือภูเขาชาย ชิงถ้วย ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
C-1 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี
001. ด.ช.ชาคิรต หลาบงาม อายุ 11 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
002. ด.ช.วัชรวีร์ สุนาโท อายุ 11 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
003. ด.ช.ณภัทร์ โยหลง อายุ 11 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
004. นายธนากร สดับสร้อย อายุ 18 ปี
005. ด.ช.ศิริวัฒน์ นาคเกิด อายุ 14 ปี
006. นายประกาศชัย อุดธิยา อายุ - ปี
007. ด.ช.วิศวะ แก้วภักดี อายุ - ปี รร.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
008. ด.ช.ธิติเขต พงศ์รอด อายุ 13 ปี ทีมเสือพหล
009. นายสุรศักดิ์ ลอยพิมาย อายุ 17 ปี ทีมสหกิจพาณิชย์ จอหอ MTB
010. นายณัฐวุธ ศรีเนตร อายุ - ปี ทีม Wheeler Asiabike สระบุรี
011. ด.ช.ทิวากร วงศ์เทียน อายุ - ปี ทีม Wheeler Asiabike สระบุรี
012. นายธีรนพ ศรีสอาด อายุ 16 ปี
013. ด.ช.พีรณัฐ บุญมา อายุ 10 ปี
014. ด.ช.ชัยศิริ บัวเรือง อายุ 14 ปี ทีมเสือเฒ่าชุมแสง
015. นายสมชาย เขียวหวาน อายุ 16 ปี ทีมพระพุทธบาทไบค์
016. นายทินภัทร เทียนทอง อายุ 18 ปี ทีม NAPA Bike


C-2 รุ่นทั่วไป (OPEN)
001. ส.อ.ธีระยุทธ อาสนาทิพย์ อายุ 27 ปั
002. ส.อ.เอกจรัสพงษ์ ภูมิดคกรักษ์ อายุ 25 ปี
003. จ.ส.ต.ธวัชชัย มุ่งจูงเกลาง อายุ 31 ปี
004. ส.อ.สาธิต ญาติพันธ์ อายุ 27 ปี
005. นายรุ่งโรจน์ ลิ้มการยะชน
006. ส.อ.อัสสา แสนมงคล อายุ 29 ปี
007. ส.อ.สายชล เพ็งโคตร อายุ 27 ปี
008. ส.ท.ทรงยศ อัศวสกุลมงคล อายุ - ปี
009. นายสมปอง เทศอิ่ม อายุ 24 ปี
010. นายอนุกูล ระบอบ อายุ - ปี
011. นายเอกรินทร์ มูลด้วง อายุ 26 ปีี
012. นายณัฐพร มะลิบุญ อายุ - ปี ชมรมจักรยาน รพ.บ้านนา นครนายก
013. นายสิทธิชัย ครองปัญญา อายุ - ปี ทีมสูงเนิน นครราชสีมา
014. นายศักดา เชิงกุล อายุ - ปี ทีมสูงเนิน นครราชสีมา
015. นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย อายุ 33 ปี (ขอลงรุ่น C-2)
016. นายสกนธ์ ประดิษฐ์วงษ์ อายุ - ปี ทีมบ้านนา นครนายก RIT BIKE TEAM
017. นายกรณ์พล วิเศษสิงห์ อายุ 29 ปี
018. นายธนพัํธน์ ทองสินธุ์ อายุ - ปี
019. นายวัชรชัย ทองเหลี่ยว อายุ 27 ปี
020. จ.ส.ท.สราวุธ วิวัฒนาการ อายุ 38 ปี (ขอลงรุ่น C2)
021. นายประดิษฐ์ สวนดารัญ อายุ - ปี
022. นายเกรียงศักดิ์ ขำละเอียด อายุ - ปี ชมรมจักรยานรบพิเศษ@ลพบุรี
023. นานนพดล ใจดี อายุ - ปี ชมรมจักรยานรบพิเศษ@ลพบุรี
024. นายวีรฉัตร เฉยดิษฐ์ อายุ - ปี
025. นายสรเสฎฐ์ วิชัยพาณิชย์ อายุ - ปี
026. นายเคนะรินทร์ เรืองฤทธิ์ อายุ - ปี
027. นายวิริยะ ปุริยะ อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialized Thailand
028. ส.ท.โกวิทย์ สุขแจ่ม อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialized Thailand
029. ร.ท.อร่าม จอมจิต อายุ - ปี ทีม รพศ.3 พัน.1


C-3 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี
001. จ.ส.อ.ฐาปกรณ์ วังคีรี อายุ 35 ปี
002. ส.อ.ธนยศ พรมจรรย์ อายุ 32 ปี
003. นายโชคชัย ธนาวินท์ อายุ - ปี
004. จ.สงต.คมกริช อุทธา อายุ 3 ปี
005. นายรัฐศาสตร์ ศรีเมือง อายุ - ปี
006. นายทศพรพงศ์ ทาคูณ อายุ 37 ปีี
007. นายธนทัต ดีสิงห์ อายุ - ปี
008. นายยุทธิชัย เนื่องจากฉิม อายุ - ปี
009. นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว อายุ - ปี
010. ว่าที่ ร.ท.ยศวรา จันทิม อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
011. นายชัยยะสิทธิ์ ผู้นิมิตต์ อายุ 39 ปี ทีม KK-Bike Club SCG แก่งคอย-สระบุรี
012. นายจักรพันธุ์ ทองทัพพรรณ อายุ - ปี ชมรมจักรยาน รพ.บ้านนา นครนายก
013. นายสมยศ นาโพธิ์ อายุ - ปี
014. นายอำนวย ปานดี อายุ - ปี
015. ว่าที่ ร.ต.ปฐมพร ใจบุญ อายุ - ปี
016. นายอดิศักดิ์ สุวรรณหงษ์ อายุ - ปี
017. นายธนกฤต พิจารณา อายุ 37 ปี
018. นายทักษิณ เงินทอง อายุ 38 ปี
019. จ.อ.สายชล บุญคงธนภัทธ์ อาุุยุ - ปี
020. นายธนพล พงษ์สุภา อายุ - ปี ทีมสูงเนิน นครราชสีมา
021. นายชัยนรินท์ พัฒนกุลเศรษฐ์ อายุ 37 ปี ทีม RAM24 Live@Bike
022. นายศักดิ์ศิษฐ์ ถือสัตย์ อายุ 30 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
023. นายนิคม อ่วมสะอาด อายุ 30 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
024. นายนุกลุ พิชยภิญโญ อายุ - ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
025. นายพิชญ์ สอนจรูญ อายุ - ปี
026. นายไพศาล สุขศิริ อายุ 36 ปี HENGBIKE นครปฐม
027. นายอรรถพล เฟืองชูนุช อายุ 38 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
028. นายกันตินันท์ ประเสริฐกุลชัย อายุ - ปี
029. นายภูวนัย พิลึก อายุ - ปี
030. นายเชิดชัย สุนทร อายุ - ปี
031. นายจิณณวัตร บุญเส็ง อายุ 35 ปี
032. ว่าที่ ร.ต.บดินร์ วอนฤทธิ์ อายุ 35 ปี
033. นายชนาสิน ภักดีโต อายุ 37 ปี
034. นายศุภกร โตประเสริฐ อายุ 30 ปี
035. นายนฤพล เอี่ยมสำอางค์ อายุ - ปี
036. นายอำนาจ พัดลม อายุ 35 ปี ชมรมจักรยานอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร
037. นายศราวุฒิ สุจริตธรรม อายุ - ปี
038. นายประสิทธิ์ ศรีอริยวงศ์ อายุ - ปี
039. นายเกรียงศักดิ์ หวังเดช อายุ - ปี
040. นายสุเทพ ขจรมา อายุ - ปี
041. นายจรัญ ฝอยกิ่ง อายุ - ปี
042. นายชัยพร พืชงาม อายุ 33 ปี
043. นายธนาธิป รักซ้อน อายุ - ปี
044. นายญาณวัฎ พิลาถ้อย อายุ - ปี
045. พ.อ.อ.สุริยา ศรีจันทร์ อายุ 38 ปี
046. นายศุภกฤษณ์ ชัยอารีย์วงค์ อายุ - ปี
047. นายรัชพงษ์ พันธะเศรษฐ์ อายุ 36 ปี
048. นายอนุชิต ทับทวี อายุ - ปี
049. นายชัยวุฒิ มั่งทอง อายุ - ปี
050. นายณัฐวุฒิ แสนอำนวยผล อายุ 35 ปี
051. นายสุพจน์ ปราบงูเหลือม อายุ 35 ปี
052. นายศุภโชค คำคุณคำ อายุ 31 ปี
053. นายพิทักษ์ สังข์เงิน อายุ 38 ปี ทีม Thappline
054. นายวิทยา จันทมูล อายุ 30 ปี ทีม Thappline
055. จ.ส.อ.บุญเทียน ศรีจันทร์ อายุ 39 ปี
056. ส.อ.อรุณ ศรีโมรา อายุ - ปี
057. นายคีระวัส เที่ยงไธสง อายุ - ปี
058. นายสามารถ สาดทอง อายุ - ปี
059. นายวิชัย จันทร์รัตระกูล อายุ - ปี
060. นายอุดิ ไทยอำพล อายุ - ปี
061. นายสามารถ ลิ้มตะรกุล อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
062. นายบงกฏ พรหมจารีย อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
063. นายสมชาย ชมชื่น อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
064. นายพนมพร ราชสีห์ อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
065. นายแสนพล นันโมง อายุ - ปี
066. นายพัฒนะเกียรติ ใจดี อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialized Thailand
067. นายยุทธนา พิมพ์สาร อายุ 37 ปี ทีม Live@Bike
068. ร.อ.เอกรัตน์ ขนายกลาง อายุ - ปี ทีม รพศ.3 พัน.1
069. นายนิติ มานนท์ อายุ 37 ปี


C-4 กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี
001. นายอำนวย เยี่ยงเสือ อายุ - ปี
002. นายดลยวิทย์ โพธิ อายุ - ปี
003. นายสุรพล หมุ่โสภณ อายุ - ปี
004. นายดิเรก ธุปขุนทด อายุ - ปี
005. นายอุดร กริชแก้ว อายุ - ปี
006. นายสมนึก หงษ์ร่อน ทีมแก่งคอย-สระบุรี
007. นายเกรียง พร้อมพิมพ์ อายุ - ปี
008. นายวรวุฒิ มยุรลีลา อายุ - ปี
009. นายทศพร ภู่ระหงษ์ อายุ - ปี
010. นายพิเชษฐ์ งามยิ่ง อายุ - ปี ชมรมจักรยาน รพ.บ้านนา นครนายก
011. นายชรัช น้อยเมือง อายุ 48 ปี กลุ่ม 4 สายน้ำ-มโนรมย์
012. นายสมยศ ทะแกล้ว อายุ 48 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
013. นายวีระศักดิ์ ศรีเกิน อายุ 42 ปี
014. นายชูศักดิ์ อุ่นตระกูล อายุ - ปี ทีมนาเฉลียง@เพชรบูรณ์
015. นายรณภพ ศรีเมือง อายุ 41 ปี
016. นายสมคิด จันทร์ขิ่น อายุ - ปี
017. นายสุทธิพร คำประเสริฐ อายุ - ปี
018. ส.อ.เรืองณรงค์ คำวงศ์ อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษลพบุรี
019. นายเกรียงศักดิ์ บุญมา อายุ 40 ปี
020. นายสมเกียรติ นาคเิกิด อายุ 48 ปี
021.นายจักรกฤษ์ หมายชัย อายุ 44 ปี
022. นายสุชาติ แสงหอม อายุ - ปี
023. นายวีรภัท พุทธาคง อายุ 44 ปี
024. นายสามิตร์ ศรีรัมย์ อายุ 47 ปี
025. นายธานี ข่อยแก้ว อายุ 48 ปี
026. นายอดิศร เทวชู อายุ - ปี
027. นายเสวก สุขประเสริฐ อายุ - ปี
028. นายวีรชัย เทีมเมือง อายุ - ปี ทีม K THREE BIKE รังสิตคลองสาม
029. นายอรรถพันธ์ กลีับสุวรรณ อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
030. จ.ส.อ.โยธิน จุลบุษปะ อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
031. นายวีรชัย กาญจนางกูรพันธ์ อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
032. นายวิกรม ศรีสาคร อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
033. นายสุรพล หงษ์ทอง อายุ - ปี
034. นายปราสาท บุญวัง อายุ 40 ปี
035. นายธนาวุธ เทอดผดุงชัย อายุ - ปี ทีมปากช่อง 30130
036. นายอำนาจ เครือไวศยวรรณ อายุ - ปี ทีมปากช่อง 30130
037. นายอภินันท์ พานทอง อายุ - ปี
038. นายปภาณเดชา ฤทธิ์เทพ อายุ 41 ปี ทีม Thappline
039. นายศักดิ์ชัย ต้นสาย อายุ - ปี
040. นายกิตติพัฒน์ เกิดเที่ยง อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
041.


C-5 กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี
001. นายประสาท สุขแป้น อายุ - ปี ทีมบ้านโป่งไบค์
002. นายอมรพงศ์ ฉายงาม อายุ - ปี ทีมพรหมบุรี-ไชโย
003. นายสุนทร มณฑาทิพย์ อายุ 54 ปี
004. นายสมหมาย ปลอดยัง อายุ - ปี
005. นายวินัย สาลีทก อายุ - ปี
006. ร.อ.ราชันย์ พ้องเสียง อายุ 50 ปี
007. ร.อ.อาณัติ ปูริสา อายุ 52 ปี
008. จ.ส.อ.สมชาย กลิ่นดอกแก้ว อายุ 54 ปี
009. พ.อ.อ.เฉลิม หน่ายมี อายุ - ปี ทีมนครนายก
010. ร.ต.วิชัย ดีสิงห์ อายุ - ปี
011. นายกล้าณรงค์ นิพนรัมย์ อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
012. นายวีระวงศ์ แสงสวัสดิกุล อายุ - ปี
013. นายเอิบ หมวดใหญ่ อายุ - ปี
014. นายสนธยา ธงชัย อายุ 53 ปี ทีม BANPONG BIKE
015. นายสุริยะ วงษ์กระสันต์ อายุ 58 ปี ทีมหนองสีดา สระบุรี
016. นายวัฒนชัย โสมาบุตร อายุ 58 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
017. นายไพศาล หลิมวานิช อายุ 56 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
018. นายศิริชัย เนื่องถาวร อายุ 56ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
019. นายวิบูลย์ แช่มสัวสดิ์ อายุ 56 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
020. นายคําวัง โยหลง อายุ 52 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
021. นายสํารอง ดวงปทุม อายุ 51 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
022. นายเมธี เปรมแสง อายุ - ปี
023. นายสุธี โกมาท อายุ 52 ปี
024. นายสมบูรณ์ ใจอารีย์ อายุ 51 ปี
025. นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
026. นายนักรบ ฟ้าสวรรค์ยินดี อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
027. นายสุชิน ปราบทอง อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
028. นายณัฐพงษ์ สุวรรณโชติ อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
029. นายชูชาติ บัวภิบาล อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
030. นายสาโรจน์ อินทรอำนวย อายุ 50 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
031. พ.อ.สงกรานต์ สอนจรูญ อายุ - ปี
032. นายสุรชัย ถาวรประภา อายุ 55 ปี ทีมพญาเดินธง
033. ร.ต.เรืองฤทธิ์ เยาวฤทธิ์ อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษ@ลพบุรี
034. นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษ@ลพบุรี
035. พ.ท.สุวรรณ สุวะไกร อายุ - ปี
036. นายวิบูลย์ แซ่จึง อายุ 59 ปี ชมรมพนัสไบค์
037. นายสถิตย์ วิปรอท อายุ 56 ปี
038. นายสำราญ รื่นบุญ อายุ 55 ปี ทีม MTB หนองแค สระบุรี
039. นายอรรถพร โรจน์เอกจิตต์ อายุ 53 ปี ทีม Heng Bike นครปฐม
040. จ.ส.อ.ภูมิทัต เพชรสุก อายุ - ปี ชมรารบพิเศษ@ลพบุรี
041. จ.ส.อ.พิจิตร จันทร์เสนา อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษ@ลพบุรี
042. นายสรรเพชญ์ อิงคนินันท์ อายุ - ปี
043. นายกิจจา แสงแก้ว อายุ 56 ปี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลหนองฉาง
044. นายศักดิ์ชัย เดชกุญชร อายุ - ปี
045. นายทองมา เกิดยิ่ม อายุ - ปี
046. ว่าที่ ร.ต.สุธีร์ ลี้ประเสริฐ อายุ - ปี ชมรมจักรยานตาคลี MTB
047. นายศรีปาน สิทธิรส อายุ - ปี
048. นายอิศราวุธ เทียมกลิ่น อายุ - ปี
049. นายสุนทร ขำเขียว อายุ - ปี
050. นายสมัคร ม้าแก้ว อายุ - ปี
051. นายชลอ แซ่ห่าน อายุ 52 ปี
052. นายวิศิษฐ์ ระจิตต์ดำรงค์ อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
053. นายเจริญ คำปู่ อายุ - ปี
054. น.อ.ขวัญชัย ผลแสงศรี อายุ 59 ปี ทีมเสือพหล
055. นายนที รัตนชูวงศ์ อายุ 52 ปี ทีม Thappline
056. นายคณิตติ โกมลวิภาต อายุ 53 ปี ทีม Thappline
057. นายวิทยา ตรัยรัตนมงคล อายุ - ปี
058. นายพยน ใจฉ่ำ อายุ - ปี
059. จ.ส.อ.เฉลิมพล มนตรี อายุ - ปี ชมรมจักรยานรบพิเศษ@ลพบุรี
060. นายพรรษกร จันทร์ไพบูลย์กิจ อายุ 51 ปี สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
061. นายธนู คงพืช อายุ 56 ปี สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
062.นายไพโรจน์ เลิศดำรงค์เดช อายุ 59 ปี สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
063. นายบรรจง บุญพิเเชฐ อายุ 51 ปี สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
064.นายสมควร จริตทรง อายุ - ปี ทีมปุ้ม MTB ลพบุรี Specialized Thailand


C-6 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
001. นายประยูรศักดิ์ ทองเปราะ อายุ - ปี
002. นายสุนทร ปิ่นนาก อายุ 69 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
003. นายจรัญ ภุ่ทวี อายุ 75 ปี ชมรมจักรยานลำนารายณ์
004. น.อ.ไพศาล วงศ์สุภาพ อายุ - ปี
005. นายไพบูลย์ บัวเผือก อายุ 60 ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
006. นายฉออง อยู่รอด อายุ 65 ปี
007. Mr.Michael Todd Sariano
008. ร.ต.หิรัญ อาจเมือง อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
009. ร.ต.วุฒิ อินทรรัตน์ อายุ - ปี ชมรม.รบพิเศษ@ลพบุรี
010. นายจงศิลป์ ผลวงษ์ อายุ - ปี ชมรมจักรยานชัยนาท
011. นายปัญญา ศีตะปันย์ อายุ 60 ปี
012. พ.ต.สนั่น จิตรภักดี อายุ - ปี ทีมรบพิเศษ@ลพบุรี
013. ร.ต.สุพัตร เอี่ยมสนธิ อายุ - ปี ทีมรบพิเศษ@ลพบุรี
014. นายปิติชัย โอชา อายุ - ปี
015. นายไพฑูรย์ เฉลิมวัฒน์ อายุ - ปี ทีมศิษย์เสือแป๊ว บ้านหมอ
016. พ.ท.ทับทิม มั่นกูล อายุ - ปี
017. นายสุเทพ ชารี อายุ 65 ปี
018. นายสมบัติ ศรีเดือน อายุ - ปี
019. นายไพบูลย์ เสิศศรีสุวัฒนา อายุ - ปี ชมรมพนัสไบค์
020. น.ท.ธนพล เกตุมาลา อายุ 63 ปี ทีมเสือพหล
021. นายชมพู ธีรวรรณ อายุ 85 ปี ทีมเสือพหล *อายุมากที่สุด
022. พ.อ.ชาญชัย โชคช่วยชู อายุ - ปี
023. นายขวัญ ทองไพวรรณ อายุ - ปี ทีมเสือพหล
024. นายสมบูรณ์ ทัพคง อายุ 73 ปี
025. นายวิชัย รัตนมันตาคม อายุ 67 ปี
026. นายศุภชัย เที่ยงกลม อายุ 68 ปี สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย


ประเภท D เสือภูเขาหญิง ชิงถ้วย ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
D-1 รุ่นทั่วไป (OPEN)
001. น.ส.มนัญญา กินสูงเนิน
หมายเหตุ ในแต่ละรุ่นกลุ่มอายุ ต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าจำนวนรางวัล มิฉะนั้น จะไม่มีถ้วยรางวัลในรุ่นกลุ่มนั้นๆ

D-2 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี
001. น.ส.ประวีณา รุกขเจริญ อายุ - ปี
002. นางจรีย์พร พันธุ์สง่า อายุ - ปี
003. น.ส.ณัฐธิดา ทบพวก อายุ - ปี
004. น.ส.วรรณวิมล เมฆวิมล อายุ - ปี
005. น.ส.อาพาพัช ปัญญา อายุ - ปี
006. น.ส.ธญา กปิ่นราชานนท์ อายุ - ปี
007. นายอารีย์ แสงสวัสดิกุล อายุ - ปี


D-3 กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป
001. นางภาพร ฉายงาม อายุ - ปี ทีมพรหมบุรี-ไชโย
002. นางกัญญาพชร์ ภักดีประดับ อายุ - ปี
003. นางกมลฉัตร ข้องเกี่ยวพันธุ์ อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
004. น.ส.อมรรัตน์ วัฒนะศิริ อายุ - ปี ทีมวิริยะระยอง
005. นางจารุณี จันทร์เปล่ง อายุ - ปี ชมรมจักรยาน รพ.บ้านนา นครนายก
006. นางมาลัย อยู่รอด อายุ 57 ปี
007. นางทิพวัลย์ แซ่ตั่ง อายุ - ปี ทีมอิสระชล 2012
008. ทิพพาพัศ ดีสิงห์ อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษลพบุรี
009. น.ส.จิตติมา กาสา อายุ - ปี
010. นางรจนา ลี้ประเสริฐ อายุ - ปี ชมรมจักรยานตาคลี MTB
011. น.ส.แอนนา เสือเถื่อน อายุ - ปี
012. นางกรองทอง วิเวก อาุยุ 53 ปี
013. นางรำพึง เกตุมาลา อายุ 40 ปี ทีมเสือพหล
014. นางนารีรัตน์ อินทรรัตน์ อายุ - ปี ชมรมจักรยานรบพิเศษ@ลพบุรี


2. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 12 กม.
001. นางกนกอร เยี่ยงเสือ
002. ด.ญ.พิชญาภา เยี่ยงเสือ
003. นางสมปอง มณฑาทิพย์ อายุ 52 ปี
004. นางสุดา หนูเกลี้ยง
005. เรืออากาศตรี ยงยุทธ บำรุงศรี
006. ร.ต.วิเชียร ประภากร
007. ด.ช.ปรัชญา พันธุ์สง่า
008. นางอรวรรณ จิตต์วัฒนา
009. นางอัมพร ถาวรประภา
010. นางวาสนา ตรีชล
011. นางธนพร ทองคำ
012. นางภาวิณี กันต์สุ่ม
013. นายณัฐพร เกตุมณี
014. นางยุิพิน จันทร์ขิ่น ทีม สว.โลตัส@ลพบุรี
015. ด.ช.ธีรภัทร จันทร์ขิ่น ทีม สว.โลตัส@ลพบุรี
016. นางทัศนีย์ คุ้มอินทร์ ทีมวัดสิงห์
017. น.ส.อรพรรณ ศรีสุข ทีมวัดสิงห์
018. พ.อ.อ.สันติภาพ วงษ์เหมือน
019. น.ส.อรชร พลประเสริฐ
020. ร.อ.พิทยา ทรงสวัสดิ์
021. นางฐานิกา กันภูมิ
022. นายสมพล ดวงแก้วธนกุล
023.นายราเมศ มีวำลี
024. ด.ญ.กัญชพร ศรีสมัย
025. นางกัญณัณณัฐ ศรีสมัย
026. พ.ต.สราวุธ รักนาค
027. นางพรพิมล พืชงาม
028. น.ส.ลดารัตน์ ปริยศิลา
029. นายอลงกรณ์ อ่อนพุทธา
030. น.ส.ปวีณา วณิชชากร
031. น.ส.พรสวรรค์ ชุ่มคุณ
032. พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เติมลาภ อายุ 53 ปี
033. นางแสงจันทร์ เติมลาภ อายุ 50 ปี
034. จ.ส.อ.บรรลือศักดิ์ เติมลาภ อายุ 51 ปี
035. จ.ส.อ.ศิลปชัย เติมลาภ
036. ส.ต.ปิยชัย เติมลาภ
037. นายสมศักดิ์ แสนงามวงค์ศิริ อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษ@ลพบุรี
038. นายชาญวิทย์ พีระพงษ์ อายุ - ปี ชมรมรบพิเศษ@ลพบุรี
039. น.อ.(พ.)วสิทธิ์ กันต์สุ่ม อายุ - ปี ทีมรบพิเศษ@ลพบุรี
040. นายสถิตย์ กุมลาสิงห์ อายุ - ปี ทีมรบพิเศษ@ลพบุรี
041. นายสุวิทย์ ถิ่นจันทร์ อายุ - ปี ทีมรบพิเศษ@ลพบุรี
042. นางประยูร ศิตะปันย์
043. ด.ช.ณัฐกิตติ์ สุวะไกร
044. นายพงศ์จักร พาตาโส
045. ด.ช.โยธิน พาตาโส
046. นายกิติพัฒน์ ทวีจรัลธีรโชติ
047. นายบุรุษ ไพอารีกิจวัฒน์
048. นายวิริยพงศ์ พรหมปลัด
049. นางวิมลรัตน์ อาจเมือง
050. นายสายัน เสือน้อย
051. นางอาพรรณ เืมืองแก้ว
052. ด.ช.ธิติวุฒิ เสือน้อย
053. ด.ญ.ธัญสุดา เสือน้อย
แก้ไขล่าสุดโดย Phumisit เมื่อ 11 ก.ค. 2013, 23:50, แก้ไขไปแล้ว 106 ครั้ง.

Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56

โพสต์ โดย Phumisit » 12 มิ.ย. 2013, 22:17

ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ที่ลงสมัครแข่งขันประเภท Aฺ B C D อันดับที่ 1 2 3 แต่ละประเภทรุ่นกลุ่มอายุ

เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ลงสมัครแข่งขันประเภท A B C D ทางเวปไซค์+โทรศัพท์แจ้งสมัคร+สมัครหน้างาน
และต้องไปปั่นแข่งขันกลับมาแล้วจึงได้รับเหรียญ รวมครบ 700 ท่านแรก เท่านั้น


สำหรับผู้ปั่นร่วมกิจกรรม 12 กม.ไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก..ต้องขอโทษด้วยนะครับ..(ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ)

ช่วงรายงานตัว ยังไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก..นะครับ
รูปภาพ

เส้นทางการแข่งขัน..เส้นทางใหม่ (ล่าสุด) เพื่อให้ดีที่สุด
รูปภาพ

บริเวณพื้นที่จัดงาน และพื้นที่จอดรถบริเวณกว้างขวาง รองรับเต็มที่
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

รูปเส้นทาง ที่มที่ได้ไปทดสอบมาแล้ว..รับรองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสวยก..ขอกระซิบว่า..มีเนินให้เล่นเป็นระยะๆ ๆ
มีลงเนินยาวๆ บอกได้เลยว่ามันส์..มันส์ มาก

รูปภาพ
รูปภาพรูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ถึงแยกจุดนี้..เลี้ยวซ้ายไปทางวัดพุซาง (ซอย 7 สายตรี ชวา)
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

เส้นทาง 12 กม. ร่วมกิจกรรมฯ
รูปภาพรูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย Phumisit เมื่อ 11 ก.ค. 2013, 08:39, แก้ไขไปแล้ว 29 ครั้ง.

ภาพประจำตัวสมาชิก
เสือตี๋
หมอตี๋+น้องพร 0847849703

Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย เสือตี๋ » 13 มิ.ย. 2013, 07:20

ปีที่แล้วปั่นมันมาก ไปมาแล้ว..ปีนี้น่าสนครับ
มิตรภาพ บนหลังอาน ยิ่งนาน ยิ่งผูกพันธ์


Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย อ๊อดบางโพ » 13 มิ.ย. 2013, 09:51

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้จัดที่จัดรายการดีๆผมนาย มงคล สร้อยนาคสมัครประเภทa(เสือหมอบ)รุ่นอายุ40-49เพศ ชายรุ่นนี้มันส์ครับ
Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย Phumisit » 13 มิ.ย. 2013, 11:40

ถาวร เขียน:รุ่นละกี่รางวัลครับ

แบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 1 รางวัล..แต่ละประเภท่จะมี 3 รางวัล และ 6 รางวัล ครับ
ธ.ทหารไทย สาขาลพบุรี ออมทรัพย์ เลขบัญชี 304-2-76677-8 (ภูมิสิทธิ์)


Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย RCPM » 13 มิ.ย. 2013, 14:10

Phumisit เขียน:การสมัครไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทุกประเภท (ฟรี)
สำหรับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน หรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้รับถ้วยรางวัล กำลังพิจารณา


มีของที่ระลึกติดมือกลับบ้านด้วยสำหรับขาอ่อนก็จะดีมากครับ เอาไว้ดูว่าครั้งหนึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม

สมัครร่วมกิจกรรมทั้งครอบครัวครับ
1. นายอำนวย เยี่ยงเสือ ประเภท C เสือภูเขาชาย 40-49 ปี
2. นางกนกอร เยี่ยงเสือ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
3. ด.ญ. พิชญาภา เยี่ยงเสือ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
แก้ไขล่าสุดโดย RCPM เมื่อ 13 มิ.ย. 2013, 14:39, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
ปั่นตามใครไม่ทันจึงหันมาสร้างภาพ
[b]FB

https://www.facebook.com/umnuay.yiangsuea


Re: หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ปั่นจักรยานร้อยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติฯ" จ.ลพบุรี วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 (ฟรี)

โพสต์ โดย โอ่ง คนงาม » 13 มิ.ย. 2013, 14:28

:P :P :P ประสาท สุขแป้น อายุ 59 ปี ทีมบ้านโป่งไบค์ ประเภท C เสือภูเขาชายอายุ 50-59 ปี
แก้ไขล่าสุดโดย โอ่ง คนงาม เมื่อ 17 มิ.ย. 2013, 19:49, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน