5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ (ส่งรายชื่อสมัครทางเวปได้เลยนะครับ)

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ (ส่งรายชื่อสมัครทางเวปได้เลยนะครับ)

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 24 ก.พ. 2013, 22:57

รูปภาพ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลหล่มเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล และ ฝ่ายกีฬาจักรยานจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วม ปั่นจักรยานเสือหมอบ และ เสือภูเขา ขึ้นยอดภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตรงกับวันฉัตรมงคล ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ พร้อมรับเกียติบัตรบันทึกเวลาในการปั่นทุกท่าน

รุ่นการแข่งชันและเงินรางวัล
ประเภทเสือหมอบชาย จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือหมอบหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือภูเขาชาย แบ่งเป็น 6 รุ่นดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือภูเขาหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ


หมายเหตุ
ผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัย ตามกำหนดเวลา ทุกท่านจะได้รับถ้วย “ปั่นทะลุเมฆ”ครั้งที่ 5 พร้อมเกียรติบัตรบันทึกเวลาในการปั่น ในรายการนี้ทุกท่าน
(สำหรับผู้ที่เข้า