5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ (ส่งรายชื่อสมัครทางเวปได้เลยนะครับ)

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ (ส่งรายชื่อสมัครทางเวปได้เลยนะครับ)

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 24 ก.พ. 2013, 22:57

รูปภาพ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลหล่มเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล และ ฝ่ายกีฬาจักรยานจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอเชิญเข้าร่วม ปั่นจักรยานเสือหมอบ และ เสือภูเขา ขึ้นยอดภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตรงกับวันฉัตรมงคล ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ พร้อมรับเกียติบัตรบันทึกเวลาในการปั่นทุกท่าน

รุ่นการแข่งชันและเงินรางวัล
ประเภทเสือหมอบชาย จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือหมอบหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือภูเขาชาย แบ่งเป็น 6 รุ่นดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
5. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทเสือภูเขาหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นทั่วไป (OPEN) เงินรางวัล 2,000 – 1,500 – 1,000 – 700 – 700 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 1,500 – 1,000 – 700 – 500 – 500 พร้อมถ้วยเกียรติยศ


หมายเหตุ
ผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัย ตามกำหนดเวลา ทุกท่านจะได้รับถ้วย “ปั่นทะลุเมฆ”ครั้งที่ 5 พร้อมเกียรติบัตรบันทึกเวลาในการปั่น ในรายการนี้ทุกท่าน
(สำหรับผู้ที่เข้าอันดับ 1-5 จะได้เงินรางวัลอีกตามลำดับ) ในแต่ละประเภทจะมีการชิงเสื้อเจ้าภูเขาอีกประเภทละ 1 ตัว (จุดชิงเจ้าภูเขาทางคณะกรรมการจัดเป็นผู้กำหนด)


กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกการกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
3. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
4. ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน
5. เสือ ภูเขาทางเรียบ ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น เช่น ล้อขนาด 26 นิ้ว หรือ29 นิ้ว ใบจานไม่เกิน 48 ฟัน แต่ใช้ยางสลิดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 1.5" ได้
เสือภูเขาทางเรียบไม่สามารถใส่ตะเกียบเข้าแข่งขันได้ ต้องติดตั้งโช๊คอัฟหน้า
6. การ ประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
7. มีเสื้อเจ้าภูเขาทุกประเภทการแข่งขันประเภทละ 1 ตัว
- เจ้าภูเขาประเภทเสือหมอบชาย
- เจ้าภูเขาประเภทเสือหมอบหญิง
- เจ้าภูเขาประเภทเสือภูเขาชาย
- เจ้าภูเขาประเภทเสือภูเขาหญิง
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุต
ลงทะเบียน 400 บาททุกรายการ เพื่อรับอาหารและของที่ระลึก
การบริการ
1. อาหารเย็น(เราจะแจกคูปองมูลค่าท่านละ 100 บาท เพื่อนำไปแลกซื้ออาหารที่ถนนคนเดิน) สำหรับผู้ที่มารายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 4 พ.ค. 56 จำนวน 400 ท่านเท่านัั้นนะครับ
2. อาหารเช้า บริเวณจุดปล่อยตัว อาหารกลางวันบริเวณเส้นชัย และน้ำดื่ม อาหารว่าง ตามจุดต่าง ๆ
3. การดูและความปลอดภัย ในระหว่างการแข่งขันก่อนการแข่งขัน และหลังการแข่งขันเสร็จ
4. ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ทุกคนที่ไปถึงเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด
5. เสื้อที่ระลึก 1 ตัว


รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งเป็นระยะ ครับ
กำหนดการคร่าว ๆ แค่นี้ก่อน สำหรับการปล่อยตัว
. 07.00 น. ปล่อยตัวรุ่นท้องถิ่น ที่หน้าอำเภอหล่มเก่า (ไม่ได้ปั่นไปทับเบิกปั่นรอบตลาด)
. 08.00 น. ปล่อยตัว เสือภูเขา และเสือหมอบ ที่หน้าอำเภอหล่มเก่า - ทับเบิก รายละเอียดเส้นทางจะนำมาเสนออีกครั้ง

แก้ไข ข้อ 5 อนุญาตให้ใส่ตะเกียบเข้าแข่งขันได้แล้วนะครับ

เพิ่มให้ครับสำหรับรุ่นน้ำหนัก 85 กิโลขึ้นไป และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งเสือหมอบและเสือภูเขา จะได้รับแต่ถ้วยอันดับ
ไม่มีเงินรางวัลนะครับเพราะเงินรางวัลเราลงตัวแล้วครับ

ประกาศรับสมัครปั่นทะลุเมฆครั้งที่ 5
ให้สมาชิกแจ้ง ชื่อ – สกุล พร้อมสมัครประเภท เสือหมอบ หรือ เสือภูเขา รุ่น ตามที่แจ้ง บอกขนาดเสื้อที่ระลึก (เป็นเสื้อที่ระลึกจากทีมงานที่ช่วยทำขึ้นมากันเอง เพื่อแจกให้สมาชิกที่มาปั่นในครั้งนี้นะครับ) ตามขนาดที่แจ้งไว้พร้อมกับแบบเสื้อ สุดท้าย โอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 400 บาท/ท่าน ที่ ชื่อบัญชี นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี หมายเลขบัญชี 963-009-6978 ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาโลตัสเพชรบูรณ์ รหัสสาขา 963 หลักฐานการโอนให้จัดส่งทาง e-mail suttisak_khumsree@hotmail.com , PM หรือ แจ้งทางหน้าเวป ได้เลยครับ
โอนแล้วช่วยแจ้งการโอนให้ทราบ ด้วยครับ หลังการตรวจสอบถูกต้องแล้วจะแจ้งขึ้นทะเบียนทางเวปให้ ทางเราจะปิดรับสมัครทางเวปในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.นับที่หน้าเวป ถ้ามาสมัครเองได้ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 4 ครับ (วันที่ 4 ให้ผู้สมัครทางเวปมารับ ป้ายติดรถ ติดเสื้อ และเสื้อที่ระลึก พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ทางเราจัดไว้ให้ซึ่งเป็นคูปองไว้สำหรับแลกซื้ออาหารหรือซ้อปที่ถนนคนเดินจำนวน 400 ท่านแรกที่มารายงานตัวหรือลงทะเบียนในนี้เท่านั้นนะครับ) ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 จะไม่มีการรับสมัครแล้วนะครับ เตรียมปล่อยตัวอย่างเดียวครับ จะเริ่มปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ครับ
ประเภทเสือหมอบชาย จำนวน 6 รุ่น ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2. รุ่นทั่วไป (OPEN)
3. รุ่นอายุ 30 – 39
4. รุ่นอายุ 40 – 49ปี
5. รุ่นอายุ 50 – 59ปี
6. รุ่นอายุ 60ปีขึ้นไป

[/size][/color]
ประเภทเสือหมอบหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
1. รุ่นทั่วไป (OPEN)
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

ประเภทเสือภูเขาชาย แบ่งเป็น 6 รุ่นดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2. รุ่นทั่วไป (OPEN)
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
5. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประเภทเสือภูเขาหญิง แบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้ (ชิงเสื้อเจ้าภูเขา 1 ตัว)
1. รุ่นทั่วไป (OPEN)
2. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
3. รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
เพิ่มรุ่นให้ตามคำขอแต่ไม่มีเงินรางวัล มีแต่ถ้วยรางวัลให้นะครับ
พิเศษ 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เสือหมอบ
พิเศษ 2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เสือภูเขา
พิเศษ 3. รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม เสือหมอบ
พิเศษ 4. รุ่นน่ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม เืสือภูเขา
พิเศษ 5. รุ่นจิ๋วพิชิตภูทับเบิก อายุ ไม่เกิน 10 ขวบ โดยปั่นรถอะไรก็ได้ 100 เมตรหน้าเส้น พิชิตได้ รับเกียรติบัตรพิชิต
ภูทับเบิก โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร (จัดให้สำหรับเด็ก ๆ ที่มากับครอบครัวและจะได้ปลูกฝังให้รักการปั่นจัรกยาน)
พิเศษ 6. ผู้ที่เข้าเส้นตั้งแต่อันดับที่ 6 จะได้สิทธิ์ขี้นรับถ้วยผู้พิชิตของตัวเองบนโพเดี้ยมพร้อม อันดับที่ 1 - 5 ด้วยครับ


รูปภาพ
เกียรติบัตร
รูปภาพ
เสือที่ระลึกเป็นเสื้อคอกลมสีขาวไว้ใส่เล่นสบาย ๆรูปภาพ
[color=#0000FF][color=#0000FF]ถ้วยรางวัลผู้พิชิต
[/color]
รูปภาพ
โลห์เกียรติยศสำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 - 5
ขนาดเสื้อ เบอร์ S = 36”x28” L = 44” x 30” xxlL = 48”x32”
M = 40”x29” XL = 46”X31”
[/color]
ส่วนถ้วยนั้นจะนำขึ้นมาให้ชมเร็ว ๆ นี้อยู่ในระหว่างการจัดสรรให้ถูกใจที่สุดครับโปรดรออีกสักนิดนะครับ ช่วงระยะเวลา 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 56 นี้ผมอยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข
080-118-7686 อ.ปัญญา (เรื่องเส้นทาง)
089-461-6505 อนุชาต
086-932-8228 สุเทพ (ที่พัก)

ลำดับรายชื่อที่จะปล่อยตัว "ปั่นทะลุเมฆประเภทเสือภูเขา ชาย
1 นายวีรศักดิ์ กิจชัยเจริญ 40 - 49 L
2 นายอภิณห์ศักดิ์ มูลจรินทร์ 40 – 49 L
3 นายอดิศร จินดากุล 40 – 49 S
4 พ.ต.ท.จำลอง โสมาศรี 60 L
5 นายมานิตย์ พลพิมพ์ 60 L
6 นายเสนีย์ ธรรมคุณพิทักษ์ 50 – 59 L
7 นายพีระพรรณ ผ่องศีลป์ น้ำหนักเกิน 85 2XL
8 นาย ดนุ กันเดช 40-49 L
9 นาย สกุลศักดิ์ แก้วสิงห์ 40 – 49 XL
10 นาย เกียรติคุณ ศรีบุญเรือง น้ำหนัก 85 XL
11 นาย กิตติพศ ชูเดช รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี M
12 นาย พันศักดิ์ พัฒนะไพบูลย์ 50-59 L
13 นาย วิศิษฏ์ ธ เชียงทอง 40-49 2XL
14 นาย ธงชัย คำอินต๊ะ 50-59 XL
15 นาย สถิตย์ สุโพธิ์ 50-59 XL
16 นายชัยบรรชา มาลัย 50 – 59 M
17 นายชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ์ 50-59 L
18 นายอรรถพร โรจน์เอกจิตต์ M เสือภูเขา ( 50-59 )
19 นายไพศาล สุขศิริ L เสือภูเขา ( 30-39 )
20 นายกฤษณะ นาพูนผล S เสือภูเขา รุ่น OPEN
21 นายศิระ ศรีศุภรัตน์ XXL เสือภูเขา รุ่นน้ำหนักเกิน 85 ก.ก
22 นายไพโรจน์ ศุภรัตนาวงค์ XL เสือภูเขา (40-49 )
23 นายพีรนันท์ เทียมสุวรรณ L เสือภูเขา ( 30-39 )
24 นายทวี แสงสุรีย์ฉาย M เสือภูเขา ( 40-49 )
25 นายธนกร รับความสุข L เสือภูเขา รุ่นอายุไม่เกิน 18
26 นายไพฑูรย์ สุขศิริ เสือภูเขา รุ่นOPEN xl
27 อนุทิน ถนอมทรัพย์ M เสือภูเขา (OPEN)
28 เชษฐ ประดิษฐวงศ์ M เสือภูเขา 40-49
29 เอกวัชร์ นนทลักษณ์ M เสือภูเขา 40-49
30 นายสมชาย ถุงอนันติกานนท์ ประเภทชายเสือภูเขา รุ่น 40-49ปี เสื้อ size L
31 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ เสือภูเขา รุ่น โอเพ่น เสื้อเบอร์ L
32 จ่าสิบเอกสมบัติ กันทายศ เสือภูเขา รุ่น 50-59 เสื้อเบอร์ M
33 เรืออากาศตรีศักดิ์ชัย ท้าวดี เสือภูเขา รุ่น 50-59 เสื้อเบอร์ M
34 นายบุญลือ ชุมศรี เสือภูเขา รุ่น 50-59 เสื้อเบอร์ M
35 นาย สงกรานต์ ภูษี รุ่น 40-49 เบอร์ XL
36 นาย จิรนันท์ แซ่โคว้ รุ่น 40-49 เบอร์ XL
37 นายศิลา นาคสาทา 40 - 49 L
38 นายภิญโญ สุขะ 40 - 49 L
39 นายสรวิศ พงษ์เก่า 50 - 59 XL
40 นาย ธนพัธน์ ทองสินธุ์ รุ่น OPEN เสื้อ S
41 นาสุเทพ ปานแสง 50-59 L
42 นายกฤษฎาวุฒิ นวลนิจ 60 ขึ้นไป M
43 นายวิรัญ ภาโส น้ำหนักเกิน 85 3XL
44 นายธีรยุทธ คำภา 60ขึ้นไป L
45 นายเดชา วงษ์เรือง 40-49 L
46 ดต.สันติพงษ์ แก้วกรม 40-49 L
47 ร.อ.อุธาน สุรเสน เสื้อเบอร์ L 50 - 59
48 จ.ส.อ.ทรัพย์เทวา นนทะภา เสื้อเบอร์ L 50 - 59
49 จ.ส.อ.ดำรงค์ มุกดา เสื้อเบอร์ L 50 - 59
50 นายวสันต์ อยู่สมพงษ์ 30 - 39 L
51 นายคำภีร์ โบสถ์แก้ว 40 - 49 M
52 นายศิริชัย ศรีบัว เสือภูเขา เสื้อ XL 50 - 59
53 นาย ภานุ สมุทรคีรี ทีม ยูนิไทย แหลมฉบัง ชลบุรี 50 - 59 เสื้อไซด์ m
54 นาย ไพศาล ถนอมจิต ทีม ยูนิไทย แหลมฉบัง ชลบุรี 50 - 59 เสื้อไซด์ m
55 นายพนัส บัญชา 40 - 49 M
56 นายสุรศักดิ์ มนัสซง : Talon Ontour Team 30 – 39 SIZE : M
57 นายประกอบ ภูมิศิริชโย 50-59 เบอร์ S
58 นายวิญญู ตระกลูสุนทรชัย (ปากช่องโคราช) 30 - 39 เสื้อ size M
59 นายธนัท ชาติพุดชากูล (ปากช่องโคราช) 30 - 39 เสื้อ size L
60 นายกฤษฎา หงษ์ทอง (ปากช่องโคราช) 30 - 39 เสื้อ size M
61 นายบรรจบ ศรีสมวงศ์ เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ XL
62 นาย ธเนส บุญช่วย เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ L
63 นาย เฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ เสื้อ Lรุ่น 30-39
64 ร.ต.ต.บุญสืบ ไกรประยูร รุ่น 60 ปี เบอร์ S
65 ด.ต.วิษณุ พีระพันธ์ รุ่น 40 - 49 เบอร์ M
66 นายสมชาย ศรีสุวรรณ รุ่น 40 - 49 เบอร์ xl
67 นายวิโรจน์ ชื่อโรจน์ รุ่น น้ำหนัก 85 กิโล เสื้อ 2XL
68 นายเสี่ยน ดีพรมมา รุ่น อายุ 60 ปี เสื้อ M
69 นายธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ รุ่น 50 - 59 ปี เบอร์ L
70.นายสมบัติ ผลเกษร 40 - 49 ปี เบอร์ L
71 นาย อนุชา นพศิริ บางนาทีม รุ่นน้ำหนัก 85 อัพ เสื้อ XL
72 นาย วิมล อนุสาสนะนันท์ 50-59 ปี เบอร์ .........
73 นายอนุวัต สร้อยนาค อายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อ XL
74 ร.อ.พิเชษฐ์ พงษ์มณี อายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อ XL
75 นายอำนาจ เผยพจน์ อายุ 40-49 ปี เสื้อ XL
76 นายชาญชัย โชติอภิสิทธิ์กุล อายุ 40-49 ปี เสื้อ M
77 นายทินกร มหาภูมิ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ L
78 นายปัญญา ศีตะปันย์ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ L
79 พ.อ.อ.เฉลิม หน่ายมี รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อไซด์ L **** มีการแก้ไขจาก พ.จ.อ. เป็น พ.อ.อ.
80 นายสิทธรัตน์ สักขะกิจ รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อไซด์ XL
81 นายทองธัช ถ้ำทอง เสื้อ XL 40 - 49
82 ร.อ.สรเชษฐ ดีเอื้อ สมัครเสือภูเขา รุ่น 30-39 เสื้อ XL
83 นายศิริพงศ์ มุ่งมงคลธนินทร์ รุ่น 40 - 49 xl
84 นายปาน สถานทุง ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 40-49 ปี ชาย เสือเบอร์ m
85 นายธนวัฒน์ สถานทุง ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น ไม่เกิน 18 ปี ชาย เสื้อเบอร์ m
86 นายเฉลียว คชพงษ์ ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 40-49 ปีชาย เสื้อเบอร์ S
87 นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต พิริยะอินเตอร์ทีม... รุ่น 30-39 เสื้อเบอร์ L
88 นายไมตรี รักผกาวงศ์ ทีม Forz พิษณุโลก รุ่น 50-55 เสื้อเบอร์ M
89 นายศิลป์ คำหน่อแก้ว รุ่นอายุ 50-59 เสื้อไซค์ M
90 นายปฎิภาณ การคนซื่อ ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี M
91 นายอุดม มะโน ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุ 40 ปี เบอร์ S
92 สันติ กวินการ เสือภูเขา 40-49 ปี เสื้อเบอร์ L
93 สมศักดิ์ นันวิเศษ เสือภูเขา OPEN เบอร์ M
94 ศุภกร วงศ์บวรลักษณ์ เสือภูเขา 50-59 ป๊ เสื้อเบอร์ L
95 ทองคำ พรมหมินทร์ เสือภูเขา 50-59ปี เสื้อเบอร์ 3 XL
96 ศุทรา สุวรรณกัลยา เสือภูเขา 50-59 ปี เสื้อเบอร์ XL
97 สุเมธ ประไพตระกูล เสือภูเขา 30-39 ปี เสื้อเบอร์ M
98 ประเสริฐ ใจคง เสือภูเขา 40-49 ปี เสื้อเบอร์ M
99 คณาวุฒิ สุริยันต์ เสือภูเขา 29 ปี open เสื้อเบอร์ M
100 นิทัศน์ แสงขำ 50 - 59 ปี เบอร์ L
101 นายผดุงเดช สุทธิโกมินทร์ เสือภูเขา รุ่นOpenชาย เสื้อSize L
102 นายสุวัฒน์ จันทวงศ์ เสือภูเขา รุ่น60ปีขึ้นไปชาย เสื้อSize XXL
103 นายสัญญา รอดนวล เสือภูเขา รุ่น40-49ชาย เสื้อSize M
104 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ มั่นหมาย อ.ปราสาท สุรินทร์ เสื้อ L 40 - 49
105 ปฐวี ขัติยวรา ภูเขา 50 - 59 M
106 นายประสิทธิ์ สุขนุช รุ่นอายุ 60 ปี เสื้อไซส์ L
107 นาย อนุคม เทียนสวัสดิ์ 40 ปี XL
108 นาย พัชระ ปรีชล 40 ปี L
109 นาย งาม พุทธภูมิ 40 ปี S
110 นาย สุทธิศักดิ์ เฮงมีชัย 40 ปี XL
111 พ.ต.ศิริพงษ์ ทิพย์ทอง 50 ปี L
112 ร.ต.เรืองฤทธิ์ เยาวฤทธิ์ 50 ปี L
113 นาย สรรเสริญ ประเสริฐสุข 50 ปี L
114 พ.ต.สนั่น จิตรภัคดี 60 ปี L
115 ร.ต.วุฒิ อินทรรัตน์ 60 ปี M
116 ร.ต.หิรัญ อาจเมือง 60 ปี M
117 นายกิตติชัย นวลนิจ รุ่น 50-59 เสื้อ L เสือภูเขา
118 นายอัฐพงษ์ ตั้งจิตเจริญกุล รุ่น 50-59 เสื้อ XL เสือภูเขา
119 นายเอกชัย นวลนิจ รุ่นไม่เกิน 18 เสื้อ M เสือภูเขา
120 นายเทวิน หน่อคำ รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อเบอร์ M
121 .อ. วีรากร ประกอบ ทีม นครนายก รุ่นอายุ 50- 59 ปี เสื้อเบอร์ L
122 นาย อนุชิต ทับทวี ประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อเบอร์ L
123 นาย อภินันท์ พานทอง ประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อเบอร์ M
124 นาย ธานี ศิลปวิจารณ์ ประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อเบอร์ M
125 ร.ต. วิชัย ดีสิงห์ เสือภูเขาชาย 50-59 ปี เสื้อ M
126 นาย ธนทัต ดีสิงห์ เสือภูเขาชาย 30-39 ปี เสื้อ L
127 นาย ปฐมพงษ์ ไชยกลาง รุ่น เสือภูเขาชาย Open เสื้อเบอร์ M
128 นาย พลากร สุคนธ์ตระกูล รุ่น เสือภูเขาชาย Open เสื้อเบอร์ M
129 นายชุมพร เจริญมี รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อไซส์ M
130 อัยรัตน์ เปลี่ยนทอง 30 - 39 ปี XL
131 นาย ศุภกิจ เตชจารุวงศ์ (ทีมLife&Living bikenet) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSize M)
132 นาย ศุภกิจ ตั๊นสวัสดิ์ (ทีมดันทุรัง ชลบุรี) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSizeL)
133 นาย มานะ ศรีสุข (ทีมดันทุรัง ชลบุรี) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSize L)
134 นาย สุรชัย พัฒนาประทีปกุล (ทีมดันทุรัง ชลบุรี) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSize L )
135 นาย สมหวัง อาจวาริน (ทีมดันทุรัง ชลบุรี) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSize M)
136 นาย บรรลือ ทรงประเสริฐ (ทีมดันทุรัง ชลบุรี ) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย (เสื้อSize L)
137 กรกฤษณ์ มณีวงศ์ Open L
138 ชัชวาลย์ เรือนงาม รุ่นภูเขา 30-39 M
139 บุญช่วย กาบใจ รุ่นภูเขา 30-39 S
140 นายวิษณุ นวลนิจ รุ่น 60 ขึ้นไป เสื้อ M เสือภเขา
141 นายเสมือน เกษามูล รุ่น 50-59 เสื้อ L เสือภูเขา
142 นายธนิศร กองสังข์ รุ่นไม่เกิน 15 เสื้อ M เสือภูเขา
143 สายชล คงสมุทร เสือภูเขาชาย 30-39 ปี L
144 จเร อรัญศักดิ์ เสือภูเขาชาย30-39 ปี L
145 นายประพันธ์ ผิวผ่อง รุ่น 40 - 49 ปี L
146 นายสุรัตน์ แผ่นทอง เสือภูเขา รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อ L ทีม เสือหำห่อย หนองบุญมาก โคราช
147 นายปรีชา เหล็งนุ้ย เสือภูเขา รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อ L ทีม เสือหำห่อย หนองบุญมาก โคราช
148 นายวิทยา เกษมศรี เสือภูเขา รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม เสื้อ XL ทีม เสือหำห่อย หนองบุญมาก โคราช
149 นายประสพโชค สิงห์สถิตย์ เสือภูเขา รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม เสื้อ XL ทีม เสือหำห่อย หนองบุญมาก โคราช
150 นายพงษ์ศักดิ์ เผ่าวิจิตร เสือภูเขา รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. เสื้อ XXL
151 ปรีชา โชคสมบัตร 60 ปี L
152 สวิช เอี่ยมสมบูรณ์ 60 ปี L
153 สนิท กิจพายัพ 50 ปี XL
154 นายธเนศพล พรพิเชษฐ เสื้อ L ลงเสือภูเขาชาย ประเภทรุ่นอายุ 17 ปี
155 นาย ทวี สงวนสุข เสื้อไซต์ L เสือภูเขารุ่นอายุ 30 – 39 ทีม 74Bike
156 อนุศร ทีมเสือปากน้ำโพ เสื้อไซท์ L 40-49ปี
157 เสือสี่แึคว ทีมเสือปากน้ำโพ เสื้อไซท์ XL 40-49ปี
158 พชรพล คลิกคลาย รุ่น 15 ปี เสื้อ XL
159 เด็กชายชนายุทธ รอดทองดี รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี เสื้อ L เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
160 นายอนามัย รอดทองดี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เสื้อ XL เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
161 นายสมชาย รอดทองดี รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อ M เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
162 นายภูเบศ อิ่มหมี รุ่น Open เสื้อ M เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
163 นายสมพงษ์ แก้วกองทรัพย์ รุ่น 50 – 59 ปี เสื้อ M เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
164 นายศุภลาภ ภาสุรวณิช รุ่น 30 – 39 ปี เสื้อ L เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
165 นายประยูธ พันธ์แซง รุ่น Open เสื้อ L เสือลัลล้านครไทย Cycing Team *** แก้ไข จาก ยูธ เป็น ยุธ ครับ
166 นายสุทธิพงศ์ จิราพงษ์ รุ่น น้ำหนัก 85 กิโลกรัม เสื้อ XL เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
167 นายสมชาย จันทร์ศรี รุ่น 30 – 39 ปี เสื้อ XL เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
168 นายพงษ์เทพ สิงห์ป้อง รุ่น 30 – 39 ปี เสื้อ XL เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
169 นายสุวนัย แสงราช รุ่น Open เสื้อ S เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
170 นายพีระชัย มงคลวัจน์ รุ่น 30 – 39 ปี เสื้อ L เสือลัลล้านครไทย Cycing Team
171 นายเจริญ อุบลศักดิ์ รุ่น 60 ขึ้นไป เสื้อ XL เสือภูเขา
172 นายจเร บัวหลวง รุ่น 50-59 เสื้อ L เสือภูเขา
173 นายพินิจ จันทร์หนู รุ่น 50-59 เสื้อ L เสือภูเขา
174 นายศิริศักดิ์ น้ำจันทร์ เสือภูเขาชาย 50 – 59 ขนาดเสื้อ M
175 นายมานพ คงเพชรศักดิ์ เสือภูเขาชาย 30 – 39 ขนาดเสื้อ M
176 นายวัลลภ ศิริผล เสือภูเขาชาย 50 – 59 ขนาดเสื้อ XL
177 พ.อ.อ.วิบูลย์ พุทธาวงค์ เสือภูเขาชาย 40 – 49 ขนาดเสื้อ XL
178 นายวสันต์ วัฒนชัยยงค์ เสือภูเขาชาย 50 – 59 ขนาดเสื้อ XL
179 นายวีรภัทร แสงงาม เสือภูเขาชาย 20 – 29 ขนาดเสื้อ L
180 นายดาว ปั่นเกิด เสือภูเขาชาย 40 – 49 ขนาดเสื้อ L
181 นายนพสิทธิ์ พีรศักดิ์โสภณ เสือภูเขาชาย 30 – 39 ขนาดเสื้อ L
182 นายสิงห์ชัย ขจรชมพู เสือภูเขาชาย 30 – 39 ขนาดเสื้อ M
183 ร.ต.ต.สุพรรณ บุญยมณี เสือภูเขาชาย 50 – 59 ขนาดเสื้อ L
184 นายธรรมนูญ ขจรชมพู เสือภูเขาชาย 40 – 49 ขนาดเสื้อ M
185 ว่าที่ ร.ต.สุธีร์ ลี้ประเสริฐ เสือภูเขาชาย 50 – 59 ขนาดเสื้อ M
186 มงคล กันหอม รุ่น 40 ปี เสื้อเบอร์ m ทีมสุดทางดำ แพร่
187 ทรงกุล ศิริวรกุล รุ่น 40 ปี เสื้อเบอร์ m ทีมสุดทางดำ แพร่
188 นาย อังกูร ชัยพงษ์รัตนา เสือภูเขาชาย อายุ 50-59 เสื้อ เบอร์ L
189 สุรชัย เชยพัฒนกุล เสือภูเขารุ่น 50-59ปี เสื้อเบอร์ L
190 นิรันดร์ พิริยะประไพพันธุ์ เสือภูเขารุ่น 50-59ปี เสื้อเบอร์ L
191 จรัล ปาพันธุ์ เสือภูเขารุ่น 50-59ปี เสื้อเบอร์ L
192 ทัพ อุปาละ เสือภูเขารุ่น 60ปีขึ้น เสื้อเบอร์ M
193 นายวิศนุ ศรีพิพัฒนกุล เสือภูเขาชาย รุ่น 50-59 เสื้อ L
194 นายชิดพล ทิวเสถียร เสือภูเขาชาย รุ่น 50-59 เสื้อ L
195 นายจำลอง. ม่วงเนียม. 59. ปี เสือภูเขา. L
196 นายสมชาย จิระแพศสุข อายุ52 ปี รุ่น 50-59 เสื้อ L
197 นาย สตุพร สังข์อยู่สุข เสื้อ m รุ่น 30-39 ปี
198 นายศิริ ทองบุญตา รุ่น 50-59 เสื้อ 3XL เสือภูเขา
199 นายเด่น ยุติธรรม เสื้อ XL รุ่นอายุ 40-49 ปี ทีมเสือลุ่มภู จังหวัดหนองบัวลำภู
200 นายประเวช เนาวบุตร เสื้อ L รุ่นอายุ 50-59 ปี ทีมเสือลุ่มภู จังหวัดหนองบัวลำภู
201 จ.อ.พิชาญ ถาวร ชื่อทีม ทีโอที เพื่อนนักปั่น ชลบุรี สมัครประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ขนาดเสื้อยืดคอกลม เบอร์ M
202 นายหิรัญ ประเสริฐเจริญดี 30 - 39 L
203 นายครรชิต พิทักษานนท์กุล เสือภูเขา เสื้อ L รุ่น 40 - 49
204 นายอัครชัย สิงหกำ รุ่น 85 กิโลกรัม 3XL
205 นายปกรณ์ ธีรวิโรจน์ ประเภทเสือภูเขาชาย 50-59 ปี เสื้อ Zise L
206 นายสุรพล รินทะ ประเภทเสือภูเขาชาย 50-59 ปี เสื้อ Zise L
207 นายสมควร เกษมสุขศิริพันธุ์ ประเภทเสือภูเขาชาย 50-59 ปี เสื้อ Zise L
208 นาย สมศักดิ์ ราชพัฒน์ ประเภทเสือภูเขารุ่น 40-49 เสื้อเบอร์ XL
209 นายสมญา จารย์สูงเนิน รุ่น40-49ปีชาย ขนาดเสื้อ M
210 นาย สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย เสือภูเขา OPEN เสื้อ size M ทีม BMC&WHEELER Asia Bike
211 นาย ณัฐวุติ ศรีเนตร เสือภูเขา 18 ปี เสื้อ size XL ทีม BMC&WHEELER Asia Bike
212 ร.ท สุรพล สุขช่วย เสือภูเขา 40-49 เสื้อ size M ทีม BMC&WHEELER Asia Bike
213 นายวินิจ สว่างงาม รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อ # M ทีมดอยคำเชียงใหม่
214 นายวรเศรษฐ์ กรณ์ชัยนันท์ รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อ # M ทีมดอยคำเชียงใหม่
215 นายจันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา รุ่นทั่วไป เสื้อ # M ทีมดอยคำเชียงใหม่
216 นายสงวน สุใจจา รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # M
217 นายนพดล คำป้อ รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # L
218 นายมานพ หน่อแก้ว รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # M
219 นายสวิง ไชยวงค์ รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # L
220 นายรักชัย ศรีนวน รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # M
221 นายสิทธิชัย ต๊ะรังษี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เสื้อ # M
222 นายณัฐพงษ์ ทองเล็ก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เสื้อ # L
223 นายกฤษฎา กลิ่นหอม เสือภูเขาชาย 40-49 เสื้อ size L
224 นายดำริ สุวามิน เสือภูเขาชาย 30-39 เสื้อ size M
225 นายจีรพันธ์ วิสูตรานุกูล อายุ 40 - 49 ปี เสื้อ XL
226 นายธีรพงษ์ ชาวงศ์ อายุ 40 - 49 ปี เสื้อ XXL
227 นายพักตร์นิรันดร์ สิงห์ขร รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อที่ระลึก เบอร์ L
228 นายพีระศักดิ์ ธีรบดี รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อที่ระลึก เบอร์ S
229 นายธีรศิริ กำจัดภัย รุ่น 30-39 เสือภูเขา ขนาดเสื้อไซส์ L
230 นายบพิต คำมูล รุ่น 50 - 59 ปี L
231 นาย ธีรวัฒน์ สุขสงวน ประเภทเสือภูเขา รุ่น 30-39ปี ไซค์เสือL
232 นายประพันธ์ อ่อนคำ ทีม ฟูจิ-อินเตอร์ไบค์สตูดิโอ รุ่น น้ำหนักเกิน 85 Kg เสื้อ size L
233 นายสุรวุฒิ โชคชัยสัมฤทธิ์ รุ่น ช. 40-49 # XXL ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
234 นายอำพล มีสุข. รุ่น ช. 40-49 L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
235 นายวัลลภ มิตรพระพันธ์. รุ่น ช. 50-59 # L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
236 นายณัฐ เทียนทอง. รุ่น ช. 30-39 # L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
237 นายอนิรุจน์ ลืมจำเลย. รุ่น ช. 30-39 # M ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
238 นายทินภัทร เทียนทอง. รุ่น ช. ไม่เกิน 18 # L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
239 นายศุภกร ถาวรยิ่ง. รุ่น ช. 40-49 # L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
240 นาย แถมสินธุ์ เอี่ยมรัศมี รุ่นOpen เสื้อ XL ทีม USED CAR BIKE TEAM BANGPAKONG
241 นาย สุนทร จันทร์จํารูญ รุ่นOpen เสื้อ L ทีม USED CAR BIKE TEAM BANGPAKONG
242 นาย สรายุทธ์ เอี่ยมสวัสดิ์ รุ่นไม่เกิน18 เสื้อ M ทีม USED CAR BIKE TEAM BANGPAKONG
243 ชาคริตร์ เนตรสว่าง M รุ่น 40-49ปี ทีมอู่ทอง
244 ธีรภัทร ชุมสมุด M รุ่น ไม่เกิน18 ปี ทีมอู่ทอง
245 นาย.จักรี ทะสี เสื้อ L ลงสมัคร รุ่นเสือภูเขา น้ำหนักตัวเกิน 85 ทีมSTREETFIGHTER
246 นาย.ณัฐวุฒิ เนตรสุวรรณ เสื้อ M ลงสมัคร รุ่นเสือภูเขา open ทีมSTREETFIGHTER
247 นาย.ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก เสื้อ M ลงสมัคร รุ่นเสือภูเขา open ทีมSTREETFIGHTER
248 นายวันสละ วีระกิจ รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อsize L
249 ร.ต.อาทิตย์ สุวรรณคุณ 60 ปี XL
250 นายประเสริฐ พรฝัก รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
251 นายชิดชัย มิตรสานนท์ รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
252 นายสุทัศน์ บุญกำเนิด รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
253 นายดนัย ปานศรี รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
254 นายธณวรรณ ชาญสุวรรณ รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
255 นายฉลาด อ่องรัก รุ่น 50 -59 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
256 นายมานิตย์ น่วมทอง รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
257 นายสกานต์ หนูสอน รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
258 นายอภิบาล แมลงภู่ รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
259 นายนคร บวบขม รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ X L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
260 นายเดชา คำชุน รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
261 นายเสรี. มณีรัตน์. XL รุ่น 50-59 สี่สายน้ำ
262 นายชาญชัย. อมรสกุล. L รุ่น. 40-49 สี่สายน้ำ
263 เจตจำนงค์ แซ่ตั้ง 40-49 L
264 นายราชัย พงศ์พัชราพันธุ์ รุ่น 50 – 59 เบอร์ XL ทีมพระรถไบค์
265 นายไพบูลย์ เลิศศรีสุวัฒน์ รุ่น 60 ปี XL ทีมพระรถไบค์
266 นายทรงวุฒิ ปิยพทยานันต์ รุ่น 60 ปี XL ทีมพระรถไบค์
267 นายธนพณิชย์ อัมพร รุ่น 40 – 49 ปี L ทีมพระรถไบค์
268 นาย ศุภสวัสดิ์ เบญจนาท เสือภูเขารุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อเบอร์ XXL
269 นาย ปิยะวัฒน์ มโนรุ่งเรืองรัตน์ เสือภูเขารุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อเบอร์ L
270 นาย ธีรภพ นาคจู เสือภูเขารุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อเบอร์ XL
271 นายพิศิษฐ์ พันธุ์ดี เสือภูเขาชาย รุ่น ๕๐-๕๙ ปี เสื้อเบอร์ XL
272 ดต.ยงยุทธ จันทร์เรือง รุ่น 50-59 เสื้อ L ทีม..บ้านนา นครนายก (ดต.ยงยุทธ จันทร์เรื่อง เป็นจันทร์เรือง)
273 สัญชัย พงษ์โพธิ์ รุ่น 30-39 เสื้อ L ทีม..บ้านนา นครนายก แก้ไข ลำดับที่ 273 สัญชัย พงษ์โพธิ์ รุ่น 30-39ปี เปลี่ยนเป็นรุ่น 40-49 ปีครับ
274 นายสรรเพชญ ศาลาจันทร์ XL รุ่น เสือภูเขาOPEN ทีม เสือลำพัน
275 นายรักษ์วงศ์ ศาลาจันทร์ L รุ่น เสือภูเขาOPEN ทีม เสือลำพัน
276 นายธนพล เที่ยงกินรี L รุ่น เสือภูเขาOPEN ทีม เสือลำพัน
277 นาย สนธยา ซิ้มเจริญ เสื้อ L ภูเขา 50-59 ทีมดำเนินสะดวก
278 นาย ปรีชา สุวรรณพงษ์ เสื้อ XL ภูเขา 40-49 ทีมดำเนินสะดวก
279 นายนิตย์ เพิ่มพิพัฒน์ รุ่นอายุ 50 – 59 ปี M ทีมเสือปากน้ำโพ
280 นายสนอง เพิ่มพิพัฒน์ อายุ 60 ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ S ทีมเสือปากน้ำโพ
281 นายบรรเทา ชมภู อายุ 60 ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ XXL ทีมเสือปากน้ำโพ
282 นายณรงค์ ทิพย์พิทักษ์ อายุ 60 ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ L ทีมเสือปากน้ำโพ
283 นายอุบล คำเขียว ปั่นเสือภูเขา 30-39 เสื้อ M
284 นาย ดุษฎี แตรชัย ทีมเสือปากน้ำโพ รุ่น 30-39 เสื้อ L
285 กฤษฎิ์จพัฒน์ รักสัจจะ ไม่เกิน 18 ภูเขา L
286 วีรวิทย์ เช่ง ไม่เกิน 18 ภูเขา L
287 นายประดิษฐ์ สุต๋าคำ เสื้อเบอร์ L สมัครประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี
288 นายปริเยศ สุต๋าคำ เสื้อเบอร์ L สมัครประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี
289 นายวิเชียร โรจน์สัตยารัตน์ รุ่น 85 กิโล L
290 นายชาญชัย วุฒิการโกศล รุ่น 50 – 59 ปี L
291 ธนากร ผดุงพัฒน์ เสือภูเขา30-39ชาย L
292 จำปา โพธิ์ศรี เสือภูเขาชาย30-39 L
293 ขจรเกียรติ แซ่จัง เสือภูเขาชาย 40-49 L
294 นาย รัชตพล มังคละแสน รุ่น 30 - 39 ปี เสื้อขนาด XL
295 นาย อนุชิต สอนอ่อน รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อไซส์ M
296 นายทรงธรรม สาลี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อ Size M
297 นายสุทัศน์ วลานันทฤทธิ์ รุ่น 40-49 ปี เสื้อเบอร์ L
298 นายชูศักดิ์ สมวรรณ รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
299 นายอภิสิทธิ์ สุริยะ รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
300 นายประดิษฐ์ จิตวิโส รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
301 นายธวัช ปัทมโกมล รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
302 นายธงชัย หอมชื่น รุ่น 40 - 49 ปี เสือภูเขา เสื้อเบอร์ xL
303 นายไกรสร ไชยกาล รุ่น 40 - 49 ปี เสือภูเขา เสื้อเบอร์ xL
304 นายเจริญ ไพศาลธรรม รุ่น 40 – 49 ปี M
305 นายยรรยง รัตนประทีปทอง เสือภูเขา (รถพับแฮนด์ตรง) รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อไซด์ L
306 นาย ศราวุฒิ ศักดิ์ดี เสือภูเขาชาย 40 ปี L
307 คิดชนะ เลอศักดิ์วนิชกุล เสือภูเขารุ่น 50-59 ปี เสื้อไซด์ M ครับ Bike Finder
308 นายนฤพล ช่อแก้ว รุ่นทั่วไป เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา
309 นายนพรัตน์ วัฒนกิจ รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา
310 นายทว๊สักดิ์ ธรรมรักษ์ รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา
311 นายทรงพล บู่ทอง รุ่นอายุ 50-59 ปี เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา
312 นายวศิษฐ์ ช่อแก้ว รุ่นอายุ 60 ปีขึ้น เสื้อ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา
313 จ.ส.อ. สมชาติ มัธยม รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ ไซส เอ็ม PCS Cycling Team
314 นาย กฤษณะ โอภาสสุวรรณ รุ่น เสือภูเขาอายุ 30-39 ปี (เสื้อไซส์M)
315 นาย อมร ฐาปนางกูรกร อายุ 30-39 เสื้อ L
316 นาย เฉลิมชัย วีรสุเมธา อายุ 30-39 เสื้อ XL
317 นาย ธนกร พูลเกษม อายุ40-49 เสื้อ L
318 นายพสิษฐ์ ชวลิตนิติธรรม สมัครเสือภูเขาชาย 30-39 ปี เสื้อ size M
319 นาย ขจร พุดสา เสื้อเบอร์ XL เสือภูเขาชายรุ่น อายุ 40-49 ปีครับ
320 นายมาโนช เหลืองอุทัยรัตน์ เสือภูเขาโอเพ่น เบอร์เสื้อ M ทีม LoeiCycling
321 นายศิวะ ตั่นสุวรรณ เสือภูเขาโอเพ่น เบอร์เสื้อ M ทีม LoeiCycling
322 นายณัฐวุฒิ กันสีชา ...........เสือภูเขา รุ่น OPen เสื้อ SIZE M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
323 นายภสุ บุญทรัพย์ ................เสือภูเขา รุ่น 30-39 เสื้อ SIZE M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
324 นายผนึกรัก ......................เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ SIZE L ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
325 นายณรงค์ สุนทรนาค .......... เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ SIZE L ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
326 นายอานุภาพ วีระเศรษฐกุล ..... เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ size L ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
327 นายรัฐพงษ์ เพิ่มสินธุ์ ......... เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ size L ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
328 ดาบ ตร.ปราโมทย์ ทิพย์มงคล ..เสือภูเขา รุ่น 40-49 เสื้อ size m ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
329 นายธีระวัฒน์ อุ่นจิตต .......... เสือภูเขา รุ่น 85 กิโลกรัม ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
330 นาย อภิชาติ สุทธยดิหลก ทีม งูเขียว เสื้อ size L รุ่น 50 ปีขึ้นไป
331 นาย สมเกียรติ ประสิทธิ์อธิกุล ทีม สุดทางดำ เสือภูเขาชาย 30- 39 ปี เสื้อไซด์ M คับ
332 นายธรรมนูญ คงสบาย(ขอนแก่น) สมัครรุ่น40-49ปี เสือภูเขา/เสื้อเบอร์L ผมขอไปรับเบอร์ติดรถเช้าวันแข่ง5พ.ค น๊ะครับ
333 นายชาติชาย ตีรถะจารุพงศ์ รุ่น 30-39 เสื้อ SIZE M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
334 นายประดิษฐ์ ธารกุล เสื้อ m ปั่นเสือภูเขา รุ่น 40-49
335 นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย เสือภูเขา L 60 ปีขึ้นไป
336 นายพันเลิศ คงรอดเพ็ง ประเภทเสือภูเขา รุ่น40-49 เสื้อเบอร์ L WD cycling club
337 นายสมชัย บุญมี ประเภทเสือภูเขา รุ่น40-49 เสื้อเบอร์ L WD cycling club
338 นายสุพรรณ ชิ้นงูเหลือม ประเภทเสือภูเขา รุ่น40-49 เสื้อเบอร์ XL WD cycling club
339 นายธีระ แย้มกลิ่น ประเภทเสือภูเขา รุ่น30-39 เสื้อเบอร์ L WD cycling club
340 คุณเอกพฤทธิ์ ศรีธนศักดิ์ Open เบอร์เสื้อ L
341 นายประเสริฐ อำนา (50 - 59) เสื้อไซส์ M
342 นายนิคม ดวงสร้อย (40 - 49) เสื้อไซส์ M
343 นายมนตรี ศรีใจ (30 - 39) เสื้อไซส์ M
344 นายประทีป ฤกษ์จารี เสือภูเขาชายรุ่น30-39เสื้อเบอร์ L
345 นายอรรถพัน โต๊สุวรรณ เสือภูเขาชายรุ่น30-30เสื้อเบอร์ XL
346 นายสุรเศียร อารีชม เสือหมอบชายรุ่น30-30เสื้อเบอร์ L
347 นายสุพจน์ พรสกุลชัยพร รุ่น 40-49 ปี L
348. นายพัฒนพล. ศรีเขียว รุ่นอายุ. 40 - 49 ปี L

ลำดับรายชื่อที่จะปล่อยตัว "ปั่นทะลุเมฆประเภทเสือภูเขา หญิง

1 น.ส.วรรณวษา แก้วชมภู 30-39 S
2 นางอารีรัตน์ สุขศิริ S เสือภูเขา ( 30-39 )
3 น.ส สุฑาทิพย์ ถุงอนันติกานนท์ ประเภทหญิงเสือภูเขา OPEN เสื้อ size M
4 น.ส พัชรี เจริญยิ่งสถาพร ประเภทหญิงเสือภูเขา OPEN เสื้อ size S
5 นาง ฐานิตา ธิตินพคุณ รุ่น 40 ขึ้นไป เบอร์ L
6 นาง กรรณพัชร์ สุขทวี รุ่น 40 ขึ้นไป เบอร์ L
7 นางภควรรณ เอี่ยมน้อย 40 ขึ้นไป เบอร์ M
8 น.ส. ทิพย์กมล ศรีสวัสดิ์นภา 56 ปี เบอร์ S
9 นางประยูร ศีตะปันย์ รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อไซด์ L
10 นางสมร เอี่ยมพาหล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ M
11 น.ส.รุ่งรวิน อินสำราญ รุ่นอายุ 30-39 เสื้อไซค์ M
12 นางสุภาพ จันทวงศ์ เสือภูเขา รุ่น 40 ปี ขึ้นไป หญิง เสื้อSize M
13 นาง นารีรัตน์ อินทรรัตน์ 40 ปี M
14 น.ส อาภาพัชญ์ ปัญญา เสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อเบอร์ M
15 นาง จันทร์ทิพย์ พรบรรเจิดกุล (ทีมLife&Living bikenet) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง ( เสื้อSizeS )
16 นาง สุกัญญา เตชจารุวงศ (ทีมLife&Living bikenet) ประเภทเสือภูเขา รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิง (เสื้อSize S)
17 นางรจนา ลี้ประเสริฐ เสือภูเขาหญิง 40 ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ M
18 นางลำดวน เพ็ชรสุข เสือภูเขาหญิง 30 – 39 ขนาดเสื้อ M
19 วันทนา ธรรมยศ ผู้หญิงรุ่น 40 ปี เสื้อเบอร์ L ทีมสุดทางดำ แพร่
20 สุพิชญา ถิ่นศรี ผู้หญิงรุ่น 30 ปี เสื้อเบอร์ s ทีมสุดทางดำ แพร่
21 นางอาภาพร ม่วงเนียม. 57. ปี เสือภูเขา Xl
22 นางประภัสสร พิทักษานนท์กุล เสือภูเขา เสื้อ S รุ่น 40
23 น.ส.ยุพิณ ศิริสวัสดิ์ รุ่น40ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ S
24 นางประภัสสร ดีรักษา รุ่น 40 ปี M
25 นางสาวแสงเดือน โชคชัยสัมฤทธิ์ รุ่น ญ 40-49 # L ทีม CYCLING SOCIETY CHONBURI
26 สุรัฏดา วนกิจสัมพันธ์ L รุ่น 40 ปีขึ้นไป ทีมอู่ทอง
27 รุ่งนภา เนตรสว่าง L รุ่น 40 ปีขึ้นไป ทีมอู่ทอง
28 แรม คำวงษ์สา M รุ่น ไม่เกิน 18 ปี ทีมอู่ทอง
29 นางเจริญใจ คงเจริญสุข เสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ M ทีม ฅน...ครยก
30 นางรัชนี อ่องรัก รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป เสื้อ L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านสวน สุโขทัย
31 นางวัชราภรณ์. อมรสกุล.รุ่น. 40 M สี่สายน้ำ
32 ทิพวัลย์ แซ่ตั้ง 40-49 M
33 นางชนานาถ ชูจิตร รุ่น 40 M ทีมพระรถไบค์
34 นางศิริวรรณ พันธุ์ดี เสือภูเขาหญิง รุ่น ๔๐ ปีขึ้นไป เสื้อเบอร์ M
35 น.ส.จิราภรณ์ เพิ่มพิพัฒน์ รุ่นทั่วไป (OPEN) ขนาดเสื้อ M ทีมเสือปากน้ำโพ
36 นางอัมพร สุต๋าคำ เสื้อเบอร์ M สมัครประเภทเสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
37 พญ.สุรีย์ ตันทีปธรรม ทีม รพ.เขลางค์นคร-ราม เสือภูเขาหญิง อายุ 40 ปี เสื้อเบอร์ M ค่ะ
38 นางประวันรัตน์ คำชุน เสื้อ M 40 ปีขึ้นไป
39 เนตรดาว จตุพงษา เสือภูเขาหญิง รุ่น 40 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ XXL ครับ Bike Finder
40 นางสาว ยุพดี สหัสรังสีสกุล ทีม 347 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อเบอร์ ..S...
41 น.ส. จุรีย์ พลอยงาม ทีม งูเขียว เสื้อ size s รุ่น open ค่ะ
42 นางสุภาภรณ์ อารยางกูร 72140 team เสื้อไซค์ m เสือภูเขา รุ่น open
43 นางดาวรุ่ง ธารกุล เสื้อ m ปั่นเสือภูเขา รุ่น 40 ขึ้น
44

/size]

[size=200]ลำดับรายชื่อที่จะปล่อยตัว "ปั่นทะลุเมฆประเภทเสือหมอบ ชาย

1 นาย อดิสรณ์ อมรพิพักษ์ 40-49 XL
2 โกศล วรรธนผลากูร OPEN M
3 นาย อรุณ จิรกรกิตตินันท์ 40-49 M
4 ว่าที่ ร.ท.ประทีป เนตรสว่าง 50-59 L
5 คุณวิภูษิต มาศผล 40 – 49 M
6 นายสุรชาติ สิริเบญจพรหม 50-59 M
7 นาย สมนึก จิตนันทกุล เสื้อ L ลงรุ่น 60 ปี
8 นายชัยสรณ์ อัศยาพร อายุไม่เกิน 18 ปี L
9 นายสุริยา อัศยาพร 40 - 49 XL
10 นายสหชัย เสถียรปกิรณกรณ์ XL เสือหมอบ (40-49 )
11 ด.ต.กุลภาค สงวนสัตย์ XL เสือหมอบ ( 40-49 )
12 นายชัชวัสส์ สงวนสัตย์ XL เสือหมอบ (30-39)
13 นายเจริญ วรพลาวุฒิ M เสือหมอบ ( 30-39 )
14 นายจิ๋ว จันทร์กัน 60ขึ้นไป M
15 นายจักรพันธ์ ฉัตรารักษ์ เสือหมอบ Open เสื้อ XL
16 นายสมภพ แสงอรุณ เสือหมอบ Open เสื้อ L
17 นาย รณยุทธ โสภาวนัส 40-49 ปี เสื้อ XL
18 Hisashi Takehara (Mr) รุ่น30 ชาย Size S
19 Yoshiki Sekimizu (Mr) รุ่น50 ชาย Size M
20 Toshiyuki Seki (Mr) รุ่น40 ชาย Size M
21 นำชัย หาญไชยนันท์ / รุ่น 60 ปีขึ้นไป / เสื้อ size M
22 ชาติชาย จันทรัตน์ / รุ่น 60 ปีขึ้นไป / ชาย เสื้อ size M
23 วิชิต สิทธิโสม ทีม Dramatical Riders รุ่น 30 – 39ปี เสื้อ M
24 นาย ครรชิต เพชราภิรัชต์ รุ่น 50 - 59 ปี เบอร์.....
25 เชษฐา ปะวาสุข หมอบ 30-40 ปี เสื้อเบอร์ ...L
26 นายณัฐพร วังเวชช์ เสื้อไซด์ L open
27 นายวรท พลอยพละภิญโญ เสื้อไซด์ L
28 เด็กชายภัทรพล ศรีทอง เสื้อไซด์ M รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
29 นายจิตติพงษ์ เทียมรัตน์ เสื้อไซด์ L รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี
30 นายณฐกร กุศลารักษ์ เสื้อไซด์ L 30 - 39 ปี
31 นายวิชัย วงษ์จันนา เสื้อไซด์ L 40 - 49
32 นายอิศเรศ พานเหลือง เสื้อไซด์ L 40 -49
33 นายอรรถพล สรวิสูตร เสื้อไซด์ L 40 - 49
34 นายบุญทวี เปรมปิยะกิจ เสื้อไซด์ L 40 - 49
35 นายสนอง แพรประเสริฐ เสื้อไซด์ L 40 - 49
36 นายอำนาจ จันทร์ไพรศรี เสื้อไซด์ L 40 - 49
37 นายวีระพงษ์ กิตติธเนศวร เสื้อไซด์ L 40 - 49
38 นายโกวิท จันทร์อ่อน เสื้อ L 30 - 39
39 นายธนาธิป พัวตนะ เสื้อ XL 30 - 39
40 นายสวัสดิ์ ทาริยะหนัก เสื้อ M 40 - 49
41 นายสุเมธ หงส์ธรรมกุล เสื้อ M 40 - 49
42 นายโสภณ พายตะคุ เสื้อ L 50 - 59
43 นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ศรี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสื้อไซด์ M
44 พ.อ.อ.มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 30-39 ปี เสื้อเบอร์ M
45 นายเอกลักษณ์ สงวนสิน ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 85 กก. เสื้อเบอร์ XL
46 นายพรชัย บุตรเชื้อ ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 40-49 ปี เสื้อเบอร์ M
47 นายจักกฤษณ์ จำนวน ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น Open เสื้อเบอร์ M
48 นายธรรมรัตน์ เซ็งมาทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 30-39 ปี เสื้อเบอร์ M
49 นายลิขิต พุ่มอยู่ ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
50 นายกนกศักดิ์ จารุเพ็ง ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 30-39 ปี เสื้อเบอร์ M
51 นายวีรศักดิ์ กมลวรเดช ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ M
52 พ.ต.ท.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ทีมไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก รุ่น 30-39 ปี เสือเบอร์ M
53 ธราดล จันทร์หอม ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี เบอร์ S
54 ณัฐพงศ์ จันต๊ะก๋อง ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี เบอร์ S
55 ยุทธนา มะโน ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี เบอร์ L
56 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุ 30 ปี S
57 Nicolas Magnan ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุ 30 ปี M
58 พ.อ.อ. วิสุทธิ์ กสิยะพัท ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น อายุ 40 ปี M
59 จารุวัฒน์ จองสิทธิ์ ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ รุ่น 30 ปี S
60 สุกิจ ดิษฐเลิศ รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ M
61 ทวีศักดิ์ วงษ์งาม 40-49 ปี เสื้อ M
62 ณัฐวัตร แพรงาม รุ่น 18 ปี เบอร์ M
63 นายจิรภัทร สวยรูป (ชาย) :รุ่นทั่วไป (OPEN) เสื้อ size m
64 นายเมธี สุทธิโกมินทร์ เสือหมอบ รุ่นOpenชาย เสื้อSize M
65 ทศพล มติศิลป์ เสือหมอบรุ่น 50-59ปี เสื้อขนาด M
66 นายยุทธภูมิ อคุสุวรรณ ทีม การบินไทย รุ่น 30-39 ปีชายครับ เสื้อเบอร์ L
67 ร.ต.ต.สุริยะ ธรรมมานนท์ จากค่ายศรีสกุลวงศ์ สกลนคร รุ่น 50-59 ปี เสื้อเบอร์ L
68 นายภาสกร คลังมนตรี เสื้อไซส์ L ลงรุ่น Open ชาย เสือหมอบ ทีม Foxy Duo
69 ภูมิทัต บุญศิริ ทีมกะโหลกกะลา หมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อ S
70 ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล ทีมกะโหลกกะลา หมอบชาย รุ่นอายุ 40 – 49 เสื้อ XL
71 นทภัทร โกนุทานุรักษ์ ทีมกะโหลกกะลา หมอบชาย น้ำหนักเกิน 85 เสื้อ XL
72 สารัช รบไว ทีมกะโหลกกะลา ทีมกะโหลกกะลา หมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อ L
73 ภูมินทร์ เฉลิมศรีภิญโญรัช ทีมกะโหลกกะลา หมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อ L
74 นายษณภู อิ่มสุข ประเภท เสือหมอบ รุ่น OPEN ขนาดเสื้อ S (ทีม Bamboo Bike)
75 นายบุญชัย นาคสมทรง ประเภท เสือหมอบ รุ่น OPEN ขนาดเสื้อ M (ทีม Bamboo Bike)
76 นายชาตรี จันทน์ต้น.....XXL เสือหมอบรุ่นน้ำหนัก 85 กก.
77 นาย สุนิพล พรบรรเจิดกุล (ทีมLife&Living bikenet) ประเภทเสือหมอบ รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย (เสื้อSize S)
78 เพิ่มพูล นุตตะละ รุ่น 30 - 39 ปี M
79 นิธิ เศรษฐศักดิ์ รุ่น 30 - 39 ปี M
80 จิรายุทธ์ นิทัศน์วิจิตร รุ่น 30 - 39 ปี M
81 ปรีดา มานะ 40-49 ปี M
82 ทวีศักดิ์ บุญแก้ว 40-49 ปี M
83 นพดล อินทร์พรหม Open M
84 มานะ ทับสิน เสือหมอบรุ่นทั่วไปชาย(OPEN) S
85 อนุศักด์ เอี่ยมรอด เสือหมอบรุ่นทั่วไปชาย(OPEN) L
86 นายภาณุพงษ์ จิตรประทักษ์ (เสื้อเบอร์ M) รุ่นอายุ 30–39 ปี
87 นายณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง (เสื้อเบอร์ L) รุ่นอายุ 30–39 ปี
88 นายวัยวุฒิ นิราศภัย (เสื้อเบอร์ M) รุ่นอายุ 30–39 ปี
89 นายปณัฐพล ปัญจาคะ (เสื้อเบอร์ M) รุ่นอายุ 30–39 ปี
90 นายปิติกร ยศวัฒนะ (เสื้อเบอร์ L) รุ่นอายุ 30–39 ปี
91 นาย ดนัย สินปภานานนท์ เสื้อไซต์ L รุ่นอายุ 30 – 39 ทีม 74Bike
92 นาย สาโรจน์ พรหมบุตร เสื้อไซต์ XL ทีม 74Bike
93 วรพจน์ อดิการบดี รุ่นอายุ40-49ปี size:S SawasdeeHotel BikeStation CyclingTeam
94 สุนิจ ศรีแสนสุชาติ รุ่นอายุ30-39ปี size:M SawasdeeHotel BikeStation CyclingTeam
95 สุรเดช พัฒนเกียรติชัย รุ่นอายุ30-39ปี size:M SawasdeeHotel BikeStation CyclingTeam
96 จิรายุ อริยาดิเรก รุ่นอายุไม่เกิน18ปี size:M SawasdeeHotel BikeStation CyclingTeam
97 นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์ เสือหมอบ 40 - 49 ปี เสื้อเบอร์ L
98 อภิชาติ ปานอิน Open เสื้อ M
99 นายขจร หาญคำ 30-39 ปี เสื้อเบอร์ XL
100 นายสัมพันธ์ ยิ้มประดิษฐ์ ทีม Forz Phitsanulok รุ่น 50-59 เสื้อเบอร์ M
101 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรง เสือหมอบชาย 40 – 49 ขนาดเสื้อ XL
102 นายฉัตรชัย พูนสุวรรณ เสือหมอบชาย 40 – 49 ขนาดเสื้อ M
103 นายสาธิต พิลาคง เสือหมอบไม่เกิน 18 ปีชาย เสื้อไซส์ L
104 นายอภินันท์ อุตมะ เสือหมอบOPEN เสื้อไซส์ XL
105 นายวิศิษฏ์ ธารพานิช เสือหมอบรุ่นอายุ40-49ปี เสื้อเบอร์ M
106 นายฐิติกูล สุภวัฒน์ เสือหมอบรุ่นอายุ40-49ปี เสื้อเบอร์ M
107 นายศักดิ์ชัย อยู่พิทักษ์ เสือหมอบรุ่นอายุ30-39ปี เสื้อเบอร์ M
108 นาย สุวัชชัย รักถิ่นเกิด ประเภทเสือหมอบรุ่น 40-49 เสื้อเบอร์ m
109 นาย พงษ์ระพี ราชพัฒน์ ประเภทเสือหมอบรุ่นไม่เกิน 15 ปี เสื้อเบอร์ m
110 นายณัฐภพ กิจวัฒนคุณ รุ่นทั่วไป(OPEN) ขนาดเสื้อ L
111 นายธนรัตน์ เจียรพันธ์พงษ์ รุ่น30-39ปี ขนาดเสื้อ M
112 นายชินวุฒิ ธรรมาณิชานนท์ รุ่น40-49ปี ขนาดเสื้อ L
113 นายกิตติ อัตถกิจมงคล รุ่น40-49ปี ขนาดเสื้อ L
114 นายสุรชัย พร้อมจะบก รุ่น50-59ปี ขนาดเสื้อ L
115 นายพลศิลป์ ศรีวีระมงคล รุ่น50-59ปี ขนาดเสื้อ M
116 นายสุรชัย ตั้งสุณาวรรณ รุ่น60ปีขึ้นไป ขนาดเสื้อ S
117 นายพงศกร หมื่นแสน รุ่นอายุ 30-39 ปี เสื้อ # M ทีมดอยคำเชียงใหม่
118 นายสุนิมิตร งานดี รุ่นทั่วไป เสื้อ # L ทีมดอยคำเชียงใหม่
119 นายตะวัน วิเศษเจริญธรรม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เสื้อ # S ทีมดอยคำเชียงใหม่
120 นาย สมเกียรติ วัฒนพรพิพัฒน์ รุ่นopen เสื้อไซร์ M ทีมSMARTBIKES
121 นาย วัฒนะ รื่นภาคพจน์ เสื้อไซร์ L ทีมSMARTBIKES
122 นาย ปรีชา หาลาภ รุ่นopen เสื้อไซร์ L ทีมSMARTBIKES
123 นาย สุภกิจ ผดุงทักษิณ รุ่นopen เสื้อไซร์ M ทีมSMARTBIKES
124 นาย ประเสริฐ ถีประถัมภ์ รุ่นopen เสื้อไซร์ L ทีมSMARTBIKES
125 นาย อนุรัตน์ สอนศิษ รุ่นopen เสื้อไซร์ L ทีมSMARTBIKES
126 นาย วีระพล หนูแก้ว รุ่นOpen เสื้อไซร์ M ทีมSMARTBIKES
127 นาย อัษฎา ธรรมวันตา รุ่นopen เสื้อไซร์ M ทีมSMARTBIKES
128 นาย ซอล ตรีใจ รุ่นopen เสื้อไซร์ M ทีมSMARTBIKES
129 นายชวลิต งามละออ รุ่นพิเศษ3 รุ่นน้ำหนักเกิน 85 โล เสือหมอบ ขนาดเสื้อ XL
130 นาย จิรวัฒน์ สร้อยสน รุ่นOpen เสื้อ L ทีม USED CAR BIKE TEAM BANGPAKONG
131 นาย ชัยวัฒน์ สมอินทร์ เสื้อเบอร์ L อายุ 40-49 ปี ทีม นครน่าน
132 นาย เชิญคุณ วงศ์สิริลักษณ์ เสื้อเบอร์ L อายุ 40-49 ปี ทีม นครน่าน
133 นายพัฒนะ สว่างศรี เสือหมอบรุ่น40-49ปี m bianchi factory
134 นายรุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร เสือหมอบรุ่น40-49ปี m bianchi factory
135 นายสุนิธิ กายวิภาคบรรยาย เสือหมอบรุ่น40-49ปี m bianchi factory
136 นายพีระพัชร์ วิริยะธนการ เสือหมอบรุ่น30-39ปี m bianchi factory
137 สมพงษ์ ปาณิวรรณ XL รุ่น 40-49ปี ทีมอู่ทอง
138 เทียนชัย จารุบรูณ์ S รุ่น 40-49ปี ทีมอู่ทอง
139 ชาญชัย อมรชีวิน L รุ่น 40-49ปี ทีมอู่ทอง
140 ธนวิทย์ รักจ้อย L รุ่น 50-59ปี ทีมอู่ทอง
141 ประสาน วนิชกุลนันท์ XL รุ่น 50-59ปี ทีมอู่ทอง
142 จำเนียร ศรีบุญเพ็ง M รุ่น 50-59ปี ทีมอู่ทอง
143 ไพศาล สถาปนพิทักษ์กิจ M รุ่น 50-59ปี ทีมอู่ทอง
144 นายสุริยันต์ ขันติยู ทีมพยัฆค์ภูพานสกลนคร ลงเสือหมอบ 30-39 ปี เสื้อ L
145 นายพงษ์เทพ พันธ์ศิริ รุ่น 30 - 39 M
146 จักร เจริญไชย รุ่น 40-49 เสื้อ Size XL
147 วีระยุทธ จงเป็นสุขเลิศ อายุ 30- 39 ปี เสื้อ : M K cyber banking
148 นายเสฎฐวุฒิ ดาวเรือง ทีมลุ่มน้ำพองขอนแก่น International love เสือหมอบ อายุไม่เกิน 18 ปี
149 นาย.กิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์ เสื้อ XL ลงสมัคร รุ่นเสือหมอบ น้ำหนักตัวเกิน 85 ทีมSTREETFIGHTER
150 นายกฤษดา แซ่เตี๋ยว เสื้อ XL ลงสมัคร รุ่นเสือหมอบ น้ำหนักตัวเกิน 85 ทีมSTREETFIGHTER
151 วรรณชัย วงษ์แสงเพชร รุ่น 50-59 ปี M ทีมอู่ทอง
152 นายพลเทพ รักษาโสม รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ทีม อานนท์อุบลฯ เสื้อ M
153 นิรันดร์ ธนภัทรไกรพร ลงรุ่น เสือหมอบ ชาย รุ่น Open เสื้อ size L
154 นายประภาส รุจิระวิทยา ลงรุ่น เสือหมอบ Open เสื้อไซต์ M ทีม สว่างแดนดิน
155 นายธีรวัฒน์ บุญศรี ทีมDRT สมัครเสือหมอบรุ่น 30-39 เสื้อ M
156 วิรัติ ตีระวัฒนานนท์ รุ่น 40-49 เสื้อ L ทีม..บ้านนา นครนายก
157 Patrick Dubravica รุ่น 40-49 เสื่อ L ทีม..บ้านนา นครนายก
158 นายธนพัฒน์ ศรีสุภา รุ่น 18 ปี เบอร์ M
159 นายปริญญา ช่อผกา ทีม PCS Cycling เสื้อไซส์ M รุ่น 30-39 ปี
160 นาย สมชัย พิรุณพฤกษา เสื้อ L หมอบ 50-59 ทีมดำเนินสะดวก
161 นายดำรงค์ศักดิ์ รักสัจจะ 50-59 หมอบ L
162 นาย เลิศชาย มุกดา รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อ size M
163 นายภิเษกสิน ตัณฑ์พะลัง หมอบชาย Open เสื้อไซร์ L
164 ศิริพงศ์ จงวิวัฒน์สุนทร รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อ size M
165 พงศธร ละเอียดอ่อน รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อ size L
166 นายณรงค์ สากร เสือหมอบชาย 40-49 เสื้อ L คีรีทีมชลบุรี
167 นายทิฐิ อาจสามารถ เมือหมอบชาย 30-39 เสื้อ XL คีรีทีมชลบุรี
168 นายปรีชา พรมพินิจ รุ่น 50 – 59 ปี M
169 นายอุดร ผิวขาว รุ่น 50 – 59 ปี XL
170 นายบุญชัย สุภัควณิช 50 – 59 ปี L
171 นายเฉลิมชัย วงพรม รุ่น 50 – 59 ปี M
172 ว่าที่ ร.ต.ชนธัญ อนิวรรตน์ เสือหมอบ (รถพับแฮนด์หมอบ) รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อไซด์ L
173 จ.ส.อ. สมชาติ มัธยม รุ่น 40 - 49 ปี เสื้อ ไซส เอ็ม Team P C S Cycling Team ****** ย้ายไปอยู่ เสือภูเขาแล้ว
174 นาย วรวุฒิ กิตติกาญจนกุล ทีม Fuji Let's Bike Thailand เสื้อเบอร์ M แก้ไข นาย วรวุฒิ กิตติกาญจนกุล ทีม Fuji Let's Bike Thailand รุ่น 30-39 ปี เสื้อเบอร์ M
175 Mr. TAKAYUKI SAKODA, OPEN class, ROAD BIKE, Size M
176 ศุทธวีร์ กาญจนภัคพงค์ เสือหมอบรุ่น 30-39 ปี เสื้อไซด์ L ครับ Bike Finder
177 นายชัชพล ทองอยู่ (หมึกพอล) เสือหมอบ รุ่นไม่เกิน 18 ปี ..
178 นายโกศล สาสาย เสือหมอบ 30-39ปี เสื้อ เบอร์ L ทีมหนองบัวลำภู
179 นายปัญญา ตุ้นทรัพย์ เสือหมอบ 50-59 เสื้อ เบอร์ L ทีมหนองบัวลำภู
180 นายธวัช ชมวงษ์ เสือหมอบ 30-39ปี เสื้อ เบอร์ M ทีมหนองบัวลำภู
181 นาย จิรานุวัฒน์ เกตุสังข์ประดิษฐ์ รุ่น เสือหมอบ น้ำหนักเกิน 85 ( เสื้อไซส์ XL )
182 นาย ภวัต ประภาสโนบล รุ่น เสือหมอบ open ( เสื้อไซส์ M )
183 นาย เอก มั่งคั่ง ทีม 347 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อเบอร์ ..M..
184 นาย วัชระ พรหมขุนทอง ทีม 347 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อเบอร์ ..S..
185 นาย สุรพล ช่วยรักษ์ ทีม 347 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อเบอร์ ..S..
186 นาย ธนานันท์ ทองทวี ทีม 347 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อเบอร์ ..M..
187 นาย วรมนตรี ธารินเจริญ ทีม 347 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี เสื้อเบอร์ ..M..
188 นาย นพพร วงษ์สุขดี ทีม 347 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี เสื้อเบอร์ ..M..
189 นาย ศักดิ์ ถาวร พงศ์วณิชยา ทีม 347 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี เสื้อเบอร์ ..M..
190 นาย ศุภโชค สอนแจ้ง เสือหมอบ Open เสื้อไซส์ L
191 สัมพันธ์ มณฑาทิพย์กุล เสือหมอบชาย รุ่น40-49 เสื้อไซส์ L
192 อภิชาติ ภูเขียวศรี เสือหมอบชายรุ่น open เสื้อเบอร์ L ครับ
193 นายธนพล เนรกัณฐี เสือหมอบ 30-39ปี เสื้อ เบอร์ M, PN ROAD RACING
194 นายฑสพณ จันทรสูนย์ เสือหมอบ 30-39ปี เสื้อ เบอร์ M, PN ROAD RACING
195 นายสิทธิภาค วรรณพิรุณ เสือหมอบ 30-39ปี เสื้อ เบอร์ XL, PN ROAD RACING
196 นายทวีสุข วิศุภกาญจน์ ลงรุ่นเสือหมอบ 40-49 ปี เสื้อเบอร์ m ครับ
197 นายเกื้อกูล ไชยวงศ์ รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่
198 ด.ช. พีรวิชญ์ อินทร์หอม เสือหมอบอายุไม่เกิน .. ปี ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ สมัครกรณีพิเศษ รุ่นเล็กสุด โค้ชคงมาแจ้งตอนสมัครหน้างาน
199 นายคชา มะนารัมย์ เสือหมอบโอเพ่น เสื้อsize M ทีม LoeiCycling
200 นายสมคะเน ด่านวิบูลย์ เสือหมอบโอเพ่น เสื้อsize M ทีม LoeiCycling
201 คุณเอกพฤทธิ์ ศรีธนศักดิ์ เสือหมอบโอเพ่น เบอร์เสื้อ L ทีม LoeiCycling หมายเหตุ ย้ายไปเสือภูเขา
202 นายภูมิภัทร สีหาบุญทอง.......... เสือหมอบ รุ่น OPEN เสื้อ SIZE M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
203 นายนฤดล ทองแพง ... ......เสือหมอบ รุ่น 30-39 เสื้อ SIZE M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
204 นายวิสันต์ ไตรวรวงศ์ ............. เสือหมอบ รุ่น 40-49 เสื้อ SIZE L ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
205 นายภัทร สกุลอิสริยาภรณ์ ........ เสือหมอบ รุ่น 40-49 เสื้อ SIZE XL ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
206 นายสันติ อุดมวงษ์กุล ..............เสือหมอบ รุ่น 40-49 เสื้อ size M ทีม บึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
207 นายธนกฤต วัฒพจน์ เสือหมอบ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เสื้อไซ M ทีม "โอเลี้ยง อุดรธานี"
208 นายนราธิป สัจจะเจริญพงษ์ เสือหมอบ รุ่น open เสื้อไซ M ทีม "โอเลี้ยง อุดรธานี"
209 นายกุมุท ลิ้มวัฒนชัย เสือหมอบ รุ่น open เสื้อไซ M ทีม "โอเลี้ยง อุดรธานี"
210 นายพงษ์ศักดิ์ แสนล้อม เสือหมอบ รุ่นอายุ 50-59 ปี เสื้อไซ M ทีม "โอเลี้ยง อุดรธานี"
211 Mr.Johnny Neyts เสือหมอบ รุ่นอายุ 50-59 ปี เสื้อไซ L ทีม "โอเลี้ยง อุดรธานี"
212 นาย เธียรทรรศน์ เสตถาภิรมย์ ร่นopen เสื้อไซร์L เสือหมอบ
213 นาย ไตรภพ อรรถสิษฐ รุ่นopen เสื้อไซร์XL เสือหมอบ
214 นาย ธนพล บุญอำพล เสือหมอบ นน 85 kg XL
215 นาย ธีรพล บุญอำพล เสือหมอบ open XL
216 นาย ธนาศักดิ์ อรุณพิริยะกุล รุ่น 30 XL
217 รณรงค์ วิสุตกุล รุ่นอายุ 30-39 ปี ขนาดเสื้อ เบอร์ M ครับ
218 นายปรีชา มณีสถิตย์ เสือหมอบ อายุ 48ปี เสื้อ M
219 นายทวีสุข วิศุภกาญจน์ ลงรุ่นเสือหมอบ 40-49 ปี เสื้อเบอร์ m ครับ
220 นายสิรินทร อารยางกูร 72140 team เสื้อไซค์ L ปั่นรุ่น เสือหมอบ น้ำหนัก 85
221 นายฤทธิ์ เกษตรสุวรรณ เสือหมอบ รุ่นอายุ 40-49 ปี เสื้อsize M
222 เอกลักษณ์ กิจขจรกุล เสือหมอบ 30-39 ปี ทีมอิสระชล 2012 เสื้อไซส์ M
223 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร เสือหมอบ ชาย 40 ปี ไซส์ L‏
224 นายประกาศิต ศุขเกษม ประเภทเสือหมอบ รุ่น40-49 เสื้อเบอร์ XL WD cycling club
225 พิบูลย์ เพ็งมีศรี ชาย เสือหมอบ รุ่น 50-59 ปี เลื้อ XXL
226 อภิรักษ์ สุสะเส็ง เสือหมอบชาย อายุ 40-49 โอนเงินแล้วครับ L

[size]

[size=200]ลำดับรายชื่อที่จะปล่อยตัว "ปั่นทะลุเมฆประเภทเสือหมอบ หญิง


1 น.ส มันธนา พาหนองแว้ง 30-39 S
2 นางสาวเอกวีณา โภคาเสริมส่ง S เสือหมอบ ( 30-39 )
3 ศิริพร โสธิกุล / รุ่น 40 ปีขึ้นไป / เสื้อ size S
4 Clare Atkinson / รุ่น Open / เสื้อ size M
5 Carole Fuchs (Miss) รุ่น30 - 39 หญิง Size S
6 นางสาวรุจิรา หัสสากร 40 ปีขึ้น เสื้อไซด์ L
7 จารุวรรณ สมราช ทีมซอยตันหรรษาเชียงใหม่ open S *** มาไม่ได้ติดภาระกิจแข่งต่างประเทศ ขอเปลี่ยนเป็น นายเกื้อกูล ไชยวงศ์ รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี
8 นางสาวอัมพวรรณ พงค์พล เสือหมอบ (30 - 39) เสื้อเบอร์ S
9 นางอินทิรา จันทน์ต้น ...L เสือหมอบหญิง รุ่น อายุ 40 ปีขึ้นไป
10 นางสาวปิยธิดา เฉลิมสุข เสือหมอบหญิง รุ่น 30-39 เสื้อ S
11 พันธ์ทิพย์ จันทนุช S รุ่น 40-49 ปี ทีมอู่ทอง
12 อังคนา ห้วยหงษ์ทอง M รุ่น 40-49 ปี ทีมอู่ทอง
13 อาภรณ์ ตันทวีวงศ์ หญิง เสือหมอบ รุ่น open เสื้อ S
14
หมายเหตุ
ลำดับที่ จัดตามการสมัครที่สมบูรณ์ คือแจ้งรายชื่อสมัคร รุ่น ประเภท พร้อมโอนเงินค่าสมัครถึงผู้จัดแล้วเราจะอัพลำดับที่หน้านี้ให้ ขอบคุณครับ ข้างหลังสุดเป็นเบอร์ เสื้อที่ต้องการ
**********************************************
รายชื่อจะขึ้นตามลำัดับสมัคร ส่วนรายละเอียดทางเอกสารกรรมการจะจัดไว้ให้เป็นหมวดหมู่ที่ฝ่ายทะเบียนครับ
แก้ไขล่าสุดโดย V3 ป่าเลา เมื่อ 04 พ.ค. 2013, 06:28, แก้ไขไปแล้ว 167 ครั้ง.
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเฆม #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย เสือเพชรบูรณ์ » 24 ก.พ. 2013, 23:28

ปั่นทะลุเมฆ จัดมาแล้ว 4 ครั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักปั่นทั่วประเทศ สำหรับปีนี้ตามคำเรียกร้องอย่างมากมายว่าปีนี้จะจัดไหม เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เพชรบูรณ์จัดปั่นทะลุเมฆภูทับเบิกอย่างแน่นอน หลังจากที่ว่างเว้นมา 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 และจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีชิงรางวัลมากมาย ตรงกับวันหยุดยาวทางเพชรบูรณ์เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย จะนำเสนอให้ชมเป็นระยะเพื่อเวลาท่านมาแล้วพอมีเวลาเหลือก็จะได้เดินทางไปชมสถานที่นั้น ๆ

จุดชมวิวและต้องปั่นจักรยานผ่าน
รูปภาพ

บริเวณกางเต้นท์บนภูทับเบิก
รูปภาพ
ไม่ปั่นตอนนี้ แล้วจะไปปั่นตอนไหน..ล่ะ โดย..เสือคลองคล้า

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเฆม #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย supawit » 24 ก.พ. 2013, 23:30

ขอคำแนะนำ และข้อคิดเห็นจากนักปั่นรุ่นพี่ๆ เปรียบเทียบระหว่าง ดอยอินทนนท์ กับ ภูทับเบิก ครับ
เพราะว่าัยังไม่มีประสบการณ์ การปั่นขึ้นเขาสูงๆ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย wakin » 25 ก.พ. 2013, 03:59

พิดโลกมาช่วยเต็มที่ครับ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย เสือดอนโพธิ์ » 25 ก.พ. 2013, 06:13

ดีใจว่าปีนี้จะได้ไปเพชรบูรณ์ซะที :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ชีวิต......
ยังมีความสุขในแบบที่เราไม่เคยรู้จักอีกเยอะแยะ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย มิตร » 25 ก.พ. 2013, 08:55

wakin เขียน:พิดโลกมาช่วยเต็มที่ครับ


เสือใหญ่ไปไหน ไปด้วย ช่วย 2 บาท :lol: :lol: :lol:

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย tee » 25 ก.พ. 2013, 09:42

ดีใจจริงๆที่มีงานนี้อีกครั้ง ขอเอาใจช่วยผู้จัดและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ ส่วนถ้ามีอะไรให้ทางหล่มสักหรือตัวกระผมเองช่วยเหลือกรุณาแจ้งมาเลยนะครับยินดีรับใช้ครับ :P
อยากให้รถคุณสวยขึ้น คลิ๊กเลยครับ viewtopic.php?f=70&t=362146
รับทำป้ายทุกชนิด ไวนิว สติ๊กเกอร์ อักษรโลหะ ตู้ไฟ พลาสวู๊ด อะคริลิก ราคากันเองครับ สนใจPMหรือโทรสอบถามได้ครับ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเฆม #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย มิตร » 25 ก.พ. 2013, 09:49

เสือเพชรบูรณ์ เขียน:ปั่นทะลุเมฆ จัดมาแล้ว 4 ครั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักปั่นทั่วประเทศ สำหรับปีนี้ตามคำเรียกร้องอย่างมากมายว่าปีนี้จะจัดไหม เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เพชรบูรณ์จัดปั่นทะลุเมฆภูทับเบิกอย่างแน่นอน หลังจากที่ว่างเว้นมา 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 และจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีชิงรางวัลมากมาย ตรงกับวันหยุดยาวทางเพชรบูรณ์เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย จะนำเสนอให้ชมเป็นระยะเพื่อเวลาท่านมาแล้วพอมีเวลาเหลือก็จะได้เดินทางไปชมสถานที่นั้น ๆ

จุดชมวิวและต้องปั่นจักรยานผ่าน
รูปภาพ

บริเวณกางเต้นท์บนภูทับเบิก
รูปภาพ


เห็นเส้นทางแล้วน่ากลัวจัง กลัวจะเป็นตะคิว :D


Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเฆม #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 25 ก.พ. 2013, 10:42

supawit เขียน:ขอคำแนะนำ และข้อคิดเห็นจากนักปั่นรุ่นพี่ๆ เปรียบเทียบระหว่าง ดอยอินทนนท์ กับ ภูทับเบิก ครับ
เพราะว่าัยังไม่มีประสบการณ์ การปั่นขึ้นเขาสูงๆ

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ เดี๋ยวคงมีผู้ที่เคยปั่นทั้งสองสถานที่มาให้ข้อเปรียบเทียบครับ เตรียมซ้อมได้เลยครับ (ซ้อมมากเหนื่อยน้อย ซ้อมน้อยเหนื่อยมากครับ 555)
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 25 ก.พ. 2013, 10:48

wakin เขียน:พิดโลกมาช่วยเต็มที่ครับ

มิตร เขียน:
wakin เขียน:พิดโลกมาช่วยเต็มที่ครับ


เสือใหญ่ไปไหน ไปด้วย ช่วย 2 บาท :lol: :lol: :lol:

ขอบคุณครับบ้านพี่เรือนน้องเราไม่ทิ้งกัน นิ ไม่เคยพลาดทุกงาน ขอบคุณมาก ๆ เลยครับแล้วเจอกัน วังนกแอ่น 10 มี.ค.นี้ ครับ
มาเพชรบูรณ์ทีไรไม่มีกลับบ้านมือเปล่าเลยนะครับทีมนี้ สุดยอด มาก ๆ
รูปภาพ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 25 ก.พ. 2013, 10:49

thairoadbike เขียน:ขออนุญาติแชร์ครับ

ด้วยความยินดีและขอบคุณเป็นอย่างสุงเลยครับ หวังว่าคงได้พบกันในงานนะครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 25 ก.พ. 2013, 11:07

เสือดอนโพธิ์ เขียน:ดีใจว่าปีนี้จะได้ไปเพชรบูรณ์ซะที :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ซ้อมไว้รอเลยนะครับเสือดอนโพธิ์ ไม่พลาดถ้วยและเงินรางวัลแน่ครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

Re: 5 พฤษภาคม 2556 "ปั่นทะลุเมฆ #5" ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 25 ก.พ. 2013, 11:09

tee เขียน:ดีใจจริงๆที่มีงานนี้อีกครั้ง ขอเอาใจช่วยผู้จัดและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ ส่วนถ้ามีอะไรให้ทางหล่มสักหรือตัวกระผมเองช่วยเหลือกรุณาแจ้งมาเลยนะครับยินดีรับใช้ครับ :P

มีแน่เสือ tee งานนี้เราเป็นเจ้าภาพด้วยกันทั้งจังหวัดแหละครับเดี๋ยวคงมีงานไปให้ช่วยละครับ โดยเฉพาะทางสายเหนือต้องมีเรื่องรบกวนหลาย ๆ อย่าง ขอบคุณครับ
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน