ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย sampre999 » 31 พ.ค. 2012, 11:47

รูปภาพขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน"เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ ครั้งที่ 1"

เนื่องด้วย อบต.ธารน้ำทิพย์ ร่วมกับ ชมรมจักรยานเสือภูเขา อ. เบตง
ได้จัดงาน ปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ ครั้งที่ 1"
ณ ที่ทำการ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ( จุดปล่อยตัว-เส้นชัย )

ในวัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง
2.เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
3.เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง
4.เพื่อปลุกฝังเยาวชนให้สนใจการกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
5.เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาจักรยาน ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ระยะทางการแข่งขัน 35 กม.
เป็นเส้นทางเรียบผสม..
ทางเรียบ( ถนนดำ 80%)
ถนนลูกรังผสมแทร็ค 20%
(รุ่นผู้หญิงและเด็กชาย ระยะทาง 18 ก.ม.)


ชิงถ้วยรางวัลรวม ...110 ถ้วยรางวัล

โดย.. แบ่งเป็นประเภท..

รุ่นทั่วไป(ชาย) เข้าอันดับที่ ...............1 - 70 จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก
รุ่น 50 ปีขึ้นไป เข้าอันดับที่ ..............1 - 25 จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(ชาย) เข้าอันดับที่.....1 - 10จะได้รับถ้วยรางวัลเป็นที่ระลึก
รุ่นทั่วไป(หญิง) เข้าอันดับที่ ..............1 - 5 จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก


ค่าสมัครท่านละ.... 200 บาท (เสื้อที่ระลึก+อาหาร+เครื่องดื่ม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2555 จนถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2555
*****(________ไม่รับสมัครหน้างาน________)*****


สถานที่รับสมัคร ที่ทำการ อบต.ธารน้ำทิพย์ และ ร้านจักรยาน เบตงเมาเท่นไบค์ 089-8788-270
กรณีท่านที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าทางบัญชีที่....

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เบตง
บัญชีออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 253-2-29245-2
ชื่อบัญชี นาย มูหัมหมัดอามีน ฮะดูแว


โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว 200 บาท แล้วแจ้งเข้ามาในกระทู้นี้.
โดยแจ้ง....
ชื่อ นามสกุล
เข้าร่วมประเภท...
สังกัดทีม...
อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
วันที่โอน เวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน

แล้วทางเราจะอัพเดทรายชื่อลงในกระทู้นี้..

หมายเหตุ..... สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด ให้มารับเบอร์ติดรถ พร้อมเสื้อที่ระลึก ได้ในวัน เสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555
ที่ ร้านจักรยาน เบตงเมาเท่นไบค์ ตังแต่ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
หากเดินทางมาในเช้าวันที่ 24 มิถุนา ให้มารับเบอร์ติดรถ พร้อมเสิ้อที่ระลึกได้ที่หน้างาน_____กำหนดการ_____

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555

เวลา 7:30 น. ให้นักกีฬามารวมตัวกันที่หน้า อบต.ธารน้ำทิพย์ รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
เวลา 8:00 น. ประธานทำการกล่าวเปิดพิธี เสร็จแล้วเคลื่อนขบวนจักรยานไปยังจุดปล่อยตัว
เวลา 8:30 น. เริ่มทำการปล่อยตัวรุ่นทั่วไปหญิง
__ตามด้วย.... ปล่อยตัวรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
__ตามด้วย.... ปล่อยตัวรุ่นทั่วไปชาย
__ตามด้วย... .ปล่อยตัวรุ่นอายุ 50 ปีขี้นไป

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


___นักปั่นทุกประเภทเมื่อเข้าถึงเส้นชัย..ให้รับป้ายลำดับที่...ตามแต่ละรุ่นจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดเส้นชัย
เสร็จแล้วก็นำป้ายลำดับที่ไปรับถ้วยรางวัลที่จุดมอบถ้วยรางวัล
___รับประทานอาหารตามอัธญาศัย
*ทุกท่านที่ลงทะเบียน ได้ลุ้นรางวัลสมนาคุณ ในช่วงท้ายรายการ
สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ธารน้ำทิพย์ โทร 073-287019,073-287111
และ ร้านจักรยาน เบตงเมาเท่นไบค์ 089-8788-270

_______________________###################################_______________________

___________รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน___________

( อัปเดตรายชื่อครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่
20 มิถุนายน 2555 )
หากมีรายชื่อไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ให้ pm เข้ามาในกระทู้นี้หรือโทร..089-8788270 ได้นะครับ..

________ประเภทรุ่นทั่วไป (ชาย)

1.นาย ศราวุธ โกศัลวิตร์
2.นาย ปริญ ทักษกวิน (ปะเด็ง)
3.นาย ทองเทียน รัตนชัดเจน
4.นาย วีระยุทธ รัตนชัดเจน
5.นาย ชาตรี ทิมพวงทอง
6.นาย สมชัย วรประสิทธิคุณ
7.นาย สัญญา ภู่เจริญ
8.นาย เกรียงศักดิ์ พุฒิไพโรจน์
9.นาย ธนากร แววแสนรัตน์
10.นาย ศุภฤกษ์ แซ่ท่อง (ปะเด็ง)
11.นาย วิเชียร ทักษกวิน (ปะเด็ง)
12.นาย ชวลิต แจ้งเจษฎา
13.นาย กฤษณ หวังผดุงเกียรติ
14.นาย ประยุทธ อติธนกุล
15.นาย ประพาส แซ่ว่อง
16.นาย จุลเกียรติ เลิศรัตนพล
17.นาย อนุมารถ มะหะหมัด
18.Mohd Shulihin Penkalan Hulu TEAM
19.Azami Hasan Penkalan Hulu TEAM
20.นาย อนุเชษฐ์ ดาราลักษ์ ทีม ปัตตานี
21.นาย รอนฏอน ตาเยะ ทีม ปัตตานี
22.นาย นัสรณ ตาเยะ ทีม ปัตตานี
23.MEGAT ABD HALIM MD SAAD
24.MEGAT IMRAN HAIKAL
25.FAZRUL RIZAM BIN HAMZAH
26.HELMI BIN ISMAIL
27.MOHD HAZIZI BIN ABU BAKAR
28.MOHD AJMI BIN OSMAN
29.MOHD ZAKRUL IKWAN ZAKARIA
30.MOHD SAUFTI BIN YUSOFF
31.FAZREEN NAIM BIN MOHAMAD
32.ROHAIMI MAHMUD
33.HJ MOHD KAMAL BIN HJ BAKAR
34.HJ MOHD HALIMI BIN HJ BAKAR
35.MOHD NIZAM BIN OTHMAN
36.AZLAN BIN MOHAMED SAAID
37.ABD AZIZ BIN AHAMED KUTY
38.MOHAMED RUSUL BIN ISHAK
39.AZIZUL RAHMAN BIN RAHIM
40.SHAMSUL RAZIFF BIN JAAFAR
41.HAFIZUL BIN ABD HAMID
42.AZIZI BIN OTHMAN
43.MEOR AZHAR MEOR RAFLAN
44.BADRUL HAIM ABD WAHAB
45.HJ ROSLI BIN MAT
46.AZLI AHMAD TAJUDIN
47.MUZAFAR SHAH BIN ALIAS
48.SYED GHOUSE SYED JAAFAR
49.ROSLAN MAHMUD
50.JAMIL MOHD YUSOFF
51.HARUN ABDULLAH MOKTAR
52.MUHAMAD FAUZI BIN RAMLI
53.ABD MUNIR BIN ABDUL RAZAK
54.ANAS MUSTAPA
55.MOHAMAD NIZAM OTHMAN
56.ZULFAQAR BIN MOHAMAD NIZAM
57.KAMAL ZARAZA
58.AMIRUDDIN AHMAD
59.MOHD AZRI AHMAD ISA
60.BADARUDIN BAHAROM
61.HJ ZULKARNAIN BIN HUSIN
62.ABD WAHAB BIN HARUN
63.HJ AHNUAR SALLEH
64.KAMAL BAHARUM IDRIS
65.AZHAR ABDUL RAHIM
66.MOHD NOR SHAH ABU BAKAR
67.SHAHRUL
68.AHMAD IZHAR SAIBON
69.ABD KHALIB ZAKARIA
70.ABD HADI BIN ABD KHALIB
71.EN RAHMAN
72.FIRDAUS AHMAD FAUZI
73.ABD RAZAK KASIM
74.ANWAR BIN DESA
75.MOHAMAD KAMARUZAMAN DESA
76.KHAIRIL AZMAN AZLI
77.MOHD AFFENDI BIN YAHYA
78.ABDUL RAHMAN HASHIM
79.MOHD RIZAL BIN AHMAD
80.TEOH KOK HAU
81.HAIRUL HUSAINI
82.AYUSRAIMI BIN AHMAD
83.MOHAMAD AMIRUL ARIFF BIN ZAKARIA
84.ABDUL RAFID BIN ABD WAHAB
85.HJ SAAD BIN YAAKUB
86.MOHD SHABI SHAMSUDIN
87.MEGAT MOHD AMZARI
88.ZAINON BIN ABU BAKAR
89.YUSRI YUSOFF
90.JEFRY MUSTAPSA
91.MOHD  SHARIMAN MOHD RAHIM
92.NORAZMAN MOHD YUSOFF
93.MOHD RAFIZAL JOHAN
94.ZAINAL AZHAR OMAR
95.นาย อติชาต กรูตามา
96.นาย นิอันวา ระเด่นอาหมัด
97.นาย อดินันท์ แวนิ
98.นาย อิสมาแอ แวนิ
99.นาย โชคชัย คณาเดิม
100.นาย คอมายูดิน แวยูนุ
101.นาย สามารถ ศุภมงคลพร
102.นาย สมพงษ์ สุวรรณ
103.นาย ลายู สะมะแอ
104.นาย สมภพ ชลพนากร
105.นาย สุทธิชัย คุนาการ
106.นาย บูกีนี มะสาลัง
107.นาย มะหะมะยูโซ๊ะ แปแนะ
108.นาย อับดุลตอลิบ ดอเล๊าะ
109.นาย กิตติพงษ์ แซ๋ยุ่ง
110.นาย ศิริวุฒิ แซ่หลี (ปะเด็ง)
111.นาย ธนากร แซ่ท่อง (ปะเด็ง)
112.นาย นรภัทร เชาว์ไชยวัฒน์ (ปะเด็ง)
113.นาย สายันต์ แซ่จง (ประเด็ง)
114.นาย พิชัย เจริญกวินวงศ์ (ปะเด็ง)
115.นาย วินัย ธนพัฒน์นุกูล (ปะเด็ง)
116.นาย ปัญญา แซ่โอ่ (ปะเด้ง)
117.นาย ณรงศฤทธิ์ ซื่อธรรมวงศ์ (ปะเด็ง)
118.นาย สมศักดิ์ แซ่ลู่ (ปะเด็ง)
119.นาย สุเทพ ยะมะกา
120.นาย พฤฒิ พิรามรักษ์
121.นาย สิรภทร จงศิริวรรณชัย
122.นาย ปรสิทธิ์ ลาหะมะ
123.นาย อบีดีน ยืนมาแต
124.นาย ฟูซี มามะ
125.นาย จักรกฤษ์ โภโต
126.นาย กิตติ เทียนเอก (ปะเด็ง)
127.นาย สักรี สะนิ
128.SHAHROL
129.AFIFI MANSOR
130.ROSSLE MD DAUD
131.AZMI IBRAHIM
132.SAIDI AHMAD
133.MOHD RIZWAN HJ MUSA
134.ABD LATIF ABDULLAH
135.MAHADIR MAKLIS
136.นาย สาเหะ กามา
137.นาย มูซากิ ตูวี
138.นาย มะตรอวี บือราเฮง
139.นาย มะยาลี มามุ
140.นาย มะสุกรี มะสาและ
141.นาย ฮาเรส สมาแอ
142.นาย ฆอยรอน อีซอ
143.นาย เสถียร ยิงจอระเละ
144.นาย อาหะมะ โต๊ะเละ
145.นาย อันวา มูรอตายอ
146.นาย อำรี สายอ
147.นาย อูมา สาและ
148.นาย รอสดี ปูเตะ
149.นาย เฉลิมชัย ศิริบุณหลง
150.นาย กนกศักดิ์ ดือมาลี
151.นาย ซูเฟียน แวตี
152.นาย นิอัดนันท์ ปูยุด
153.นาย ปกรณ์ เจ๊ะมะ
154.นาย อนันต์ ดือราแมหะยี
155.นาย อิสมัน สามะ
156.นาย มะซีดี อูเซ็ง
157.นาย ปัญญา ยาโงะ
158.นาย มะสุกรี มามะ
159.นาย สมโภช เจนกุลประสูตร
160.นาย สะมาแอ อาแย
161.นาย สาการียา ดาโอะ
162.นาย อาบีดีน แวซู
163.นาย สุทิน บูรณพันธ์
164.MR. ARHAMAD DUERAMAE
165.MR. SMAN DUERAMAE
166.นาย. อุสมัน แวฮามะ
167.นาย ปรีชา เสถียรทวี
168.นาย อ้อน (ช่างไม้)
169.นาย วิชัย พลอยแสงโชติ
170.นาย สมชาย แซ่จัน
171.นาย พัชร บุรีศรี
172.นาย บรรจง แซ๋ฟุ่น
173.ดต.ภาณุ สือแม
174.KHAIRUL ANUAR BIN MHD AMIN
175.MHD FUAAZ BIN HASHIM
176.WAZI ABD HAMID
177.MAT SALEH DIN
178.AFFENDI ABU BAKAR
179.นายสมศักดิ์ ทองเจาร์
180.นายอภิชาติ ชโนทาหรณื
181.นายสมชัย เจ๊ะเด๊ะ
182.นายรัตนชัย ห่องวงศ์สกุล
183.นายซาการียา ดอเลาะ
184.นายณัฐพล สุดชาลี
185.นายฮารง ยูนอ
186.นายพสันต์ จันทร์สว่าง
187.นายมะรอซี เด็นมานิ
188.นายอนันทื ดอเส็ง
189.นายยูฮัน เล๊าะมอง
190.นายสรยุทธ อาก๊ะ
191.นายกัมปนาท เด็นมานิ๊
192.เด็กชายศรารันยื เด็นอาเระ
193.เด็กชายรุศรัน อะลีหะ
194.นายมนตรี สาเล็ง
195.นายมะยูโซะ ตาเละ
196.นายอานัส เเวฮามะ
197.DAMANHURI TALAIB
198.ZULKHARNEAN

________ประเภทรุ่น 50 ปีขึ้นไป


1.นายสมศักดิ์ บุญสนอง
2.นาย อุทัย ทักษกวิน (ปะเด็ง)
3.นาย สมศักดิ์ แซ่ตัน
4.นาย ปภ้งกร ชูช่วยคำ (ปะเด็ง)
5.นาย สมชาย วงศ์วัฒนากูล
6.นาย พลวรรธน์ ชาลาวิรุฬษ์
7.นาย วิศาล ตะวันรุ่งโรจน์
8.นาย ดนุพล หวังผดุงเกียรติ
9.นาย ชินชาติ ชินวรพิทักษ์
10.นาย สมพร ธรรมชาติ
11.นาย ธงชัย ยงสุวรรณกุล
12.นาย พรชัย แซ่ว่อง
13.นาย กว้องส้าง แซ่ฮ่อ
14.นาย ประเสริฐ ลาภประเสริฐ
15.นาย ไชยยุทธ ห่อวงศ์สกุล (ปะเด็ง)
16.นาย สมหวัง อ่อนโอนชัย (ปะเด็ง)
17.AHMAD SHUAIB HASSAN Team KEPALA BATAS
18.นาย ประกอบ ปราณีต
19.นาย วิชิต อ่อนทองอินทร์
20.นาย พิสิษฐ์ สุวรรณรัตน์
21.นาย สุชาติ ร่อนพิบูล
22.นาย ชาญศิลป์ เยี่ยงยงพันธุ์
23.นาย สมบัต์ แซ่ลี่
24.นาย เสรี มามุติพงศ
25.นาย อนุพันธ์ ตันสกุล
26.นาย สุพล บุณกำเหนิด
27.นาย บุญทรง ผุดผ่อง
28.นาย อาห์มัด สาและมิน
29.นาย จิต สมหวัง
30.นาย อนุวรรตณ์ ฐิติรัตนศาสตร์
31.นาย หาษบูเลาะ สาแม
32.นาย อาแซ แวซู
33.นาย พสิษฐ์ หวังผดุงเกียรติ
34.ร.ต.ต.อาหะมะ โยธา
35.นายยายา สามะ
36.นายศิริชัย แซ่ชิ้น
37.นายไพโรจน์ คะนันชาติ
38.นายคนาวุฒิ ก้าวกังกิจติโชค
39.นายชัยยุทธ กลิ่นขจรวง
40.นายสุรศักดิ์ กะจิมูเก้ง
41.นายอุมา มามะ
42.นายหมะ แวฮามะ
43.นายสะมะแอ บือตง________ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(ชาย)

1.ด.ช สรวิศ ดาราลัญจ์ ทีม ปัตตานี
2.ด.ช อาร์ฟานดี ตาเยะ ทีม ปัตตานี
3.ด.ช อานิส อาแย
4.ด.ช.หมัดซอมี หมะสมาน
5.ด.ช.อรุณ ยีมันใบ
6.ด.ช.อัมรินทร์ อับดุลเลาะ
7.ด.ช.ทรงทัด นาคฤทธิ์


________ประเภทรุ่นทั่วไป (หญิง)

1.ANILAH BT MOHD YASIN
2.PRICILIA LEE ABDULLAH
3.NURUL AKMAR BT ABU KASIM
4.คุณ แวรอซีด๊ะห์ กรูตามา
5.คุณ ฮารีนา ระเด่นอาหมัด
6.คุณ ไพเราะ สุวรรณรัตน์
7.คุณ อิสตรี แวหามะ
8.คุณ ไดนะ ตาเยะ
9.คุณ สาปีนะ แวนิ
10.คุณ เสาวลักษณ์ บุณกำเหนิด
11.นางพิมพ์สุจี แซ่ตัน
12.นางพรพันตา แซ่หว่อง
13.ต่วนฮับเซาะห์ กูหะยี
14.ด.ญ. ซานูรี กะเด๊าะ
15.นางสาวเยาวมาลย์ วัฒนกิจสมบูรณ์
16.นางเป็กก้ำ แซ่เยี่ยง
17.นางทิพวัลย์ นาข่อย
แก้ไขล่าสุดโดย sampre999 เมื่อ 24 มิ.ย. 2012, 22:36, แก้ไขไปแล้ว 89 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1"

โพสต์ โดย betong bikes club » 31 พ.ค. 2012, 14:07

_____ขอเชิญนักปั่นจากทุกๆที่มาร่วมสนุกกันมากๆนะครับ...ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับ.. :D
แล้วจะทะยอยแจ้งรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมเรื่อยๆครับ.... :D :Dเส้นทางการแข่งขันจากแผนที่ อย่างเป็นทางการ ระยะทางรวมประมาณ 35 กิโลเมตร..
_____เส้นสีเขียว คือ ถนนดำ
_____เส้นสีชมพู คือ ถนนคอนกรีต
_____เส้นสีแดง คือ ถนนลูกรัง
(เส้นทางที่เชี่อมต่อระหว่างเส้นสีเขียว-สีชมพู-สีแดง ตลอดเส้นทาง เป็นเส้นทางรุ่นทั่วไปชายและรุ่น 50 ปีขึ้นไป)


_____เส้นสีส้ม คือ ถนนดำตลอดเส้นทาง (รุ่นทั่วไปหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย)

แสดงแผนที่ จักรยานเสือภูเขาทางเรียบ อ.บ.ต.ธารน้ำทิพย์ ครั้งที่ 1 แบบเต็มจอรูปภาพ


รูปภาพ
ชมภาพบางส่วนของเส้นทางการแข่งขันครับ....

ตอนนี้ยังไม่ได้ติดแอโร่..
วันแข่งขัน..ตามทางแยกต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดและติดแอโร่ไว้ชัดเจนครับ ไม่ต้องกลัวหลงนะครับ...:mrgreen: :mrgreen:


รูปภาพ
หน้าที่ทำการ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นจุดรวมตัวก่อนปล่อยตัวและเป็นเส้นชัย


รูปภาพ
เคลื่อนขบวนปั่นออกจาก อบต.ไปอีกประมาณ 500 เมตร


รูปภาพ
จะเป็นอาคาร อบต.หลังเก่า ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวรูปภาพ
เส้นทางสีเขียวช่วงที่ 1 ในแผนที่


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ออกจากจุดปล่อยตัววิ่งมาถึงประมาณกิโลเมตรที่ 5 ตรงช่วงนี้ผิวถนนไม่ค่อยดี ต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังนะครับ..รูปภาพ
จุดนี้ ให้เลี้ยวขวาลงสู่ถนนคอนกรีต ก่อนเลี้ยวให้ชะลอความเร็วด้วย เพราะเป็นโค้งหักศอกนะครับ...(เส้นทางสีชมพูช่วงที่ 1 ในแผนที่)


รูปภาพ
ผ่านเขตหมู่บ้านชุมชน ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ...


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ทางลูกรังยาวประมาณ 500 เมตร (เส้นทางสีแดงช่วงที่ 1 ในแผนที่)


รูปภาพ
สามแยกนี้..ออกจากถนนคอนกรีตให้เลี้ยวซ้ายสู่ถนนดำ (เส้นทางสีเขียวช่วงที่ 2 ในแผนที่)


รูปภาพ
จุดนี้..น้ำดื่มเย็นๆตั้งรออยู่บนยอดเขาครับ... :mrgreen: :mrgreen:


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ
แยกนี้ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคอนกรีต (เส้นทางสีชมพูช่วงที่ 3 ในแผนที่)รูปภาพ

รูปภาพ
แยกนี้ให้วิ่งแยกขวารูปภาพ

รูปภาพ
แยกนี้ให้วิ่งแยกซ้าย (เส้นทางสีแดงช่วงที่ 2 ในแผนที่)รูปภาพ
จุดนี้เลี้ยวขวา ระยะทางเพียง 200 เมตรก็จะเข้าสู่ถนนดำ โดยต้อง....


รูปภาพ
ข้ามลำธารตื้นๆ พื้นน้ำเป็นหิน


รูปภาพ

รูปภาพ
เข้าสู่ถนนดำโดยเลี้ยวขวา (เส้นทางสีเขียวช่วงที่ 3 ในแผนที่)


รูปภาพ
ทางช่วงนี้ยาวประมาณ 10 ก.ม. จะไม่ค่อยมีรถวิ่ง อัดกันมันส์..ครับ


รูปภาพ
ถนนเส้นนี้..เป็นถนนแนวพรมแดน
จะเห็นด้านซ้ายมือเป็นแนวกำแพงสูงตลอดเส้นทาง..มองข้ามไปฝั่งโน้นก็คือประเทศมาเลเซีย
รูปภาพ

รูปภาพ
หลักเขตระหว่างสองประเทศ


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
อัดกันมามันส์ๆ.. มาถึงตรงจุดนี้..เมื่อนักปั่นมองเห็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้สัญญาณชะลอ แล้ว.. ให้ชะลอความเร็วลง เพราะข้างหน้าจะต้องเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางลูกรัง ให้ระวังเพื่อนที่ดูดเกาะตามหลังมาด้วยนะครับ...เดี๋ยวจาเบรคไม่ทัน.. :mrgreen: :mrgreen:


รูปภาพ
เลี้ยวขวาตรงนี้..ไปด้วยความระมัดระวังนะครับ...


รูปภาพ
เส้นทางสีแดงช่วงที่ 3 ในแผนที่


รูปภาพ

รูปภาพ
แยกนี้ออกสู่ถนนดำ..ให้เลี้ยวซ้ายรูปภาพ
เส้นทางสีเขียวช่วง 4 (ช่วงสุดท้าย)ในแผนที่


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แยกนี้ออกสู่ถนนใหญ่ให้เลี้ยวซ้าย


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ
ข้างหน้าคือเส้นชัย.....ที่ทำการ อบต.ธารน้ำทิพย์... :lol: :lol: :lol:
_______________________________________________________


ภาพถ้วยรางวัลครับ....


รูปภาพ
ถ้วยรางวัลรุ่นทั่วไปชาย - รุ่น 50 ปีขึ้นไป - รุ่นทั่วไปหญิง
รูปภาพ
ถ้วยรางวัลรุ่นเด็กไม่เกิน 12 ปี(ชาย)

_______________________________________________________แนะนำสถานที่พักในเมืองเบตง

โรงแรม ไทยโฮเต็ล__________โทร.. 073-235666_____(ราคา 590 - 790 บาท/ห้อง)
โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส_โทร..073-236071-3____(ราคา 700 บาท/ห้อง)
โรงแรม มายเฮ้าส์ โฮเต็ล______โทร..073-230525-6____(ราคา 400 - 550 บาท/ห้อง)
โรงแรม การ์เด้นเฮ้าส์_________โทร..073-235679______(ราคา 600 บาท/ห้อง)
โรงแรม ซัมไทม์ รีสอร์ท_______โทร..073-245611-2____(ราคา 600 บาท/ห้อง)
โรงแรม รีเวอร์อิน รีสอร์ท______โทร..073-234175-6____(ราคา 600,700,800,900,1200 บาท/ห้อง)
โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง_________โทร..073-230999______(ราคา 550 - 620 บาท/ห้อง)
โรงแรม เพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท_____โทร..073-230644-5
โรงแรม เบตงซิตี้ พลาซ่า_______โทร..073-230441-3
โรงแรม แกรนด์แมนดาริน เบตง___โทร..073-235777


___________________________________________________________ก่อนจะมาเบตง...เรามารู้จักเมืองเบตงกันก่อนดีกว่า... :D :D :Dแก้ไขล่าสุดโดย betong bikes club เมื่อ 01 ก.ค. 2012, 21:53, แก้ไขไปแล้ว 25 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย เสือPEAยะลา » 31 พ.ค. 2012, 15:01

สนามใกล้บ้านรอดูรายละเอียดหน่อย 8-)
ไปไม่กลับ/หลับไม่ตื่น/ฟิ้นไม่มี/หนีไม่พ้น

Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย betong bikes club » 31 พ.ค. 2012, 15:37

เสือPEAยะลา เขียน:สนามใกล้บ้านรอดูรายละเอียดหน่อย 8-)

_____ด้วยความยินดีครับ..พี่ เสือPEAยะลา บ้านใกล้แค่นี้ต้องนำทีมมาให้ได้นะครับ.. :D :D


Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย sampre999 » 31 พ.ค. 2012, 21:20

เสือบอณ เขียน: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ปักหมุด แล้วไปนอนโรงยิม

ยินดีต้อนรับครับ..เสือบอณ โรงยิมเรานอนได้เป็นร้อยนะครับ.. :D :D :lol: :lol:Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย holly 2010 » 01 มิ.ย. 2012, 10:14

เชิญพี่เสือน้องเสือทั้งหลายมาร่วมการแข่งขันกันมากๆ จะได้สนุกๆ กัน
เส้นทางปั่นก็สบายๆ ปั่นชมธรรมชาติป่าเขาที่อุดมสมบรูณ์ของเมืองชายแดนใต้สุดแดนสยาม


Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย betong bikes club » 01 มิ.ย. 2012, 14:37

เสือPEAยะลา เขียน:ขอชมรูปถ้วยรางวัลหน่อยครับ :geek:

_____ไว้เคลียงานให้ลงตัวอีกสักนิดก่อน.. แล้วจะลงให้ชมกันครับ..อดใจรอสักหน่อยนะครับ.. :D :D

Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย sombut.su » 01 มิ.ย. 2012, 20:28

หวัดดีครับผู้จัด ถ้ามีรูปถ้วยรางวัลลงให้ชมบ้างจะดีนะครับ เพราะว่าจะซ้อมเต็มที่หน่อย :twisted:
ความพยายามครั้งที่ ๑๐๐ ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย betong bikes club » 01 มิ.ย. 2012, 21:41

sombut.su เขียน:หวัดดีครับผู้จัด ถ้ามีรูปถ้วยรางวัลลงให้ชมบ้างจะดีนะครับ เพราะว่าจะซ้อมเต็มที่หน่อย :twisted:

_____กำลังประสานงานอยู่ครับ..ได้ภาพถ้วยเมื่อไหร่ จะนำมาลงทันทีเลยครับ.. :D
ตอนนี้ซ้อมเต็มที่ได้เลยครับ..คิดว่าถ้วยรางวัลน่าจะถูกใจนักปั่นครับ.. :D :D


Re: ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน "เสือภูเขาทางเรียบ อบต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ครั้งที่ 1" วัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555

โพสต์ โดย เสือคัวใหญ่ » 02 มิ.ย. 2012, 09:53

ปักครับ ถ้าไม่มีธุระจำเป็น จะมาร่วมครับ
ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
แล้วก็.... ปั่นริมเล ลงทรายเล เจอลมเล เหนื่อยเหมือนกันแฮะ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 14 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน