เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย TooM » 07 มี.ค. 2012, 18:52

fame0122 เขียน:นาย กิติพร เลิศศิริรังสรรค์ เสือหมอบ ทีม.จักรยานสาเกตุนคร เสื้อเบอร์ M

ค่าสมัครจ่ายหน้างานนะครับ

ขอบคุณครับ
:D :D :D

รับทราบครับ :D

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย TooM » 07 มี.ค. 2012, 21:23

รายชื่อผู้สมัคร เสือหมอบ
ลำดับ
1.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
2.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
3.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
4.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
5.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
6.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
7.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
8.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
9.นาย..................................................ทีม อานนท์อุบล
10.นาย................................................ทีม อานนท์อุบล
11.นาย ชัชวาลย์ พันธ์บุญมี...........................ทีม ..เอ เลี่ยมพระ.........................เสื้อ..M..............จ่ายเงินแล้ว
12.นาย ทองสุข ท้าวแก้ว..............................ทีม..เอ เลี่ยมพระ..........................เสื้อ..L....
13.ด.ช.ถิรจิตต์ ลือนาม...............................ทีม..วีระพานิช ศรีสะเกษ...................เสื้อ..M..............จ่ายเงินแล้ว
14.นายไพฑูรย์ พิเชษโสภณ..........................ทีม..ตุ๊การไฟฟ้า.........................เสื้อ..M...
15.นายสนิท อรรคศรีวร...............................ทีม..ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพธาตุพนม...เสื้อ..s...
16.นายพาวุธ เหมาะหมาย.............................ทีม..เสือวาริน-ถิ่นอุบล....................เสื้อ..M...
17.นายปรีชา สกุลมนต์สิริ.............................ทีม..เสือวาริน-ถิ่นอุบล....................เสื้อ..M...
18.นายธนวัชร รุ่งเรือง.................................ทีม..เสือวาริน-ถิ่นอุบล....................เสื้อ..M...
19.นายสมโภชน์ แก่นสาร.............................ทีม..ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ....เสื้อ..L...
20.นายเทอดไทย บุญนันท์..........................ทีม..ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ....เสื้อ..M...
21.นายนายวิรัช ศุภรจิตภร...........................ทีม..ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ....เสื้อ..L...
22.นายมีชัย ศิริรัตนภูมี...............................ทีม..ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ....เสื้อ..XL..
23.นายเขมณัฏฐ์ ตั้งตระกูลวงศ์......................ทีม..ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ....เสื้อ..2XL..
24.นายศยาม เจริญรัตน์.............................ทีม..ชมรมจักรยานทีมเสือเดชอุดม(DRT)... เสื้อ..M..
25.นายวีระศักดิ์ พลาบดีวัฒน........................ทีม..ชมรมจักรยานทีมเสือเดชอุดม(DRT)... เสื้อ..L..
26.นายธีรวัฒน์ บุญศรี...............................ทีม..ชมรมจักรยานทีมเสือเดชอุดม(DRT)... เสื้อ..M..
27.นายวิชิต แสงสว่าง...............................ทีม..ชมรมจักรยานทีมเสือเดชอุดม(DRT)... เสื้อ..M
28.นาย ประพนธ์ พงษ์อุดมปัญญา.................. ทีม..BKK Novice.......................... เสื้อ..M........โอนเงินแล้ว
29.นาย กิติพร เลิศศิริรังสรรค์........................ทีม.จักรยานสาเกตุนคร...................... เสื้อ..M
30.นาง สมลักษณ์ ลือนาม........................ทีม..วีระพานิช ศรีสะเกษ....................เสื้อ..M.........จ่ายเงินแล้ว
31.นาย สมจริง จิรพัชรศิริเลิศ........................ทีม..วีระพานิช ศรีสะเกษ.....................เสื้อ..L...
32.นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์..........................ทีม PHA MOK MI WAI ...................เสื้อ..XXL...
33.นายเรืองศิลป์ ชนะวงศ์............................ทีม PHA MOK MI WAI ...................เสื้อ..XXL...
34.นายเรืองศิลป์ ต้นสวรรค์..........................ทีม PHA MOK MI WAI ...................เสื้อ..XL...
35.นายสหัสศวรรษ ประเสริฐศรี......................ทีม..เสือวาริน-ถิ่นอุบล.......................เสื้อ..L...
36.นาย ณรงค์ จันทวี.................................ทีม บุรีรัมย์....................................เสื้อ..
37.นาย มงคล กนกศิลป์.............................ทีม บุรีรัมย์....................................เสื้อ..
38.นาย เกรียงศักดิ์ เลิศเสาวณิต.....................ทีม บุรีรัมย์ ....................................เสื้อ..
39.นาย ไตรรัตน์ พรม ณ สกลนคร..................ทีม บุรีรัมย์ ...................................เสื้อ..
40.ด.ช.ธนพนธ์ วงส์วิรัตน์...........................ทีม เอ เลี่ยมพระ ............................. เสื้อ..L...
41.นายอิทธิศักดิ์ วัชรเจริญพงษ์.....................ทีม..ชมรมจักรยานทีมเสือเดชอุดม(DRT).... เสื้อ..m...
42.นายชาติชาย ตีรถะจารุพงศ์ .....................ทีมทุ่งสร้าง ขอนแก่น....................................
43.นายเสรี บุตรราช.................................ทีม อบจ.ขอนแก่น ดอกคูณไบค์........................รายชื่อผู้สมัคร เสือภูเขา
ลำดับ
1.นาย สมศักดิ์ พนัสอนุสรณ์........................ทีม ..เอ เลี่ยมพระ.......................เสื้อ..XL.............จ่ายเงินแล้ว
2.นาย ชาญศักดิ์ เศรษฐพัชรสิริ.....................ทีม ......................................เสื้อ..XL...
3.นาย กิตติพันธ์ โรจน์ธีรวนิช.......................ทีม..ใบไม้...............................เสื้อ..M...
4.นาย สุรพล รินทะ..................................ทีม NKBC หนองกี่ บุรีรัมย์..............เสื้อ..L................โอนเงินแล้ว
5.นายจักรกฤษณ์ ศรีสุรักษ์ .........................ทีม NKBC หนองกี่ บุรีรัมย์..............เสื้อ..M...............โอนเงินแล้ว
6.นาย บรรจบ เชื่อมบุญมา..........................ทีม...เอ เลี่ยมพระ.......................เสื้อ.. M...
7.นาย เจริญพงศ์ แแซ่ทึ่ง...........................ทีม ..เอ เลี่ยมพระ.......................เสื้อ..L...
8.นาย สามารถ ธาตอาทร...........................ทีม..เอ เลี่ยมพระ........................เสื้อ..L...
9.นาย สุรศักดิ์ แก้วคำ...............................ทีม...เอ เลี่ยมพระ.......................เสื้อ.. M...
10.ร.ต.ต.บุญมา สมาธิ..............................ทีม...เอ เลี่ยมพระ.......................เสื้อ..L...
11.นาย ทรรศพร ยานารมย์.........................ทีม...อุทุมพรพิสัย.........................เสื้อ..XL..
12.ร.ต.ต ศักดิ์เดช โททะรินทร์.....................ทีม...อุทุมพรพิสัย........................ เสื้อ..M
13.นายพนม จันทร์สุเทพ............................ทีม..ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพธาตุพนม...เสื้อ..XXL...
14.นาย
15.นายบรรจง แจ่มศรี...............................ทีม..ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพธาตุพนม...เสื้อ..XL..
16.ร.อ.นิกร เชาวลิต................................ทีม..pawai bike club ลพบุรี..........เสื้อ..L..
17.ร.อ.สุภาพ คุขุนทด..............................ทีม..pawai bike club ลพบุรี..........เสื้อ..L..
18.ร.อ.อวิรุธ เฉลิมวัฒน์.............................ทีม..pawai bike club ลพบุรี..........เสื้อ..L..
19.ร.อ.รณชัย อภัยพันธ์.............................ทีม..pawai bike club ลพบุรี..........เสื้อ..XL..
20.นายปรีชา แซ่โค้ว................................ทีม..อู่ชัยเจริญ ศรีสะเกษ..................เสื้อ..L..
21.นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์.......................ทีม..รพ.ราษีไศล...........................เสื้อ..L..
22.Mr. Kent.........................................ทีม.........................................เสื้อ..XL..
23.นาย ธเนศ พัชรกาญจน์กุล........................ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..XXL..
24.นาย สุชาติ พวงเงิน...............................ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..XXL..
25.นาย สุรชัย คงสำราญ ............................ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..XXL..
26.นาย ประภาศ หาญขุนทด.........................ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..XXL..
27.นาย พงษ์ชัย อัญญะเมธี .........................ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..L..
28.นาย มัณฑนะพัฒน์ ตันพรรณตระกูล..............ทีม..กันทรลักษ์............................เสื้อ..L..
29.นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล........................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..XL.............โอนเงินแล้ว
30.นายพรชัย เมธีวิชานนท์...........................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..XL.............โอนเงินแล้ว
31.นายสุธี ประจักษ์รัตนกุล..........................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..L................โอนเงินแล้ว
32.นายนพดล นนทวงศ์..............................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..M.. .............โอนเงินแล้ว
33.Mr.Somboun Faming ..........................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..M.............โอนเงินแล้ว
34.นาย ราชัย พงศ์พัชราพันธุ์..........................ทีม..พระรถ ไบค์ ชลบุรี......................เสื้อ..XL............โอนเงินแล้ว
35.นาย ไพบูลย์ เลิศศรีสุวัฒนา........................ทีม..พระรถ ไบค์ ชลบุรี......................เสื้อ..XL.............โอนเงินแล้ว
36.นาย วิศิษฐ์ ระจิตดำรงค์.............................ทีม..พระรถ ไบค์ ชลบุรี......................เสื้อ..L..............โอนเงินแล้ว
37.นาย มนตรี อิฐโสภณพันธ์...........................ทีม..พระรถ ไบค์ ชลบุรี......................เสื้อ..XL............โอนเงินแล้ว
38.นายไพบูลย์ เชียรธานรักษ์.........................ทีม............................................เสื้อ..M..
39. นายวินิจ สว่างงาม.................................ทีม............................................เสื้อ # L
40. นายพงศกร หมื่นแสน..............................ทีม...........................................เสื้อ # L
41. นายสวิง ไชยวงค์..................................ทีม............................................เสื้อ # L
42.นายอดิศักดิ์ ธิบูรณ์บุญ ( หมี )....................ทีม...............................................เสื้อ..xl
43.นายยุพราช (อุ้ย) ...................................ทีม.............................................เสื้อ..M
44.นาย สุชาติ อนุพันธ์.................................ทีม.....เอ เลี่ยมพระ..........................เสื้อ..L....
45.นาย อดิศร ปะทะดี .................................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว.............เสื้อ..L................โอนเงินแล้ว


.
แก้ไขล่าสุดโดย TooM เมื่อ 10 มี.ค. 2012, 10:46, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย มั่นหมาย » 08 มี.ค. 2012, 13:50

ถ้าใข้หายจะไปร่วมปั่นด้วยคนครับ... :mrgreen:
>>>มีความสุขกับการได้ปั่นจักรยานไปทุกที่ที่ใจอยากจะไป<<<
>>>ความเร็วผมยอมแพ้ แต่ความอึดผมไม่ยอมใคร...555<<<
....กระทู้ผมครับ...viewtopic.php?f=56&t=234732

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย TooM » 08 มี.ค. 2012, 17:21

มั่นหมาย เขียน:ถ้าใข้หายจะไปร่วมปั่นด้วยคนครับ... :mrgreen:

มาปั่นด้วยกันครับ : :D

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย jamespla » 08 มี.ค. 2012, 19:37

มีเวลาตัดสินใจอีก 2 วัน :D
ผมไม่ใช่นักแข่ง ผมเป็นแค่นักปั่น
หาความสำราญบนอานจักรยาน ดีกว่าไปนอนทรมานที่เตียงโรงพยาบาล
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย ไอ้มดแดง » 08 มี.ค. 2012, 19:47

มีทีกางเต้นท์มั้ยครับพี่ :D
ซ้อมตามเวลาที่มี แรงหรือไม่แรง ก็ตามเวลา ที่ได้ซ้อม...

เมื่อก่อน รถต้องเป๊ะๆ...แต่เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้...ขอให้มีเวลาปั่นก็พอ...

วันนี้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือยัง ?

คุยสนุกๆกับผมที่ https://www.facebook.com/profile.php?id ... ef=tn_tnmn

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย TooM » 08 มี.ค. 2012, 19:59

ไอ้มดแดง เขียน:มีทีกางเต้นท์มั้ยครับพี่ :D

มีครับ.......บริเวณ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ศรีสะเกษ อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จฯ..........อากาศร้อนจะนอนได้มั้ย :lol:


Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย ninjapan » 09 มี.ค. 2012, 21:03

สวัสดีครับพี่ตุ้ม
เจอกันวันอาทิตย์ครับ
:P :D
ปั่นตามหาเสียงพิณเยือนถิ่นหมอแคน ครั้งที่ 7 ใน 1 พฤศจิกายน 2558 เด้อ
http://www.facebook.com/TourDePongneep
รับสมัครที่นี่http://tourdepongneep.com

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย สมบัติเลยทีม » 09 มี.ค. 2012, 22:48

TooM เขียน:
jamespla เขียน:มีเวลาตัดสินใจอีก 2 วัน :D

ตัดสินใจมาเลยครับ :D

มีเวลาอีกวัน ตัดสินใจไปวันพรุ่งนี้เลย รอเสือจากเมืองเลยด้วยนะครับ

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย tonzaa » 09 มี.ค. 2012, 23:11

32.นายนพดล นนทวงศ์..............................ทีม..นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว........... เสื้อ..L.. .............โอนเงินแล้ว ( ประภทเสือภูเขา ) ขออนุญาติเปลี่ยนเสื้อ จากไซด์ L เป็นไซด์ M อยากใส่แบบรัดรูปนะครับ :mrgreen: :mrgreen:
อิสระเป็นของเรา

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย ParkGtong » 10 มี.ค. 2012, 08:23

ผมโพสชื่อไว้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ สงสัยต้องไปสมัครหน้างาน
เส้นทางนักต่อสู้มักจะโดดเดี่ยวเสมอ
9 สิ่งมหัศจรรย์กาฬสินธุ์ เมืองน้ำดำ

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย หนุ่มริมน้ำโขง » 10 มี.ค. 2012, 08:29

ซำบายดีพี่น้อง

อากาศดีดีดีมาก ครับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ผมได้ปั่นขึ้นผามออีแดง ปั่นจากอุบล ไปครับ เลยเอาภาพมาให้เบิ่ง ลองเครื่อง เครื่องยังไม่ร้อน พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้อง อิอิ :lol: :lol:
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย Tom Bluenen » 10 มี.ค. 2012, 08:32

ขอสมัครด้วยนะครับ เสือหมอบ 2 คน :)
1.ชาติชาย ตีรถะจารุพงศ์ ทุ่งสร้าง ขอนแก่น
2.เสรี บุตรราช อบจ.ขอนแก่น ดอกคูณไบค์
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
คิดดี ทำดี คบคนดี สังคมดี

Re: เชิญร่วมการแข่งขันจักรยานใจเกินร้อย กลิ่นลำดวน พิชิตผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

โพสต์ โดย TooM » 10 มี.ค. 2012, 10:21

ninjapan เขียน:สวัสดีครับพี่ตุ้ม
เจอกันวันอาทิตย์ครับ
:P :D

รับทราบขอบคุณครับ :D


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 14 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน