เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2nd วันที่25กุมภาพันธ์2555

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2nd วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 01 ก.พ. 2012, 15:43

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
วัตถุประสงค์รายละเอียดและกติกาการแข่ง club11timetrial
วัตถุประสงค์ ในการจัดแข่ง
1.เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่รักในการขี่จักรยานได้สัมผัสกับรูปแบบCrossCountry โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาขี่จักรยานเพื่อพลานามัยที่ดีต่อตนเอง
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพ (ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และพลังงานเชื้อเพลิง)
4.เพื่อสร้างโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ให้เข้าสู่วงการและพัฒนาทักษะฝีมือ
5.เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ขับขี่จักรยานเสือภูเขา
1.รูปแบบการแข่งขันและวิธีตัดสิน
1.1รุ่นประชาชนทั่วไป(โอเพ่น)และเยาว์ชนอายุไม่เกิน14ปี
แข่งแบบจับเวลาวิ่ง 1 รอบ 2ภาค เช้าและบ่าย ท่านใดใด้เวลารวมน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
แต้มต่อ(handicap) สำหรับนักกีฬาที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปจะได้แต่มต่อ ปีละ2วินาที ยกตัวอย่าง ถ้าท่านอายุ36ปี(นับปีที่เกิด)ท่านใช้เวลาต่อรอบช่วงเช้าไป 10.15นาทีปละช่วงบ่าย 10.10นาที รวมสองภาคใช้เวลาไป 20.25นาที ลบแต้มต่อ2วินาทีจะเหลือเวลา 20.23นาที เป็นต้น
1.2รุ่น จำกัดเวลา( baggage time)
แช่งแบบวิ่งไม่เกินเวลาที่กำหนด ไม่มีแต้มต่อ ห้ามมีนาฬิกาติดรถและตัวผู้ขับขี่ โดยใช้เวลาในภาคเช้าเป็นตัวกำหนดรุ่นแข่งขัน นักกีฬาท่านใดมีเวลาใกล้เวลาที่กำหนดตามรุ่น 11-12-13นาทีเป็นผู้ชนะในภาคนั้นๆโดยจะได้คะแนนสะสมตามตำแหนงที่ได้เพื่อไปรวมกับคะแนนในภาคบ่ายผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่นแป็นผู้ชนะ
1.3รุ่นครอบครัวนักปั่น
ใช้คะแนนรวมของนักแข่ง2ท่านมารวมกันทีมใดได้คะแนนรวมมากสุดเป็นผู้ชนะ(นักแข่ง2ท่านจะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น ถ้ามีผู้ใดคัดค้านแล้วท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักรต่อกรรมการ จะให้อันดับต่อไปขึ้นรับแทน)
หมายเหตุ
1.สามารถออกตัวช้ากว่าเวลาสตาร์ได้ไม่เกิน30วินาที

2.สามารถใช้ทีมจับเวลาในสนามได้แต่ต้องไม่ถูกตัวผู้แข่งขันขณะอยู่ในสนามแข่ง
การคิดคะแนนในแต่ละตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ได้20คะแนน
ตำแหน่งที่ 2 ได้18คะแนน
ตำแหน่งที่ 3 ได้16คะแนน
ตำแหน่งที่ 4 ได้14คะแนน
ตำแหน่งที่ 5 ได้13คะแนน
ตำแหน่งที่ 6 ได้12คะแนน
ตำแหน่งที่ 7 ได้11คะแนน
ตำแหน่งที่ 8 ได้11คะแนน
ตำแหน่งที่ 9 ได้10คะแนน
ตำแหน่งที่ 10ได้ 9 คะแนน
ตำแหน่งที่ 11-ทุกคันเข้าเส้นชัยได้8คะแนน
2.การตัดแต้มเวลา(ทุกรุ่น)
2.1ไม่พร้อมมาที่เส้นstartก่อนเวลาปล่อยตัวน้อยกว่า1นาทีจะต้องบวกเวลาแข่ง1นาทีและให้ไปต่อท้ายสุด
2.2ออกนอกเส้นทางแข่งขัน,ลัดสนามแข่งขันหรือจงใจให้เกิดอุบัติเหตุ ให้อกจากการแข่งขันทันทีทั้ง2ภาค
2.3รถช้าปิดทางหรือบังผู้เข้าแข่งที่จะแซง ให้จอดหยุดนิ่งจนกว่ากรรมการจะปล่อยให้ออกตัวใหม่
2.4ออกตัวก่อนที่กรรมการปล่อยตัว ให้กรรมการเรียกมาออกตัวใหม่โดยใช้เวลาเดิมถ้าไม่มาให้ตัดออกจากการแข่งภาคนั้นทันที
2.5ไม่นำรถมาเข้าที่พักรถ(pit)ตามเวลาที่กำหนดในหมายกำหนดการแข่ง บวกเวลาแข่ง1นาที
3.รถจักยานและการแต่งกายที่ใช้เข้าแข่ง
3.1จะต้องเป็นรถจักรยานที่มีความแข็งแรงปลอดภัยจนจบการแข่งขัน(กรรมการมีสิทธ์ให้ออกจากการแข่งได้ถาหากเห็นว่ารถนั้นไม่ปลอดภัยสำหรับการแข่ง)

3.2ผู้จัดไม่อณุญาติให้ใช้ยางทางเรียบมาใช้ในการแข่งและยางที่ใช้จะต้องมีดอกยางสมบรูณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80
3.3จะต้องมีระบบเบรคที่สมบูรณ์และปลอดภัยทั้งหน้าและหลัง
3.4ผู้เข้าแข่งจะต้องแต่งกายรัดกุมเหมาะสมกับการขับขี่จักรยาน ต้องสวมหมวกนิรภัยสำหรับการขับขี่จักรยานและสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น
4.รุ่นที่รับสมัคร
4.1รุ่นประชาชนทั่วไป(โอเพ่น)
4.2รุ่นจำกัดเวลาไม่เร็วกว่า 11,12,13 นาที
4.3รุ่นครอบครัว(2คัน)ตะแนนรวม
4.4รุ่นเยาว์ชนอายุไม่เกิน14ปี
5.รางวัล
5.1ชนะเลิศ ในแต่ละรุ่น
5.2รองชนะเลิศอันดับ1ในแต่ละรุ่น
5.3รองชนะเลิศอันดับ2ในแตระรุ่น
6.การรับสมัครเข้าแข่งขัน
6.1ค่าสมัครคันละ300บาททุกรุ่นยกเว้นรุ่นเยาว์ชนอายุไม่เกิน14ปี ฟรี(จำกัด10คัน)
6.2หลักฐานประกอบการสมัคร บัตรประชาชน เพื่อแสดงตน

7.วันรับสมัครแข่งขัน
7.1สมัครด้วยตนเอง ที่สนาม club11bikeclub (ราบ11) ตั้งแต่วันที่21มกราคม2555ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2555 รับสมัครจำนวน60ท่าน(เนื่องจากเวลาปล่อยตัวห่างกันคันละ2นาที)
8.การซ้อม
8.1เปิดให้ซ้อมเส้นทางการแข่งทุกวันจันทร์-ศุกร์10.00น.-17.00น.เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤก07.00น.-17.00น. ค่าบริการใช้สนาม 50/วัน เตรียมใบสมัครแข่งหรือบัตรสมาชิกมาแลกที่สนามด้วยครับ(เนื่องจากอยู่ในบริเวณค่ายทหาร)

9.การเข้าชมการแข่งขัน
9.1ผู้เข้าชมจะต้องติดบัตรประชาชนมาด้วยพร้อมแสดงตนกับเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบ(เพื่อความปลอดภัยในสถานที่)และอยู่ในที่ๆกำหนดเท่านั้น
9.2หากผู้เข้าชม เข้าขัดขวางผู้เข้าแข่งขันหรือกระทำการอันหนึ่งอันใด อันอาจให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าแข่งหรือเข้าใจผิดในเส้นทางแข่ง จะต้องถูกสอบสวนและให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที
หมายเหตุ
1.ในวันแข่งขัน มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีสำหรับนักกีฬาทุกท่าน(ผู้ติดตามต้องจัดหามาเอง ในบริเวณสนามมีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการ)
2.ในวันแข่งทางผู้จัดมีรถพยาบาลและประกันภัยแบบกลุ่มให้นักกีฬาทุกท่าน
กำหนดการ วันแข่ง
06.00น.-08.00น.นักแข่งพร้อมรถเข้ารายงานตัวจับฉลากเบอร์แข่ง
08.00น.-09.00น.เก็บรถเข้าที่พักรถ(pit)
10.00น.-12.00น.แข่งภาคเช้า
12.00น.-13.30น.พักเที่ยง
13.30น.-14.00น.ประกาศอันดับstartภาคบ่าย
14.00น.-16.00น.แข่งภาคบ่าย
18.00น.-20.00น.ประกาศผลรับรางวัลและงานสังสรรษค์

หมายเหตุ

ของรางวัลในแต่ละรุ่นผู้จัดกำลังรอคำตอบจากผู้สนับสนุน
แก้ไขล่าสุดโดย kmo4616 เมื่อ 16 ก.พ. 2012, 09:41, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page


Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 02 ก.พ. 2012, 01:34

[quote="nomboom"]เดี๋ยวจะตามไปถ่ายรูปครับ :mrgreen:[/quote
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page


Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 06 ก.พ. 2012, 20:29

ลั้นลา เขียน:;)

ว่างก็เชิญนะครับ
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 07 ก.พ. 2012, 18:27

มาแล้วครับของรางวัล จาก timedeco สำหรับผู้ชนะ รุ่น โอเพ่นและรุ่นจำกัดเวลา11,12,13นาทีครับ
รูปภาพ
Thanks: ฝากรูป
รูปภาพ
Thanks: ฝากรูป
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 09 ก.พ. 2012, 14:19

กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงโชว์ขี่จักรยานแบบ triall โดยคุณ บอย เอดไรดาร์ ร้านขายสินค้าจักรยานทั้งเก่าและใหม่ในราคมแบบแบ่งกันใช้(ตอนนี้ตอบรับมา5ร้านแล้วครับ)โชว์รถแข่งแรลลี้ โดยชมรม thailand rally club ช่วงเย็นงานเลี้ยงสังสรร ของผู้ร่วมแข่งขัน (สนใจร่วมงานติดต่อได้ที่089-4523445 เกตุ) มีนักร้องรับเชิญ2ท่าน เต็มuht วุฒิสิทธ์สืบสุวรรณ และ เก็น ฐากูร สังคปรีชา และการมอบรางวัลสำหรับนักแข่ง
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 09 ก.พ. 2012, 17:32

ขอแจ้งเปลี่ยนของรางวัลครับ เนื่องจากทางผู้สนับสนุนของรางวัล บริษัท timedeco แจ้มามว่าของหมดสต็อค จึงขอเปลี่ยนเป็นสองรุ่นตามภาพครับ แต่จำนวนยังคงเดิมนะครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 14 ก.พ. 2012, 16:58

มีของรางวัลมาเพิ่มครับ สำหรับรางวัลรองชนะในรุ่น ประชาชนทั่วไป(โอเพ่น) รุ่นจำกัดเวลา10,11,12นาทีและรางวัลชนะเลิศในรุ่นครอบครัว บัตรที่พัก hillside country home and resort มูลค่า1,500บาท ใช้ได้ถึงเดือน พฤษจิกายน 2555 ดูได้ตามนี้ครับ
http://www.facebook.com/HillsideCountry?sk=wall
http://www.hillsidecountry.com/
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2th วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 15 ก.พ. 2012, 10:44

บัตรที่พักนี้ใช้ได้ทุกวันนะครับเพียงแค่โทรไปจองล่วงหน้าเท่านั้นครับ อยู่ใกล้เขาอีโต้ครับ ติดเขา หลังจากวันแข่งผมจะเขาไปดูทำเลที่ตั้งทำแท็กจักรยานmtbเอาแบบออลเมาท์เท่นน่าสนนะครับ
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page


Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2nd วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย nomboom » 16 ก.พ. 2012, 10:38

kmo4616 เขียน:รูปภาพ


ขอเอารูปไปแปะไว้ใน Facebook หน่อยนะครับ
LOON MOTION
SPORTS PHOTOGRAPHY
http://www.facebook.com/loonmotion

Inus.Tri
INUS Triathlon, The best product in thailand!!!
http://www.facebook.com/inustri


Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2nd วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 17 ก.พ. 2012, 08:54

Nid-Bp เขียน::D อีก แปด วัน :mrgreen:

ครับพี่นิด แล้วมาซ้อมอีกวันไหนครับพี่
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page

Re: เรียนเชิญนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งจักรยานรายการ club11timetrial 2nd วันที่25กุมภาพันธ์2555

โพสต์ โดย kmo4616 » 17 ก.พ. 2012, 08:55

nomboom เขียน:
kmo4616 เขียน:รูปภาพ


ขอเอารูปไปแปะไว้ใน Facebook หน่อยนะครับ

ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์
http://www.facebook.com/CLUB11BIKECLUB
ติดตามรายการเสือน่องโตทางfacebookได้ที่linkด้านล่างนี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%8 ... ark_t=page


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน