CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach » อาทิตย์ 02 ก.พ. 2020 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach

โพสต์ โดย Aphidet » 14 พ.ย. 2019, 10:18

CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach
ชวนปั่นรักษ์โลก Zero Waste re-Cycling
CGCC2020 Poster Final 11.12.jpg

ขยายวันสมัคร.jpg


เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เส้นทางการเริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา สิ้นสุด เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา รวมระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร ๖๒ กิโลเมตร และ ๒๒ กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน โดยใน ๕ ปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๘๐๐ คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าจำนวน ๗ คัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยจักรยานเป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๕. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๖. เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รับสมัครทั้งหมด 1,500 คน (รวมทุกรุ่น ทุกประเภท)

PR 2020 - A1.jpg

PR 2020 - A2.jpg

PR 2020 - A3.jpg

PR 2020 - A4.jpg

Race Map.jpg

Touring Map.jpg

VIP Map.jpg


กติกาการแข่งขัน CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach


https://www.facebook.com/Central-Group- ... _todo_tour

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 099 085 5445
หรือ facebookfanpage Central Group Cycling Championship 2020

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน