หนองคายใจเกินร้อย 8 » อาทิตย์ 08 มี.ค. 2020 จังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:32

ประมวลภาพงาน หนองคายใจเกินร้อย 8 ครับ คลิกตามลิ้งได้เลยครับ


https://www.facebook.com/search/top/?q= ... SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/kruniwat/media ... 626&type=3


https://www.facebook.com/profile.php?id=100048790623077


ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ปี 2563
" หนองคายใจเกินร้อย 8 "
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย
ปั่นเปิดเมืองเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษดินแดนนาคราช ชายแดนไทย-ลาว เส้นทางราบเรียบกว้างไกล ที่คนรักการปั่นจักรยานต้องไม่พลาด การแข่งขันจักรยานในงานประเพณีของจังหวัดหนองคาย เฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บนเส้นทางถนนลาดยางมาตรฐานในการปั่นแข่งขันระยะทาง 70 กิโลเมตร เสือหมอบชาย เสือภูเขาชาย เสือหมอบหญิง วีไอพีระยะทาง 30 กิโลเมตร และปั่นท่องเที่ยวใจเกินร้อยระยะทาง 30 หรือ 70 กิโลเมตร หรือตามอัธยาศัย
จุดปล่อยตัวและเส้นชัย
อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เส้นทางการปั่นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) หนองคาย – อุดรธานี จุดกลับตัวยูเทริน อ.นาข่า อุดรธานี ปั่นกลับเส้นทางเดิม ปั่นเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัวหน้าอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน ...
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
หรือเมื่อครบตามจำนวนแล้ว
ค่าสมัคร..
VIP. 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่ระลึก , ถ้วย VIP. , เหรียญที่ระลึก
ใจเกินร้อย ท่องเที่ยว 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่รัลึก , เหรียญที่ระลึก
รุ่นแข่งขัน 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่รัลึก ,เหรียญที่ระลึก
หมายเหตุ สมัครลงรุ่น VIP. สามารถลงแข่งในรุ่นแข่งขันได้ โดยให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ (ไม่มีค่าสมัครเพิ่มเติม) รับถ้วย VIP. ถ้าติดลำดับ 1-10 รับถ้วยลำดับ และเงินรางวัลเฉพาะลำดับ 1 - 3

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ประเภทเสือหมอบ
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(4) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(5) ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(6) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
(7) ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
(8) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(9) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่ เกิด
(10) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(11) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
(12) การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
(13) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทเสือภูเขา
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
(2) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(4) แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(5) วงล้อไม่จำกัด
(6) สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
(7) จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
(8) ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(9) ใช้โช๊คหน้า หรือตะเกียบก็ได้
(10) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(11) ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(12) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
(13) ระหว่งเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
(14) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(15) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปี พ.ศ.2563 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
(16) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(17) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
(18) การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
(19) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
รายการ หนองคายใจเกินร้อย 8 มีประกันอุบัติเหตุให้ผู้สมัครทุกท่าน ครับ
อนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่
นายกฤช เรืองดิษฐ์ โทร 089-1201317
ผ.อ. สุเทพ พนาลิกุล โทร 081-8718546
นายสมนึก จิตนันทกุล โทร 081-8715517
นายกีระติ เลืองยะวี โทร 088-5639986
ร.ต.ต.เอนก สิทธิ์ทองหลาง โทร 081-2632078
แนบไฟล์
QR.code.jpg
เสือหมอบ.png
เสือภูเขา.png
VIP.png
กำหนดการ.png
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 16 มี.ค. 2020, 22:06, แก้ไขไปแล้ว 23 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:36

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ช่องทางการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง On line คลิกเลย
https://forms.gle/TRvJcFAeeVHfgbib9
หรือสแกน QR.Code ด้านบนแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร
- ชื่อ นามสกุล
- วัน / เดือน / ปี เกิด
- หมายเลขบัตรประชาชน (รายการแข่งขันมีประกันอุบัติเหตุ)
- สมัคร ประเภทการแข่งขัน รุ่นอายุ , VIP , ใจเกินร้อย
- ขนาดเสื้อ XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL ขอให้สมัครแต่เนิ่นๆ ทางคณะผู้จัดจะได้จัดเสื้อให้ตรงตามขนาดที่ต้องการ
- ชื่อทีม (ถ้ามี)
- หมายเลขโทรศัพท์

ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. ขอทำการปิดบัญชีธนาคารครับ ท่านที่ยังไม่ได้โอนค่าสมัคร ให้ไปชำระที่หน้างานครับ
*** เปิดรับสมัครหน้างานด้วยครับ แต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับเสื้อ ซึ่งทางผู้จัดจะจัดส่งไปให้ภายหลัง ***

ผู้สมัครท่านใดที่สมัครผ่านลิ้งเข้ามาซ้ำ ผมขออนุญาตตัดออกให้เหลือชื่อเดียวนะครับ ...
การโอนเงินค่าสมัคร
ขอให้ท่านโอนเงินค่าสมัครหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ไปที่บัญชี นายกีรติ เลืองยวี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาหนองคาย
หมายเลขบัญชี 624-247185-1 และส่งหลักฐานการโอน ไปที่ Line ID : nongkhai8

รายชื่อผู้สมัครที่โอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ผู้จัดจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขลงในกระทู้นี้ ที่ยังไม่ได้ประกาศชื่อคือยังรอการโอนเงินค่าสมัคร ครับ…

เรียนผู้สมัครทุกท่านทราบ การสมัครสมบูรณ์ หมายถึงการสมัครและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 63 ซึ่งจะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งถ้าชำระเงินค่าสมัครหลังจากวันที่ 29 ก.พ. 63 กรมธรรม์อุบัติเหตุจะไม่สามารถคุ้มครองท่านได้ รวมถึงการสมัครหน้างาน (ถ้ามี) ด้วย ซึ่งผู้สมัครแข่งขันจะต้องรับผิดชอบตัวเอง... ครับ (เป็นข้อกำหนดของบริษัทประกันอุบัติเหตุ)


หมายเหตุ รุ่นการแข่งขัน รุนใดที่มีผู้สมัครลงแข่งขันไม่ถึง 10 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ งดจ่ายเงินรางวัลรุ่นนั้นๆ แจกเฉพาะถ้วยรางวัล
แนบไฟล์
Back ground.png
เสื้อ.jpg
ขนาดเสื้อ.jpg
ประกันภัย.png
เส้นทางแข่งขัน.png
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 04 มี.ค. 2020, 13:32, แก้ไขไปแล้ว 38 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:37

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น VIP.
VIP.001 นาย วิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ M หนองคาย
VIP.002 นาย นายมนัส. ทองทา L ชมรมจักยานบ้านปือ
VIP.003 นาย พงษ์ศักดิ์. แสนล้อม S เปรียว อุดร.
VIP.004 นาย วิสารทชัย เตรินตรอง S หนองคาย
VIP.005 ผ.อ. ชูศักดิ์ ปรีจำรัส L นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.006 ร.ต.ต. เถลิง สุริกัน M นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.007 นาย ทองเยี่ยม คุณสาร XL นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.008 นาย นายนิเวช บุระพวง (ลงแข่งรุ่น D) M ชมรมปั่นอ.โพนพิสัย
VIP.009 นาย นายวัฒนา สุวรรณพันธ์ XL อิสระบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
VIP.010 นาย ฐิติ สะวิคามิน XL อิสระ
VIP.011 นาย สมบูรณ์ ดีสร้อย (ลงแข่งรุ่น D) XL มวยป่ามอญ 41 ขอนแก่น
VIP.012 นาย อนุรักษ์ วงศ์ศรีชา L Freedom (ลงแข่งรุ่น H)
VIP.013 นาย พงษ์ศักดิ์ คำหงษา L Freedom (ลงแข่งรุ่น H)
VIP.014 นาง ประภาพร ศรีวงษา XL
VIP.015 นาย อภิวัฒน์ มาดี L ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลปากชม จ.เลย
VIP.016 นาย กิตติพงศ์ ถาวงษ์กลาง (ลงแข่งรุ่น A) XL WSP Cycling Team
VIP.017 ผ.อ. โชคชัย ปานศรี XXL โพนพิสัย
VIP.018 นาย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล M หนองคาย
VIP.019 นาย สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ XL BiKi san
VIP.020 นาย ประเวทย์ เนาวบุตร M นักปั่นขั้นเทพ
VIP.021 ร.ท. ภีร์มะ บุบผาชาติ XL อุดรธานี
VIP.022 นาย สุรชัย อ้วนแพง XL อิสระ
VIP.023 นาย สุพิศ ไชยคุณ M ทุ่งนาทองทีม
VIP.024 นาย สันติ เข็มเพชร M ทุ่งนาทองทีม
VIP.025 นาย ชัยวัฒน์ สุขุมวิริยกุล M ทุ่งนาทองทีม
VIP.026 นาง อมราพร กิตติภักดีกุล M ขอนแก่น
VIP.027 นาย สังคม นนท์พิพัฒน์ XL เชียงราย
VIP.028 นาย รัศมี เขียนจม M อิสระ
VIP.029 Mr. SAYAPHONE SOUVANNAVONG (ลงแข่งรุ่น B) M SABAIDEE BIKE
VIP.030 นาย อนุราช ไชยตะวงค์ (ลงแข่งรุ่น C) S บ้านดุง
VIP.031 ร.ต.ต. สมบัติ ศรีพันธ์ (ลงแข่งรุ่น K) XL หนองคาย
VIP.032 นาย ติ่ง จันทร์แก้ว M อิสระ
VIP.033 นาย อาภากร ตุลยานันท์ XXL
VIP.034 นาย ประมวล พินิจมนตรี XL หนองบัวลำภู
VIP.035 นาย พีรพงศ์ ภัทรวิบูลย์พร (ลงแข่งรุ่น E ) L ทีมพังโคน
VIP.036 นาย วิทยา แสงจันทร์ XL ชมรมจักรยานเซกา
VIP.037 นาย สมเดช เว้นบาป XL
VIP.xxx น.ส. ปภาณัช วิชิตพันธ์ M หนองคาย
VIP.xxx นาย นาย พเยาว์ หงษ์ยื้ม M ล่มภูข้าว อ นาด้วง จ เลย
VIP.xxx นาย นิทัศน์ แสงขำ L ไทหล่ม เพชรบูรณ์
VIP.xxx ด.ช. วัชรพงษ์ แสงต่าย M บึงกาฬ
VIP.xxx Mr. Chaleunsouk Phimphachanh (ลงแข่งรุ่น H) M @5:00AM CYCLING TEAM
VIP.xxx Mr. Sathaphone Sayyalop (ลงแข่งรุ่น D) S @5:00AM CYCLING TEAM
VIP.xxx Mr. Chanthakhan M Ezy bike
VIP.xxx นาย ไสว สังฆรัตน์ M
VIP.xxx นาย พีระพงศ์ ณ หนองคาย L หนองคาย
VIP.xxx นาย Kolakanh NGONPHET (ลงแข่งรุ่น D) L Khammoune cycling team
VIP.xxx นาย Somkiat Ramasoot (ลงแข่งรุ่น H) XL @5:00am Cycling Team
VIP.xxx นาย Phoungeun PHOMMAHA (ลงแข่งรุ่น E) M HWM

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น M : ใจเกินร้อย
M-001 น.ส. กนกทิพย์ เลขะเจริญ M นครพนม
M-002 นาย หัสดิน จิตประเสริฐ XXL ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี
M-003 นาง สายใจ คงจันทร์ M อิสระ ระยอง
M-004 นาย วิทยา เชี่ยวชัยวัฒนากุล XXXL หนองคาย
M-005 นาย วิชัย ลิมโพธิ์ทอง L
M-006 นาง จีรนุช พึ่งรุ่ง S สว.เสือลุ่มแม่น้ำโขง หนองคาย
M-007 นาย วิชิต ทองศิริ L กาฬสินธุ์
M-008 นาย อภิสิทธิ์ ฤทธิธาดา M หนองคาย
M-009 ร.ต.ต. เสถียร คำจันทร์ XL Freedom
M-010 พ.ต. วงศ์ประชา ภาประเวศ XL Freedom
M-011 ด.ต. วรกร บำรุงรัศ XL Freedom
M-012 ร.ต.ต. วิทูรย์ ศรีสว่างวงศ์ XL Freedom
M-013 นาย วีระ ชาวดอน M จักรยานบ้านผือ
M-014 นาง นางสายสวาท. ชาวดอน L จักรยานบ้านผือ
M-015 นาง พัสษรา กงเพชร L เสือสามหาว อุดรธานี
M-016 นาย นายบุญกว้าง ไชยพันธ์ L สกลนคร
M-017 นาย นายสันติศักดิ์ ตรีนาคพันธุ์ L บึงแก่นนคร ขอนแก่น
M-018 นาย รัตน์ อดุลโภคาธร XXL หนองคาย
M-019 นาย ธานินทร์ อยู่ศิริ XXXXL สมาคมกีฬาเพื่อสุขภาพ หนองคาย
M-020 นาย สังคม ทองธรรม XL
M-021 นาย พรชัย องค์วิเศษ L สภากาแฟ หนองคาย
M-022 นาย อัศวิน มณีธร L สภากาแฟหนองคาย
M-023 นาง กมลรัตน์ สืบวัฒนา XL สภากาแฟหนองคาย
M-024 นาง คำ วงศ์วัลลภ XL สภากาแฟหนองคาย
M-025 นาย คณิน พานบูชาวงศ์ XL สภากาแฟหนองคาย
M-026 นาย สมาน แก้วศรีสุข M ชมรมจักรยานอำเภอบ้านผือ
M-027 นาง ฉันทนา อ้วนแพง S อิสระ
M-028 นาย เรืองศิลป์ พลนามอินทร์ XL ไม่มี
M-029 นาย วีระ แฟสันเทียะ XL ไม่มี
M-030 นาง รัตนา เอื้อวงศ์กูล M อุดรธานี
M-031 นาย นายมานพ ชนะบุญ L บ้านดุง
M-032 นาง นิตยา M บ้านดุง
M-033 นาย บรรยงค์ วรรณไพบูลย์ XL ทีมเสือบ้านผือ
M-034 นาย พีระพงษ์ จันทะแจ้ง S ทีมเสือบ้านผือ
M-035 นาย สมจิต จันทร์เพ็ญ XL ทีมเสือบ้านผือ
M-036 นาย ปรีดา ไชยเกษร L ทีมเสือบ้านผือ
M-037 นาย ทองยศ น้อยศรี XL ทีมเสือบ้านผือ
M-038 นาง นาง น้อยศรี M ทีมเสือบ้านผือ
M-039 นาย กิตตคุณ คนบุญ XL ทีมเสือบ้านผือ
M-040 นาง บานเย็น อุดมประเสริฐ M ทีมเสือบ้านผือ
M-041 นาง จินดารัตน์ ศรีจันทร์เวียง XL ทีมเสือบ้านผือ
M-042 นาง ประยูร สุทธาแสง M ทีมเสือบ้านผือ
M-043 นาย สนอง ยังประสงค์ XXL อิสระ
M-044 นาง แอนนี่ กองมณี XL เสือบ้านผือ
M-045 นาย วัฒนะ กองมณี XL ทีมเสือบ้านผือ
M-046 นาย สิทธิพร ฝ่ายหมื่นไวย S Freedom
M-047 นาย สมศักดิ์ โคตรชมภู L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
M-048 นาย ชาตรี จันทน์ต้น XXXL ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
M-049 นาง นางอินทิรา จันทน์ต้น L ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
M-xxx น.ส. นงนุช สีทาน้อย M หนองคาย
M-xxx นาย สมบัติ พึ่งเพียร XXXL หนองคาย
M-xxx นาย ไพรัช บุญเฉลียว L โพนพิสัย ปั่น ปั่น
M-xxx นาย จาตุรพงศ์ แสงต่าย XL บึงกาฬ
M-xxx นาย ดำรงศักดิ์ พุทธา XL เสือลำโขง
M-xxx นาย ทรงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ XL สังคม
M-xxx นาย ธนากร รุ่งประเสริฐ M กทม


เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รุ่น การโอนเงิน ถ้ามีตกหล่นโปรดแจ้งเข้า Line ID :nongkhai8 ครับ ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
ป้ายติดตัว.jpg
ป้ายหน้ารถ.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 06 มี.ค. 2020, 01:09, แก้ไขไปแล้ว 63 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:37

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น A : Open เสือหมอบชาย
A-001 นาย วุฒิศักดิ์ บุญญาพัฒนาพงศ์ M หนองคาย
A-002 ด.ช. พงษ์ดนัย สมภาร S
A-003 ด.ช. พงษ์พรหม สีดาตระกูล XS NONGKHAI CYCLING TEAM
A-004 นาย นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ S มวยป่ามอญ 41 / ขอนแก่น
A-005 ด.ช. ภาณุวัฒน์​ พาน​สมบูรณ์​ L
A-006 Mr. David Pearson XXL
A-007 นาย ป​ฤณ​ ณ นครพนม​ S TCP E-san
A-008 ด.ช. ขจรศักดิ์ สิงห์งอย XS นาอ้อยไบค์ทีม
A-009 ด.ช. กิตติชัย จันวิเศษ M ชมรมจักรยานบรบือ
A-010 นาย ปฏิเวธ บัวแสงรัตนะ XL WSP cycling team
A-011 นาย วัชระ คำทองเขียว S Steel calf
A-012 นาย จิรายุ ขอบเขต M -
A-013 ด.ช. อนันตชัย ภูมิชนะกิจ XS นาอ้อยไบค์ทีม
A-014 Mr. Oudasack PHANEKHAM S Rocket Team Cycling. Lao PDR
A-015 นาย อนุศักดิ์ แก้วอินคา M ไซม่อนไบค์ อ.ท่าบ่อ
A-016 นาย เกียรติศักดิ์ พรมนารี L
A-017 นาย ธนวัฒน์ ภู่พงษ์ M
A-018 นาย จิตติพงษ์ ตรงคำนึง M สโมสรจักรยานกองทัพอากาศ
A-019 ท้าว ถาวอน พลอาสา XS Top Cycle
A-020 ท้าว สุดทิสัก วันดีลา XS Top Cycle
A-021 จ.ท. สัจจกุล เสียงล้ำ M สโมสรจักรยานกองทัพอากาศ
A-022 จ.ต. เจษฎา จันทร์เหลือง M สโมสรจักรยานกองทัพอากาศ
A-023 นาย นายศุภกานต์ อ่อนศรี M
A-024 นาย สันติ วริทธิ์ธรานนท์ M
A-025 นาย สัตยา โพธิเสน L ท่าบ่อ
A-026 นาย ศราวุฒิ​ กุศล M หน​องคาย
A-027 นาย อธิป สระสิงห์โห S วังสะพุง อิงค์เจ็ท
A-028 นาย วรวรรษ โสภาวรรณ์ XL อิสระ
A-029 นาย ศราวุธ วงษ์เพ็ญ S อิสระ
A-030 นาย กิตติพงศ์ ถาวงษ์กลาง (VIP) XL WSP Cycling Team
A-xxx Master Athipatay Soukhabandith S Zhuxi cycling
A-xxx Mr. chanin saenkampa L
A-xxx Mr. Nilanhack Somchanmavong M สปป.ลาว
A-xxx Master Paiwan Souriyaseng M Zhuxi cycling
A-xxx Mr. Phongsavanh BOUNKHAMPONE S สปป.ลาว
A-xxx Master Souvunna seepahserd M Zhuxi cycling
A-xxx นาย จักรภัทร หลวงเทพ S
A-xxx นาย จิตติวิทย์. พิทักษ์ S
A-xxx นาย ธีระยุทธ ปุริตานัง XS ภูพานไบค์ สกลนคร
A-xxx ด.ช. Vincent phetsomphou XL Rocket cycling team
A-xxx Mr. Ekbandith S Ezy bike
A-xxx Master kiettisack sivilay M Top cycle team
A-xxx Mr. Jeelaphong VAKHOSY S Lao Pro Cycling Team.
A-xxx Mr. Sengphachan PHOMMACHAN XS Rocket Clcling Team
A-xxx นาย สุรชัย กระโห้ทอง M ภูพานไบค์วีทายโค

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น B : รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เสือหมอบชาย
B-001 นาย บุญญฤทธิ์ สุนทรสุต XL School of Sharks
B-002 นาย สุกรี คำบึงกลาง M มวยป่ามอญ 41 / ขอนแก่น
B-003 นาย พิภพ นาพรม M PPPC khonkaen
B-004 นาย วรัญญู มุงคุณ XS เสือภูพระบาท
B-005 นาย มงคล บุญศรี XL อุดรธานี
B-006 นาย อรรถพล อันทะระ XL โรงน้ำแข็งกิจวารี
B-007 นาย รุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ XXXL โรงน้ำแข็งกิจวารี
B-008 นาย พิพัฒน์ ศรีวิลาศ L บึงกาฬ อ.ศรีวิไล
B-009 นาย ดัสกร ชื่นประไพ M ชมรมเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
B-010 Mr. GO SENOO M PCS Cannondale Cycling Team
B-011 นาย นพรัตน์ พัฒนานิชชากร M ชมรมจักรยานเมื่องท่าบ่อ
B-012 นาย อภิเชษฐ์ ชามา S ทีม ธ.ก.ส. อ.ท่าบ่อ
B-013 นาย อวิรุทธ์ กัลยา L ขอนแก่น
B-014 นาย พีรภัทร์ พรหมรัตน์ XL ขอนแก่น
B-015 นาย ทวีภัทร อินทรา M แก้งคร้อ
B-016 Mr. Vanthasak Keomanivong L พันธมิตร 2 ล้อ, สปปลาว
B-017 Mr. Souksakhone Douangmalalay XXXL พันธมิตร 2 ล้อ, สปปลาว
B-018 นาย อัษฎาวุธ เพชรพรรณ L พรรณาขาแฮง
B-019 นาย ชาญชัย สุวรรณโฮม XXL ท่าบ่อ
B-020 นาย พัลลภ ศรีเคน L หนองหานไบค์
B-021 นาย เกียรติพันธ์ พิบูลย์ L -
B-022 นาย พศยศ ยงสกุลชัย M หนองคาย
B-023 Mr. Sayaphone SOUVANNAVONG (VIP) M SABAIDEE BIKE ลงแข่ง B
B-xxx นาย ปนาวิน วัฒนาประดิษฐชัย XL Winwin
B-xxx นาย สมชาย ไกรยะสิทธิ์ M
B-xxx นาย เทอดเกียรติ บรรจงชีพ M สยามไบค์ เซฟเฟอร์
B-xxx นาย ญาณกสี เสียงล้ำ L ภูพานไบร์
B-xxx นาย พิชิต XL คนรักห้วยตอง
B-xxx นาย Lee Keopasert M Lee Bike Service
B-xxx นาย บุณยฤทธิ์ แก้วดีวงศ์ M สยามไบค์ เซฟเฟอร์
B-xxx นาย บุญชนะ. แก้วดีวงศ์ M สยามไบค์ เซฟเฟอร์
B-xxx Mr. Thanakone Vongdeuane L Speedworks
B-xxx นาย พานุ​ สะแหวงวิไล L เวียงจันทน์​
B-xxx Mr. PHITHACK FONGSAMOUTH M Speedworks
B-xxx นาย พิทัก ฟองสะมุด M เวียงจันทน์​
B-xxx Mr. Soulisack Vilai S @5:00AM CYCLING TEAM
B-xxx Mr. VILAPHONE PHOUTHAVONGSSAY S TOP CYCLE TEAM
B-xxx Mr. Viphon M Ezy bike
B-xxx Mr. Soutsakhone M Ezy bike
B-xxx Mr. Phouthasack S Ezy bike
B-xxx Mr. Hathsadakone S Ezy bike
B-xxx นาย สมโภชน์ ประสานสุข XL ศรีฐานทีมขอนแก่น
B-xxx นาย ณรงค์ฤทธิ์ บัวแพง M ศรีฐานทีม ขอนแก่น
B-xxx นาย Thongmany XAYALATH L Lao Pro Cycling Team.
B-xxx นาย Lumgnuen VANNASOUK S Lao Pro Cycling Team.
B-xxx นาย Mr keopanya souvanhnalath XS Speedworks ส ป ป ลาว

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น C : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เสือหมอบชาย
C-001 นาย พิจิตร์ นาพรม L
C-002 นาย ไวกูณฐ์ คำชนะ M ที-ไซคลิ่ง/กทม.
C-003 นาย พัฒนา ตั้งรัตนผล M เปรียว อุดรธานี
C-004 นาย ภานุพงษ์ ตั้งรัตนผล M เปรียว อุดรธานี
C-005 นาย ณัฐพงษ์ ภูชูธรรม S เปรียว อุดรธานี
C-006 นาย ศุภชัย เมษา XL หนองหาน
C-007 Mr. ANOUSAY BODHISANE M Seven
C-008 นาย พิเชฐ จันทะศรี S
C-009 นาย สง่า วัฒนธีรวุฒิ S
C-010 นาย ปิยะ กาญ​จน​ปร​มาภา​ XS TCP E-san
C-011 นาย ธนาเดช บุญยกรวงษ์ M ไก่เหงา
C-012 นาย ทวีศักดิ์ เอี่ยมโคกสูง L ไก่เหงา
C-013 นาย สราวุธ นิ่มพิศุทธิ์ S โรงน้ำแข็งกิจวารี
C-014 นาย ทศพล​ ณ​ นครพนม​ XS TCP E-san
C-015 นาย นาย ทวีทรัพย์ วรรณดี L SRANGKHOM BIKE
C-016 นาย แสนพล นันโมง M Sugar cyclist ขอนแก่น
C-017 นาย นาย​ สุทธิพงษ์​ พรหมบุญ S ท่าบ่อ​ หนองคาย
C-018 นาย มาโนช วิชัย XL ทีมส่องดาว
C-019 นาย สืบพงษ์ กฤษณะวานิช S TCP-SHADOW
C-020 นาย สุรเสน มณีวงศ์ M Sugar Cyclist/ขอนแก่น
C-021 นาย โกสินทร์ ชัยภิบาล M Sugar Cyclist
C-022 นาย สุวิท​ อุดรวงค์ S MHB​ ร.พมุกดาหาร
C-023 นาย ยุทธพงษ์ อนันตสกุลวงศ์ M ไซม่อนไบค์ อ.ท่าบ่อ
C-024 นาย โกญจนาท พิทักษ์วงศ์ศร M ทุ่งนาทองทีม
C-025 นาย อารี โพธิสัตย์ S ไซม่อนไบค์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
C-026 นาย นิรัญ มาเรือง S TCP E-SAN เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM / ชัยภูมิ
C-027 นาย เทพกุมภา ไวสาลี M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-028 นาย พีรพล ศรีมาตร S เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-029 นาย ชาญวิทย์ ห่อนบุญเหิม XXL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-030 นาย สมบัติ เจริญจันดี M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-031 Mr. Siriporn sovapas S jr snooker
C-032 นาย วิเชียร จุลม่วง L ปั่นดับตะวัน
C-033 นาย ประเสริฐ ธูปหอม XL ทีมพังโคน
C-034 นาย ศราวุฒิ ค้าสนิท L Kranuan cycling
C-035 Mr. Ben Groeneng S Cycling Therapy
C-036 นาย เชาวลิต ศรีสด L ศรีฐานทีม/ขอนแก่น
C-037 นาย พิสิษฐ์ กฤตยาจรรโลง S หนองคาย
C-038 Mr. Xaiyapheng KHUOEAKEO L @5:00am Cycling Team
C-039 นาย อนุราช ไชยตะวงค์ (VIP) S บ้านดุง ลงแข่ง C
C-xxx นาย ตระกูลไทย ไชยรักษ์ M เสือยักษ์คุชานุมาน/อำนาจเจริญ
C-xxx นาย ยุทธพงษ์ ผกามาศ M ฅนชอบปั่น/สกลนคร
C-xxx นาย ณรงค์ฤทธิ์ นครรัมย์ S BT Buriram together
C-xxx Mr. Somboun FAMING M SPEED WORKS CYCLING TEAM LAOS
C-xxx นาย ณัฐวรรธน์ สิริวณิชยสกุล L Thapklocycling
C-xxx Mr. Visouphanh PHOUTTHACHAK M SPEEDWORKS CYCLING TAEM
C-xxx Mr. Southa L Ezy bike
C-xxx Mr. Chansamone L Ezy bike
C-xxx Mr. Bounpone L Ezy bike
C-xxx Mr. Seuath M Ezy bike
C-xxx นาย Mr. Soulisack Phomvilay L @5:00am Cycling Team
C-xxx นาย Somxay Xaysana M Khammoune cycling team
C-xxx นาย อนุพงษ์ สุทธิวงศ์ XS Speedwork ส ปป ลาว
C-xxx Mr. Saythong PHANUVONG XL Laos. PDR.

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น D : รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เสือหมอบชาย
D-001 นาย ประยงค์ เมืองแวง L เสือส่องดาว
D-002 นาย พลชัย สุวรรณศิริ L อิสระ
D-003 นาย สมชาย จันทร์เศรษฐี L sugarcyclist ขอนแก่น
D-004 นาย ดิลก กิตติภักดีกุล XL ขอนแก่น
D-005 นาย วัชระ สุทธาโรจน์ M เปรียว อุดรธานี
D-006 นาย สุวัฒน์ ศศิวิลาสกร S หนองคาย
D-007 นาย บุญสนิท คำพิพากษ์ S บึงกาฬ
D-008 นาย สักเสม จิ๋ววิเศษ M ไก่เหงา
D-009 นาย วิษณุ งิ้วงาม XL อุดรธานี
D-010 นาย เดชา สอดส่อง L สกลนคร
D-011 นาย สุชาติ เกียรติสยมภู M ชมรมจักรยานบ้านดุง
D-012 นาย เสนีย์ รักษาสัตย์ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
D-013 ร.ต.ต. เสน่ห์ มิ่งศิริ L ภูเขียว
D-014 นาย ณรงค์ธรรม สาครรัตน์ M กลุ่มเสือปาว อุดรธานี
D-015 นาย มงคล คำใบ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
D-016 นาย ประเสริฐ อันภักดี XXL หนองคาย
D-017 นาย หุ่ง เหงียนวัน M หนองคาย
D-018 นาย อำนวย เหงียนวัน M หนองคาย
D-019 นาย รัฐศักดิ์ พลสิงห์ M เสือยี่สิบสองนอ กรุงเทพฯ
D-020 นาย สุพล แสนแก้ว L เสือภูทอก
D-021 Mr. Soukkhaseum Phengkhamphat M พันทะมิด 2 ล้อ, สปปลาว
D-022 นาย วิทวัสชัย. รุ่งโรจน์ประกาย M สกลนคร
D-023 นาย ศักดิ์ดา พิณรัตน์ M -
D-024 Mr. James Porter L Ch.numchai chonburi
D-025 นาย ชมเชย ธาตุวิสัย XL ทีม คนรักปั่น PHEN UD.
D-026 นาย เอกรัฐ จินดาเลิศ L เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-027 นาย วีระชัย อุดมพานิชย์ XL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-028 นาย สุพิชัย พิมวาปี L เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-029 นาย สุริยา แสนยาโต L หนองตะไก้
D-030 นาย DETSADA SOUKHASEUM M SABAIDEE BIKE
D-031 นาย ทศพล มณีดา S ทีมเสือบ้านผือ
D-032 นาย สนธยา เอนกเวียง L Freedom
D-033 นาย เกรียงไกร สีกาลา S เสือบ้านดุง
D-034 นาย สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ S Nongkhai Hospital Bike Team
D-035 นาย สีนวล แก้วเก็บคำ M
D-036 นาย อุทัย นาคำมิน S บ้านดุง
D-037 นาย สมุทร ถิ่นเสน M ท่าบ่อ
D-038 นาย สมทรง จรรย์รมณ์ L เสือภูพระบาท
D-039 นาย ประมวน สาธะปัญญา L หนองหานไบค์
D-040 นาย นายนิเวช บุระพวง (VIP) M ชมรมปั่นอ.โพนพิสัย ลงแข่ง D
D-041 นาย สมบูรณ์ ดีสร้อย (VIP) XL มวยป่ามอญ 41 ขอนแก่น ลงแข่ง D
D-xxx นาย นิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา M โรงพยาบาลสกลนคร
D-xxx นาย บัญญัติ​ เอื้อแก้ว M มุกดาหาร
D-xxx นาย รังสรรค์ วงษ์สมศรี L อิสระ/ กทม.
D-xxx Mr. Phoungeun PHOMMAHA M GMS
D-xxx นาย ศักดิ์สิทธิ์ ภิรมณ์ไกรภัก M นครหลวงการยาง
D-xxx Mr. Bounpone S Ezy bike
D-xxx นาย วัลลภ อามาตย์ M
D-xxx Mr. Somdy S Ezy bike
D-xxx Mr. Sommai FAMING L VIENTIANE
D-xxx Mr. Phothisane KEOPHOSY L VIENTIANE
D-xxx Mr. Sadaphet LUANG AMATH L VIENTIANE
D-xxx นาย สุริยา​ ​ดวง​บรรเทา​ M
D-xxx นาย Kolakanh NGONPHET (ลงแข่ง D) L Khammoune cycling team

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น E : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสือหมอบชาย
E-001 นาย นพดล ข้องเกี่ยวพันธุ์ L
E-002 นาย จำเริญ ค้ำคูณ XS อิสระ/กรุงเทพฯ
E-003 นาย วรวุฒิ นาวารังสฤษฏ์ M เพื่อนสัตหีบ
E-004 นาย วิชัย ภักดีจอหอ L
E-005 นาย วิรัญ รัตนพลที L เสือขอนกว้าง อุดรธานี
E-006 นาย สุรัฐพงษ์ สุขตน L ไก่เหงา
E-007 นาย สุบัน​ คำจันทร์ L สว.ทุ่งสร้าง(ไม่เป็นทางการ)​
E-008 นาย เซิ่น หวูดิน M สมาคมกีฬาจักรยานหนองคาย
E-009 นาย ชัยโรจน์ สีหไตร M เสือนำร่องหนองคาย
E-010 นาย สมเกียรติ​ สำราญวงษ์ M ลูกปูจอมภูเวียง
E-011 mr. johnny Neyts M เปรียว
E-012 นาย จอห์น วิลเลี่ยม L หนองตะไก้ อุดรธานี
E-013 นาย ทวีศักดิ์ จันทะสิน L ขาดง กาฬสินธุ์
E-014 นาย ไพโรจน์ ปุนนา M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
E-015 นาย วิชัย รงรองการสกุล M ไซม่อนไบค์ อ.ท่าบ่อ
E-016 นาย ประดิษฐ ศรีชาติ M เสือภูพระบาท
E-017 นาย ทรงชัย. พาพิทักษ์ L สกลนคร
E-018 นาย อัธยาศัย โฮมวงศ์ L SLO NO MO
E-019 นาย Jeff Guy M
E-020 นาย นายสังคม ศรีพันดอน L อิสระ
E-021 นาย สุนทร หมุนลี M เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM / ชัยภูมิ
E-022 นาย ทองเลี่ยม วชิมาเภท M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
E-023 นาย สุรชัย ปัญญาตระกูล XL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
E-024 นาย วินัย ศิริอุดม XXXL ปั่นดับตะวัน
E-025 นาย จงกล ศรีภิรมย์ M ทีมพังโคน
E-026 นาย ประจวบ ภูมิวัลย์ M เหล้านากลาง กาฬสินธุ์
E-027 นาย สุดใจ ดีปักษี L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
E-028 นาย พีรพงศ์ ภัทรวิบูลย์พร (VIP) L ทีมพังโคน ลงแข่ง E
E-xxx นาย ทวีวัฒน์ เนติวิศาลวัชร XL หนองคาย/ ชุมชนกุดแห่
E-xxx นาย ศักดา แก้วชัย XL ทีมKRANUAN BIKE
E-xxx นาย ปนิทัศน์ กุลวงษ์ L อิสระ
E-xxx นาย นายจริยะ สัตยารักษ์ M ธนารักษ์
E-xxx นาย นายสมศักดิ์ วงษ์คำจันทร์ L ทีมปลาปาก
E-xxx นาย ทวีป พูลสวัสดิ์ L ทีมบานไม่รู้โรย อุดรธานี
E-xxx นาย สมาน นาวาสิทธิ์ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.ปากชม
E-xxx Mr. Keomany L Ezy bike
E-xxx Mr. Thongvan M Ezy bike
E-xxx ร.ต. บุญมี เพ็งเรือง L อิสระ จังหวัดกาฬสินธุ์
E-xxx นาย ทวีศักดิ์ ไชยมาโย M Deep team
E-xxx นาย วิบูลย์ศักดิ์ ศรีโยธา M อิสระ
E-xxx Mr. Sathaphone Sayyalop (VIP) S CYCLING TEAM ลงแข่ง E

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น F : Open เสือหมอบหญิง
F-001 นาง ชฎาพร เมษา M หนองหาน
F-002 น.ส. ชลลัดดา พันธะพ่อง XS โรงน้ำแข็งกิจวารี
F-003 นาง สุชาดา จันทะศรี S นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-004 นาง ราตรี สุนารักษ์ M เดื่อ แวง
F-005 น.ส. รจนา สุ่มมาตย์ XS นางไม่ร้าย สายเซลฟี่
F-006 น.ส. จิตสุดา มากสุวรรณ XS นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-007 นาง วิภาไล วรรณดี S SRANGKHOM BIKE
F-008 น.ส. พิมลพรรณ พานบูชาวงศ์ S นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-009 นาง วิรดา ดีราษฎร์วิเศษ กัลยา S ขอนแก่น
F-010 น.ส. เมริสา นาคะเสงี่ยม XS ขอนแก่น
F-011 นาง ปวีร์ลดา จารักษ์ M ใจแอ้น ลีฟ ฟินน์ไบค์อุดรธานี
F-012 น.ส. ชนิดาภา สุวรรณะโชติ XXXL ใจแอ้น ลีฟ ฟินน์ไบค์อุดรธานี
F-013 น.ส. ศุภากร พวงยอด S สกลนคร
F-014 Miss. Padcha porter S Ch.numchai chonburi
F-015 น.ส. ชญาดา ธารานุกูล XS นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-016 น.ส. พรพิมล จิตธรรมมา XS อุดรธานี
F-017 น.ส. ราตรี แก้วชิน M อุดรธานี
F-018 นาง จิรกมล ดวงแก้ว L บ้านดุง
F-019 นาง ทิวาดา จรรย์รมณ์ S เสือภูพระบาท
F-xxx น.ส. ณัฐกานต์ ประพาศพงษ์ XS
F-xxx นาง ผกามาศ ฝ่ายธีร์ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบึงกาฬ
F-xxx น.ส. นิชานันท์ สิริวณิชยสกุล XS Thapklocycling
F-xxx Miss. SOUKSAVATH HAEMANY XS TOP CYCLE TEAM
F-xxx Miss. Mimi XS Ezy bike
F-xxx น.ส. อำนวย สุขเธียรการ M WSP


เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รุ่น การโอนเงิน ถ้ามีตกหล่นโปรดแจ้งเข้า Line ID :nongkhai8 ครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 06 มี.ค. 2020, 01:13, แก้ไขไปแล้ว 94 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:39

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น G : Open เสือภูเขาชาย
G-001 นาย สุริยา ไม่แพง L นครพนม
G-002 นาย ปธาน บุญชู XS โรงน้ำแข็งกิจวารี
G-003 นาย สุทธิพร วุฒิสังข์ M เสือภูทอก
G-004 นาย พีรพล โพธิ์ทอง L อิสระ/ชัยภูมิ
G-005 นาย ชัยแวว ถาวะโร XL นักปั่นขั้นเทพ
G-006 ท้าว ทะวีสัก สุวันนะราช S Top Cycle
G-007 ท้าว โดโด้ จูมมะลี XS Top Cycle
G-008 นาย นายภานุพงษ์ ชนะบุญ M Bandung
G-009 นาย นายณัฏฐศรัณยุ์ ไชยเพชร XS ปั่นปั่นทีมอุดรธานี
G-xxx นาย พนมศิลป​ เกษรมาลา XL เสือภูวัว
G-xxx นาย วิลัย บัวแก้ว S ปั่นปั่นทีมอุดรธานี
G-xxx Mr. Vanxay XAYAMONTRY S สปป.ลาว
G-xxx นาย สมบัติ คพันธ์ XL ปั่นไม่หนักเพราะรักเมีย
G-xxx ด.ช. อนาวิน จันทร์ทองศรี L เสือภูวัว บุ่งคล้า บึงกาฬ
G-xxx นาย เอษนะ จันทร์ทองศรี M เสือภูวัว บุ่งคล้า บึงกาฬ
G-xxx นาย พลวัฒน์ สังแดง XS ภูพานไบค์ สกลนคร
G-xxx Mr. Thepphavong PHANNAVONG S Rocket Clcling Team

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น H : รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เสือภูเขาชาย
H-001 นาย ธนภัทร ภูราศรี S โรงน้ำแข็งกิจวารี
H-002 นาย เฉลิมชัย พิลาแดง XL เสือภูทอก
H-003 นาย กิตติ โสดาทุม L เสือภูทอก
H-004 นาย ประจวบ อินมะโรง M
H-005 นาย ไพรัตน์ คุณชื่น L ปั่นปั่นทีม
H-006 นาย สุเทพ วงษ์เพ็รช L ปั่นปั่นทีม
H-007 นาย ภคิน เหล่าพิจุฬห์ M ปั่นปั่นทีม
H-008 นาย วิชัย พรมเรืองเดช M ปั่นปั่นทีม
H-009 Mr. HOUMPHANH PHILATHONG M SABAIDEE BIKE
H-010 นาย KHAMLA OUVIKEUA M SABAIDEE BIKE
H-011 นาย ณัฐพงศ์ วจนานวัช L ASC เกลียดทางชัน
H-012 นาย ธนภัทร สุขประเสริฐ M Freedom
H-013 นาย ประสิทธิ์ คุปนัติ L Freedom
H-014 นาย อนุรักษ์ วงศ์ศรีชา (VIP) L ลงแข่ง H
H-015 นาย พงษ์ศักดิ์ คำหงษา (VIP) L ลงแข่ง H
H-xxx นาย เกียรติธนา กันยาเลิศ S พนมไพร MTB
H-xxx นาย เทียนชัย หงษาหลวง XL ปลาปาก
H-xxx นาย ภูริวัฒน์ สุรเสน L ตะลอนทัวร์ไบค์
H-xxx นาย MR inthanan M Speedworks cycling team
H-xxx Mr. Chaleunsouk Phimphachanh (VIP) M @5:00AM CYCLING TEAM
H-xxx นาย Somkiat Ramasoot (VIP) XL @5:00am Cycling Team

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น I : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เสือภูเขาชาย
I-001 Mr. Keoviengkhone Malavan XL พันทะมิด 2 ล้อ
I-002 นาย วรโชติ จิตฤทธิ์ L เสือภูทอก
I-003 นาย ทศพร ชัยธรยศ M เสือภูทอก
I-004 นาย อุทัย กิราชัย M เสือภูทอก
I-005 นาย คำภู แก้วใส L เสือภูทอก
I-006 นาย เทอดไท นาคสุข XL เสือเฒ่า2020
I-007 นาย สุกัลย์ ประภาธรรม L ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
I-008 นาย Oudorn PHANEKHAM M Sabaidee Bike, Vientiane Capital, LAO PDR
I-009 นาย ประพันธ์ นาชัยเงิน L ทีมปั่นดับตะวัน
I-010 นาย สินธุ์ เหมะธุรินทร์ M ทีมพังโคน
I-011 นาย เรืองศักดิ์ จันทร์สุข S เสือโขงเจียม
I-xxx นาย ไตรภพ​ โฮม​หงษ์​ S เอ็นจอบไบร์ชุมแพ
I-xxx จ.อ. สุรพล หารัญดส XL
I-xxx Mr. visouphanh PHOUTTHACHAK M SPEED WORKS CYCLING TEAM LAOS
I-xxx Mr. Boualom PHAYKHAMNAM S @5:00AM CYCLING TEAM
I-xxx Mr. Khatthachanh Louangamat L @5:00AM CYCLING TEAM
I-xxx นาย วิทยา อ่างมัจฉา L TCC
I-xxx นาย จรัญ ทวยจันทร์ L อิสระ

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น J : รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เสือภูเขาชาย
J-001 Mr. Bounkeut Vongxaya M พันทะมิด 2 ล้อ สปป.ลาว
J-002 Mr. Boungneun Douangsone L พันทะมิด 2 ล้อ
J-003 นาย สุรจิตร วิเศษศรี M เสือหนองกลิ้ง อุดรธานี
J-004 นาย สมคิด พงศ์กรกัมพล XL อิสระ
J-005 นาย ประมุข จันวิเศษ L ชมรมจักรยานบรบือ
J-006 นาย นิพนธ์ บุษบง M ชมรมจักรยานบรบือ
J-007 นาย ผดุงศักดิ์ วงษาสืบ XL ชมรมจักรยานบรบือ
J-008 นาย สุริยา ผาระสิทธิ์ L SRANGKHOM BIKE
J-009 นาย บัญชา ภาคะ L เสือภูทอก
J-010 นาย สมนึก มโนเจริญ XL อิสระ2012
J-011 นาย ไพรจิตร บุญเพ็ง XL อิสระ
J-012 นาย พรภวิษย์ ถิรวัฒนโยธิน L ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
J-013 นาย สุขเจริญ สระทองจันทน์ L ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
J-014 นาย สาธิต โสภา XXXL ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
J-015 นาย วิโรจน์ จันทร์หล้า L ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
J-016 นาย เสถียร อนานันต์ XL สิงห์นักปั่น ยูดี
J-017 นาย พงษ์ศิลป์ ภูครองทุ่ง S อิสระ
J-018 นาย SOMPHET CHATHANGSY L SABAIDEE BIKE ( LAO )
J-019 นาย เจษฎาวุฒิ สีลาคำ XL ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
J-020 ด.ต. ศุภชัย วัชโรสินธุ์ XL เพื่อนสิงห์นักปั่น UD
J-021 นาย ประภาส มีคำ M เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM
J-022 นาย พูลศักดิ์ เหมะธุรินทร์ L ทีมพังโคน
J-023 นาย สมเกียรติ สุทารัมย์ M บุรีรัมย์สตึกไบค์ บุรีรัมย์ทูเกทเตอร์
J-024 นาย บุญหลาย สีหา S เสือหนองหาน
J-025 นาย ธนา พรมมา XL หนองหานไบค์
J-xxx นาย คะนอง ห้าวหาญ L
J-xxx นาย สนม กองศรี L ชมรมจักรยานอ.สังคมจ.หนองคาย
J-xxx นาย สุริยัน ภักดีมี M wsp cycling team
J-xxx นาย Oudorn PHANEKHAM M Sabaidee Bike, Vientiane Capital, LAO PDR
J-xxx นาย บุญเฮียง ศรีโยธี L เสือภูสิงห์ กาฬสินธุ์

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น K : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสือภูเขาชาย
K-001 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รัตนวงษ์ M ไซค์คริ่ง ป๊อปฟูล่า ระยอง
K-002 นาย สำราญ รื่นบุญ L วี-วินรันนิ่งไบค์
K-003 นาย อุทัย พวงพันธ์ XL บึงแก่นนคร ขอนแก่น
K-004 นาย สานิตย์ กงเพชร L เสือสามหาว อุดรธานี
K-005 นาย อุทานศักดิ์ นันทอง XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
K-006 นาย สมพงษ์ วรเสนีย์ XL สมาคมกีฬาจักรยาน หนองคาย
K-007 นาย นิรุต อรรถพรพิทักษฺ์ L เสือเฒ่า2020
K-008 นาย อารักษ์ ยุ่นประยงค์ L อิสระชล2012
K-009 นาย เสงี่ยม เชษฐสุราษฎร์ L เสือพังโคน
K-010 นาย เมือง ศรีสุจันทร์ M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
K-011 นาย สมบัติ พัดพรม M เสือภูพระบาท
K-012 นาย อัครวัฒน์ ชาวดร L เสือภูพระบาท
K-013 นาย ปรียะ สุพรมจักร์ XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพวาริชภูมิ
K-014 นาย สุกา ชาญประไพ XL โพนพิสัย
K-015 นาย สุธรรม ประภาธรรม L ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
K-016 นาย ศิรวัฒน์ อดุลสุทธานนท์ XL ทีมจักรยานเพื่อสุขภาพ บึงกาฬ
K-017 นาย จุดหมาย อารมณ์สวะ M จักยานเพื่อสุขภาพ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
K-018 นาย โกมินทร์ คำทองพะเนาว์ XL นกปั่นอิสระEGAT.ขอนก่น
K-019 นาย นายอุทัย​ มูลสาร M เสือยะโส
K-020 นาย นิวัฒน์ กองแก้ว L Freedom
K-021 ร.ต.ต. สมบัติ ศรีพันธ์ (VIP) XL หนองคาย ลงแข่ง K
K-xxx นาย นายปรียะ​ สุพรมจักร์ XL ชมรมจักรยาน​เพื่อ​สุขภาพ​วาริชภูมิ​
K-xxx นาย ฉลาด พระสุมี L เสือภูโพนทอง จ.อำนาจเจริญ
K-xxx นาย ธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์ M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
K-xxx นาย ปราโมทย์ ดงเรืองศรี L อิสระ
K-xxx ร.ท. ภคพล ทวีมงคล M สมาคมจักยานจังหวัดหนองคาย
K-xxx นาย กมล พรมมาวันนา M เสือเชียงคาย เลย
K-xxx นาย อดิศร​ พิมพ์ปัจฉิม M ตลาดหนองวัวซอทีม
K-xxx นาย สัมฤทธิ์ โยธาภักดี L ลูกปู่จอม
K-xxx นาย Mr. Phetsamone Sivilaythong XL @5:00am Cycling Team
K-xxx นาย สุพจน์ สุทธิภัทรานนท์ M

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น L : Open เสือภูเขาหญิง
L-001 นาง มัทนีย์ รื่นบุญ M วี-วินรันนิ่งไบค์
L-002 นาง Douangmala Chandalay XL ท่าพะ, สปปลาว
L-003 นาง พิสมัย สุวรรณแสง S เสือภูพระบาท
L-004 นาง ไพรินทร์ สีลาคำ M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
L-xxx นาง มยุรา อิ่มถวิล M คนสวยจอมใจ
L-xxx น.ส. ดาราลักษณ์ บัวคำ XS พนมไพร MTB
L-xxx น.ส. ณัฐกฤตา วลีประทานพร XS พนมไพร MTB
L-xxx นาง สมพร เกษรมาลา M เสือภูวัว/บึงกาฬ
L-xxx นาง นงรักษ์​ แพงมาพรม M เสือภูวัว/บึงกาฬ
L-xxx น.ส. สุดารัตน์ ธรรมรักษ์ XL ทีมบานไม่รู้โรย อุดรธานี
L-xxx น.ส. พวงพิศ นิกรสุข S WSP


เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รุ่น การโอนเงิน ถ้ามีตกหล่นโปรดแจ้งเข้า Line ID :nongkhai8 ครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 06 มี.ค. 2020, 01:18, แก้ไขไปแล้ว 53 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:43

แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 29 ก.พ. 2020, 18:29, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย kittikorn » 21 ม.ค. 2020, 13:36

ใช้ทางแข่งเส้นไหนครับ
Loei Cycling Team
Facebook http://www.facebook.com/tapperkittikorn

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 06 มี.ค. 2020, 01:37

ขอเรียนให้ท่านที่หวังดี กรุณาหยุดการปล่อยข่าว ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขัน หนองคายใจเกินร้อย 8 นี้ นะครับ
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย noble688 » 08 มี.ค. 2020, 20:08

รูปในงานสามารถดูได้ที่ไหนครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
Auddy23
088-5639986 / 081-2604411

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย Auddy23 » 09 มี.ค. 2020, 20:04

:mrgreen:
รวมรถ : viewtopic.php?f=70&t=49907
Line ID : auddy23
ที่อยู่ : กีรติ เลืองยวี 587 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Bank : กสิกรไทย / สาขาหนองคาย / 171-247-0476 / กีรติ เลืองยวี

ภาพประจำตัวสมาชิก
Auddy23
088-5639986 / 081-2604411

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย Auddy23 » 09 มี.ค. 2020, 20:05

รูปงานแข่งยางส่วนครับ :
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0738558686
รวมรถ : viewtopic.php?f=70&t=49907
Line ID : auddy23
ที่อยู่ : กีรติ เลืองยวี 587 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Bank : กสิกรไทย / สาขาหนองคาย / 171-247-0476 / กีรติ เลืองยวี


ภาพประจำตัวสมาชิก
Auddy23
088-5639986 / 081-2604411

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย Auddy23 » 10 มี.ค. 2020, 19:46

รวมรถ : viewtopic.php?f=70&t=49907
Line ID : auddy23
ที่อยู่ : กีรติ เลืองยวี 587 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
Bank : กสิกรไทย / สาขาหนองคาย / 171-247-0476 / กีรติ เลืองยวี


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน