สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8 » อาทิตย์ 17 พ.ย. 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย Donruedee Taengngoen » 30 มิ.ย. 2019, 10:24

ชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
Mueang Nhoe Suphanburi Cycling Club
โดย คุณท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี
นายพงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ ประธานชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียนเชิญ ชมรม สมาคม กลุ่มคนรักปั่นจักรยาน และนักปั่นทุกท่าน ร่วมงาน 100 Plus สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี่ที่ สนามกีฬากลางเมืองสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ จึงก่อให่เกิดการรวมกลุ่มออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน
3.ส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ระหว่างชมรมจักรยานและนักปั่นทั่วประเทศ
4.เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น
5.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำสาธารณกุศลต่างๆต่อไป
สถานที่จัดงาน
สนามกีฬากลางสุพรรณบุรี (Grand Suphanburi Stadium) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

รุ่น และ ระยะทาง
1.ประเภท A ระยะทาง 112 km.
2.ประเภท B ระยะทาง 68 km.
3.ประเภท C ระยะทาง 22 km.
4.ประเภท VIP ระยะทาง 22 km. (สมัคร VIP ท่านสามารถเลือกลงปั่นได้ทั้ง 3 เส้นทาง )

ผู้ที่เข้าร่วมปั่น มีข้อกำหนด
ท่านต้องปั่นไปให้ถึงที่หมายในเวลาที่กำหนด
.... ตั้งแต่ปล่อยตัว... ถึงเวลา 12.00 น. ท่านถึงก่อน รับเหรียญไปเลย
ทีมงานผู้จัด....
ขอความกรุณา ผู้ติดตาม ดูแล และบันทึกภาพ ห้ามติดตาม ! เด็ดขาด.... เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุกท่าน
จุดรับน้ำ...
จากการลงมติกันเป็นที่เรียบร้อย จะไม่มีการส่งน้ำให้กับนักปั่นเป็นเด็ดขาด ท่านต้องหยุดรถและรับน้ำเอง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการทับขวดน้ำ.... แนะนำให้หยุดเลยครับ บางจุดมีเกลือแร่แจกและอาหารรองท้อง เช่น ข้าวต้มมัดให้ บางจุด
ผู้สมัครลงทะเบียนทุกท่านมีประกันภัยกลุ่มให้...หากเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการปั่น ทำการรักษา ณ สถานพยาบาลจังหวัดเคลมได้เลย ในกรณี....ต้องทำการรักษาต่อเนื่อง และเลือกสถานพยาบาลเอง ผู้ประสพเหตุต้องสำรองจ่ายเอง แล้วนำมาเคลมค่ารักษา

เอสสารที่ใช้ในการเคลมค่ารักษา 1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบเสร็จค่ารักษา 3.สำเนาบัตรประชาชน

กติกาการปั่น 1.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท
2.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันน๊อค ตลอดการปั่น หากทางกรรมการตรวจพบ ขออนุญาตเชิญท่านออกจากการปั่นได้ทุกขณะ
3.หากเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ทางผู้จัดขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (แต่ผู้ปั่นและผู้เข้าแข่งขันที่ลงทะเบียนไว้จะมีการทำประกันกลุ่มไว้ให้ทุกท่าน)

ค่าสมัครและของที่ระลึกที่จะได้รับ
-รุ่น VIP ค่าสมัคร 1500.- ของที่ระลึก เสื้อปั่นจักรยานอย่างดี เนื้อผ้าแอร์โร่อย่างดี เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BikeTag เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร
-รุ่นทั่วไป A-B-C ค่าสมัคร 600.- ของที่ระลึก เสื้อปั่นจักรยาน เนื้อผ้า micro Nano Technology เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BikeTag เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร
-รุ่นพิเศษ A-B-C ค่าสมัคร 400.- ของที่ระลึก เหรียญ (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BikeTag เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร (ในกรณีที่นักปั่นไม่ต้องการเสื้อปั่น)

เปิดรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
ช่องทางการสมัคร
-ทางเวป Thai mtb.com ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

รางวัลพิเศษ
-ประเภททีมสวยงาม ปั่นพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ เส้นทางละ 1 รางวัล
-นักปั่น สูงวัย ใช่เลย 1 รางวัล
-นักปั่นละอ่อนแต่ใจสู้ 1 รางวัล
-ทีมที่สมัครเยอะที่สุด BIG TEAM 1 รางวัล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
13:00 น. เปิดรับลงทะเบียน จนถึง 19:00 น. ของวันเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
05:00 น. – 06:30 น. รับลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า
06:30 น. – 07:00 น. ประชาสัมพันธ์กติกาการปั่นในรุ่นต่างๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และกล่าวเปิดรายงานการจัดงาน พร้อมเชิญประธาน คุณท็อป วราวุธ ศิลปอาชา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับนักปั่น พร้อมปล่อยตัว
07:00 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน รุ่น A-112 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
07:15 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง B 68 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
07:25 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง C 22 กิโลเมตร และ รุ่น VIP 22 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
หมายเหตุ... เวลาปล่อยตัวอาจช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับจำนวนนักปั่นในแต่ละรุ่น
10:00 น. – 12:00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย / รับเหรียญ เมื่อปั่นจบเข้าถึงสนามกีฬา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

* สำหรับท่านที่ให้จัดส่ง bib+เสื้อ สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ทางผู้จัดจะจัดส่งให้ค่ะ
MTB.jpg
65867799_491705448302223_3716363269116526592_n.jpg
VIP.jpg
แนบไฟล์
65184299_2201132546666079_2893403060816576512_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Donruedee Taengngoen เมื่อ 05 ก.ค. 2019, 17:46, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย Somchai08 » 01 ก.ค. 2019, 16:06

เสียดาย เปลี่ยนสไตน์จากแจกโล่มาเป็นแจกเหรียญ
ความเห็นผม แจกโล่เหมือนเดิมดีกว่า เป็นเอกลักษณ์ของรายการ
ผมเพิ่งจะมีแค่ 2 โล่ อยากสะสมเพิ่ม :)

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย omuzaki » 08 ก.ค. 2019, 16:40

ของจำนวนลดลงนะครับ ไม่มีโล่ด้วย เป็นเหรียญ VIP ก็ไม่มีอะไรแตกต่างมาก แค่เรื่องเสื้อครับ ผมสมัคร VIP นะ แอบหวังลึกๆว่า จะมีอะไรที่มากกว่า ลองพิจารณาดูครับ

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย gob_marut » 09 ก.ค. 2019, 00:03

ผมชอบเหรียญนะ โล่ห์มันใหญ่ เก็บลำบาก ... แล้วแต่คนละนะ
แต่ถ้า vip ก็ให้โล่ห์เขาไปก็ดีนะ แล้วน่าจะเอาแบบ/ตัวเสื้อที่จ่ายแพงกว่ามาให้ดูนะครับ ว่ายอมจ่ายแพงกว่าแล้วเสื้อได้คุ้มรึเปล่า
อย่างอินทนนท์ เพิ่มเงินเอาเสื้อสเปคแพงไป กลับรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้ม
แต่ปีที่แล้ว ผมลงงานสุพรรณ vip เสื้อรู้สึก ok. อยู่นะคุ้มที่จ่ายเพิ่ม แต่ปีนี้เหมือนจะเปลื่ยนยี่ห้อ
...........
ส่วนเรื่องจำนวนของลดลง อันนี้ขอเห็นใจงานหน่อยนะครับ
600บาท ได้เสื้อซิปเต็ม ได้เหรียญ ได้chiptiming ผมว่าหายากแล้วละปีที่แล้วเท่าที่จำได้มี m2f กับงานอ่างทอง จ่ายเท่ากัน ที่ถูกกว่านี้มีงาน บรร. 500 แต่ได้เสื้อซิปครึ่งตัว
bike4all 650 อินทนนท์ 800 ... งานเอกชนรายอื่นดีดไปมากกว่านี้เยอะนะ ขนาดปีนี้ audax ยังขึ้นราคา
ปีที่แล้วได้แค่ถุงเท้าคงโดน *** ไปเยอะ ปีนี้น่าจะ ok. นะครับถือว่าช่วยทำบุญกันไป

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย tp172504@hotmail.com » 18 ก.ค. 2019, 11:11

มีแผนที่ โหลดสำหรับการ์มินมั้ยครับ

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย niwatr » 26 ก.ค. 2019, 15:27

อยากได้เบอร์ติดต่อครับ สมัครทีมเดียวกัน ต่างเวลากัน จะให้ส่งเสื้อมาให้ที่เดียวกันครับใช้ชื่อ ทีมไฟฟ้าขาอ่อน ครับ หรือติดต่อผม 0989191998 นิวัตร ครับ

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย pakchong26 » 28 ส.ค. 2019, 18:44

ยังรับสมัครต่อไหมครับ..เห็นว่ายังไม่ครบจำนวน
ชีวิตจะสุขได้ ถ้าใจรู้จักพอ..

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย khundhui » 02 ก.ย. 2019, 16:03

tp172504@hotmail.com เขียน:มีแผนที่ โหลดสำหรับการ์มินมั้ยครับ

มี Route ใน Endomondo ซึ่งสามารถ export มาใช้กับ Garmin ได้

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย deepevil » 04 ก.ย. 2019, 20:01

เสื้อ VIP จะมีขายหน้างานไหมครับ เห็นตัวจริงแล้วสวยดีครับ
focus on where you want to go ... not on what you fear.

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย ChaiManU » 10 ก.ย. 2019, 10:55

สมัครไม่ทัน รอใกล้งานคงมีคนมาขายสิทธิ์มั่ง :)
รถก็เก่า คนก็แก่ ไปแค่ไหว ... ก็ไกลอยู่นะ

Re: สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8

โพสต์ โดย Mek maneevong » 08 ต.ค. 2019, 15:32

เห็นจำนวนยังไม่ครบ จะเปิดรับสมัครอีกไหม หรือต้องไปสมัครหน้างานเลย ครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน