+++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 » อาทิตย์ 27 ต.ค. 2019 จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 15 ต.ค. 2019, 15:05

276 น.ส.นิสา ช่วงเมืองปัก S สว.เสือเมืองปัก โคราช
277 นายศิริศักดิ์ เตียนจันทึก M สว.เสือเมืองปัก โคราช
278 นายชนะ เลียบใย XL จ. อยุธยาฯ
279 นายนิธิทอง ทองเหลา M จ.หนองบัวลำภู
280 นางขันทอง ชแวร์ชเลอร์ M จ.หนองบัวลำภู
281 นางณัฐเรขา ซีสเซิล M จ.หนองบัวลำภู
282 นายบัญญัติ สกุลอินทร์ L บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
283 นาย สุเทพ เขาหลวง M M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
284 นาง ทัศนา เขาหลวง M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
285 นาย ฐิติวงษ์ คงพิกุล L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
286 นาง นันทวัน คงพิกุล M ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
287 นาย เชาวลิต ทองพุ่ม 4XL ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
288 นาย จวน มะโนสอน L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
289 นาง มลิวัลย์ พรหมผกา XS ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
290 นาย สมนึก กาละ L ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล
291 นาย วิเจตน์ พุ่มสวัสดิ์ XL ชมรมฯกฟผ.เขื่อนภูมิพล

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 21 ต.ค. 2019, 14:20


รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม ในรุ่นท่องเที่ยว เพิ่มเติม

292 นายสมชาย เยาวพินด์ L ชนแดน เพชรบูรณ์
293 นายสวาย ทองฤทธิ์ L ชนแดน เพชรบูรณ์
294 นายทองใบ อินทร์อุดม 2XL กุมภวาปี จ.อุดรธานี
295 นายพิสิกฐ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย L ชัยภูมิ
296 นายชาญณรงค์ วงศ์กาไสย L บรบือ
297 นายไพวัน พุตตาเต M บรบือ
298 นายทองใบ เทียนไสย์ L บรบือ
299 นางเพ็ญพร. ยนยุบล S มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
300 นายสรายุทธ. ยนยุบล L มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
301 นายไพบูลย์. ชมภูโคตร L มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
302 นายสมพงษ์ คันธภูมิ L มหาสารคาม
303 นายเชษฐา ผาจันทา M บรบือ มหาสารคาม
304 นายนฤมิตร สาณะเสน L ภูกระดึง จ.เลย
305 นางอนัญญา สาณะเสน S ภูกระดึง จ.เลย
306 นางเตือนใจ เบาะโต้ง XS จ.เพชรบูรณ์
307 นางนิติกาญจน์ ธนะรุ่งเพชร M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
308 นายสมหวัง แจนพิมาย XL อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
309 นางสายสมร แจนพิมาย M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
310 นายมังกร วิจันทึก M อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
311 นายพงศกร มะค้า XL อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
312 นายสัมฤทธิ์ คูมีชัย L ชัยภูมิ
313 นายหัสนัยน์ สรณ์ภัสกุล M ชัยภูมิ
314 นายระบิล​ วิระรังสิยากรณ์ L ชัยภูมิ
315 นายศรายุธ คูศรีพิทักษ์ 2XL สูงเนิน จ.นครราชสีมา
316 นายประสงค์ เขยกลาง M สูงเนิน จ.นครราชสีมา
317 นายประจักษ์ บุญเพิ่ม M สระบุรี
318 นายธนภัทร ศรีศักดิ์ M ลพบุรี
319 นายวิฑูรย์ พัฒน์ภากุล XL ขอนแก่น
320 นายเสริมศักดิ์ สะแกแสง XL ขอนแก่น
321 นายสมภูมิ ภูมิชัยโยธิน L
322 นายกรกฎ ภูมิชัยโยธิน L
323 นายณัฐวุฒิ ดื่มโชค 2XL อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
324 นายมงคล ประดิษฐ์แท่น M ชมรมจักรยานบ้านแท่น
325 นางมยุรี ประดิษฐ์แท่น M ชมรมจักรยานบ้านแท่น
326 น.ส. อารียา ธรรมวงศ์ L พัฒนากร อ.คอนสาร
327 นางสุดารัตน์ คงจตุพร 3XL พัฒนากร อ.คอนสาร
328 นางชวนพิศ วิจิตรขจี XL พัฒนากร อ.คอนสาร
329 น.ส. มยุรินทร์ พันสนิท L พัฒนากร อ.คอนสาร
330 นายปานเทพย์ โลประสบ XL กำนันต.ทุ่งพระ
331 นายไกรวุฒิ ศรีสมบัติ XL ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ทุ่งพระ
332 นายสุริโย มานะสุวรรณศรี L อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
333 ดช.ณัฐชนน มานะสุวรรณศรี XS อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
334 นายประณต มิ่งขวัญ XL อ.มัญจาคีรี
335 น.ส.บุญญาพร โกจินอก S เสือสองทุ่ม พิมาย
336 นายประจักษ์ ช่างไม้ 2xl เสือสองทุ่ม พิมาย
337 นายวิชน คำดี L อ.สีชมพู ขอนแก่น
338 นายสมพร ศรีสงราม XL ทีมกาฬสินธุ์
339 นายพิชัย ภูวานคำ L ทีมกาฬสินธุ์
340 นายพิเชฐ​ พลจอหอ L หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น​
341 นายสุรเชฐ​ ไชยบุญ L หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 21 ต.ค. 2019, 14:21

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 21 ต.ค. 2019, 14:22

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 21 ต.ค. 2019, 17:38


ขออนุญาติแจ้งข่าว

กำหนดการรับสมัครจะเปิดให้สมัครรุ่นแข่งขัน

ก่อนวันแข่งคือวันที่ 26.10.2019 เป็นวันสุดท้าย

ในเวลา 13.00 น.ถึง 17.00น. จากนั้นจะปิดรับสมัคร

เพื่อที่ทางทีมงาน THAIMTB จะได้จัดการระบบ Ship Time

เสื้อที่ระลึกจะได้รับหลังวันงาน2อาทิตย์ ส่วนเหรียญรางวัลจะยังคงได้รับวันงาน

.... ขอบคุณ ครับ ......

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 24 ต.ค. 2019, 21:36


342 นายศักดิ์ชัย วงศ์สวัสดิ์ไพศาล XL ชัยภูมิ
343.นายสินธ์ สันพันธ์ L ชมรมจักรยานบ้านแท่น
344.นาย มโนรมย์ อินทร์อ้วน L ชมรมจักรยานอินทรีแดง บ้านฝาง
345.นาย อดิศร หาสกุลไท M ชมรมจักรยานบ้านแท่น

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 24 ต.ค. 2019, 21:41


กำหนดการ
วันที่ 26 ตุลาคม ลงทะเบียนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร
เริ่มเวลา 13.00-18.00น.
และเวลา 17.00น.จะมีการประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขัน และแนะนำเส้นทาง

วันที่ 27เวลา06.00-06.30น.
ลงทะเบียนเพิ่มเติม07.00น. พร้อมปล่อยขบวนจักรยานโรลลิ่งไปยังจุดปล่อยตัว
07.30 น.เมื่อถึงจุดปล่อยตัว จะหยุดเพื่อจัดกลุ่ม
จะเริ่มปล่อยตามรุ่นโดยจะปล่อยตัวรุ่นเสือหมอบโอเพ่นก่อน
หากรุ่นใดมีผู้แข่งขันไม่ถึง10คนจะปล่อยตัวรวมกับรุ่นถัดไปห่างกันรุ่นละ2นาที
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
#ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์


รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 24 ต.ค. 2019, 21:45


ข่าวดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ทุกท่าน
ในเย็นวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 17.00 น. หลังการลงทะเบียน
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประทีป ศิลปเทศ
จะปั่นจักรยานพาทุกท่านชมเมืองคอนสารพาเที่ยวชมสะพานไม้หมาก
พากราบนมัสการพระพุธรูป700ปีระยะทางไป-กลับ ประมาณ 12 กม.
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นชมวิถีไทคอนสารด้วยกัน ร่วมปั่นสบายๆยามเย็นครับรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย โจ.เสือพิมาย » 25 ต.ค. 2019, 22:37

แต่ละรุ่นการแข่งขันมีกี่คนแล้ว สังเกตได้จากตรงใหนครับ
ปั่นไปตามแรง ใครจะแซงโปรดแจ้งว่าขอทาง

Re: +++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย tu08 » 26 ต.ค. 2019, 19:34

วันที่ 27 ตุลาคม ช่วงเวลา 06.00-06.30 น ยังลงทะเบียน ได้นะครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 14 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน