+++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 » อาทิตย์ 27 ต.ค. 2019 จังหวัดชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

+++ ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานชิงถ้ายพระราชทานTour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:37

893881.jpg


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Tour de Chulabhorn Dam 2019 ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เขื่อนจุฬาภรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคอนสารและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบ ทั้งรุ่นแข่งขันและรุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ Tour de Chulabhorn Dam 2019
"ท้าสายหมอก หยอกละอองฝน ยลเขื่อนจุฬาภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคน 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

เส้้นทาง สตาร์ทจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร เส้นชัยที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง 45 กม.

[/b]

ประเภทการแข่งขันชาย เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.- รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-9 อันดับ

ประเภทการแข่งขันหญิง เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-5 อันดับ

รูปภาพ

ค่าสมัคร
- รุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 800 บาท ทุกรุ่นการแข่งขัน
- รุ่นท่องเที่ยว ใจเกินร้อย ค่าสมัคร 550 บาท
- รุ่น VIP 1000 บาท

++++++ ผู้สมัคร ทุกท่านจะได้รับเสื้อจักรยาน และเหรียญผู้พิชิตเป็นที่ระลึก +++++++


ติดต่อ สอบถามรายละเอียด
062-301 6333 ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัชัยภูมิ
089-424 3888 พี่โจ้+++ รุ่นแข่งขัน +++


จัดอันดับและจับเวลา โดยระบบ
Chip Time BY THAIMTB
ท่านที่สนใจ ขอเรียนเชิญสมัครได้
ที่กระทู้ข้างล่างนี้ ......


https://event.thaimtb.com/event.php?e=444

รุ่นท่องเที่ยวค่าสมัคร 550 บาท
บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ ออมทรัพย์
สาขาชัยภูมิ เลขบัญชี 020-1490-6720-7
ส่งรายละเอียดการสมัคร ตามนี้ครับ
1.เพศ...
2.ชื่อนามสกุล...
3.อายุ...
4.วัน.เดือน.ปีเกิด...
5.เลขบัตรประชาชน...
6.ที่อยู่...
7.เบอร์โทร...
8.กรุ๊ปเลือด...
9.ชื่อเบอร์โทรสำรอง...
10.ไซส์เสื้อ...
***กรุณาส่งรายละอียดให้ครบ เพราะเราทำประกันอุบัติเหตุ ให้ทุกท่าน

แจ้งใน line ib : b_bike หรือส่ง messenger ที่เพจ
"ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์"
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เสื้อจักรยาน เหรียญfinishes ประกันอุบัติเหตุ อาหาร2มื้อ น้ำดื่ม
บริการรถส่งกลับ และการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวคอนสารตลอดเส้นทาง


รูปภาพ
แนบไฟล์
65102694_2840749549273866_6030750892427313152_o.jpg
892937.jpg
892939.jpg
892940.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 19 ก.ย. 2019, 13:58, แก้ไขไปแล้ว 18 ครั้ง.

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:39

รายชื่อผู้สมัครรุ่น ท่องเที่ยว ใจเกินร้อย

ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562
Tour de CHULABHORN Dam 2019


001. คุณ ศรีรัตน์ ศรีเมือง ทีมนักปั่นนครบาลเพชรบูรณ์ S
002. คุณ สุทธิ ศรีเมือง ทีมนักปั่นนครบาลเพชรบูรณ์ M
003. คุณ สุดใน เถื่อนทับ กทม. L
004. คุณ รุจิราภรณ์ เถื่อนทับ กทม. S
005 น.ส.มนัสนันท์ ประทุมคำ L
006 นายจิราวัฒน์ มุขอาษา XL ข้อมูลยังไม่ครบ
007 นางสิรินาฏ มุขอาษา L ข้อมูลยังไม่ครบ
008 นายตรัสณัฐ ไตรกิจวัฒนกุล XS ข้อมูลยังไม่ครบ
009 นายอชิรวัช ศรีธินันท์ M
010 นายพิทักษ์ สารทอง ข้อมูลยังไม่ครบ
011 นางนงลักษ์ สารทอง ข้อมูลยังไม่ครบ
012 นายไชยา คงนาวัง 2XL
013 นายกิตติภณ แสนอุบล XL ข้อมูลยังไม่ครบ
014 นางสุรัญชนา แสนอุบล M ข้อมูลยังไม่ครบ
015 นายดิเรก ลิมาภิรักษ์ 2XL ข้อมูลยังไม่ครบ
016 คุณสมัย ภูชาบุตร S ข้อมูลยังไม่ครบ
017 นายจรูญ แก้วรังษี XL ข้อมูลยังไม่ครบ
018 นางมณีวรรณ แก้วรังษี M ข้อมูลยังไม่ครบ
019 นางประกิต วรรณพงษ์ S ข้อมูลยังไม่ครบ
020 นายนิคม วรรณพงษ์ M ข้อมูลยังไม่ครบ

021 นายสมนึก นนทะคำจันทร์ L
022 นายสุวรรณ เจริญบุตร L
023 นายภาสกร เจียมจิตร 2XL
024 นายวิทยา บุตรประเสริฐ L
025 นายนิยม คำแก้ว L
026 นางนิตยา คำแก้ว S
027 นายพิทักษ์ ดวงตะวงษ์ L
028 นางมยุรี ควงตะวงษ์ XL
029 นายพิพัฒน์ ปุริมศักดิ์ 2XL
030 นางจิราพร ปุริมศักดิ์ S
031 นางหนูพร อุบลหล้า M
032 นายวีระพงษ์ จันทร์โฮง M
033 นางจิราพร จันทร์โฮง M
034 นางสาวพนิดา ลืออุติกุลวงศ์ L
035 นางกิ่งดาว วิทยานนท์ M
036 นายเจียม ภักดิ์มี L
037 นางสมจิตร ภักดิ์มี S
038 นายพเยาว์ หงษ์ยิ้ม M
039 นางสุจิรา ศรีเกตุ L
040 นายไพรัตน์ ศรีเกตุ L
041 นายเลอสันต์ จันเพ็ง L
042 นางสาวเกศินี ศรีเกตุ 2XS
043 นายจีระวัฒน์ ตู้เงิน XL ข้อมูลยังไม่ครบ
044 นาย ธวัชชัย แสงสุระ L
045 นาย บัญชา กลิ่นจันทร์แดง XL
046 ดิเรก ไกรพูล L จ.พิจิตร ข้อมูลยังไม่ครบ
047 นายศุภกร แพทย์ประสิทธิ์ XL ชัยภูมิ
048 นายลิขิต เรืองจรัส 2XL หนองบัวลำภู
049 นายมีชัย จิตรำรูญ L จ.ขอนแก่น
050 นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน XL นครราชสีมา
051 นายตระการ ฉ่ำสูงเนิน L นครราชสีมา
052 นายลิขิต. อุ่นคำ บึงกาฬ
053 นางดลนภัส. อุ่นคำ บึงกาฬ
054 พ.ต.ปรีชา เสาโกมุท L จ.สกลนคร
055 นางสุภาภรณ์ เสาโกมุท L จ.สกลนคร
056 นางลัดดาวัลย์ ฤทธิแสง L กาฬสินธุ์
057 ธนธรรม มีทอง L ขอนแก่น
058 นายสมนึก นนทะคำจันทร์ L ขอนแก่น
059 นายนพดล พุ่มกันภัย L นครราชสีมา
060 นางสุนทรี เทียนพลกรัง M นครราชสีมา
061 ร.ต.วิทยา จันปุย M สกลนคร
062 นายคณิศ อักษรเสือ M ขอนแก่น
063 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนานุสรณ์ XL
064 นายธงชัย ใจรักหลวง M
065 นายบุญยัง สว่างวงศ์ L
066 นางพินยา แก้วหมื่นไวย M
067 นายทองดี ด้วงพรม 4XL พระพุทธบาทสระบุรี
068 นายสมจิต ด้วงพรม 3XL พระพุทธบาทสระบุรี
069 นายจำนงค์ ใจเกษม XL พระพุทธบาทสระบุรี
070 นายวิรัช สุจริต L พระพุทธบาทสระบุรี
071 นางจำปา สุจริต M พระพุทธบาทสระบุรี
072 เด็กชายพชร สุจริต M พระพุทธบาทสระบุรี
073 นายวีรชาติ คงดี XL พระพุทธบาทสระบุรี
074 นางยุพา คงดี M พระพุทธบาทสระบุรี
075 นายสมชาย มาฆะสกุลเจริญ 4XL พระพุทธบาทสระบุรี
076 นายธวัชชัย ภู่พัฒน์วิบูลย์ L พระพุทธบาทสระบุรี
077 นายทวีศักดิ์ กัลยา ณ โสธร XL พระพุทธบาทสระบุรี
078 นายสมาน แก้วศรีสุข M อุดรธานี
079 ด.ต.สมภาร ขันคำ L บ้านเขว้า
080 ด.ต.ทวี ไสยวรรณ L บ้านเขว้า
081 นายสานนท์ ประสารสุข M บ้านเขว้า
082 นายสุทธิรักษ์ ปราบคะเชนทร์ M บ้านเขว้า
083 นายอนันต์ ศรีอ่อนจันทร์ XL บ้านเขว้า
084 นางอำพร สุภาพ L บ้านเขว้า
085 นางสาวอาทิตย์ โอวาทวงษ์ M บ้านเขว้า
086 นายสุชาติ ซื่อตรง M บ้านเขว้า
087 นางเบญญาภา ซื่อตรง M บ้านเขว้า
088 นายประสาร สอนพรมราช XL บ้านเขว้า
089 นายเรวัตร เหล่าฤทธิ์ 2XL บ้านเขว้า
090 นายสุธรรม นาวิเศษ M บ้านเขว้า
091 จ.อ.โชติวงศ์ ทะมาดี L ขนส่งชัยภูมิ
092 นายชัยวัฒน์ เศรษฐ์จิรชัย 2XL บรบื่อ

093 นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา XL ชัยภูมิ
094
095
096
097
098
099 นายรวน สินธุชัย L เพชรบูรณ์
100 นายสุทัศน์ นวลน้อม L เพชรบูรณ์
101 นายบุญเลิศ พะลัง L เพชรบูรณ์
102 นายพิสูตร สายคำทอน L เพชรบูรณ์
103 นายอวนใจ โมหนองเดิ่น XL บึงกาฬ
104 นายพิเพ็ก ทำจำปา M อ.วังสะพุง จ.เลย
105 นายสุริยา รัตนะบุตร 2XL อ.วังสะพุง จ.เลย
106 นายดำรงศักดิ์ มาบกลาง M อ.วังสะพุง จ.เลย
107 นางกรรณิกา ซีเซล M อ.วังสะพุง จ.เลย
108 นายโยฮันน์ เนโพมุค ซีเซล 2XL อ.วังสะพุง จ.เลย
109 นายประเวส เนตรสว่าง XL อ.วังสะพุง จ.เลย
110 ร.ต.ท.สุวัฒน์ สุชาดา L อ.วังสะพุง จ.เลย
111 พ.ต.ท.ปรีดา ผุยแสงพันธ์ L อ.วังสะพุง จ.เลย
112 นายพิเศษ คำดี L อ.วังสะพุง จ.เลย
113 นายทูล หาวิชา M PEA ขอนแก่น
114 นายบุญชอบ สิทธิ L PEA ขอนแก่น
115 นางทองหลาง สิทธิ S PEA ขอนแก่น
116 นายปัญญา เพียแกว้ L PEA ขอนแก่น
117 นายสุนทร เจริญชัย L PEA ขอนแก่น
118 นายวิรัตน์ มาด้วง ชลบุรี
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 18 ก.ย. 2019, 17:18, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:40

อยากมีภาพสวยๆต้องมางานนี้
อยากได้ภาพหล่อๆ ดูดี ต้องมาที่นี่
.... ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ ......


รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 21 ส.ค. 2019, 09:34, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:41


เส้นทางท้าทาย ใส่ใจเรื่องการบริการ
สนุกสนาน​ ปลอดภัย​ แน่นอน​
#ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์
#ชัยภูมิ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 22 ส.ค. 2019, 13:26, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:41

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 18 ส.ค. 2019, 15:07, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:43

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 25 มิ.ย. 2019, 17:44

พิชิตขุนเขา

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย อชิรวัชร์ » 27 มิ.ย. 2019, 20:04

:o :o :o ปักช่วงนี้ว่างๆ พอดีรอติดตามรายละเอียด
Chalawan's basin Yom


Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 03 ก.ค. 2019, 18:55

ชีวิตขาขึ้น ไต่เขากันยาวๆ

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************


Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:33

Piyanat Pimman เขียน:มีกราฟความชันไหมครับ


กร๊าฟความชันวัดคร่าวๆครับ
แต่เราจะไปวัดละเอียดกันอีกครั้งครับผม


รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:39

แอ่งกะทะ
แค่ปล่อยไหลไม่แตะเบรค ความเร็วที่ได้เกิน 70 กม./ชม.
....... จุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ........


รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 10:50


ความงดงามของเส้นชัย
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2562
Tour de Chulabhorn Dam 27.10.2019

ปั่นเดือน 10 รับจำนวนจำกัด 1010 ท่าน


รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย jo_giant1 เมื่อ 04 ก.ค. 2019, 13:29, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************

Re: ****** Tour de CHULABHORN Dam ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 27.10.2019 *******

โพสต์ โดย jo_giant1 » 04 ก.ค. 2019, 13:29

รูปภาพ

************************************

แรงไม่มี ปั่นไม่ไว ตามใครๆไม่ค่อยทัน
แต่. ..... ไม่เคยหันหลังกลับ
"เมื่อคิด ต้องถึง"

..... jo_giant ^ ^ .....

*************************************


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน