PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 » อาทิตย์ 15 ก.ย. 2019 จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 06 มิ.ย. 2019, 21:56

1. กำหนดการ
วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร วันที่ 8 มิถุนายน 2562 – 5 กันยายน 2562
รับสมัครทั้งหมด 1,100 คน
แนบไฟล์
ป้ายหลัก ปั่นจักรยาน 2019.jpg
1559831960515.jpg
1559961251250.jpg
1559961252929.jpg
1559897238540.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 08 มิ.ย. 2019, 21:35, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 13:30

2. ความเป็นมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกพื้นที่สู่ความเจริญ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ดังคำขวัญขององค์กร “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” กิจกรรม PEA BIKE FOR LIFE เป็นอีกหนึ่งโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA BC.) ได้จัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของผู้คนให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด สร้างสังคมแห่งมิตรภาพและความสามัคคีผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล
ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้กิจกรรม PEA BIKE FOR LIFE 2019 ขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาจักรยานจำนวน 200 คัน บริจาคให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดยในครั้งนี้ชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้เพิ่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขาประเภท Cross country เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความรักในกีฬาจักรยานให้ได้พัฒนาความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน และสร้างทางเลือกสำหรับเยาวชนโดยทั่วไปในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างครอบครัวสุขภาพดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนให้แข็งแรง โดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน
2. จัดหาจักรยานจำนวน 200 คัน บริจาคให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทของจังหวัดสุรินทร์
3. ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มและบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน
4. ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว สร้างสายใยรักเป็นภูมิคุ้มกันอบายมุขและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
5. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
6. กระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากนักปั่นจักรยานที่เข้ามาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

3. ประเภทการปั่นและของที่ระลึก
ประเภททั่วไป : จำนวนรับสมัคร 1,000 ท่าน
- ค่าสมัคร 600 บาท
- ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ พร้อมเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019

ประเภท VIP : จำนวนรับสมัคร 80 ท่าน
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
- ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ , เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019

ประเภท Golden Heart : จำนวนรับสมัคร 20 ท่าน
- ค่าสมัคร 3,000 บาท
- ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ , เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล 1 ชุด และเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019
แนบไฟล์
messageImage_1560003068804.jpg
13165875_1275557605807043_1571780195315743295_n.jpg
13227123_1275557582473712_943505917196072642_n.jpg
13102902_1275557675807036_7425358466346327380_n.jpg
92627.jpg
641420c37.jpg
DJI_0288.jpg
DJI_0314.jpg
DJI_0332.jpg
IMG_5106_resize.jpg
IMG20160305154546.jpg
IMG20160305154613.jpg
maxresdefault.jpg
Surin_City_Pillar_Shrine_-_Surin.jpg
DSC_00221.jpg
456.jpg
burapa-750x498.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 09 มิ.ย. 2019, 11:28, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 13:35

4. เส้นทางการปั่น
4.1 ทางเรียบพื้นถนน (เฉพาะนักปั่นท่องเที่ยวและการแข่งขันประเภทเสือหมอบ)
เส้นทางที่ 1 "ปั่นเพลินๆเติมสุขภาพ" ระยะทาง 16.00 กิโลเมตร
START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->โครงการฯห้วยเสนง->อ่างน้ำตา->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

เส้นทางที่ 2 "วัดกันไปใจเกินร้อย" ระยะทาง 69.60 กิโลเมตร
START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->ตำบลตระแสง->ตำบลสวาย->อุทยานพนมสวาย->ตำบลสวาย->ตำบลตระแสง->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

4.2 ทาง CROSS COUNTRY (เฉพาะการแข่งขันประเภทเสือภูเขา)
START- FINISH ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
แนบไฟล์
41915695_1803957503033081_1086660669014540288_o.jpg
41859309_1803981253030706_6041879715331964928_o.jpg
41915695_1803957503033081_1086660669014540288_o.jpg
41926113_1803962663032565_6157537098644586496_o.jpg
41971046_1803990783029753_6083795950441070592_o.jpg
41985088_1803992679696230_2420052516101160960_o.jpg
42044341_1803999309695567_54410316448006144_o.jpg
42087776_1803941686367996_6727267972202627072_o.jpg
42108766_1804000306362134_912631063786815488_o.jpg
42115335_1804001153028716_6319439296776372224_o.jpg
DSC_9485.jpg
DSC_9523.jpg
DSC_9528.jpg
DSC_9536.jpg
DSC_9917.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 09 มิ.ย. 2019, 11:34, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 13:35

4. เส้นทางการปั่น
4.1 ทางเรียบพื้นถนน (เฉพาะนักปั่นท่องเที่ยวและการแข่งขันประเภทเสือหมอบ)
เส้นทางที่ 1 "ปั่นเพลินๆเติมสุขภาพ" ระยะทาง 16.00 กิโลเมตร
START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->โครงการฯห้วยเสนง->อ่างน้ำตา->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

เส้นทางที่ 2 "วัดกันไปใจเกินร้อย" ระยะทาง 69.60 กิโลเมตร
START มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ->ตำบลตระแสง->ตำบลสวาย->อุทยานพนมสวาย->ตำบลสวาย->ตำบลตระแสง->FINISH มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานฯ

4.2 ทาง CROSS COUNTRY (เฉพาะการแข่งขันประเภทเสือภูเขา)
START- FINISH ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 20:11

5. ประเภทการปั่นและการแข่งขัน
5.1 การแข่งขัน ประเภททางเรียบ
A1 : เสือหมอบชาย OPEN
A2 : เสือหมอบหญิง OPEN
ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 6-10 ได้รับของที่ระลึกจาก PEA

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 20:13

5.2 การแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา CROSS COUNTRY
B1 : เสือภูเขาชาย OPEN
B2 : เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี
B3 : เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี
B4 : เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
C1 : เสือภูเขาหญิง OPEN
C2 : เสือภูเขาหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
D1 : เสือภูเขาเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
D2 : เสือภูเขาเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
แนบไฟล์
FB_IMG_1560058689376.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 09 มิ.ย. 2019, 12:52, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 20:22

5.3 กลุ่ม E : เพื่อนมาก...ลากด้วยใจคัดเลือกจากทีมที่มีผู้สมัครมากที่สุด
ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

5.4 กลุ่ม F : ใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ ไม่มีลำดับรางวัล นักปั่นที่ปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญ PEA BIKE FOR LIFE 2019 ผู้สมัครสามารถเลือกกลุ่มความเร็วตามความสามารถท่านเอง โดยมีระดับความเร็วจำนวน 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความเร็วประมาณ 30-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 2 ความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 3 ความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยว เน้นบรรยากาศและมิตรภาพ...ไม่เน้นความเร็วและเวลา
แนบไฟล์
DSC_0504.jpg
DSC_0485.jpg
DSC_0150.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 09 มิ.ย. 2019, 11:44, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 08 มิ.ย. 2019, 20:34

6. กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
14.00-18.00 น. นักปั่นทั่วไปลงทะเบียนรับเสื้อและคูปองอาหาร นักปั่นแข่งขันลงทะเบียนรับเสื้อ, คูปองอาหารและหมายเลขแข่งขันแต่ละประเภท ณ เต็นท์หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
05.00 น. นักปั่นทั่วไปลงทะเบียนรับเสื้อและคูปองอาหาร นักปั่นแข่งขันลงทะเบียนรับเสื้อ, คูปองอาหาร และหมายเลขแข่งขันแต่ละประเภท ณ เต็นท์หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
06.20 น. นักปั่นพร้อมหน้าจุด Start-Finish
06.30 น. การกล่าวรายงานและพิธีปล่อยขบวนจักรยาน
07.00 น. ปล่อยขบวนจักรยานตามลำดับดังนี้
A1 : เสือหมอบชาย OPEN
A2 : เสือหมอบหญิง OPEN
B1 : เสือภูเขาชาย OPEN
B2 : เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี
B3 : เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี
B4 : เสือภูเขาชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
C1 : เสือภูเขาหญิง OPEN
C2 : เสือภูเขาหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
D1 : เสือภูเขาเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
D2 : เสือภูเขาเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
F : ทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นปันทานน้ำใจ
กลุ่มที่ 1 ความเร็วประมาณ 30-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 2 ความเร็วประมาณ 25-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 3 ความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มท่องเที่ยว

09.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พิธีมอบจักยานจำนวน 200 คัน ให้ สพป. เขต 1 และนักเรียน
11.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

การให้บริการและอำนวยความสะดวก
1. รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน
2. รถพยาบาล
3. ทีมงานมาแชล นำขบวนและขนาบข้างขบวน ดูแลความปลอดภัย
4. รถเซอร์วิสบริการจัดเก็บจักรยานที่ชำรุด
5. บริการอาหารเช้า อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
6. จุดให้น้ำตลอดเส้นทางทุกระยะ 10 กิโลเมตร
7. นักปั่นทุกท่านทุกประเภทที่สมัครจะได้รับการทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองตลอดช่วงการแข่งขัน

7. การรับสมัคร
วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 – 5 กันยายน 2562
ช่องทางการรับสมัคร:
1. ทาง website Thaimtb.com (https://event.thaimtb.com)
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ (แผนกก่อสร้าง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หมายเหตุ - ไม่มีการรับสมัครที่หน้างาน

- สมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ได้รับเสื้อ วันที่ 14 กันยายน 2562
- สมัครหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จะได้รับเสื้อ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
- ค่าจัดส่งเสื้อ 60 บาท ใช้บริการ kerry express

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร หรือสภาพถนน
3. ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่น ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด

การบริการทางการแพทย์


1. บริการทางการแพทย์จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุโดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ผู้จัดหรือผู้ร่วมจัดบันทึกภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาใช้แก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้
ติดต่อสอบถาม
1. คุณชิดชัย เพชรแก้วสุข (โอ๋) โทร 086-2613898
2. คุณทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล (ด้าร์) โทร 081-7250262
แนบไฟล์
42157378_1804002936361871_603229389378813952_o.jpg
DSC_0087.jpg
DSC_0105.jpg
DSC_0126.jpg
DSC_0150.jpg
DSC_0247.jpg
DSC_0248.jpg
DSC_0445.jpg
DSC_0456.jpg
DSC_9327.jpg
DSC_9332.jpg
DSC_9348.jpg
DSC_9351.jpg
DSC_9378.jpg
DSC_9407.jpg
DSC_9433.jpg
DSC_9485.jpg
DSC_9735.jpg
DSC_9765.jpg
DSC_9917.jpg

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 25 มิ.ย. 2019, 18:46

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
พบกับนักปั่นสาวสวย น่ารัก
แนบไฟล์
S__5545987.jpg
S__5545988.jpg
S__5545989.jpg
39755.jpg
ชุดที่2_๑๙๐๖๒๕_0010.jpg
ชุดที่2_๑๙๐๖๒๕_0011.jpg
ชุดที่2_๑๙๐๖๒๕_0009.jpg
ชุดที่2_๑๙๐๖๒๕_0020.jpg

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 06 ก.ค. 2019, 17:13

❤กลุ่มจักรยานสวนสมเด็จสุรินทร์❤
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โครงการจักรยานเพื่อน้อง
#15กันยายน2562
งาน #PEA_BIKE_FOR_LIFE_2019_TOUR_OF_SURIN
ขอบพระคุณครับ
https://event.thaimtb.com/event.php?e=421
ฝากแชร์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของชมรมPEABC ด้วยนะครับ❤❤❤
viewtopic.php?f=54&t=1802012
แนบไฟล์
66067193_2204733996288761_8598350352783245312_n.jpg
65373133_2204734316288729_1312164387837968384_n.jpg
65430532_2204734149622079_5486865448429420544_n.jpg
65433452_2204734209622073_3480013615409397760_n.jpg
65450857_2204734266288734_9123753225361555456_n.jpg
65592617_2204734056288755_6094001677499629568_n.jpg
65839741_2204734096288751_185433086995988480_n.jpg
65922941_2204734356288725_6919843366473564160_n.jpg

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย TGPW » 22 ก.ค. 2019, 11:43

:D :) เส้นทาง xc ปั่นยากไหมคับ? มีรูปด้วยจะดีมาก?

ภาพประจำตัวสมาชิก
เสือตี๋
หมอตี๋+น้องพร 0847849703

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย เสือตี๋ » 25 ก.ค. 2019, 15:27

+3 เสียงครับ

TGPW เขียน::D :) เส้นทาง xc ปั่นยากไหมคับ? มีรูปด้วยจะดีมาก?
มิตรภาพ บนหลังอาน ยิ่งนาน ยิ่งผูกพันธ์

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย passs » 26 ก.ค. 2019, 15:00

ขอภาพทางครอสหน่อยคราฟ
ชมรมจักรยานคลองพระพุทธ

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 07 ส.ค. 2019, 22:27

https://www.youtube.com/watch?v=XH5WEMv ... e=youtu.be
เส้นทาง แข่งเสือภูเขาครอส คันทรี่ รอบละ 10 กม.

Re: PEA BIKE FOR LIFE 2019 #3 Tour Of Surin วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

โพสต์ โดย st.radar » 07 ส.ค. 2019, 22:30

เส้นทางเสือภูเขาปั่นสนุก ไม่ยากครับ
แนบไฟล์
289968.jpg
289971.jpg
289975.jpg
289977.jpg
289978.jpg
289985.jpg
289986.jpg
289987.jpg
290001.jpg
290003.jpg
290005.jpg
290007.jpg
290009.jpg
290014.jpg
290016.jpg
290017.jpg
290018.jpg
290021.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน