การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2 » อาทิตย์ 02 ธ.ค. 2018 จังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย BoNN KUKOT » 11 ต.ค. 2018, 17:43

รูปภาพ

รูปภาพ

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่" ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
- สนับสนุนการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่
- เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาเล่นกีฬาจักรยานเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
- เสริมสร้างนักกีฬาจักรยานรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้น สร้างเส้นทางสู่ทีมชาติ
- เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นห้อมเพราะเป็นวัตุดิบหลักในการทำเสื้อหม้อห้อม และเป็นส่วนสำคัญของป่า

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
- 12.00 น.- 18.00 น. รับสมัคร ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึกที่ ร้านมิตรไซคลิ่ง จ.แพร่ ถนนกาดน้ำทอง

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
- 6.30 น. – 7.30 น. ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินออนไลน์แล้ว ที่เต็นท์อำนวยการ บริเวณจุดสตาร์ทเทศบาลสวนเขื่อน
-7.45 น.- 8.00 น.พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน "ไต่ระห่ำหลังคาเมืองแพร ครั้งที่ 2"
- 8.00 น. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 2 นาที
- 9.00 น. – 11.00 น. นักกีฬาทยอยเข้าเส้นชัย บริเวณจุดชมวิวบ้านนาแคม
- 10.00 น.-12.00 น. ทำพิธีมอบรางวัลในแต่ละรุ่นเมื่อได้ผู้รับรางวัลครบสำหรับรุ่นต่างๆ แล้วร่วมรับประทานอาหาร

ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน
ประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ)
- รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)

- รุ่น Open (หญิง)

ประเภทจักรยานเสือภูเขา
- รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)

- รุ่น Open (หญิง)

รางวัลการแข่งขัน

-อันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับโลห์รางวัล
-อันดับที่ 6 เป็นต้นไปแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญที่ระลึกสำหรับ 300 คนแรก ที่เข้าเส้นชัย

ค่าสมัครและการรับสมัคร
ค่าสมัคร 500 บาททุกรุ่น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ และใบสมัคร
การสมัครล่วงหน้า
- สมัครด้วยตนเองได้ที่ร้านมิตรไซคลิ่ง กาดน้ำทอง แพร่
- สมัครทางช่องทางออนไลน์ กรอกใบสมัครออนไลน์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีคุณสมิทธ์ อัศวรุจิกุล เลขที่บัญชี 308-2-18582-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนทางข้อความไปที่ Line : bonn2210 หรือเพจชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ หรือใต้กระทู้ใน ThaiMTB ตามสะดวก
- สมัครผ่านไลน์ ที่ Line ID : bonn2210

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือหมอบ)
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาต่างๆในข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากนี้จะใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
6. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
7. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
8. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
9. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
10. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
11. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
12. การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
13. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานภูเขา (เสือภูเขา)
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาต่างๆในข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากนี้จะใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
4. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
5. วงล้อต้องเป็นขนาด 26-29 นิ้ว
6. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่จำกัด
7. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
8. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
9. สามารถใช้โช๊คหน้าหรือตะเกียบได้
10. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
11. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
12. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
13. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
14. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
15. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
16. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
17. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
18. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
19. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

เส้นทางที่ใช้แข่งขัน
จุดเริ่มต้น: บริเวณหน้าที่ทำการ เศบาลสวนเขื่อน
เส้นชัย: จุดชมวิวบ้านนาแคม

จากจุดเริ่มต้นเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 2 นาที

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
Never Out of Style
Life on Bike Cycling is my Life

Re: การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย BoNN KUKOT » 26 ต.ค. 2018, 13:29

รายชื่อผู้สมัคร

ประเภทและรุ่นของการแข่งขัน

ประเภทจักรยานถนน (เสือหมอบ)

- รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
1. อนุวัฒน์ อินทร์แปลง ทีม - ไซส์ M ชำระแล้ว
2. จักรพงษ์ ขจรจิตน์ ทีม มิตรไซคลิ่ง ไซส์ M รอชำระ

-รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
1. จ.ส.อ. วิทยา ตาลาว ทีม TWP Cycling&Drinks ไซส์ S ชำระแล้ว
2. จ.ส.อ. สุวัฒน์ ชอบธรรม ทีม- ไซส์ XL ชำระแล้ว
3. วรชัย กึกก้อง ทีม Bike99 ไซส์ S ชำระแล้ว
4. เสกสรรค์ เทียมแสน ทีม - ไซส์ M ชำระแล้ว
5. นิติรัตน์ มีกาย ทีม Forester Bike Club ไซส์ XL รอชำระ

- รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
1. จ.ส.อ. ทศพร มาทำมา ทีม- ไซส์ L ชำระแล้ว
2. ศราวุท คำสองสี ทีม ปั่นปั่นปัว ไซส์ M รอชำระ
3. คมสันต์ ดูแก้ว ทีม ณิชา ไซส์ M รอชำระ
4. อภิภู สุขน้อย ทีม - ไซส์ XL ชำระแล้ว
5. สุรชัย งามทรง ทีม - ไซส์ L ชำระแล้ว
6. ชื่อ ธนัย วีรณรงค์กร ทีม- ไซส์ L ชำระแล้ว

- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)
1. ณรงค์ สากร ทีม- ไซส์ XL ชำระแล้ว
2. มนัสชัย ประสาท ทีม Kang-Hoh ไซส์ S ชำระแล้ว
3. วิษณุ วงศ์พุฒิ ทีม Forester Bike Club ไซส์ L รอชำระ
4. กิตติ ถิ่นจอมธ์ ทีม Forester Bike Club ไซส์ 2XL รอชำระ
5. กิตติ เตียวตระกูลวัฒน์ ทีม Forester Bike Club ไซส์ XL รอชำระ
6. กิตติ เด็ดขาด ทีม Forester Bike Club ไซส์ L รอชำระ
7. ประเสริฐ วรินทร์ ทีม Forester Bike Club ไซส์ 3XL รอชำระ
8. ธีระรัฐ พรหมณี ทีม Forester Bike Club ไซส์ 3XL รอชำระ

- รุ่น Open (หญิง)

ประเภทจักรยานเสือภูเขา

- รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี (ชาย)
1. ว่าที่ ร.ต.ผไท ตุ้มพลอย ทีม เสือดอยนางนอน ไซส์ L รอชำระ

- รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
1. กฤตภาส ไข่นาค ทีม- ไซส์ L ชำระแล้ว
2. ดิลก พุทธชิณศรี ทีม ASC เกลียดทางชัน ไซส์ L ชำระแล้ว
3. ศรนรินทร์ ใจปะละ ทีม เสืออินทร์แขวน ไซส์ S ชำระแล้ว
4. ณัฐพล วจนานวัช ทีม ป๋าเจี๊ยบสั่งลุย ไซส์ L รอชำระ

- รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
1. ชัยพร ฉิมชูใจ ทีม ป๋าเจี๊ยบสั่งลุย ไซส์ L รอชำระ
2. สุชิน กิ่งจ่อ ทีม CKL BIKE ไซส์ L ชำระแล้ว

-รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย)
1. นคร พิทักษ์จันทรากุล ทีม ธกส.เพชรบูรณ์ ไซส์ S ชำระแล้ว
2. สิงห์หาญ จินดามณี ทีม Forester Bike Club ไซส์ L รอชำระ

- รุ่น Open (หญิง)
1. ธิดารัตน์ สุขการเพียร ทีม Bike99 ไซส์ S ชำระแล้ว
แก้ไขล่าสุดโดย BoNN KUKOT เมื่อ 15 พ.ย. 2018, 11:48, แก้ไขไปแล้ว 25 ครั้ง.
Never Out of Style
Life on Bike Cycling is my Life

Re: การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย wakin » 26 ต.ค. 2018, 18:49

มีที่กางเต็นท์มัยครับ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย BoNN KUKOT » 29 ต.ค. 2018, 14:31

wakin เขียน:มีที่กางเต็นท์มัยครับ

เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วจะรีบแจ้งนะครับ
Never Out of Style
Life on Bike Cycling is my Life

Re: การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ไต่ระห่ำ หลังคาเมืองแพร่” ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย onebike » 14 พ.ย. 2018, 12:10

wakin เขียน:มีที่กางเต็นท์มัยครับ

มีคับเกงที่อบตสวนเขื่อนคับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน