ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 » อาทิตย์ 16 ก.ย. 2018 จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย blackjemis » 01 ก.ค. 2018, 12:56

ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ.เขาเล่ เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เริ่มปล่อยตัว 08.30 น.

Detail of the Sadao mountain bike Sunday, September 16, 2018, at Khao lay,Sadao, Songkhla. Start free run on 08.30 am.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามช่องทางที่ได้ประกาศไว้
[/color]


37349381.jpg

37695336_1720636041337880_5697596446849630208_o.jpg
arrow free  icon f6w9.jpg


รายชื่อผู้สมัคร
รุ่น 15-19 ปี
15-1 นายธนกร ก่อแก้ว M" ทีม Kamala Bicycle Shop
15-2 นายสุกฤษฎ์พล คงมณี M"
15-3 นายริดูวัน กาเด S" ทีม WDC team
15-4 ด.ช.กมลฐชา อินทร์ทอง M" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
15-5 นายวิทยา อาทรธรรมสาร M"
15-6 ด.ช.นราวิชญ์ นุ้ยผอม S"
15-7 นายวิทยา ถาวรมาศ XL" ทีมA-bike
15-8 นายวีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง S" ทีมA-bike
15-9 นายธนกฤต มานพพงษ์ S" ทีมA-bike
15-10 นายภูชัย เจ๊ะกอ M" ทีมมีแสงไบค์
15-11 นายเตซัส ไชยพูล S" ทีมSATSUN
15-12 นายฐิติศักดิ์ พันธ์ผล S" ทีมSATSUN
15-13 นายภัทรนนท์ สระมุณี 2XL" ทีมSATSUN
15-14 นายนัสรี กบแหละ S" ทีมTVR สะเดา
15-15 นายธนกฤต ลีลาภรณ์ M" ทีมเสือสงขลา
15-16 ด.ช.ธนกฤต หะหมาน M" ทีมอมรไบค์
15-17 นายสุเมธ นพกร L" ทีมอมรไบค์
15-18 นายณรงค์ฤทธิ์ รักไทย L"
15-19 นายกฤษณพงศ์ อาแล XL"ทีมMTB.Service ยะลา
15-20 นายสรวิศ ดาราลัญจ์ ทีมหลบมุมปัตตานีรุ่น 20-29 ปี
20-1 นายมะรอนิง ตาหยงมัส ทีมยะรัง Bike M"
20-2 Thang You Quan S" SLK Group
20-3 Tan Hten Kian L" SLK Group
20-4 Loh Yen Say XL" SLK Group
20-5 Tan Then Nien S" SLK Group
20-6 นายภควัฒน์ จันทรส M" ทีม Kamala Bicycle Shop
20-7 นายพงศกร ว้าหาบ M" ทีมKamala Bicycle Shop
20-8 นายมาซากิ ตูวี M" ทีมBC NAI Cycling Yala
20-9 นายกาแมน หมัดสุไลหมาน S" ทีมฉลุงไบท์ หาดใหญ่
20-10 นายอาลัง บินแวหะมะ S" ทีม WDC team
20-11 นายอิสมาน บินแวหะมะ S" ทีม WDC team
20-12 นายอับดุลรอซะ ดอเลาะ M" ทีม WDC team
20-13 นายอมรศักดิ์ สมบูรณ์ M" ทีมภูเก็ตฟรีสไตล์
20-14 นายซาฮีรันดร์ มะเย็ง S"
20-15 นายฮิสซัม อิสมาแอ L"
20-16 นายอาลีฟ สนิหวี L"
20-17 นายนัสรู มะ L"
20-18 จ.อ.อิสรูณ มะอูเซ็ง L" ทีมเสือดำ กองบิน 56
20-19 นายสมโชค หมัดเหล็ม M" ทีมขุนตัดหวาย
20-20 นายสันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง M" ทีมA-bike
20-21 นายรัชตะ งามจิต M" ทีมA-bike
20-22 นายจตุรพัฒน์ คำแป้น M"
20-23 นายมูซากี สุกรี L" ทีมมีแสงไบค์
20-24 นายภานุมาศ พูลสวัสดิ์ M" ทีมSATSUN
20-25 นายณภัทร จารุเสนีย์นาค M" ทีมTVR สะเดา
20-26 นายจิรภัทร ปรีชาชาญ XL
20-27 นายภูร์ สุวรรณคง
20-28 นายศราวุฒิ หวังสมู M" ทีมมิชลิน
20-29 นายดรันภพ แก่นเพชร L"
20-30 นาบอภินันธ์ หลงเก L" ทีมอิสระสตูลรุ่น 30-39 ปี
30-1 นายอนุวา อาแว ทีมเสือจะนะ S"
30-2 นายนราธิป ประกอบบุญ ทีมเสือจะนะ S"
30-3 นายไปศล ศรประสิทธิ์ ทีมเสือจะนะ XL"
30-4 นายสันนิวาส แซตั้ง L"
30-5 Yew Kar Seng M" SLK Group
30-6 Teon Fong Huat M" SLK Group
30-7 Ng Tzu Yen L" SLK Group
30-8 Khaw Soon Kee L" SLK Group
30-9 Tang Hai Chui L" SLK Group
30-10 Ooi You You S" SLK Group
30-11 Ching Chee Wei L" SLK Group
30-12 นายอนันต์ สุขศรีสินธุ์ S" ทีมwinspace-DBK Team
30-13 นายธัมม์หัฐฐากร เพ็ชรรัตน์ XL" ทีมสุคิริน นราธิวาส
30-14 นายสุกรี บินดุเหล็ม S"
30-15 นายมูฮำหมัดนาเซ ลาเต๊ะ S" ทีมBudo mountain bike
30-16 นายสนธยา อัครเรือน M"
30-17 นายสะมาแอ อาแย S"
30-18 MUHAMMAD SHAFRI BIN ABDUL L" GP9 TEAM
30-19 MOHD BAIDIL BIN MUKHTAR S" GP9 TEAM
30-20 AHMAD RIDZUAN BIN ABDULLAH S" GP9 TEAM
30-21 MOHD SHABLY BIN ABDUL GHANI L" GP9 TEAM
30-22 นายมะรอมือลี แวหามะ M" ทีมBC NAI Cycling Yala
30-23 นายซาเฮะ กามา M" ทีมBC NAI Cycling Yala
30-24 นายกามารูดิน มะแซ M" ทีมBC NAI Cycling Yala
30-25 นายมูฮำหมัดเซากี สะแอเต๊ะ M" ทีม WDC team
30-26 นายอีรวัน บินแวหะมะ S" ทีม WDC team
30-27 นายอาซรี หะแว L" ทีม WDC team
30-28 นายศิวะกร บุญสมร S" ทีมคลองม่วง กระบี่
30-29 นายไตรรงค์ ตู้กังร่าเหม L" ทีมคลองม่วง กระบี่
30-30 นายสราวุธ แก้วสนิท M"
30-31 นายนราชัย เตียวสกุล L"
30-32 นายอาฟีซู นิเฮง S"
30-33 นายรอสะ เต๊ะหย่อ L" เสือลำไพลสำเริงท่อไอเสีย
30-34 นายกิตติพศ หมานหมัด M"
30-35 นายมูหมัดนาเซ เจ๊ะดาแม M"Mtb Raman Yala
30-36 นายฮัมโดปาต๊ะ ละลือมอสะแล XL"Mtb Raman Yala
30-37 นายบูรฮัน ยูตะเด้ง S"Mtb Raman Yala
30-38 นายอัฟฟาน ดือระซอ M"Mtb Raman Yala
30-39 นายประยุทธ พฤกษ์ภัทรานนต์ L" ทีมสหายนักปั่น
30-40 นายสิทธิรัตน์ สุวรรณชนะ L"
30-41 จ.ส.ต.สมพงษ์ สุวรรณ S"
30-42 นายอนุรักษ์ สามัคคี XL" ทีมA-bike
30-43 นายรูดิน สะอุ S" ทีมเสือโดดเดี่ยว
30-44 นายพิเชษฐ์ พึ่งแรง S"
30-45 นายณรงค์ชัย หนูเพ็ง S"
30-46 ร.ต.อ.จิรศักดิ์ ศรประสิทธิ์ M" ทีมมีแสงไบค์
30-47 ส.ต.อ.อุกฤษ สำแดง M" ทีมมีแสงไบค์
30-48 นายอนุสรณ์ อาลี S" ทีมมีแสงไบค์
30-49 นายสุวณิชย์ บุญรอด XL" ทีมจำรูญไดนาโม
30-50 นายอนุสรณ์ ธรรมเจริญ S" ทีมSATSUN
30-51 นายอนล จิรันดร XL" ทีมSATAUN
30-52 นายเฉลิมเกียรติ แซ่หลุง 2XL" ทีมSATSUN
30-53 นายมโน บุญเลิศ M" ทีมSATSUN
30-54 นายอาคม พลชัย M" ทีมSATSUN
30-55 นายไพฑูรย์ เรืองเพชร XL" ทีมSATSUN
30-56 นายนวพล พูนภักดี S" ทีมSATSUN
30-57 นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี L"
30-58 Loh Wee Chek (XL) Lee kee siang team tokai
30-59 Ling Kok Heng (L) Lee kee siang team tokai
30-60 นายฮารง ยูนอ M" ทีมเบตง
30-61 นายอดินันท์ โสะแหละ S" ทีมTVR สะเดา
30-62 นายอรัญ โสะแหละ S" ทีมTVR สะเดา
30-63 นายสุพจน์ หมานเรือง S" ทีมTVR สะเดา
30-64 นายวิษณุ หมัดหลี M" ทีมTVR สะเดา
30-65 นายปริย ศรีรักษ์ M" ทีมTVR สะเดา
30-66 นายสุไลมาน แวสู M"ทีมMTB.Service ยะลา
30-67 นายอภิทักษ์ ปราบกรี L" ทีมMTB.Service ยะลา
30-68 นายอารีฟ สาเมาะ M" ทีมB&Y Raman Yala
30-69 นายอิสมาแอ กาแบ L"
30-70 นายเริงศักดิ์ เหรียญรุ่งโรจน์ M" ทีมTVR สะเดา
30-71 นายอันนัสเซอร์ เจ๊ะซามะ ทีมหลบมุมปัตตานี
30-72 นายนพพร เหมมัน
30-73 นายธนาพันธ์ ประพันธ์
30-74 นายปณต วิศาลกิจ
30-75 นายจิตติพล ไพตรีจิตต์ 2XL" ทีมเบสไบค์รุ่น 40-49 ปี
40-1 Ong Thean Leong S"
40-2 Lee Swee Boon L"
40-3 นายอำนวย จันทราเมธากุล ทีมเสือจะนะ M"
40-4 นายเอกภพ จันทร์ปรุงตน ทีมเสือจะนะ L"
40-5 นายยงยุทธ แก้วรองกูล L"
40-6 นายประพัฒน์ แก้ววิไลย S"
40-7 นายมหามะ มานิ๊ ทีมยะรัง Bike M"
40-8 Chew Yew Tat M" SLK Group
40-9 Ng Wooi Chyi M" SLK Group
40-10 นายธีระพงศ์ จันทรมาศ M"
40-11 นายปริญญา รักษาวงศ์ L"
40-12 นายกำธร มะเอียด M" ทีมสุคิริน นราธิวาส
40-13 นายวิสุทธิ์ แก้วทอง XL"
40-14 นายจตุพล รัตนเกษร XL" ทีมเสือถูกทิ้ง
40-15 นายคารม บุริกาญจันทร์ L" ทีมหมอคงไบค์
40-16 นายอุเส็ง อีเต๊ะ S" ทีมหมอคงไบค์
40-17 นายมะแซ อีเต๊ะ S" ทีมหมอคงไบค์
40-18 นายแวหามะ จุลย์พงษา 2XL"
40-19 MOHD AZRAIE JC" GP9 TEAM
40-20 MOHAMAD BIN RASHID M" GP9 TEAM
40-21 นายมะลาวี แวกาจิ M" ทีมBC NAI Cycling Yala
40-22 นายไพบูลย์ ดำสมุทร M" ทีมBC NAI Cycling Yala
40-23 นายธีรยุทธ์ สาและ 2XL" ทีมBC NAI Cycling Yala
40-24 นายอดุล หมัดสุไลหมาน S" ทีมฉลุงไบท์ หาดใหญ่
40-25 นายดาวูด บวรณรงค์เดช XL"ทีมTHEPHA MTB TEAM
40-26 นายมาหะมะ โสสะ L"ทีมTHEPHA MTB TEAM
40-27 นายจุมพล หัดกาเจ M"ทีมTHEPHA MTB TEAM
40-28 นายอดุลย์ หัดกาเจ L"ทีมTHEPHA MTB TEAM
40-29 ZULKARIA MUHAMMAD 3XL" ทีม WDC team
40-30 SAIFUL ALI 2XL" ทีม WDC team
40-31 MAT TOKSEH 3XL" ทีม WDC team
40-32 FAZLI IBRAHIM L" ทีม WDC team
40-33 นายปริญญา นิยมเดชา M" ทีมคลองม่วง กระบี่
40-34 นายอาลี เล็กดำ M" ทีมคลองม่วง กระบี่
40-35 นายการ์ย โกไสยสุวรรณ L"
40-36 นายสารพงษ์ พงค์อำไพ L"
40-37 นายสมภพ เอียดสี L"
40-38 นายมณฑล เอียดสกุล M" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
40-39 นายสุรศักดิ์ สร้อยสาวะ 3XL"
40-40 นายซาอารี ดือรอซอ L"Mtb Raman Yala
40-41 นายเอกชัย ไชยแก้ว L" ทีมคลองหอยโข่ง
40-42 นายจิตรกร ช่วยเกิด L" ทีมเสือสองด่าน
40-43 นายมงคล คงปล้อง L" ทีมกินลมชมวิว
40-44 นายอาทร ช่วยกูล XL"
40-45 นายธีรศักดิ์ ประทีบ ณ.ถลาง M" ทีมKrabi Nk Cycling
40-46 นายสุเทพ ปกสกุล M"
40-47 นายประเจน จะนิล S"
40-48 นายธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ M"
40-49 นายฮาสัน หีมเบ็ญหมาน L"
40-50 นายบุญยิ่ง คล้ายดวง L" ทีมมีแสงไบค์
40-51 นายคอลี อีซอมูซอ M"
40-52 นายสาคร สุนทรสะดวก L" ทีมSATSUN
40-53 นายวรวุธ ช่วยทอง M" ทีมSATSUN
40-54 นายสุธี เกียรติคีรี L" ทีมSATSUN
40-55 นายวิรัตน์ สมพร S" ทีมSATSUN
40-56 AZMIE BIN MOHAMAD M" ทีมมีแสงไบค์
40-57 นายโกศล อ่อนประเสริฐ M" ทีมSATSUN
40-58 นายอังกูร ไพศาล M" ทีมSATSUN
40-59 Chin Fook Oon(M) Lee kee siang team tokai
40-60 Chong Johnny(M) Lee kee siang team tokai
40-61 Wee Boon Hai (M) Lee kee siang team tokai
40-62 Loh Tean Meng (XL) Lee kee siang team tokai
40-63 Ong Chin Kiong (L) Lee kee siang team tokai
40-64 Lai Chet Chai (L) Lee kee siang team tokai
40-65 นายกฤษฎา มะหะหมัด M" ทีมเบตง
40-66 นายกฤชกร หะหมาน M" ทีมอมรไบค์
40-67 นายศักรินทร์ เหมเงิน S" ทีมTVR สะเดา
40-68 นายกฤษดา ศรีรักษ์ S" ทีมTVR สะเดา
40-69 นายประสิทธิ์ มะแอ L"ทีมMTB.Service ยะลา
40-70 นายโสภณ ณ.สงขลา L"ทีมซาไก ยะลา
40-71 นายอาบีดดีน เจะนะ L" ทีมMTB.Service ยะลา
40-72 นายนกุล อับดุลรอมัน L" ทีมMTB.Service ยะลา
40-73 นายกฤษฎา วาฮะ L" ทีมตะรุเตาไบค์ สตูล
40-74 นายปิติ หนูทอง L"
40-75 นายพัรหันทร์ ลามอซีเดะ L" ทีมB&Y Raman Yala
40-76 นายนพดล แก้วรัตนะ M" ทีมนาหม่อมไบแก๊งค์
40-77 นายสุวิชัย ยี่หวา 2XL" ทีมเสือหลงป่า
40-78 นายมะยาลี แมเหงาะ M"
40-79 นายปริญชนนท์ นราอาสน์ L"
40-80 นายเอกพล เอียดพวง M" ทีมจำรูญไดนาโม
40-81 นายกฤตภาส จารุเศรษฐี M" ทีมTVR สะเดา
40-82 นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา M" ทีมTVR สะเดา
40-83 นายสิทธิพร สุวรรณพรหม L" ทีม SATSUN
40-84 นายสุชาติ บางพงษ์ L"
40-85 นายสมาน ดือราแม ทีมหลบมุมปัตตานี
40-86 นายนิแอ สะมาลา ทีมหลบมุมปัตตานี
40-87
40-88 นายอับดลเล๊าะ มะโซ๊ะ L" ทีมเสือโคกเค๊ต
40-89 นายประจวบ ดวงมาลา L" ทีมเสือร้องให้ สตูล
40-90 นายเฉลิมชัย ใจหนัก L" ทีมเสือร้องให้ สตูล
40-91 นายสุรินทร์ ใบหมุด L" ทีมเสือหลงป่ารุ่น 50-59 ปี
50-1 นายวชรพล ถาวโรฤทธิ์ XL"
50-2 นายชัยสวัสดิ์ ประทีปเมธากุล XL"
50-3 นายสาอารี ตันหยงมัส ทีมยะรัง Bike L"
50-4 Nyioh Lean Teik S" SLK Group
50-5 Lim Su Kiah 2XL" SLK Group
50-6 Chong Chee Meng M" SLK Group
50-7 นายอาดานา เสะแม L" ทีม mtb service yala
50-8 นายอดุลย์ หมัดเลียด S" ทีมหมอคงไบค์
50-9 นายวิเศษ แก้วเอียด XL"
50-10 นายประดิษฐ์ ชัยมงคลานนท์ XL"ทีมคลองแงะ
50-11 นายปราโมทย์ แก้วมณี XL"
50-12 IBRAHIM BIN ISMAIL XL" GP9 TEAM
50-13 นายอาห์มัด สาและมิน L" ทีมBC NAI Cycling Yala
50-14 นายกอเซ็ง มะนอฆอ L" ทีมBC NAI Cycling Yala
50-15 นายอุสมาน เจะเลาะ M" ทีมBC NAI Cycling Yala
50-16 นายมูหัมหมัดรัสตัม ดอเลาะหม๊ะ M" ทีมBC NAI Cycling Yala
50-17 นายนิติ หมัดสุไลหมาน S" ทีมฉลุงไบท์ หาดใหญ่
50-18 นายยุทนา อนนตรี S" ทีมฉลุงไบท์ หาดใหญ่
50-19 นายประยุทธ รักวงค์ M"ทีมจักรยานสันติภาพบ้านพรุ
50-20 นายยูโสป รักดี S" ทีมคลองม่วง กระบี่
50-21 นายทศพล ประทุมมทศ L" ทีมคลองม่วง กระบี่
50-22 นายรังสี และเล็ม M" ทีมคลองม่วง กระบี่
50-23 นายอดุลย์ มามะ XL"
50-24 นายสุภัทร์ จันทร์อำไพ L"
50-25 นายดนลาเต๊ะ บางัดสาเร๊ะ M" ทีมเสือลำไพลสำเริงท่อไอเสีย
50-26 นายดาโหะ หมัดปลอด S" ทีมเสือลำไพลสำเริงท่อไอเสีย
50-27 นายสำเริง สุวรรจณี M" ทีมเสือลำไพลสำเริงท่อไอเสีย
50-28 นายมนูญ มณีโชติ XL" ทีมเสือลำไพลสำเริงท่อไอเสีย
50-29 นายอีรฟาน สุหลง XL"Mtb Raman Yala
50-30 นายมาหามะเซาดี ยะตะระ M"Mtb Raman Yala
50-31 นายบุญทรง ผุดผ่อง XL" ทีมคลองหอยโข่ง
50-32 นายธวัฒน์ รัตนพันธ์ XL" ทีมคลองหอยโข่ง
50-33 นายวิศาล ตะวันรุ่งโรจน์ L"
50-34 นายเพียนพงษ์ สุนทรปัญญาวุธ M"
50-35 นายอำมร กีรติศุจิกุล XL" ทีมคลองหอยโข่ง
50-36 นายนิรันดร ว่องวรรธนะกุล 2XL
50-37 นายอารักษ์ ชินอัครพงศ์ L
50-38 นายเสมา รุจิระกรกุล M
50-39 นายเฉลิม สันหมาด L" ทีมเสือสองด่าน
50-40 นายกิตติ อาทรธรรมสาร XL"
50-41 นายสมเกียรติ อินเรือง L"
50-42 นายรัฐกร นิลกำจร S" ทีมA-bike
50-43 นายสายัน สระทอง L" ทีมA-bike
50-44 นายสมพร ทองบาง L" ทีมA-bike
50-45 นายบุญธรรม คำแป้น L"
50-46 นายประเสริฐ ชิตมาตย์ S"
50-47 นายมะยูโซ๊ะ ดือราแม L"
50-48 นายไพรัตน์ คงหมั่น L" ทีมมีแสงไบค์
50-49 นายวิเศษ สัตยชิติ S" ทีมมีแสงไบค์
50-50 นายนิคม เอียดเพรช M" ทีมSATSUN
50-51 นายธเนตร์ กรอบเพ็ชร 2XL" ทีมSATSUN
50-52 นายโชติชัย ม่วงหีต M" ทีมSATSUN
50-53 นายกรีฑา เพ็ชรทองช่วย S" ทีมSATSUN
50-54 Heli Yap (M) Lee kee siang team tokai
50-55 KK Ng (L) Lee kee siang team tokai
50-56 Cheong Kooi Sin (M) Lee kee siang team tokai
50-57 นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ XL ทีมอมรไบค์
50-58 นายมะวี อารอมะ L" ทีมมีแสงไบค์
50-59 นายธรรมชาติ โสภณรัตร์ S"
50-60 นายสุรัตน์ ทองเมือง XL"
50-61 นายพรชัย หลักแหลม L"
50-62 นายอวยพร พุมเพรา M"
50-63 นายบุญส่ง ประพันธ์ M" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
50-64 นายนิรัตน์ รัตนบูรณ์ S" ทีม ธ.ก.ส
50-65 นายเอื้อน เพ็ชรสวัสดิ์ L" ทีมนาหม่อมไบแก๊งค์
50-66 นายคนาวุฒิ เก้ากังกิจติโชค L"
50-67 นายสุภชัย จงรักษ์ M"
50-68 นายสมปราชญ์ ล่องแก้วพิทักษ์ L" ทีมTVR สะเดา
50-69 นายสามารถ จันทร์ทอง S" ทีมเสือสงขลา
50-70 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิสงค์ ทีมหลบมุมปัตตานี
50-71 นายมะรูดิน ดาโต๊ะ ทีมหลบมุมปัตตานี
50-72 นายวิทยา ขนงสุวรรณ L" ทีมTVR สะเดา
50-73 นายวันชัย สุทธฺศิลป์ L"
50-74 นายไกร หนูเพ็ชร L" ทีมนาหม่อมไบค์แก๊ง
50-75 นายวิสุทธิ์ สนิทชาติ L" ทีมจำรูญไดนาโม
50-76 นายห้ากีม หวังเก็ม L" ทีมเสือโคกเค๊ต
รุ่น 60ปี ขึ้นไป
60-1นายปรีชา ผูกจิตต์ XL"
60-2 นายสมคิด มันทะติ 2XL" ชมรมจักรยาน อ.นาทวี
60-3 นายสุชาติ ร่อนพิบูลย์ M"
60-4 นายพงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ L"
60-5 นายสิทธา หาญอักษรณรงค์ M"
60-6 นายไพบูลย์ นวลนิล L" ทีมจ.ตรัง
60-7 นายสมหมาย สังนก L"
60-8 นายมานิตย์ ฉายศิริพันธ์ XL"
60-9 นายชยานันต์ คงสุจริต L"
60-10 นายศักดิ์ชัย กาญจนรุจิ XL" ทีมคนหัวใจเสือ
60-11 นายมาโนช ชัชวาลวรรณ M" ทีมมีแสงไบค์
60-12 นายศักดา กิ่งวัชระพงศ์ S" ทีมมีแสงไบค์
60-13 นายบุญธรรม ชูประดิษฐ์ M" ทีมมีแสงไบค์
60-14 นายบุญมี ทองจีน L" ทีมมีแสงไบค์
60-15 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสุขสมวงศ์ M" ทีมมีแสงไบค์
60-16 นายสมเกียรติ ริสุขุมาล M"
60-17 นายธเนศ ศรีเอียด M"ทีมมีแสงไบค์
60-18 นายชัยยุทธ กลิ่นขจรวงษ์ L" ทีมคลองหอยโข่ง
60-19 นายเจริญสุข เพ็ชรสี L" ทีมกินลมชมวิว
60-20 นายวรวุฒิ เมืองแก้ว XL" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
60-21 นายดลเล๊าะ หมัดอะดั้ม XL" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
60-22 นายโสพล บุญตารัตน์ 3XL" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
60-23 นายเจนลิ่ม ธัชเฉลิม L" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
60-24 นายอุหมาด หมาดนุ้ย 3XL" ทีมสองด่าน
60-25 นายวิรัช เจริญดี L"


รุ่น ทั่วไปหญิง
W-1 น.ส.ปิยฉัตร ผูกจิตต์ S"
W-2 น.ส.ณัฐวรา นาคประเสริฐ M"
W-3 น.ส.เสาวณี มุขศรี S" ทีมจ.ตรัง
W-4 น.ส.ทัศนีวัลย์ กันตังกุล S"
W-5 น.ส.กมลรดา ขาวปลอด S" ทีมA-bike
W-6 น.ส.เสาวภา แก้วมณ๊ S" ทีมSATSUN
W-7 นวลปรางค์ ชัยฤทธิ์ S" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
W-8 นภาพร ธัชเฉลิม S" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
W-9 พรรพิศ ขันทสุวรรณ S" ทีมปั่นไปเที่ยวไปเด้
W-10 น.ส.สุวิณา เก้ากังกิจติโชค L"
W-11 น.ส.ศิลป์สุภา ยิบมันตะสิริ L"รุ่น วี ไอ พี อายุไม่เกิน 39 ปี ชาย
V39-1 นายชนนศักดิ์ ทองโอ XL"
V39-2 นายฤทธิรงค์ คงเย็น L"
V39-3 นายตะฝา มู่เก็ม L"ชมรมยอดเขาสองแผ่นดิน
V39-4 Ang Chee Kian L" SLK Group
V39-5 นายอดุลย์ คงจินดามณี M"
V39-6 นายวิทยา ไกรแก้ว M"ทีมจักรยานสันติภาพบ้านพรุ
V39-7 นายอาโซฮัน อับดุลรอซะ L" ทีม WDC team
V39-8 นายธีระศักดิ์ ขาวอ่อน 2XL"
V39-9 นายธนกร จันทร์อุ่ย XL" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
V39-10 ด.ช.กมนธนัส อินทร์ทอง M" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
V39-11 ด.ช.ปริญ จักราพงศ์ L" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
V39-12 นายฮามือซัน สอแหะ L"Mtb Raman Yala
V39-13 นายมะซาเฮะ ดารีอีโซ๊ะ M"Mtb Raman Yala
V39-14 นายไซนุสดีน เอียดหลี M"
V39-15 Lim Hong Peag L” Lee kee siang team tokai
V39-16 นายสุรศักดิ์ สรรเพชร XL"
V39-17 นายฉัตรชัย โชติรุ่งโรจน์ XL" ทีมคลองแงะเสือภูเขา
V39-18 นายชานนท์ ยอดสุข 2XL" ทีม Bike Normal
V39-19 นายขนิจฐ์ พันธ์เดช L" ทีมมิชลิน
V39-20 นายเอกรัตน์ เกาะหมาน XL"
V39-21 นายอิสมาแอล ศรีทองชื่น L" ทีมSTC TEAM
V39-22 นายอาลี ศรีทองชื่น L" ทีมSTC TEAM
V39-23 นายอาหมัดยูโซ๊ะ ดือราเซะ XL"


รุ่น วี ไอ พี อายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย
V40-1 ร.อ.สุวิทย์ ชูนินทร์ L"
V40-2 นายพงศ์ชัย รัตโนดม XL"
V40-3 ร.ต.ธรรมบาล ขุนวิจิตร 3XL"ชมรมจักรยาน อ.นาทวี
V40-4 นายวิมล นวลแก้ว ทีมสายหมก 2XL"
V40-5 Ong Seng Hee M" SLK Group
V40-6 Loke Kim Hooi XL" SLK Group
V40-7 Oon Yen Sin M" SLK Group
V40-8 Tan Sek Leng L" SLK Group
V40-9 Chuah Eong Sai XL" SLK Group
V40-10 นายชูศักดิ์ แก้วเหลี่ยม XL" ทีมสุคิริน นราธิวาส
V40-11 นายเกรียงศักดิ์ ทองคง 3XL" ทีมสุคิริน นราธิวาส
V40-12 ด.ต.ภาณุพงษ์ เอียดไหม XL" ทีมเสือถูกทิ้ง
V40-13 นายถาวร โชติสุวรรณ XL" ทีมเสือถูกทิ้ง
V40-14 นายทัศนะ ประทุมวรรณ L"
V40-15 นายเอนก สวนจันทร์ L" 70 ปี
V40-16 ROSLI BIN REJAB S" GP9 TEAM
V40-17 นายวิโรจน์ ขันธ์ทอง XL"
V40-18 นายคมสัน แก้วทอง XL"ทีมจักรยานสันติภาพบ้านพรุ
V40-19 นายสำราญ เจริญศรี L"ทีมจักรยานสันติภาพบ้านพรุ
V40-20 นายประทีป เพ็งสวัสดิ์ L"ทีมจักรยานสันติภาพบ้านพรุ
V40-21 นายนิพนธ์ หิรัญ L" ทีมคลองม่วง กระบี่
V40-22 นายอาแว ลีแซ M" ทีมยะรังไบค์
V40-23 นายแวดอเลาะ แวโดยี XL" ทีมยะรังไบค์
V40-24 นายมะรูดิง จิใจ XL" ทีมยะรังไบค์
V40-25 นายอดุลย์ เจะแว M" ทีมยะรังไบค์
V40-26 นายอดินันต์ ลังเกตุ L" ทีมยะรังไบค์
V40-27 นายอาบัส กิตติชัย M"
V40-28 นายศุภกร สุภาวี XL" สวนขวัญเมืองล่ำซำ ยะลา
V40-29 นายกรกช เหมชาติ M"
V40-30 นายรอนิง ดือเร๊ะ XL"Mtb Raman Yala
V40-31 นายปรีชา แสงนวลนิ่ม XL" ทีมสหายนักปั่น
V40-32 นายระนอง พลรัตน์ S" ทีมสหายนักปั่น
V40-33 นายคำนึง ร่มเกตุ XL" ทีมสหายนักปั่น
V40-34 นายวีนัส หนูเอียด L" ทีมBike Normal
V40-35 นายมูฮำหมัดนาเซ หะยีมะ L" ทีมด่านนอกรันนิ่ง
V40-36 ร.ต.อ.มนต์ชัย ปรอดทองสม XL"
V40-37 นายมนัส หงส์ทอง L"
V40-38 นายอาล่อน แซ่แต้ L" เสือเซลฟี่
V40-39 นายไกรสิทธิ์ ขำสุนทร XL"
V40-40 Lim See Keat L” Lee kee siang team tokai
V40-41 Chong Chin Hong L” Lee kee siang team tokai
V40-42 Lim Boon Tat L” Lee kee siang team tokai
V40-43 Tee Ka Hock 2XL” Lee kee siang team tokai
V40-44 Ewe Chuan Ghee L” Lee kee siang team tokai
V40-45 Choang Meng Lun 2XL” Lee kee siang team tokai
V40-46 Tan Lin Sieah L” Lee kee siang team
V40-47 Lee Kee Siay 2XL” Lee kee siang team
V40-48 Gooi Mool Kulay XL” Lee kee siang team
V40-49 Ng Wei Foong M” Lee kee siang team
V40-50 นายสมผล สุวรรณรัตน์ XL"
V40-51 นายสุเทพ จันทรมณี L"
V40-52 นายธนิต รัตนพันธ์ L"
V40-53 นายปอสี สะมะลาเต๊ะ S"
V40-54 นายอะหะมะ ยะมาแล M" ทีมB&Y Raman Yala
V40-55 นายอับดุลอาชิ ดือราแม M" ทีมB&Y Raman Yala
V40-56 นายเกียรติชัย วงศ์สัมพันธ์ M"
V40-57 นายปานจิตร์ อภิรัตนพันธ์ L"
V40-58 นายอนันต์ ฉิมมณี 2XL" ทีมรถไถซิ่ง 800 ไร่
V40-59 นายเชื่อง จันทโร 2XL" ทีมรถไถซิ่ง 800 ไร่
V40-60 นายเมธี นวลละออง 2XL" ทีมรถไถซิ่ง 800 ไร่
V40-61 นายอวยชัย คงสวัสดิ์ L"
V40-62 นายพิเชฐ พงษ์สิมานนท์ XL"
V40-63 นายสมควร สุวรรณรัตน์ XL" ทีมคลองหอยโข่ง
V40-64 นายมงคล ผุดผ่อง L" ทีมคลองหอยโข่ง
V40-65 นายไซกิม แซ่โง้ว L" ทีมคลองหอยโข่ง
V40-66 นายวิโรจน์ สะเทรียม L" ทีมกินลมชมวิว
V40-67 Lee Chee Hooi 2XL" Lee kee siang team


รุ่น วี ไอ พี ทั่วไป หญิง
VW-1 นางเฉลียว ผูกจิตต์ M"
VW-2 น.ส.วันฮุสนา นฤชิต L"
VW-3 น.ส.อภิวัน แสงพลสิทธิ์ L" ทีมกินลมชมวิว
VW-4 น.ส.สุนันทา เพ็ชรจูด M" ทีมกินลมชมวิว
VW-5 สุนันทา จันทรปุ่ม M" เสือเซลฟี่
VW-6 ขนิษฐา กีรติอารีย์กุล S" เสือเซลฟี่
VW-7 ศุภลักษณ์ ประดับ XL" เสือเซลฟี่
VW-8 จารุณี ลีลาเจริญทอง L" เสือเซลฟี่
VW-9 ฉลอง อภิรัตน์ไพบูลย์ 2XL" เสือเซลฟี่
VW-10 สมจิตต์ สุวรรณรัตณ์ 2XL" เสือเซลฟี่
VW-11 น.ส.กานต์สิริ บำรุง XL"
VW-12 น.ส.ดรุณี พ่วมเพ็ชร S"
VW-13 นางกิริยา สุนทรบูรณสุข S"
VW-14 สุรีย์ เกื้อรุ่ง L" ทีมเสือชมวิว
VW-15 ฐานิภา โพธิ์เงิน XL"
VW-16 นางกรรณิกา จิตมานะ L" ทีมเสือเซลฟี่
VW-17 นางลิดาภา อวณิชธนศิริ L" ทีมเสือเซลฟี่
แก้ไขล่าสุดโดย blackjemis เมื่อ 14 ก.ย. 2018, 12:02, แก้ไขไปแล้ว 57 ครั้ง.
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม


Re: ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย โชกุน » 26 ก.ค. 2018, 22:51

เที่ยวนี้ไม่มี ต่ำกว่า15 แอ่ะ..อดไปแจม
คนแรงน้อย แต่ใจเต็มร้อย..เกาะไป..ดูดไป เดี๋ยวเดียวก็ถึง

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย vip95000 » 08 ส.ค. 2018, 19:56

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ไม่มีหรือครับ งั้นเด็กไม่ถึง 15 ก็อดแข่งสิ

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

โพสต์ โดย tiger_bcnai » 27 ส.ค. 2018, 15:53

ปัก :D
คิดดี...คิดใหญ่ก็ไร้ค่า...หากวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังเป็นแค่ความคิด..ไม่ได้ลงมือทำ...


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 24 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน