ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน » อาทิตย์ 22 ก.ค. 2018 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย cameo » 16 มิ.ย. 2018, 12:54

รูปภาพ
รูปภาพ
ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ณ จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี


ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
http://www.surat7.com/race_result.php


วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยใช้รถจักรยาน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านตาขุน–พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทการแข่งขันระยะทาง 100 กิโลเมตร
A เสือหมอบชาย ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (OPEN)
B เสือภูเขาชาย ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (OPEN)

2. ประเภทการแข่งขันระยะทาง 60 กิโลเมตร
- เสือหมอบ
C1 ชายอายุไม่เกิน 29 ปี
C2 ชายอายุ 30 – 39 ปี
C3 ชายอายุ 40 – 49 ปี
C4 ชายอายุ 50 – 59 ปี
C5 ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
CW หญิงไม่จำกัดอายุ (OPEN)

- เสือภูเขา
D1 ชายอายุไม่เกิน 29 ปี
D2 ชายอายุ 30 – 39 ปี
D3 ชายอายุ 40 – 49 ปี
D4 ชายอายุ 50 – 59 ปี
D5 ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
DW หญิงไม่จำกัดอายุ (OPEN)

4. ประเภท VIP ระยะทาง 30 กิโลเมตร
VIP-R เสือหมอบ ชาย/หญิง
VIP-M เสือภูเขา ชาย/หญิง


#ของที่ระลึก
เสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครทุกคนที่สมัครก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561


ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ลำดับ 1–10 ทุกรุ่น
ถ้วยรางวัลเกียรติยศประเภท VIP ทุกคน

#เงินรางวัล
ประเภทที่ 1 ระยะทาง 100 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบชาย (Open) และเสือภูเขาชาย (Open)
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000.- บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000.- บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000.- บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 1,000.- บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 500.- บาท

ประเภทที่ 2 ระยะทาง 60 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบ , เสือภูเขา ชายและหญิง ทุกรุ่น
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000.- บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500.- บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000.- บาท


ค่าสมัครการแข่งขันและรายละเอียดการโอนค่าสมัคร
1. ค่าสมัครการแข่งขัน
- ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 60 และ 100 กม. ค่าสมัครท่านละ 600 บาท
- ประเภท VIP ระยะทาง 30 กม. ค่าสมัครท่านละ 800 บาท


2. รายละเอียดการโอนค่าสมัคร
รูปภาพ

ช่องทางการสมัครแข่งขัน
1. http://www.surat7.com/regis/form.php
2. สมัครทางเว็บบอร์ด Thaimtb.com ในกระทู้นี้เท่านั้น
3. Line App : @surat7
4. E-mail : wkongkoon@gmail.com

หมายเหตุ การสมัครให้เลือกช่องทางการสมัครทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นและรายชื่อจะปรากฎเมื่อท่านได้โอนและแจ้งค่าสมัครมาแล้ว

กำหนดการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา 13:00 น. - 20:00 น. รับหมายเลขประจำตัวนักแข่ง ณ จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 06:00 น. - 07:00 น. รับหมายเลขประจำตัวนักแข่งและเตรียมตัวแข่งขันพร้อมอาหารเช้า
เวลา 07:00 น. - 07:30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 07:30 น. - 09:00 น. ปล่อยตัวนักแข่ง
เวลา 12:00 น. - 14:00 น. รับถ้วยรางวัลแข่งขันพร้อมอาหารเที่ยง

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทเสือหมอบ
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
3. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
4. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์สติกเกอร์ติดที่หน้ารถจักรยานและด้านหลังบนเสื้อของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
6. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
7. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
8. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
9. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
10. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
2. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
4. จำกัดขนาดยางไม่ต่ำกว่า 1.5" ไม่จำกัดขนาดขอบล้อ
5. หากตัวถังหรือประเภทรถเป็นประเภทเสือภูเขา แต่ใส่ตะเกียบที่ไม่ใช่โช้ค ให้จัดรถประเภทนี้ไม่ใช้รถจักรยานประเภทเสือภูเขา ถ้าต้องการแข่งขันให้ลงแข่งขันรุ่นประเภทเสือหมอบหรือ VIP แทน
5. รถจักรยานที่เข้าร่วมแข่งขันต้องใช้โช๊คเท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
7. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
8. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์สติกเกอร์ติดที่หน้ารถจักรยานและด้านหลังบนเสื้อของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
9. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
10. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ.เกิด
11. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด
12. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
13. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภท VIP
1. สามารถใช้รถจักรยานประเภทใดก็ได้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและอันตรายต่อนักแข่งท่านอื่น
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะและใช้สายรัดคางตลอดการแข่งขัน
3. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
4. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์ด้านหลังของเสื้อและด้านหน้าของจักรยานเท่านั้น
5. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
6. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

สอบถามรายละเอียด
พี่อานนท์ 089-646-3336
ประธานชมรมสุราษฎร์ธานี

พี่บุญรื่น 081-979-5066
รองประธานชมรมสุราษฎร์ธานี

พี่โน 061-782-2494
ประธานชมรมตาขุนไบค์


จัดโดย
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
- น้ำดิ่ม ตราสิงห์
- ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี
- ชมรมจักรยานบ้านตาขุน
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
แก้ไขล่าสุดโดย cameo เมื่อ 22 ก.ค. 2018, 12:40, แก้ไขไปแล้ว 9 ครั้ง.
บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น 289 จำกัด
จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบเน็ตเวิร์ค จานดาวเทียม
063-615-6246

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย cameo » 16 มิ.ย. 2018, 13:06

เส้นทางแข่งขัน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย cameo เมื่อ 20 มิ.ย. 2018, 19:56, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น 289 จำกัด
จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบเน็ตเวิร์ค จานดาวเทียม
063-615-6246

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย cameo » 16 มิ.ย. 2018, 13:06

ถ้วยรางวัลและเสื้อที่ระลึก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย cameo เมื่อ 03 ก.ค. 2018, 22:07, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น 289 จำกัด
จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบเน็ตเวิร์ค จานดาวเทียม
063-615-6246

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย cameo » 16 มิ.ย. 2018, 13:07

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย cameo เมื่อ 10 ก.ค. 2018, 11:36, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น 289 จำกัด
จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ระบบเน็ตเวิร์ค จานดาวเทียม
063-615-6246

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย เสือกินปลาทู » 20 มิ.ย. 2018, 05:40

น่าจะเพิ่มรุ่นน้ำหนักอีกสักรุ่น ใว้เป็นทางเลือกของคนน้ำหนักเยอะ

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย kittikaeyai » 20 มิ.ย. 2018, 23:36

พอจะมีแผนที่ที่เป็นจาก google map ไหมแผนที่แบบ นี้ดูยากครับ
บ้านกรูดไบค์ 8-) 8-) 8-)

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย boontan » 23 มิ.ย. 2018, 14:12

:D :D
พั ก ไ ด้ แ ต่ อ ย่ า ห ยุ ด ........... สู้ ใ ห้ สุ ด หั ว ใ จ เ ร า

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย ครรชิต แป้นหมึก » 03 ก.ค. 2018, 13:46

อยากให้มีเหรียญพิชิตเส้นทางด้วยครับ เก็บเงินค่าสมัครเพิ่มก็ได้ เวลาแข่งจบจะได้มีเหรียญเป็นที่ระลึกแม้ไม่ได้รางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้มือใหม่และมือสมัครเล่นครับ

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย enter_it » 04 ก.ค. 2018, 10:22

ครรชิต แป้นหมึก เขียน:อยากให้มีเหรียญพิชิตเส้นทางด้วยครับ เก็บเงินค่าสมัครเพิ่มก็ได้ เวลาแข่งจบจะได้มีเหรียญเป็นที่ระลึกแม้ไม่ได้รางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้มือใหม่และมือสมัครเล่นครับ

ใช่ครับ เดวนี้มือใหม่มือสมัครเล่นเริ่มหายไม่มาแข่งหรือหันไปวิ่งกันหมด วงการจักรยานก็เริ่มเงียบถ้าไม่มีนักปั่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ก็เหมือนน้ำในแก้วถ้าไม่เติมก็มีแต่จะลดลง ส่วนพวกโปรฯสายแข่งอันนี้เท่าเดิมอยู่แล้ว

Re: ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน

โพสต์ โดย t2jzgte » 09 ก.ค. 2018, 16:50

enter_it เขียน:
ครรชิต แป้นหมึก เขียน:อยากให้มีเหรียญพิชิตเส้นทางด้วยครับ เก็บเงินค่าสมัครเพิ่มก็ได้ เวลาแข่งจบจะได้มีเหรียญเป็นที่ระลึกแม้ไม่ได้รางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้มือใหม่และมือสมัครเล่นครับ

ใช่ครับ เดวนี้มือใหม่มือสมัครเล่นเริ่มหายไม่มาแข่งหรือหันไปวิ่งกันหมด วงการจักรยานก็เริ่มเงียบถ้าไม่มีนักปั่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ก็เหมือนน้ำในแก้วถ้าไม่เติมก็มีแต่จะลดลง ส่วนพวกโปรฯสายแข่งอันนี้เท่าเดิมอยู่แล้ว

เห็นด้วยครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 18 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน