ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์ » อาทิตย์ 29 เม.ย. 2018 จังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย ข้าวมันไก่ตอน » 23 ก.พ. 2018, 06:02

28336165_817569131760689_4868428381238355044_o.jpgการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018)
เพื่อร่วมสมทบทุน ในการปรับภูมิทัศน์ พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ ๙
บริเวณในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
ด้วย พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.พล.ร.2 รอ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ครั้งเสด็จเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2514 เวลา 09.40 น. นั้น นำมาซึ่งความปลาบปลื้มของชาวปราจีนบุรีและปวงชนชาวไทยเป็นอย่างสูง จึงได้จัดแผนในการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นสถานที่่ศักสิทธิ์ จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018 ) เพื่อสมทบทุนโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พลับพลาที่ประทับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปราจีนบุรีและประชาชนชาวไทยได้พึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์ พลับพลา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่มาเสด็จเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานทีปั่นจักรยานในเขตจังหรวมปราจีนบุรี
3. เพือเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มและชมรมต่างๆ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสาํคัญของการออกกาํลังกายโดยใช้จักรยาน
กลุ่มเป้าหมาย
- นักกีฬาปั่นจกัรยานและบุคคลทั่วไปสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 800 คน
สถานทีดําเนินการ
- กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ระยะเวลา วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
กำหนดการ
โครงการแข่งขันจักรยานทางเรียบ การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018)
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
15.00 - 19.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับเสื้อและเบอร์
วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
05.30 - 07.10 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า
07.10 - 07.30 น. ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักกีฬา และกล่าวปล่อยตัวนักกีฬา
07.30 น. ทำการปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานชุดแรก
10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบถ้วยรางวัล
13.00 น. ปิดโครงการ
กิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. การแข่งขันจักรยานเสือหมอบ
2. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
หลักเกณณ์
การแข่งขันแต่ละประเภทดังนี้
1.การแข่งขันจักรยานเสือหมอบใจเกินร้อยระยะทาง 62 กิโลเมตร แบ่งรุ่นดังนี้
A1. รุ่นเสือหมอบเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี
A2. ร่นเสือหมอบชายอายไม่เกิน 25 ปี
A3. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 26 – 35 ปี
A4. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 36 – 45 ปี
A5. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 46 - 55 ปี
A6. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
A7. รุ่นเสือหมอบชาย open
A8. รุ่นเสือหมอบชายน้ำหนัก 90 กิโลขึ้นไป
B1. รุ่นเสือหมอบเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
B2. รุ่นเสือหมอบหญิงอายุตั้งแต่ 16 – 35 ปี
B3. รุ่นเสือหมอบหญิงอายุตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป
B4. รุ่นเสือหมอบหญิง OPEN (ถ้วยพิเศษ)
2. การแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยระยะทาง 52 กิโลเมตร แบ่งรุ่นดังนี้
C1. รุ่นเสือภูเขารุ่นเสือภูเขาชายอายุไม่เกิน 15 ปี
C2. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี
C3. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 26 – 40 ปี
C4. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 41-55 ปี ขึ้นไป
C5. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป
C6. รุ่นเสือภูเขาชาย OPEN
C7. รุ่นน้ำหนัก 90 กิโลขึ้นไป
D1. รุ่นเสือภูเขาหญิงอายไม่เกิน 35 ปี
D2. รุ่นเสือภูเขาหญิงอายุตั้งแต่ 36 - 45 ปี
D3 รุ่นเสือภูเขาหญิงอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป
รุ่น VIP ระยะทาง 23 กิโลเมตร
*หมายเหตุผู้ที่สมัครและชําระเงิน จะได้รับเสือปั่นจักรยาน 1 ตัวและผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยตาม
ระยะเวลาทีกำหนดจะได้รับของที่ระรึก


#รายละเอียดรุ่นและวิธีการสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/forms/55FD6g2BabiRaw0h2
สามารถตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงินได้ที่
https://docs.google.com/…/1jBptKYlYSBym6W5xR4dSfEbifN…/edit…
ติดตามความเคลื่อนไหวและลายละเอียดต่างๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B ... _todo_tour
*หมายเหตุผู้ที่สมัครและชําระเงิน จะได้รับเสือปั่นจักรยาน 1 ตัวและผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยตาม
ระยะเวลาทีกำหนดจะได้รับของที่ระรึก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วีข้าวมันไก่ โทร 0973788872 ผู้กองจีน โทร 0895441300

เส้นทางเสือหมอบสมบูรณ์.jpg

เส้นทางเสือภูเขาฉบับสมบูรณ์.jpg

เสื้อทหารee.jpg
หมายเหตุ เสื้ออาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

หน้าเหรียญ.jpg
ผู็ที่ร่วมทำการแข่งขันจะได้เป็นแบบชนิดคล้องคอ ส่วนVIP จะได้รับเป็ฯเหรียญที่ระรึกใส่กล่องกำมะหยี่

หลังเหรียญ.jpg
ผู็ที่ร่วมทำการแข่งขันจะได้เป็นแบบชนิดคล้องคอ ส่วนVIP จะได้รับเป็ฯเหรียญที่ระรึกใส่กล่องกำมะหยี่
แก้ไขล่าสุดโดย ข้าวมันไก่ตอน เมื่อ 02 มี.ค. 2018, 13:40, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.


Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย Maam Rapeephan » 26 ก.พ. 2018, 15:28

:lol:
แก้ไขล่าสุดโดย Maam Rapeephan เมื่อ 08 มี.ค. 2018, 13:42, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 9 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน