ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์ » อาทิตย์ 29 เม.ย. 2018 จังหวัดปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย ข้าวมันไก่ตอน » 23 ก.พ. 2018, 06:02

28336165_817569131760689_4868428381238355044_o.jpgการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018)
เพื่อร่วมสมทบทุน ในการปรับภูมิทัศน์ พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ ๙
บริเวณในกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
ด้วย พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.พล.ร.2 รอ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของพลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ครั้งเสด็จเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2514 เวลา 09.40 น. นั้น นำมาซึ่งความปลาบปลื้มของชาวปราจีนบุรีและปวงชนชาวไทยเป็นอย่างสูง จึงได้จัดแผนในการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นสถานที่่ศักสิทธิ์ จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018 ) เพื่อสมทบทุนโครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พลับพลาที่ประทับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปราจีนบุรีและประชาชนชาวไทยได้พึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์ พลับพลา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่มาเสด็จเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานทีปั่นจักรยานในเขตจังหรวมปราจีนบุรี
3. เพือเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มและชมรมต่างๆ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสาํคัญของการออกกาํลังกายโดยใช้จักรยาน
กลุ่มเป้าหมาย
- นักกีฬาปั่นจกัรยานและบุคคลทั่วไปสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 800 คน
สถานทีดําเนินการ
- กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ระยะเวลา วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
กำหนดการ
โครงการแข่งขันจักรยานทางเรียบ การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ปั่นรวมใจ บรูพาพยัคฆ์ ( Prachin Cycling 2018)
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
15.00 - 19.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับเสื้อและเบอร์
วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
05.30 - 07.10 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า
07.10 - 07.30 น. ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักกีฬา และกล่าวปล่อยตัวนักกีฬา
07.30 น. ทำการปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานชุดแรก
10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบถ้วยรางวัล
13.00 น. ปิดโครงการ
กิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. การแข่งขันจักรยานเสือหมอบ
2. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
หลักเกณณ์
การแข่งขันแต่ละประเภทดังนี้
1.การแข่งขันจักรยานเสือหมอบใจเกินร้อยระยะทาง 62 กิโลเมตร แบ่งรุ่นดังนี้
A1. รุ่นเสือหมอบเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี
A2. ร่นเสือหมอบชายอายไม่เกิน 25 ปี
A3. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 26 – 35 ปี
A4. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 36 – 45 ปี
A5. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 46 - 55 ปี
A6. รุ่นเสือหมอบชายอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป
A7. รุ่นเสือหมอบชาย open
A8. รุ่นเสือหมอบชายน้ำหนัก 90 กิโลขึ้นไป
B1. รุ่นเสือหมอบเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
B2. รุ่นเสือหมอบหญิงอายุตั้งแต่ 16 – 35 ปี
B3. รุ่นเสือหมอบหญิงอายุตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป
B4. รุ่นเสือหมอบหญิง OPEN (ถ้วยพิเศษ)
2. การแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยระยะทาง 52 กิโลเมตร แบ่งรุ่นดังนี้
C1. รุ่นเสือภูเขารุ่นเสือภูเขาชายอายุไม่เกิน 15 ปี
C2. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี
C3. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 26 – 40 ปี
C4. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 41-55 ปี ขึ้นไป
C5. รุ่นเสือภูเขาชายอายุตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป
C6. รุ่นเสือภูเขาชาย OPEN
C7. รุ่นน้ำหนัก 90 กิโลขึ้นไป
D1. รุ่นเสือภูเขาหญิงอายไม่เกิน 35 ปี
D2. รุ่นเสือภูเขาหญิงอายุตั้งแต่ 36 - 45 ปี
D3 รุ่นเสือภูเขาหญิงอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป
รุ่น VIP ระยะทาง 23 กิโลเมตร
*หมายเหตุผู้ที่สมัครและชําระเงิน จะได้รับเสือปั่นจักรยาน 1 ตัวและผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยตาม
ระยะเวลาทีกำหนดจะได้รับของที่ระรึก


#รายละเอียดรุ่นและวิธีการสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/forms/55FD6g2BabiRaw0h2
สามารถตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงินได้ที่
https://docs.google.com/…/1jBptKYlYSBym6W5xR4dSfEbifN…/edit…
ติดตามความเคลื่อนไหวและลายละเอียดต่างๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B ... _todo_tour
*หมายเหตุผู้ที่สมัครและชําระเงิน จะได้รับเสือปั่นจักรยาน 1 ตัวและผู้ที่ปั่นเข้าเส้นชัยตาม
ระยะเวลาทีกำหนดจะได้รับของที่ระรึก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วีข้าวมันไก่ โทร 0973788872 ผู้กองจีน โทร 0895441300

เส้นทางเสือหมอบสมบูรณ์.jpg

เส้นทางเสือภูเขาฉบับสมบูรณ์.jpg

เสื้อทหารee.jpg
หมายเหตุ เสื้ออาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

หน้าเหรียญ.jpg
ผู็ที่ร่วมทำการแข่งขันจะได้เป็นแบบชนิดคล้องคอ ส่วนVIP จะได้รับเป็ฯเหรียญที่ระรึกใส่กล่องกำมะหยี่

หลังเหรียญ.jpg
ผู็ที่ร่วมทำการแข่งขันจะได้เป็นแบบชนิดคล้องคอ ส่วนVIP จะได้รับเป็ฯเหรียญที่ระรึกใส่กล่องกำมะหยี่
แก้ไขล่าสุดโดย ข้าวมันไก่ตอน เมื่อ 02 มี.ค. 2018, 13:40, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.


Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย Maam Rapeephan » 26 ก.พ. 2018, 15:28

:lol:
แก้ไขล่าสุดโดย Maam Rapeephan เมื่อ 08 มี.ค. 2018, 13:42, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย ข้าวมันไก่ตอน » 27 มี.ค. 2018, 11:27

เนื่องด้วยในที่ประชุมการจัดงานขอปรับเปลี่ยนแบบเสื้อ ของรุ่น VIP และเพิ่มถ้วยรางวัลให้กับผู้สมัคร VIP โดยที่แบบเสื้อจะเป็นแบบซิปเต็ม และจะมีถ้วยสำหรับ VIP ที่ปั่นเข้าเส้นชัย
ถ้าท่านใดที่สมัครรุ่นธรรมดาแล้วสามารถเพิ่มเงิน 300 บาท แล้วอินบ๊อกแจ้งเปลี่ยนการสมัคร เพื่อรับเสื้อแบบซิปเต็ม และถ้วยรางวัล ดังกล่าวได้ และท่านสามารถลงแข่งรุ่น นั้นๆ ได้เช่นกัน ส่วนในรุ่นปกติยังเป็ฯแบบซิปครึ่งตัวเช่นเดิม
ขออภัยที่ทางทีมงานแจ้งกระทันหัน ทางเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆให้ สวยงามที่สุดครับ
สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0973788872 วีข้าวมันไก่ 0895441300 ผู้กองจีน
สนใจสมัครได้ที่
เราจะปิดรับสมัครภายใน วันที่ 10 เมษายน หรือ ครบ 1000 คนเท่านั้น
IMG_9836.jpg
484293.jpg

Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย ข้าวมันไก่ตอน » 29 มี.ค. 2018, 09:18

มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาฝาก นักปั่นที่สมัคร งานปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์ ในรุ่น VIP ตั้งแต่วันแรกที่สมัคร ทั้งทางลิ้งของเพจและทาง Thai mtb ทั้งหมด หลังจากปิดรับสมัคร ทางทีมงานจะทำการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดี รับ ลำโพง กันน้ำ jbl clip 2 ของแท้ มูลค่า 2490 บาท จำนวน 2 รางวัล จะทำการไลฟ์สดจับรางวัลหลังจากปิดรับสมัครนะครับ
ขอขอบคุณผุ้สนับสนุนรางวัลชิ้นงาม จาก เฮียกอป ปราจีนอะไหล่ยนต์ปราจีนอะไหล่ยนต์ ผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ
ปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน หรือครบ 1000 คนเท่านั้น
29064656_837627893088146_6051663784826649307_o.jpg

Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย Nak Pichai » 01 เม.ย. 2018, 23:41

เสือภูเขากำหนดขนาดหน้ายาง ขนาดเฟืองหน้าไหมครับ

Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย watpor6 » 06 เม.ย. 2018, 14:21

รุ่นแข่งขันมีจัดลำดับไหมครับ

Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย ข้าวมันไก่ตอน » 10 เม.ย. 2018, 10:53

แจ้งเตือนถึงนักปั่นทุกๆท่าน เนื่องด้วยวันนี้ทางเราจะปิดรับสมัครทุกช่องทาง ในเวลา 18.00 น. และจะไม่มีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ใดๆทั้งสิ้น ขอให้นักปั่นที่ทำการสมัครเข้ามาแล้ว ยังไม่ได้ชำระเงินรบกวนโอนการชำระมาได้นะครับ ทางเราจะคัดชื่อผู้ที่ไม่ได้ชำระเงินออกทั้งหมดครับ
หากท่านใดชำระเงินแล้ว รายชื่อตกหล่นทางเรากราบขออภัยและรบกวนท่านส่งหลักฐานมาทางอินบ๊อกเราอีกที
หากท่านใดต้องการสมัครเพิ่มเติมรบกวนไปที่ลิ้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform
และท่านใดสมัครแล้วต้องการเช็ครายชื่อหรือดูสถานะการจ่ายเงินได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2122138244
THAI MTB ทางเราจะนำชื่อมารวนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ครับ

Re: ขอเชิญร่วม ปั่นรวมใจ บูรพาพยัคฆ์

โพสต์ โดย Maam Rapeephan » 25 เม.ย. 2018, 22:40

วันงาน เปลี่ยนรุ่นแข่งขัน ได้ไหมครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 22 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน