TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018 » อาทิตย์ 08 เม.ย. 2018 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย Pongpat Wonkaonoi » 17 ม.ค. 2018, 09:16

TOUR OF BANGPHRA "BIKE FOR FUR” เพื่อการกุศล
วัน อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ เสือภูเขา ครั้งที่ 1
การแข่งขันปั่นจักรยาน TOUR OF BANGPHRA “BIKE FOR FUR”เพื่อการกุศล
บนเส้นทางที่เป็นที่นิยมของนักปั่นจำนวนมากในขณะนี้ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับ บ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ
-เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคม
-เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนการท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบ ถึงสถานที่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักปั่นจักรยานและคนรักการออกกำลังกาย ในขณะนี้
โดยเส้นทางการท่องเที่ยวและแข่งขันเป็น 2 ระยะทาง คือ
1.เส้นทางท่องเที่ยว 22 Km. จุดสตาร์ท-เส้นชัย ที่ โรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชลบุรี ปั่นวนไปจนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ
2.เส้นทางแข่งขัน 75 km.จุด Start ปล่อยตัว วัดตโปทาราม มุ่งหน้าตรงไป ถึง/กม.8.8 เลี้ยวขวาข้ามสะพานสวนผีเสื้อ/กม.10 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.11.5 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกชันตาเถร/กม.13.5 เจอสามแยกวัดเขาไม้แดง ตรงไปทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว/กม.17 เจอสามแยก เลี้ยวขวา 100 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกอล์ฟ/กม.18 วงเวียนในสนามกอล์ฟเลี้ยวซ้าย(จุดให้น้ำที่ 1)ซุ้มต้นสน/กม.19.5 เจอสามแยกตรงไป/กม.21 เลี้ยวซ้าย/กม.21.8 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.23 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางหิ่งห้อยชาเลท์ (ระวังถนนชำรุด)/กม.26.8 เจอสี่แยกเลียวซ้าย (ระวังทางชำรุด)/กม.32.2 เลี้ยวขวา/กม.41.7 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.46 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาตะแบก/กม.47.5 จุดให้น้ำที่ 2 บนเขาหน้าวัดเขาตะแบก เลี้ยวขวาลงเนิน/กม.51 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.51.6 เจอสามแยกตรงไป/กม.55.5 จุดให้น้ำ 3 สนามบินหนองค้อ/กม.56 เลี้ยวขวาไปทางวัดแสนสุข/กม.59 เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย/กม.62 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.65.5 เลี้ยวขวา
กม.66.5 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.68 เจอสี่แยกเลี้ยวขวา (ระวังถนนลูกรังโปรดระมัดระวัง)/กม.69 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อมุ่งหน้าเข้าเส้นชัยที่บริเวณ หน้าร้าน PILOT61 หลังเข้าเส้นชัยให้นักปั่นทุกท่านปั่น โรลิ่ง 1 กม. กลับมาที่จุดปล่อยตัวกองอำนวยการ ที่ วัดตโปทาราม เพื่อรับรางวัลสำหรับนักปั่นที่ติดอันดับ 1-5 ของแต่ล่ะรุ่น และเหรียญรางวัลสำหรับนักปั่นที่ผ่านเข้าเส้นชัยทุกคน พร้อมรับประทานอาหารเครื่องดื่มผลไม้ที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้

ซี่งจะแยกประเภทการแข่งขัน ดังนี้ คือ

1.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือหมอบ)ระยะทาง 75 km.ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
A1 รุ่นทั่วไป Open ชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
เงินรางวัลที่ 5 300 บาท
A2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
B1 รุ่นทั่วไป หญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
2.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือภูเขา)ระยะทาง 75 km.ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
C1 รุ่นทั่วไปOpenชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
C2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km.เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
D1 รุ่นทั่วไปหญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท+ถ้วยรางวัล เงินรางวัลที่ 2 800 บาท+ถ้วยรางวัล เงิน
รางวัลที่ 3 600 บาท+ถ้วยรางวัล
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท

3.ประเภทการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว(เสือหมอบ-ภูเขา-อื่นๆทุกประเภท)#ไม่มีชิฟจับเวลา
E 1 ท่องเที่ยวทั่วไปชาย-หญิง 22 Km.(เสื้อปั่นจักรยานพร้อมเหรียญ)
650 บาท
E 2 ท่องเที่ยว VIP ชาย-หญิง 22 Km.,(เสื้อโปโลพร้อมเหรียญ)
1,000 บาท
สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 1,2,3

4.ประเภทการสมัครทีม (สมัครทีมที่การแต่งกายเหมือนกันมากที่สุด)
สมัครการแข่งขันเป็นทีม จำนวนสมัครมากทีสุดในงาน 2,000.-
*หมายเหตุ ประเภททีมต้องแต่งกายเหมือนกันถึงได้รางวัล รวม 2,000.-

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
10.00 น.- 17.00 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเสื้อและหมายเลขผู้รับสมัคร ได้ที่ ร้าน Pilot 61 Tel.082-221-5665,084-344-8964 อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
05.00-06.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนหน้างาน บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
06.30-06.45 น. เช็คอินนักปั่น บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
07.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ทัวร์ ออฟ บางพระ 2561
07.05 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 1 ระยะทาง 75 Km.
07.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 2 ระยะทาง 75 Km.
07.15 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุน A 3 ระยะทาง 75 Km.
07.20 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 4 ระยะทาง 75 Km.
07.25 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น B 1 ระยะทาง 75 Km.
07.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 1 ระยะทาง 75 Km.
07.35 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 2 ระยะทาง 75 Km.
07.40 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 1 ระยะทาง 75 Km.
07.45 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 2 ระยะทาง 75 Km.
07.50 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น D 1 ระยะทาง 75 Km.
07.55 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 1 ท่องเที่ยว 22 Km.
07.55 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 2 VIP เชิงท่องเที่ยว 22 Km.
09.30 น. นักปั่นเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย ในแต่ละรุ่นและร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่ม ที่ โรงเรียน วัดตโปทาราม
11:30-13:00 น. พิธีมอบเหรีญ สำหรับนักปั่นที่เข้าเส้นชัยทุกคน และพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่น เสร็จกิจกรรม ปิดงาน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ สถานที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 22 Km. และ ระยะทาง 75 Km.(จุดปล่อยตัวและรับประทานอาหารที่ โรงเรียน วัดตโปทารามกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันเสือหมอบ, เสือภูเขาทางเรียบ Tour of BangPhra
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาและเสือหมอบเท่านั้น
2. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาและเสือหมอบเท่านั้น
3. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิดและบาร์เอนในลักษณะคว่ำลงเพื่อการหมอบลู่ลม ของเสือภูเขาและเสือหมอบ
4. ประเภทเสือภูเขาต้องมีโช๊คหน้า ไม่อนุญาติให้ใช้ตะเกียบ
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับป้ายเบอร์และชิฟจับเวลาสำหรับแข่งขันที่รถทุกคน
8. การปล่อยตัว จะปล่อยตัวแบบแยกประเภทโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
9. ระหว่งเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และมีจุดให้น้ำเป็นระยะๆ
10. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
11. งานปั่น Tour of BangPhra นักปั่นต้องปั่นครบระยะทางที่กำหนดภายในเวลา 4 ชั่วโมง(จะมีรถเซอร์วิสเริ่มออกวิ่งเก็บนักปั่นที่เวลาเกิน)#หมายเหตุกรณีนักปั่นจะขึ้นรถหรือไม่ขึ้นก็ได้ครับ
12.ถ้ากระทำความผิดในการแข่งขันและจักรยานไม่เป็นไปตามรุ่นที่ลงสมัคร ทางทีมงานกรรมการขอตัดออกจากตำแหน่งทันที

ค่าสมัคร
1.บุคคลทั่วไป 650 บาท ได้รับเสื้อจักรยานซิปหน้า "ผู้แข่งขันทุกคนจะมีชิฟจับเวลา จาก ThaiMTB"
พร้อมรับเหรียญ TOUR OF BANGPHRA
2.VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อโปโล และ เหรียญ
TOUR OF BANGPHRA 2018

ชำระเงินได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ สิวะพร ยอดเณร
กสิกรไทย 673-212-059 -7
ไทยพาณิช 401-293-150-0

สมัครได้ที่ เพจ :thai MTB,เพจ:TOUR OFBANGPHRA
Line : Tour of Bangphra
(ID:0953497819)


ติดต่อสอบถาม 1.คุณสิวะพร ยอดเณร 081-611-0693
2.แอดมิน 095-349-7819
3.คุณพงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย 084-344-8964 Line ID: joe_pongpat(ติดต่อประสานงาน)
4.Pilot 61 082-221-5665
ประธานที่ปรึกษา 5.ผกร.ต.วิชาญ สุธรรมพงษ์ 081-658-4143
แนบไฟล์
TOUR OF BANGPHRA.jpg
TOUR OF BANGPHRA 2018
เสื้อ TOUR OF BANGPHRA 2018.jpg
เสื้อ TOUR OF BANGPHRA 2018
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-10 ตารางเสื้อ Tour of Bangphra.jpg
ไซร์เสื้อ TOUR OF BANGPHRA 2018
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-10 เส้นทางท่องเที่ยว 22 km..jpg
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-10 เส้นทางท่องเที่ยว 22 Km.
แผนที่แข่งขันจักรยาน Tour of Bangphra 75 km..jpg
แผนที่แข่งขันจักรยาน Tour of Bangphra 75 km
TOUR OF BANGPHRA 2018-01.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA 2018
TOUR OF BANGPHRA 2018-02.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA 2018
TOUR OF BANGPHRA 2018-03.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA 2018
TOUR OF BANGPHRA 2018-04.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA 2018
TOUR OF BANGPHRA 2018-05.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA 2018
แก้ไขล่าสุดโดย Pongpat Wonkaonoi เมื่อ 02 มี.ค. 2018, 23:13, แก้ไขไปแล้ว 27 ครั้ง.

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย gorath » 18 ม.ค. 2018, 17:33

ไป

Edit จ่ายตังค์เสร็จ เพื่อนมาแจกการ์ดงานแต่ง วันเดียวกันเลย :oops:

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย นิธิพัฒน์ » 21 ม.ค. 2018, 10:33

อยากให้มีรุ่นเด็กๆบ้าง

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย rangsonaon » 25 ม.ค. 2018, 14:33

รุ่น VIP มีอันดับด้วยเหรอครับ เห็นแยกเป็นรุ่นๆ หรือว่าปล่อยพร้อมรุ่นแข่งขัน

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย nbt » 30 ม.ค. 2018, 19:07

rangsonaon เขียน:รุ่น VIP มีอันดับด้วยเหรอครับ เห็นแยกเป็นรุ่นๆ หรือว่าปล่อยพร้อมรุ่นแข่งขัน

แค่ระบุว่า VIP ว่าจะลงรุ่นแข่งขันรุ่นไหน

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย silvercof » 05 ก.พ. 2018, 14:08

ปัก
----------------------------------------------------------------
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ชอบ
Whatever will be, will be : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
----------------------------------------------------------------

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย WR » 14 ก.พ. 2018, 13:43

อยากให้ช่วยแนะนำสถานที่พักด้วยครับ(สำหรับคนต่างจังหวัด)

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย นิธิพัฒน์ » 07 มี.ค. 2018, 12:11

ผมวัดเป็นนิ้ว รอบ อกได้ 32 รอบชายวัดได้ 34 ไม่มีไซส์ เลย

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย Jikung » 12 มี.ค. 2018, 14:28

แบ่งกลุ่มอายุหมอบ แปลกมากนะครับ ช่วง 35-40 ปี ดูจะสบายสุด แข่งกันแค่คนในช่วงอายุ 6 ปี เอง อยากลงกลุ่มนี้จังครับ

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย gorath » 15 มี.ค. 2018, 11:14

Jikung เขียน:แบ่งกลุ่มอายุหมอบ แปลกมากนะครับ ช่วง 35-40 ปี ดูจะสบายสุด แข่งกันแค่คนในช่วงอายุ 6 ปี เอง อยากลงกลุ่มนี้จังครับ

ผมอะ 40 เป๊ะ เลย T_T

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย gorath » 15 มี.ค. 2018, 11:15

ผมเพิ่งลงประเภทแข่งเป็นครั้งแรกอยากสอบถามดังนี้ครับ
1. น้ำเราเอาไปเองได้ใช่ไหมครับ แล้วในขวดน้ำนี่ใส่น้ำอะไรก็ได้? เกลือแร่?
2. ถ้าผมหลุดกลุ่ม ผมไปหมกกลุ่มหลังได้ไหมครับ หรือมีการตัดตัว

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย Bally_RT » 02 เม.ย. 2018, 22:15

มีไฟล์ gpx เส้นทางแข่งให้โหลดลง garmin รึเปล่าครับ ดูทางวกวนมากเลย


Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย gorath » 09 เม.ย. 2018, 09:51

เวลาจาก chip นี่มี upload ไว้ที่ไหนอะครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 24 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน