TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018 » อาทิตย์ 08 เม.ย. 2018 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย Pongpat Wonkaonoi » 17 ม.ค. 2018, 09:16

TOUR OF BANGPHRA.jpg
TOUR OF BANGPHRA

TOUR OF BANGPHRA "BIKE FOR FUR” เพื่อการกุศล
วัน อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ เสือภูเขา ครั้งที่ 1
การแข่งขันปั่นจักรยาน TOUR OF BANGPHRA “BIKE FOR FUR”เพื่อการกุศล
บนเส้นทางที่เป็นที่นิยมของนักปั่นจำนวนมากในขณะนี้ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบทุนการพัฒนาการศึกษาให้กับ บ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ
-เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคม
-เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนการท่องเที่ยว บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบ ถึงสถานที่ ที่กำลังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักปั่นจักรยานและคนรักการออกกำลังกาย ในขณะนี้
โดยเส้นทางการท่องเที่ยวและแข่งขันเป็น 2 ระยะทาง คือ
1.เส้นทางท่องเที่ยว 22 Km. จุดสตาร์ท-เส้นชัย ที่ โรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชลบุรี ปั่นวนไปจนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ
2.เส้นทางแข่งขัน 75 km.จุด Start ปล่อยตัว วัดตโปทาราม มุ่งหน้าตรงไป ถึง/กม.8.8 เลี้ยวขวาข้ามสะพานสวนผีเสื้อ/กม.10 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.11.5 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปทางน้ำตกชันตาเถร/กม.13.5 เจอสามแยกวัดเขาไม้แดง ตรงไปทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว/กม.17 เจอสามแยก เลี้ยวขวา 100 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสนามกอล์ฟ/กม.18 วงเวียนในสนามกอล์ฟเลี้ยวซ้าย(จุดให้น้ำที่ 1)ซุ้มต้นสน/กม.19.5 เจอสามแยกตรงไป/กม.21 เลี้ยวซ้าย/กม.21.8 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.23 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางหิ่งห้อยชาเลท์ (ระวังถนนชำรุด)/กม.26.8 เจอสี่แยกเลียวซ้าย (ระวังทางชำรุด)/กม.32.2 เลี้ยวขวา/กม.41.7 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.46 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาตะแบก/กม.47.5 จุดให้น้ำที่ 2 บนเขาหน้าวัดเขาตะแบก เลี้ยวขวาลงเนิน/กม.51 เจอสามแยก เลี้ยวขวา (จุดอันตรายโปรดระมัดระวัง)/กม.51.6 เจอสามแยกตรงไป/กม.55.5 จุดให้น้ำ 3 สนามบินหนองค้อ/กม.56 เลี้ยวขวาไปทางวัดแสนสุข/กม.59 เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย/กม.62 เจอสามแยกเลี้ยวขวา/กม.65.5 เลี้ยวขวา
กม.66.5 เจอสี่แยกเลี้ยวซ้าย (ระวังทราย)/กม.68 เจอสี่แยกเลี้ยวขวา (ระวังถนนลูกรังโปรดระมัดระวัง)/กม.69 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวา/กม.74 เจอสามแยกเลี้ยวซ้าย อีก 500 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ
แล้วเลี้ยวขวาขึ้นเนินอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเข้าเส้นชัยที่บริเวณ สันอ่างเก็บน้ำบางพระ หลังเข้าเส้นชัยให้นักปั่นทุกท่านปั่น โรลิ่ง 6 กม. กลับมาที่จุดปล่อยตัว ที่ วัดตโปทาราม เพื่อรับรางวัลสำหรับนักปั่นที่ติดอันดับ 1-5 ของแต่ล่ะรุ่น และเหรียญรางวัลสำหรับนักปั่นที่ผ่านเข้าเส้นชัยทุกคน พร้อมรับประทานอาหารเครื่องดื่มผลไม้ที่ทางทีมงานจัดไว้ให้ครับ

ซี่งจะแยกประเภทการแข่งขัน ดังนี้ คือ

1.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือหมอบ)ระยะทาง 75 km.ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
A1 รุ่นทั่วไป Open ชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
เงินรางวัลที่ 5 300 บาท
A2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
A4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
B1 รุ่นทั่วไป หญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
2.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือภูเขา)ระยะทาง 75 km.ถ้วยรางวัลได้เฉพาะผู้เข้าอันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่น
650 บาท
C1 รุ่นทั่วไปOpenชาย 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 2,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 1,500 บาท
เงินรางวัลที่ 3 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 4 500 บาท
C2 รุ่นอายุชาย35-40ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C3 รุ่นอายุชาย41-49ปี 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
C4 รุ่นอายุชาย50ปีขึ้นไป 75 Km.เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท
D1 รุ่นทั่วไปหญิง 75 Km. เงินรางวัลที่ 1 1,000 บาท เงินรางวัลที่ 2 800 บาท เงินรางวัลที่ 3 600 บาท
เงินรางวัลที่ 4 400 บาท เงินรางวัลที่ 5 200 บาท

3.ประเภทการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว(เสือหมอบ-ภูเขา)
E 1 ท่องเที่ยวทั่วไปชาย-หญิง 22 Km.,75 km.(เสื้อปั่นจักรยานพร้อมเหรียญ)
650 บาท
E 2 ท่องเที่ยว VIP ชาย-หญิง 22 Km.,75 km.(เสื้อโปโลพร้อมเหรียญ)
1,000 บาท
สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 1,2,3

4.ประเภทการสมัครทีม (สมัครทีมที่การแต่งกายเหมือนกันมากที่สุด)
สมัครการแข่งขันเป็นทีม จำนวนสมัครมากทีสุดในงาน 2,000.-
*หมายเหตุ ประเภททีมต้องแต่งกายเหมือนกันถึงได้รางวัล รวม 2,000.-

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561
10.00 น.- 17.00 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเสื้อและหมายเลขผู้รับสมัคร ได้ที่ ร้าน Pilot 61 Tel.082-221-5665,084-344-8964 อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561
05.00-06.30 น. รายงานตัว ลงทะเบียนหน้างาน บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
06.30-06.45 น. เช็คอินนักปั่น บริเวณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน วัดตโปทาราม
07.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ทัวร์ ออฟ บางพระ 2561
07.05 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 1 ระยะทาง 75 Km.
07.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 2 ระยะทาง 75 Km.
07.15 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุน A 3 ระยะทาง 75 Km.
07.20 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น A 4 ระยะทาง 75 Km.
07.25 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น B 1 ระยะทาง 75 Km.
07.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 1 ระยะทาง 75 Km.
07.35 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น C 2 ระยะทาง 75 Km.
07.40 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น D 1 ระยะทาง 75 Km.
07.45 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 1 ท่องเที่ยว 75 Km.
07.45 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา รุ่น E 2VIP เชิงท่องเที่ยว
09.30 น. นักปั่นเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย ในแต่ละรุ่น และร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่ม ที่ โรงเรียน วัดตโปทาราม
11:30-13:00 น. พิธีมอบเหรีญ สำหรับนักปั่นที่เข้าเส้นชัยทุกคน และพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่น เสร็จกิจกรรม ปิดงาน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ สถานที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 22 Km. และ ระยะทาง 75 Km.(จุดปล่อยตัวและรับประทานอาหารที่ โรงเรียน วัดตโปทาราม)


ค่าสมัคร
1.บุคคลทั่วไป 650 บาท ได้รับเสื้อจักรยานซิปหน้า
พร้อมรับเหรียญ TOUR OF BANGPHRA
2.VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อโปโล และ เหรียญ
TOUR OF BANGPHRA 2018

ชำระเงินได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ สิวะพร ยอดเณร
กสิกรไทย 673-212-059 -7
ไทยพาณิช 401-293-150-0

สมัครได้ที่ เพจ :thai MTB,เพจ:TOUR OFBANGPHRA
Line : Tour of Bangphra
(ID:0953497819)


ติดต่อสอบถาม 1.คุณสิวะพร ยอดเณร 081-611-0693
2.แอดมิน 095-349-7819
3.คุณพงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย 084-344-8964 Line ID: joe_pongpat(ติดต่อประสานงาน)
4.Pilot 61 082-221-5665
ประธานที่ปรึกษา 5.ผกร.ต.วิชาญ สุธรรมพงษ์ 081-658-4143
แนบไฟล์
เส้นทางแข่งขัน 75 km..jpg
เส้นทางแข่งขัน 75 km
เส้นทาง 22 km..jpg
เส้นทาง 22 km..jpg
S__92200984.jpg
แบบเสื้อ TOUR OF BANGPHRA
ตารางเสื้อ Tour of Bangphra.jpg
ตารางเสื้อ Tour of Bangphra
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-01.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-02.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-03.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-04.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA
TOUR-OF-BANGPHRA-2018-05.jpg
TOUR-OF-BANGPHRA
แก้ไขล่าสุดโดย Pongpat Wonkaonoi เมื่อ 07 ก.พ. 2018, 23:28, แก้ไขไปแล้ว 20 ครั้ง.

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย gorath » 18 ม.ค. 2018, 17:33

ไป

Edit จ่ายตังค์เสร็จ เพื่อนมาแจกการ์ดงานแต่ง วันเดียวกันเลย :oops:

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย นิธิพัฒน์ » 21 ม.ค. 2018, 10:33

อยากให้มีรุ่นเด็กๆบ้าง

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย rangsonaon » 25 ม.ค. 2018, 14:33

รุ่น VIP มีอันดับด้วยเหรอครับ เห็นแยกเป็นรุ่นๆ หรือว่าปล่อยพร้อมรุ่นแข่งขัน

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย nbt » 30 ม.ค. 2018, 19:07

rangsonaon เขียน:รุ่น VIP มีอันดับด้วยเหรอครับ เห็นแยกเป็นรุ่นๆ หรือว่าปล่อยพร้อมรุ่นแข่งขัน

แค่ระบุว่า VIP ว่าจะลงรุ่นแข่งขันรุ่นไหน

Re: TOUR OF BANGPHRA

โพสต์ โดย silvercof » 05 ก.พ. 2018, 14:08

ปัก
----------------------------------------------------------------
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ชอบ
Whatever will be, will be : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
----------------------------------------------------------------

Re: TOUR OF BANGPHRA 8 APRIL 2018

โพสต์ โดย WR » 14 ก.พ. 2018, 13:43

อยากให้ช่วยแนะนำสถานที่พักด้วยครับ(สำหรับคนต่างจังหวัด)


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน