แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ » เสาร์ 10 ก.พ. 2018 จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย Sutinan Boonmee » 08 ม.ค. 2018, 09:09

ขอเชิญร่วมงานแข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ ปั่นรวมใจภักรักษ์ ซแรย์ อทิติยา
(ไม่รับสมัครหน้างาน)

Image_e268b56.jpg


กิจกรรมแข่งขันจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

แจ้งปิดรับสมัคร (ไม่รับสมัครหน้างาน)

เรียนนักปั่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรม ปั่น รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา 10 ก.พ.61. ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.ปิดรับสมัคร ร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่รับสมัครหน้างาน)
2.ลงทะเบียนรับเสื้อและหมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มเวลา 5.00 น. ถึง 7.00 น.
3. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 6.00-7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 7.40 น. เริ่มปล่อยตัวนักแข่ง

สถานที่จัดงาน
https://goo.gl/maps/jxeDMhYdTL52

1. ประเภท VIP ไม่แข่งขัน (ระยะทาง 12 กิโลเมตร)
เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว (ซแรย์ อทิตยา ถึง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท) มีกิจกรรมกับทางโรงเรียน เช่น โครงการทุนอาหารกลางวัน มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก โครงการ มอบจักรยาน ร่วมปลูกต้นไม้ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 คน โดยมีค่าสมัคร 1,000 บาท/คน (ค่าประกันชีวิต, เสื้อ, ถ้วยรางวัล และของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส. ทุกคน) สมัครVIP สามารถลงแข่งประเภททั่วไปได้
2. ประเภทการแข่งขัน (ระยะทาง 65 กิโลเมตร)
เส้นทางการแข่งขันจากอ่างอำปึล บ้านเกรันด บ้านระหาร บ้านลูกช้าง บ้านกะทม บ้านกระดาด และบ้านเสกแอร์ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 600 คน โดยมีค่าสมัคร 500 บาท/คน (ค่าประกันชีวิต,เสื้อ,เหรียญ ทุกคน)
3. ประเภทการแข่งขัน (ระยะทาง 65 กิโลเมตร) สำหรับพนักงาน คู่สมรส บุตร พนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้กู้ ผู้ฝาก พนักงานสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) สำหรับประเภทนี้สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดทุกจังหวัด
4.ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ระยะทาง 35 กิโลเมตร)
ใช้จักรยานได้ทุกประเภท ทุกชนิดจักรยาน ปั่นเข้าเส้นชัยภายใน เวลา 5 ชั่วโมงรับเหรียญทุกท่าน

[*]. มีรางวัลประเภททีมที่ส่งคนเข้าแข่งขันมากที่สุด ทุกประเภท รวมกัน
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครผ่าน ธ.ก.ส.
https://www.facebook.com/surinbaacpr/po ... 5938989267

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทเสือหมอบ
1. ประเภทเสือหมอบ (ชาย)(A)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (A-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (A-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (A-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (A-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (A-5)
2. ประเภทเสือหมอบ (หญิง) )(B)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (B-1)
- รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป (B-2)

ประเภทเสือภูเขา
1. ประเภทเสือภูเขา (ชาย) )(C)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (C-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (C-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (C-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (C-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (C-5)

ประเภทพนักงาน ธ.ก.ส.
พนักงาน ธ.ก.ส. คู่สมรส บุตร พนักงาน ธ.ก.ส. หรือ พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.ผู้กู้ ผู้ฝาก พนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.)
[*]สามารถสมัครผ่าน http://www.Thaimtb.com ได้เฉพาะพนักงาน ธ.ก.ส.เท่านั้นและให้ระบุสังกัดและระหัสพนักงานมาด้วย กรณีครอบครัวหรือพนักงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (สมาคมฯ ส.ก.ต.) ให้สมัครผ่านส่วนงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่และมีพนักงานรับรองมาด้วย
1.ประเภทเสือหมอบ (ชาย) (D)
- รุ่น OPEN (D-1)
- รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป (D-2)
2.ประเภทเสือหมอบ (หญิง) (E)
- รุ่น OPEN (E-1)

ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ชาย,หญิง) (F)
- รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย ชาย หญิง (F1)

ถ้วยรางวัล และรางวัลเงินสด ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1 – 10
รางวัล OPEN (3 รุ่น)
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลประทาน)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

รางวัลจำกัดอายุ (9 รุ่น)
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

รางวัลประเภททีมที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 5
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 3,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 2,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
การรับสมัครผ่านทาง Thaimtb.com
ไม่รับสมัครหน้างาน
สมัครหลังวันที่ 25 ม.ค.2561 อาจได้เสื้อไม่ตรงไซด์หรือ อาจจัดส่งให้ในภายหลัง


จุดกางเต็นท์สำหรับผู้มาร่วมงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2879706914

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน

กติกาเงื่อนไขการแข่งขันประเภท เสือหมอบ
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขัน และทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผลทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
12. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
13. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้งเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder) กับจักรยานของท่านที่คณะกรรมการมอบให้อย่างถูกวิธี
14. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (5 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ)
15. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
16. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท เสือภูเขา
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขันและทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือ กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผล ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น
11. แฮนด์จะต้องเป็นแฮนด์เสือภูเขาเท่านั้นและห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด แต่ใช้บาร์เอนได้
12. สามารถใช้โช๊คและตะเกียบได้
13. สามารถใช้วงล้อ 26, 27.5,29 นิ้วได้
14. สามารถใช้ยางเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดของหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
15. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
16. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้งเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder) กับจักรยานของท่านที่คณะกรรมการมอบให้อย่างถูกวิธี
17. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (4 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ)
18. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
19.ผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัล โปรดนำหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และต้องสวมชุดสุภาพในพิธีรับถ้วยพระราชทานฯ(หรือชุดวอร์ม กางเกงขายาว)
20. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
หมายเหตุ – รุ่น VIP สมารถลงรุ่นแข่งปกติ ได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎอายุของแต่ละรุ่น

สถานที่จัดงาน

แผนที่จัดงาน.jpg

กำหนดการอื่นๆจะแจ้งต่อไป
ขนาดเสื้อ.jpg

Image_d46f273.jpg
แผนที่ปั่นรุ่นทั่วไป
Image_7c518ab.jpg
ตัวอย่างเสื้อ
Image_144f4fe.jpg
Image_343a5d5.jpg
ตัวอย่างถ้วย VIP และถ้วยลำดับ

ถ้วยรุ่น สุรินทร์.jpg
สถานที่จัดงาน ซแรย์ อทิตยา
สภาพเส้นทาง2.jpg

สภาพเส้นทางปั่น
สภาพเส้นทาง1.jpg
สภาพเส้นทาง2.jpg
สภาพเส้นทาง3.jpg


ที่พักแนะนำ

56A13CA0-8699-47C6-8B02-654E137B3B82.jpeg

00CF45D1-5E97-4BFC-8846-834EBE043579.jpeg


แหล่งท่องเที่ยวสุรินทร์
https://m.facebook.com/pages/ซแรย์-อทิตยา/1962074657354092
แนบไฟล์
นำเสนอ-แผนที่จักรยาน3.jpg
เส้นทางVIP
แผนที่VIP.jpg
C6A6DA01-601D-48A8-857E-2B38ADCD37E9.jpeg
445C08DA-D33A-48D9-983D-79DC6EBB3393.jpeg
แก้ไขล่าสุดโดย Sutinan Boonmee เมื่อ 04 ก.พ. 2018, 17:59, แก้ไขไปแล้ว 48 ครั้ง.


Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย prakasit4141 » 09 ม.ค. 2018, 08:10

10-11กพ61 แทบจะไม่มีใครจัดครับเขาไปอินทนนท์กัน ผมอยู่ศรีสะเกษก็ไป เสียดายใกล้ๆบ้าน

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย tananwat_s » 09 ม.ค. 2018, 13:15

ถ้าเป็นเดือน มีนาคม หรือ เมษายน จะเยี่ยมเลยครับRe: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย somkiatsutaram » 10 ม.ค. 2018, 20:12

สถานทีจัดงานตั้งอยู่ตรงไหนของสุรินทร์ครับ
ขอบคุณครับ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ถ้าไม่รู้จักคำว่าแพ้.......ก็จะไม่รู้จักคำว่าชนะ

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย roisri » 10 ม.ค. 2018, 21:21

สถานที่จัดงานอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล.เป็นที่ตั้งของโครงการส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอฯครับ..การเดินทางเส้นทางที่สะดวก..ออกจากสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก.ตามเส้นทางสายอำเภอสังขะ(ทางหลวง2077)ราว10กม.จะมีป้ายให้เลี้ยวขวา(ต้องU TRUN)ไปตามป้ายบ้านเทนมีย์.+ สภ.เทนมีย์.เข้าไปประมาณ 8กม.ครับ
ยินดีต้อนรับครับ นัทวุฒิ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย Macgyver17 » 11 ม.ค. 2018, 10:11

ขอทราบเวลาและกำหนดการเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยครับ

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย roisri » 11 ม.ค. 2018, 11:25

เบื้องต้นขอเรียนนะครับว่า ไม่มีการสมัครหน้างานครับ
1.กำหนดการรับเสื้อ เหรียญ หมายเลข หลังจากที่ได้สมัครผ่านเว็ปไซต์
(1.1) วันที่ 9 ก.พ.2561 เวลา 12.00-18.00 ณ บริเวณสนามโครงการส่วนพระองค์ฯ
(1.2) วันที่ 10 ก.พ.2561 เวลา 05.00-07.00 น. ณ บริเวณสนามโครงการส่วนพระองค์
2.เริ่มปล่อยตัวรุ่นแรก เสือหมอบ โอเพ่น เวลา 07.40 น. หลังจากนั้นปล่อยตัวห่างกันรุ่นละ 2 นาที
3.กลุ่มนำแต่ละรุ่นจะมี จักรยานยนต์นำกลุ่ม รุ่นละ 1 คัน
4.ตามรายทาง ใช้ จนท.ตร และ อปพร. ประจำเส้นทางในจุดเสีีี่ยง ประมาณ 60 คน
5.เส้นทางปั่นแข่งขัน ไม่เป็นการปิดการจราจรปกติ ยังใช้เส้นทางร่วมกับการสัญจรของบุคคล
6.ระยะทางปั่นประมาณ 60.6 กม. เป็นทางราดยางเกือบตลอดสาย มีส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน
7.จุดเส้นชัยใช้กรรมการตัดสินรุ่นละ 3 คน
8.ให้เวลาในการปั่นตามเส้นทาง 4 ชั่วโมงครับ
9.ขณะนี้อยู่ในระหว่างขออนุญาต และขอการรับรองสนามจากสมาคมจักรยานฯ
- นัทวุฒิ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0898451539-
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 04 ก.พ. 2018, 20:51, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย roisri » 12 ม.ค. 2018, 11:07

ขอแจ้งข้อมูลเพิ่่มเติมครับว่า สำหรับท่านที่สมัครเข้ารวมกิจกรรม ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมอาหาร เครื่องดื่มมื้อเช้าให้ด้วยครับ
และหากต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม โทร.สอบถามได้ครับ นัทวุฒิ ร้อยศรี 0898451539Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย roisri » 12 ม.ค. 2018, 19:27

ขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่ให้ความสนใจในกิจกรรมการปั่นสนามนี้ครับ
ขอเรียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับ มีเพื่อนสมาชิกนักปั่นท่านสอบถามมาถึงลักษณะความชันของเส้นทาง ขอเรียนว่าเส้นทางเรียกได้ว่าเป็นทางเรียบตลอดเส้นทาง ที่จะถือว่าเป็นเนินสูง หรือเนินซึมให้ออกแรงมากกว่าปกติมีน้อยมากครับผม
- นัทวุฒิ -

Re: แข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ

โพสต์ โดย roisri » 16 ม.ค. 2018, 18:19

ขออนุญาตนำภาพบริเวณซแรย์ อทิตยา ซึ่งเป็นจุดปล่อยตัว และเส้นชัยมาให้ชมครับ
ขออนุญาต เจ้าของภาพด้วยนะครับ สืบค้นมาจาก Google
17862559_1950610511827107_6206017363402529850_n.jpg
18342738_1966207900267368_8610811542991108849_n(1).jpg
18835954_1976301679257990_5630491598854764530_n.jpg
21270909_10155767414695929_4462177322865118369_n-840x557.jpg
21430542_10155767411830929_2970429571737981640_n.jpg
25790988_2074760872745403_3107315577796987644_o.jpg
n20170410115207_58006.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 27 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน